Zemětřesení v Kremlu a pád ruské vlády je počátkem mohutných reforem s...

Zemětřesení v Kremlu a pád ruské vlády je počátkem mohutných reforem s cílem diverzifikace moci anebo důsledkem hrozivého zjištění Vladimira Putina, že nejsou kádry a on nemůže najít svého nástupce do role silného gosudára? Brutální reforma omezí prezidentskou roli jen na dvě funkční období za život, parlament bude moci navrhovat a schvalovat členy vlády, vysoké funkce budou moci zastávat jen ruští občané, bez trvalého pobytu v cizině a s pobytem na území Ruska po dobu minimálně 25 let! Překvapivý konec Medveděvovy vlády je počátkem přípravy na to, co přijde za 4 roky po odchodu Vladimira Putina?

Zemětřesení v Kremlu a pád ruské vlády je počátkem mohutných reforem s cílem diverzifikace moci anebo důsledkem hrozivého zjištění Vladimira Putina, že nejsou kádry a on nemůže najít svého nástupce do role silného gosudára? Brutální reforma omezí prezidentskou roli jen na dvě funkční období za život, parlament bude moci navrhovat a schvalovat členy vlády, vysoké funkce budou moci zastávat jen ruští občané, bez trvalého pobytu v cizině a s pobytem na území Ruska po dobu minimálně 25 let! Překvapivý konec Medveděvovy vlády je počátkem přípravy na to, co přijde za 4 roky po odchodu Vladimira Putina?

Ruská vláda Dmitrije Medveděva dnes podala demisi a skončila [1]. Naprostý šok ovládl především finanční sektor, ruský rubl lehce oslabil, a to především proto, že konec vlády nikdo neočekával. Stalo se tak poté, co Vladimir Putin pronesl své tradiční novoroční poselství před ruskou Dumou. Prezident ocenil práci vlády, i když některé úkoly se prý nepodařilo splnit, ale hlavním úkolem je nyní prý mocenská reforma, která má za úkol výrazným způsobem posílit pravomoci Dumy a naopak oslabit roli prezidenta [2]. Vladimir Putin totiž chce v Rusku uspořádat referendum, ve kterém by se občané vyjádřili k ústavním změnám. Ty mají posílit pravomoci parlamentu a zejména posílit tzv. národní ukotvení politických a silových orgánů ruské moci. Západní média označují tyto procesy za počátek předávání moci, ale to zjevné nepochopení celého komplexního obrazu těchto změn.

Vladimir Putin během projevu.

Reforma by měla převést pravomoci sestavování a jmenování vlády z prezidenta na parlament, přičemž prezidentovi by zůstalo pouze právo jednotlivé členy vlády odvolávat. Duma by rovněž ve spolupráci s prezidentem měla právo navrhovat a schvalovat ministry do silových resortů, jako je vnitro, obrana a orgány policie a tajných služeb. Dále by vysoké funkce v ruské vládě a v exekutivě mohly vykonávat jen osoby, které žijí nepřetržitě na území Ruska posledních 25 let a neměli ani hlášený trvalý pobyt v cizině. Tím je sledována pojistka, aby se do vysokých funkcí ruské moci nemohli dostat Rusové žijící v cizině.

Reforma ruské ústavy s cílem odříznout zahraniční kádry a sionisty od výkonu a podílu na moci v Rusku. Marionety ze západních liberálních škol ztratí přístup k postům

Je to obranný mechanismus, aby se v budoucnu do struktur ruské moci nemohly dostat marionety vycvičené a vyškolené na západních univerzitách pod kontrolou světového sionismu. Mluvíme především o těch divných školách na západě, o kterých nikdo nic moc neví, ale jejich absolventy jsou politici mnoha politických stran v jednotlivých evropských zemích. Podíváte se na vzdělání těchto politiků a vidíte, že studovali jakýsi program v Londýně, ve Frankfurtu, v New Yorku, v Baltimore, strávili tam rok nebo dva, a najednou mají roli ministra zahraničí, ministryně práce a sociálních věcí, a s hrůzou zjistíte, že paní Maláčová chce prodloužit odchod do důchodu až na 70 let, protože lidé prý mají tu drzost, že se dožívají pořád vyššího věku [3].

Vladimir Putin a Dmitrij Medveděv v zasedacím sále vlády.

Ruská reforma tak chce těmto procesům zabránit, protože ani v Rusku to není jiné, i tam se do vysokých pozic a orgánů dostávají marionety, které vystudovaly na západě. Tato reforma tak má ochránit procesy řízení, aby zůstaly v Rusku, i když nechci říkat v ruských rukách, jako spíše v rukách ruských Chasidů, kteří kontrolují ruskou Dumu stejně, jako mají plnou moc v Kremlu a Vladimir Putin byl těmito Chasidy v roce 1999 přiveden k moci v Kremlu. Tato reforma tak ve skutečnosti má za úkol jednu věc, která je děsivým konstatováním faktu, že Vladimir Putin s vysokou pravděpodobností rezignoval na hledání svého plnohodnotného kádra a nástupce do role gosudára. Nikoho takového zjevně nenašel a tuší, že ani nenajde. Proto přichází na řadu Plán B, přesunutí Putinových dnešních prezidentských pravomocí na Dumu, ta bude jmenovat vládu a  Vladimir Putin té vládě bude po roce 2024 dost možná znovu šéfovat.

