Zpravodajská hra proti Putinovi jde do finále, Bellingcat odpálil další bombu a...

Zpravodajská hra proti Putinovi jde do finále, Bellingcat odpálil další bombu a ztotožnil po Čepigovi i jeho kolegu! Kreml chystá obrovské čistky uvnitř GRU, byla prý narušena databáze stovek agentů po celém světě! Kompromitováno prý bylo až 305 agentů a Kreml čelí největší zpravodajské hře v historii, která míří přímo na prezidenta! V kauze Skripal se schyluje k žalobě na Vladimira Putina!

Zpravodajská hra proti Putinovi jde do finále, Bellingcat odpálil další bombu a ztotožnil po Čepigovi i jeho kolegu! Kreml chystá obrovské čistky uvnitř GRU, byla prý narušena databáze stovek agentů po celém světě! Kompromitováno prý bylo až 305 agentů a Kreml čelí největší zpravodajské hře v historii, která míří přímo na prezidenta! V kauze Skripal se schyluje k žalobě na Vladimira Putina!

Britská investigativní skupina Bellingcat uveřejnila na tiskové konferenci před malou chvílí další bombu, která otřásá Kremlem. Investigativcům z Bellingcat se podařilo získat z ruských zdrojů od lidí ze skupiny Insider Russia informace a fotografický materiál, který ztotožňuje pravou identitu údajného ruského turisty v Salisbury Alexandera Petrova. Podle získané kopie starého cestovního pasu se jedná ve skutečnosti o Alexandera Miškina, lékaře vystudovaného na vojenské lékařské fakultě a důstojníka GRU.

Podoba je nevyvratitelná a Bellingcat si dokonce nechal vypracovat forenzní analýzu porovnání obličejů z obou fotografií, ze starého cestovního pasu z roku 2001 a z posledního pasu Alexandera Petrova z roku 2016. Forenzní analýza potvrdila, že shoda obličejů přesahuje 90% a mezi obličeji je pouze věkový rozdíl zhruba 15 let. A aby toho nebylo málo, Bellingcat zjistil, že Alexander Miškin taktéž obdržel na soukromém ceremoniálu v Kremlu z rukou Vladimira Putina řád Hrdina Ruska, stejně jako jej získal jeho kolega Anatolij Čepiga.

Alexander Miškin (alias Alexander Petrov).

Dochází tak na potvrzení mých slov z předchozího článku, že kauza Novičok a Skripal nekončí, že se dají očekávat další odhalení a útoky z Londýna, které budou mířit přímo na Kreml a na Vladimira Putina. Všimněte si, že Britové dávkují informace postupně, krok za krokem, aby kauza neustále žila svým životem a aby jako kyselina a koroze rozleptávala systém ruského řízení v Kremlu. Když Bellingcat před 2 týdny odhalil, že Ruslan Boširov je ve skutečnosti Anatolij Čepiga, plukovník a Vladimirem Putinem vyznamenaný agent GRU, bylo nadevše jasné, že toto bude mít pokračování.

Vladimir Putin zapřel oba agenty GRU ve chvíli, kdy už byli demaskováni. To byla chyba!

Nyní můžeme s dostatečně silnou jistotou říct, že oba dva ruští turisté v Salisbury, kteří byli zachyceni na kamerách na letišti Gatwick a na kamerách v Salisbury, jsou agenti GRU a jejich vystoupení na ruské televizi RT, kde uvedli, že jsou civilisté, prostě byla lež. Problém má i Vladimir Putin, který rovněž zalhal, když na Ekonomickém východním fóru na dotaz moderátora potvrdil, že oba dva jsou civilisté a nemají s tajnými službami nic společného. Viz. video s titulky níže.

