Živnostenský úřad zakázal Adamu B. Bartošovi provozovat živnost s prodejem knih! Předsedovi...

Živnostenský úřad zakázal Adamu B. Bartošovi provozovat živnost s prodejem knih! Předsedovi Národní demokracie rozbíjejí okna v autě, zakazují mu nakupovat knihy a teď už mu zakázali dokonce i zdroj obživy z provozu online knihkupectví! Adam B. Bartoš se proti rozhodnutí odvolá. Norimberské zákony v2.0 v České republice jsou inspirovány nacistickým Německem, kde byla Židům rozbíjena okna, v obchodech jim nic neprodali a nesměli ani provozovat živnosti!

Živnostenský úřad zakázal Adamu B. Bartošovi provozovat živnost s prodejem knih! Předsedovi Národní demokracie rozbíjejí okna v autě, zakazují mu nakupovat knihy a teď už mu zakázali dokonce i zdroj obživy z provozu online knihkupectví! Adam B. Bartoš se proti rozhodnutí odvolá. Norimberské zákony v2.0 v České republice jsou inspirovány nacistickým Německem, kde byla Židům rozbíjena okna, v obchodech jim nic neprodali a nesměli ani provozovat živnosti!

Včera jsme na Aeronetu informovali o tom, že předsedovi Národní demokracie Adamu B. Bartošovi odmítl majitel antikvariátu Arco v Jeruzalémské ulici v Praze prodat knihu [1]. A dnes tady máme pokračování. Živnostenský úřad v Kadani dnes zrušil Adamu B. Bartošovi jeho živnost s prodejem knih a provozem online knihkupectví ABB Knihy. Úřad to zdůvodňuje tím, že živnostník byl pravomocně odsouzen a není tak již způsobilý k provozu živnosti. Adam B. Bartoš byl před časem odsouzen v celkem dvou kauzách k podmíněným trestům, první rozsudek se týkal údajných antisemitských nápisů na demonstraci v Polné při projevu o smrti Anežky Hrůzové a tzv. Hilsneriádě, a druhý rozsudek se týkal prodeje antisemitské literatury. A právě tento rozsudek použil Živnostenský úřad jako důvod ke zrušení živnosti, protože prý došlo k trestnému činu v souvislosti s provozem živnosti.

Oznámení, které přišlo Adamu Bartošovi z úřadu.

Minulý rok v listopadu dostal Adam B. Bartoš dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky za vydávání protižidovských knih, článků a komentářů a za protižidovské, protimigrantské a protiislámské projevy. Dopustil se tak prý trestných činů popírání a schvalování genocidy, podněcování nenávisti a hanobení národa [2]. Je zajímavé, že proti migraci demonstrují i jiné politické strany v ČR, včetně parlamentní SPD, ale nikdo je neodsuzuje za protimigrační a protiislámské projevy. V minulosti jsme viděli pouze útoky státní moci v ČR jen proti dvěma subjektům na politické scéně, proti Dělnické straně (ta byla dokonce rozpuštěna soudem a přejmenovala se na Dělnickou stranu sociální spravedlnosti) a proti Národní demokracii. Ostatní politické strany zjevně nepředstavují pro mocenský režim v ČR problém.

Norimberské zákony 2.0 v Česku

V České republice probíhají skryté fašizační procesy, které garantuje justiční křídlo moci. Minulý týden Ústavní soud v Brně de facto institucionalizoval  diskriminaci zákazníků v obchodním styku [3] a flagrantně tak pošlapal zákony nejen na ochranu spotřebitele, ale především mezinárodní úmluvy proti diskriminaci. Ústavní soud totiž v kauze ostravského hotelu Brioni uvedl, že provozovatel hotelu má právo diskriminovat zákazníky podle svého politického uvážení. A hned včera se ukázalo, že podnikatelé se tímto judikátem inspirují a přestávají prodávat zboží vytipovaným lidem na základě jejich politického přesvědčení, jako právě v případě antikvariátu Arco v Praze.

Online knihkupectví Adama B. Bartoše.

