Prezident Zeman o volbách 2017: “Skončila občanská válka.” Prezident Zeman: “Jsem Žid”....

Prezident Zeman o volbách 2017: “Skončila občanská válka.” Prezident Zeman: “Jsem Žid”. A V.V.Pjakin – Praha jako esoterické a okultní centrum Evropy, video

Prezident Zeman o volbách 2017: “Skončila občanská válka.” Prezident Zeman: “Jsem Žid”. A V.V.Pjakin – Praha jako esoterické a okultní centrum Evropy, video

V povolebním dění zůstalo mimo pozornost setkání prezidenta Zemana s členy diplomatického sboru dne 27. října a jeho projev, který začal větou “Občanská válka v České republice skončila”:

Dobré odpoledne, vážené velvyslankyně a velvyslanci, dámy a pánové, excelence,

občanská válka v České republice skončila.

Jak víte, v každé demokratické společnosti je předvolební kampaň jistou formou občanské války. U nás ale netekla krev, možná jen slzy některých volebních poražených. I tak ale pevně věřím, že v české vnitřní i zahraniční politice nenastanou žádné výrazné změny. Velmi pravděpodobně se bývalý ministr financí stane novým předsedou vlády. To je vše.

Buďte však připraveni, že diskuze a vyjednávání o budoucí vládě nějakou dobu potrvají. Například v Belgii trvaly dva roky. A během této doby belgická ekonomika vzkvétala a prospívala. 

Jak jistě víte, i Česká republika prospívá a vzkvétá. Máme nejnižší nezaměstnanost, a co více, nejnižší podíl relativní chudoby v Evropské unii. Bohužel se však jedná pouze o chudobu relativní. Bohudíky je v rychlosti růstu česká ekonomika dobrá, kolem čtyř procent, a Česká republika se stala šestou nejbezpečnější zemí na celém světě, je dokonce bezpečnější než Švýcarsko. Jsem přesvědčen, že se zde musíte cítit v bezpečí, žádné teroristické útoky, krásné ženy a muži, jako třeba já, a tak dále. 

Česká republika je zemí, kde můžete být šťastni. Přeji Vám příjemný pobyt v Praze, štěstí, prosperitu a pěkný zbytek dne. 

Děkuji Vám za pozornost. Pár slov závěrem, tohle je má hůl, tohle je má židle a tohle jsou mé bolavé nohy. Prosím, nezapomeňte, že sice, a musím se za to omluvit, zde mezi Vámi sedím, ale politika se dělá hlavou nikoliv nohama. 

Děkuji Vám za pozornost.

zdroj zde

………………………………………………………………………………..

Můžeme si o současných volbách myslet, co chceme, ale naprosto zásadním výsledkem v nich je porážka pražské kavárny. Z vyšší perspektivy tak můžeme říct, že v českých volbách 2017 byly poraženy Spojené státy americké, přesněji vliv neoconů na dění jak v české republice, tak v Evropě. A v Evropě říkám záměrně, protože jak známo, kdo ovládne Prahu, ten ovládne Evropu. Prezident Zeman jakožto moudrý státník dávno tomu věděl, že volby v Česku budou pouze završením dlouhodobého procesu, kterým končí dominance Západu a nastupuje dominance Východu – Číny. A Ruska. A prezident Zeman to vyjádřil už v květnu velmi symbolickým gestem vůči nejposlednější loutce neoconů (bakalovců), v tomto případě přímo tajtrlíkovi, B. Sobotkovi.

Ale už předtím, v březnu 2017, toto vítězství prezident Zeman oznámil a stalo se tak při návštěvě čínského prezidenta Prahy, kdy mu primátorka Adriana Krnáčová (ANO) odevzdala symbolický klíč od Prahy.

    Čínský prezident Si Ťin-pching převzal od pražské primátorky Adriany Krnáčové symbolický klíč od městských bran.

A zatímco pražská kavárna organizovala zoufalé protesty s vlajkami dalajlámy, prezident Zeman tehdy prohlásil, že Česko se osvobodilo od politického tlaku USA a EU a řekl “Teď jsme opět nezávislý stát a sami formujeme svou zahraniční politiku, založenou na vlastních zájmech”. Ale bylo by v moci jednoho prezidenta, byť českého, což je důležité, uřídit takový proces, resp. postavit se takové přesile, jakou představuje pražská kavárna s neocony v zádech? Samozřejmě, že nebylo a tady se dostávám k tomu, co je tak často probíráno – a sice nejen to, že i Zeman je loutkou Globalistů (GP), ale především jeho nedávný projev v USA, který nemůže mít jiný titulek, než “Jsem Žid”.

