Za páté: “Odstranění rodiny prostřednictvím zrušení manželství, destrukcí morálky a zavedením společné...

Za páté: “Odstranění rodiny prostřednictvím zrušení manželství, destrukcí morálky a zavedením společné výchovy dětí”. Za páté přeloženo znamená homo vztahy, pěstounství a adopce. Další pedofilní skandál. České děti odebrané v Norsku. A především – počátky juvenilní justice. Svět se řítí do záhuby a pořád zůstává slepý?

Za páté: “Odstranění rodiny prostřednictvím zrušení manželství, destrukcí morálky a zavedením společné výchovy dětí”. Za páté přeloženo znamená homo vztahy, pěstounství a adopce. Další pedofilní skandál. České děti odebrané v Norsku. A především – počátky juvenilní justice. Svět se řítí do záhuby a pořád zůstává slepý?

U dnešního Hyde parku čt na téma dětí zabavených Češce norskými úřady jsem si opět musela říkat: “Kolik lidí asi vnímá souvislosti?”. To je vždy ten největší problém, který mám u zpráv a vysílání našich médií, tv stanic obzvláště. Ať už jde o EU, její cíle a o naše eurohujery, o volby, u kterých si lidé pořád myslí, že volí mezi levicí a pravicí (nemluvě o volebních manipulacích), ať jde o Ukrajinu a roli Ruska a Putina v ní, o vulgarismy a postoje našeho prezidenta k Rusku a k Číně, o stále levnější benzín a krachující rubl a v neposlední řadě – když jde o případ českých dětí v Norsku. Vždy na mě padá zoufalství z toho, co nejen David Icke, ale i jeden autor skvělého českého článku, který jsem si napořád zapamatovala nazvali: “Ztráta periferního vidění”. Zatímco David Icke krásně vysvětluje, že přesně o to systému jde (tzn. zaměřit pozornost davu vždy jen na detail, hlavně ať nikdo nevidí mozaiku (je to trefně popsané v některé z jeho 4 přednášek [zde], nevzpomínám si v které, kdo má zájem, určitě najde, ač nemusí se vším od D. Ickea souhlasit stejně, jako já), tak náš český autor v článku na stejné téma  [Absence periferního vidění] k tomu dodává výstižnou větu: “Tak jsme blbci, no a co?!”

Vsadím se, že takových 80 % populace, která sledovala dnešní Hyde park, viděla jen jeden případ jedné Češky a jedněch sourozenců. Do dalších 10 % bych zařadila politiky. Ale ty bych rozdělila podle svého dlouhodobého dělení na nějakých 7% korytářů, kteří neví, která bije (slouží systému zcela slepě) a jen jako telata si myslí, že je to ojedinělý problém, který se v rámci udržení u koryt pokusí zvládnout, ale který ve skutečnosti mají někde. A zbývající  cca 3% politiků bych dala těm , kteří moc dobře vědí, která bije (slouží systému velmi zasvěceně) a nejspíše si říkají, jak ten systém pěkně pokračuje.

A on pokračuje a jen těch nějakých 10 % lidí, kteří se na věci nedívají atomisticky (tzn. jen na právě médií podsunutý detail) a kteří neztratili schopnost periferního vidění (vidění mozaiky, nikoliv jen kamínků), jen ti v dnešním tématu Hyde parku čt byli schopni vidět to, čemu se zcela obyčejně říká: souvislosti. Dnešní Hyde park nebyl o případu jedné Češky a dětech jí odebraných, dnešní Hyde park byl o 5) bodu dávno nastaveného plánu, který je o likvidaci morálních hodnot, likvidaci rodiny a o dětech ve vlastnictví státu. Dnešním termínem pojmenováno: tématem byla tzv. juvenilní justice. Kolika lidem asi tohle něco říká?

Je to o tom, co je v tomto videu, ale doporučovala bych jeho shlédnutí ponechat až na úplný závěr

Na tohle téma jsem se v minulosti už párkrát vyjadřovala, proto nemusím nic dlouze sepisovat, stačí mi okopírovat něco z vlastních dávnějších textů.

17.7.2013 jsem psala toto:

Zákon, vnucený nám EU, zákon, proti kterému Klaus tak dlouho, a přesto marně bojoval, je od ledna v platnosti, jeho tématika se proto stává stále více aktuální pro všechny.

