Prezident Zeman o volbách 2017: “Skončila občanská válka.” Prezident Zeman: “Jsem Žid”....

Prezident Zeman o volbách 2017: “Skončila občanská válka.” Prezident Zeman: “Jsem Žid”. A V.V.Pjakin – Praha jako esoterické a okultní centrum Evropy, video

Prezident Zeman o volbách 2017: “Skončila občanská válka.” Prezident Zeman: “Jsem Žid”. A V.V.Pjakin – Praha jako esoterické a okultní centrum Evropy, video

V povolebním dění zůstalo mimo pozornost setkání prezidenta Zemana s členy diplomatického sboru dne 27. října a jeho projev, který začal větou “Občanská válka v České republice skončila”:

Dobré odpoledne, vážené velvyslankyně a velvyslanci, dámy a pánové, excelence,

občanská válka v České republice skončila.

Jak víte, v každé demokratické společnosti je předvolební kampaň jistou formou občanské války. U nás ale netekla krev, možná jen slzy některých volebních poražených. I tak ale pevně věřím, že v české vnitřní i zahraniční politice nenastanou žádné výrazné změny. Velmi pravděpodobně se bývalý ministr financí stane novým předsedou vlády. To je vše.

Buďte však připraveni, že diskuze a vyjednávání o budoucí vládě nějakou dobu potrvají. Například v Belgii trvaly dva roky. A během této doby belgická ekonomika vzkvétala a prospívala. 

Jak jistě víte, i Česká republika prospívá a vzkvétá. Máme nejnižší nezaměstnanost, a co více, nejnižší podíl relativní chudoby v Evropské unii. Bohužel se však jedná pouze o chudobu relativní. Bohudíky je v rychlosti růstu česká ekonomika dobrá, kolem čtyř procent, a Česká republika se stala šestou nejbezpečnější zemí na celém světě, je dokonce bezpečnější než Švýcarsko. Jsem přesvědčen, že se zde musíte cítit v bezpečí, žádné teroristické útoky, krásné ženy a muži, jako třeba já, a tak dále. 

Česká republika je zemí, kde můžete být šťastni. Přeji Vám příjemný pobyt v Praze, štěstí, prosperitu a pěkný zbytek dne. 

Děkuji Vám za pozornost. Pár slov závěrem, tohle je má hůl, tohle je má židle a tohle jsou mé bolavé nohy. Prosím, nezapomeňte, že sice, a musím se za to omluvit, zde mezi Vámi sedím, ale politika se dělá hlavou nikoliv nohama. 

Děkuji Vám za pozornost.

zdroj zde

………………………………………………………………………………..

Můžeme si o současných volbách myslet, co chceme, ale naprosto zásadním výsledkem v nich je porážka pražské kavárny. Z vyšší perspektivy tak můžeme říct, že v českých volbách 2017 byly poraženy Spojené státy americké, přesněji vliv neoconů na dění jak v české republice, tak v Evropě. A v Evropě říkám záměrně, protože jak známo, kdo ovládne Prahu, ten ovládne Evropu. Prezident Zeman jakožto moudrý státník dávno tomu věděl, že volby v Česku budou pouze završením dlouhodobého procesu, kterým končí dominance Západu a nastupuje dominance Východu – Číny. A Ruska. A prezident Zeman to vyjádřil už v květnu velmi symbolickým gestem vůči nejposlednější loutce neoconů (bakalovců), v tomto případě přímo tajtrlíkovi, B. Sobotkovi.

Ale už předtím, v březnu 2017, toto vítězství prezident Zeman oznámil a stalo se tak při návštěvě čínského prezidenta Prahy, kdy mu primátorka Adriana Krnáčová (ANO) odevzdala symbolický klíč od Prahy.

    Čínský prezident Si Ťin-pching převzal od pražské primátorky Adriany Krnáčové symbolický klíč od městských bran.

A zatímco pražská kavárna organizovala zoufalé protesty s vlajkami dalajlámy, prezident Zeman tehdy prohlásil, že Česko se osvobodilo od politického tlaku USA a EU a řekl “Teď jsme opět nezávislý stát a sami formujeme svou zahraniční politiku, založenou na vlastních zájmech”. Ale bylo by v moci jednoho prezidenta, byť českého, což je důležité, uřídit takový proces, resp. postavit se takové přesile, jakou představuje pražská kavárna s neocony v zádech? Samozřejmě, že nebylo a tady se dostávám k tomu, co je tak často probíráno – a sice nejen to, že i Zeman je loutkou Globalistů (GP), ale především jeho nedávný projev v USA, který nemůže mít jiný titulek, než “Jsem Žid”.

“Jsem Žid”, řekl prezident Zeman v roce 2015 a nově v roce 2017

V září 2017 prezident Zeman obdržel cenu Bojovníka za pravdu, kterou převzal od prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Laudera a vysloužil si potlesk ve stoje (video a více zde). Nebylo to ale nic nového, protože podobný potlesk si za své prohlášení a projev vysloužil už v roce 2015 (video a více zde)

Odkazy a videa výše nepotřebují komentář o tom, že za prezidentem Zemanem stojí Židé a že jeho současná moc vychází z toho, že za ním stojí Židé . A neřeknu nic nového, že za pražskou kavárnou (stejně jako za neocony) stojí rovněž Židé. Proto vyznívá jako paradox, když jedna strana slaví vítězství nad tou druhou – a to obzvláště v Praze. Ač přesnější je říct, že právě v Praze.