Situace v České republice začíná připomínat nacistické Německo v září 1935, kdy byly přijaty tzv. Norimberské zákony a také připomíná situaci po Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938. Norimberské zákony byly namířeny proti etnickým Židům v Německu. Tyto zákony se tak vůbec nevztahovaly na chazariát a na členy tehdejšího světového sionistického hnutí, které již tehdy v Evropě mělo centrum řízení v Londýně z Domu Rothschild. Proto etničtí Židé byli první na ráně a jako první čelili útokům, a to zejména v mnoha případech od svých vlastních soukmenovců z řad sionistů.

Sionistické procesy řízení stály za rozvratem Sovětského svazu zevnitř, protože zvenčí to nešlo

Právě tehdy vznikl počátek vleklé a skryté války mezi Židy a židy, protože celá druhá světová válka byla financována ze zdrojů britských a amerických bank v rukách světových sionistů a vítězem II. sv. války byl Dům Sion, jehož banky poté získaly kontrolu nad celou západní Evropou a Severní Amerikou. Jediný, kdo do tohoto plánu vhodil vidle, byl J. V. Stalin. Studená válka, která se po roce 1945 rozpoutala, byla válka Domu Sion o získání kontroly nad Sovětským svazem a jeho obrovskými nerostnými zásobami. To, co nedokázal Adolf Hitler zajistit pro světové sionisty, tedy poražení SSSR, měly dokázat USA po roce 1945. Ale nepodařilo se. Ne tak, jak bylo zamýšleno.

Josif Visarionovič Stalin

Sovětský svaz nakonec sice padl a jeho východní satelity se připojily na západ pod kontrolu Domu Sion a jejich plánu světové globalizace, ale nikdy by k rozpadu SSSR nedošlo, pokud by sionisté neinfiltrovali nejmocnější orgán v Sovětském svazu, tzv. Nejvyšší sovět. To bylo hlavní politbyro veškerých procesů v SSSR a jeho řady infiltrovali sionisté skrze jedinou cestu, která přicházela v úvahu, skrze KGB. Sovětská rozvědka jako jediná měla čilé kontakty na západě a postupná korupce kádrů KGB umožnila Domu Sion začít měnit procesy v Nejvyšším sovětu.

Architektem rozpadu SSSR byl bývalý šéf KGB, který se stal generálním tajemníkem ÚV KSSS

Právě KGB totiž kontrolovala od nástupu Jurije Andropova v roce 1982 do funkce gen. tajemníka ÚV KSSS. Andropov byl totiž bývalým šéfem KGB a právě on zahájil v prezídiu Nejvyššího sovětu změny, které vedly k dosazení infiltrovaných kádrů, jejichž úkolem bylo přivést Sovětský svaz k postupnému a manažovanému rozpadu a k odchodu země od Stalinovy národní doktríny Sovětů směrem k divoké privatizaci zdrojů SSSR a svazových republik. Právě za Andropova byl takový kádr vytipován a přesunut do Moskvy, ten kádr se jmenoval Michail Gorbačov.

Jurij Andropov, bývalý šéf KGB a později gen. tajemník ÚV KSSS od roku 1982 do 1984.

Tím jsme se ale dostali někam úplně jinam, ale chci pouze objasnit, proč Norimberské zákony jsou dodnes úmyslně vydávány za zákony, které útočily proti všemu židovskému. To prostě není pravda. Byly to zákony namířené proti etnickým Židům, kteří své židovství neskrývali a nechtěli se ani po stránce rodových linií mísit s gójskými rody, na rozdíl od chazariátu, tedy nesemitských židů, kteří prosazovali už tehdy myšlenku světového sionismu, tedy vytvoření světové vlády židů nad celým světem.

Abyste pochopili, kam tím mířím, tak chci prostě vysvětlit, že stejně tak, jako nacistům nevadili sionisté, tak ani dnes režimům nevadí protimigrační hnutí a organizace. Nacistům vadili ti Židé, kteří se k židovství hlásili a nijak se s ním netajili. Stejně tak dnes vadí režimu jen ti protimigrační a protiislámští politici, kteří se nebojí nahlas říkat a publikovat, kdo ve skutečnost řídí migraci do Evropy, tedy sionisté a nikdo jiný.

Globalizace je jako letadlo,  ze kterého se nedá vyskočit tak snadno, jako se do něho nasedlo
Rozbitá okna auta Adama Bartoše.