Jenže jako prezident nic jiného ani říct nemohl, protože nemohl vyzradit jejich operační zařazení. Každopádně, Britové dostali takový obraz Putina, jaký chtěli mít. Nyní si ale ocitujeme, co napsal Bellingcat. Bude to trochu delší, je to výtah části z jejich článku, ale je to nezbytné pro pochopení souvislostí. Citace:

===

Vojenský doktor pracující pro GRU a Putina

Alexander Miškin se narodil 13. 07. 1979 v obci Lojga v okrese Archangelsk v severním evropském Rusku. Lojga, obývaná jen něco málo přes tisícovkou obyvatel, je tak vzdálená, že nemá žádný asfaltovaný silniční přístup do zbytku Ruska a po většinu roku je tak dosažitelná pouze přes úzkorozchodnou železnici. Alexander Miškin zde žil se svojí rodinou až do roku 1995, kdy mu bylo šestnáct. Po velkou část svých školních let žil Miškin jen se svou babičkou, jediným praktickým lékařem v Lojze v té době.

V určitém okamžiku mezi lety 1995 a 1999 se Alexander Miškin přestěhoval do Petrohradu. Nemohli jsme zjistit, co vedlo k počátečnímu přemístění, ačkoli někteří známí z okruhu jeho rodiny hlásili, že se zapsal na vojenskou akademii. Zjistili jsme však s jistotou, že nejpozději v roce 2001 byl studentem na Vojenské lékařské akademii S. Kirova, která je obecně označována v ruštině jako VMEDA. Miškin studoval na Akademii na 4. fakultě, která školí vojenské lékaře ruských námořních ozbrojených sil. Specializoval se na podmořskou a hypobarickou medicínu. Miškin absolvoval Akademii v roce 2003 nebo 2004 s lékařským titulem a hodností staršího poručíka, což je výchozí pozice udělovaná všem vojenským lékařům v Rusku.

Fotografie z Lojgy, vesnice bez dlážděných cest, izolovaná od zbytku Ruska po většinu roku.

Není jisté, v jakém okamžiku, jestli dříve, během nebo po jeho vojenských lékařských studiích, byl Miškin rekrutován, aby pracoval pro GRU. Nicméně, nejdříve v roce 2007 a nejpozději v roce 2010 se přestěhoval do Moskvy a získal tajnou identitu, včetně druhého občanského průkazu totožnosti a cestovního pasu pod aliasem Alexander Petrov.

Na rozdíl od případu Anatolie Čepigy si zachoval většinu biografických charakteristik autentického Miškina – např. přesné datum narození, první a patronymické jméno rodiče. Příjmení bylo změněno na Petrov a rodiště bylo přesunuto do Kotlasu, městečka přibližně 100 km od jeho skutečného místa narození (Kotlas je od Lojgy autem na dosah, ale ironicky to trvá 10 hodin, protože to vyžaduje 350 km objížďku). Pod krycí identitou byl Miškin zaregistrován na moskevské adrese obsazené jinou osobou, která pravděpodobně s ním nesouvisí a není si vědoma jeho existence. Skutečný Miškin, pod svojí autentickou identitou, žil se svou ženou a dvěma dětmi na jiné adrese v Moskvě.

Neúplné údaje o překračování státních hranic získané společností Bellingcat ukazují, že v období 2010-2013 Miškin cestoval – pod svojí utajenou identitou Petrova – několikrát na Ukrajinu a často cestoval autem tam a zpátky do Podněstří, kde se krátce zdržoval. Jeho poslední cesta na Ukrajinu byla v polovině prosince 2013.

Až do začátku září 2014 byla Miškinova adresa v Moskvě Choroševskoje Šose 76B, což je adresa sídla GRU. Bellingcat potvrdil, že až do přibližně stejné doby, srpna 2014, byl plukovník Čepiga registrován v tomtéž “bydlišti” na stejné adrese. Tato registrace neznamená, že oba fyzicky žili v sídle GRU, ale jejich skutečné bydliště bylo utajeno.

Řád hrdiny Ruska: Za aktivity na Ukrajině?

V druhé polovině roku 2014 prezident Vladimir Putin udělil Alexanderu Miškinovi řád Hrdina Ruské federace. Lidé, kteří jsou blízcí Miškinově rodině, nám sdělili, že věří, že nejvyšší ocenění Ruska mu bylo uděleno za činnost “buď na Krymu, nebo ve vztahu k (bývalému ukrajinskému prezidentovi) Janukovyčovi”.