Dmitrije Medveděva nahradí úředník a šéf federálního berňáku

Po zvážení situace zjevně ruskému prezidentovi došlo, že opravdu nejsou kádry a kdokoliv by se dostal po něm k moci v Kremlu, vrátil by dříve či později celé Rusko do éry Borise Jelcina. Pokud totiž Vladimir Putin vidí, že není žádný nový kádr, který by pokračoval v jeho cestě po roce 2024, potom musí Vladimir Putin pokračovat sám, ale už ne jako prezident, ale znovu pozice šéfa vlády, jako tomu bylo již jednou v minulosti.

A aby takový proces řízení byl silný, musí se spolu s Vladimirem Putinem z Kremlu do Dumy a vlády přesunout nejen v té době již bývalý prezident, ale spolu s ním i jeho bývalé prezidentské pravomoci. A protože to nelze dělat ad-hoc na poslední chvíli koncem roku 2023, tak proto se tyto změny oznamují již nyní se 4-letým předstihem. Na jedné straně je to dobrá zpráva, že Vladimir Putin bude pokračovat v řízení země i po roce 2024, na druhé straně je to velmi zlá zpráva, protože potvrzuje ono okřídlené pjakinovské rčení, že nejsou kádry ani na post gosudára a tato reforma toto rčení doslova potvrzuje.

Michail Mišustin

Novým premiérem po Dmitriji Medvědevovi, který se má přemístit na pozici místopředsedy Rady bezpečnosti RF, se má stát dosavadní šéf ruského federálního berňáku Michail Mišustin [4], o kterém nikdo nic prakticky neví, ale v Moskvě má pověst spolehlivého úředníka. Dmitrije Medvěděva tak nahradí v podstatě úředník, což naznačuje, že do roku 2024 chce mít Vladimir Putin celou vládu pod důkladnou kontrolou.

Dmitrij Medveděv totiž v posledních letech měl už příliš kontaktů a styků v zahraničí, v mnoha ohledech představoval Medveděv politický nástroj, který už nebyl jen k použití Vladimirem Putinem, ale mohly jej teoreticky využívat i jiné mocenské síly. A ta střelba před budovou FSB je opravdu možným vodítkem, i když opravdu jen na bázi spekulací a dohadů. Proto dosazení slaboučkého úředníka z berňáku do pozice premiéra namísto posilujícího Medveděva lze označit za akt ustavení úřednické vlády v Rusku. A to zcela bez obav, protože tento krok oslabí budoucí ruskou vládu a posílí postavení prezidenta do roku 2024. Je tady ale jedna důležitá otázka.

Reforma ruské ústavy s cílem odříznout zahraniční kádry a sionisty od výkonu a podílu na moci v Rusku. Je to odveta Vladimira Putina za podivný pokus o puč před sídlem FSB o Vánocích?

Co má vlastně společného ohlášená ústavní reforma společného s koncem Medveděvovy vlády? Copak nebylo možné reformu ústavy připravit bez toho, aby vláda skončila? Tohle totiž tak trochu nedává smysl. Je to podobné jako říct, že budeme rekonstruovat dům, a proto se muž musí nejprve rozvést s manželkou a oženit se s jinou ženou, aby se rekonstrukce domu mohla začít a zahájit. Je to nesmysl a úplně stejná argumentace a situace, jako v tomto případě.

Dmitirj Medveděv oficiálně skládá demisi vlády do rukou prezidenta.

Tyto dvě věci, reforma ruské ústavy a konec ruské vlády totiž spolu podle všeho nijak logicky nesouvisí, naopak je zde podezření, že jeden krok má zakrýt účel toho druhé. A teď je tady otázka, jestli účelem je sestřelení vlády Dmitrije Medveděva po nedávné střelbě na Vánoce před budovou FSB v Moskvě [3], kdy možná mohl Vladimir Putin zjistit, že stopy vedou ke spiknutí do vlády, a oznámená reforma je pouze zamaskováním situace, že byl zmařen pokus o puč, anebo je to obráceně, účelem je opravdu reforma, která má přichystat přenos moci z prezidenta na budoucího premiéra a odvolání současné vlády je pouze odvedení pozornosti, aby se řeklo, že vláda skončila, a proto je potřeba reforma.

Vladimir Putin v roce 2024 skončí v roli prezidenta a náhradu za sebe prostě nenašel, takže přichází Plán B

Vladimir Putin už v minulosti oznámil, že nehodlá v roce 2024 znovu kandidovat a chystaná reforma to má dokonce zakázat. Podle ní by totiž jakýkoliv kandidát mohl v Rusku vykonávat funkci prezidenta jen 2x za život, bez ohledu na to, jestli by to bylo dvakrát za sebou, nebo s nějakou přestávkou mezi dvěma funkcemi. To je tedy posun, který i na západě bude vnímán jako silně demokratický, ale v novoročním poselství Dumě zazněly od prezidenta i velké apely na ochranu rodiny, podporu porodnosti, ruská vláda začne dětem až do 4. tříd základních škol platit obědy, zvýší se příspěvky na malé děti.

