Zedník s kvadratickou rovnicí, pekař s logaritmy, instalatér s integrály? Musí mít...

Zedník s kvadratickou rovnicí, pekař s logaritmy, instalatér s integrály? Musí mít opravdu každý maturitu? Ano, dnes už musí! Hrozba amerikanizace učňovského školství je tady!

Zedník s kvadratickou rovnicí, pekař s logaritmy, instalatér s integrály? Musí mít opravdu každý maturitu? Ano, dnes už musí! Hrozba amerikanizace učňovského školství je tady!

Komedie s názvem “sjednocování metodiky hodnocení znalostí středoškolských studentů” pokračovalo i letos dalším kolem tzv. státních maturit. A překvapivě i letos se ukázalo, že v České republice je středoškolské studium rozděleno celkem do svou táborů. Jedna část středoškoláků maturity zvládá, druhá propadá. Gymnázia mají tradičně velkou úspěšnost svých studentů při skládání maturity, zatímco učňovské obory s maturitou a nástavbová studia jsou na tom velmi špatně [1]. A pokud si někdo na ministerstvu dělá iluze, že se situace zlepší, žije asi na úplně jiné planetě. Maturita je přitom v dnešní době naprosto nezbytná, a to jak z hlediska platového, tak především z hlediska právních nároků na obsazení pracovních míst.

1296369-img-dite-skola-uceni-v1.jpg
Máte doma dítě a nevíte, kam ho poslat? Dítě musí mít maturitu. Vybírejte školu pečlivě. Zvažte i školu soukromou, pokud si to můžete dovolit.

Pokud dnes nemáte maturitu v České republice, na úřadu práce vás zařadí ve svých interních seznamech do kolonky “bez vzdělání”. Ne, to není vtip. Kamarádka mojí manželky přijela na návštěvu a vyprávěla, jak na úřadu práce nahlédla do své složky, když úřednice byla otočená zády. Položila tedy úřednici dotaz, proč je vedená ve složce s fixou napsaným nápisem “Uchazeči bez vzdělání”. Úřednice jí na to odpověděla, že toho si nemá všímat, že to je pouze označení úřadu pro vnitřní rozdělení uchazečů, ale v evidenci je prý vedená správně. Tedy vyučená s výučním listem jako servírka. Realita je dnes prý taková, že to, co dnes může dělat člověk bez výučního listu a stačí k tomu zaškolení, to se nově posuzuje, jako kdyby dotyčný člověk školu středoškolského typu vůbec neměl!!

Výuční list už se někde považuje jako “bez vzdělání”

No řekněte sami, kdo by nabíral na běhání po place servírku s výučákem, když tu samou práci zvládne cizinec bez vzdělání, např. dívka z Ukrajiny, které stačí dát pouze ubytování a nocleh a její jediná mzda jsou dýška od zákazníků restaurace nebo hospody. A takových oborů je čím dál tím více. Instalatéři z Ukrajiny, kuchaři z Bulharska, dámské krejčové z Balkánu. A když přijdete na úřad práce a chcete jenom trochu lepší práci, kde je vyžadována zodpovědnost, hned tam najdete poznámku, že je požadována maturita, to abyste uměli zapnout počítač a myší kliknout na aplikaci na ploše. V rámci globálního chudnutí tak dochází k tomu, že společnost generuje dvě skupiny absolventů. Jedna skupina představuje budoucí armádu nezaměstnaných s vysokoškolskými diplomy, kteří budou sedět v Tescu za kasou.

deti-skola-nestandard2.jpg
Malé děti nečeká nijak zářná budoucnost. Devalvace vzdělání nabírá na intenzitě.

Druhá skupina budou učňové, kteří se bez maturity buď vrhnou do podnikání a uživí se rukama a relativně dopadnou ze všech nejlépe, anebo podnikání nezvládnou a na úřadu práce pro ně zbudou tzv. generické fleky určené pro každého, to znamená práce, které může po zaškolení dělat každý, a to jsou ty typické pozice ve skladech, v Amazonech, u výrobního pásu, na lince, při zařezávání dvanáctek, a jak jsem byl do redakce upozorněn, nově už i šestnáctek, tedy dvou plných osmihodinových směn na jeden zátah, což je nový trend, který v rámci montoven v zemích bývalého východního bloku nově zkouší Human Resources odborníci, tedy manažeři na lidské zdroje. A zkuste si představit člověka po 16 hodinách u pásu s krátkými přestávkami. Člověka vyždímat a odhodit.

Co je to efekt Titanicu na trhu práce?