Nedávno jsem četla zprávu, kterou jsem pak neuměla dohledat, ale soukromou poštou mi přišel odkaz. Zákon, který přes odpor Klause prošel (protože eurohujeři Klause přehlasovali) od prvního ledna letošního roku (rozuměj 2013) platí a týká se zvýšených pravomocí sociálních pracovníků k odebírání dětí. Je to v podstatě novela zákona a průběh jeho schvalování a podstata je zde:

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí– první krok (dílčí změna):

• Novela prošla dvakrát mezirezortním připomínkovým řízením
• Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona 28. 12. 2011.
• Sněmovní tisk 564, senátní tisk 374
• Definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou dne 7. 11. 2012
• Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 401/2012
• Účinnost od 1. 1. 2013

A základní body?

• Nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách
• Stanovení závazných postupů pro činnost orgánů sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému
• Rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení podpory pěstounské péče, 
hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, změna způsobu 
příprav pěstounů, vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a 
odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny

Celá novela zákona [zde] . A za pozornost v něm jistě stojí posílení pravomocí sociálních pracovníků! O juvenilní justici jsem často psávala, nyní se objevily dvě velmi aktuální zprávy:

Aktuálne: Všetkým matkám a rodinám Slovenska, ktoré si chránia svoje deti!

“Upozorňujeme, že na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa pripravuje znenie zákona, takmer odkopírovaná verzia, ktorá platí vo Veľkej BritániiNa základe tohto zákona budú mať pracovníci sociálnych úradov už aj na Slovensku voľný vstup do vašich bytov a budú na základe udania, podozrenia, alebo iných subjektívnych a účelových dôvodov kontrolovať vaše rodiny, vašu výchovu detí, vaše pomery v domácnosti a všetko, čo si len zmyslia. A ak to prepadové komando uzná za vhodné, môžete prísť o svoje deti, resp. vašu rodinu môže postihnúť trvalá trauma.” 

K tomu vyšlo i toto video:

Druhá zpráva aktuálně přišla ze světa:

V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5 tisíc dolarů, v Evropě tisíc eur

Proč sociální orgány mohou tak snadno odebírat cizí děti z rodin? Zatímco Rusko bylo zaměstnáno restrukturalizací, mezinárodní společenství změnila svůj postoj k rodině a ke vztahům rodičů a dětí. Byly přijaty mezinárodní konvence a v každé zemi vytvořeny zákony, které stanoví, že dítě patří té zemi, kde se nachází během posledních tří měsíců. Mně v Norsku odebrali dvě děti. Vždy jsem se považovala a i teď se považuji za dobrou matku s normálním sociálním statusem – byt, auto a další nezbytné atributy dobrých rodičů. Dali mi právo na jeden telefonát advokátovi, a ten mi vysvětlil, že je to velký klam myslet si, že děti mají nějaký vztah k rodičům. Děti náleží Norsku. Tedy stát uděluje rodičům právo dočasně pobývat se svými dětmi do prvního provinění. Přičemž pod termínem „vina rodičů“ lze chápat cokoliv. K čemu došlo v případu Anastásie ve Finsku – holčička údajně řekla, že jí tatínek dal na zadek. V Norsku existují případy, kdy dítě řeklo: „Moje máma mi řekla, abych si umyl ruce!“, učitelce se z tónu dítěte zdálo, že „utrpělo násilí“, a děti z rodiny odebrali.

Proč je to pro stát výhodné? Dokud dítě žije v rodině, stát z toho nemá žádný prospěch, protože to s sebou nenese peněžní pohyb. Když se dítě odebere, nastává velké přerozdělování financí, a kromě toho za pomoci tohoto systému se v Norsku vyřešil problém nezaměstnanosti – u soudů v každé vesnici řeší 10 případů denně, byli zaměstnáni právníci, sociální pracovníci, sociální rodiny, atd. Kromě toho na území, kde žijí pěstounské rodiny, jdou veliké státní dotace. Je to jakýsi druh průmyslu přerozdělování dětí po zemích, po městech, po rodinách. Kvůli čemu se to dělá, to já se svou ruskou mentalitou nemohu pochopit, ale něco je za tím, a říkají, že peníze z byznysu založeném na odebírání dětí jejich rodičům jsou nesrovnatelně vyšší než z byznysu s drogami. [byznys s dětmi, říjen 2012]

