Zdeněk Bakala přenechal svůj podíl v NWR americkým elitám, které stály v...

Zdeněk Bakala přenechal svůj podíl v NWR americkým elitám, které stály v čele Lehman Brothers. V Česku se rozjíždí proces NWO jako na Ukrajině!

Zdeněk Bakala přenechal svůj podíl v NWR americkým elitám, které stály v čele Lehman Brothers. V Česku se rozjíždí proces NWO jako na Ukrajině!

Včera proběhla ekonomickými médii v ČR informace, že Zdeněk Bakala provedl exit ze společnosti NWR, která je majitelem OKD [1]. Zoufale zadlužený těžař NWR, který je nyní ve ztrátě 6 miliard korun, se blíží k insolvenci v půlce roku a Zdeněk Bakala tak usoudil, že je lepší zavčas opustit potápějící se loď. Tato informace by nebyla nijak překvapující, kdyby se v ní neobjevili představitelé amerického FEDu a osoby, které mají blízko k americkým národním elitám a do nejvyšších center americké korporátní moci. Zdeněk Bakala totiž přenechal své akcie v NWR bezúplatně americko-britskému holdingu AHG (Ad Hoc Group), který se skládá ze tří investičních skupin.

  • Ashmore Investment Management Limited
  • Gramercy Funds Management LLC
  • M&G Investment Management Limited

Tyto společnosti jsou totiž všude tam, kde se chystají revoluce, mocenské převraty, a kde probíhá proces dolování zisků a peněz ze státních zdrojů, z privatizace a ze sociálního inženýrství. Všechny tři společnosti se zaměřují na skupování akvizic s desítkami tisíc zaměstnanců ve firmách, které mají existenční problémy. Pojďme se podívat na rozbor, komu pan Bakala přenechal nejen své akcie, ale úplnou kontrolu nad NWR a jedním z největších zaměstnavatelů v celé republice.

KIT5187a3_minermachinery_11.jpg
Těžba uhlí v OKD je možná definitivně u konce
Ashmore Investment Management Limited

Jedná se o americkou dceřinku britské Ashmore Group, což je britský koloniální kapitál rodiny Rothschild a struktury NYLON (bankovní mocenské centrum na ose New York – London, představitel vyhrazeného procesu řízení NWO sionistické větve NWO) [2]. Společnost se aktivně snaží na Ukrajině zajistit financování kyjevské junty a její armády. Ashmore je jedním z největších investorů ukrajinského Majdanu [3]. Společnost si zavazuje dluhem kyjevskou vládu, a ta musí tancovat, jak Ashmore a ostatní kreditoři pískají [4]. Strategie firmy, která se zaměřuje na rozvíjející se trhy, je poskytování úvěrů vládám a organizačním strukturám zemí na překonání sociálního dopadu restrukturalizačních a transformačních opatření.

size_550x415_Ashmore_%20jpg..png

Firma se zaměřuje na dolarové dluhy ve spolupráci s IMF (Mezinárodní měnový fond), kde Ashmore funguje jako kreditor a IMF jako garant úvěrových rámců, speciální formy financování a poradenství. Firma skupuje krachující akvizice a používá je následně jako nátlakový mechanismus na vládu země, aby podepsala s fondem úvěrové rámce na krytí provozních nákladů státu. Stát v konečném důsledku, aby zabránil demonstracím, musí přistoupit na úvěrové rámce rodiny Rothschild, kterou zastupuje právě Ashmore Group a zadlužit stát ve prospěch amerického a potažmo britského kapitálu této rodiny. V rámci systému řízení NYLON už nelze kapitál rozlišovat na britský a americký, protože to není ani jedno, je to kapitál FEDu. Je už tedy naprosto logické, jaká hra se chystá s NWR a OKD ve vztahu k českému státu. Hrozba sociálních nepokojů donutí stát půjčit si od Ashmore a dalších fondů.