Ale vraťme se ke školství. Systém byl od počátku 90. let nastaven tak, že každý bude mít maturitu a téměř každý druhý bude mít VŠ diplom. Boom nových oborů, genderových studií a humanistických fakult vychrlil za 27 let statisíce vysokoškoláků, kteří nenašli uplatnění a obsadili tak místa na trhu práce, která donedávna stačila lidem s maturitou. Tím vznikl efekt “Titanicu”, což je situace, kdy zástupy a davy lidí s nejvyšším vzděláním na trhu práce vytlačují ty s nižším. A ti níže potom vytlačují ty ještě níže. Když potom rodiče vidí ve společnosti výsledek, kdy paní v kanceláři, která ťuká do počítače jména návštěvníků hotelu, musí mít diplom z VŠ z oboru studia lidských zdrojů a veřejné komunikace, zatímco nedávno na to ještě stačila paní s maturitou, tak logicky nepošle své dítě na učňák, ale na ekonomickou školu nebo gympl. Ta paní s maturitou dnes bude dělat už jenom její zástupkyni, ale bez možnosti postupu, pokud si také neudělá VŠ titul, třeba dálkově. A tato paní vytlačí jinou, která má jen výučák z hotelové školy. A protože neumí vařit, tak pomáhá s nádobím v kuchyni.

eb0359453f7b9210eecd390f5489_r16:9_w640_h360_g05ef0252254811e3be830025900fea04.jpg
Velkou překážkou k dosažení maturity bude školní inkluze na základních a středních školách. Výsledek se odhalí až za 6 až 10 let.

Nabízí se tedy otázka, jestli je opravdu nutné, aby každý měl maturitu? Nerozumím tomu, proč by pekař, který peče výborné produkty, musel mít maturitu, nebo zedník, instalatér, topenář, pokrývač, automechanik. Stát by měl naopak nastavit takové podmínky, aby výuční list měl stejnou hodnotu jako maturita. Aby se rodiče nebáli posílat děti na řemeslo, protože jak se říká, řemeslo má zlaté dno. Je důležité, aby maturitní studium pro studenty s výučním listem bylo koncipováno tak, že studium bude např. navazovat v plném rozsahu na učební obor. Dnešní systém dvouletých nástavbových studií je příliš krátký. Za dva roky se nemůžou studenti z učebních oborů naučit tolik, co gymnazisté za 4 roky. To je prostě nesmysl. Takže pokud stát chce vyrábět studenty s maturitou a následně vysokoškoláky s diplomy, kteří budou sedět v Tescu za pokladnama anebo odejdou do zahraničí vykládat zboží do regálů, tak musí radikálně prodloužit studium pro absolventy učebních oborů.

Amerikanizace učňovského školství

Protože pokud k této změně nedojde, tak se stane něco daleko horšího. A už asi víte, co to bude. Když rodiče uvidí, že odborné školy a učiliště mají takovou špatnou úroveň výuky humanitních předmětů, že prakticky 50% studentů s výučákem a z nástavby propadne u maturity, tak rodiče přestanou děti na učební obory posílat úplně a vznikne “amerikanizace” učňovského školství. Učební obory, odborné školy a učiliště úplně zaniknou a děti, které budou chtít dělat řemeslo, se půjdou po skončení základní školy učit do firmy, kde sice získají praxi, firma jim dá i místo, ale dítěti se nedostane žádného humanitního vzdělání po ukončení ZŠ. To je model amerického “učňovského” školství, které schválně dávám do uvozovek, protože v USA takové školství statutárně neexistuje. Dítě jde za základní školy do firmy, po 2 letech získá papír od komise v rámci cechu nebo státní technologické komise v daném oboru a tím to hasne. Výsledkem je potom člověk, který svými znalostmi, obecným rozhledem a vědomostmi zamrzl na znalostech základní školy.

537297-top_foto1-ae1j7.jpg
Tělesné postižení není v rámci inkluze překážkou. Problémem budou studenti a žáci s mentálními poruchami chování.

Většina rodin v USA toto nechce připustit, a tak posílají své děti na státní školy, kde je mizerná výuka a obrovská úmrtnost při závěrečných testech (maturitě), anebo mají rodiny peníze a dítě rovnou pošlou na soukromou střední školu, která zajistí, že dítě maturitu zvládne. Takže do učení po skončení základní školy chodí jen děti z těch nejchudších rodin, kde chybí peníze a dítě musí hned do učení, aby mohlo vydělávat peníze co nejdříve. A když se dívám na proces v ČR, vidím to úplně jako přes kopírák.

