Zdravotní stav několika dětí ze Střední policejní školy v Sokolově se o...

Zdravotní stav několika dětí ze Střední policejní školy v Sokolově se o víkendu zhoršil, o víkendu jich bylo několik znovu převezeno do nemocnice a byly připojeny na kapačky! Několik rodičů poskytlo redakci Aeronetu podrobné popisy stavu svých dětí, ze kterých doslova vstávají vlasy hrůzou na hlavě! Krvácení z nosu, poruchy zraku u dítěte, urputné bolesti hlavy, ztráty vědomí, a to dokonce i u jednoho dítěte, které v pátek ještě nemělo žádné příznaky! Rodiče jsou v šoku z oznámení orgánů, že mohlo prý jít o davovou psychózu! Od kdy z psychózy teče krev z nosu a nastávají problémy se zrakem?

Zdravotní stav několika dětí ze Střední policejní školy v Sokolově se o víkendu zhoršil, o víkendu jich bylo několik znovu převezeno do nemocnice a byly připojeny na kapačky! Několik rodičů poskytlo redakci Aeronetu podrobné popisy stavu svých dětí, ze kterých doslova vstávají vlasy hrůzou na hlavě! Krvácení z nosu, poruchy zraku u dítěte, urputné bolesti hlavy, ztráty vědomí, a to dokonce i u jednoho dítěte, které v pátek ještě nemělo žádné příznaky! Rodiče jsou v šoku z oznámení orgánů, že mohlo prý jít o davovou psychózu! Od kdy z psychózy teče krev z nosu a nastávají problémy se zrakem?

Situace okolo pátečního kolapsu přibližně 20 studentů Střední policejní školy v Sokolově začala o víkendu dramaticky eskalovat. Na základě našeho sobotního článku [1] se na naši redakci obrátilo několik dalších rodičů dětí z této školy a poskytli nám popis situace, co se u nich doma děje o víkendu. Zdravotní stav několika dětí se totiž během soboty a neděle začal prudce zhoršovat a v jednom případu šlo o dítě, které v pátek nemělo žádné příznaky.

Děti prý podle svých slov pociťují de facto stejné nebo téměř podobné zdravotní problémy, jaké jsou popsány v reportáži [2] americké televize z roku 2017 ze střední školy ve městě Arlington v Texasu. Nikdo z rodičů nevěří, že šlo o psychózu, a jsou pobouřeni tím, co se dnes v pondělí objevilo v českých hromadných sdělovacích prostředcích. Podle znalce z oboru psychologie prý mohlo dojít následkem kolapsu první dívky ke spuštění sugestivní reakce ostatních spolužáků [3].

Záchranáři pomáhají zkolabované dívce. Foto: Martin Stolař (MAFRA)

Nevíme v redakci, jestli nedošlo k vydání rozkazu Ministerstva vnitra k potlačení veškerého dalšího prošetřování události, protože nikde v českých médiích dnes v pondělí nejsou informace o tom, co probíhalo o uplynulém víkendu v několika rodinách studentů této školy. Podle lékaře, na kterého se obracíme se zdravotnickými otázkami, je skupinová reaktivní psychóza součástí lidského jednání ve stavu ohrožení ve skupině, což je známý psychologický jev při teroristických útocích.

Dále také při mohutných haváriích, nehodách, při vystavení lidí pohledu na teror, zabíjení, krev, popravy, brutalitu, zkrátka při vystavení lidí něčemu, co mozek nechce kognitivně zpracovat a dojde k povelu vyvolání synkopy, tedy ztráty vědomí v důsledku mohutného snížení krevního tlaku. Když někdo začne zvracet ve vaší blízkosti, okamžitě začnou zvracet i ostatní lidé okolo. Spouštěčem zvracení ve skupině je plynný čpavek, který lidský mozek vyhodnocuje jako otravu z ovzduší a dochází k indukci zvracení i u dalších osob.