V těchto souvislostech se mi vybavilo dávnější video V.V.Pjakina, ve kterém popisuje Prahu jako esoterické centrum Evropy, přesněji jako židovské město, které vkládám. Na internetu je pod názvem “Signál celému světu z okultního centra Evropy” a je tvořeno ze dvou různých videí:

V úvodních cca 3 minutách Pjakin říká: Přibližně od 13. do 19. století jazykem mezinárodního společenství v Praze byl jidiš. Právě tam se nachází centrum evropského rabinátu. A proč právě Praha, to bych narychlo okomentoval tím, že to je dílem Gustava Meyrinka a jeho díla “Golem” a dílem Franze Kafky. Jsou to těžká spisovatelská díla, ale je z nich možné pochopit roli a podstatu právě pražského rabinátu. Pohledem na dobu po 2. světové válce, Pražské povstání začalo až poté, co byl dobyt Berlín. Ale co v těchto souvislostech Prahu odlišuje, je to, k čemu došlo v roce 1942, konkrétně smrt Reinharda  Heydricha.Ten přijel právě do Prahy a o něco se velmi zajímal. Co to bylo či nebylo je asi tajemstvím,ale co se stalo dále: očividně tam Heydrich něco našel, něco vykopal. Hned na to byli vysláni dva diversanti z Británie a na Heydricha byl spáchán atentát.

Ten se ale nezdařil, protože Heydrich přežil a tehdy Himmler vyslal svého osobního lékaře, který začal Heydricha léčit tak, že ten zakrátko zemřel. Heidrych byl pochován s velikou pompou a hned na to začala veliká msta, ta však je velmi zajímavá. Podle nejrůznějších písemných podkladů se msta zaměřila na lidi, kteří tak nebo tak spolupracovali s Heydrichem. A při tom byla zničena dvě města – Lidice a Ležáky. A to obě byla hornická města a jejich likvidaci opět řídil Heydrich. A co asi tito lidé našli, co vykopali, když kvůli tomu bylo nutné zlikvidovat takové množství lidí. Tak to je taková velmi stručná charakteristika, co asi je chráněno v Praze.  

Druhá část je s českými titulky k vidění v čase od 41:57 zde

Golem a Kafka

Než budu pokračovat, vrátím se k tomu, co Pjakin označil za potvrzení role židovství v Praze, a to především ke golemovi. Wikipedie k tomu říká:

Golem (hebrejsky גולם) je v židovské mystice člověkem oživená socha. Takovýchto golemů je známo poměrně dost a ačkoli si golema většina lidí představuje jako oživenou sochu s podobou člověka, může mít i podobu jinou. Slovo golem znamená v hebrejštině neúplnost, nedokonalost a takto byla také tato oživená bytost pojímána. Neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, obvykle nemohla hovořit a pouze doslovně plnila příkazy svého pána. Víra v možnost stvořit věc vychází z přesvědčení, že dobří lidé mají tvůrčí sílu, která ovšem není taková jako síla  Boží. Pojetí šému, který golemy oživoval, vychází z kabaly, neboť podle této nauky je možno zopakovat Boží tvůrčí čin s pomocí správné kombinace písmen Božího jména. Šém pak zpravidla byl pergamen, na němž byla magická slova napsána.

Představa stvoření lidské hliněné postavy člověkem a jím oživené proto, aby splnila uložený úkol, je ovšem prokazatelně mnohem starší: má svůj původ ve STAROVĚKÉM EGYPTĚ.

Golem a F. Kafka – socha v Praze

V souvislosti s Prahou však je významnější tento text:

Jedním z nejslavnějších golemů je golem, kterého údajně koncem 16. století stvořil židovský rabín Jehuda Löw ben Becalel. Poté, co ho vytvořil z hlíny, mu dal i jméno Josille (zdrobnělina od Josef). Účelem jeho stvoření měla být ochrana židovského ghetta před křesťany, kteří pravidelně ghetto napadali. V pohyb se golem uváděl vložením šému – svitku. Golem pak poslouchal toho, kdo mu do úst šém vložil a vykonával určenou práci. Znehybněn byl opět vyjmutím šému. Až do určení další práce stál poklidně v koutě místnosti.Po pátečních bohoslužbách však i Golem odpočíval a dodržoval sváteční klid od práce, aby nebylo přestoupeno posvátné přikázání.

Ke zničení tohoto golema došlo jeho stvořitelem roku 1593. Jednoho dne vážně onemocněla rabínova jediná dcera. Zoufalý otec ji ošetřoval ve dne v noci, ale nemoc se neustále zhoršovala. V páteční podvečer musel od lůžka nemocné odejít k tradiční pobožnosti. V roztržitosti zapomněl vyjmout šém. Hliněný služebník oživl, a protože neměl určenou žádnou užitečnou práci, začal rozbíjet vzácný nábytek, sochy a veškeré vybavení rabínova domu. Vyděšená služebná běžela do synagogy a prosila, aby rabín učinil přítěž běsnění. Ten vykřikl na Golema, aby se zastavil, a vyňal mu z úst šém. A protože k vyjmutí došlo v průběhu židovského svátku, Golem se rozpadl v prach. Rabín se zarmoucen vrátil do synagogy a dokončil modlitby. Po návratu z chrámu však již nenaříkal nad ztrátou uměleckých předmětů ani hliněného obra. Jeho dcera se totiž mezitím jako zázrakem uzdravila.

Staronová synagoga v Praze, na jejíž půdu se nesmí vstupovat

Pověst o pražském golemovi pochází sice z období středověku, ale s postavou rabbi Löwa se spojila teprve v 18. století. Podle legendy byl Golem uložen na půdě Staronové synagogy, na kterou se od té doby nesmělo vstupovat. (zdroj zde). 

