Zapomeňte na Vlasovce, v Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník vojákům...

Zapomeňte na Vlasovce, v Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník vojákům Wehrmachtu a oddílů SS padlých na Východní frontě při obléhání Leningradu a během Rževské operace! Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp, říká o Sudetských Němcích, kteří narukovali na Východní frontu, místní usedlík! Přiznává, že chtěl diskusi o Sudetech otevřít už dřív, ale stále mu prý říkali, že ještě není správný čas! Na kopci stojí německý vojenský Železný kříž a náhrobky padlých orlů! Ruská televize se z tohoto materiálu pomine, tohle už překročilo všechny meze!

Zapomeňte na Vlasovce, v Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník vojákům Wehrmachtu a oddílů SS padlých na Východní frontě při obléhání Leningradu a během Rževské operace! Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp, říká o Sudetských Němcích, kteří narukovali na Východní frontu, místní usedlík! Přiznává, že chtěl diskusi o Sudetech otevřít už dřív, ale stále mu prý říkali, že ještě není správný čas! Na kopci stojí německý vojenský Železný kříž a náhrobky padlých orlů! Ruská televize se z tohoto materiálu pomine, tohle už překročilo všechny meze!

Přepisování dějin probíhá v České republice na plné pecky, až se z toho doslova tají dech. Server Novinky.cz dnes v neděli přinesl výbušný článek [1] a rozhovor s lidmi, kteří již před lety a v tichosti nedaleko obce Kořenov v blízkosti rozhledny Štěpánka obnovili nacistický památník věnovaný padlým “orlům”, tedy místním sudetským Němcům, kteří padli na Východní frontě v řadách Wehrmachtu a jednotek SS. Památník byl vybudován v letech 1943 až 1944 místními sudetskými Němci na památku svých “orlů”, tedy dětí a spoluobčanů, kteří padli v Sovětském svazu při operaci Barbarossa. V čele památníku stojí z kamene vytesaný Eisernes Kreuz, tedy symbol nejvyšší německé válečné medaile Železného kříže udělovaný vojákům Wehrmachtu a SS za chrabrost, hrdinství a odvahu. Kříž dominuje průčelí louky s vyhlídkou na Jizerské hory.

Železný kříž jako dominanta památníku padlým vojákům Wehrmachtu a SS. Foto: Petr Horník, Právo

Po obou stranách kříže okolo louky stojí dohromady 20 náhrobků, resp. menhirů, u některých z nich jsou zapálené svíčky. Potomci místních sudetských Němců na toto místo jezdí pravidelně a zaplují svíčky pokaždé okolo Dušiček, o existenci tohoto pomníku vědí jenom místní lidé, mnozí to označují za provokaci, jiní s tím souhlasí, ale upozorňují majitele pozemku, obec Kořenov, že na obnovu těchto památníků ještě nenastala vhodná doba. Památník byl přitom zrekonstruovaný již v roce 2011 a pozemek patří místní obci Kořenov. Tato původně sudetská obec s názvem Bad Wurzelsdorf patřila spolu s vesnicí Polubný (Polaun) k místnímu německému správnímu centru vojenské posádky Wehrmachtu, která na kopci nedaleko rozhledny Štěpánka měla protiletadlovou základnu, konkrétně se jednalo o protiletadlový flak, který se geograficky nacházel na trase spojeneckých bombardérů nalétávajících z jihu na Frankfurt nad Odrou a opačně ze severu na Prahu.

Místní spolek na Den české státnosti obnovil nacistický památník místních sudetských Němců, kteří padli při tažení německé armády v Sovětském svazu

Posádka měla podle dobových informací 280 mužů a obsahovala celkem 6 protiletadlových flaků typů Flak 40 a Flak 41, které tehdy tvořily páteř německé protiletadlové obrany. Součástí posádky byla i radiová stanice propojená s pražským velením protivzdušné obrany Protektorátu Čechy a Morava, které spadalo pod Wehrmacht a koordinovalo protivzdušnou obranu Protektorátu. Stejně tak byla posádka radiově spojena s velením protivzdušné obrany v Drážďanech.