Cílem současné školské politiky ČR je navodit krach odborných škol a učňovského školství vybudovaného v ČSSR po II. sv. válce (protože předtím za I. republiky fungovalo učňovské školství v ČSR stejně jako dnes v USA), aby se otevřel a podpořil trh se soukromými středními školami. Pokud dítě nezvládne státní gymnázium, pošle se do soukromé školy, kde mu to nalejou do hlavy specialisté. Za peníze. A kdo na to nebude mít a dítěti nepůjde učení samo, tak takové děcko skončí v 15 letech na pracáku jako nekvalifikovaná síla do Amazonu nebo do montovny Foxconnu. Proces likvidace školství v rámci procesních tezí NWO tak jede naplno a v přímém přenosu. A rada rodičům? Pokud nemáte nadprůměrně chytré dítě, začněte šetřit na soukromou střední školu, a zřejmě i na soukromou vysokou školu. Tam se totiž přijímačky obvykle nedělají, pouze si dítě pozvou na motivační pohovor.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Lubomír Čáslava
Návštěvník
Lubomír Čáslava

Určité kvantum znalostí na úrovni prvního stupně musí být dle mého skromného názoru společné. Od druhého stupně ZŠ si už umím představit směrování studentů dle jejich schopností a na základě rozhodnutí jejich rodičů. Dítě, které není schopno pochopit složitější učivo, nemusí končit na zvláštní škole (jeden extrém) a nemusí být ani integrováno v rámci inkluze mezi ostatní žáky, kteří jsou někde jinde (druhý extrém). V tom druhém případě bude jen ty ostatní zpomalovat. Pokud má dítě nadání pro manuální činnost, není nutné jej zatěžovat složitými rovnicemi a literárními pracemi, které ve svém životě nevyužije. V této vzdělávací větvi se může soustředit na věci, které s jeho budoucím nasazením na trhu práce souvisí. Umím si představit na školách vícesměrové vzdělávání a učební osnovy přizpůsobené na míru žákům. Žák s manuální specializací by chodil jednoduše na méně hodin matematiky nebo češtiny ale více by navštěvoval hodiny pracovní výchovy. Pro tuto větev by byly osnovy základních předmětů jako matematika apod. upraveny na prakticky využitelný obsah. Samozřejmě není nikde psáno, že se dítě během vzdělávání nemůže přesunout na jinou úroveň resp. specializaci. Podobný flexibilní model vzdělávání by z velké části odstranil frustraci plynoucí z nezvládání univerzálních osnov a jevy s ní související.

Občan
Návštěvník
Občan

IDNES:Novinky.cz – dnes:
“Po základce rovnou pro dávky. Trend, který začíná děsit politiky”

Ross
Návštěvník
Ross

Výstižně napsáno, bravo VK 😉

krupaj
Návštěvník
krupaj

Pěkná synchronicita, prvně tento článek, poté povídání na Svobodném rádiu a v pondělí ráno komentář pana Václava Klause mladšího na stejné téma – http://www.novinky.cz/komentare/403978-komentar-prof-drsc-ing-et-mgr-pani-ucitelka-mila-csc-phd-vaclav-klaus-ml.html

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Právě jsem to chtěla vložit 😉
Jakovždy jednoduše výstižné.

abaxas
Návštěvník
abaxas

Otázka zní, zda není smyslem této “hry” právě to, aby co nejvíce dětí mělo vysoké školy, protože to má veliké výhody pro vrchnost….! První je, že si lidé budou postupně více zadlužovat (počítám, že bude růst školné). Druhá je, že se prodlouží věk, kdy se tito studenti zapojí na trhu práce (ono vystudovat vysokou je tuším min. do 24. let, to je o min 6 let déle, než vyučení), to totiž sníží nápor na nezaměstnanost…, je toho více, tak snad někdy jindy

Lubomír Čáslava
Návštěvník
Lubomír Čáslava

Problém je, že sami zaměstnavatelé často zbytečně nadhodnocují své požadavky na zaměstnance, kdy požadují “papír” jako záruku nějaké kvality. Bohužel ten papír (maturitní vysvědčení např.) zaručuje jen to, že se student během svého studia věnoval látce, která z velké části není pro dané pracovní místo (kvalifikaci) využitelná. Je to vlastně tedy jen takové kupování zajíce s “papírem” v pytli. V systému chybí jakýsi glejt o dosažené kvalifikaci (specializaci) z povinné školní docházky. Potom by se zaměstnavatelé i úřady práce mohli mnohem lépe orientovat v nabídce uchazečů. Umím si představit trojstupňové vzdělávání. 1. základní stupeň – společný (univerzální osnovy), 2.základní stupeň – specializace v určitém rozsahu + 3. POVINNÝ stupeň – specializace. Žáci by tak povinnou docházku končili v nějakých 17 – 18 letech s příslušným dokladem o vzdělání od výučního listu po maturitu. Přestala by tak existovat kategorie – bez vzdělání

