Změna světa začíná u změny vlastního myšlení. Návod na efektivní řešení problémů...

Změna světa začíná u změny vlastního myšlení. Návod na efektivní řešení problémů současnosti

Změna světa začíná u změny vlastního myšlení. Návod na efektivní řešení problémů současnosti

Redakce AE News přináší článek s návodem, jak efektivně vyřešit problémy současného světa. Osobně ale musím říct, že autor návodu, aniž si to asi uvědomuje, zaměňuje v dualistickém principu kauzality příčinu za důsledek, resp. nabízí něco, čemu se v oblasti psychologie říká Appeasement behavior, nebo též behaviorální appeasement. Je to psychologická metoda při kognitivně behaviorálních léčbách, kdy se člověk zbavuje strachu z nebezpečí pomocí procesu změny myšlení, aby se nebál hrozby, přestože hrozba a její existence dál zůstává v blízkosti jedince.

V rámci dualistického principu lze říct, že behaviorální appeasement je historickým charakterem českého národa, který se vždy dokázal přizpůsobit i největšímu tyranovi a přežít. Behaviorální appeasement nabídne člověku komfort klidu, ale nemá v kauzálním pojetí vliv na příčinu hrozby nebo její eliminaci, pouze řeší a eliminuje důsledky z vnímání přítomnosti hrozby. Tím, že hrozbu nevnímám a nevadí mi, tím se jí nezbavím a rozhodně nezmizí do pryč. Že se přestanu bát uštknutí mambou černou, kterou chovám v teráriu, mně rozhodně před jejím uštknutím neochrání. Behaviorální appeasement, který učí např. cvičitelé jógy nebo např. buddhisté, je sice blahodárný na duši, ale z člověka dělá oběť, která se prostě jenom nebojí toho, co přijde. Behaviorální appeasement opravdu působí na ostatní lidi okolo jedince, takže vzniká poněkud nebezpečný precedent situace, kdy člověk přenese na své blízké pocit klidu ve chvíli, kdy by měli raději naopak vzít pušku do ruky anebo nohy na ramena a utíkat pryč.

Rich-Mindset-to-Act.png
Strach a obavy by se měly použít k aktivizaci jedince, aby se zasadil o trvalé odstranění hrozeb (příčin strachu), nikoliv o zvyknutí si na hrozbu, aby se člověk zbavil strachu.

Můj osobní názor je ten, že český národ potřebuje méně behaviorálního appeasementu a více ostré reakce obyvatelstva na procesy nasunování prvků NWO do společnosti. Bouřlivé reakce na příčiny současné rozvrácené Evropy jsou zcela na místě a pouze demonstrace a opuštění modelu behaviorálního appeasementu může nabídnout šanci na zamezení příčinám hrozeb a jejich prohlubování, které právě probíhá.

Redakční předmluva a poznámka: -VK-

Změna myšlení člověka a vliv na ostatní okolí

Matematicky je to nepřímá úměra. Čím méně je problému v mém životě, tím více jsem spokojenější. Jako přirozený důsledek žiju každodenně radostnější a šťastnější život. V návaznosti má pak tento můj vnitřní stav dopad nejen na mě, ale i na moje okolí. Tedy, když jsem v pohodě já, tak jsou i lidé a zvířata v mém nejbližším okolí více v pohodě. A nepřímo to v různé míře poznají též i lidé a zvířata v jejich okolí. Ekonomicky je to multiplikační efekt. Lidsky je to skutečně fajn.

V nedávných článcích a diskuzích pod nimi [1], [2], [3] bylo dost zřejmé, že je potřeba něco začít dělat a že na klasický vývoj nových vedoucích elit (coby v článku navrhované možné řešení) není za prvé dostatek času a za druhé to stávající systém jen těžko dovolí. Přesněji, nemůže nechat dovolit. Přece jen vychovat nově myslící lidi byla vždy otázka na několik let, spíše tak možná dvě a více desítek let, v rámci přirozeného vývoje od narození jedince, přes jeho růst, vzdělávání se, získávání praxe, cizelaci názorů a postojů až k následnému jejich uplatnění ve prospěch „společnosti“. A systém, který je aktuálně u moci, se velmi pečlivě stará o likvidaci rodiny, školství a reálného pohledu na (nejen naše) dějiny. Ano, v otázkách, těchto zcela základních a zcela zásadních stavebních prvků tvorby nových elit, má jasno. Navíc kinetika procesů NWO, již notně rozpohybovaných, v podstatě ani neumožňuje nikomu příliš manévrovat. Proto i k malému odklonu je aktuálně potřeba příliš velkého množství „energie“ a tudíž pravděpodobnost takového (byť jen malého odklonu) je každým dnem méně pravděpodobná.

Takže kudy, když ne tudy?

Rozhodně ne tak, že se bude pokračovat v současném směru. Napadá mě, jako trefné, přirovnání k vlaku, který jede po jedné koleji směrem, který mi nevyhovuje. Takže (logicky) jediné co potřebuji udělat, je přeskočit do vlaku, který jede (alespoň zpočátku) zcela opačným směrem. To je vše.

Hezky se to píše. Těžko se to … technicky představuje a především dělá, že?