Skupinová hysterie vyžaduje komutační prvek, kterému skupina nejprve uvěří, že je ohrožena na životě. Jenže k tomuto v Sokolově nikdy nedošlo

Skupinové omdlévání je známé z veřejných poprav ve středověku a rovněž i v současné době v některých zemích, kde probíhají veřejné popravy. Dobře je tento fenomén popsán v USA, kde u poprav odsouzených jsou pozvaní diváci a pravidelně dochází k omdlévání diváků ve skupině, ovšem tato reaktivní psychóza má jenom jedinou příčinu, prudký pokles krevního tlaku u osoby, kdy dojde k rozšíření tepen na základě povelu mozku, který odmítne kognitivně zpracovávat informace a obrazy události, se kterou se mozek neumí anebo nechce zabývat či vyrovnávat.

V takovém okamžiku vydá mozek povel k omezení činnosti předního laloku a člověk zkolabuje v důsledku poklesu krevního tlaku, protože většina krve se z mozku přečerpá do žaludku, což je odkladiště mozku pro krev, kterou momentálně mozek nepotřebuje. Jenže reaktivní psychóza vyžaduje spouštěč, komutační signál k vyvolání reaktivní psychózy. V případě skupinového zvracení je příčinou a spouštěčem právě čpavek. Reaktivní psychóza ale potřebuje podle lékaře nějaký symbol ohrožení. Tímto symbolem je např. přesvědčení o vlastní otravě.

Studenti školy po ošetření. Foto: Martin Stolař (MAFRA)

Pokud uvidíte, že někdo zkolaboval, nevyvolá to u vás kolaps, protože neexistuje spouštěč pro indukci. Jenže jiná situace nastane, pokud se několik minut předtím bude šířit panika, že někdo mezi nás rozprášil prudký jed bez chuti a zápachu, který nás všechny zabije. Některé osoby okamžitě začnou mít sugesci, že jsou už otrávené a zkolabují. Ostatní lidé to spatří a indukcí jim dojde, že ty osoby zkolabovaly, protože jsou už otrávené.

Lidé se začnou potit ve strachu ze smrti, začne se zrychlovat tep a mozek v zájmu zabránění šíření jedu, o kterém je kognitivně přesvědčen, dá povel prudkému poklesu krevního tlaku na zpomalení šíření jedu v těle a člověk induktivně upadá do bezvědomí. Takto lze indukovat mdloby u desítek lidí, podle názoru našeho kolegy, lékaře. Jenže, aby reaktivní psychóza fungovala, musí nejprve lidé uvěřit svému ohrožení na životě. To je nezbytná podmínka pro vyvolání reaktivní psychózy. Aby lidé kolabovali skupinově jeden po druhém, musí skupinově nejprve uvěřit svému bezprostřednímu ohrožení na životě, např. rozšířením fámy o neviditelné otravě.

Rodiče jsou rozhořčeni, že kauza jejich onemocnělých dětí asi míří pod koberec a média začnou děti označovat za slabochy a hysterky

Jenže omdlení nezpůsobuje to, k čemu o víkendu došlo u dětí Střední policejní školy v Sokolově. Rodiče, kteří nás do redakce kontaktovali, nám poskytli řadu neuvěřitelných a v médiích dosud nepublikovaných jevů a projevů u svých dětí, ze kterých jde opravdu hrůza. Všechny rodiny, které nás do redakce kontaktovaly, nás žádají o naprostou anonymitu, nechtějí se dočkat sankcí ze strany školy nebo Ministerstva vnitra, že publikují neveřejné a pro školu asi zřejmě nežádoucí informace.

Na místě zasahovalo několik sanitek. Foto: Český rozhlas

Pondělní vysvětlení odborníka pro česká média, že šlo o reaktivní psychózu u dětí, je potvrzením neblahého tušení rodičů, že nikdo z Hamáčkova vnitra nechce nic vyšetřovat, protože by se mohlo zjistit něco, co by dalece přesahovalo rámec školy a rámec ministerstva. Vysokofrekvenční bezdrátové technologie jsou totiž součástí plánů na digitální společnost a telekomunikační lobby ani v USA nedovoluje jakkoliv ohrožovat nebo omezovat rozvoj tzv. skalárních hyperbandových sítí na vysokých gigahertzových frekvencích. Nejprve si tedy ocitujeme, co jsme od rodičů školáků dostali do redakce v sobotu.