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Nabízí se opačný pohled – kdo umí posoudit lépe, jaké dovednosti člověk v určitém oboru potřebovat, stát nebo potenciální zaměstnavatel? Kdo lépe posoudí, kdo je vhodný kandidát, stát, jehož osnovy jsou sto let za opicemi a odtržené od reality, nebo odborníci, kteří v oboru reálně pracují?
Z tohoto pohledu mi americký model připadá ne zcela nerozumný. Ostatně, je to vlastně starý evropský cechovní systém, který nebyl reformován bolševickými “vylepšeními”.

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

*bude potřebovat

VM64
Návštěvník
VM64

Inkluze jednoduše – čím blbější, tím více peněz pro školu.

chiken
Návštěvník
chiken

Jenomže tihle ”vyučení řemeslníci” jsou většinou totální pitomci,co po škole kouří a je jim úplně jedno,jak to s nimi bude v budoucnu ! Drtivá většina těhlech lidí řemeslníky být nechce,oni si prostě jen řeknou,že na to kašlou,že škola je zbytečná,budu dělat cokoliv,to je jedno. A takoví lidé si to většinou i zaslouží. Když je někdo s prominutím totální kretén,tak si nějaké místo popeláře nebo uklizečky jedině zaslouží 🙂
Systém je nastavený dobře – chytří a ambiciózní lidé se někam dostanou a žijí většinou dobrý život,zatímco pitomci a idioti budou maximálně tak utírat záchody na benzínce,a tak by to mělo být. Je to tak prostě fér. A když někdo dneska brečí,že ho nikam nevezmou,tak si za to může sám,NEMĚL KAŠLAT NA ŠKOLU.

hlásná trouba
Návštěvník
hlásná trouba

Chytří a ambiciózní. Ve významovém překladu dnešní reality čtí: všehoschopní a bezohlední co budou šlapat i po hlavách svých bližních, čehož výsledkem bude, že se někam dostanou, případně to někam dotáhnou! Paradoxem však je, že nejvyšší metou života lidského je smrt. Smrt je smrt. Pro každého fatální koruna života. A z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že Váš příkrý úsudek je velmi povrchní a postrádající hloubku života samého.

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Takže pitomý a neambiciózní znamená hodný a ohleduplný?

hlásná trouba
Návštěvník
hlásná trouba

Jestliže zahradník 26 let kašle na zahradu, tak po té době je plná náletů a plevelu. Sice semtam na torzu záhonu vykvete osamělá zplanělá růže, nebo vzdorující pivoňka. Na celé ploše však nekompromisně vítězí plevel. A většinou ten nejagresivnější druh! Když chci mít pěknou zahradu musím o ní pečovat a kultivovat jí komplexně. Kultivovat. Den po dni. Citlivě a promyšleně s vizí konečné podoby zahrady. Je jasné, že se metrovými kopřvami, bodláčím, bolševníkem a svlačcem prosekám k zapomenutému keři rybízu, který jednou za rok otrhám. Ale kdo by takovou zahradu chtěl. Tedy! To, že je tu skupina lidí bez důstojnosti je zejména chybou těch veleinteligentních, chytrých a ambiciózních.

Protože oni bývají většinou těmi kdo určují směr a pravidla hry. Pak už je jen otázkou času, kdy si lůza uvědomí, že už nechce být otroky bez důstojnosti. Dějiny jsou toho plné. Jen ti přemoudřelí to stále nechápou, popírají a považují se za bohorovné. Opovrhují každým kdo je pod jejich standardem vidění světa. Např:”Střet civilizací-Samuel.P.Huntington” Charta OSN říká, že každý člověk má právo na důstojný život. Je snad 14. – 16. hodinová práce za minimální mzdu, která nestačí na základní potřeby důstojným životem? A kdo to tak nastavil? Ta lůza, debilové a kreteni co tak makají? Ne!