Místní sudetské obyvatelstvo se podílelo na válečném úsilí III. Říše především odvody svých synů na Východní frontu, mnozí z nich se podíleli na obléhání Leningradu a také při Rževské operaci [2], při které zemřeli tisíce sudetských Němců v řadách Wehrmachtu. Do těchto bojů, které předcházely Stalingradské porážce Wehrmachtu, totiž zasáhly německé divize Wehrmachtu složené z vojáků ze Sudet, z Maďarska a Rumunska. Padlým orlům tak jejich rodiče ze sudetského Bad Wurzelsdorf a okolních obcí postavili na vrchu nedaleko místní rozhledny památník, který po válce byl stržen českými vlastenci. V roce 2011 však místní radnice udělala něco, co si nedovedete představit.

Detail na celý památník i s jednotlivými menhiry jednotlivých padlých. Foto: Petr Horník, Právo

Ve sváteční den vzniku republiky, tedy 28. října 2011, místní spolek Jizeran slavnostně otevřel tento zrekonstruovaný památník, a to se souhlasem radnice obce Kořenov, na jejímž pozemku areál leží. Kamenný monument Železného kříže byl stržen a shozen dolů pod svahem ve stráni dlouhých 60 let, menhiry byly vyvrácené od konce války, ale místní spolek všechno zrekonstruoval a na sváteční den 28. října 2011 tento památník znovu otevřeli. Všechno se odehrálo v komorním duchu, tehdy v roce 2011 o tom dokonce místní média přinesla informaci, ale nic jiného se okolo toho nedělo, a to především z toho důvodu, že před 8 lety neprobíhaly v ČR ty procesy, jako probíhají dnes, že např. soud v Hradci Králové vrací majetky vdově po vojákovi Wehrmachtu a důstojníkovi tajné služby Abwehrstelle. Článek o prolomení Benešových dekretů jsme přinesli zde.

Pomník padlým vojákům Wehrmachtu a SS stojí na kopci nedaleko sudetského Bad Wurzelsdorf a dnešního Kořenova už 8 let

Když spolek na den české státnosti a vzniku republiky otevře se souhlasem obce zrekonstruovaný nacistický památník padlým vojákům Wehrmachtu a SS, tak by to konečně mělo někoho probudit, jakým plíživým způsobem se přepisuje historie a zatímco starosta Prahy 6 chce odstraňovat pomník maršála Koněva a jiný starosta z pražských Řeporyjí se teprve chystá nechat postavit pomník kolaborantům s německým Wehrmachtem, tedy Vlasovcům, tam mezitím v Jizerských horách nedaleko Kořenova už 8 let stojí památník vojáků Wehrmachtu a oddílů SS, kteří zahynuli při tažení v Sovětském svazu.

Rozhledna Štěpánka, v její blízkosti byly za války pozice německé posádky s protiletadlovými flaky.

A to ještě je třeba říct, že kamenný monument v podobě Železného kříže mel na sobě původně svastiku, ale tu 8. května 1945 čeští bojovníci odstřelili. A teď si možná řeknete, že za obnovou stojí Sudeťáci a cizí neziskovky. Jenže, to vás vyvedu z omylu. Za touto akcí jsou místní podnikatelé v turistickém průmyslu, kteří by rádi viděli více německých klientů v penzionech, chatách, chalupách. A když uslyšíte, jak mluví o nacistech a Němcích, tak doslova zezelenáte a pochopíte, proč ruská televize správně a zcela logicky bije na poplach, co se to proboha děje v ČR s přepisováním historie a oslavováním nacistů a německých vojáků, případně kolaborantů s Němci.

Kdyby tady žili sudetští Němci, kraji se vede mnohem, mnohem líp

Vlastimil Plecháč je místní rodák a podniká v cestovním ruchu. Nijak nezakrývá své byznysové cíle, že by v oblasti rád viděl více německých turistů. A tomu má posloužit i nacistický památník z roku 1943. Doslova uvádí následující slova, citace:

„Chci, aby do kraje přijížděli lidé na víkend, ne jen na otočku. A úplně nejlepší by bylo, kdyby sem znovu přišli bydlet. Ty opravené domy kolem většinou slouží jako chalupy. Ať chceme, nebo ne, dějiny, nejsou černobílé. Za války v obcích Kořenov a Polubný žilo skoro deset tisíc lidí, v každé po pěti tisících. Dnes je to tisíc obyvatel. Dohromady. Jizerky se z odsunu nevzpamatovaly. Jsem vlastně rád, že to s tím křížem jiní rozhodli za obec. Chtěl jsem téma otevřít už dřív, ale stále mi říkali: Ještě není správný čas. Možná se dá říci: Mohlo se čekat ještě dýl, na politicky příznivou dobu. Ale ta nastane kdy? Vždyť my, starousedlíci skoro všichni bydlíme v domě po Němcích. A já pořád říkávám: Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp.