“Jsem Žid”, řekl prezident Zeman v roce 2015 a nově v roce 2017

V září 2017 prezident Zeman obdržel cenu Bojovníka za pravdu, kterou převzal od prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Laudera a vysloužil si potlesk ve stoje (video a více zde). Nebylo to ale nic nového, protože podobný potlesk si za své prohlášení a projev vysloužil už v roce 2015 (video a více zde)

Odkazy a videa výše nepotřebují komentář o tom, že za prezidentem Zemanem stojí Židé a že jeho současná moc vychází z toho, že za ním stojí Židé . A neřeknu nic nového, že za pražskou kavárnou (stejně jako za neocony) stojí rovněž Židé. Proto vyznívá jako paradox, když jedna strana slaví vítězství nad tou druhou – a to obzvláště v Praze. Ač přesnější je říct, že právě v Praze.

V těchto souvislostech se mi vybavilo dávnější video V.V.Pjakina, ve kterém popisuje Prahu jako esoterické centrum Evropy, přesněji jako židovské město, které vkládám. Na internetu je pod názvem “Signál celému světu z okultního centra Evropy” a je tvořeno ze dvou různých videí:

V úvodních cca 3 minutách Pjakin říká: Přibližně od 13. do 19. století jazykem mezinárodního společenství v Praze byl jidiš. Právě tam se nachází centrum evropského rabinátu. A proč právě Praha, to bych narychlo okomentoval tím, že to je dílem Gustava Meyrinka a jeho díla “Golem” a dílem Franze Kafky. Jsou to těžká spisovatelská díla, ale je z nich možné pochopit roli a podstatu právě pražského rabinátu. Pohledem na dobu po 2. světové válce, Pražské povstání začalo až poté, co byl dobyt Berlín. Ale co v těchto souvislostech Prahu odlišuje, je to, k čemu došlo v roce 1942, konkrétně smrt Reinharda  Heydricha.Ten přijel právě do Prahy a o něco se velmi zajímal. Co to bylo či nebylo je asi tajemstvím,ale co se stalo dále: očividně tam Heydrich něco našel, něco vykopal. Hned na to byli vysláni dva diversanti z Británie a na Heydricha byl spáchán atentát.

Ten se ale nezdařil, protože Heydrich přežil a tehdy Himmler vyslal svého osobního lékaře, který začal Heydricha léčit tak, že ten zakrátko zemřel. Heidrych byl pochován s velikou pompou a hned na to začala veliká msta, ta však je velmi zajímavá. Podle nejrůznějších písemných podkladů se msta zaměřila na lidi, kteří tak nebo tak spolupracovali s Heydrichem. A při tom byla zničena dvě města – Lidice a Ležáky. A to obě byla hornická města a jejich likvidaci opět řídil Heydrich. A co asi tito lidé našli, co vykopali, když kvůli tomu bylo nutné zlikvidovat takové množství lidí. Tak to je taková velmi stručná charakteristika, co asi je chráněno v Praze.  

Druhá část je s českými titulky k vidění v čase od 41:57 zde

Golem a Kafka

Než budu pokračovat, vrátím se k tomu, co Pjakin označil za potvrzení role židovství v Praze, a to především ke golemovi. Wikipedie k tomu říká:

Golem (hebrejsky גולם) je v židovské mystice člověkem oživená socha. Takovýchto golemů je známo poměrně dost a ačkoli si golema většina lidí představuje jako oživenou sochu s podobou člověka, může mít i podobu jinou. Slovo golem znamená v hebrejštině neúplnost, nedokonalost a takto byla také tato oživená bytost pojímána. Neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, obvykle nemohla hovořit a pouze doslovně plnila příkazy svého pána. Víra v možnost stvořit věc vychází z přesvědčení, že dobří lidé mají tvůrčí sílu, která ovšem není taková jako síla  Boží. Pojetí šému, který golemy oživoval, vychází z kabaly, neboť podle této nauky je možno zopakovat Boží tvůrčí čin s pomocí správné kombinace písmen Božího jména. Šém pak zpravidla byl pergamen, na němž byla magická slova napsána.