Ale to, že si něco nedokážu představit, neumím to udělat, nikdy jsem to nikoho neviděl (u)dělat a vlastně tomu vůbec nevěřím, tak to prostě není argument. Není to ani potvrzení toho, že to není možné udělat.

Dobře si to prohlédněte (necelé 4 min.). Do dneška to pro vás bylo nepředstavitelné, ale od teď už víte, že je to reálně možné.

Jinými slovy, je prostě potřeba přestat myslet v dualitě a neustále bojovat se současnými poměry. Je potřeba ukončit každodenní volbu mezi svobodou a zdroji (ať již si jako zdroj představíme v podstatě cokoliv) [2]. Místo duality je potřeba začít pěstovat V SOBĚ jednotu. To zdůrazněné „v sobě“ je zcela zásadní.

Jak (technicky) na to? Jak se (s)jednotit?

V Bibli se údajně (nemám ji přečtenou) píše „Na počátku bylo slovo, to slovo bylo od Boha a to slovo bylo Bůh“. Zda je to správně přeloženo je velkou otázkou, protože (a v tom je současný systém mistrem) stačí pozměnit jen jeden dílek skládačky, aby se došlo ke zcela jiným než očekávaným výsledkům. Takže pro mě není těžké uvěřit tomu, co je možné přečíst v jedné knize od Ivo Tomana, že původně tam bylo uvedeno slovo „logos“, které ovšem v překladu neznamená jen „slovo“, ale též i „myšlenku“. A to je začátek všeho. Ta myšlenka je začátek všeho. Představte si, jak by asi dne vypadal svět, kdyby bylo v Bibli uvedeno toto „Na počátku byla myšlenka, ta myšlenka byla od Boha a ta myšlenka je Bůh“. Zcela jednoznačně by vypadal jinak zcela jinak. Jednak proto, že je té knize přisuzován velký význam (jak moc je to reálně zde není nutné řešit) a jednak je to logické. Protože by nebylo potřeba církevních hodnostářů, aby vykládali „slovo“ Boží, protože by každý věděl, že Bůh je v něm a že jeho myšlenky jsou přímo od Boha. Byl by to prostě zcela jiný pohled na svět a o tom to v podstatě také vše je.

rovnovaha.jpg
Není rovnováha jako rovnováha.

Bůh, příroda, vesmír, univerzum, láska, energie atd. jsou, z mého pohledu, jen různé pojmenování toho samého. Ale každý to cítí jinak a tak si to v případě potřeby překládejte podle sebe. Ačkoliv se označuji za člověka bez vyznání, tak s označením Bůh=Láska=Energie, jsem v pohodě a jeho/její všudypřítomnost beru jako skutečnost / fakt / realitu.

Jediné, co je potřeba udělat (pro to přeskočení z vlaku do vlaku), je změnit pohled či jen úhel pohledu na svět. Ve finále to pro někoho může být spíše změnit úhel pohledu na cokoliv, resp. na spoustu věcí ve svém životě. Avšak jako vše v přírodě, je to prosté a jednoduché, a tedy i (ne)uvěřitelně účinné. Navíc to zcela splňuje jednosměrný proces vývoje, tedy ten nevratný [viz. 1].

Mnozí se asi budete se divit, ale není to zase tak nic složitého a těžkého. Nejtěžší je se pro to skutečně rozhodnout. Zcela jednoznačně rozhodnout. Následně na to již budou (v podstatě automaticky) jen navazovat další kroky, které se, ale, o toto prvotní rozhodnutí budou moci plně opřít. Pokud tam však to rozhodnutí, jako základ toho nově budovaného pomyslného domu, nebude, tak holt vaše smůla. Ten dům se vám časem zřítí a vás to v něm pravděpodobně zavalí. Jinak řečeno to prostě potom bude horší než předtím. Možná také ani nebudete schopni ten dům dostavět a od rozestavěné stavby utečete zpět do současného stavu. Takže ztratíte nějaký ten čas a energii, ale ještě k tomu budete v téměř stejném bodě, jako jste teď (to je to, co NWO zcela vyhovuje … stále jste jeho otrok a ještě máte méně sil na nějaký odpor).

byt-ci-nebyt.jpg
Ukázka skutečně JEDNOZNAČNÉHO rozhodnutí. Není třetí cesty. Ačkoliv je to jednoduchá volba, tak to ne vždy každý takto vnímá.
Základní podmínky pro rychlou, snadnou a trvale funkční změnu

Pokud tři níže uvedené body vezmete skutečně za své, tak najdete jednotu v sobě. Následně ji pak objevíte i ve světě kolem vás. Skrze tyto tři body vede cesta k vnitřnímu osvobození. Vnitřní osvobození vám pak umožní dělat ta skutečně svobodná rozhodnutí. Budete mít právo umřít i právo žít a obě si budou zcela rovná, tj. budou v jednotě. Jakou variantu zvolíte, bude jen na vaší svobodné vůli. Nebudete se jednoho bát a k druhému upínat svůj zrak. A právě v takovém okamžiku, kdy nejste ničím limitování, tak pak začínáte dělat ta skutečně svobodná rozhodnutí.

A lidé, kteří jsou schopni dělat skutečně svobodná rozhodnutí, to jsou ty šéfredaktorem v odkazovaném článku prosazované nové elity. Pouze k jejich objevení / získání takto dojdeme po jiné cestě a ve zcela jiném časovém horizontu.