Dmitrij Medveděv a Vladimir Putin na tiskové konferenci po demisi vlády.

Je to zkrátka Putinův národní program pro nastartování ruské porodnosti, protože ta hrozivě začala klesat a regiony doslova vymírají. Západní média budou znovu Vladimira Putina diskreditovat, že usiluje o udržení moci i po roce 2024, ale my jasně vidíme tu tragédii, která se nám rýsuje před očima. Vladimiru Putinovi se nepodařilo najít svého nástupce, prostě není a nebude. A to je ta hlavní skrytá pravda a ten vzkaz, který byl dnes Rusku i světu vyslán. Když není k dispozici nový kádr, který by mohl vykonávat roli gosudára, musí nadále vládnout starý kádr, dokud jej neopustí síly.

Návrat k prastarému kmenovému řízení státu jako jediná záchrana v situaci, kdy nejsou nové kádry

Toto je typické kmenové řízení, to je velmi starý koncept řízení, který pochází ze starověku, kdy nejschopnější a nejmocnější zůstává v čele kmenu tak dlouho, dokud není připraven nový a silný kádr a vůdce. Pokud se ale nenajde, není k dispozici, starý kádr musí zůstat u moci natrvalo, ale musí se to zamaskovat, aby jiné kmeny nepoznaly, že kmen nemá nové kádry na pozici vůdce a silově vymírá jeho vedení a velení. Do vedení kmene je tedy dosazen slabý nový vůdce, ale jeho kroky řídí a vede starý a silný kádr.

Dmitrij Medveděv s Vladimirem Putinem během jednání.

To, co jsme dnes viděli v Rusku, je přesně oním momentem příprav změn moci na dobu, kdy nastoupí nový prezident, ale moc bude muset nadále spravovat a držet Vladimir Putin. Všechny ústavní změny zachovají moc Chabadu Lubavitch v Rusku, pouze se řízení přenese z křesla prezidenta na premiéra. Možná si to neuvědomujeme, ale stejný problém čeká i ČR v roce 2023, kdy bude volba nového prezidenta. A bude to kádr nebo zase jenom marioneta? Kádrová vyprázdněnost tak postihuje nejen Rusko, ale všechny země široko daleko.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kůrovci lidovci
Návštěvník
Kůrovci lidovci

*Holbra VLOG* Pravda o kůrovci – Co se opravdu děje v našich lesích
14. 12. 2019
https://www.youtube.com/watch?v=VSopiSD17BM

Kůrovec jako zástěrka ekonomické likvidace českého národa
23. 9. 2019
https://www.youtube.com/watch?v=N-ydQEMxkEo

“Kůrovcová kalamita jako záminka k ekonomické likvidaci českého národa. Kdo si pamatuje, kdy začala kůrovcová kalamita. Kdysi dávno se rozhodlo, že se s kůrovcem nebude bojovat, že se lesy nechají tak, jak jsou, a příroda si pomůže. Toto rozhodnutí bylo čistě politické, měli v tom namočený pazoury politici, z nějakého důvodu, nikdo tenkrát nevěděl, proč to tak je.

Až dneska, když je Česká republika v prdeli, protože už není možnost nějaké záchrany lesů, nebo možnost tady je, ale velice nákladná, velice složitá, tak až dneska po x letech zjišťujeme, že všechno byly jenom ekonomické zájmy, a to jak některých lidí si namastit kapsy a zbohatnout, tak zájmy některých zemí, jak konečně dotlačit Čechy k tomu, aby poslouchali a dělali to, co chce Čtvrtá říše.

Celá tahleta sranda, kůrovcová kalamita, je jen záminka a úmyslně vyvolaná akce. Kdo si pamatuje socialismus, tak ví, že za socialismu ve chvíli, kdy se začal kůrovec množit ve velkém, tak dali bolševici lapače po lesích, práškovaly se lesy, stříkalo se to a vytěžilo se to a vždycky to komunisti dokázali udržet pod kontrolou.

Jenomže po plyšáku některá dutá hlava vymyslela, že si příroda pomůže sama. Dneska už víme, že to byl záměr, že to nebylo myšleno v dobrém, ale že to byl záměr. Nemocné kůrovcové dřevo se těží ve velkém a prodává se pod cenou. Nikdo to postižené dříví kůrovcem nechce, my nebudeme mít lesy, nebudeme mít dříví, ze kterého by se dalo stavět, vyrábět papír, dělat nábytek a všechno budeme dovážet a zase se bude zdražovat a jsou tady určité zájmové skupiny lidí, které na tom zbohatnou.

Takže se ptejte, komu patří pily, komu patří firmy, které vyrábějí nějaké postřiky, kdo řídí Lesy ČR s.p., kdo za tímhle politickým rozhodnutím stál před 10 lety a kdo tam stojí dneska, kdo tuhletu zemi dneska řídí a kdo se snaží zavléct národ do takové bídy, abychom neměli co žrát a byli potom poslušné ovce. Přivádí mě to k myšlence, proč si necháváte srát na hlavu od šmejdů, kteří v životě nebyli v práci, dělají politiku od 18 nebo 20 let a vykládají vám, co všechno musíte dělat a sami se mají jak prasata v žitě.