Dobrý večer, zasíláme Vám nasbírané informace od dalších rodičů

Učitelé:

Učitelé jsou z řad policistů i civilních osob. Většinou jsou očkováni a v různých stádiích. Někdo má jednu, jiný má dvě dávky. Výrobce vakcíny je různý. Někteří z učitelů učí i na jiných školách v Sokolově.

Informace o tom, že by to proběhlo i na jiné škole, nebo v ulicích Sokolova, nemáme, a to ani z nemocnice, ani jsme v Sokolově na ulici v daný čas, cca 10:00  – 14:00 hod. nic nepozorovali, informace nemáme ani ze sociálních sítí od dalších dětí.

Několik přítomných učitelů pocítilo stejné příznaky jako děti, ale snažili se nevolnost nedávat najevo a postarat se o děti.

Děti:

Několik dětí je očkovaných / víme o třech / dvě očkované děti byly mezi těmi co zkolabovaly, jeden mezi těmi, kteří nic nepocítili. Dobu jejich očkování zatím neznáme.

Asi 50% dětí je na internátu a testují se samy vždy v neděli. Druhých 50% dětí je z okolí, ty se testují v pondělí ráno. Test si dělají děti samy a ne příliš hluboko.

Mezi kolabujícími dětmi byly děti testované v neděli i v pondělí. Největší procento kolabujících byly děti z internátu, které jsou však nejmladší a byly samotestovány v neděli, tj. převažují první a druhý ročník. Zde bychom mohli mluvit o 40%  ze 100% kolabovaných. U 3. ročníku cca 25% dětí ze 100%.

Testy se měnily před cca 3 týdny. Nejprve měly děti ty testy s dlouhou špejlí a malým tamponem. Před třemi týdny vyměněno za krátké s větším tamponem. Výrobce testů zatím neznáme. Pokusíme se zjistit.

Krevní tlak a intenzita a načasování:

Intenzita kolapsu byla různá:

Těžký stav: cca 5 dětí, na místě dostávaly injekce a infuze, prý na zklidnění a z nemocnice byly propuštěny až druhý den. U dvou dětí došlo odpoledne již doma po propuštění ke krvácení z nosu.

Střední stav: cca. 20dětí, odvezeno do nemocnice na pozorování, po 3 hodinách, odběrech, měřeních atd. propuštěny.

Lehký stav: Počet dětí nelze odhadnout, nebyly hospitalizovány. U jednoho dítěte došlo k projevu až ve večerních hodinách, do nemocnice ale převezeno nebylo.

Děti padaly na zem téměř současně. Nejprve jedna dívka cca 8:15, po několika min. druhá a pak další a další během hodiny. Pak ještě pár déle než za jednu hodinu a jeden opožděný případ o cca. 10 hodin, tedy v pátek večer.

V sanitce měla dcera tlak 150/70. V nemocnici několika dětem tlak silně kolísal a to v hodnotách např. 100/60 a po třech minutách 70/103. Ano úplně opačně. Dcera zná, že ideální tlak je 120/80 a ví, že opačná hodnota je velmi divná, proto se tomu divila a řekla mi o této věci.

Dnešní den sobota

Děti, které zkolabovaly, si píší a hlásí bolest hlavy, slabost, únavu, někteří zvýšenou teplotu, dvě děti krvácení z nosu – to byly ty těžké stavy.

Projev, prožitý stav:

Ještě jednou jsem se ptal dcery na prožitý stav. Tento stav byl u všech dětí stejný, jen se lišil intenzitou.

Nemožnost se nadechnout a proto velmi zrychlené dýchání. Bolest hlavy a brnění rukou i nohou. roztočené vidění, ztráta rovnováhy.

Po dvou minutách omdlení, ztráta zraku, zatmění. Sluch plně zachován. Následoval zásah zdravotníka – nohy na horu, polštář pod hlavu, buzení a komunikace se zdravotníkem.

Po deseti minutách probrání, přetrvává bolest hlavy, brnění rukou a nohou, zimnice, pocit silného chladu, zmatenost, dýchání normalizované.

Sluch celou dobu v pořádku, bez tónů, pulzů či tlaků.