O golemovi bylo natočeno několik filmů, jeden z roku 1920 zde ,nakolik však postava golema a synagoga v Praze skrývají ezoterická tajemství, si netroufám soudit, jisté ale je, že ezoterických a okultních symbolů je v Praze velmi mnoho. A protože Židé od dob Egypta mají k těmto učením přístup jako nikdy jiný, není pochyb, že Praha je židovským městem. Ale vraťme se zpět k prezidentu Zemanovi a k jeho postoji k Židům.

Židé před novým, finálním holokaustem. A je opět nachystán i na slovany?

Vyznat se v otázce světového židovstva je velký oříšek a já si ani náhodou nečiním nárok, že jsem jej snad rozlouskla. Pro nikoho není tajemstvím, že ve velkém vycházím z informací “Pjakin a spol”, dávno předtím jsem si však ve svém pátrání až do doby Atlantidy a Egypta říkala, co bylo před Židy a co bylo před Biblí. A zcela za sebe jsem došla k tomu, že to, co nazýváme GP, je moc mnohem starší, než doba existence židovského národa.Velmi zásadní se mi v tomto směru stala informace o bitvě u Kadeše (zde), která se do historie sice nejvíce zapsala první mírovou smlouvou mezi dvěma státy, ale pro mě zásadnější informace byla v tom, že ve stejné době vznikl židovský národ.

A o co tady jde? Mnozí dnes už znají ruskou práci o šesti stupních řízení, kdy válka bojovými prostředky je tím nejposlednějším, protože nejméně efektivním a současně nejdražším stupněm. A že tedy chtěl-li Egypt po neúspěšné bitvě s Chetity jiné národy ovládnout, potřeboval k tomu prostředky mnohem sofistikovanější – video zde  – a že realizátorem boje těmito prostředky se měl stát právě židovský národ ( ne náhodou proto vyslaný do všech koutů světa).

A židovský národ k tomu dostal patřičné esoterické-okultistické informace, ale pozor – protože, jak já jsem to pochopila – netýkalo se to židovského národa jako celku, ale pouze jednoho židovského pokolení, pokolení Levy, levitů (viz levité a kněží a levité). Když to zjednoduším, toto pokolení se za dobu 3 tisíce let promíchalo s různými královskými rodinami a v současnosti je právě tato “míchanice” tím, co označujeme jako GP.

A teď opět zjednodušeně: v naší době informací stále více vyplouvá na povrch, že světová moc = Židé. A v tomto házení všech Židů do jednoho pytle nemusí nikomu docházet, že několik židovsko-královských rodin, stojících na špičce světové pyramidy moci (údajně je jich 358 a mnohé z nich mají mít silnou pozici v Británii a v USA a představovat tím sice globalistické, ale přesto “státní elity”) neznamená totéž, co veškerý židovský národ ve světě.

Ba co víc – v obavě, aby židovské rodiny vyvoleného pokolení Levy nebyly odhaleny, chystají se zamést židovskou stopu. A jak jinak, než novým, tentokráte finálním holokaustem. A jak říká Pjakin: zatímco svět si uleví tím, že “zlikvidoval ty, kteří za všechno mohou”, skutečná moc si inkognito pojede dál a jednou lidstvo ještě obviní, že na Židech spáchalo další genocidu a musí se za to kát (Pjakin zde). A nebude to poprvé, protože podobný krok (díky Rusku neúspěšně) byl proveden už v době druhé světové války.

A touto – velmi zjednodušeně popsanou optikou – se ptejme, co se právě stalo volbami v Česku, co se stalo v Praze co by v okultním centru Evropy a co ve světě probíhá celkově. A pro odpověď nemusíme chodit daleko: jak Putin tak Zeman jsou na straně Židů. Jinak řečeno – jsou proti novému holokaustu Židů, který by nebyl o ničem jiném, než o posílení moci těch, kteří chtěli světu nadále vládnout obzvláště ve prospěch atlantické strany a hlavně s pomocí nového holokaustu. Jestli k nové likvidaci Židů má dojít přes sionisty nebo přes nový mocenský nástroj GP, scientology – to je celkem jedno, protože jako podstatné vidím to, že díky moudrým personám jako Putin a Zeman, dostávají plány o novém holokaustu na frak. A to je dobře, protože všichni víme, že holokaust Židů jde v ruku v ruce s genocidou slovanů.

A celkově to vidím tak, že je to neskutečný paradox, ale po třech tisíciletích od bitvy u Kadeše, kdy byl vytvořen židovský národ (a nemůžu nezmínit nedávnou střelbu v Las Vegas a “Luxor” – viz článek  “A ruská nebo kalifornská vlajka? A židé nebo scientologové? “) svět dospěl do fáze, kdy na volbě mezi dvěma stranami Židů stojí porážka těch, kterým říkáme GP.

A pokud se vrátím k nadpisu článku, tak lze říct, že v Česku skončila občanská válka, ovšem skončila ve smyslu “globalistické elity” (Židé na straně neoconů a atlantické strany světa) vs. globální elity (Židé na straně Číny a asijské strany světa), a to ve prospěch druhé z obou stran. Tím to ovšem nekončí, protože to nic nemění na tom, že obě strany si přejí další holokaust Židů a s nimi i slovanů (Rusko). A protože právě tohle chápe Putin a stále více to dochází i spoustě Židů (myšleno těch, kteří nejsou součástí špičky pyramidy), stávají se z Ruska a “obyčejných” Židů spojenci, a to spojenci proti oné špičce pyramidy, proti GP.

A protože mezníkem v tomto boji je stát Izrael a zabránění jeho likvidaci (starší video Pjakina k tomu vložím samostatně), potvrzuje se mi tím, že prezident Zeman stojí na správné straně (to mi potvrzují jeho cesty nejen do Číny, ale také do Ruska, což například o Merkelové, která je v Číně vařená-pečená, říct nelze). V souhrnu lze ale říct, že Židé na jakékoliv úrovni jsou do procesu k ovládnutí světa natolik pevně zahrnuti, že bez nich to nejde žádným směrem – tedy ani směrem k vymanění se z tohoto procesu. A ve finále může spojení Rusko – Židé vs. GP  zafungovat podobně, jako ono klasické “nepřítel mého nepřítele je mým přítelem”.