Juvenilní justice

Detaily o tomto systému, který po vetu Klause protlačilo 104 zaprodanců i u nás, si přečtěte. Raději si na to ale sedněte, protože pokud nevíte co čekat, nebudete tomu věřit. Co nás čeká v případě, že se tuhle zrůdnost nepodaří nějak zablokovat je například to, že juvenilní úřady odeberou rodině dítě proto, že si ve školce postěžuje, že ho rodiče nutí čistit si zuby. Učitelka pak proaktivně kontaktuje sociální úřady a ty proaktivně začnou jednat, není výjimkou, že dítě se ten den ze školky už jednoduše nevrátí domů (takové případy se v Norsku staly) A když odeberou z rodiny jedno dítě, odebírají automaticky i všechny ostatní. V Norsku, což je pro tento systém testovací polygon, už situace dostoupila do tak absurdního stádia, že někteří lidé nechodí pro peníze do banky, ale jdou do fronty na pěstounství, protože na dítě v pěstounské péči se tam dostávají obrovské částky. Tohle si přečtěte a možná pochopíte více [pětina všech dětí žijících v Norsku již byla rodinám odebrána]. (Také se dočtete, že Norsko to pořád považuje za velmi málo dětí!). Severské země v tomhle vůbec dominují a následující video z Finska je jen pro silné povahy.

https://www.youtube.com/watch?v=iQD1fejyxvI

Za pozornost jistě stojí článek, který vyšel k 1.1.2013, tedy ke dni vejíti nového zákona v platnost [Chudáci české děti roku 2013] stejně jako projev prezidenta Klause k vetování tohoto zákona [prezident vetoval zákon] 

19.8.2013 jsem psala toto:

Pěstounství a adopce dětí – hlavní účel homo sňatků. Co se Klaus nabojoval, aby u nás podobné zákony neprošly, ale marnost – od 1. ledna jsou v platnosti. Dětské domovy a Klokánky jsou na ústupu, pěstounství a adopce na vzestupu. Pravomoci sociálních pracovníků už jsou posíleny, zbývá už jen prosadit poslední – právo homosexuálů získat děti do své péče (nejlépe pěstounské, že ano…).

A k pozornosti doporučuji ještě toto:

Je fajn, že si toho všimli i Reportéři čt ve svém vysílání, neboť je jen otázkou času, kdy to v celé Evropě, tedy i u nás, bude vypadat stejně a ještě budeme Rusku závidět (anebo ho prosit o pomoc jako finské matky). Příběhy našich dětí, stejně jako výpovědi zainteresovaných Angličanů, jsou varující, jak ukazuje vysílání z 19.8.2013: [reportéři čt a odebírané české děti]

Dnes doplňuji toto:

Ale čas plyne a máme, co máme: duhové pochody gayů a leseb (nic proti nim, jen mi je jich líto, k čemu jsou zneužíváni), vodními děly rozháněné demonstrace těch, co nosí trička s obrázkem klasické rodiny a pokud jde o Česko, tak zde od října letošního roku máme zprávu: “Nový zákon umožní adopce dětí homosexuálním párům, většina veřejnosti s tím souhlasí” [zde] . Nepřijde vám to zvláštní? Na jedné straně podpora homo svazků, podpora homo partnerství až po zákony k adopci a pěstounství, na straně druhé odebírání dětí od rodin pro malichernosti (víte například, že podle zákonů EU nesmí vaše dítě například do určitého věku nafukovat balonek a že když to někdo nahlásí, sociální pracovník bude okamžitě u Vás – to by ale bylo na další obsáhlý článek) a odměny sociálním pracovníkům za každé úspěšné odebrání…. Jde opravdu o zájmy dítěte?

Vším doposud napsaným jsme stále jen u kamínků, u kterých si každý může myslet, že vše je naprosto spontánní a nahodilý průběh a že jde jen o ojedinělé příběhy.