V našich předchozích zprávách o Čepigovi jsme zjistili, že do roku 2014 měl bydliště v bytovém komplexu, kde sídlí desítky důstojníků spojených s GRU a je vlastněn ministerstvem obrany. Zatímco jsme nenalezli žádnou známku skutečného bydliště Miškina, když byl registrován na adrese velitelství GRU, lze předpokládat, že také používal vojenský být ve správě GRU. Na podzim roku 2014, kdy Miškin i Čepiga obdrželi ocenění Hrdina Ruska, se oba přestěhovali do luxusních bytů v hodnotě od 350 000 EUR do 500 000 EUR podle směnných kurzů, které tehdy existovaly. Bellingcat je přesvědčen, že tyto byty byly věcnou odměnou, která doprovázela nejvyšší státní vyznamenání.

Současná vojenská hodnost Alexandera Miškina není známa. Nicméně, na základě známého postavení absolventů Vojenské lékařské akademie (absolventi ruského vojenského lékařství graduují s hodností staršího poručíka) a uplynulého času (15 let), lze předpokládat, že v době otravy Skripala byl buď podplukovníkem nebo plukovníkem.

Fotka vydá za tisíc slov

Po zjištění skutečné identity Petrova koncem září jsme se zaměřili na získání fotografie Alexandera Miškina. Podle ruských médií, po úvodních zprávách společnosti Bellingcat o podezřelých v kauze Skripal, ruská bezpečnostní služba FSB uzavřela přístup ke zdrojům, o kterých věděla, že z nich mohou unikat údaje z databází ruských pasů. V důsledku toho náš požadavek na získání zdroje, který by poskytl vyšetřujícímu týmu přístup k souboru pasu Miškina, nebyl reálný, neboť by tento zdroj ohrozil.

Sken pasu Alexandra Miškina v roce 2001.

Namísto toho jsme získali kopii stránek oskenovaného pasu Alexandra Miškina ze zdroje s přístupem k naskenované kopii pasu. Zdroj požadoval úplnou anonymitu kvůli bezpečnostním obavám, a proto společnost Bellingcat nemůže sdílet typ pozice či historii zdroje, který umožnil získání kopie a přístupu k tomuto dokumentu. Ověřili jsme však údaje, které jsou v pasu uvedeny, alespoň v dalších 3 uniklých databázích, které odpovídají číslu pasu, datu vydání, jménu a vydávajícímu orgánu.

Fotografie na pasovém skenu se nezobrazuje v žádném jiném otevřeném zdroji, čímž se minimalizuje riziko vzniku padělaného dokumentu. Také jsme potvrdili praxi zdroje a jeho postavení (které není s vládou spojeno),  jenž poskytuje přístup k tomuto dokumentu. Zdroj také poskytl Bellingcatu druhý dokument se jménem Alexandera Miškina obsahujícího (odlišnou) fotografii osoby s výraznou podobností obličeje “Petrova”.

Bellingcat požádal o forenzní analýzu podobnosti obličeje mezi pasovou fotografií z cestovního pasu Miškina (z roku 2001) a mezinárodním pasem “Petrova” (z roku 2016) u profesora Ugaila, profesora vizuální výpočetní techniky na univerzitě v Bradfordu a odborníka na simulované stárnutí. Prof. Ugail jednoznačně potvrdil, že obě fotografie patří stejné osobě, která představují 15-letý rozdíl mezi oběma fotografiemi.

Na cestě do Lojgy, vesnice bez silnic

Pro závěrečné potvrzení našich shromážděných nálezů vyslal ruský vyšetřovací partner společnosti Bellingcat, ruský server The Insider, reportéra do vesnice Lojga. Reportér se setkal a mluvil s mnoha obyvateli, kteří všichni rozpoznali “Alexandra Petrova”, osobu zobrazenou na fotografiích vydaných britskou policií a která byla z rozhovoru RT identifikována jako “náš místní chlapec” Alexander Miškin. Jedna osoba nám řekla, že Alexander Miškin byl přítel jejího syna.

Navíc alespoň 5 různých obyvatel řeklo našemu reportérovi, že věděli, že Alexander Miškin pracoval v Murmansku nebo v Moskvě jako “vojenský doktor”, a že před několika lety obdržel řád “Hrdina Ruska”. Jeden zdroj blízký Miškinově babičce (které je nyní přes 90 let a jako bývalá lékařka je stále v obci uctívána) nám řekl, že důvod pro udělení řádu je přísně tajný, ale že ve vesnici se má zato, že to bylo “za Krym nebo za pomoc Janukovyčovi”.