Nikdy neuslyšíte od Tomia Okamury nebo jiných politiků na alternativě, že za migrací stojí Dům Sion a světoví sionisté, tedy židé. Neuslyšíte to od nich, protože mnozí z nich buď jsou přímo rodově ukotveni v chazarských rodových liniích, anebo jsou pro změnu zasvěceni a zaritováni v některých okultních organizacích, jako jsou např. Svobodní zednáři, anebo v organizacích zasvěceného technologického řízení moci, jako jsou např. Rotary kluby.

Všechny tyto organizace spadají pod kontrolu světových sionistů a oltářem jejich víry je potom Talmud. A pozor, ne každý, kdo pracuje pro chazariát, má tušení o Talmudu. Je to stejné, jako když sednete do letadla. Nemusíte být pilot, nemusíte znát letový manuál, nemusíte být letecký mechanik, abyste mohli létat. Prostě si sednete, posloucháte povely letušky, připnete si pásy, posloucháte pokyny pilota z intercomu. Netušíte o fungování letadla naprosto nic. Vystoupit však nemůžete, protože to prostě nejde. V globalizaci jsou často procesy jednosměrné a jakmile jsou započaty a zahájeny, již je nelze snadno zvrátit. Naopak, společnost se na procesech jednosměrného charakteru stává závislou.

Stejné je to se světovými sionisty a chazariátem. Kdokoliv nasedne do projektu globalizace pod řízením světového sionismu, nemůže už jen tak vystoupit. Existují myšlenky, jak z letadla globalizace vystoupit. Buď se dá vystoupit bez padáku, anebo se dá vyskočit s padákem, který ale nemá jasnou podobu, nikdo s jeho použitím nepočítal a vyskočení se stává čím dál tím méně pravděpodobným, čím déle si to pasažér rozmýšlí. Pokud vám to připomíná Brexit, tak vám to připomíná naprosto správně. Globalizace je řízena lidmi vpředu v kokpitu, které nevidíme, neznáme je.

Víme, že tam sedí a drží kniply, ale to je tak všechno, co víme. Letušky jsou spojky pilotů. Jejich úkolem je uklidňovat pasažéry a někdy i lhát, že všechno je v pořádku, ty rány od motorů a otřesy jsou prý úplně v pořádku. Globalizace je de facto jako to letadlo: sednout do takového letadla má smysl jen tehdy, pokud se někam dostanete z bodu A do bodu B, a ten bod B není horší než ten, ze kterého jste vyletěli. Když totiž pasažéři vidí, kam let míří, chtějí raději z letadla vyskočit, než dorazit do plánovaného cíle, který se záhadně během letu navíc podivně změnil. Do letadla globalizace mnoho pasažérů nastoupilo za podmínek X, během letu se podmínky změnily na Y a nakonec se cíl trasy dokonce změnil na Z. Není divu, že mnoho pasažérů hledá Exit.

Diskriminace a likvidace nepohodlné opozice, která odhaluje pravdu o světové nadvládě vyvoleného národa

A proč o tom píšu? Protože všechno to, co se děje okolo Adama B. Bartoše mi připomíná události z roku 1935 v Německu. Adam si již nemůže v antikvariátu koupit knihu. Je nežádoucí zákazník, “děkujeme vám, že už u nás nebudete nakupovat…,” napsal mu majitel antikvariátu. Stejně jako Židé v Německu po 15. září 1935 nemůže chodit do obchodů, kde si to majitelé nepřejí, protože Adam má jiné politické názory a postoje. Stejně jako Židé v Německu po roce 1935 nemůže provozovat živnost, protože je nežádoucí osoba, vyznává nežádoucí politické postoje.

A stejně jako v listopadu 1938 v Německu, tak i Adam Bartoš se dočkal své Křišťálové noci, když mu neznámý pachatel v noci rozbil skla u jeho auta. Jaký je rozdíl mezi tím, když Němci házeli kamení do oken židovských výkladů v obchodech a házením kamenů do oken automobilu? Není v tom žádný rozdíl. Můžeme tak říct, že v České republice byly přijaty Norimberské zákony v2.0 v roce 2019, jenom si toho jaksi nikdo nevšiml. Na základě těchto zákonů je možné diskriminovat hosty v hotelu, diskriminovat zákazníky antikvariátu, zakazovat provozy živností a zdroje obživy a rozbíjet skleněné výplně oken automobilů.