Ale jak plyne čas, stále více je zřejmé, že kamínky jsou jenom dílky jedné velké mozaiky, dávno naplánované jako bod 5) jednoho souvislého a nyní naplno realizovaného plánu. Podívejme se, čeho je bod 5) součástí, cituji:

“1. května 1776, (moje poznámka – v roce vzniku USA) na pokyn nově vytvořeného Domu Rothschildů (a Wesselyových, Mosesů, Mendelsohnů a bankéřů Itziga, Friedlandera a Meyera),  založil Weishaupt (syn židovského rabína, konvertující ke katolicismu, vychováván jezuity, ve své podstatě ale ateista a především odpůrce všech křesťanů) organizaci s názvem “Starobylí osvícení vizionáři bavorští”, která vešla ve známost pod názvem Řád Iluminátů. Organizace měla podnítit Americkou revoluci a oslabit Velkou Británii. Weishaupt řekl, že jméno řádu bylo odvozeno od luciferského učení a znamenalo ‘Nositelé světla’. V latině to znamená ‘osvícení’. Je to označení někoho, kdo je duchovně a intelektuálně osvícený. Satan, když byl andělem, byl znám jako Lucifer, ‘Světlonoš’ a z názvu této skupiny se můžeme domýšlet o její povaze a cílech. Skupiny s podobnými jmény existovaly již v minulosti.

Organizace začala s pěti členy a v roce 1778 byli Ilumináti již plně funkční.
Weishaupt napsal: “Velká síla našeho řádu spočívá v jeho utajení, nechť se nikdy a na žádném místě neobjeví pod svým pravým jménem, ale vždy ukryt pod jiným jménem. Není nic vhodnějšího než tři nižší stupně zednářství; veřejnost je na ně zvyklá, mnoho od něho neočekává, a tudíž mu nevěnuje velkou pozornost.”

Jen málo lidí znalo pravý smysl Řádu. Pouze členové vnitřního kruhu, známého jako
“Areopagite” (“Tribunál”), si byli vědomi jeho skutečného účelu. Všem ostatním Weishaupt řekl, že chce celosvětovou vládu, aby se v budoucnosti zabránilo všem válkám.

Z Bavorska se řád Iluminátů rozšířil do Rakouska a Švýcarska. Brzy měl více
než 300 členů ze všech oblastí života, včetně studentů, obchodníků, lékařů, právníků, soudců, profesorů, úředníků, bankéřů a ministrů. Patřily mezi ně i dodnes známé osobnosti, např. hrabě Klemens von Metternich, Kateřina II. z Ruska, hrabě Gabriel de Mirabeau, Johann Wolfgang von Goethe, Josef II., Christian VII. z Dánska, Gustav III. ze Švédska a král Poniatowski z Polska.

V roce 1783 měli více než 600 členů a roku 1784 dosáhli 3 000 členů. V roce 1786 měli velký počet lóží v německých provinciích, Rakousku, Maďarsku, Anglii, Skotsku, Polsku, Francii, Belgii, Švýcarsku, Itálii, Holandsku, Španělsku, Švédsku, Rusku, Irsku, Africe i Americe. V době 3. zednářského kongresu ve Frankfurtu roku 1786 měli Ilumináti pod kontrolou doslova všechny zednářské lože. V říjnu 1783 Joseph Utzschneider, odpadlík od Řádu, předal vévodkyni Marii Anně dokument, v němž podrobně popsal aktivity Iluminátů. Bavorský kurfiřt, po zjištění, že cílem Iluminátů je svrhnout všechny světské vlády a vládnout světu, vydal proklamaci, v níž označil Ilumináty jako větev zednářů a nařídil jejich lóže uzavřít.

Vláda začala válku proti Řádu zahájením soudního vyšetřování v Ingolstadtu. Aby zachovali svá tajemství, členové Řádu spálili mnoho svých dokumentů. Weishaupt uprchl přes hranice do Regensburgu a nakonec se usadil ve městě Gotha.

Dne 9. září 1785 soud získal seznam členů, a odhalil cíle Iluminátů, zformulované do šesti bodů:
1. Zrušení monarchie a všech vlád.
2. Zrušení soukromého vlastnictví.
3. Zrušení dědictví.
4. Odstranění vlastenectví.
5. Odstranění rodiny prostřednictvím zrušení manželství, destrukcí morálky a zavedením společné výchovy dětí.
6. Zrušení všech náboženství.

Účelem těchto šesti bodů bylo rozdělit lidi politicky, společensky a ekonomicky, oslabit jednotlivé země a vytvořit celosvětovou vládu. Všechna náboženství, všechna láska k vlasti a oddanost panovníkovi měla být zničena.
Tato odhalení a zveřejnění illuminátských dokumentů znepokojily veřejnost velmi málo, protože byla neuvěřitelná”.