Stejný zdroj nám řekl, že babička Alexandra Miškina má fotografii, na níž prezident Vladimir Putin uděluje Alexanderovi zlatou medaili Hrdina Ruska a třese mu rukou. Zdroj uvedl, že babička chrání tuto fotografii a neukazuje ji všem, nikdy ji nikomu nedá do ruky. Náš reportér nebyl schopen mluvit přímo s  babičkou nebo vidět fotografii.

Doktor a hrdina

Bellingcat nedokázal najít žádný veřejně přístupný dokument potvrzující, že Alexander Miškin získal řád “Hrdina Ruska”. Nicméně, to není neobvyklé, protože pouze část ocenění je zveřejněna, zatímco příjemci, kteří získají uznání za práci pro tajné služby, která je předmětem státního tajemství, nejsou ohlášeni. V případu plukovníka Čepigy jsme byli schopni objevit jeho ocenění jen díky veřejným prohlášením od důstojníků jeho vojenské školy a zlatému emblazovanému jménu na památníku “Zlaté hvězdy” na školním pozemku. Žádná taková veřejná pocta nebyla pro Dr. Miškina identifikována v žádných otevřených zdrojích.

Nicméně, alespoň jeden dokument objevený společností Bellingcat potvrzuje slova pyšných sousedů Alexandra Miškina z Lojgy. V září 2014, přibližně ve stejnou dobu, kdy Miškin získal tento řád, podle tvrzení obyvatelů Loyjgy, se Miškin přestěhoval do nového bytu v čerstvě vybudovaném mrakodrapu v Moskvě. Byt se dvěma ložnicemi, který byl zaregistrován na jméno jeho ženy a dvou dcer, měl daňovou hodnotu přibližně 350 000 EUR, což je výrazně více, než jsou cenové možnosti ruského vojenského důstojníka. Ještě zajímavější je, že podle výpisu z ruského centrálního rejstříku nemovitostí, bylo vlastnictví bytu získáno novými vlastníky na základě smlouvy o převodu. Smlouva o převodu není standardní formou získávání nemovitostí, standardní formou by byla “Smlouva o prodeji a koupi”.

Sergej Skripal, bývalý důstojník KGB, hlavní figura v této zpravodajské hře proti Vladimiru Putinovi.

Přibližně ve stejnou dobu se také plukovník Anatolij Čepiga přestěhoval z bytu do luxusního komplexu nedaleko Miškinova bytu. Byt Čepigy byl větší a dražší: na ploše 100 metrů čtverečních jeho daňová hodnota byla oceněna na cca. půl milionu eur při tehdejším směnném kurzu. Tento byt ve 12. patře byla rovněž převeden na čtyři členy Čepigovy rodiny na základě „Smlouvy o převodu vlastnictví“, ačkoli v tomto dokumentu také byl přidán navíc pojem „privatizace“.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením těchto dvou “převodů” luxusních nemovitostí, z nichž žádný nebyl spojen s hypotékou nebo tradiční smlouvou o prodeji, je skutečnost, že byly poskytnuty Čepigovi a Miškinovi ruským státem jako nepeněžní bonus vedle řádu Hrdiny Ruska. To by bylo v souladu s informacemi, které BBC a dalším médiím oznámili obyvatelé domovské Čepigovy vesnice, kteří hovořili o tom, že v Moskvě byl apartmán udělen Anatolii Čepigovi jako dar, když obdrželi cenu Hrdina Ruska.

Význam nových zjištění

Zjištění tohoto šetření Bellingcatem dodávají celému případu jiný kontext poslání obou důstojníků GRU v Salisbury. Zahrnutí vyškoleného vojenského lékaře do týmu znamená, že účel mise se lišil od shromažďování informací nebo jiných rutinních špionážních činností. Bellingcat kontaktoval různé zdroje se znalostmi praxe ruského vojenského zpravodajství, který poskytl celou řadu názorů na to, co znamená význam přítomnosti lékaře v týmu zahraničních operací. Zatímco někteří uvedli, že GRU je známo, že vytváří multifunkční a multikvalifikované týmy jako součást operačních “osvědčených postupů”, jiní připomínají, že lékař je povinným doplněním týmu, který má za úkol otrávit “cíl” chemickými látkami. Nové poznatky také vyžadují přehodnocení analýzy cestovního itineráře Miškina v západní Evropě v období 2016-2018, který Bellingcat předtím zveřejnil.