Situaci ohledně Adamovy živnosti jsme již řešili, poradil jsem mu několik variant, jak zachovat plynulý provoz jeho online eshopu Knihy ABB, jedno z těchto řešení si určitě vybere v případě, že odvolání proti rozhodnutí Živnostenského úřadu neuspěje, každopádně se ale ukazuje, že v ČR existují dva druhy opozice. Jedna, která režimu nevadí, protože je postupně infiltrována kádry ze systémových stran jako je ODS, TOP09 a ČSSD, a druhá opozice, která je vláčena po soudech a její leader je diskriminován, kriminalizován a dokonce je zbavován práva na vlastní obživu a živnost. Jde o formu sociální popravy. A to všechno kvůli tomu, že Adam B. Bartoš si dovolil vydávat knihy, které odhalují vliv a moc židů a Židů na národní a globální procesy řízení. Proto nikomu nevadí opozice, která má na kandidátkách zednáře, ale vadí opozice, která se nebojí ukázat na ty, kteří řídí národy a celý svět.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
anonym
Návštěvník
anonym

Podle mě dopadl Bartoš se zákazem činnosti podnikání a podmínečným trestem ještě docela dobře, s přihlédnutím k tomu v jakém uzurpátorském státě žijeme. Podívejte se jak dopadli tito lidé co si mysleli, že mít opoziční stranu obnáší dělat poctivou politiku pro lidi.
Vypadá to, že socani a librálové začínají používat dosti brutální prostředky k udržení moci.
Faktem je, že když člověka ekonomicky zničí, tak to vyjde na stejno, jako kriminál. Teď bude záležet na tom, kolik lidí jej podpoří. Věřím tomu, že tohle byla jen výstraha a další akce bude proti němu mnohem tvrdší.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/504390-dva-predaky-proruske-opozice-poslal-soud-v-cerne-hore-do-vezeni-za-pokus-o-prevrat.html

milda
Návštěvník
milda

ABB mám jeho knihy a rozumím jeho názorům. Mám s (((nimi))) osobní zkušenost…

Maršal Žukov
Návštěvník
Maršal Žukov

Ak im išlo o porážku ZSSR a Stalina, prečo v Stalingrade nepomohli Hitlerovi, ktorého dokonca údajne na ten účel financovali? Bol od víťazstva krôčik. Chýba tu logika.

Aby bylo jasno
Návštěvník
Aby bylo jasno

Źádná logika tu nechybí, protože oni ti v pozadí vždycky lovili hady cizíma rukama. Když bylo vidět, že by Rudou armádu nezastavili v Evropě, pak teprve se dali do bojování. Když Hitler začal bombardovat Anglii, dostali strach. Stalin je vyzýval, aby otevřeli druhou frontu (západní) a jak dlouho to trvalo? Stejně tak při Krymské válce v polovině 19. století Angláni poštvali Turky proti Rusku a sami tahali za nitky v pozadí.

Roman
Návštěvník
Roman

A když Rudá armáda Německo za cenu strašlivých obětí porazila, plánoval Churchill znovu napadnout Sovětský svaz. Mělo k tomu dojít 1.6.1945 – Operaci Unthinkable (nemyslitelná operace). Více třeba zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/operace-unthinkable-churchill-rusove-a-treti-svetova-valka.A150309_162251_domaci_jw

Jana
Návštěvník
Jana

Rozhovor s Karolem Sidonem pro DenikN (článek je placený, citát je z veřejně dostupného úvodu). Zajímalo by mne, zda si Sidon uvědomuje (všechny) zdroje kritických postojů.

“Jaké to je, být dnes Žid ve Francii?