Gramercy Funds Management LLC

Pokud se podíváme na firmu Gramercy Funds Management, narazíme na velmi známou postavu. Hlavním představitelem tohoto hedgeového fondu je bývalý viceprezident banky FEDu Lehman Brothers Robert Koenigsberger [5].  Byl také viceprezidentem auditní skupiny další banky FEDu J. P. Morgan.  Gramercy se specializuje na ovládání dluhů zemí Latinské Ameriky. Firma ovládá argentinský státní dluh a poskytuje veškeré poradenství vládě v boji s ostatními věřiteli [6]. Od vlády Peru požaduje fond přes 5 miliard dolarů za pozemkové bondy, což je specialita latinskoamerických zemí, které garantují své půjčky americkým kreditorům územím vlastního státu a jeho pozemky [7].

Gramercy_logo.png

Firma uvádí, že se zaměřuje pouze na strategii dlouhodobých úvěrů [8]. V získání majority NWR lze tuto strategii vidět zcela jednoznačně. Cílem bude přivést stát k jednacímu stolu, aby přistoupil na úvěrování sociálního smíru v Ostravsko-karvinském regionu. Podobná dohoda se totiž teď rodí na Ukrajině, kde nerentabilní doly, které nemají pod kontrolou povstalci na východě země, se v rámci privatizace ošetří tak, že propuštění horníci budou brát sociální dávky, na které si za vysoký úrok půjčí ukrajinská vláda od Gramercy, Ashmore a dalších soukromých amerických a britských fondů. Jde o dlouhodobé investice z toho důvodu, že kapitálem bude obrovský vliv na celou zemi a její politiky.

M&G Investment Management Limited

Tento britský hedgeový fond je dceřinkou britské pojišťovny Prudential [9]. Firma se specializuje na investice do státních bondů, zejména pak v Asii. Společnost je v poslední době ve velkých problémech, protože investoři s nástupem čínské recese, která se nezadržitelně blíží, začali vybírat z fondu své prostředky [10].

mg_logo.jpg

Dne 1. února 2016 se do vedení firmy dostala krizová manažerka Anne Richards, která má celý fond restrukturalizovat. Je těžké říct, jaký úkol vidí M&G v těžebním průmyslu v ČR, protože toto není úplně tak typický obor pro tento fond. Může jít o nový směr, který Anne Richards chce firmě udat a zaměřit se na hru, kterou umí americké fondy na východních trzích bravůrně. Vydělávat ze zadlužení rozvojových a rozvíjejících se států, které si musí půjčovat na udržení sociálního smíru ve vlastní zemi.

Žádné komodity, žádné zkušenosti s restrukturalizacemi, jenom státní bondy!

Všechny tři společnosti pracují v oblasti státních bondů a nemají v podstatě s komoditami, jako je uhlí, nic společného. Nemají ani zkušenosti s restrukturalizacemi v pravém slova smyslu. Z tohoto lze usuzovat, že firmu NWR čeká úpadek zhruba v polovině roku, následovat bude kvazi-restrukturalizace a snaha o donucení vlády ČR, aby zajistila sociální smír, na který si půjčí vláda právě u těchto 3 hedgeových fondů. Nejde tak vůbec o zachování těžby uhlí, nebo o revitalizaci NWR, jde naopak o stejný proces, který nyní probíhá na Ukrajině v západní oblasti Donbasu pod kontrolou ukrajinských oligarchů, kteří ve spolupráci s americkými fondy nutí kyjevskou vládu podepisovat úvěry na financování sociálních dávek, důchodů, výplat mezd státním zaměstnancům a vojákům. Nátlakovým mechanismem tohoto procesu jsou zkrachovalé doly a desítky, resp. stovky tisíc lidí bez práce, kterým je třeba místo mezd vyplácet podporu.