Fáma o úniku plynu, roušky, drogy, počasí:

Žáci nic necítili, jen běžný zápach Sokolova. Já byl na místě v 10:15 a nic jsem necítil. Hasiči plyn kontrolovali a měřili. Vše v pořádku. Plynaři nebyli povolání. Děti nebyly evakuovány na jiné místo. Drogy nezjištěny ani pomocí psů, ceremoniál probíhal bez roušek. Teplota cca. 15 stupňů, polojasno.

5G sítě:

Žáci neví nic o tom, že by v budově byl instalován nový internet, nebo by se zvyšovala jeho rychlost. 5G internet budova nemá. Budeme prověřovat jestli nedošlo k instalaci 5G v sousedních budovách.

Rodiče se začali obracet na naši redakci, jejich děti stále nejsou v pohodě a již uběhlo několik dní. Tohle má být ta davová psychóza?

Tyto informace od rodičů ze soboty tak dokazují a naprosto vyvrací dnešní informace psychologa, že prý mohlo jít o davovou reaktivní psychózu. Z reaktivní psychózy nikomu nebudou brnět ruce, nikomu nepoteče krev z nosu, nebude mít zimnici a problémy se zrakem. Jenže tyto sobotní informace od rodičů však nebyly poslední a hned druhý den včera v neděli nám přišly do redakce informace od dalších rodičů, kteří nemají nikde pomoc a zastání, od všech zdravotníků a orgánů slyší jenom neurčité mlžení o jakési náhlé skupinové psychóze, jenže tahle údajná psychóza v neděli velmi závažným způsobem eskalovala. Tohle nám napsali rodiče v neděli:

Vážená redakce,

zasíláme aktuální informaci o stavu dalšího z žáků. Nejprve, jen pro upřesnění. Pátek 25.6. byl poslední den školy. Shromáždění před školou byl nástup posledního dne školy. Tento nástup byl provázen onou událostí při které se některé děti dostali do nemocnic, jiné děti odešli domů a jiné děti opouštěli internát a odjeli do svých domovů. Školní rok je tedy pátkem ukončen. Děti však mají všechny případné následky a stavy neprodleně hlásit škole.

1. Dvě žákyně, které měly v pátek těžší kolapsový stav, měly znovu problémy večer doma po propuštění z nemocnice.

2. Včera v noci byl odvezen do nemocnice chlapec, který páteční ráno patřil mezi děti bez jakýchkoli problémů. Stav kolapsu se u něho objevil s odstupem cca 40 hodin a na jiném místě.

Chlapec popisuje událost takhle: Celý den mne bolela hlava, když jsem šel domů, tak to se mnou skoro seklo, vyšel jsem do bytu a dostal jsem hrozné křeče a brnělo mne celé tělo. Do toho se mi chtělo zvracet a si tak po půl hodině mi mamka zavolala rychlou. Dostal jsem několik kapaček, udělali mi všechny testy a za několik hodin mne pustili domů. V lékařské zprávě je napsáno: “Kolaps” a na dotaz: “Mohl jsi dýchat normálně?” odpověděl: “Celkem ano, nějak jsem to nevnímal.” “-A co zima?” “-Zima mi byla, ale nevím, jestli to bylo tím, že jsme jeli v noci, nebo něčím jiným.” Další děti popisují stav před omdlením jako obrovský tlak do hlavy.

Váš článek ze soboty se šíří lavinovitě po internetu a je již sdílen facebookovými přáteli min. vnitra Jana Hamáčka. Doufáme, že se pan ministr nebude promenádovat po Moravě před zraky reportérů a místo toho nám vysvětlí, co se to tady děje ve škole budoucích bezpečnostních složek. Obáváme se však, že zaujme pozici mrtvého brouka, případně pozici bojovníka s dezinformacemi.

