Zatímco se čeští politici hádají o zrušení memoranda k lithiu, australský těžař...

Zatímco se čeští politici hádají o zrušení memoranda k lithiu, australský těžař majetkově zavázal do lithia další zahraniční věřitele. Všechny signály naznačují, že se schyluje k mamutí arbitráži, kterou Česká republika ještě nikdy nezažila! Smlouva o ochraně investic s Australany z počátku 90. let je doslova sebevraždou! Známe podrobnosti!

Zatímco se čeští politici hádají o zrušení memoranda k lithiu, australský těžař majetkově zavázal do lithia další zahraniční věřitele. Všechny signály naznačují, že se schyluje k mamutí arbitráži, kterou Česká republika ještě nikdy nezažila! Smlouva o ochraně investic s Australany z počátku 90. let je doslova sebevraždou! Známe podrobnosti!

V posledních dnech a hodinách se jako bumerang začíná na stránky českých médií vracet kauza lithia z Cínovce a podepsaného memoranda s australskou těžební společností European Metals Holdings. O kauze nebezpečí vyvedení zisků z těžby národního nerostného bohatství do ciziny jsme přinesli několik článků [1][2][3] v loňském roce, které vyvolaly pozornost i mainstreamových médií a vrcholných politiků. Podařilo se nám dostat až k britské rodině Hambro a napojení na nejstarší židovskou banku v Evropě [4]. Kauza lithium po volbách utichla, ale nyní se opět dostává do popředí v souvislosti s dezignovanou vládou Andreje Babiše. Ten pověřil současného ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby přichystal zprávu k zahájení jednání s Australany o memorandu. Jenže tento krok vyvolal prudkou reakci ze strany KSČM, zejména potom ze strany Vojtěcha Filipa [5], který udeřil na Andreje Babiše se stanoviskem, že není možné s Australany jednat o něčem, co bylo rozhodnutím sněmovny zrušeno a označeno za nulitní už před parlamentními volbami.

Keith Coughlan, šéf EMH a Jiří Havlíček (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD) po podpisu memoranda.

Poslanecká sněmovna jen několik dní před volbami do poslanecké sněmovny v říjnu loňského roku odhlasovala rezoluci, že těžba Cínoveckého lithia má zůstat v rukách českého státu, a že memorandum podepsané s australským těžařem je nulitní, tzn. neplatné. Současně sněmovna pověřila vládu ČR k tomu, aby s Australany kauzu urovnala a nachystala podmínky pro ochranu těžby strategických nerostných surovin v ČR. Jenže po Novém roce se podle informací naší redakce začaly dít znepokojivé věci. A bohužel, nejde jen o jednu věc, ale hned o celou sérii kroků obou stran, které vyvolávají vážné obavy o tom, že Česká republika se pomalu blíží k největšímu skandálu a arbitráži od roku 1989. Naše redakce už 4 měsíce pozorně sleduje majetkové přesuny a aktivity nejen australské firmy, ale i lidí napojených v majetkovém spletenci firem, které ovládají a vlastní australského těžaře.

Zatímco Babišova vláda se dohaduje, jestli memorandum zrušit nebo přepsat, Australané upisují nové akcie dalším a dalším věřitelům. Schyluje se k obrovskému skandálu a arbitráži

Už před Vánoci loňského roku vydala společnost European Metals Holdings v Austrálii další emisi nových akcií [6] v objemu 6,517,142 kmenových akcií v nominální hodnotě $0.615 jako výchozí cena IP (Introduction Pricing). Australská firma už v listopadu oznámila zvýšení nominálního kapitálu ve výši 4 miliony USD skrze tzv. subskripci ve prospěch převážně zahraničních investorů z Velké Británie [7]. Subskripce znamená, že zvýšení kapitálu není realizováno z vlastních peněz, ale z prostředků věřitele v pozici investora, v tomto případě nejmenovaných britských “sofistikovaných” investorů, jak doslova uvádí australský těžař v tiskové zprávě na svém webu [8]. V tiskové zprávě se neuvádí, o jaké konkrétní britské investory se jedná. Může jít jak o hedgeové fondy, tak i schránkové firmy s nedohledatelným vlastnictvím. Co je opravdu děsivé, to jsou tyto majetkové pohyby v době, kdy EMH žádné cínovecké lithium nevlastní, ale majetkové vstupy a kapitálové subskripce běží naplno, jako kdyby firma už vydělávala reálné peníze z těžby.