Proces chudnutí tak byl nastartován už i v ČR ve velkém stylu, protože NWR je na konci své cesty a bez úvěrů a dávek horníkům čeká region rozvrat sociálního smíru, nepokoje a demonstrace. Žádná vláda si nemůže dovolit nechat pád jednoho z největších zaměstnavatelů v zemi na samovolném procesu přirozené absorpce pracovního trhu. A tato situace přitahuje hedgeové dolarové fondy, které tím získávají nástroj na ovládání a manipulaci s politickou mocí v zemi. Zdeněk Bakala věděl, proč přenechává akcie zadarmo AHG. V budoucnu, až bude mít vláda dluhový závazek k fondům, budou jeho služby ještě hodně ceněny. Vidíme to na Ukrajině, kde hedgeové fondy komunikují s loutkovou vládou v Kyjevě jen skrze ukrajinské oligarchy. Doufejme, že tohle samé nečeká ČR.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Proč Bakala nepřevedl OKD BEZÚPLATNĚ místo na Ad Hoc ( = Na Poslední Chvíli), raději ZPĚT na Český Stát, včetně BYTŮ, u kterých se SMLUVNĚ ( ústní smlouva o smlouvě budoucí před svědky, kteří mají ověřovací pravomoci) ZAVÁZAL, že je odprodá stávajícím nájemníkům. ???
Nebo proč tento deklarovaný budoucí prodej BYTŮ neuskutečnil, aby získal alespoň nějaké peníze ke snížení SVÝCH dluhů ?
Jak to, že vyplácel ( podplácel) a vyváděl miliardové částky na odměnách ( a do zahraničí), když už zajisté VĚDĚL, že se firmy bude zbavovat?
Není to náhodou ZPRONEVĚRA, KRÁCENÍ VĚŘITELE, neoprávněné obohacování, KORUPCE a mnoho dalšího – v organizované kriminální skupině – mezi Bakalou, jeho lokálními přicmrndávači, a jeho pány – nynějšími majiteli?

Jak to že STÁT a PREMIER a CELÁ VLÁDA se jen zdálky dívají jako na film, a NIC NEKONAJÍ!
A teď – to je ale překvapení! – NOVÍ MAJITELÉ VYDÍRAJÍ VLÁDU přes nebohé horníky a jejich rodiny, takže nám ÚDAJNĚ NEZBUDE NIC JINÉHO, než NAJÍT V ROZPOČTU PROSTŘEDKY NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SITUACE V OKD!!!
Kolik MILIARD z našich kapes jste to říkali, soudruzi???
Proč se raději nepodíváte podrobněji na všechny vaše smlouvy s Bakalou, všechny jeho záruky, a vaše podmínky ve smlouvách obsažené?
A proč si před nějakou hezkou parlamentní komisí, k tomuto účelu sestavenou ( a účel je to v tomto případě V NÁRODNÍM ZÁJMU!), nevyslechnete všechny ty, kteří se na tomto podvodu podíleli, smlouvy projednávali, lobovali, a podepsali ???

Nezapomínejte přitom na Váš SLIB, a KONEJTE!
A před ZNÁRODNĚNÍM jim můžete třeba prozatím nabídnou ten bezplatný odkup (jako vstřícné gesto), než po nich budete vymáhat ty “prostředky” zpronevěřené do zahraničí na úkor podniku, a než jim obstavíte účty tak, jako každému, kdo neplní odvodovou povinnost na sociálním, zdravotním a důchodovém pojištění, a nevyplácí řádné mzdy, garantované (přes ODBORY – že by spolupachatel?) kolektivní smlouvou.
Pokud konat nebudete, určitě vám to českomoravští OBČANÉ NEODPUSTÍ.

Místo keců čekáme výsledky šetření!

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

NÁRODNÍM ZÁJMEM jsou samozřejmě:
1.) NAŠE ZDROJE – UHLÍ
2.) Existenciální ohrožení životní situace našich více než MILIONU OBČANŮ.

Je náš stát svrchovaným, a je naše vláda zodpovědným hospodářem s jí svěřenými našimi aktivy a prostředky NA NAŠEM ÚZEMÍ, jak vyplývá z našeho mandátu, uděleného jí volbami?
Tak ať KONÁ ZODPOVĚDNĚ – tj. ve smyslu SVÉHO SLIBU NÁM, OBČANŮM ČR!

Petr
Návštěvník
Petr

Anulovat privatizaci, znárodnit vše co bylo součástí OKD, tedy i bytový fond OKD, Bakali postavit před soud a pak pověsit a totéž udělat s těmi politiky, kteří v tom měli prsty..

LCZ
Návštěvník
LCZ

Rockefelleři se údajně stahují z byznysu s uhlovodíky, a aby ” nepoškozovali planetu”.
To jsou ale DOBRÁCI …
Ti už potichu a v klidu přešli na plasmu a indukci.