Poslanci schválili novelu, nyní v Senátu, aby šly velikánské dotace na záchrany lesů, na výsadbu nových stromů atd. Já se ptám, proč najednou se budou dávat dotace na záchranu lesů a dalších věcí po tom, co proběhly církevní restituce?

Proč se toto nestalo dřív a nebyli dotováni vlastníci lesů, malí vlastníci, dřív, aby dostali nějakou pomoc od státu, proč se to děje až teď, kdy desítky tisíc lesů byly vydány v církevních restitucích a bůhvíkomu a najednou je tady něčí zájem do toho dávat peníze?! Největší prdel je, že tohle všechno odsouhlasila Evropská komise “vyplácení kompenzací za škody kůrovcem”. Podívejte se, komu ty lesy patří dneska, kdo je jejich vlastníkem, kdo ty lesy schválně nechal zničit.

A říkám znova, je to řízené státem, to je řízená likvidace státem nebo lidmi, které poslouchají politici, je úplně jedno, jestli to vymyslel nějaký profesor nebo jiná tupá hlava, ale politici to museli nějakým způsobem prosadit a nějak se muselo udělat to, aby se stát o ty lesy nestaral. Ze zákona tady byla nějaká lesní starostlivost, měla tady být nějaká péče o lesy. To, že se lesy nechaly napospas kůrovci, za to nese někdo osobní odpovědnost a určitě si na tom i pěkně namastil kapsu.
v roce 2018: postiženo kůrovcem 50 000 hektarů lesa
v roce 2019: postiženo kůrovcem 500 000 hektarů lesa
No a tak jsme slýchali celou dobu, jak za kůrovce může sucho a že ty postihy budou daleko větší a že není voda, to jsou kecy. Za bolševika byla taky suchá léta, hodně suché roky, přesto to nikdy nebylo v takovém stavu, jako je to dneska.”

——

Zkázu českých lesů zorganizovali Babiš, ODS, KDU-ČSL. Před 10 lety vládl Topolánek (ODS), Kalousek (KDU-ČSL) s Bursíkem (1999-2003 KDU-ČSL, 2004-2013 Bursíkovi Zelení, 2013-dosud LES, LES je na společných kandidátkách s KDU-ČSL) a vláda rozhodla, že kůrovcem napadené stromy se kácet nebudou, neboť Topolánek nechtěl ohrozit křehkou vládní koalici. 2014-2017 vládl lesům místopředseda KDU-ČSL, ministr zemědělství Marian Jurečka, který v roce 2014 jmenoval nového generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda z firmy CE WOOD, a.s. a novou ústřední ředitelku Státního pozemkového úřadu Svatavu Maradovou. Oba bez praxe ve státní správě, oba ve střetu zájmů. Tito dva vydali Olomouckému arcibiskupství protiprávně polovinu Jeseníků, nyní sežráno kůrovcem. Od roku 2017 vládne premiér Babiš, “největší lesník” v lesích státního podniku Lesy ČR, firmy Uniles a Wotan Forest z Babišova holdingu Agrofert dominují státním zakázkám od Lesů ČR. Babišovi ministři Brabec (ANO) a Milek (ANO) rozhodli v květnu 2018, že krizový stav kvůli kůrovci nebude.

Július
Návštěvník
Július

Tá reforma Putina len oslabí moc prezidenta Ruska. Neviem teda, či z toho bude mať ruský národ prínos…Vzhľadom na to, že Putin je len figúrka Chasidov, tak predsa nemože byť problém za neho nájsť novú chasidskú náhradu…Pre ruský národ by bolo lepšie, keby Putin zastavil klčovanie sibírskej tajgy zo strany Číny, nepodporoval masovú imigráciu moslimov do Ruska z bývalých republík ZSSR, zakázal potraty, spravodlivejšie rozdeľoval zdroje Ruska, zrušil dochodkovú reformu a s porodnosťou ruského národa by nebol problém. Keby Chasidi nepotrebovali Rusko ako svoje svaly proti nepriateľom, tak by by to tam doteraz bolo ako za Jeľcina a ešte horšie. Takto ruský národ síce len živorí, ale o prosperite vačšiny tu nemože byť ani reči. Rozvoj ruského národa už Chasidi nepovolia…
Reforma len zvýši moc Dumy = ľahšie sa kúpia a skorumpujú títo poslanci.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Předesílám, že nevěřím na “ještírky”, a nic, co nevidím aspoň na fotce, nemůžu osahat, logicky pochopit/porozumět/odvodit, nebo cítit.
Proto následující článek mi připadne jako ze série “Filadelfia experiment”, nebo jako z kukátka pana VK… tím spíše, že tam figuruje v první osobě Prezident RF Putin, kterého dosud považuji za velmi racionálního člověka.
https://www.twistedtruth.net/featured/putin-anunnaki-greater-threat-than-nibiru/
Z článku (letmý překlad…):
“Putin učinil šokující oznámení , ve kterém následovně komplexně vyhodnocuje možnosti ohrožení RF. Možnosti ohrožení provedli a zpracovali (pozn.: do zprávy) Ministerstvo Obrany RF, GRU, FSB a zahraničních zpravodajských služeb Ruska a Agentur, které neustále sledují existenční nebezpečí pro Rusko, jeho vůdce a jeho obyvatelstvo.
V září Putin požádal Agentury, aby společně zjistily, jaké hrozby vyžadují největší pozornost na základě nezveřejněných (interních) kritérií , tedy kritérií, které zpravodajské služby nechtějí zveřejňovat.
V sestupném pořadí, největšími hrozbami součásnosti jsou: Anunnaki, Nibiru, Izrael, a válka se Spojenými státy. Většina Ministrů souhlasila, že Anunnaki, s nímiž Putin se zapojil do již šest let trvající tajné a smrtící války, hrozí, že zotročí nebo vyvraždí nejen Rusko, ale i celý svět.”