Tři body, které vám změní život, když je přijmete do svého každodenního života (do svého VĚDOMÉHO každodenního života) jsou:

  1. na počátku všeho je myšlenka
  2. co mi vadí, je můj problém
  3. jediný, kdo může vyřešit můj problém, jsem jen já sám

Na počátku současného stavu byla/je myšlenka. Současnost je pouze nějakou určitou posloupností kroků učiněných v minulosti, tj. posloupností myšlenek. Budoucnost se sice nedá předpovědět, ale je možné ji vytvořit. Je možné ji vytvořit svými myšlenkami v současnosti.

holcicka-v-kaluzi.jpg
Co myslíte, vadí té holčičce, že skáče v kaluži? Že by se mohla umazat? Nebo to vadí někomu jinému, třeba její mamince?
Na počátku všeho je myšlenka = stavební kámen úplně všeho ve vašem životě

Když si plně uvědomíte obsah této krátké věty, tak vám dojde, že to, jak se teď / dnes / každý den svého života cítíte / máte / žijete, vychází pouze z nějaké vaší dřívější myšlenky. Ta vám uvízla v hlavě někdy v minulosti, přesněji to bylo ve vašem mládí. Tehdy jste si ji do sebe zapsali a ona si od té doby ve vás žije „svým vlastním životem“ a naplňuje se s vaší vědomou / nevědomou / podvědomou pomocí. Navíc si ji zároveň i vyživujete (udržujete při životě) svojí vlastní energií. Jinými slovy, vám tu energii bere / žere.

Je jasné, že takto ve vás nežijí všechny myšlenky, které vám denně projdou hlavou. Takto tam zůstávají jen některé. A které to budou / jsou, tak o tom rozhodujete jen a jen vy (vždyť jsou to vaše myšlenky … nebo to někdo z vás cítí jinak … jako, že má v sobě myšlenky někoho jiného?).

Je zcela logické, že pokud je to myšlenka dobrá / pozitivní / příjemně působící, tak je dobré si ji v sobě ponechat a to, že vám bere nějakou tu energii, asi nemá smysl řešit. Stejně tak i kolik dodatečné energie dokáže vyprodukovat. Ale je jasné, a to je také zcela logické, že pokud je to myšlenka nedobrá / nevhodná / špatná / negativní / nepříjemně působící, tak jediným rozumným krokem je se jí zbavit. A to nadobro / navždy. Ušetříte si tak vlastní energii pro něco pro vás vhodnějšího. Kromě toho zbavení se nadobro je bohužel možné tu myšlenku i překrývat jinou, zadupávat, schovávat, vytěsňovat, atd. Částečně si tím asi pomůžete, ale stále však při tom ve vás zůstává. Takže dále čeká na svoji příležitost se plně projevit a přitom vám ještě stále bere tu vaši energii. A dějiny jistě již X-krát dosvědčily, jak takové potlačování (v podstatě čehokoliv) nakonec končí. A třeba i něco bližšího než dějiny, tedy např. zdraví leckoho z vás důsledky potlačování příčin dokázalo také jistě názorně předvést, že? A asi jste z toho moc velkou radost neměli.

Krok za krokem k novým úhlům pohledu na sebe, své okolí, na celý svět

Když mi něco vadí, tak je za tím také (jen a pouze) nějaká MOJE myšlenka. Vadí to mě! Takže to těžko může být myšlenka nějakého politika / manžela / sousedky / atd. Je to prostě pouze a jen nějaká moje „vlastní“ myšlenka (ty uvozovky jsou tam proto, že cizí myšlenka, když není námi akceptována / vnitřně odsouhlasena, tak se naší vlastní nikdy nestane, když však s cizí myšlenkou souhlasíme, tak se naší vlastní stane).

Ano, pouze myšlenka je za tím. Je to pravá příčina. Vše ostatní je již pouze a jen důsledek. Všechno ostatní je pouze navazující další částí skládačky. Ta příčina, to je základní stavební kámen, na tom to vše stojí. A není to jen symbolický prvek celku. Je to podstata, bez které, by nebylo vůbec nic.

Možná si tu příčinnou myšlenku, kterou mám v sobě, plně či částečně uvědomuji. Možná ne. Ať tak nebo tak, je moje a tudíž (zcela logicky) jsem já i ten jediný / ta jediná, kdo si může ten svůj problém (tedy to co mi vadí) vyřešit. Já jsem si tam tu myšlenku zasadil(a) či nechal(a) naroubovat a dále ji pěstoval(a). Proto opět zase jen já si ji teď i sklízím a také jen já se jí mohu zbavit, když se pro to rozhodnu. Nikdo to za mě nemůže udělat. Je to moje hlava / tělo, ve které to je. Ostatní mohou pomoci, mohou škodit, mohou cokoliv, ale ta práce, ta zůstává osobně na mně, tj. na každém z nás.

V obecné rovině je to asi zcela srozumitelné či pochopitelné, ale chápat to i v rovině konkrétního případu, který se mě jako účastníka zároveň i dotýká, to už je většinou jiná.