Tím jejich velmi medializovaným GESTEM chtějí jenom hrát divadlo, aby nevypadalo tak okatě divně, že si všechny uhelné doly už koupili ( také díky Bakalovi), a teď je zavírají – a (nejen) náš stát tím skrytě obírají o ZDROJE!

V pátek vyfárali horníci v Ostravě „poslední tunu“, a teď by se o ně údajně měl postarat STÁT!
Proč za těch mizerných 250 mega, za které OKD odprodal stahující se účinkující Bakala skupině AD HOC (!) – Lehman Brothers a comp., to raději neodprodal ZPĚT STÁTU?
Proč to Sobotka nekoupil, aby se staral o SVOJE zaměstnance, a ne z našich peněz o cizí dluhy vůči jejich zaměstnancům.
A jen tak mimochodem – zdroje by zůstaly NAŠE!, A TĚCH 6 MILIARD údajných ZTRÁT by se mohlo DOVYŠETŘIT!
Vypadá to, že NÁM Sobotkova vláda JIŽ PODRUHÉ ( z nedbalosti ?) ZPRONEVĚŘILA ty samé ZDROJE tepla a energie, a ve spolupráci s ODBORÁŘI nechala stovky rodin na ulici.

Mimochodem, teď zrovna si poslušný Bohoušek v Americe zapisuje poznámky k převodu NAŠEHO Temelína – na “ Kongresu o JADERNÉ BEZPEČNOSTI“.
Kdo ví, jestli je tam přítomna i šéfka ERÚ paní Vitásková, a šéfka naší jaderné bezpečnosti paní Drábová?

nademese
Návštěvník
nademese

Nitpiker: Hlavně,že je paní Maláčovo Bakala spokojená….
Pro Nitpiker: je velkou otázkou, zda je spokojená, protože jako rodilá holka z vesnice na jižní Moravě ( malinký kousíček před Ždánským lesem ) zná pravdivé lidové pořekadlo :” Na každé prase se někde voda vaří “.

Svášek Josef
Návštěvník
Svášek Josef

Kéž by se Bakalovi něco stalo, třeba aby mu “zmalovali hřbet-syčákovi” – třeba doktoři práv

Klikklak
Návštěvník
Klikklak

Tak to už je notoricky známé,že v rozvojových zemích,kde všechny převraty a všechny dosazené vlády jsou uvězněny do nesplatitelných půjček MMF, Tomu všemu velí ti největší nenažranci a největší rádoby-světovládci.Ti naši evropští furiati tomu pořád nechtějí rozumět,dokud nedostanou po hubě.

náhodný čtenář
Návštěvník
náhodný čtenář

Chápu proč a z jakého důvodu se píší takovéto články zřejmě nátlak medií na lidskou psychiku. Samozřejmě ,že celá privatizace OKD až po de fakto legální prodej Blakalovi,(který jen využil to co mu náš stát včele s politickými špičkami soc.dem. umožnil) je hnus všech hnusů a tunel všech tunelů .o tom žádná. . OKD a.s. dnes čítá necelých 3000 kmenových zaměstnanců..Z toho téměř 1/3 již naplňuje podmínky pro odchod na předčasný hornický důchod. Firmy ,které včas pochopily ,že OKD už není dávno jediný obchodní partner
(mimo jiné i díky tunelové restruktualizaci stojního parku německými stroji za veleni odborníka
nad odborníky pana Becka) se mají šanci udržet.Co na závěr myslím ,že je na čase zavřít ten Audiašův chlív, který již nelze vyčistit.Zapomenout na budoucnost českého hornictví a smířit se s faktem, že vlci se nažrali a koza zmizela. Nejsmutnější je ,že vyhláška 22 v úvodu říká ,
nerostné bohatství je bohatství státu. A toto je jeho smutna vizitka .

kolotočář
Návštěvník
kolotočář

Není divu, že se Bakala odjel schovat do Švýcarska. Tady by se mu brzy mohlo něco stát.

Nitpiker
Návštěvník
Nitpiker

Hlavně,že je paní Maláčovo Bakala spokojená….