Asi dost těžké. V poslední době mě na tom nejvíc vyděsila jedna věc – ještě donedávna se zdálo, že antisemitští tam jsou Arabové. Tedy přistěhovalci z Afriky a odjinud. Ale v poslední době to už vypadá na neonacisty. A dokonce i na žluté vesty. Pokud se dají dohromady tyhle dvě bandy, je to strašlivě nebezpečné pro situaci Židů.”

https://denikn.cz/86290/do-evropy-se-vraci-spatne-casy-desi-me-zanicena-laska-k-zidum-mam-z-ni-mrazeni-v-zadech-rika-rabin-sidon/

Žid Baribal
Návštěvník
Žid Baribal

Lidé Bartošova ražení nemají žádná práva. Ani lidská, ani společenská

Marcello
Návštěvník
Marcello

Pockame a uvidime 🙂

anonym
Návštěvník
anonym

Žid Baribal
Podle mě nemají žádná práva pošuci, magoři a bezmozci, a huliči trávy. Je to ovšem věc názoru, což blb nikdy nepochopí.

Tomáš
Návštěvník
Tomáš

Ve 2. odstavci je jasně uvedeno, koho volit: Národní demokracii a DSSS. Ostatní partaje (minimálně ty parlamentní + zelení ) jsou provařené a nevolitelné. Koho pustí do TV, kdo má ksicht na billboardech, ten režimu nevadí, ti jsou podestlaní nosatými penězi, ty si režim přeje zvolit.
V případě neúspěchu by musel Adam založit živnost na manželku, možná v předstihu. Jak jinak bych si mohl pořídit tu novou knížku.

anonym
Návštěvník
anonym

Tomáš
Ani nemusí převádět živnost na manželku, stačí když ona bude dělat spolupracující osobu a kvalifikovaného zástupce a pozastavit mu živnost nemohou.

Redan
Návštěvník
Redan

To mi tedy prozdaďte, kde si budeme objednávat vaši avizovanou knihu pane VK? Pokud vím, měla být dostupná přes ABB nakladatelství.

Jeseritz
Návštěvník
Jeseritz

Pokud vím, tak ABB vydání této knihy zvládne(ale přes jinou firmu).Objednávejte stále u něj.

Alanis
Návštěvník
Alanis

Jakmile se fiat finanční systém zhroutí, nový kvantový finanční systém (QFS) nahradí současný finanční systém.
QFS vrátí všechny měny ke zlatému standardu.

Čím podloží “naše” ČNB měnu? Tošovského fárem a Singrovými intervencemi? Zaplatí žid za loupěž za bílého dne v bezprávním státě?

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Našimi držkami ryjícími v zemi.

Budro
Návštěvník
Budro

To bude tedy tvrdá měna 🙂
Vaše drzé komunistické držtky , soudruhu, jsou jako podložení měny málo.
Kdo chce mít jako dělníky a nájemníky komouše? Já ne. Jsou nafoukaní a chudí. Blbá kombinace.

minidaz
Návštěvník
minidaz

Autor Vyšinskij tím chtěl říct, že je stále co brát občanům. A taky že jo. A hned máte tvrdou měnu. Podložíte jí statky, klidně, které vám jako vládě nepatří. Proč ne, žejo. Stačí zakleknout. Nejde o nic jiného, než získat hodnotu měny.

Budro
Návštěvník
Budro

Oni si teď soudruzí říkaj “autoři” ?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Budro,
poslyš ty nulo, všichni vědí , že vy havloidi jste skončili s holým zadkem a jste v šoku,že jste byli odehnáni od koryt. Slušní a pracovití lidé se uměli přičinit i v absurdistánu takže takových troubů jako ty si můžu koupit tucet místo trpaslíků do zahrady. A komunisty si neber do huby ošunte,těm ti tvoji soukmenovci nesahají ani po paty. Ostatně mezi vaše oblíbené rádoby vtipné kecy patřilo , že “komunismus bude, až budou
banány levnější než brambory”,že? Takže díky havloidní špíně už tu “komunismus” máme.