Konec citace. Celý text a nález Bellingcatu naleznete zde.

===

Vladimir Putin může reálně být obviněn z teroristického útoku a Londýn může vyžadovat jeho vydání k tribunálu do Haagu

Jak sami z nálezů britského Bellingcatu vidíte, ruské tajné služby rozehrály proti Vladimiru Putinovi obrovskou zpravodajskou hru, která míří přímo na jeho hlavu. Oba dva ruští turisté ze Salisbury jsou odhaleni, oba dva jsou agenty vojenské rozvědky GRU a Alexander Miškin je dokonce vojenským lékařem, což logicky vykresluje obraz agenturní operace, kdy rozvědka vyšle do Velké Británie dva agenty, aby provedli chemický útok, ale pro jistotu je do skupiny zapojen i vojenský lékař, kdyby došlo ke kontaminaci a někdo z agentů by byl zasažen chemickou látkou.

Ironické je, že kontaminace byla v Salisbury tak vysoká a na tolika místech, že by museli být už oba nejen mrtví, bez ohledu na vojenského lékaře, ale spolu s nimi by musela být po smrti i polovina tohoto britského města. Oba dva agenti navíc prý obdrželi nejvyšší řád Hrdina Ruska přímo z rukou Vladimira Putina. Ten navíc prohlásil, že Ruslana Boširova (Anatolije Čepigu) a Alexandera Petrova (Alexandera Miškina) nezná, a že to jsou civilisté. Jakkoliv to zní šíleně, Vladimir Putin byl nachytán při lži, čehož jeho nepřátelé použijí, aby Vladimira Putina vykreslili jako někoho, komu nelze věřit nic, co říká.

Anatolij Čepiga a Alexander Miškin v rozhovoru pro RT v době, kdy byli známi jako Ruslan Boširov a Alexander Petrov.

Jenže to nejhorší spočívá v něčem jiném, že tato provokace vychází zevnitř ruských tajných služeb. Dva agenti GRU nejeli do Salisbury a nepózovali na bezpečnostních kamerách kvůli tomu, že chtěli popatlat a rozcákat Novičok všude po Salisbury, v hotelovém pokoji, v parku, na lavičkách, na dveřích domu Sergeje Skripala, ale jejich úkolem bylo pouze jejich pózování před britskými bezpečnostními kamerami, aby bylo možné později zkonstruovat napojení na GRU, Kreml a vykreslit Vladimira Putina, jak lže a potom ho usvědčit.

Bylo to sehráno naprosto dokonale. Britové nejprve rozehráli půlroční kampaň se Skripalem. Když Skripal přežil a jeho dcera Julia také, bylo potřeba kauzu znovu rozvířit, a tak došlo na pohození lahvičky od parfému. Bezdomovkyně Dawn Sturgessová našla v červenci v parku v Salisbury novičok v lahvičce od parfému a nastříkala si ho na krk. Tentokrát už novičok zabral a žena zemřela, více v článku zde.

Vladimir Putin byl usvědčen ze lži, ale to hlavní teprve má přijít, obvinění z válečného aktu a terorismu proti členské zemi NATO

Tím se spustilo nové kolo kauzy Skripal, ale to hlavní mělo přijít až později. Britské tajné služby totiž koncem léta oznámily, že identifikovaly dva ruské agenty GRU, jak přicestovali do Salisbury. Fotografie z letiště Gatwick vyvolaly prudkou reakci na ruských médiích a televize RT provedla neuvěřitelný přešlap, když uveřejnila s oběma muži bizarní rozhovor, kterému nevěřili ani ruští diváci, natož ti západní.