Situace se tedy v neděli začala zhoršovat a večer jsme do redakce dostali další email

Zdravíme do redakce,

Situace je vážná a červený svetr exhibuje na Moravě, zatímco dnes večer dívka, která již v nemocnici byla v pátek, byla teď znovu převezena do nemocnice. A dnes večer chlapec, který již byl v nemocnici, byl dnes znovu převezen do nemocnice. Další dívka, která byla v pátek bez projevů, dnes v neděli omdlela, stav přirovnala k ochrnutí a bezvědomí, ztráta zraku. Ještě k tomu pátku, jak to probíhalo:

Žáci nastoupili před budovu školy na závěrečný ceremoniál v 7:50 minut. První žákyně zkolabovala v 8:15, po několika minutách druhá a pak další. První tedy padla už po 25 minutách. První sanitka přijela cca v 8:25. Proslov byl ukončen cca v 8:30. Děti se ale o moc dál nepřesouvaly a záchranáři pracovali na místě a pak teprve děti odváželi. Mezitím kolabovaly další děti na témže místě a přijížděly další sanitky a hasiči. Děti a učitelé pomáhali. Zhruba v 9:30 už na místě nikdo nebyl. Děti byly odvezeny a ostatní děti opustily prostor.

A dnes v pondělí jsme dostali do redakce další aktualitu:

Jedno z dětí uvedlo jak prožilo víkend po pátečním kolapsu: “Tak dneska už je to u mne takový lepší. Přes víkend to bylo mnohem horší. Brnění končetin, bolest hlavy a nějaké zrakové odlišnosti, teplota, krev z nosu a tak, ale dnes v pondělí už to asi ustupuje a jen bolesti, motání hlavy a teplota.

Rodiče si v pondělí přečetli média a nestačili se divit, jejich děti jsou prý hysterky, i když odborníci použili odborný termín davová psychóza

Vážená redakce,

Dnes v pondělí se na Seznamu a na Novinkách rozjela odporná kampaň dehonestace studentů policejní školy v Sokolově. Ke štvanici použila média samozvané, případně smyšlené odborníky. Média zametají stopy o události, která nemá přirozené vysvětlení. Pondělkem se všechna média seřadila do jednoho šiku a lživě informují o pátečním případu v Sokolově.

Potvrzuji za moje dítě: Na místě nedošlo k žádné davové psychóze. Studenti se začali jeden po druhém dusit (hyperventilace). Studentům brněly končetiny a cítili obrovský tlak v hlavě. Studenti ztratili zrak, upadli na zem a ztráceli vědomí, sluch zůstal zachován. Studentům kolísal tlak po několika minutách ze 110/70 na 70/110. Studenti v průběhu víkendu znovu kolabovali a měli krvácení z nosu. Několik studentů bylo v průběhu víkendu opakovaně odvezeno do nemocnice, byli znovu vyšetřováni, byly podávány léky v kapačkách. Dva studenti, kteří byli opětovně odvezeni do nemocnice, strávili celou dnešní noc z neděle na pondělí v nemocnici. Nyní jeden z nich byl propuštěn, o druhém zatím nemáme zprávy. Odpovědné osoby by nám rodičům měly vysvětlit, co se to tam stalo, a ne vymýšlet dezinformace na ubohé mentální úrovní. Bude nutné vyzvat rodiče všech dětí, případně nemocniční personál, aby kontaktovali redakci Aeronetu a podali pravdivé svědectví. Děkuji a zdravíme Vás.

Rodiče jednoho z dětí.

Děti se staly obětmi radiofrekvenčního útoku anebo nehody. Ale ne davové psychózy, nejsou to žádné hysterky

Redakce Aeronetu je pochopitelně připravena necenzurovaně poskytnout jakkoliv otevřený či anonymní svědecký prostor komukoliv z rodičů či dětí a rozumíme rozhořčení rodičů, kteří mají problém věřit historce o psychotických hysterkách, které se začaly skládat na zem před školou při předávání vysvědčení. V Sokolově podle příznaků dětí došlo podle lékaře s vysokou pravděpodobností k zásahu organismu dětí soustředěným vysokofrekvenčním zářením, důsledkem čehož děti právě teď trpí akutní radiofrekvenční nemocí, která se v některých ohledech podobá nemoci z ozáření, i když v tomto případě o radioaktivní ozáření samozřejmě nejde.

Vysokofrekvenční působení 60 GHz pojítky na lidský organismus způsobuje kolaps látkové výměny v těle a přenosu kyslíku červenými krvinkami (hemoglobinem) do orgánů, což vede k hypoxii a se zpožděním několika hodin až dnů k projevům podobným anémii (hypoxické chudokrevnosti). Každý organismus na radiofrekvenční nemoc reaguje jinak, projevy se objevují postupně s tím, nakolik jsou orgány odolné a jak dlouho vydrží bez dostatečného okysličení v důsledku indukované hypoxie.