A malým důkazem budiž dění na Ukrajině, kde oblast Dněpropetrovsk, ležící na hranici mezi kyjevskou a doněckou částí, je židovská a ta si žádnou válku na Ukrajině nepřála a stojí na straně Ruska.

……………………………………………….

Na závěr přidávám dvě videa – jsou v původním znění, ale s anglickými titulky, tak snad některým něco dají.

-Pozorovatelka- 28.10.2017

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

203 Komentářů o "Prezident Zeman o volbách 2017: “Skončila občanská válka.” Prezident Zeman: “Jsem Žid”. A V.V.Pjakin – Praha jako esoterické a okultní centrum Evropy, video"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
novák petr
Návštěvník

Tušil jsem to rozdělení židů podle poslání, a teď jste mi to p.Pozorovatelko potvrdila. Myslel jsem poslání v řízení světa. Slibuji , že už nebudu nadávat na židy. Ale na chazary, bankéře, a sionisty z GP.

blondyna z Londyna
Návštěvník

S tema zidama je to pro obycejneho cloveka blbost vzhledem k tomu, ze otazka zidu a zidovstvi je velmi slozita a normalni clovek se v tom proste nema sanci vyznat. Osobne nejsem rasistka a proti zidum nic nemam. Jsou dobri a spatni zide, stejne jako jsou dobri a spatni americane.

Janaz
Návštěvník

Stačí, keď si uvedomíte, že sami židia v celej svojej histórii mali medzi sebou plno súperenia, rozbrojov, konfliktov, protichodných záujmov, vojen a pod., nakoniec, ako všetci ľudia. Dokonca sa spájali aj s nežidmi proti vlastným súvercom. Kde by preboha zobrali tú stáročia trvajúcu jednotu a pochod v zovretom šíku za jedným cieľom, keď ho nemali nikdy predtým? Ako ani nikto na svete? Stáročia vytváraný názor obyvateľov Európy prostredníctvom cirkvi a šľachty, ktorá mala so židmi a najmä ich majetkami svoje úmysly, viedol k tomu, že ľudia, čo nevedia alebo nechcú vedieť, považujú židov aj teraz za akúsi entitu, ktorá ako jeden muž má za cieľ zničiť bielu civilizáciu a nevidia, že aj medzi židmi a Židmi prebieha skrytá vojna. Už len ten x-krát omieľaný fakt, že zatiaľ čo v koncentrákoch zomierali tisíce židov, boli vyháňaní zo svojich domovov a segregovaní, tak ich súverci veselo obchodovali s ich katmi, a nik nech mi netvrdí, že pri ich schopnosti zháňať informácie po celom svete, aby mohli tak úspešne obchodovať, nedisponovali informáciami o tom, kam sa strácajú desaťtisíce príslušníkov ich neveľkého národa!

Pindus
Návštěvník

Ta jednota tu asi je, ale jen “teoreticky”, “na papíře”. Je to asi jako s jednotou muslimů či křesťanů, jen jsou možná trochu více “uvědomělí”, běžní lidé asi jen trochu.
Někde psali (mainstream) že ještě na sklonku R-U Rotschildové obecně vynikali (a byli za to i křesťanským okolím ceněni) “pevností v židovské víře”. Obávám se, že dnes to bude spíše už na úrovni takového “mafiánského poloateismu”, ta doba nás tvaruje všechny ..

Pak je taky aspekt, že “požadavky sekulární větve” – poté co byly naplněny – vznik Izraele.. – tak de fakto nastává otázka “co dál” – ztráta motivace plus potřeba znovu nějaký cíl..

Možná je to jako s Trockismem v SSSR … poté, co “konečně zvítězil” (Chruščov..), se vlastně ukázalo, že “trockističtí revolucionáři” “už nějak nejsou revoluční” (v rámci Ruska ..) a trockismus dnes paradoxně bují na Západě …

Micanut
Návštěvník

To bude PP stastna, ze ji nekdo konecne pochopil. Ruce pryc od zidu, ti nikdy za nic nemohli. A kdyz nahodou mohli, tak to byl jen jiny druh, s jinym uhlem zalomeni …uh, nosu (abych byl slusny)

Co z Pozorovatelky dokaze vypadnout, je fakticky uz neuveritelne. A jak pekne je to zabaleno, primo v dareckovem baleni, s Pjakinovym logem kam se clovek podiva!

Nejprve pravicaci jsou fasisti, pak za vsechno muze jen jeden druh Zida…..ja teda neznam jedineho Zida, ktery by nebyl schopen prodat svou mamu za grejcar…

To je asi jak kdysi konverzace typu ” No, vis, Pepo, ty vole, ten Janda vod vedle je docela fajn. No von je to sice komous, vis, ale jinak se mi zda docela normalni…”

Putin se ridi ucenim generala Sen-tsu : Drz si pritele blizko sebe, a nepritele jeste blize. Mimochodem, Trump delal cely svuj zivot to same. A na to clovek musi “bejt fort”, jak by rekl pan Mensik.