Kupodivu – žádnej ISIL a terorismus, ale IZRAEL je vážnou hrozbou, válka s USA pochopitelně je nebezpečím – tím spíše, že ji provokují ty samé osoby na obou stranách , o Nibiru zde před pár lety psala už paní Pozorovatelka, …. ale “Anunnaki” ??? CO to je? Ví to někdo? VIDĚL “TO” někdy někdo?
Údajně TO sídlí v Íránu (základna?), a chce TO zničit Lidstvo ! ??
A údajně s TÍM Putin chce bojovat (už bojuje), a údajně o TOM i komunikuje s Trumpem.. (Kluci spolu mluví!)
A také nový Premier údajně přišel o syna v boji s TÍM, a proto je oddán Putinovi pro boj s TÍM!…

Více zde:
https://www.twistedtruth.net/featured/putin-addressed-cabinet-of-minister-on-anunnaki-in-iran-full-transcript/
https://www.twistedtruth.net/featured/new-russian-prime-ministers-son-slain-by-aunnaki/

Co je TO?
Ví někdo, co/kdo je ANUNNAKI? Viděl TO někdy někdo? Vyfotil??
Ví to pan VK – třeba přes to kouzelné kukátko?
Děkuji za případné info či objasnění/podrobnosti.
To jsem tedy zvědavá ……

Slovanka
Návštěvník
Slovanka

V knize “12th Planet” Sitchin popisuje příchod Anunnaki na Zemi z údajné planety Nibiru, ke kterému došlo před asi 450 000 lety. V té době údajně dorazily na Zemi vysoké bytosti (s výškou okolo 3 metrů) s bílou kůží a dlouhými vlasy a vousy, které se usadily v Mezopotámii a které později pomocí genetického inženýrství urychlily evoluci Neandrtálců na Homo Sapiens tím, že do jejich genetického kódu přidali svůj vlastní. Tím získali otroky, které potřebovali na práci.
O ledasčem vypovídá i ta honba za zlatem . A vezmeme-li v potaz, jak jdou překrucovat dějiny za pár let, co teprve desítky tisíc.
A co když platí – na každém šprochu pravdy trochu?😜 I pan Juncker si povídal s mimozemšťany. 😜

https://www.novyfenix.cz/stvorili-cloveka-bohove-annunaki-obyvajici-zahadnou-planetu-nibiru

https://www.ancient-code.com/the-family-tree-of-the-anunnaki-those-who-came-down-from-heaven/

kacíř
Návštěvník
kacíř

Místo udávaného těžení zlata se zřejmě těžil uran. Zřejmě šlo o chybné přeložení ze sumerských tabulek- zářící kámen, ohnivý kámen atp. Lze to vyložit jako zlato, ale i jako uran. Záření z uranu škodí i mimozemšťanům, proto potřebovali někoho, kdo to za ně “od*ere”. Jadernou zbraň nevymysleli lidé, tyto zbraně už dávno používali různé entity ve vesmíru a stále jsou v jejich arzenálu.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

No jo, milá Slovanko,

to je sice hezký, ale všechny tyto in-formace jsou většinou teorie (science-fiction), rozvíjené v literatuře převážně v 60/70tých letech minulého století (Sitchin a spol.).
Nevím, z jakých faktografických pramenů např. Sitchin čerpá “údaje” o událostech “asi před 450.000 lety”, (stejně jako jiní, kteří už možní jen opisují uvedené… 😉 ), ale pokud bychom tyto “informace” měli brát jako validní, pak do stejné kategorie spadají i další spisovatelé té doby, kteří tvrdí, že země je plochá (Plane! – odtud Planeta), a někteří dokonce, že Země (Planet) má poklop (Dome) – Obloha/Nebe… (jsou o tom i filmové kusy z HolyWoodoo – např. The Dome 😉 )
viz např. zde – Zen Garcia :
https://sacredwordpublishing.com/collections/zen-garcia
S tím by mohlo docela logicky souviset, proč vidíme na Obloze/Nebi stále ty samé Hvězdy
(viz časové foto z NASA 1996: )comment image

A když to vezmu selským rozumem, tak my matky u plotny víme, jak funguje papiňák, ale i obyčejní inženýři a doktoři by měli vědět, co se stane časem s vodou v nádobě, která nemá dekl… 😉
Tím chci říct, že takovej “dekl” by pak dával logiku i “Koloběhu Vody” v přírodě – což je učivo 1.třídy… 😉
A když si navíc taky zakonspiruju/zaspiklencuju/, tak kdo ví, čemu NĚKDO říká “Van Allenovy Pásy”, kterými údajně dříve na Měsíc klidně Apollo “Astro-Nauti” prolétávali sem a tam (to asi ještě netušili, že VAP existují…), a teď už to nejde, … protože “VAP”! 😉

No a 450.000 let ( a více – miliardy let zpátky…. ??),
tak třeba takovej šéf komunikace Trumpova Bílého domu říká, že Země je “stará” asi 5500 let… 😉
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/07/27/trumps-new-white-house-communications-director-believes-earth-5500-years-old/#1a70a92f35a0

Kdo ví, kde je Pravda?