Nejedná se o náhrobky, ale o tzv. menhiry z nordické mytologie, které připomínají duše mrtvých. Nejde tedy o hroby v pravém slova smyslu.

A je vymalováno, dámy a pánové. Pokud jste si koupili moji novou knihu a máte ji přečtenou a dosud stále nechápete, proč v ní vysvětluji souvislosti o Němcích a esesácích a jakou to má souvislost s behaviorální genocidou vlastního druhu, tedy v tomto případě s genocidou národa a identity, tak tady máte odpověď na příkladu pana podnikatele z Jizerských hor jako dokonalý příklad.

Tomuto já říkám brutální vyrvání Overtonovského okna z pantů a jeho odnesení do úplně jiného baráku, protože tady už nejde hovořit jen o nějakém lehkém posunu Overtonovského okna, tohle je konec, hotovo vymalováno a stačí jenom, aby poslední zhasl. Samotní Češi narození v ČR touží po návratu Sudeťáků, kteří byli členy NSDAP, děti posílali do jednotek SS a do Wehrmachtu, aby bojovali za III. Říši, aby vyhladili Rusko a poté veškeré slovanské kmeny v Evropě, které podle plánu Generalplan Ost [3] měly být po válce přesunuty za Ural k otrocké práci pro Velkogermánskou říši.

Převracení výkladu dějin vede k procesu oslavování německých vojsk a plivání na sovětské osvoboditele. Na podstavci kříže je nápis: “Žít znamená bojovat!”

Pan podnikatel navíc nechal v místním lesoparku zbudovat pomník Miladě Horákové a uvádí, že úplně nejlepší by bylo, kdyby rodiče do Jizerek vzali své děti. U Štěpánky by jim vysvětlili, proč ten kříž připomíná Němce. U pomníčku Miladě Horákové by historický výklad mohli dokončit. A pro vylepšení nálady by prý zašli do místního muzea k Cimrmanům. Takovéto uvažování dnes mají místní lidé v Sudetech. Stýská se jim po sudetských Němcích, kteří v roce 1938 přesně ty samé Čechy z prostoru vyháněli.

Na podstavci kříže je cedulka s dvojsmyslným textem: „Žít znamená bojovat. Toto místo bylo obnoveno s úctou k obětem válek spolkem Jizeran“

Jak to tedy nazvat, když oběť omlouvá svého utlačovatele a kata? No, to je Stockholmský syndrom, jenže ten popisuje jinou situaci a vztah mezi únoscem a rukojmím. Ale tady tento vztah neplatí. Tady máme na jedné straně Čechy, kteří vyrostli až po válce, dávno po válce. A na straně druhé máme potomky sudetských Němců, kteří také vyrůstali po válce. Ovšem co zůstává a nemění se, to je postupné přepisování, ani ne tak dějin, jako spíš výkladu dějin.

Najednou to nejsou Sověti oslavovaní jako osvoboditelé, naopak, postupně a v náznacích jsou vykreslováni jako okupanti. Naproti tomu Němci a němečtí vojáci, dříve vykreslovaní jako nacisté usilující o genocidu slovanských ras, jsou vykreslováni jako milí lidé, kteří to tak nemysleli, nechtěli nastupovat do Wehrmachtu, protože museli, taková prý byla doba, uvádí pan Plecháč v rozhovoru pro Novinky. Ano, místní obyvatelé Bad Wurzelsdorf a okolí, kterých tam prý za války žilo na 10 tisíc, byli prakticky všichni členy NSDAP a nosili hnědé uniformy ve stejné barvě, jakou má košile a kalhoty Mikuláše Mináře při demonstracích na Letné, když vítá spolu se svým kolegou jáhna ze Sudet [4], ale taková prý byla doba, všichni byli v NSDAP, nu co už.