Vyjádření Petrova a Boširova, že přijeli do Salisbury za turistikou a návštěvou místního kostela a kamenů Stonehenge, vyvolalo údiv z naprostého amatérismu. Jenže past byla nachystána. Když se totiž moderátor Východního ekonomického fóra ptal Vladimira Putina, co je to za lidi, tak ten odpověděl, že to jsou civilisté, a že je nezná. A tím se Vladimir Putin chytil do pasti.

Ruslan Boširov a Alexander Petrov v Salisbury na ulici.

Ihned po těchto výrocích zahájil Bellingcat odhalování totožností obou mužů a Vladimir Putin je tak usvědčen ze lži. Jenže kromě toho, stopy chemického útoku teď vedou přímo k Vladimiru Putinovi, že touto operací pověřil oba dva muže osobně, protože oba dva vyznamenal v utajení řádem Hrdina Ruska a navíc, oba dva veřejně zapřel, když o nich tvrdil, že je nezná a že to jsou civilisté. Vladimir Putin nemohl prozradit a přiznat, že jde o agenty GRU, to je logické, jenže netušil, že uvnitř GRU byla rozehrána zpravodajská hra proti jeho osobě. A Kreml již začal situaci řešit.

Infiltrace GRU je hrozivá, Vladimir Putin teprve teď zjišťuje, kolik agentů již mohlo být kompromitováno

O víkendu došlo v Moskvě na ministerstvu obrany k jednání o situaci uvnitř GRU, odkud utíkají informace. Dokonce se uvádí, že z GRU unikly informace o 305 tajných identitách agentů GRU, situace je alarmující. Očekává se, že budou padat hlavy, více zde. Jenže mašinérie proti Vladimiru Putinovi a Rusku se už rozjela. Všechno to míří k tomu, že Vladimir Putin bude obviněn z organizování terorismu a bude vznesen podnět, aby byl vydán do Haagu k soudnímu tribunálu. Podobně jako kdysi srbský ex-prezident Slobodan Miloševič. Až takto daleko míří kauza Skripal. Není reálné, že by byl Putin vydán, dokud je u moci, to je holý nesmysl. Ale až jednoho dne odejde z Kremlu a moci se chopí jiný prezident, který bude třeba pro-západně nakloněný stejně, jako svého času býval Boris Jelcin, dočkat se potom můžeme všeho.

Nosatý nepřítel má neomezené prostředky, dokáže ovládat kohokoliv a cokoliv, ruské tajné služby rozehrály vysokou hru přímo proti hlavě jaderné velmoci a spolu s nasunováním zbraní a vojenské techniky NATO k hranicím Rusku to vytváří prostředí, kdy i Rusům začne docházet, že čas na diplomacii skončil a řízení musí převzít někdo, kdo opět Rusku vrátí zuby a drápy, které půjdou po krku Domu Sion a stejně tak i domu Chabad. Protože Rusko nikdy nebude svobodné, dokud jeho části budou ovládat ti, kteří přísahali na stolec kabalistické svatavy.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
bbl
Návštěvník
bbl

na ukrajine poznaju len fsb a v malobritanii zas iba gru pritom Rusy maju dalsich neviem kolko tajnych sluzieb a najvytazenejsi z GRU je Cepiga *Rusy maju proste iba jedneho cloveka na akcie ten bol vsade aj Krym pomahal anektovat aj na Majdane bol aj v Cecne ,aJ v Salisbury tam bol po vyznamenani ,vieme ze ak je tajny agent vyznamenany to znaci ze jeho sluzba konci,a vyznamenanie dostava ked ide do tzv dochodku a v tajnych sluzbach uz nepracuje nie on funguje dalej a pod falosnym menom Petrov vzal novicok do vrecka aisiel otravit Skripala a dalsi je Miskin ten isiel tiez do tzv dochodku a ten siel d salisbury pod krycim menom Basirov to je dobre seno pre tunajsich bezmozockov

aamater _ tato
Návštěvník
aamater _ tato

Putin ich musí strašiť ešte aj vo snoch. To je už fakt sila keď sa uchyľujú k takýmto provokáciám len aby očiernili Ruského prezidenta. Musia sa ho strašne báť. Zrejme sa boja už otvoriť aj chladničku, aby náhodou na nich nevyskočil z nej Putin, ha, ha, ha …

tehu
Návštěvník
tehu

Já se dlouhodobě domnívám, že “uměle vytvořený obraz politické reality”, je jen a jen pouhou hrou tajných služeb. A proto – pokud jakákoliv figura překáží ve hře – musí být odstraněna.
V tomto je problém pouze umocněn tím faktem, že tu jde o letitou “Hru o Rusko”.
Čeká se jen na to – “kdo bude delší” – a lepší stratég…