Pro mě zatím jediným nejstarším hmatatelným a prokazatelným (= údajně ověřeným!) DŮKAZEM je NAŠA POHANSKÁ VENUS – cca 30.000 let!
Kdo ví, KDO má v ruce Pravdu? 😉

Slovanka
Návštěvník
Slovanka

Matko, svého času byly sci-fi i knihy např. Čapka či J. Verna. 😜
Mne hodně zaujaly ty sumerské destičky.
No a kdysi dávno jsem četla konspiraci i o souhvězdí Labutě. Údajně od tamtut pochází Slovanská rasa , která jako jedna z mála má moc ty zlé , ďábelské Annunaki zastavit. 😜Možná proto i ten odvěký hon na Slovany a Rusko – matku Slovanů obzvlášť.
Jedinou pravdou je to, že jedna z těch konspirací nebude výmysl.
A s těmi pásy možná konspirujete správně. A kdo ví, co je na odvrácené straně Měsíce.
Taky se teď otevírá další zajímavé téma.. Antarktida a Cern.
Nedávno jsem se chtěla vrátit k pár videím o Cernu a světe div se, jsou smazány. Stejně tak ty, které jsem měla uložené o Antarktidě a Hyperboee. No co už.
Každý papiňák si musí občas upustit páru a tak , jako byl kdysi konspirací, která se stala pravdou chemrails , tak věřím, že něco zase vyleze na povrch. Hezký víkend Vám přeji

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Díky, Slovanko,
já Vám také 😉
Antarktida je pro mne také velmi provokantní téma, protože souvisí s mnoha teoriemi o ploché zemi, a už jen to, že je to území na Zemi, a přitom OFF LIMITS (nepřístupné) pro všechny Lidi (bez spec. povolení a určeného doprovodu/dozoru), velmi provokuje moji zvědavost! 😉
(zkuste v Gůglu: Antarctic Great wall – to je asi ten náš limit 😉 )

CERN je pak kapitola sama o sobě, a různí “hostující Akademici z celého Světa” zřejmě ani netuší, na čem vlastně spolupracují…
Slyšela jste někdy o výzkumném středisku CERN pod Apeninským masivem?
To tak jedete tunelem pod obrovskou horou – masou šutru Apeninského pohoří, z východu na západ Itálie (nebo naopak), a asi v půlce několikakilometrového tunelu je “odbočka”- silnice a vjezd do hory – do toho “výzkumného střediska….
“Pracují” tam takové akademické kapacity, jako např. Nobelista Prof. Zichichi, nebo již zesnulá Nobelistka Rita Levi! Montalcicni.
Údajně to má v tom podzemí (horského masivu) několik podlaží, je to obrovské, a prý v podzemí propojené s tím ve Švýcarsku… Stejně jako ten tunel, co se s takovou pompou nedávno rituálně otevíral… Bůh (a Soudruzi) ví… 😉

kacíř
Návštěvník
kacíř

Plochá Země vč. “architektů” byla zmíněná i ve filmu Smrtihlav. Zajímavý film, i když po grafické stránce velmi slabé, ale jde hlavně o informaci. https://www.csfd.cz/film/18233-smrtihlav/prehled/

Jaris
Návštěvník
Jaris

Z. matka
Zkuste si najit informace o Sumerske civilizaci. Tam najdete vysvetleni, kdo jsou Annunaki. Ve volnem prekladu ‘ti co prisli z nebe’. V Bibli jsou nazyvani andele. V dnesnim jazyce aliens.
Velmi zajimave tema. Doporucuji.

Jaris
Návštěvník
Jaris
Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Jaris
Jaký je rozdíl mezi “annunaki”, které uvádíte Vy, a “anunnaki”, které zmiňuje Putin?
Na takové (světové) úrovni komunikace by “chyba” měla být vyloučena, ne?

kacíř
Návštěvník
kacíř

Kdyby “To” nebo “Tamto” chtěli vyhladit lidstvo, tak by to už udělali, popř. udělají a my bychom s tím nic nenadělali. Bylo by to jako bránící se opice proti celé americké a ruské armádě. Však vyhlazení by nebylo poprvé, jsme již několikátá “verze” lidstva. Potopa světa byla vyvolána taky “Tím”, Sodomu a Gomoru taky spálilo “To” a spousty dalších.
Někteří lidé je brali a berou jako bohy. Anunnaki se dělí ještě na Nephilim a Elohim. Ale takových návštěvníků byly, jsou a budou spousty, někteří jsou zde přítomni neustále. Celý ofi. vesmírný program a hledání života ve vesmíru je jen divadlo pro otroky. Ten případný “boj” s vetřelci z vesmíru vidím spíš něco ve smyslu- vytvoříme velkého nepřítele, lidstvo se bude bát a tak se bude lehce ovládat- něco jako vrtěti psem. Hnědý trpaslík tu už je (zatím daleko), ale bude vidět.