Tisková zpráva o navýšení kapitálu EMH o 4 miliony USD formou vstupu britských investorů v pozici věřitelů (subskripce kapitálového podílu).

V dokumentu je přímo uvedeno: “The funds will be used to advance the on-going definitive feasibility on the Cinovec deposit, Europe’s largest lithium resource, and for general working capital.” V překladu: “Prostředky budou použity k tomu, aby se pokročilo ke konečné proveditelnosti Cínoveckého ložiska, největšího evropského zdroje lithia, a pro obecně fungující kapitál.” Jinými slovy, australský těžař už považuje lithium za svůj “kapitál” a zapojuje britské kapitálové investory a jejich peníze do těžby lithia, kterou poslanecká sněmovna ovšem na své říjnové mimořádné schůzi odmítla, protože chce, aby lithium těžil státní podnik Diamo a veškeré zisky aby zůstávaly v České republice. Kroky australského těžaře však svědčí o úplně něčem jiném, jsou to kroky, jejichž cílem je kapitálově “namočit” do kauzy lithium co nejvíce zahraničních investorů, aby došlo k hromadné žalobě mnoha kapitálových investorů z nejrůznějších zemí světa na Českou republiku za zmaření investic, které už dávno nejsou investicemi jenom Australanů, ale nejrůznějších fondů a kapitálových trustů ve Velké Británii, na Britských Panenských ostrovech a v USA.

Šéf Geometu dostal po sněmovních volbách v Česku rovných 300,000 kmenových akcií australského těžaře a na dalších 400,000 akcií má garantovanou opci až do roku 2020

Stejně tak v listopadu získal Richard Pavlík (šéf společnosti Geomet, která spadá pod EMH a zajišťuje průzkumné vrty na Cínovci) balík rovných 300,000 kmenových akcií EMH s nominální hodnotou $0.725 a ředitel průzkumové firmy se tak stal kmenovým akcionářem australského těžaře, jak se uvádí v tiskové zprávě [9]. Na dalších 400,000 akcií má opci až do roku 2020 v nominální hodnotě $0.58 za akcii. Už tedy nejde jen o australské investory, ale nově je akcionářem zcela oficiálně i občan České republiky. Ve stejný okamžik došlo k navýšení o 850,000 kmenových akcií ve prospěch Keitha Coughlana, šéfa European Metals Holdings. Nominální pricing akcií je stejný jako u Richarda Pavlíka. Coughlan drží akcie nepřímo skrze Inswinger Holdings Pty Ltd [10], další australskou firmu založenou v roce 1999, která je opět schránkovou firmou bez historie. Všechny majetkové přesuny, včetně opcí na kmenové akcie, se opírají pouze o kalkulace těžby, která vůbec nezačala. A tady se začínáme dostávat k jádru věci. Všechny pohyby a operace s kapitálem okolo australské společnosti se opírají o mezistátní dohodu mezi ČSFR a Austrálií o ochraně investic [11]. To, co se v ní uvádí, z toho se doslova tají dech.

Celý dokument je ke stažení zde.