Budro
Návštěvník
Budro

Sice nejsem Havloid, ale ty tedy myslíš, že Havloidi už nejsou u koryt? Pokud jsou dnes, podle toho co píšeš u koryt vaši (soudruzi) protože jste slušní a pracovití a odehnali jste Havloidy, a dokonce jste na tom tak dobře, že si můžete koupit tucet takových jako já místo trpaslíků na zahradu, tak co porád kvičíte jako selata že je vám zde zle. Už i ty banány máte levnější než brambory. Proč je pan VK v ilegalitě, proč si tady nemlaskáte jak je tady super a jak si bahníte na podporách ?
Znova opakuju, já nejsem Havloid, a v podstatě s tebou soudruhu souhlasím, že si žijete jako prasata v žitě. Proč ale tek kvikot, že ti co jsou od koryt , vás, co si jich můžete koupit tucet na zahradu, tak serou? Nepošleš mi něco na přilepšenou? Buď přece solidární kemo, když se teď máš tak bezva. Já hladuju 🙂
Jsem umělec v hladovění 🙂

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Budro,
a kdo kvičí z normálních slušných lidí? Media pořád prezentují jen ječení hvavloidů jak ti co to po nich chtějí naprtavot to dělají špatněw. V parlamentu kvičí kreatury jakoKalous, Fiala,Bartošek, Němcová a celá snůška darebáků kteří dostali ČR do sraček, zhulení piráti a dokonce klerofašisti,ječí že byli odstaveni od koryt, nebo že jim někdo chce šáhnout na to co nmakradli a teď nově,protože vědí,že ve volbách do EU nemají šanci i kvůli tomu. A media ,pražská kavárna šmejdů a různá stohovna jim v tom pomáhají šaškováním na zaplacených “demonstracích” za “buřta”. Nikde
jsem neviděl a neslyšel kvičet slušné lidi. Ti se hochu totiž zabývají právě tím, aby se oni a jejich rodiny měli dobře a na hovadiny nemají čas.

anonym
Návštěvník
anonym

Alanis
Nebojte se, nezaplatí nic a ještě na zhroucení měny vydělají. Neuvěřitelné miliardy utracené za intervenci a nahromaděním bezcenného marastu se rázem změní na neprodejné a vše jako vždy zaplatí daňový poplatník.
Systém je krok před zhroucením, již nyní Babiš řev, o zvyšování daní, jako vždy každá hlavně socanská vláda bude opět zdražovat alkohol, tabák. Nevím kam až chce jít, lidi už i tak tyhle drobné radosti nemohou utáhnout. Jestli zavede sektorovou daň bankám, odnesou to zas jen drobní střadatelé a lidé co mají hypotéky a půjčky, banky to to ze svého Babišovi dávat nebudou. Vláda hledá miliardy na své předvolební sliby, ale že by sáhli na peníze pro neziskovky a komedianty to tedy ne, raději odřou obyčejné lidi.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Prosím, promiňte, jdu blejt (a neříkám velebnosti, poněvadž nejsem věřící). Jestli jste si za spasitele národa a člověka hodného hlasu voličů po dehonestaci SPD, KSČM apod. vybrali pana A. B. Bartoše, tak to už se nedá ani komentovat, to se dá leda plakat nebo zvracet. Manipulace, ubohost. Jedno nebo druhé či obojí najednou. Už to nebudu psát pod jednotlivé posty, nemá to smysl. Nicméně je třeba být realisty, není většího hlupáka, diletanta a nedouka v politice než je pan Hannig (jako prezidentský kandidát sháněl poradce na facebooku…. – to jsem ho zrovna asi týden měl, než mi ho zrušili – jestli vám tohle přijde hodné kandidáta na hlavu státu…) a licoměrníka než je pan Bartoš (ode zdi ke zdi – nic proti změně názoru, ale musí být dialekticky a empiricky podložena), takže nechápu, kam to směřuje. Leda by tento server opravdu sloužil (ne od počátku, až poté, co pana VK někdo dostal a začal se bát a dokonce provokovat) ke zmatení voličů a anihilaci jejich hlasů, které mohly dostat SPD, DSSS a KSČM. Už jsem tu řekl mnohokrát, že největším nepřítelem lidstva je lidská blbost. Už netřeba to dokazovat. Možná, že si tento server dělají čučkaři sami pro sebe a lidé jim na to skáčí. Omlouvám se zdejším inteligentním přispivatelům jako je např. babuška jaguška nebo Valerij (promiňte, prosím, na koho jsem zapomněl), ale z diskuse pod tímto příspěvkem je mi opravdu na zvracení. Dokonalý důkaz manipulace a lidské – voličské blbosti. Jestli vám to za námahu stojí…