Slovanka
Návštěvník
Slovanka

Jen taková konspirace.. Co když tomu TO brání vyhladit lidstvo zase ONO. 😜
Každopádně destičky že Sumeru jsou velmi zajímavé. Mimo jiného i tyto.

https://neveda.cz/7-500-let-stare-hlinene-desticky-ukazuji-ze-pismo-se-nevyvinulo-v-mezopotamii
S tím uranem mne napadá, jestli Sodoma a Gomora nelehla popelem díky jádru. No kdo ví. Každopádně pravda bude určitě někde jinde, než je podávána lidstvu.
Atlantida, Lemurie, Hyberboea , tajemství amenti, zajímavé konspirace a kdo ví, možná to ani konspirace nejsou. 😜

kacíř
Návštěvník
kacíř

Ano, jisté entity nás chtěly a chtějí vyhladit, ale jiné- nám přátelské jim v tom brání, je to velice dlouhodobý boj. Ale my jako lidé bychom tomu nemohli vůbec zabránit.
V místech kde byla Sodoma a Gomora jsou dosud v zemině známky radiace a přitom z geologického hlediska by tam neměla vůbec být. Bylo tam nalezeno i “sklo” tzv. Trinitit, které vznikne pouze za extrémních podmínek, což je při pádu velkého vesmírného tělesa nebo jaderný výbuch, přitom do těch míst nedopadl v té době a ani potom žádný velký asteroid atp. Největší konspirace je ta, o které nám říkají že je pravda.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Slovanka
Když beru jako možnou eventualitu, že vše, co se nám dnes prezentuje, může být (účelová) historická překroucenina, či dokonce výmysl/lež, tak ale nechápu, proč , ač z podkladů, které mu byly zpracovány a dodány bezpečnostními službami a agenturami Ruska, Putin osobně! deklaruje, že:
“…největšími hrozbami součásnosti jsou: Anunnaki, …”.
Osobně si rozhodně nemyslím, že by Putin nevěděl, co říká, a v této optice bych chtěla vědět, KDO/CO TO JE “ANUNNAKI”, které Prezident Putin uvádí jako největšími hrozbu současnosti nejenom pro RF, alei pro Lidstvo, případně CO/KOHO tím Putin myslí… … ??

Slovanka
Návštěvník
Slovanka

A ještě chci jen matko dodat, voda! Další velmi zajímavé téma, o kterém nám jaksi zapomněli říct, že je nosič informací a že je živá . Kdysi jsem si myslela také, že je to konspirace, dokud jsem neviděla na vlastní oči , pod mikroskopem změny a rozdíly. Možná proto ji tak hezky zabíjejí chemikáliemi.
A Vladimír Vladimírovič ví o čem mluví, na to vemte jed. 😜

anonymka
Návštěvník
anonymka

zvědavá matka
Prostudujete si různé mytologie a pochopíte sama, co to je Velký Annu. Tak jak se vesmír otáčí a s ním i Země, jsou některé mytologie mírně odlišné, ale ve svém důsledku naprosto stejné, jen s jiným náhledem a jinou esoterní praxí. Muslimové tomu říkají napři Alláh. Je to velké a není to vidět, nesmí se zpodobnit, je to Bůh, ale jaksi není to persona, nýbrž něco beztvarého a temného. V Řecké mytologii se dovídáte jména těchto entit, a ač jsou popsána, nelze si utvořit žádný konkrétní obraz, nejméně na tři generace těchto bohů. Ty kosmologie jsou si velmi podobné, jen popsány jsou jinými slovy a způsobem komunikace a sociální hierarchie daného národa, požitý jako vzor. Moderní člověk by řekl, že se jedná a nějaký energetický systém s inteligencí a schopností generovat fyzický život. Těžko říct, tak daleko jsme ještě, nedorostli, abychom dokázali popsat a definovat Boha. V každém případě to existuje a zcela zřejmě se to vyvíjelo a tvořilo další bytosti, nebo entity. na lidstvo to má nepochybně vliv. Bude patrně jedno, zda tomu říkáme Anunnaki, nebo o pár tísíc let později křesťanský bůh, či následně Alláh, ten počáteční bude nejspíš vždy jen jeden, a je na nás lidech, jak to přijímáme. Každý, kdo se s tím setká, si to pojmenuje podle svého.
Např. na Zariatmikovi toho nejdete spoustu ke čtení, dokonce i v originálech. Překladů je ovšem též dosti.
Pokud “to” chcete vidět osobně, zkuste Přímou stezku, dá se to zvládnout do pár měsíců, je to rychlejší, než cesta meditací a askeze.

Desítky let se děti učí epos Enúma Eliš, zrovna tak o akadské a summerské kultuře, a přitom většina lidí ani netuší, o čem to vlastně je. Přitom, považte, jak si mohla kutura před několika tisíci lety, tušit něco o zemských pólech. A předci to tam je.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anunnaki

Kádrovák
Návštěvník
Kádrovák

Merkelová byla v Moskvě. Severní proud bude.