Snad největší perlu najdeme hned na počátku dokumentu. Podle článku 2 a odstavce 1 má dohoda retroaktivní platnost k 1. lednu 1950. Opravdu, čtete správně. Veškeré pohledávky tak mohou Australané vztahovat k ochraně svých investic zpětně až do doby, kdy prezidentem ČSR byl Klement Gottwald. Podle článku 1, písmeno d, se ochrana vztahuje nejen na firmy založené podle jurisdikce ČR a Austrálie, ale i na jurisdikce třetích stran, tzn. na firmy, mateřské společnosti a holdingové trusty založené kdekoliv na světě, i v daňových rájích. Nedohledatelný majitel se sídlem na Banánových ostrovech může žalovat ČR v arbitráži, že jeho investice byla znehodnocena, protože poskytl kapitál australské společnosti, která se rozhodla podnikat na území ČR. Podepsaná smlouva o ochraně investic s Austrálií je hotový paskvil. Ale to není zdaleka všechno, protože ve smlouvě je daleko více ustanovení, ze kterých jde doslova hlava kolem.

Naprosto skandální mezistátní smlouva o ochraně investic je pozůstatkem divoké transformace z počátku 90. let. Retroaktivita v dokumentu, trans-teritorialita, nulová ochrana proti praní špinavých peněz, anonymita věřitelů, holdingové garance vícestupňového vlastnictví a další šílenosti pro případ arbitráže

Podle článku 3, odstavce 4, nebude jedna strana druhé bránit v použití právních nebo politických opatření druhé strany, pokud budou výhodnější. Z tohoto titulu vyplývá, že investoři mohou zcela legálně lobovat i na úrovní politických reprezentací a vlád a využívat ad-hoc právní úpravy obou zemí a uplatňovat je v zemi druhé s odkazem na tuto smlouvu o ochraně investic. Tomu se říká “trans-teritorialita” a vyspělé země něco takového neumožňují. Článek 8, odstavec 3, ve smlouvě je zakotveno právo investora chránit zájmy svých věřitelů (od kterých si investor půjčil peníze na investici v ČR). Není třeba citovat a opisovat celou smlouvu, je totiž naprosto jasné, že těžba Cínoveckého lithia má jenom 2 možná řešení v této chvíli. Buď přenechání těžby Australanům tak, jak zásoby lithia stojí a leží, nebo vyvolání mohutné arbitráže proti ČR za zmaření investic mnoha kapitálových investorů, které se zřejmě ani nepodaří nikdy dohledat. Údaje a podmínky uvedené ve smlouvě o ochraně investic jsou naprosto jasné a nedají se nijak změkčit nebo omluvit.

Australský těžař zatím vydal 87 milionů kmenových akcií.

Smlouva ochraňuje nejen investora v ČR, ale i jeho věřitele, jejich kapitál. Investor může využívat právní a politické nástroje obou zemí. Jelikož majitelem akcií EMH je od listopadu Richard Pavlík, český občan, bude možná vést žalobu a arbitráž jak podle mezinárodního práva, tak i podle smlouvy o ochraně investic, kde jedním z investorů, i když malým, je právě ředitel Geometu. Nepůjde tak v případě arbitráže zpochybnit princip trans-teritoriality, protože akcionářem australského těžaře bude český občan. Opatrné našlapování Andreje Babiše okolo kauzy lithium v posledních dnech je zcela logické. Je to chození okolo horké kaše, která namísto toho, aby pomalu vychládala, tak naopak její teplota stoupá spolu s tím, jak vedení australské firmy zatahuje do Cínoveckého lithia další a další zahraniční kapitál a investory z Velké Británie. Andrej Babiš musí být velmi opatrný, aby nenaštval Australany a neodstartoval tím arbitráž proti ČR.

Australané nemají co ztratit. Buď budou těžit lithium tak, jak předeslalo memorandum, anebo stáhnou Českou republiku v arbitráží z kůže. Druhá varianta se jeví dokonce jako mnohem výnosnější!