Přeprogramování myšlení dětí ve školách a mediální indoktrinace dospělých

Takže, jaký je to proces, dámy a pánové? No, je to proces na 1. prioritě, je to proces výchovy a indoktrinace, a to nejen ve školách, ale i v médiích, které už velmi dlouho, posledních deset let na českém mainstreamu, ve filmech a v seriálech reprogramují podvědomí českých občanů o Němcích. Vzpomeňte třeba na Habermannův mlýn [5], který prvoplánově vykreslil Čechy jako neskutečné a zuřivé, mstivé a zákeřné bestie, zatímco dobrotivý sudetský Němec a jeho rodina byla zdecimována. Výsledkem tohoto reprogramování je okamžik, kdy čeští občané přebírají tento mediální narativ za vlastní, plivají na vlastní českou historii, kritizují odsun Němců z pohraničí, poukazují na vyprázdněnost vesnic, staví akt odsunu Němců do negativní role a natvrdo prohlašují, že kdyby Němci zůstali, bylo by všem lépe. Sám přitom jako hlupák dodává, že všichni v Jizerských horách, jak tam jsou, tak bydlí v německých usedlostech.

Když Češi začínají obnovovat a renovovat památníků vojákům Wehrmachtu a SS, lze to označit za počátek zániku národa.

Asi mu nedochází, že kdyby se Němci vrátili, anebo kdyby nikdy neodešli, že by ani on vůbec neměl v oblasti svoji chatu, resp. penzion, ani on by tam nebyl. Článek na Novinkách si sami přečtěte, protože mně hlava absolutně nebere, jak někdo v pozici podnikatele, který žije a podniká v prostoru po odsunutých Němcích, může volat po návratu Němců a stěžovat si, že by bylo bývalo lépe, kdyby Němci zůstali. Jestli něco vykresluje chorobný proces autogencidy a degenerace národa, tak je to přesně takovéto chování českých lidí. Takže, zapomeňte na Vlasovce, protože Česko už 8 let má památník Wehrmachtu a vojáků SS, kteří hrdinně padli při obléhání Leningradu a při Rževské operaci, která vešla do dějin jako Mlýnek na maso. Ruská televize tak bude mít další materiál, ze kterého je dozajista klepne.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
bezkrize
Návštěvník
bezkrize

Po 1. říjnu 1938 se české obyvatelstvo ocitlo v pozici národnostní menšiny, která neměla naprosto žádná národní práva. Byly zrušeny všechny české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven ve prospěch Říše. V úředním styku byl zakázán český jazyk, česky se nesmělo mluvit ani na veřejnosti a v dopravních prostředcích. Češi nesměli vykonávat zaměstnání v kterékoliv instituci státní správy, dále nesměli vykonávat žádné politické funkce, ani na obecní úrovni. Postupně byly zrušeny všechny české noviny, byl zakázán tisk českých knih, do kin nesměl přijít žádný český film, bylo zrušeno české vysílání v rozhlasu. Omezována a nakonec zakázána byla i česká divadelní ochotnická představení, fotbalová utkání, taneční zábavy, poutě, veřejná procesí i kázání a bohoslužby v češtině.[3] Zavřena byla většina českých veřejných knihoven, české střední školy, omezen byl počet základních škol. Češi byli znevýhodňováni při získávání práce, a po okupaci Čech a Moravy odcházeli do Protektorátu. Postupně byly hospodářským tlakem likvidovány drobné české podniky, docházelo ke konfiskaci českého zemědělského majetku. Do roku 1943 se ocitlo v německých rukou zhruba 75 tisíc hektarů půdy, kterou dříve vlastnili Češi. Kromě toho byli Češi omezováni v nakládání se svým majetkem, nesměli ho dále prodávat do českých rukou apod. Češi, kteří podlehli soustavné šikaně ze strany německých úřadů a formálně se přihlásili k německé národnosti, byli po válce “vysídleni” do Německa (nebo do Rakouska).

Vedle české menšiny uvízli v zabraném pohraničí také němečtí antifašisté a různí další německy hovořící jedinci, kteří se nepřipojili k masové podpoře nacistické strany. Jednalo se v prvé řadě o místní sociální demokraty a komunisty, dále však také třeba o svědky Jehovovi a postupně i další názorové menšiny, které stály buď otevřeně proti politice nacistické strany, nebo ji odmítaly podporovat. Tito dosavadní českoslovenští občané nemohli z různých důvodů odejít do českého vnitrozemí. Prakticky hned po nacistickém záboru pohraničí začali být zatýkáni nebo společensky postihováni.[4] O měsíc a půl později proběhla i v zabraném pohraničí Křišťálová noc a sudetští nacisté začali systematicky pronásledovat i místní židovskou menšinu.

bezkrize
Návštěvník
bezkrize

Když už tak menhiry bez kříže.Vždyt těm vojákům co tam museli nedobrovolně o nějaké vyznamenaní v podobě železného válečného kříže přece nešlo.Na uctění památky jsou menhiry dostačující.