A co na to Friedman ze Stratforu? Před pár lety prohlásil “Amerika nesmí připustit spolupráci Německa a Ruska i za cenu lokálních válek v Evropě”.

Možná Putin “opevňuje” Rusko a připravuje na možné konflikty.

Kádrovák
Návštěvník
Kádrovák

No, možná to bude taky trochu souviset s těma novejma zbraňovejma systémama o kterých mluvil Putin, a co teď zavádí do armády. A umělou inteligencí, která je bude řídit, o té mluví taky 😐

Kdo bude hlídat tu “umělou inteligenci”? Bude to někdo rozumný, spolehlivý, znalý, zkušený, loajální,…? Medvěděv?

Do hodiny dopraví hypersonické rakety jakoukoli bombu (jadernou, chemickou, biologickou, elektromagnetickou, …) na jakékoli místo na Zemi. A rychlost chtějí ještě zvyšovat…

Ty americké letadlové lodě a křižníky, ty jsou už v podstatě na h…. Do hodiny jdou všechny ke dnu.

Amíci chtějí zavádět “direct energy” zbraně, ale, budou dostatečně rychlé, přesné, účinné, výkonné, …?

Trump před měsícem (nebo dvěma) odstartoval vesmírnou armádu.

Američanům nedávno uniklo, že mají připravený kybernetický útok na ruské energetické sítě, a určitě nejen na ně. Nedávno to otestovali ve Venezuele.

TOHLE chce hlavně ty KÁDRY!

Blackhorse
Návštěvník
Blackhorse

Možná trochu offtopic ale přesto,autor článku zmínil ministryni Maláčovou a ty odchody v 70 letech.Já jsem ten rozhovor s ní viděl a bylo to od ní myšleno tak,že pokud se nepodaří najít další prostředky na důchody,mohlo by se stát,že dnešní čtyřicátníci půjdou do důchodu v oněch 70 letech ale to není nic nového,vědí to úplně všichni ale není populární o tom mluvit a tak to jedna vláda přehazuje na tu příští.Tohle je skutečný problém a ne to,jestli budu moct chodit s bouchačkou po lese.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Koníku,
už se těšíš na důchod od 70ti?
Tak jestli ta vaše vypláchnutá přeformátovaná generace (30-40) nezačne “chodit s bouchačkama” = nezačne si dělat pořádek ve své (naší) zemi tak, aby bláboly z Bruselu nemohly k nám, a prachy z NAŠÍ společné pokladničky (i prostřednictvím její umělé devalvace) – to co zbývá, nemohly VEN do cizích rájů, tak si piš, že se toho důchodu v 70ti ani nedožijete, protože natáhnete brka v padesáti na infarkt… 😉
Doba (a NĚKDO) je k Lidem mnohem krutější, než za toho “strašnýho” socíku, i když přes růžové brýle to tak nevypadá, a Bába říká, že “tak, jak se máme dnes, jsme se ještě nikdy neměli”…
To mi věř.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Jedovatého dědka pastorek tohleto Černej osel vemeno Dukát o starobní důchod starost nemá, bere invalidní důchod na kolečkovou židli. Ona celá ta Kapalka Family jsou důchodci, kteří jsou si jistí, že jim ty důchody už nikdo nesebere. Ale přivýdělek jako stranická mediální ideologická buňka se hodí. Divoká nenávist vůči AEN nyní z Kapavky nejen kape, ale stříká gejzírem.

Nechápe to vemeno Dukát, že vůbec nejde o to, že by lidská společnost neměla prostředky na živobytí svých starých upracovaných členů, ale pro to, že lichevní kosher parazit si ty prostředky chce nechat pro sebe a nevyvolené důchodce nechat zaeuthanasovat.

Kromě toho neožidoliberalismus hájí, chrání, rozmnožuje, importuje a živí ohromné množství zdegenerovaných, primitivních nebo kriminálních parasitů všeho druhu, o které opírá svou tržně-demogratickou moc.

Blackhorse
Návštěvník
Blackhorse

Už i komunisti potažmo Husák v 70 letech věděli,že ten důchodový systém půjde do kopru,proto si slibovali od ,,Husákových” dětí že tu demografickou realitu zvrátí,teď je situace daleko horší.Vy si ten socialismus strašně idealizujete,v každé době je to o dvou kůrkách.Jo a o tom jak to tady bude se rozhodne ve volbách,na to nejsou potřeba zbraně,vím že někomu se třeba např. nezdá že někdo volí Piráty nebo strany demobloku a pravici ale já znám spousty lidí co je voli ale taky ty,co volí třeba Komanče.Volby rozhodnou vždy.

Manager houpaček
Návštěvník
Manager houpaček

Dle Okamury důvodová zpráva zákona JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ zákona. Jak to jedy přesně je? Jaká je její právní váha?

herman.x
Návštěvník
herman.x

Mimo téma,ale nemohu si to odpustit,sic
je to straršího data,ale pro komentejucí
zdejší kapacity by to mohlo být celkem
výživné
https://www.youtube.com/watch?v=Nnszre25wJk&fbclid=IwAR1R6la_d-KRHcvT-zVFNFBXi2wVetxfVI9iQ8_Am-VX6odw4lZJAsTClnw