Představa stvoření lidské hliněné postavy člověkem a jím oživené proto, aby splnila uložený úkol, je ovšem prokazatelně mnohem starší: má svůj původ ve STAROVĚKÉM EGYPTĚ.

Golem a F. Kafka – socha v Praze

V souvislosti s Prahou však je významnější tento text:

Jedním z nejslavnějších golemů je golem, kterého údajně koncem 16. století stvořil židovský rabín Jehuda Löw ben Becalel. Poté, co ho vytvořil z hlíny, mu dal i jméno Josille (zdrobnělina od Josef). Účelem jeho stvoření měla být ochrana židovského ghetta před křesťany, kteří pravidelně ghetto napadali. V pohyb se golem uváděl vložením šému – svitku. Golem pak poslouchal toho, kdo mu do úst šém vložil a vykonával určenou práci. Znehybněn byl opět vyjmutím šému. Až do určení další práce stál poklidně v koutě místnosti.Po pátečních bohoslužbách však i Golem odpočíval a dodržoval sváteční klid od práce, aby nebylo přestoupeno posvátné přikázání.

Ke zničení tohoto golema došlo jeho stvořitelem roku 1593. Jednoho dne vážně onemocněla rabínova jediná dcera. Zoufalý otec ji ošetřoval ve dne v noci, ale nemoc se neustále zhoršovala. V páteční podvečer musel od lůžka nemocné odejít k tradiční pobožnosti. V roztržitosti zapomněl vyjmout šém. Hliněný služebník oživl, a protože neměl určenou žádnou užitečnou práci, začal rozbíjet vzácný nábytek, sochy a veškeré vybavení rabínova domu. Vyděšená služebná běžela do synagogy a prosila, aby rabín učinil přítěž běsnění. Ten vykřikl na Golema, aby se zastavil, a vyňal mu z úst šém. A protože k vyjmutí došlo v průběhu židovského svátku, Golem se rozpadl v prach. Rabín se zarmoucen vrátil do synagogy a dokončil modlitby. Po návratu z chrámu však již nenaříkal nad ztrátou uměleckých předmětů ani hliněného obra. Jeho dcera se totiž mezitím jako zázrakem uzdravila.

Staronová synagoga v Praze, na jejíž půdu se nesmí vstupovat

Pověst o pražském golemovi pochází sice z období středověku, ale s postavou rabbi Löwa se spojila teprve v 18. století. Podle legendy byl Golem uložen na půdě Staronové synagogy, na kterou se od té doby nesmělo vstupovat. (zdroj zde). 

O golemovi bylo natočeno několik filmů, jeden z roku 1920 zde ,nakolik však postava golema a synagoga v Praze skrývají ezoterická tajemství, si netroufám soudit, jisté ale je, že ezoterických a okultních symbolů je v Praze velmi mnoho. A protože Židé od dob Egypta mají k těmto učením přístup jako nikdy jiný, není pochyb, že Praha je židovským městem. Ale vraťme se zpět k prezidentu Zemanovi a k jeho postoji k Židům.

Židé před novým, finálním holokaustem. A je opět nachystán i na slovany?

Vyznat se v otázce světového židovstva je velký oříšek a já si ani náhodou nečiním nárok, že jsem jej snad rozlouskla. Pro nikoho není tajemstvím, že ve velkém vycházím z informací “Pjakin a spol”, dávno předtím jsem si však ve svém pátrání až do doby Atlantidy a Egypta říkala, co bylo před Židy a co bylo před Biblí. A zcela za sebe jsem došla k tomu, že to, co nazýváme GP, je moc mnohem starší, než doba existence židovského národa.Velmi zásadní se mi v tomto směru stala informace o bitvě u Kadeše (zde), která se do historie sice nejvíce zapsala první mírovou smlouvou mezi dvěma státy, ale pro mě zásadnější informace byla v tom, že ve stejné době vznikl židovský národ.

A o co tady jde? Mnozí dnes už znají ruskou práci o šesti stupních řízení, kdy válka bojovými prostředky je tím nejposlednějším, protože nejméně efektivním a současně nejdražším stupněm. A že tedy chtěl-li Egypt po neúspěšné bitvě s Chetity jiné národy ovládnout, potřeboval k tomu prostředky mnohem sofistikovanější – video zde  – a že realizátorem boje těmito prostředky se měl stát právě židovský národ ( ne náhodou proto vyslaný do všech koutů světa).