Toscana
Návštěvník
Toscana

No jo, příspěvky musí schválit soudruzi v Moskvě. Tak to nemá cenu ani něco psát.

kryssa
Návštěvník
kryssa

Mám z toho dost zamotanou hlavu. Jedná se o padlé a člověk si říká nechejme je na pokoji co bylo již zůstane. Ale. Ten památník ty akce kolem a další památník zase jiným kteří vraždili ve jménu zisku a chtivosti.Ne není to správné a jak se popisuje hloupost českých lidí kteří za vším nevidí nic než mamon tak mám sám za sebe vztek. Osobně bych doporučil těm kteří tam chodí “oslavovat” ať si je “vezmou” přes hranice i s tím památníkem. i s tím památníkem. Pravdou zůstane skutečnost že je to ostuda pro naši zem ……..

Václav
Návštěvník
Václav

Stavěl jsem ten kříž. Parta kamarádů všeho možného i nemožného smýšlení měla vždy naší Stepanku ráda, pořádali jsme různé akce, úklid lesů, obdarovavali děti v nemocnici, několik let chodíme na vánoce do domova důchodců, jezdíme pomáhat při povodních atd… Kříž jsme pod skalou našli při jednom úklidu okolí. Slovo dalo slovo a v jeden víkend byl postaven znovu. Historie a hysterie kolem vystupuje a vzniká až ted.
Kříž nepostavili nacisté, ale rodiče. Rodiče dětí které padli ve válce, ve válce kam nechtěli jít. Každý menhir byl dopraven z jedné vesnice jako symbol utrpení jejich synů. Cílem nebyl žádný zisk, žádná návštěvnost, nikdo z nás nepodnika v cestovním ruchu. Nikdo z nás z toho neměl žádný prospěch a nikdo z nás si nepřeje návrat před rok 1945.
Kříž je památník, náhrobek. Vyspělost kultury se pozná podle toho, jak se chová k památníkum svých nepřátel.
Ničit hroby je stejné jako pálit knihy. Odpouštět je nejvyšší důkaz lidskosti.
Smíření s minulostí nese i připomínáni si toho jaká byla. Kříž stojící pod rozhlednou Štěpánka není propagace nacismu. Je připomínkou toho, kolik mladých lidi na všech stranách hrůzné války trpelo a umiralo. V našich očích. Je důkazem smíření a odpuštění.
Co evokuje ve vašich očích a za co jej považujete vy, vypovídá o vás. Nikoliv o nás co jsme jej stavěli. Zamyslete se nad sebou, uklidnete hysterii, vyrovnejte se s historií.
Odpuštění je vlastnost boží. Nechte mír a klid vstoupit do vašich myšlenek. Ale nezapomínejte jaké hrůzy dokáže nenávist a zloba vytvořit.
A tato diskuse se plní nenávistí a zlobou. Tou stejnou nenávisti a zlobou která způsobila hrůzy, na jejichž konci stavěli rodiče svým dětem kříž.
Myslete a odpoustejte.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Václav
už jsem zde napsal a opakuji. To že tam stojí náhrobky které postavili lidé svým blízkým kteří šli pro pitomce Hitlera bojovat a chodí tam na ně vzpomínat je jejich právo a tu pietu by jim neměl nikdo upírat. Ale aby místní češi nad jejich hroby “postavili” symbol nacizmu, pro který ti hoši jak říkáš proti své vůli šli padnout je jednak výsměch těm padlým a od těch co to udělali pěkná debilita protože jako češi staví symbol nacizmu,kteý chtěl český národ vyhladit. Tak tady nehraj na city kecy o partě kamarádů. To jste si nesrovnali v hlavě blbečci, že stavíte symbol nacizmu který kdyby rusové nesmázli tak tady ani nejste?