Sanitka odváží zkolabovaného chlapce. Foto: Martin Stolař (MAFRA)

Pocity dušení vznikají podle lékaře jen ze dvou příčin, buď plicní obstrukcí bez ohledu na konkrétní příčinu, anebo je příčinou selhávající transport kyslíku prostřednictvím hemoglobinu do životně důležitých orgánů. Pokud jde o dušení bez zjevné vnější příčiny, jedná se pokaždé buď o otravu bojovým či nervovým plynem, anebo je člověk vystaven vysokofrekvenčnímu (VF) louči, který ovlivňuje na rezonanční bázi molekuly kyslíku a schopnost hemoglobinu vázat molekuly O2.

Vysvětlení jakéhosi odborníka, že děti lapaly po dechu kvůli psychotické hysterii ve skupině při přebírání vysvědčení, to se nezlobte, ale to je opravdu plivnutí do tváře všem rodičům a jejich inteligenci, a hlavně dětem, které skončily v nemocnicích na kapačkách. Vyzýváme příslušné orgány, aby provedly na místě a v okolí školy šetření, měření frekvenčních polí, aby prověřily provozovatele bezdrátových 60 GHz pojítek v celém Sokolově a aby rodičům poskytly a postoupily všechny zjištěné informace. Pokud šlo o úmyslný jednorázový útok, asi bude těžké zjistit pachatele, ale je alarmující, jak rychle je tato kauza bagatelizována a zametána pod koberec tvrzeními o reaktivní psychóze, lidově řečeno skupinové hysterii. Kauzu budeme nadále sledovat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 68% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 2 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
r.m.
Návštěvník
r.m.

nějaká radiace … ?

Jarka
Návštěvník
Jarka

Něco mi to připomíná. Před čtyřmi lety uniklo video z Wikileads. Na tom videu sice lidé neomdlévají, ale krvácejí z nosu a všichni mají u sebe mobily. Mimochodem, prý existuje nějaký song o lidech krvácejících z nosu. Neznáte to někdo? Zdá se, že stále nám tu někdo predikuje. To vide mám stále schované https://www.youtube.com/watch?v=3swttGg8nf0

Carol
Návštěvník
Carol

Připomínám komentář k článku z května https://aeronet.cz/news/video-zahadna-nemoc-v-usa-zpusobuje-dusnost-mdloby-bolesti-hlavy-a-ztraty-vedomi-v-budovach-a-objektech-skol-kde-byla-nainstalovana-60-ghz-bezdratova-pojitka-wigig-pro-budouci-indoor-outdoor/. Seznam, kde se nachází tyto WiGig 60 GHz sítě v ČR – dá se dohledat i sokolov. Na stránce Českého telekomunikačního úřadu: https://60ghz.ctu.cz/cs/stanice
Při frekvenci (https://stop5g.cz) 60Ghz se člověk dusí a jsou ničeny molekuly kyslíku. Pro zajímavost – technik montuje 5G sítě a našel na desce od krabičky 5G nápis COV-19: https://rense.com/general96/5G-Covid.mp4. Asi je to označení pro ještě něco jiného..Je to k poblinkání co provádí na lidstvu i to, kolik lidí tomu vědomě pomáhá.

emil
Návštěvník
emil

Heleno. Informace musíte sbírat i ze světa. Např.že probíhá zatýkání členů Kabaly,připravují se zatykače na tvůrce této covid komedie,armáda likviduje únikové cesty těmto ,,nadlidem” atd. Je toho hodně co se děje v zákulisí….