Jana
Návštěvník
Jana
Jaris
Návštěvník
Jaris

Jano, to je absolutni bomba! Jiz nekou dobu se mi rozplyvaji iluze o Putinovi a tohle je ten posledni hrebik do rakve. Mnoho lidi si vsak stale delaji iluze o velkem sachovem mistru a nechteji videt realitu.

jonathan
Návštěvník
jonathan

Nevím proč se nad tím pohoršovat? Židové vládnou světu.
Pro USA to pochopitelně dobrá správa není.
Pro nás je to spíše neutrální…

Švícko
Návštěvník
Švícko

Spíš to vypadá,že všechny fotky jsou utvořeny z jedné jediné a dále buď omlazeny a postaršeny.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Prý práce skřipala a gru….. proti putinovi…a nebo odplata za Syrii.. novinka ..přistáli , ale prý zjistili, že belincat vypnul na dálku ovladání motorů 2 stupně…?? https://www.novinky.cz/veda-skoly/485748-start-lode-sojuz-se-nezdaril-posadka-miri-k-nouzovemu-pristani.html
Posádka je na zemi vot bolšaja těchnika…amerikancy by uže byli mjrtvými…. https://www.youtube.com/watch?v=K59KKnIbIaM

konzerva
Návštěvník
konzerva

Odlet do Moskvy…po záchraně.. https://vk.com/video-70187376_456241018

plukovník
Návštěvník
plukovník

takze to nakonec nebyli britsky herci? asi jsou to teply kamosi – když všude jezdi spolu. 😀

konzerva
Návštěvník
konzerva

V syrii zařvali 2 britští agenti příslušníci bílých přileb…. https://cz.sputniknews.com/svet/201810118228867-video-chemicke-zbrane-idlib-syrie-is/

konzerva
Návštěvník
konzerva
konzerva
Návštěvník
konzerva

Česká žumpa čt bude prý natáčet seriál o skřípalovi….hlavní role mádl a převážná část se bude odehrávat v polích slunečnic… dramaturgie fake news kroupa… a prý už jsou 3 co je odhalili ..apropo bude o tom článek opět dnes… https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Skripal-CT-probrala-stopu-v-Ceske-republice-554938

Neznama
Návštěvník
Neznama

Ctete a co jak slo o navrat a zachranu Skripala do Ruska a britove to prekazili. Oceneni zpravodajcu za zachranu prezidenta Janukovice tomu odpovida.
Otec Litvinenka pry take utekl z USA do RF, protoze se bal o zivot. A jasne rekl v televizi v pritomnosti obvinovaneho Rusa, ze se ho neboji, ze on jeho syna nezabil. Byl pri tom uvolneny a klidny a podaval mu ruku. Nekdo to psal tenkrat v diskusi, ze to videl v telce v cizine. A zminil se ze Litvinenko take se chtel vratit domu, tak to znemoznili.
Dalsi vec je ze Skripal pry pracoval pro vojenskou laborator kousek od mesta a co jak se tam nakazil? Take pracoval i pro vladu VB a jezdil pry do zahranici prodavat zbrane a chemikalie z te laborky. Je jasne ze bude sledovany, odposlouchany, protoze je cizinec no a tajni zjistili, ze se chce vratit. No a pokud se chtel vratit, tak je jasne ze to VB nedovoli, protoze ma Skripal informace jake zbrane vyrabeji a komu co prodal.. Schneider je skvely bezpecnostni analytik a byvaly zpravodajec:
http://ceskapozice.lidovky.cz/schneider-britsky-fejkomet-v-kauze-skripalovych-se-zadrhl-paz-/forum.aspx?c=A181009_123540_pozice-forum_lube&amp

http://ceskapozice.lidovky.cz/schneider-stale-znovu-nastavovany-novicok-fkz-/tema.aspx?c=A180907_090114_pozice-tema_houd