Václav
Návštěvník
Václav

Neznali jsme pravý původ kříže a jeden ze starousedliku nám tvrdil, že kříž je maltezsky a byl postaven v mezivalecnem období, jako památka padlých v první světové. A následně využit nacisty. A urážky si odpusť. Nikdo z vás neví jaká neznámá nad původem kříže byla, jak až po letech pátrání se ukázala verze která je obecně brána jako ta pravá. Pokud neznáš celou historii a situaci, nesud. Po bitvě je každý generál. A pokud i přes to chceš urážet, ozvi se mi na email. Rád ti vše vysvětlím podrobně a můžeme si promluvit i o tom blbeckostvi. Já proti Rusům nic nemám, naopak, Slovan Slovanu bratrem. Ale to smaznuti nacismu sebou neslo i hodně stinné stránky ze strany osvoboditelů. Často a rád mluvím s pamětníky, díky své práci jich potkávám několik každý den. A takhle jednoduché to tady nebylo. Opět se ukazuje to co jsem psal. V kříži každý vidí to co tam chce vidět a vypovídá to o něm samotném, nikoliv o tom kamenném symbolu. Jako symbol nacismu, je v Čechách brán i kříž keltský, který je vyrazen na rubu jednolibrove mince. Nikoliv symboly, ale lidé nosí zlo.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Amen Vaclave za cestnost, a dobre srdce.
“Nikdy nezapomen, nikdy neodpoustej”, “oko za za oko, zub za zub” je agendou Satanovy Synagogy. A je smutne, ze ten co s Tebou tak vehementne argumentuje je ji nacichly, a pritom bez znalosti.
“Blahoslaveni chudi duchem, neb kralovstvi nebeske je jejich”.
Pochvalen bud Pan Jezis Kristus, az na veky veku. Amen.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Václav
maltézký kříž s hákovým křížem uprostřed? Prosímtě nech toho. Tady ty iniciativy hlupáků z nás dělají blbce před světem a i pokud to není židofašisty přímo řízené, tak je to sprostá provokace země která nás osvobodila. A zlo nosí ti,co symboly zla nesmyslně obnovují ať už to
dělají v něčím žoldu, z hlouposti či nevědomosti či jen jako hloupé provokace. Ten nacistický kříž mezi kameny symbolizujícími hroby padlých
který symbolizuje právě tu zločinou mašinerii kvůli které přišli o život
je prostě blbost. A pokud šlo o němce kteří šli do války z donucení, i zneuctění jejich památky. A když tam ještě nějakej” pamětník” mele nesmysly o tom, že by se sudeťáci měli vrátit , tak co chceš na tom omlouvat?

Václav
Návštěvník
Václav

Kříž byl rozlomen na 4 kusy, podstavec a spodní rameno stalo na místě. Zbyla tři ramena byla různě po okolí. Jsou na něm patrné dulky po strelach a nakonec byl zničen snad RPG, nebo delem, už nevím. O svastice uprostřed jsme se dozvěděli až před třemi lety. Do té doby měl každý za to, že šlo o následky demolice, přesně v místě kde údajně byla, byl totiž rozlomen. Dnes tam samozřejmě žádná svastika není. Provokace Rusů to už je na mě vysoká zamotanost. Jak tam naroubovat co nejvíc zla. A zase se budu opakovat. Co vnímate vy, vypovídá o vás, ne o mě. Dal bych ruku do ohně za to, že při pohledu na tento kříž se z nikoho nacista nestane. V mém vidění světa je naopak trvalou připomínkou toho, kam omezenost, zloba, nenávist a sebestrednost může až zajít. Každý si bere to conmub je nejbližší. NIKDY bych nesouhlasil s nicenim památníku, pálením knih, devastaci hřbitovů a podobným zverstevm. Osobně jsem silně protimuslimsky. Procestoval jsem Srbsko a Kosovo. Zaujala mě jedna věc, na Srbské straně stojí mešity a místní se o ně starají. Místní, kteří s muslimem vedou válku odjakživa. Opecovavaji jejich symbol. Navzdory své víře. V Albánské části jsem viděl vypálené kostely a rozbourane hřbitovy. Chci být spíše srbem než albancem…