Jak vidno, veřejnost je velmi málo znepokojená dosud i přesto, že nejen bod 5), ale i všechny ostatní se od dob vzniku USA daří postupně naplňovat.

Ty kořeny samozřejmě pocházejí z Evropy – Španělsko, Portugalsko, Francie, ale především, z Anglie. Nadarmo se dodnes neříká, že Anglie (VB) je mozkem a USA jsou svaly světové moci našich více jak dvou století. Ale zpět ke zmiňovanému bodu 5).

Počátky juvenilní justice

aneb jak se v Británii po 400 let řeší problémy dětí a odkud se bere touha dnešních juvenilních orgánu brát děti z rodin

V roce 2009 se premiéři Británie a Austrálie omluvili za program, který posílal tisíce dětí do bývalých britských kolonii ve 20. století. Podle něj “chudé děti byly posílány za “lepším životem” do Austrálie, Kanady a dalších zemí. Nicméně některé z těchto dětí tam byly zneužívány a z mnohých se staly dělníci na farmách. “

Tento systém existoval pouze ve Velké Británii. A existoval dlouho… téměř 400 let! Tato iniciativa byla provedena již v 17. století! V roce 1618 byla první skupina dětí převezena do britské kolonie Virginie v Americe….

Vláda osvícené Velké Británie, předky evropské svobody a demokracie, jak se ukázalo, neodesílala do vzdálených zámořských kolonií pouze odsouzence! Také tam odvážela desetitisíce malých dětí.

Ze začátku to byly skuteční sirotci, ale nakonec se v rámci tohoto programu začaly odvážet i děti z velkých chudých rodin, které měly problém vyjít s penězi. Anglie vstupovala do epochy rozkvětu lidských práv. Vláda byla nucena provádět aspoň nějakou sociální politiku, vytvořit obydlí pro děti a poskytnout sociální dávky pro chudé pěstouny. Ale úřednici byli vždycky úředníky. Rozhodli se ušetřit. Udržovat děti ve vzdálených zámořských koloniích bylo mnohem levnější.

Navíc takovým způsobem se “úspěšně” řešila otázka distribuce britského genofondu do zemí společenství.

Ukázkové je, že do tohoto programu spadaly pouze ty děti, kteří patřily do europoidní rasy. Tak se utvrzovala myšlenka posílení rasové jednoty britského impéria. Země impéria musely byt obydleny skutečnými Brity.

Nejhorší věcí je to, že děti byly prostě odtržené od svých rodin. Dětem se namluvilo o smrtí rodičů a rodičům se namluvilo o smrti dětí! Děti (nejmladším bylo 4 roky, nejstarším 14 let, většina dětí – 7 – 10 let) byly naloženy na lodě a převezené skupinami do Kanady, na Nový Zéland, do Jižní Afriky a Zimbabwe, a zejména do Austrálie. Nejkonzervativnější odhad je asi 130 tisíc dětí … Především se tím britská vláda zabývala po druhé světové válce, když to bylo velmi obtížné. Většinou se migrace prováděla právě do Austrálie. Statistiky říkají, že v tomto období (40.-60. léta 20. století) se z Anglie odvezlo asi 10.000 dětí a z toho 7000 do Austrálie).

Články na toto téma píší, že dětem, které byly odvezeny od toho, co jim bylo blízké a od jejích otců a matek, byly naslibovány hory doly…. Oranges and Sunshine. Povídaly se jim historky o “zemi mléka a medu”, kde budou jezdit do školy na koních a po cestě trhat ovoce ze stromu. Ale nakonec se všechno obrátilo do hrozné reality. Děti, odříznuté od lidí, kteří jim byli drazí, se ocitly ve zcela nekontrolovaném prostředí, kde se o ně nikdo nestaral. Neměly pasy a ani jakékoliv doklady. Byly NIKDO. Často se při přepravě rozdělovaly bratři a sestry a komunikace s rodiči byla ztracena.