A židovský národ k tomu dostal patřičné esoterické-okultistické informace, ale pozor – protože, jak já jsem to pochopila – netýkalo se to židovského národa jako celku, ale pouze jednoho židovského pokolení, pokolení Levy, levitů (viz levité a kněží a levité). Když to zjednoduším, toto pokolení se za dobu 3 tisíce let promíchalo s různými královskými rodinami a v současnosti je právě tato “míchanice” tím, co označujeme jako GP.

A teď opět zjednodušeně: v naší době informací stále více vyplouvá na povrch, že světová moc = Židé. A v tomto házení všech Židů do jednoho pytle nemusí nikomu docházet, že několik židovsko-královských rodin, stojících na špičce světové pyramidy moci (údajně je jich 358 a mnohé z nich mají mít silnou pozici v Británii a v USA a představovat tím sice globalistické, ale přesto “státní elity”) neznamená totéž, co veškerý židovský národ ve světě.

Ba co víc – v obavě, aby židovské rodiny vyvoleného pokolení Levy nebyly odhaleny, chystají se zamést židovskou stopu. A jak jinak, než novým, tentokráte finálním holokaustem. A jak říká Pjakin: zatímco svět si uleví tím, že “zlikvidoval ty, kteří za všechno mohou”, skutečná moc si inkognito pojede dál a jednou lidstvo ještě obviní, že na Židech spáchalo další genocidu a musí se za to kát (Pjakin zde). A nebude to poprvé, protože podobný krok (díky Rusku neúspěšně) byl proveden už v době druhé světové války.

A touto – velmi zjednodušeně popsanou optikou – se ptejme, co se právě stalo volbami v Česku, co se stalo v Praze co by v okultním centru Evropy a co ve světě probíhá celkově. A pro odpověď nemusíme chodit daleko: jak Putin tak Zeman jsou na straně Židů. Jinak řečeno – jsou proti novému holokaustu Židů, který by nebyl o ničem jiném, než o posílení moci těch, kteří chtěli světu nadále vládnout obzvláště ve prospěch atlantické strany a hlavně s pomocí nového holokaustu. Jestli k nové likvidaci Židů má dojít přes sionisty nebo přes nový mocenský nástroj GP, scientology – to je celkem jedno, protože jako podstatné vidím to, že díky moudrým personám jako Putin a Zeman, dostávají plány o novém holokaustu na frak. A to je dobře, protože všichni víme, že holokaust Židů jde v ruku v ruce s genocidou slovanů.

A celkově to vidím tak, že je to neskutečný paradox, ale po třech tisíciletích od bitvy u Kadeše, kdy byl vytvořen židovský národ (a nemůžu nezmínit nedávnou střelbu v Las Vegas a “Luxor” – viz článek  “A ruská nebo kalifornská vlajka? A židé nebo scientologové? “) svět dospěl do fáze, kdy na volbě mezi dvěma stranami Židů stojí porážka těch, kterým říkáme GP.

A pokud se vrátím k nadpisu článku, tak lze říct, že v Česku skončila občanská válka, ovšem skončila ve smyslu “globalistické elity” (Židé na straně neoconů a atlantické strany světa) vs. globální elity (Židé na straně Číny a asijské strany světa), a to ve prospěch druhé z obou stran. Tím to ovšem nekončí, protože to nic nemění na tom, že obě strany si přejí další holokaust Židů a s nimi i slovanů (Rusko). A protože právě tohle chápe Putin a stále více to dochází i spoustě Židů (myšleno těch, kteří nejsou součástí špičky pyramidy), stávají se z Ruska a “obyčejných” Židů spojenci, a to spojenci proti oné špičce pyramidy, proti GP.

A protože mezníkem v tomto boji je stát Izrael a zabránění jeho likvidaci (starší video Pjakina k tomu vložím samostatně), potvrzuje se mi tím, že prezident Zeman stojí na správné straně (to mi potvrzují jeho cesty nejen do Číny, ale také do Ruska, což například o Merkelové, která je v Číně vařená-pečená, říct nelze). V souhrnu lze ale říct, že Židé na jakékoliv úrovni jsou do procesu k ovládnutí světa natolik pevně zahrnuti, že bez nich to nejde žádným směrem – tedy ani směrem k vymanění se z tohoto procesu. A ve finále může spojení Rusko – Židé vs. GP  zafungovat podobně, jako ono klasické “nepřítel mého nepřítele je mým přítelem”.