Václav
Návštěvník
Václav

A co se týče současné situace v kraji… Severní Čechy obecně a Tanvaldsko zvlášť silně, jsou plné lidské chudoby. Finanční i duševní. V podstatě je to jedna velká vyloučena lokalita. Plánované nezaměstnaní, fetaci, vysoká kriminalita, nízká vzdělanost, atd… To vše v kulisách nádherné přírody a okouzlujících staveb. Žel bohu většinou v katastrofalnim stavu. V Jablonci je z bývalé banky v centru cikanska ubytovna. Nádherné budovy fabrik zeji prázdnotou. Domy, které dnes už snad ani nikdo neumí postavit jsou plné varen pervitinu, bordelu špíny… A přitom kraj býval bohatý, lidé pyšní na to kde žijí a vztahy mezi Čechy a Němci byly dobré. I za války se soused postavil za souseda a většině šlo o to přežít. Opravdu spoustu historek jsem slyšel od pamětníků. Ano. Za Němců se zde žilo lépe. To je nepopiratelny fakt. Stejně tak na Polské straně Krkonoš je vše čistší, životní úroveň vyšší a je tam bezpečněji. Vy soudite něco, co znáte jen teoreticky. Já tady žiju. Najdete v sobě i prostor pro jiný názor, zajimejte se o důvody které mě vedou vám oponovat. Nebuďte sebestredny, protože tím jste omezený v myšlení. Já uznávám, že při kompletní znalosti historie krize je jeho postavení vysoce kontroverzní, a zřejmě bych se jej dnes nezúčastnil. Ale tak krásný a silný symbol se dá využít v dobro. Nemusí se ničit a devastovat. Na jeho podstatě se dá lidem minulost připomínat, vysvětlovat a tím se bránit jejímu opakování. Vše je o přístupu a otevřenosti hledání tě správné cesty.

P8ja
Návštěvník
P8ja

Tak teď jste tomu nasadil korunu.

Bettyna
Návštěvník
Bettyna

Václave -to jsi se s partou opilců vyznamenal. Že tě táta nevyčural raději do kopřiv.

Crusarder
Návštěvník
Crusarder

Jenom naprostý magor dělá něco a neví co.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Amen Vaclave. Podle proslovu a cinu jsi dobry clovek. Ti, kteri hledaji nenavist vuci nemeckemu narodu (a casto na tomto shmoozu se primitivne projevuji, jako ze znaji Nemce, ze rok mezi nimi sluzebne stravili, atd.) jen slouzi ucelum Satanovy Synagogy, ktera se snazi 7-24-365 stvat Cechy proti Nemcum, Nemce proti Cechum, Slovanum. Zeny proti muzum, buzeranty proti normalnim, barevne proti bilym, muslimy proti krestanum, krestany proti muslimum. A Satanova Synagoga se rehta, jak gojimi se mezi sebou hadaji..
Necht Buh Ti za zehna.

karpi
Návštěvník
karpi

Myslím, že teď, když už víte, co jste znovupostavili, byste to měli vrátit zase tam, kde jste to našli.
To by bylo asi to nejlepší usmíření…

Václav
Návštěvník
Václav

Viz výše.

aws
Návštěvník
aws

Proč? U Bezzeccy došlo 21. července 1866 k jedné z bitev bojů za sjednocení Itálie. Na tamním hřbitově mají pomníky padlí vojáci obou válčících stran.

A pokud jde o ten kříž: takové lze opravdu nalézt už na pomnících padlých z první světové války. Ano, na tomhle bývala svastika, ale už tam není, a pokud vím, nikdo ji tam vracet nehodlá. Takže nad čím tady vyšilujeme…

Dodejme, že to, jejichž památce je ten areál věnován, prostě do té prašivé války museli, ať chtěli nebo ne. Za podporu německého “národního socialismu” tudíž obnovu onoho pomníku nepovažuji.

Crusarder
Návštěvník
Crusarder

Fašistům a těm, co je podporovali nelze odpustit zvěrstva, kterých se dopustili. Stejně jako těm, kteří je po letech podporují. Odstěhuj se k hůnům, tady nemáš co dělat, kryple.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Václav

Odpustit Němcům za jejich nacistické zločiny – ANO.
Stavět pomníky nacistickým katům, kteří v případě svého vítězství by vyhladili náš národ – NE.

Bettyna
Návštěvník
Bettyna

Ty ! se zamysli, konáš dobro a chlubíš se. To je na zvracení oslavit našeho věčného nepřítele Germána. Odjakživa nás napadali a zabíjeli. Ty jim postavíš pomník ?