herrique
Návštěvník
herrique

André Vyšinutskij, jste nebezpečný…
Jste nebezpečný ne jenom sobě, ale i svému okolí.
Nebezpečný tím co tady publikujete.
Svět je velice jednoduchý. Černobílý.
Je jenom dobro a zlo.
Není nic mezi tím. Neexistuje malé zlo ani velké dobro.
Žádné odstíny, žádné barvy.
Dle tohoto jendoduchého klíče je posuzováno působení každého z nás.
I to Vaše!
„Vy jste z otce ďábla a chcete činiti žádosti otce svého. On byl vrahem od počátku a nestál v pravdě, neboť pravdy není v něm. Když mluví lež, z vlastního mluví, neboť je lhář a otec lži.”
(Evangelium sv. Jana 8, 44.)

Noname
Návštěvník
Noname

herrique – není to tak zcela. Existuje i pseudodobro a toto od pravého dobra dokáže rozeznat pouze ten, kdo pořádně vnímá své svědomí. Umí to ten, kdo nedá na své ego, nebo nedá na ego druhých.
Dobro – pravé dobro – je to, co je uprostřed.
Zlo je to, co je na obou stranách vedle opravdového dobra.
Tudíž, zlo je na straně jedné: přemíra dobra (tolerance umožňující multikulti, opičí láska, posedlost dávat, otvírat náruč bez ohledu na zásluhy, atd.).
A zlo je i na straně druhé: nedostatek dobra (zlo jako takové – počínaje zlomyslností, škodolibostí, naschvály, sobeckost, neuznanlivost – odmítání tomu, kdo je v právu: poděkovat, poprosit, omluvit se. Zlo je i duševní násilí – znevažování, zesměšňování, sprostota, atd. Zlo končí masovými vraždami.

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ jsou ti, kteří si myslí, že jsou v právu, přitom v právu nejsou – a to jsou ti, kteří popírají svá svědomí… V právu jsou POUZE ti, kteří dávají na svá svědomí a ne na svá ega, nebo ega druhých.

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Andreji, člověče, jako bych slyšel Svobodné rádio. Tam také vedou poslední dobou kampaň proti AE a VK, který si dovolil napsat pravdu o vedení SPD. Brečí, jako když seberou malému dítěti hračku a jejich fanatická nekritičnost vůči všemu okolo SPD, je už k smíchu. Nebo tobě je jedno, že vedení SPD pomalu a nenápadně odstraňuje z vedoucích pozic skutečné vlastence a nahrazuje je různými přeběhlíky z TOPky , ČSSD a zednářskými velmistry? A k tomu se má snad mlčet? Z toho se zase chce blejt mě Andreji…

Aby bylo jasno
Návštěvník
Aby bylo jasno

Svobodné radio nesleduji a nemohu ho komentovat, ale co je zajímavé, že Parlamentní listy čtyřikrát za den tahají z klobouku, pardon z profilů SPD a jejich poslanců na ksichtovníku jejich komentáře a články. Vzbuzuje to dojem, že za pilnou a plodnou prací je neznámá osoba zaměstnaná na plný pracovní úvazek až do voleb.

Noname
Návštěvník
Noname

Andreji Vyšinskij: nabídněte někoho lepšího a půjdu do toho! Vy jenom kritizujete, ale sám nemáte lepší řešení, koho volit do EP. Protože LEPŠÍ ŘEŠENÍ NEEXISTUJE – JENOM SROVNATELNÉ – a to je JUDr. Samková Klára.
Hodnotíte člověka omezenou optikou EGA, bez zapojení svého svědomí – a proto jste skutečně nebezpečným sobě i svému okolí… A kdo se k Vám přidá, stane se rovněž nebezpečným pro sebe i své okolí.

Alanis
Návštěvník
Alanis

Špatně vidíte? Změňte si pohlaví. 🙂

Pojišťovny přestanou hradit brýle a skla. Ale budou hradit změnu pohlaví
http://www.zvedavec.org/vezkratce/16277/

Ať žije Kocourkov ala socani.