Nic nenasvědčuje tomu, že by jen na okamžik Australané vzali na vědomí rezoluci poslanecké sněmovny z loňského října. Naopak, upisují na australské burze další miliony akcií, provádějí emise nových kmenových akcií, navyšují kapitál skrze kapitálové subskripce s britskými investory z hedgeových fondů. Choval by se takto investor nebo firma, která by věděla, že lithium těžit nebude a že z toho nic nebude? Ani náhodou! Zamyslete se, proč investoři ochotně nakupují bezcenné akcie australské společnosti, která nikdy nic zatím netěžila a dosud netěží? Protože moc dobře vědí, že jde o investici na jistotu a s vysokým výnosem. Buď Češi couvnou a ze strachu z arbitráže nechají Australanům těžbu lithia, anebo bude obrovský zisk z arbitráže proti ČR za zmaření investic a poškození věřitelů, kteří v dobré víře poskytli australské firmě kapitál na těžbu lithia. A ta těžba je ochráněna nejen podepsaným memorandem s českou vládou, ale i neuvěřitelně diletantskou smlouvou o ochraně investic z 1. poloviny 90. let.

Dámy a pánové, sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích a v emailech, ať se nejen obyčejní lidé, ale i politici a politické strany dozví, k jakým majetkovým přesunům dochází uvnitř australského těžaře a jaký paskvil mezistátní smlouvy z 90. let o ochraně investic nám může přivodit na krk největší arbitráž proti ČR v novodobé historii. O této kauze budeme hovořit v pátek na Svobodném vysílači CS od 19:00 hodin.

Záznam pátečního pořadu ke kauze lithium a dalším tématům

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
sys
Návštěvník
tana
Návštěvník
tana

Vážení, slyšel někdy někdo z vás, že by nějaký stát vyhrál arbitráž s firmou, zastupovanou americkými právníky?
Podle stanoviska německých profesorů práva v arbitráži na “ochranu investic” vyhrát nelze.
Prof. Fursov je názoru, že plundrování zemí RVHP oddálilo vážné ekonomické problémy USA, ale teď nastala doba, když “je kapitalismus všude”, není co plundrovat.
Proto se musíme s klokany domluvit.

Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

Nejvyšší čas strčit celou tu Sobotkovu partu a hlavně Havlíčka na detektor a obžalovat je z vlastizrady. Trest smrti byl sice zrušen, ale zřejmě kvůli tomu dobytku co tu reálně vládne bude nutno udělat výjímku. Clintonová během kampaně predikovala ovládnutí všech významných světových zásob do r. 2025 k zajištění neotřesitelné dominance USA. Stojí za tím stále ti samí. Jen mopslíci se mění.

hofman
Návštěvník
hofman

Jak na svych strankach tak v burzovnich zpravach firma EMH uvadi, ze VLASTNI 100% vsech lithiovych lozisek na Cinovci.
Toto je napriklad jejich interni zprava o podepsani Memoranda o porozumeni s CS
https://www.europeanmet.com/wp-content/uploads/2017/10/20171002-EMH_MOU-Signed-with-Czech-Government.pdf
Vsimete si strany cislo 2, prvni vety pod odstavcem “Project overview”
“EM vlastni 100% lithiovych a cinovych depozit na Cinovci v CR”
Tu samou informaci muzete videt v jejich oznameni na burzach ASX a AIM
napr.
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/EMH/13382933.html
Nekdo tady lze, bud EMH podvadi sve akcionare nebo existuje dokument o nabyti vlastnictvi
lithiovych depozit spolecnosti EMH od vlady CR.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

S povděkem kvituji, že V. Jirásek ubral plyn s tím jeho inuiš horkým bramborem, takže je jakž takž těm anglickým slovům rozumět. Ještě by měl už konečně po těch několika letech něco udělat pan Marcikán s tím svým prapodivným mňoukáním.

Jardah775
Návštěvník
Jardah775

Pokud to bude pravda, tak ČSSD již nesmí vyhrát žádné volby, pan Havlíček musí být souzen za poškození českých zájmů, vlastizradu a musí být odsouzen k propadnutí veškerého majetku, kterého nabyl on a jeho příbuzní po podpisu smlouvy!!!

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Ještě se to dá uhrát na to, když by přiznal veřejně, že ho před podpisem memoranda zkorumpovali. To by potom byla smlouva neplatná a sám by si tím zachránil kožich s menším zlem, když by šel sedět.