Tak si to zkuste. Vadí vám imigranti? Vadí vám, že vaše dítě „zlobí“? Vadí vám váš šéf či jeho chování? Vadí vám nevěra vašeho partnera/partnerky? Vadí vám to, že jste tlustí? Vadí vám to, že jste nemocní či že nejste zdraví? Vadí vám USA / Rusko / Německo? Vadí vám Merkelová, Babiš, Zeman, Kiska? … a komu, že to vadí? No přeci vám, každému jednotlivě z vás. A tudíž je to čistě a jen váš osobní problém, který má na počátku nějakou vaši příčinnou myšlenku. Věřím, že teď už se (snad ne většina) z vás na tu věc možná / asi dívá trochu jinak. Už vás leckoho možná napadá spousta vysvětlení, že to tak není :o) Ale ono to tak prostě je. Je to pouze a jen váš problém, protože to vadí vám. A to, že máte, teď tu spoustu připomínek, neznamená nic jiného, než že se ozvala / ozvaly nějaké ty vaše příčinné myšlenky :o)

milos-a-ten-druhy.jpg
Vadí Vám politicky nekorektní fotomontáž? A komu to vadí? Mě tedy ne.
Dobře, tak mi to vadí, ale co s tím?

(Oceňuji všechny, kdo po předchozím odstavci čtou dále bez většího vnitřního rozčilování / pozastavování se.)

Způsobů, metod, postupů či technik jak to (vy)řešit je zcela určitě více. Každému vyhovuje něco jiného, protože každý z nás je zcela originální bytost, která má v sobě prostě jiný počet těch myšlenek. Má je také jinak uspořádané a i jinak silné. Tento myšlenkový mix je prostě u každého neopakovatelný a tak někdo použije raději Metodu Ruš jiný kineziologii, další regrese, rodinné konstelace, psychologii, psychiatrii :o), atd. Každý volí způsob, který se mu jeví jako nejvhodnější / nejdostupnější / nejrychlejší / atd. pro to, co ho aktuálně nejvíc pálí. Určitě pomohou i další kroky, řekněme na bázi více fyzické, jako je např. akupunktura, čínská medicína, masáže, makrobiotika, homeopatie, atd. Vše může pomoci. Otázkou je, zda dostatečně, rychle, jednoduše, snadno a hlavně zda trvale?

Společným prvkem v podstatě všech možností je přijmutí dané myšlenky, daného problému, tedy toho co mi vadí. Je to změna úhlu pohledu na danou věc. Je to o zbavení se toho vašeho nepříjemného pocitu, který máte s tou danou příčinnou myšlenkou v sobě spojený. Je to umožnění té myšlence stát se ve vaší hlavě opět zcela neutrální, být takovou jaká byla na počátku a jaká je v podstatě úplně každá myšlenka. Možná bude pro někoho vhodnější to brát jako vnitřní smíření se s daným problémem či jeho akceptace. Rozhodně to však nutně neznamená, že s tím co přijímáte / smiřujete se / akceptujete, že s tím taky souhlasíte. Můžete, ale rozhodně nemusíte.

Proč bych měl přijmout to, co mi vadí?

Přijmout, smířit se či akceptovat to, co mi vadí, je potřeba z jednoho prostého důvodu. Je to způsob, jak se zbavíte toho, že vás to vnitřně zatěžuje. Je to způsob, jak zajistit, aby to pro vás TRVALE přestalo být problémem. Pokud vás nic či stále méně věcí zatěžuje, tak tím více jste v pohodě, tím více jste spokojení a šťastní. Tím více děláte ta skutečná svobodná rozhodnutí.

styker.jpg
US Army projíždějící protizákonně Českou republikou v roce 2015. Přijmout neznamená souhlasit!

A jsme zpět na začátku, kde VK v jednom z odkazovaných článků říká, že jsou potřeba nové elity. Tak toto je přesně ten způsob / ta cesta jak z těch současných lidí mohou ty nové elity vzniknout a hlavně jak mohou vzniknout velmi, velmi rychle. Věřte nebo nevěřte, mám na mysli časový úsek v řádu dní, možná měsíců a ne desetiletí.

O snaze ovčáckých psů (skákajících podle pískání vrchního bači, který se někde pohodlně válí na mezi) se zde již hodně krát psalo. Tito, velmi se snažící, věrně sloužící poskoci pilně plní pokyny zpoza sebe. Svědomitě a v podstatě cílevědomě vedou, většinou spíše velmi nevybíravě tlačí, to velké stádo ovcí na porážku. A ovečky samozřejmě jdou. Možná občas zabékají, občas si některá postaví hlavu, ale stádo či „ochránci stáda“ jim tu hlavu většinou velmi rychle napraví. A tak nám ten svět postupně, ovšem čím dál tím rychleji, spěje k, zde několikrát zmiňovanému, NWO, globálnímu chudnutí a možná i razantnímu snižování stavu populace.

Myslím, že ovčácký pes a bača jsou mnohem lidsky srozumitelnější, obecně pochopitelnější a lidem přestavitelnější výrazy, než globální prediktor a elity. A to i proto, že „elita“ je slovo, které, resp. jeho význam, tito ovčáčtí psi svým obsahem zcela určitě nenaplňují. Je tedy poněkud nešťastné ho běžně uvádět a mást tak čtenáře jeho nevhodným používáním.