A malým důkazem budiž dění na Ukrajině, kde oblast Dněpropetrovsk, ležící na hranici mezi kyjevskou a doněckou částí, je židovská a ta si žádnou válku na Ukrajině nepřála a stojí na straně Ruska.

……………………………………………….

Na závěr přidávám dvě videa – jsou v původním znění, ale s anglickými titulky, tak snad některým něco dají.

-Pozorovatelka- 28.10.2017

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Cestovatelka
Návštěvník
Cestovatelka

Pozorovatelko: Vas clanek je ucelovy. Snazite se podporovat zavery pana Pjakina. Zajimalo by mne, zda jste vypozorovala jeho promeny. Jako priklad uvedu jeho slova o GP. Nejdrive mluvil o kudle do zad, kterou se chysta Rusku zasadit a po necelem roce uz mluvi o partnerskych vztazich mezi nimi….nic Vam to nerika? Ze jde o zidovske uskupeni neni pochyb a on se tomu snazi vyhybat v odpovedich. Je to viditelne. Proto take honem prispechal s rozdelovanim zidu na dobre a zle, a dokonce si vymyslel nejaky finalni holokoust, pred kterym varuje uplne primitivnim zpusobem ( ze Izrael potrebuje neco pochopit) a uplne pomiji genocidu Palestincu a taky invazi privandrovalcu do Evropy, skody v Syrii a dalsi. O zadnou islamizaci Evropy nejde, to prohledna lez. Jde o likvidaci bilych a nikdy nezapomenu, s jakym klidem pan Pjakin mluvil o potocich krve v Evrope. Takze genocida bilych bezi bez zavislosti na holokoustu zidu, o kterem pisete ve spojitosti. Je to o nicem se hrabat v zidovske otazce, protoze jsou to chameleonske charaktery ( viz Zeman), a proto jedine reseni je nepustit je vubec do zadnych verejnych pozic.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Skoncila obcanska valka, Zemane? Ale kdepak, zadna nebyla, ta teprve zacne, jelito!

Cestovatelka
Návštěvník
Cestovatelka

Pokud si pamatujete Zemanovo prohlaseni, ze polovina naroda jsou dementi a alkoholici, tak Vas ten blabol o obcanske valce nemuze prekvapit. Viditelne si dela z lidi sedaci cast tela, a celou dobu, co kdy byl ve funkcich je to krivy clovek, dukazu je dostatek a lidem nestaci ani jeho podpora Babisovi, takze je videt, ze Freudovy analyzy lidske psychiky byly presne.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Proc blabol, cestovatelko? Obcanske valce se EVROPA nevyhne, pokud to nechce prohrat na plne care. Objevuji se cim dal casteji strety Evropanu s cizorodymi primitivy. Tak jsem to myslela a tak to bude.
Jinak naprosty souhlas s blouznivym Pjakinem. Jemu jde predevsim o Rusko, coz je samozrejme. Nekdy se se svou analyzou trefi, ale vetsinou ne. Jeho globalni prediktor je skupina velmi vlivnych zidu a ti se snazi formovat svet podle svych zvrhlych predstav – smerem k NWO. Piplat se v nepodstatnych malickostech kdo je hodny a kdo zly zid, odvadi pozornost od hlavniho problemu. Nejvice je zidovska stinova vlada videt v US. Tam je jasne videt, kdo je jejich panem. Spojene staty jsou zidaky tak sesnerovany, ze si ani nepsouknou. Jojo, je prezidovano. Vsude, kde to trochu smrdi penezma.

Frank
Návštěvník
Frank

To, že Miloš je židák není tajemstvím. Akorát nevím, jestli obřezaný.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Ale někteří to nechtějí slyšet, neustále si idealizují jedotlivé figurky! A pak jsou takový, a těch je nejvíc, kteří jsou židoslepý!

Chazarský Agent
Návštěvník
Chazarský Agent

Bez seznámení se s historií Chazarské říše a dopady konverze jejího obyvatelstva, nelze porozumět onomu brutálnímu podvodu na Chazarském a Sémitském obyvatelstvu zvaném Sionizmus.
Detailně zde: 13th Tribe – Arthur Koestler
http://www.reformation.org/13th-tribe-index.html

Krátce: Palestinci jsou Sémité a opravdoví potomci opravdových Hebrejců. 91% tzv. “židů” jsou ve skutečnosti Chazaři, kteří nemají žádné morální ani zákonné právo vyvražďovat Sémitské obyvatelstvo (tj. Palestince) ani nemají právo provozovat v Palestině režim Apartheidu II.