Nehledě na to, že se tím zabývaly celkem slušné společnosti – všemožné druhy katolických misí a školských rad, vládlo zde totální bezpráví. V Kanadě některé děti dávaly do rodin farmářů, a tohle byla asi ta lepší možnost, pokud nebudeme počítat skutečnost, že farmáři se nestarali o vzdělávaní adoptovaných a neskrývali fakt, že je potřebují jako pracovní sílu zadarmo. Dokonce proběhlo několik děsivých soudních líčení ohledně vražd těchto dětí jejími pěstouny. Co se týče Austrálie a Nového Zélandu, zde děti drtivou většinou se dostávaly buď do mnoha anonymních katolických sirotčinců nebo byly ihned naložené do náklaďáku a převezené jako dobytek na vzdálené plantáže, kde se bez ostychu využívaly jako dělníci na černo.

Dnes se uznává, že podmínky pro děti v těchto institucích byly prostě skandální a v institucích v samotné Británie ještě několikrát horší. Vzdělávání děti dostávaly minimální, vzkvétaly fyzické tresty, těžká práce a práce přesčas, nehygienické podmínky, úplný nedostatek bezpečnosti a sexuální obtěžování. O tom jsou známé četné skandály. Desítky případů dětských sebevražd, stovky zraněných fyzicky a tisíce zmrzačených duševně.

Tahle ostudná praxe skončila až v roce 1967 …. ” [zdroj]

Nepřipomíná vám to něco o podobně “vyvolených” dětech v nedávné minulosti? Ale to jen tak na okraj, protože pokud jde o Anglii (a potažmo USA), je tady ještě další “maličkost” – znáte snad jinou zemi s největšími pedofilními skandály než je VB (a s ní USA)? Tady je právě jedna čerstvá zpráva:

Elitní pedofilní síť odhalena

Luke Rudkowski z WeAreChange natočil 4 minutový rozhovor s britským novinářem a filmařem Tyronem D. Murphym o rozsáhlé pedofilní síti ve Velké Británii a o tom, jak policie odmítla vyšetřovat případy, které jí oznámili a místo toho zametala důkazy. Video je zde:

[zdroj]

Na všechny uvedené body (resp. několik, neboť všechny by se sem nevešly), se zkuste podívat optikou bodu 5), který byl součástí soudního odhalení illuminátských plánů již v roce 1785! Pak zkuste podumat, proč nejen Putin, ale před ním už dokonce i Stalin (ano, i on) byli odpůrci propagace homosexuality a proč Putin zakázal adopce dětí do západních zemí a proč je za to kritizován jako za omezování lidských práv. Proč Maďarsko dostalo jako podmínku úvěrů od EU zavedení homo sňatků a adopce dětí homosexuálním párům. Proč EU vyžaduje od Ukrajiny uzákonění homosexuality [zde]. Klasická rodina je trnem v oku a je ve vztahu k homosexualitě diskriminována.

A teď se sneste k dnešnímu Hyde parku a touto periferní optikou si možná uvědomíte, že všechno v něm byly jenom žvásty, obzvláště například ten o stavu chrupu těch dětí. A že naše vláda je součástí toho velkého soukolí systému a že naše Češka má prostě smůlu. Mě to nepřekvapuje, já se jen obávám, že nebude jediná (a nejen v Česku). Dnešní HP byl uveden s tímto textem čt: “Do případu českých dětí v Norsku se vložila vláda, poslanci i prezident Zeman. Má vůbec český stát nástroje k tomu, aby mohl rozhodnutí tamních úřadů ovlivnit? Jak funguje norská sociální služba Barnevern? A rozhodli Norové správně? Ptejte se ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zdeňka Kapitána v Hyde Parku” . Debatu můžete vidět zde [Hyde park]. Pokud jste získali alespoň kousíček periferního vidění, pak i vám musí být jasné, že to všechno byly jenom žvásty.

A stejným způsobem se zkuste podívat, proč tolik vadí Putin a Rusko, proč se nehodí Zeman (a maskuje se to vulgaritami atd.), proč námi média od voleb do voleb manipulují, proč do nás média čerstvě (a radostně!) hustí, jak krachuje ruský rubl, aniž by sdělila souvislost oslabení rublu s cenou ropy dnes už pod 60 dolarů za barel a sdělila k tomu něco o roli Saudské Arábie. A hlavně proč se z Ukrajiny zcela oficiálně stává fašistický stát. K tomu si přidejte, proč papež promluvil na půdě EP a proč je pozván na EXPO 2017 do Kazachstánu. Ale to už je těch souvislostí opravdu moc, beru, tak o tom něco zas příště.