Tal
Návštěvník
Tal

S Australany se dohodnout. Vyčíslit ztráty, které vznikly ČR z memoranda a následné nutnosti domluvy s druhou stranou. Havlíčka (případně i jeho nadřízeného) obžalovat a podle výše ztráty vzniklé ČR vyměřit výši trestu.

Jája
Návštěvník
Jája

Tady je to poměrně jednoduché. Ve vládě a státních institucích jsou dosazení trolové, kteří úmyslně kurví smlouvy a zákony ve prospěch třetích stran – povětšinou tzv. „zahraničního kapitálu“. A s výsledky se setkáváme denně – viz nedávná volba prezidenta, a jednostranné propagování určitého kandidáta, a to i českou televizí, která je placená občany a má být nestranná. To samé platí i o soudcích, státních zástupcích, a dalších a dalších. Tato kauza je jen jednou částí velkého spektra podvodů na nás – obyčejných lidech – platí celosvětově. Celé by to šlo smáznout jednoduše tím, že vše bylo podepsané a domluvené s cílem někoho – nás a náš stát podvést, a že jsou v tom zainteresované i figurky ve státní správě a vládě. Jenže v dnešním mafiánském světě je to neprůchodné – moc těchto zločinců a podvodníků taková, a jejich chapadla jsou tak dlouhá ( mezinárodně – globálně ), že nás samotné uštvou k smrti. A naše moc je proti nim mizivá, i když nás je hodně. Tuto kauzu se asi nepovede rozumně uhrát, a dopadne to stejně jako s Bakalou a OKD – zisk se zprivatizuje, a ztráta se socializuje. Babiš je na to příliš krátký – navíc sám jede v divných obchodech s firmami jako je Monsanto, atd., o jeho napojení na dotační programy by se dalo napsat samostatný článek, takže je vydíratelný – jeho business plně závislý na jiných.
Jak z toho všeho ven? No lehké to nebude. Stačí se podívat na Putina a Rusko, jak opatrně našlapuje, jak si dává pozor na slova a činy, a snaží se jednat a vyhýbat konfrontacím. My jsme v mnohem horším postavení. Musíme začít od sebe. Na nějakou výměnu vlády nemáme sílu, nejsme nijak organizovaní, nemáme ani nikoho, kdo by současné „dárečky-trolíčky“ nahradil, jsme ve fázi poznávání reality. Teprve poznáváme jejich metody, způsoby manipulací a podvodů, a pozvolna horko těžko stloukáme nějaká dílčí řešení. Pro začátek by jsme se měli věnovat rodině a dětem, vyhýbat se závislostem, dluhům, být imunní vůči mediálním i jiným manipulacím, umět je rozpoznávat, a naučit nás i naše děti, jak se jim bránit, a možná uvažovat o změně místa žití, protože jak známo, ve městě jste mnohem více závislí na systému, než na vesnici. Na vesnici přece jen máte vlastní studnu, les, místo na dílnu s nějakým strojním vybavením, takže si leccos opravíte, nebo uděláte, atd. A kupovat ve větší míře české produkty – dáváte tím práci našim lidem, kteří platí odvody státu – větší příjem do státní kasy – menší míra zadlužení, firmy můžou víc investovat do modernizací a kvality produktů, a peníze jako oběživo zůstává na našem území – máme je ve svých rukou. Postupně můžeme přemýšlet o dalších důležitějších krocích k odstavení téhle mafiánské chobotnice. Ale tohle je bez problémů v našich silách.

Ten co ví
Návštěvník
Ten co ví

Tady šlo o arbitrážní podfuk ihned od začátku jenže tohle se bude splácet ještě za 200 let.

Hrdina
Návštěvník
Hrdina

Je mozne koupit akcie?

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Musíš si napřed nechat obříznout fógla. to jsou zakosherované akcie.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Asi tak!

fanda
Návštěvník
fanda

Samozrejme, na Londynske nebo Australske burze. Ja osobne jich par vlastnim a pokladam to za vynikajici investici.