Ta pravidla nastavili chytří a ambiciózní. Vysokoškolsky vzdělané exempláře agresivity bez empatie, životního nadhledu, zkušeností a sociálního cítění, poslušně panáčkující před božskými chlebodárci. Celé je to o zodpovědnosti a pokoře. Výsledkem nepochopení je fragmentovaná společnost bez soudržnosti a jednoty což s rostoucím marasmem povede k vyhrocení situace. A kdo bude vítězem? Většinou to bývá ta početnější skupina….. Historie dokládá, že to tak bylo vždy.

LCZ
Návštěvník
LCZ

Krásná odpovědˇ a vysvětlení. I když nevím, jestli v tomto případě to není házení perel…..
As A Man Thinketh je dřina, ne každý je schopen, nebo ochoten.

Od DeBorna čekám jednoduchou reakci typu:
Zdvořilý úvod + ” proč si myslíte, že by to mělo být házení perel…..?”
( Reakce nepřínosná do diskuse – nic neříkající)

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Milá LCZ, dovolte tedy, prosím, otázku poněkud osobnější – Vy sama se v duchu podobenství hlásné trouby cítíte být rybízem, kopřivou, nebo snad vzdorující pivoňkou? Děkuji za odpověď.

LCZ
Návštěvník
LCZ

Pro BertrandaOdRozeného:
Snažím se být dobrým zahradníkem na své zahradě, a pravidelně eliminovat plevel. Poslední dobou však plevel roste rychleji, než ho jeden stačí zlikvidovat – je to dřina. Skoro už nestíhám sázet růže,pivoňky, vistárie a teď muškáty…. Ale šeřík mi dělá radost!

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Promiňte, ale nejsem si jistý, že jsem Vaše – velmi poetické, v tom má LCZ pravdu – podobenství správně pochopil. Myslíte tím, že chytré a ambiciózní kopřivy brání pitomému a neambicióznímu rybízu v rozletu, takže by měly být ty chytré a ambiciózní kopřivy vytrhány a místo nich by se měl na zahradě školství ponechat jen pitomý a neambiciózní rybíz, protože jinak by se mohlo stát, že si rybíz uvědomí, že nechce být jen rybízem, a s kopřivami zatočí?

hlásná trouba
Návštěvník
hlásná trouba

No právě. Ono se jedná o zahradníka a ne rostliny. Chytrému nap…………

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Na zahradníkovi ovšem má zájem primárně rybíz, anžto kopřivy mohou růst i na jiné zahradě a dokonce i bez zahrady.

LCZ
Návštěvník
LCZ

Pletete jablka a hrušky – je to záměr, nebo jenom nechápete, o čem je řeč?

pedros
Návštěvník
pedros

Dnešní “vysokoškolské”studium v čr je ze tří čvrtin pouhá odložená nezaměstnanost!Kdyby v každém okresním městě nebyla “univerzita”,tak úp praskají ve švech!Diplomem se už nikdo nechlubí,až na malé výjimky-některé obory na KU nebo VUT.Zbytek je na úrovni předpučových maturantů!

Marco
Návštěvník
Marco

Šikovný řemeslník je dnes na živnostenský list vydělat daleko více, než nějaká kancelářská krysa. Navíc se mnohdy daleko více hýbe a má tedy do budoucna výhled pevného zdraví. Problém školství tkví v debilech, kteří ho řídí. Nezlobte se na mě ale daleko logičtější byl systém před 89, který pouštěl na vysokou jen uchazeče u kterých to mělo smysl, navíc dle stávající potřeby našeho státu. Tohle plánování tu chybí ale plánujte se soukromým sektorem že:o) K čemu mi je inženýr, když nezvládne zastat svěřenou práci a je nesamostatný v myšlení. Všimněte si kolem sebe, kolik takových neschopných jedinců se drží u vesla jen díky svým podřízeným, na které svádí každou zhovadilost, jen aby on sám vynikl. Činy chybí a opět tu máme spousty keců primitivních jedinců, kteří se drží postů pouze za pomoci svých ostrých loktů. Když si vzpomenu na dobu před 89, kdy lidem šéfovali povětšinou lidé, kteří měli podnik v krvi. Kdy se minimálně na posty mistrů dostávali lidé, kteří strávili min 10let v provozu. Nejraději bych do všeho kolem sebe kopnul, jelikož už nemáte ani záruku, že když věnujete nějaké firmě 10let svého života a odříkání, že vás na vyšší funkci nepředběhne dnešní rychlostudent. Neznám podnik, kde by to neskřípalo díky tomuto postupu ale nikdo se nezamyslí nad pravým důvodem a vždy se hledají viníci úplně dole. Takto to prostě je a nikdy to jinak nebude, připadám si už jako otrok.