Slovo “jews” bylo vynalezeno v 18. století a dodatečně bylo použito při falšování starších knih, aby vznikl dojem, že slovo je staršího původu.

Sionisté v 19. století prostě netušili, že jednou objevíme DNA. Palestinci a Sefardi mají totožnou DNA – jsou to potomci opravdových Hebrejců. Chazaři mají zhruba 50% DNA totožné s Kurdy a zbytek je Mongolská, Slovanská a Švédská DNA. Podívejte se na mapu Chazarské říše a pochopíte vše do minuty.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Pozor! Samotná konverze tohoto kmene k judaismu nestačí. To, že celý tento kmen přijal talmudský judaismus, neznamená, že po celé generace bude mít povahové rysy Židů – obchodnickou mentalitu, hrabivost, komediantskou povahu, atd.. To se přenáší pouze krví!!! Je nutné podotknout, že se tento turecko-mongolský kmen také křížil se Židy, kteří na toto území přišli. Na to právě poukazují mnozí autoři, kteří se zabívají židovskou otázkou. Poukazují také na to, že tito potomci Židů – Chazarů mají také šikmé oči (ne všichni!). Samotná konverze zkrátka z nikoho Žida neudělá! Zhoubné povahové vlastnosti Židů se přenáší pouze geneticky!
Tím samozřejmě v žádném případě netvrdím, že mají tito chazarští Židé nárok na území v Palestině!

AntiSion
Návštěvník
AntiSion
Tuowan
Návštěvník
Tuowan

Cituji z článku:
A židovský národ k tomu dostal patřičné esoterické-okultistické informace, ale pozor – protože, jak já jsem to pochopila – netýkalo se to židovského národa jako celku, ale pouze jednoho židovského pokolení, pokolení Levy, levitů (viz levité a kněží a levité). Když to zjednoduším, toto pokolení se za dobu 3 tisíce let promíchalo s různými královskými rodinami a v současnosti je právě tato “míchanice” tím, co označujeme jako GP.

Dovolím si nesouhlasit Pozorovatelko. Podle mne (na podkladech např. Valerije) jsou Levité “pouhým” nástrojem GP a nikoli GP samotný. GP je neuchopitelný (pracující bezstrukturně) na rozdíl od černých šlechtických rodin, vládnoucích královských rodin, Židů, židů a všech známých spolků novodobých (Římský klub, atd.), či starobylých (Svobodní zednáři, atd.). Navíc je GP ten, kdo vzdělal Mojžíše a Levity.
Jinak hezký článek vč. odkazů. Děkuji za Vaši práci a přeji mnoho poznání.

M68
Návštěvník
M68

Soudruzi , co to je Pražská kavárna ? Kterou máte na mysli ? Hrozně rád bych se tam podíval a pohovořil s těmi havloidy a jinými zrůdami ale stále nevím kam jít . Děkuji předem za Vaše odpovědi .Míru Zdar !

.B.
Návštěvník
.B.
AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Putin je po matce Žid. Podle “zákona Izraele” (Halachy) tedy úplný. Medveděv také.
comment image

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

comment image

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

U nas zacal hon na Okamuru:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chteji-z-eu-i-nato-a-fandi-putinovi-seznamte-se-s-okamurovym/r~e979ebb8bb2111e7811f002590604f2e/?_ga=2.265354319.1715634464.1509128492-1915205861.1508167691
a v Americe uz probihajici hon na Trumpa s prvnimi vysledky:
https://uk.news.yahoo.com/former-trump-campaign-chairman-paul-manafort-told-surrender-fbi-russia-charges-121224319.html.
Navic, v tom prvnim se kyda hnuj primo na tento web.
(Doufam ze se k Trumpovi a k poslednimu vyvoji “ruske kauzy” pan VK rozepise trochu vic)

Viera
Návštěvník
Viera

Před volbama byl ohledně Okamury podezřelý klid. Rozjelo se to až teď. Dokonce i má vlastní dcera (!) se mi vysmála, kohože jsem to volila.
Kavárna končí a já jen doufám, že toto jsou jen polední křeče chcípající kobyly.

gabreta
Návštěvník
gabreta