Hlavne ze jde vsechno podle planu, Praha je pupkem sveta, a drozka drnca spokojene dale po kocicich hlavach….
Okamura, to je jen uzitecny idiot, ktery nevi, ktera bije, a proto je uzitecny.
Heydrich vykopal pod metrem 14tou kristalovou lebku, anglani se ze strachu sli podelat, protoze jejich dvorni astrology to videl dost blede, tak na nej poslali par ceskych supermanu (kdovi, treba to byli cviceni Golemove), a kdyz to zpackali, tak Himmler jim pomohl ve finale dokoncit dilo….Himmler byl totiz americkej a ruskej double agent, nosil potaji rude trenky se srpem a kladivem na zadeli, s pruhovanymi spodkami pres ne….
Jo, damy a panove, jeste se musite historii poradne sprtat, nez ji zvladnete
Nezapomel jsem neco?
Zapomel! Palecky nahoru Pozorovatelce!!

zarathustra
Návštěvník

minacut-prosim posli me ten obraz na obrazky@volny.cz zadal jsem uz dvakrat ale zadna odpoved, dekuji

Radek
Návštěvník

Až si voholíš toho kníra 🙂
Ups…dyť ta vlastně žádnýho nemáš.
Což ti teda schvaluju.

Janaz
Návštěvník

Svoju totálnu negramotnosť v histórii zakrývaš urážaním autorky príspevku? Aké úbohé! Ani všetky tvoje sarkastické výlevy nezakryjú to, že nielenže nechápeš, ale ani nechceš vidieť to, že svetové dianie nie je jednoduchý boj zlého žida proti dobrému bielemu človeku. Nuž ale jednoduchá myse+ si žiada len jednoduché riešenia, že?

Janaz
Návštěvník

oprava: myseľ

Zvědavá matka
Návštěvník

Micanute, pliváte síru napravo, nalevo, a možná jste si ani nevšimnul, že reagujete na provokujícího trolla…
Mnohokrát jsem Vám psala, že mě, osobně, Váš pohled zajímá, a že bych uvítala, kdybyste napsal víc – třeba i článek o tom přirozeném Právu, protože si myslím, že víte víc, a mnoho Lidí by to mohlo vést, přinejmenším, k zamyšlení 😉
Nechápu, proč máte zapotřebí navážet se do někoho, kdo ty články opravdu píše, věnuje tomu svůj čas a energii, a já věřím, že to dělá se svým nejlepším svědomím.
Jsme v diskusi – ( a ne v psinci na Novinkách.cz…), tak by možná bylo přínosnější také respektovat i názor někoho, s kým nesouhlasím, a svůj odlišný pohled případně argumentačně doložit, co myslíte ?
Já myslím, že hledání PRAVDY by to určitě prospělo víc…. 😉

Mimochodem, v jednom z těch Pozorovatelkou vložených videí od pana Generála jsem pochopila, proč obřezaní zřejmě nejednají na základě Svědomí, ale pouze na základě podvědomí ( – nepřirozená a krutá bolest 8 dní po narození, v moment kdy začínají navazovat první přirozené citové vztahy s matkou…. to je pro děcko brutální, neomluvitelná zrada, která v podvědomí jistě zůstane)
Obřezávání (kohokoliv – i dívek v Africe!) by mělo být klasifikováno jako trestný zločin proti Lidskosti!

Pindus
Návštěvník

Tak ten Heydrich si měl dle legendy především nasadit korunu sv. Václava ..

Radek
Návštěvník

Tak, brutopýre, tady to máš. A ty porád židi židi… a voni to sou nakonec ti dobří…to jenom je nás takovejch pár špatnejch, co sme se smísili s váma…jinak ti čistokrevní jsou OK… když to říká PP a Zeman a Putin a vůbec..

Sleva
Návštěvník

však Starý zákon popisuje, jak se židovské kmeny mydlily mezi sebou, odjakživa…

Jaris
Návštěvník

Zidovsky kmen byl pouze jeden. Ten podle Stareho Zakona valcil se sousednimi kmeny jineho puvodu. Samozrejme zidi meli mezi sebou nejake rozepre, ale v klicovych situacich vzdy pusobili jako jeden muz. Nakonec to vidime i dnes. Treba v USA se o moc rvou jak psi dve kliky chazarskych zidu. To je u nich vporadku, protoze jim jde o moc a hlavne penize. Ale beda, pokud je zacne kritizovat goyim. to se hned spoji a vytahnou kartu ‘sest milionu’. Pokud to nezabere, vytahnou z rukavu eso ‘antisemitizmus’ a goyim se musi verejne omlouvat zidakum jako mel Gibson a nebo Brando.

zarathustra
Návštěvník

Mel Gibson dostal na cumak kdyz se v hospode v Coober Pedy vytahoval, on tam tocil film Sileny Max. Jo pozor na Aussie to jsou drsnaci

Bigo2
Návštěvník

Otázkou je, když to bylo v Coober Pedy, jestli to vůbec byli australani…

zarathustra
Návštěvník

bigo2- nemohu potvrdit ,kdyz jsem tam byl tak to povidal v cesky hospode ktera tam je ,zastupce hospodkyho,vlastne hospodske

zarathustra
Návštěvník
Janaz
Návštěvník

Židovských kmeňov bolo pôvodne 12, keď už píšeš o kmeni. V neskorších dobách po roku 722 p.n.l. a asýrskom vpáde ostali 2 južné kmene Benjamin a Júda, žiadny jeden kmeň!

Jaris
Návštěvník

To je sice pravda, ale slo spise o 12 rodinnych klanu, ktere spolu zily, spolupracovaly a hlasily se k zidovstvi. Zidi vedli detailne az temer puntickarsky sve rodokmeny kdo je kdo a ke kteremu rodinnemu klanu patri. Tyto dokumenty vsak byly po porazce Jeruzalema Rimany r.70AD zniceny, takze dnes zadny zid nevi z ktere vetve pochazi. Navic jsou promichani s chazary a dnes se ani cert se nevyzna kdo je kdo. Asi tak.