Kdo pochopil či aspoň začal chápat, že výše uvedená cesta je reálná cesta pro něj, tak ten již ví / brzo bude vědět, že se bači a ani těch jeho psů bát nemusí. Že přestal být ovcí ve stádu, že se stal / brzy stane svobodnou bytostí. Děkuji vám za to a gratuluji vám k tomu. Především proto, že čím více vás takových je / bude, tím lépe pro všechny. I pro mě.

-Vabio-

 

PS

Příklad ze života uvedu již v jiném článku.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
sensitiv
Návštěvník
sensitiv

Tento článek vykazuje silné negativní vibrace.

Jebatec
Návštěvník
Jebatec

Jebatec
Mar 18, 2016 1:24
Napíšu to na rovinu: oba články autora Vabio jsou podprahovou a velmi sofistikovaně napsanou neokřesťanskou agendou jehovistického typu bez využití bible a zneužití Ježíše Krista, jako zde v minulosti psávali jiní, již odstavení jehovističtí trollové a manipulátoři. Šéfredaktor by měl zásadně vylepšit svoje rozlišování, protože platí tato přímá a tvrdá ekonomická úměra: 1-2 články tohoto typu v měsíci = nevybrání potřebné částky na provoz.

Návštěvník
Vabio
Dnes v čase 12:19
Napíšu to na rovinu: od osoby, která se označí Jebatec je jen těžko možné očekávat něco jiného a to „vyhrožování“ asi nepřekvapí.
Otázkou je, zda při 3-4 článcích tohoto typu v měsíci to nebude = vybrání potřebné částky na provoz.

Zablokovaná odpověď Jebatec dnes:
Nic víc, než hanlivé poukázání na záměrně zvolený nick tam na svoji obhajobu po dvou dnech přemýšlení nemáte? Tím samým způsobem mi argumentoval Váš bratr v Kristu pan Zemánek pod svým článkem v zimě, když byl argumentačně zahnaný do úzkých. Co by jste napsal, kbybych se podepsal Amio, Kamio, Lamio, Hamio, Kurio, Murio, Kario nebo Karel Chadima? Přiznejte na rovinu, že to co píšu je pravda a patříte k sebrance křesťanských fanatiků typu Svědkové Jehovovi. Duchovně probouzející se lidé, bývalí ateisté jsou velmi citliví na podprahovou propagandu jakéhokoli typu, kterou na alternatívním serveru nehledají a jejich přirozenou reakcí je, že jednoduše nepošlou peníze. Málo kdo totiž dokáže smíšený pocit z podobných textů zanalyzovat a převést do jasného a srozumitelného komentáře. Jestli Vám Aeronet zveřejní další díly Vašich manipulatívních blábolů, bude to mít za následek jeho rychlý ekonomický konec. Sáhněte tedy do společné penězi přetékající církevní kasy a doplaťte chybějících cca 900 Euro, protože žádná propaganda nemůže být zveřejňovaná úplně zdarma, kór tak špinavá, jako Vaše neokřesťanskojehovistická

Vabio
Návštěvník
Vabio

:o)
Zdá se milý J., že Vaše forma komunikace budí shodné reakce. Čímpak to asi bude? Možná tím, že jak se do lesa houká, tak se z lesa ozývá.

Pokud má někdo úhel pohledu jednosměrný, tak je zbytečné s ním diskutovat. On má prostě vždy jasno.

Krásný den přeji.

Jebatec
Návštěvník
Jebatec

Egíčko začíná vrnět? Ještě jste zapoměl na: “kdo s čím zachází, tím také schází”
Soukromě si tipnu, že Váš další článej zde již nevyjde.

Ščors
Návštěvník
Ščors

Civilizace spočívá v tom, že nám postupně zakazují vše, co nás baví!

Legislativa z dílen našich vlád a parlamentů je toho do nebe volajícím důkazem.Například rozšířený obchod s víny, točenými přímo ze sudů.

Vinárny, vinotéky, kavárny i méně specializované prodejny (večerky, zeleniny atd.) díky sudovým vínům získaly řadu zákazníků. Proč? No protože víno, které stojí 2 dcl kolem 35 Kč ve slušné vinárně, které můžete ochutnat na místě a které si případně můžete i odnést domů v nezávadné PET láhvi, odpovídá kupní síle většiny obyvatel. Navíc mají zákazníci možnost se k oblíbené odrůdě vracet bez obav, že za večer nechají v restauraci půl výplaty. Ano, sudové víno je populární, proto je, podle tradičních postupů našich vládců, nutné jej zakázat. Po prvním nezdařeném pokusu ministra Jurečky, zakázat vloni prodej sudovek přímo, se ukázalo, že lidová podpora sudovek je tak veliká, že cena, kterou by za přímý zákaz KDU zaplatila ve volbách, by byla příliš vysoká. Tak to letos zkouší jinak, od lesa! Umně zamotané paragrafy „Novely vinařského zákona“ v sobě totiž skrývají tak drastická omezení obchodu se sudovými víny, že jejich prodej bude téměř znemožněn a obchod s nimi spadne výhradně do rukou velkých vinařských firem. Malá a střední vinařství budou mít dost potíží a mnohá zřejmě padnou. Obchodní vinařské firmy na tom budou ještě hůř. A vinárnám a vinotékám prodej přívlastkových vín či dražší vína balená v bag-in box ten výpadek nenahradí. Je to přece fér, ne, velký bude mít víc a malý nebude mít nic. Zhruba 30.000 lidí, co dřív se dokázali sami uživit, skončí na pracovních úřadech. Ale zajímá to někoho?