Carol
Návštěvník
Carol

A kde se o tom dá dočíst prosím?

hes
Návštěvník
hes

Ano, to Fulford tvrdí již 25 let. Takže to bude určitě pravda. Počítám, že to bude probíhat do doby, dokud bude Fulford živ. Snad pak někdo převezme jeho místo a zatýkání bude trvat dál. Tou dobou bude již možná i dobojována bitva proti mimozemšťanům v podzemních městech, která také trvá od dob, kdy Fulford začal o těchto věcech referovat. Samozřejmě je to bez pochyby pravda! Stejně jako to dvouhlavé tele, o kterém onehdy psali v Hromu.

jezina
Návštěvník
jezina

Proboha, jděte s tím magorem Fullfordem už k šípku

Bigsexy
Návštěvník
Bigsexy

Ne kazdej psychiatr souhlasí s davovou psychózou

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/karlovarsky-kraj-sokolov-studenti-psychoza-karel-moravec.A210630_615322_vary-zpravy_pkz

Davová psychóza. To je podle policie nejpravděpodobnější důvod kolapsu dvou desítek studentů sokolovské policejní školy. Karlovarský psychiatr Karel Moravec ovšem této verzi moc nevěří.

Jako odborníkovi na lidskou duši chybí Karlu Moravcovi zásadní a výrazný spouštěč, který by takovou reakci mohl vyvolat.

„Kdyby nebylo negativních laboratorních výsledků, tipoval bych to na ne úplně povedený experiment s psychotropními látkami,“ tvrdí psychiatr.

I když pojem davová psychóza považuje za „gumový“, v případě sokolovských studentů postrádá výrazný spouštěč.

„Kdyby hořel dům, před kterým stáli, kdyby padala jeho střecha a v okolí se střílelo, pak ano. Ale davová psychóza není jen tak. Není to tak, že někdo omdlí, a ostatní začnou omdlévat také. Nevznikne hned, chce to opravdu výrazný spouštěč, který v danou chvíli působí bezprostředně na všechny,“ domnívá se Karel Moravec.

Jako typický příklad davové psychózy uvádí řádění fotbalových fanoušků po zápase.

„Vyhráli jsme, tak hurá. A rozmlátíme na ulici auta, i když jsme jinak slušní lidé. Ale v danou chvíli nás strhne dav,“ vysvětluje.

Za určitou formu davové psychózy považuje i události na Národní třídě v roce 1989. „Ale okamžik, kdy studenti přejímají vysvědčení? To se mi nezdá. Anebo v tom muselo být něco hodně temného v pozadí,“ doplňuje.

defector
Návštěvník
defector

asi se dívaly na film s hvězdičkou

Helena
Návštěvník
Helena

Pane Emile nechci vám brát vaše iluze,ale jestli myslíte že pozitivní bude že bude bezpodmíněný příjem,lidé budou chodit do práce jen někdy,jinak se budou jen bavit,hezká iluze,až zbaví lidi svobody,peněz,jídla,nastane doba jak před 3000 lety,bude pár polobohů a zbytek otrokû na práci,věřte tomu že vy ten vyvolený nebudete,historie se pořád opakuje,i pozadí druhé světové války bylo jiné než se oficiálně prezentuje..

Helena
Návštěvník
Helena

Nekde jsem četla že po očkování mRna vakcínami se dostanou do buněk a pri přiblížení k 5G tělo reaguje jako když ho strčíte do mikrovlnky,že by už nějaká zkouška?moje intuice mě bohužel říká proč chtějí naočkovat co nejvíce lidí za každou cenu,ale kdo zná pravou historii lidstva tak může polemizovat jestli je to příkaz vyrobených lidí na zemi,nebo někoho úplně jiného,planeta je přelidněná,tak co s tím

Jan B
Návštěvník
Jan B

za to může 5G

Jochen
Návštěvník
Jochen

5G uz mame, zkousi se uz 6G a par děti nebo lidi na to obetujem! Hlavně ,ze si budeme moci stahovat ty filmy a hry do “chytrých telefonu”. No nekupte to!

Jaroslav
Návštěvník
openeyes
Návštěvník
openeyes

Vzhľadom na opakujúce sa zhoršenie stavu detí to na 5G MW žiarenie nevyzerá – ak teda postihnutí nedostali nejaké náramkové SmartWatch za prospech. Skôr to pripomína pôsobenie biozbrane – napr. “vakcíny” tajne podanú aerosolom. Vzhľadom na zameranie školy by nejaký utajený postrekovač nemusel byť ani nápadný…

PaVo
Návštěvník
PaVo