Sleva
Návštěvník

Odkazuji se na Starý zákon, kde to je jasně napsáno, tak nemelte…

Zighartice
Návštěvník

Proboha co v tom opět hledáte? Prostě byla doba, která již dnes není. O židech se traduje spousta různých řečí, pomluv i faktů. Ale na jednu skutečnost se trochu pozapomíná. Nevím, jak ve velkých městech, ale v menších městech i na vesnicích byl židovský obyvatel prostě jen občan daného místa se stejným vztahem jako občané ostatních vyznání. Projevovalo se to zejména v jejich přístupu k situacím, které nám z hlediska konfesních rozdílů dnes připadají podivné. V době před první velkou válkou však byly naprosto běžné. Uvedu několik příkladů.

Když např. střelskohoštická farnost dělala sbírku na nové hodiny na věž kostela sv.Martina, byli mezi přispěvateli i místní židovští obchodníci. A patřili do skupiny dárců s vyššími příspěvky. Podobné to bylo i v Katovicích, kde místní židovští obchodníci přispěli dle svých schopností, kdežto přifaření „míchováci“, tedy občané obce Mnichova, nebyli ochotni se na hodinách podílet. Byli také „potrestáni“ tím, že věž má pouze tři ciferníky a na stranu mnichovskou je pouze černobílý kotouč.

Když strakonický městský sirotčinec pořádal večírek na oslavu dne sv.Mikuláše, mezi nejštědřejší přispěvatele patřila paní Fürthová, která kromě 10 zlatek přidala i košík sladkostí. To by nebylo nic podivného, ale paní Fürthová byla manželka jistého pana Fürtha, takto majitele továrny na stávkové zboží a hlavně vyznání izraelitského.

Pokud bych chtěl vyhledávat i v jiných kronikách, narazil bych na podobné situace, kdy židé přispěli na akce na první pohled křesťanské. Jenže oni to patrně takto neřešili. Hodiny na věži sloužily i jim a charitativní činnost také nebyla výsadou jen křesťanů.

Škoda, že i tyto vztahy se válkami vytratily a dnes na tyto skutky IMHO hledíte s údivem študáka, spatřivšího dámské přirození. Přitom vůbec nešlo o náboženství, ale o obyčejné vztahy mezi lidmi.
Charita a sounáležitost byla tehdy naprosto běžná. To je to, co se moc změnilo. V podstatě nejde tak o židy, jako o ty vztahy mezi lidmi.

Radek
Návštěvník

A proč to říkáte mně, brutopýr ať se zabrutopýří. I když rovnou řeknu , za něj. “No a co, to se stane”, případně “určitě tím sledovali nějakou židovinu”… co brute , trefil sem to? BTW. jak se ti líbí “kolonel” Cartman … to by šlo ne ?

brutopýr
Návštěvník

Proč by se měl brutopýr pejřit, když je všude samá židovina?

Radek
Návštěvník

No nic no, jen že ti tů lidi píšou jak sou židí super a ty jako že to neslyšíš… navíc to píšou mně, vobdivovateli židů… to sou poměry…

brutopýr
Návštěvník

Na jejich “poměry” brutopýr sere z vysoka, je létavec. A když zrovna nelítá a spí hlavou dolů, tak nesere, aby bylo jasno.

Janaz
Návštěvník

Presne ako u nás, v Banskej Bystrici, miestna časť Rudlová, do 65. roku samostatná dedina. Za 1. republiky tu žila židovská rodina, starý síce v sebe žida nezaprel a pod., ale na druhej strane zase nebol žiadny odľud a ani zder. Jeho manželka bola veľmi dobrá, mala dobré vzťahy s obyvateľmi a takisto aj ich syn. Všetci však zahynuli vo vojne, pravdepodobne niekde v koncentráku, nevie sa to presne. Ako píšeš, je to o ľuďoch, pretože aj medzi tzv. gójimami sa takisto nájde plno beštií, čo sú horší ako ten tradovaný obraz židovského lichvára a veľa židobijcov si nechce pripustiť, že za to, ako ľudia dopadli , môžu v prvom rade oni sami. Dokáže mi rozbúriť žlč, keď počujem tie otrepané frázy o tom, ako židovskí krčmári nalievali na sekeru, chudáci chlapi sa stali alkoholikmi a ich rodiny žili ako úbožiaci, pretože žid ich obral v krčme o posledné peniaze! Ale že tí “chudáci” poväčšine pili pálenku už ako deti, keď im dávali okoštovávať príbuzní, že ten, kto by nepil, by nebol chlap a podobné drísty a že žiadny žid ich nenútil chodiť do krčmy a prepíjať svoj majetok, to akosi nepočuť, lebo by si potom museli priznať vlastnú vinu. Takže najľahšie je to zhodiť na nenávideného žida, veď nám ten názor posvätí aj cirkev, že?

Bralo
Návštěvník

Skuste si prejst kroniky dedin na zapadnom Slovensku a zistite jeden zaujimavy ukaz: pocet zidov sa pocas 19. storocia vsade zvysoval – boli presidlovani na nase uzemie, kde predtym nikdy nezili. Pocet zidovskeho obyvatelstva sa na vela miestach zvysil z 0 na stovky pocas niekolkych desiatok rokov. A s ich poctom narastala aj moc. Budapest ci Vieden mali svoj plan, ako zaistit kontrolu nad nasim uzemim. Povodne uzemie kontrolovali cez privilegovanych madaronskych zemanov, avsak po povstani v roku 1848 a jeho krutom potlaceni pochopili, ze zemanstvo svoju ulohu dalej nemoze plnit. Tak skusili plan B a to nasuvanie cudzieho prvku na nase uzemie, co skoncilo tragicky cez 2. sv. vojnu.