Současně s další snahou o civilizaci občanů ČR přichází také ministerstvo zdravotnictví s návrhem zákona, aby se na společenských a sportovních akcích, kde jsou přítomny děti, prodávaly pouze nápoje obsahující maximálně 4,3% alkoholu. Umíte si představit např.svařené víno, když venku mrzne, které aby dosáhlo tohoto limitu bude muset být zředěno vodou 1:2 díly vody? Nebo 10° pivo, dořeďované sodou? Hrozná představa. Takže např.na fotbal za nedlouho už bez dětí! Už teď se pořadatelé takových akcí hrozí toho, že na jejich akce lidi přestanou chodit, protože rodičům bude chybět možnost dát si něco dobrého, když jejich ratolesti skotačí. Výsledkem tedy bude nejenom snížení počtu návštěvníků, ale i počtu akcí, nehledě na to, jak nesnadné už nyní je k získání povolení akci pořádat, splnit všechna nařízení ohledně hygieny, bezpečnosti, hluku, atd atd. Můžeme reálně odhadovat, že dalších X desítek tisíc lidí přijdou o obživu. Ale zajímá to někoho?

Když k tomu připočteme drobné trhovce a stánkaře, kteří zavřou obchod kvůli Babišově vnucené EET, má tato vláda skutečně slušný výsledek činnosti za pár týdnů roku 2016. Upřímně doufám, že těch odhadovaných cca 100.000 lidí s rodinami, které tato „civilizační opatření“ postihnou, si to zapamatují a pochopí důležitost voleb, které nás letos čekají. Protože jinak budeme jenom dál pasivně čekat na to, co nám ještě zakáží. Ale zajímá to někoho?

Ala
Návštěvník
Ala

Děkuji, Vabio, za článek a těším se na slíbené pokračování. Z komentářů cítím většinou jeho nepochopení, tak bych chtěla podpořit vaši “teorii” svým vlastním praktickým příkladem.
Jsem už dost stará na to, abych se dokázala podívat na své životní zkušenosti s odstupem… Už jako dítě jsem byla rebel. Nikdy jsem se nenechala nacpat do škatulky, kterou mi vyhradili rodiče, porovnávajíce mě s mou sestrou – dvojčetem, naprosto jinou než jsem byla já. Byl to mnohaletý boj, ale nikdy jsem si nenechala namluvit, že jiná=špatná. Pak jsem se provdala, a začal další boj, protože už byla nachystaná další škatulka – jak se má chovat správná manželka. Přečetla jsem spoustu chytrých knížek, ale nic jsem nepraktikovala, jen jsem vstřebávala to, co se mnou rezonovalo. A nějak mě ten věčný boj přestával bavit. Zlom nastal, když jsem “objevila” Eckharta Tolleho. Moc přítomného okamžiku mě vysloveně pohltila, ale ještě víc mě oslovovala videa s tímto člověkem. Ten klid, který z něho vyzařuje, je prostě fascinující. Takže jsem četla, koukala a postupně jsem zjišťovala, že např. povykující mládež v dopravním prostředku, která mě normálně dovedla vytočit do nepříčetna, mě najednou nijak nepobuřuje a dokonce jsem překvapovala sama sebe tím, že se usmívám tomu, jak se způsobem sobě vlastním jen tak radují ze života. To byl fakt objev, a když jsem se stala skutečným pozorovatelem svého života, tak jsem zjistila, že doma to vlastně neuvěřitelně klape, není zač vést boj, protože i můj původně vznětlivý manžel reagoval na stejné věci úplně jinak než před časem. Stal se stejně tolerantním jako jsem byla já, jsme dnes spolu skoro 40 let, máme společný život, já přitom své kamarádky, on své kamarády. Na stará kolena idyla.
Prubířským kamenem vnitřního klidu, harmonie, štěstí, které jsem pociťovala, se staly dvě zásadní události. První byla, že mě po 35 letech vyhodili ze dne na den 5 let před důchodem z práce. Moje první spontánní myšlenka byla, že je to fajn, že mě ta práce stejně nebavila Následovalo okamžité rozhodnutí – žádnou další práci hledat ve svých letech nebudu, takže 2 roky nemocenská (nemocná jsem nebyla, ale v mém věku už lidi mají nějaké neduhy, tak jsem trochu “opisovala”), rok pracák a pak 2 roky předčasný důchod. A hned jsem se přihlásila do angličtiny, aby mi neatrofoval mozek – ne že bych ji potřebovala. Dva roky nemocenské jsem nakonec uhrála (bez výčitek svědomí, v životě jsem nemocná nebyla a na zdravotní pojištění jsem odvedla dost), nikdo nevěřil, že to jde, jen já jo, protože mi nahrálo spoustu synchronicit, které jsem byla schopna vidět, protože jsem byla v pohodě. A druhá jobovka byla, že mi na smrt onemocněla moje sestra – dvojče. Okamžitě jsem se k ní nastěhovala a starala se o ni až do dost hrozného konce. Bydlela na druhém konci republiky, tak jsem pendlovala půl roku sem a tam, abych taky obhospodařila občas manžela, který mě v té době hodně podpořil. Cestu vlakem jsem si vždycky užívala a cítila jsem se šťastná při pohledu z okna na ubíhající osluněnou krajinu. Přestože ta služba byla fyzicky velmi náročná, psychicky jsem byla naprosto v pořádku, protože jsem věděla, že se sice končí životní cesta blízké osoby, ale je to realita, se kterou se nic dělat nedalo. Soucítila jsem s ní, poplakala jsem si, ale vždycky přišla úleva a klid.
A to je podle mě to, o čem byl článek. Mysl, která byla nezatížená planou lítostí, nejistotou, strachem z neznámého, nebyla tím pádem překážkou k tomu, aby se člověk mohl cítit šťastný i tak, bez ohledu na okolnosti – a mohl dělat spontánní správná rozhodnutí hned, bez přemýšlení. Prostě to šlo samo.
A vlastně ještě jeden příkládek nakonec – když se člověk stane pozorným, otevřeným, tak nepropásne takovou chvilku, která zničehonic přijde. Léta jsem byla kuřák, se zlozvykem jsem ale bojovala. Marně samozřejmě. Až jednoho dne sedím, kouřím a najednou mi přijde taková myšlenka: Proč vlastně kouříš? A vzápětí jsem věděla, že teď přišel můj čas. Okamžitě jsem zbytek cigaret zahodila, přestala jsem kouřit ze dne na den bez jakýchkoliv abstinenčních příznaků a dokonce, když jsem pak byla v kuřáckém prostředí, tak mi vůbec nevadilo, spíš mi to vonělo než páchlo, ale přitom jsem měla pocit, že je to něco cizího, co jsem snad ani nikdy neprovozovala.

bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia

Milá ALO PRAKTIKUJÍCÍ,máš sympatie mého EGA…

Ala
Návštěvník
Ala

Moje potěšené ego děkuje tomu tvému, bantustane… (smajlík: široký úsměv)

Elaine
Návštěvník
Elaine

díky, Alo, jsem velmi potěšena, že je nás víc 🙂

Vabio
Návštěvník
Vabio

Ano, takto to je. Děkuji za podporu. S dovolením budu na Váš post odkazovat :o)

PS
Chápu uvozovky u slova “teorie”, ale Vy i já víte, že je to PRAXE, protože tak jak to popisujete a tak jak to reálně funguje, to je prostě REALITA každého dne/okamžiku pro toho, kdo VÍ, jak to na světě skutečně FUNGUJE.

Cítím, že jste v pohodě, je to poznat z Vašeho projevu. Klidného, neustrašeného a kultivovaného.

Mějte se dále takto ideálně. A těch pár drobností, které se třeba ještě sem tam objevují, tak ty si určitě dokážete zpracovat velmi rychle. Užívejte si to.

Ala
Návštěvník
Ala

Děkuji za vaši reakci. V souvislosti s ní si ještě dovolím nějaké doplnění… Podle mě každý ví, jak to na světě funguje, akorát že neví, že to ví. To poznání může přijít ale teprve tehdy, když se člověk začne zajímat o to, co ho přesahuje. A pak zjišťuje, že myšlenky, se kterými rezonuje, ukazují na to, co vlastně odjakživa ví, akorát se s tím ještě nepotkal, tak to neumí vyjádřit a jednat podle toho. Pro mě byla před x lety klíčová právě ta myšlenka, že člověk je odpovědný za všechno, co se mu v životě děje. Pro mě bylo velmi osvobozující, že za všechno krásné i za všelijaký marast si můžu já sama, že nejsem nějakou loutkou, které se všecko jen děje a neexistuje způsob, jak to ovlivnit. Pozice oběti se mi příčila od dětství, klidně bych si na těžké manipulaci rodiči mohla založit ukřivděnost do nejdelší smrti, ale já jsem už tehdy intuitivně cítila, že jedna škatulka pro dvě odlišné děti je pro ně prostě jenom pohodlnější. Takže jsme si tehdy udělili vzájemnou lekci, prospěšnou pro obě strany, nebo tedy alespoň pro mě, ať mluvím jen za sebe.
Ještě jsem ale chtěla něco připoznamenat k tématu rozhodnutí, se kterým asi měla trochu problém jedna diskutující. Zase podle mě – existují rozhodnutí a ROZHODNUTÍ. Těch rozhodnutí děláme denně desítky, zato ROZHODNUTÍ nepoměrně méně. Já když dělám rozhodnutí ve věcech, kterým přísluší ROZHODNUTÍ, tak už předem vím, že bude brzy v propadlišti dějin. Na to, abych rozhodnutí přeměnila v ROZHODNUTÍ, potřebuji pohodu, čas a pozornost. Zkrátka netlačit na pilu a počkat si, hlavně žádný boj! A pak se to rozhodnutí nějak samo přemění na ROZHODNUTÍ, tu chvíli bezpečně rozpoznám a pak VÍM, že přes to už nejede vlak. Vždy je ale u toho přítomná emoce, kterou je NADŠENÍ. Ale zase je třeba to odlišit od nadšení, které máme u zahajování nějakého projektu, které pak postupně vyšumí. A jádro pudla je, že ROZHODNUTÍ versus NADŠENÍ pak pohne ledasčím. U mě tahle kombinace způsobí posun, který je už nezvratný. Je ale třeba pochopit, že tohle nefunguje na povel. To prostě přijde, ale jenom tehdy, když to očekávám, těším se na to a jsem ve střehu. Ze začátku doporučuji pořád nějakou oblíbenou chytrou knížku po ruce, a před spaním pár řádků mouder. Lépe se usíná s myšlenkami na něco velkého a nepostižitelného, než na to, co hrozného se stalo, a co ještě hroznějšího přijde. Tohle je už ovšem docela regulérní mentální práce, jejíž výsledky se pak promítnou do okolního světa. Ovšem až jaký akční rádius mají, to si netroufám posuzovat. Nejbižší okolí však zasahují spolehlivě.