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

přesně tak mohli to odvézt když měli dost času ať to nyní uctívají, slaví u nich doma,
stejný je to tak všude.
————-
Mike 123
“……..Ať si poražený nepřítel staví pomníčky na svém území.
Pro 9, 2019 14:56

roman
Návštěvník
roman

Ve Vizovicích na hřbitově je pomník padlým německým vojákům. Postavený byl, řekl bych, tak před 15-ti lety. Hřbitov se přitom nachází doslova na dohled vizovického zámku, ve kterém na konci války sídlila protipartyzánská jednotka SS Josef, složená mj. ze sudetských Němců a která měla na svědomí vypálení a vyvraždění Ploštiny, Prlova, Vařákových pasek, Jiříčkova mlýna, a která 1. května 1945 přímo v areálu zámku vyvraždila partyzánskou rodinu Oškerovu. Tato rodina, na rozdíl od německých vojáků, ve Vizovicích žádný pomníček nemá.

Pomník padlým německým vojákům se prý nachází i na Lesním hřbitově ve Zlíně a to kousek od židovské části hřbitova.

Z Ploštiny přitom zmizela socha partyzána a znak partyzánské brigády Jana Žižky. Z Prlova zmizela cedule, značící partyzánskou obec.

A americká velvyslankyně na Slovensku pronese: “V roku 1945 slovenskí vojaci a partizáni bojovali proti nacistickým okupantom a pripojili sa k obrovskému transatlantickému úsiliu poraziť ideológiu založenú na nenávisti a útlaku. (https://komentare.sme.sk/c/22209573/vdaka-nato-a-eu-slovensko-prosperuje-ako-nikdy.html)

dan
Návštěvník
dan

Tady jede stále dokola: je/není to symbol, je/není to maltézský kříž, je/není to pruské, je/není to naci atd.

Taktedy jeden fakt + jedna paralela – názor nechť si každý vytvoří sám:
1) Tento konkétní kříž původně nesl nacistický hakenkreuz, který byl po válce odstraněn a zničen. Tečka
2) Pokud na vlajce např. bývalého SSSR vyretušujete pěticípou hvězdu, zůstane srp a kladivo, budou zůstavší symboly a vlajka i přesto historizujícími atributy evokující nějaké údobí či nebudou?

Za mě – kříž zpátky do strže nebo do drtičky a Skopčáci ať si zaplatí a nechají postavit neutrální symbol pro pietu. Starosta by měl podstoupit osvětu, pan podnikatel by měl k soukmenovcům přes kopec. Mrzák jeden duchovní. Naplivat mu do ksichtu neb sám plive na naše předky, byť ti jeho byli možná taky v Terezíně, ale nejspíž na věži!!!

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

Možná to někteří vezmete s podivem ale téměř všechny typy křížů a že jich je mnoho jsou původem naše Slovanské. Dává to i logiku my Slované žijeme nejdéle na této Zemi i bydleli jsme původně i na přilehlých tj. Venuše, Mars a dále lze zjistit.
Kříže i svastické (SVA=nebesa, … ) vyjadřují nejen moudra našich Předků co do Jejich výborného všeobecného rozhledu nejen pozemského i mezigalaktického, některé kříže znázorňují i vesmírné děje. Co třeba tvar naší galaxie který my Slované také máme v podobě svastického znaku, vše pra-prastaré.
Někdo pak pod rouškou fašismu tyto naše znaky zneužil pro svou potřebu. A ten někdo je tuším stále na Zemi tipuju emeriku.
—-
V tomto konkrétním případě cítím že Prvotní na všem je vždy myšlenka, a tento kříž poblíž Štěpánky když byl vybudován jako pocta fašismu nemá zde co pohledávat tečka. Mohli si ho snad odvézt k nim za hranice pokud by tedy chtěli a tu jejich fašistickou zvrhlost oslavovat tam a ne u nás.
Za mě tu žádné památky na oslavu fašismu nepotřebujeme a nechceme.
Necítím nenávist, pokud němci chtějí mohou si zajít uctít své padlé na veřejný hřbitov.
V místě toho zmíněného kříže žádný hřbitov není ani hroby.

Petroslav Pavlovic
Návštěvník
Petroslav Pavlovic

Je to právně napadnutelne jako podpora nacismu? Případně nepřipravuje někdo trestní oznámení?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Petroslav Pavlovic
samozřejmě že jde o propagaci fašismu a jeho symbolů. A policie či státní zastupitelství mělo, dávno konat i bez trestního oznámení. §158 trestního řádu mimo jiné říká, že “orgány činné v trestním řízení na zakladě oznámení a vlastních zjištění” mají povinnost konbat ve věci každého trestního jednání. A tato věc je veřejně a mediálně známá, takže nemusí ani nic zjišťovat, ale mají povinnost konat. Pokud jsme ještě právní stát.