Janaz
Návštěvník

O tom sa nehádam, samozrejme, že so židmi, tak ako aj s inými národmi, mali svoje plány. Ja som myslela to, že v tej záplave nenávisti voči židom aj na alternatíve sa zase zabúda na to, že sú to ľudia ako my a dovolím si tvrdiť, že väčšina nechce byť ani GP, ani “vyvoleným”, ani Macchiavellim ani ničím takým, chcú len žiť ako všetci svoj vlastný život. Znovu sa dostávame po kružnici do bodu, keď ako veľakrát v histórii, obracajú nenávisť slaboduchých ľudí na všetkých židov bez rozdielu.

Rokytka2
Návštěvník

Bývalo zvykem, že ženy musely pracovat podle vegetačního kalendáře na polích . Malé děti nemluvňata, nosily sebou na pole. Pokud bylo dítě neklidné, tak si vyžadovalo pozornost matky. To ji samozřejmě odvádělo od práce a nemohla tak plnit požadované množství práce, která se od ní očekávala. Z vyprávění vím, že v dobách minulých nebyly dudlíky, tak jak je známe dnes. Nicméně slyšela jsem, že ženy dávaly svým dětem něco jako látkový dudlík, který byl prý namočený v pálence, aby spaly. Tak, s stalo, že děti si v časném věku navykly na alkohol .

brutopýr
Návštěvník

Ino, voni snad nevěděj kolikero je všelijakých židoklik, které v určitých ohledech jdou si po krku v zápase o to, kdo bude holit Goymstvo?

Radek
Návštěvník

Jo tak teď sem to pochopil , židoklikař to je ten největší had… takže židí jako vobecně dobrý, ale židoklikaří špatný. Chudej žid dobrej žid, nebo tak nějak.
A dokonce eště líp. Ti židoklikaří, co jdou zrovna s náma (s Putinem třeba) taky dobrý… no tak to už je úplně cajk.
Zvídavá matička zase přijala tezi keksitánců vo “free helicopter rides”, jen zatim pro tamilský tygry… což nic nemění na věci, že svět je asi v pořádku. Lidskost a takový ty kecy jsou dobrý na prápor, s tim souhlas, a jinak stroj šlape jako hodinky. To sem si voddych. Já už myslel že vypuklo nějaký vobecný šílenství nebo co. 🙂

CML
Návštěvník

Porážka pražských kavárenských povalečů nebude úplná, dokud se neutnou všechny hlavy hydry. Pro začátek by mi bylo malou satisfakcí odstranění havlistů z veřejnoprávních médií, rozprášení “(ne)ziskovek” a zajištění kontroly nadnárodních společností působících na území ČR etc etc:))))

Viera
Návštěvník

Porážka pražských kavárenských povalečů nebude úplná, dokud nezačneme nazývat věci pravými jmény. To znamená třeba: “pan prezident Miloš Zeman”

brutopýr
Návštěvník

To znamená třeba: “pan prezident Moše Zeman”

Oliver
Návštěvník

My obyčejní, ale zvídaví, děkujeme !

.lak
Návštěvník

S prominutím tam nevidím žida. Je na hradě?

comment image?resize=269%2C430&ssl=1

Jaris
Návštěvník

Zidak Franz Kafka byl idiot, mizerny pisalek, kteremu sedli na lep nekteri lide. Jeho perverzni a surrealisticka dila jsem precetla a musim rici, ze tohle musel napsat schizofrenik. Ovsem zidacka protekce a lobby z nej udelala svetove znameho proroka.

brutopýr
Návštěvník

To jo teda, zkoušel jsem kdysi číst “Zámek”, no to je teda ale chtonickej psycho-blbinec… Jako ostatně všechno od těch všelijakých Werfelů, Meyrinků a dalších, co z nich duje ten tlející hřbitovní van.

Pindus
Návštěvník

Werfal napsal taky o genocidě Armenů – do té doby se o tom moc nepsalo.. a taky napsal Píseň o Bernadetě, kde mimochodem krásně popisuje co je to “kavárenské prostředí” (spolek místních skeptiků v městysu Lourdes). Řekl bych, že Werfel je “řádově někde jinde” než “horečkovitý Franc”. A pak je tu třeba Feuchtwanger, pravda, ale už ne z Prahy .. Z těch jeho děl se také dost dozvíš a málokdo ví, že vlastně “slavný Žid Suss”(sýs, nechci teď hledat přehlasované u..) je od něho… 🙂

brutopýr
Návštěvník

Žid Sýs, románový lichvář, parazit, lupič a prznitel nevinných germánských dívek, ve finále oběšen v kleci na německém počestném náměstí, ten je je zajisté napsán od Liona Feuchtwangera, žida. On psal upřímě o židu vyšlém z ghetta, jako o nové moderní éře židovstva v devatenáctém století.

Werfel je určitě vejš než Psycho-Kafka, souhlas. A Kafka stejně žádnou slávu nechtěl, a to psycho po sobě nakonec spálil. A já už dávno to žido-psycho nečet. Stačilo. Jen po tom ještě pořád z minula cítím ten zatuchlý hřbitovní tlející van.

gabreta
Návštěvník

Když ten Werfel prchal před nácky, měl je opravdu za zadkem při přechodu Pyrenejí..A v panické hruze o život v Lurdech přísahal,on ŽID,že jestliže PŘEŽIJE,napíše PÍSEN O BERNADETĚ..A ten slib SPLNIL..

Rus
Návštěvník

Četl jste něco od Meyrinka ? Předpokládám , že ne ! Jeho knihy ; “Zelená tvář” , “Bílý Dominikán” , “Valpuržina noc” , “Golem” , “Anděl západního okna” , “Dům alchymistův” – to vše jsou “zasvěcovací” knihy !!! Na první místo dávám “Zelená tvář” , tam je návod jak začít !