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

V současném uspořádání světa pořád platí: peníze=bohatství=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války, tj. maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Jednu možnou cestu pozitivní změny současného stavu světa popisuje článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

Ščors
Návštěvník
Ščors

blbe zalez už s tím

Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl

Pan VK se dopouští stejného, ba ještě závažnějšího prohřešku než autor. A sebemenší znevažování Husova národa se lidí jako jsem třeba já může hluboce dotýkat. Je totiž možné, že i jinak velmi žádoucí burcování naráží na své hranice.

Vabio
Návštěvník
Vabio

Pane Fencle, jakého prohřešku se podle Vás dopouští autor?

Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl

To je jen názorová výtka, nikoli principiální. Nesdílím tuto “filozofii” na základě zkušenosti, ale zásadně nesouhlasím s návody, jak číst či snad přemýšlet. Nakonec se může ukázat, že váš návod sice nemusí být “evangeliem”, ale může být praktický. Takže to vlastně prohřešek není 🙂
Těším se na další článek…

Rus
Návštěvník
Rus

Autor se nedopouští prohřešku , to pan V.K. ! Pan V.K. nemá v této oblasti moc znalostí a přesto si dovolil , vsunout svůj subjektivní názor před článek čímž jakoby čtenářům napovídal “co si mají myslet” .

Souhlasím s tím , že změna světa začíná u změny vlastního myšlení . Ale to nestačí ! Musí se změnit nejen myšlení ale i cítění , rozum , genetická náplň těla prostě vše , celý člověk . Vkládám úryvek z knihy o mudrci Lao-Tse 🙂

“Mudrci (Lao-Tse) nemají možnost dospívat k závěrům o původu světa pomocí laboratorních prací nebo ji alespoň dříve neměli, stejně jako technicky pokročilé národy dneška. Zkoumání přírody a jejího původu vyplývalo z duchovně výchovných systémů, které jsou stejně prosté jako dokonalé. Ostatně nic nebrání tomu, abych systém všech těchto systémů popsal.

1. Zaujměte pozici siddhásana nebo vadžrásana nebo svastikásana nebo padmásana, aby bylo tělo klidné.
2. Vylučte z mysli všechny vzpomínky, dojmy a popudy, které vám připomínají svět a denní shon v něm.
3. Když se tím mysl oprostí, obraťte pozornost na své tělo a snažte se uvědomovat si je, a to pouze jako zevní kontury, tedy tvar.
4. To cvičte vytrvale, dokud nebudete schopni zvýšit intenzitu tohoto uvědomování nebo pozorování těla.
5. Když se vám to podaří, zvyšujte intenzitu pozorování (uvědomování) si těla až do stupně, kdy vás už nic nebude rušit a kdy tělo bude jediným předmětem pozorující a analyzující mysli.
To je všechno. Neboť když předmětem, který zajímá mysl, bude pouze tělo, pak sama intenzita soustředění zpùsobí, že už si nebudete uvědomovat pouze jeho tvar, nýbrž postřehnete a uvědomíte si i psychické emocionální procesy, které se vážou na vaše tělo. A když budete tyto změny dobře sledovat, poznáte, že se odehrávají na nepohnutelném psychickém pozadí a to jste již nalezli tao.
Když tao předstoupí takto před oči človìka, stává se základnou, na niž se člověk může dobře postavit a dívat se zpětnou cestou na tělo, které je jen tvarem. Pak se již nemusí namáhat nalézt základ přírody. Setrvává na něm a vidí, že platforma (tao), na níž se octl, je pùvodem všech jevù; ty nevznikají náhle, ale jsou výsledkem skladby oněch procesù, které našel dříve než samo tao. Navíc vypozoruje, že tyto procesy jsou totožné s kvanty nebo formacemi sil kosmických, z nichž vzniká celý hmotný vesmír . “

IDDQD
Návštěvník
IDDQD
IDDQD
Návštěvník
IDDQD
bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia
bantustan.czechia
Návštěvník
bantustan.czechia

ponořte svuj zrak bedlivák na tento film..Je to již pro pátrače obehrané,ale tápajícím leccos sdělí http://www.uloz.to/xh7qUeFm/promena-the-shift-dr-wayne-w-dyer-2008-cz-titulky-arcana-mp4

Alkid
Návštěvník
Alkid

Díky za článek Vabio i za příspěvky k diskuzím. Je náročné představit si hloubku přítomného okamžiku. Hmotný svět je právě ten nejvíce omezující faktor. P.S.: něco pro paní Pozorovatelku pro lepší představu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Libra%C4%8Dn%C3%AD_centrum