Pokud Vám z knih Meyrinka “duje” tlející hřitovní van , pak závada je v kvalitě Vaší duše .

Sorry jako 🙂

gabreta
Návštěvník

Herrgott milý RUSE,to je makačka na bednu…Zejména pro současné klipové umělce…

Rus
Návštěvník

Vzpomínám si na jedno “vypravění” Meyrinka . Kdysi diskutoval s Weinfurtrem na téma “zralosti” lidí číst jisté knihy . Jeho , Meyrinkovo , potvrzenou teorií bylo , že “nezralý” člověk si tu kterou knihu nemůže přečíst ani kdyby chtěl !!! Prostě síly ducha mu to prý nedovolí . Buď si nenajde čas , nebo u ní usne , nebo pocítí , jak z knihy “duje” hřbitovní van 🙂 … Udělali nějakou sázku a ačkoliv dotyčnému člověku strčili knihu až pod nos , prostě si ji nepřečetl ! Prostě , přirozená bariéra Ducha.

Jiný velikán Ducha , zas komusi odpovídal na otázku , jak daleko je asi na cestě Ducha ; “Jste tak daleko , jak dalece rozumíte mým knihám” !

minoltista.ca
Návštěvník

Franz Kafka byl na tom asi jako Vaclav Havel. Falesné ikony, na jejichz sochy serou holubi.

gabreta
Návštěvník

ALE nedokončený román AMERIKA byl slušně nafilmován..No a Kafka měl problém se žaludkem,když koukal do výlohy s řeznictvím..Osobní zkušenost mi říká,že se mu vubec NEDIVÍM..

Radek
Návštěvník

ta socha je od Róny a to je borec…
Sluneční Rytíř
comment image

.lak
Návštěvník

ě

brutopýr
Návštěvník

Takovéto figurky navrhovali obyčejné UMPrum výtvarnice např. v závodě TOFA – továrna na hračky v Albrechticích v Jizerských horách. Teda ale vždy bez té KUNDY, co tam má Róna.

Radek
Návštěvník

Je róna žid? Ptam se vás jako odborníka…

brutopýr
Návštěvník

Je, a extra zakosherovanej přímo v obci v Majzlovce, to voni nevěděj?

brutopýr
Návštěvník

Vidím na té Rónově skulptůře rozšklebenou vagínu místo límce, na které jako clitoris ční bezpohlavní Kafka-cosi. A dole ten ten vytvarovaný vocas s vajcami. Jde o pravé koshér umění.

Rokytka2
Návštěvník

Tento vám vadí a ti před ním ne? Nějak divný antisemitismus.

zarathustra
Návštěvník

https://imgur.com/a/yjGp2
a je tam na pude vidite ho? musel jsem ho tam namalovat

zarathustra
Návštěvník

technicky dotaz- na zvedavci je napsano Tahle stranka pouziva cookies.Na prikaz idiotu z EU vas o tom musim informovat. Ja myslel ze jste registrovany v USA a AE taky pouziva cookies to je taky na prikaz idiotu z USA ?

Radek
Návštěvník

Na prikaz je, je o tom INFORMOVAT, ne je pouzivat. Pouzivat je, je na “prikaz” daleko vyšší moci než EU i USA.

blondyna z Londyna
Návštěvník

Zajimavy clanek. Ja jsem si vsimla, ze napr.i na alternative se do zidu” strili jak u Verdunu “, a vlastne dle nekterych zid muze za vsechno zlo na svete…Ze by pripravovane informacni pole pro nenavist k zidum?…
Ale jak si ten Holokaust zidu predstavujete? Co se podle Vas stane za hruzu? Osobne jen doufam, ze lidstvo se snad pro Boha ziveho uz z jednoho holokaustu poucilo..

John Ekranit
Návštěvník

President Zeman dnes ocenil nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva I. stupně, starostu Vídně Michaela Häupla, mj. velkého obhájce Sudeťáků, který dříve Zemanovi nemohl přijít na jméno. Ta otočka něčím hodně smrdí. Slyšel jsem, že Hrad platí za přijetí vyznamenání obstojnou sumu v řádu tisíců EUR, které jsou vypláceny oklikou přes jednu ruskou společnost a částka se liší dle významu vyznamenané osoby a běžným otrapům se nenabízí. Na Hradě prý má tuto agendu na starost “černá duše”, která využívá vlastní kancelář a má blízko k Nejedlému. Koordinace financování těchto PR akcí není jedinou náplní práce této osoby. Jejím hlavním posláním jsou finanční toky mimo běžné oficiální cesty. Jde vesměs o peníze, které Hrad získává od východních sponzorů. Můj zdroj tvrdí, že ten chlapík má na 100% velmi blízko k FSB. V textu jsem použil slova užitečný otrapa. Tak prý letos Mynář hovořil v soukromí o několika letošních adeptech na metál a Nohavica byl údajně jedním z nich.

Bigo2
Návštěvník

Sakra, jste si jist, že jste tohle měl vyzradit…?

Radek
Návštěvník

Sakra, jste si jist, že jste mu to měl vyčíst… ?

blondyna z Londyna
Návštěvník

pani Pozorovatelko, to je velmi zajjimave s tim Heidrichem. ☺ Co podle Vas ti lide z Lidic a Lezaku nasli, co mohli ti hornici vykopat, o cem mohli vedet? Myslim, ze blizko Lidic byla uhelna lokalita, uhli. Blizko je napr.mesto Slany, v jehoz podzemi kdysi bylo (mozna jeste je, zmensuje se) velke slane jezero. Co tam asi tak muze byt za div? Zlato, stribro? Nejake archeologicke davne mesto v podzemi?

wpDiscuz