-Pozorovatelka-          

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Irena
Návštěvník
Irena

Přidávám další ilustrační video z Norska s titulky:
https://www.youtube.com/watch?v=T_HaH4OsA8M

Julo
Návštěvník
Julo

Téma ma zaujíma, lebo mám teraz malých vnukov. Keď to rozviniem ešte ďalej, tak sa môže stať, že deti budú odobrané rodinám ktoré nesúhlasia režimom. Dieťa povie v škole napr., že rodičia nadávajú na vládu, učiteľka to posunie ďalej (budú to mať v popise práce) a zajtra im sociálka odoberie deti. Nájsť zámienku nie je žiadny problém. Napr. dieťa pri hre utrpí nejakú modrinu a už bude vyhlásené za týrané.
Zaujímalo by ma nejaké východisko ako proti tomu bojovať.

Jana
Návštěvník
Jana

Vždyť za každého režimu se stát snažil mít kontrolu nad výchovou dětí a v EU nám také trochu přituhuje… Váš článek míchá hrušky s jabkama. Od juvenilní justice skáčete k illuminátům. P.S. zmanipulované stádo již máme☺ a křesťanství sem také netahejte. Kdo není pokřtěn jest pohan a nebe si nezaslouží? Kolik lidí na různých kontinentech bylo zavražděno pro víru a rukou křesťanů. Je to ostudné. Je také dost zajímavé, že někdo diskutující s Vámi nesouhlasil ohledně manželství a Vy jej označuje hned za homosexuála, což mne utvrzuje v tom, že jste stejná a nevybočujete z řady.
Přečtěte si knihu Syntetická magie od Jana Kefera…

TSq
Návštěvník
TSq

Hezký názor, kámoš z kriminálky mi říkal, kde končí vymahatelnost zákonů, Římské zákony, nastupuje Římské právo -> Právo meče aneb společensky únosná vražda je na místě

Čtenář
Návštěvník
Čtenář

Pozorně jsem sledoval video o odebrání dětí v Norsku. Vidím tady jeden velký rozdíl, a to v tom, že já bych nenátáčel a výsledkem by byl nezvratitelný fakt, že pro osoby se na tom podílející by to byl jejich poslední skutek na tomto světě.

jan
Návštěvník
jan

Tomu se říká brilantní dedukce že “manželství rozhodně nezaručí dětem nic”. Ovšem argument že” rodiče musejí mít všech pět pohromadě a musejí se mít rádi”, tak ten je naprosto odzbrojující. 😯
Vám tohle ale předpokládám stačilo.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Pozorovatelko, děkuji za obsáhlý a hrůzostrašný článek. Jestli jsem si něco odnesla z našeho malého exkursu do astrologie, tak Řád (Iluminátů) byl založen, když bylo posledně Pluto v Kozorohu. Tak by se to mohlo snad do toho roku 24 zlomit a lidé prozří, co?. Jak sleduji kolem sebe, tak už se prví vlaštovky začínají budit, ale zatím jich je málo. Co je patrné, tak že kolotoč světového dění nabírá na obrátkách. Uvidíme, kam se během příštích let dotočí.
Odloučení dětí od rodičů je obrovské zlo, které dokáže docenit jen člověk, který ví něco o vývoji psychiky v dětství. Takové trauma poznamená člověka na doživotí a to mnohem víc, než si lidé pod takovým všeobecným výrokem obvykle představí. V tomto dokumentu http://www.youtube.com/watch?v=5rJfE135HEY uvádějí (asi jen v první půl hodině, zbytek už je o něčem jiném), jak špatné věci zažité v dětství člověka dokáží změnit dokonce v masového vraha. Uvádějí, že v životě dítěte se můžou stát dvě věci špatně: 1) Když zažije něco, co by zažít nemělo (př. násilí) a 2) nezažije to, co by zažít mělo (např. lásku). Také tam uvádějí zajímavou věc a to, že nejpacifičtější s jen ojedinělým výskytem násilí vždy byla společenství lidí, kde panovala rovnost, a že (zejména sociální) nerovnost společnosti vyvolává v lidech sklony k násilí. Dále můžeme uvést fakt dobře známý některým psychologům, že děti do věku 6 nebo 7 let berou vše, co slyší a vidí jako fakt a nedokáží odlišit nadsázku a ironii. Dost možná tedy zakladatel Iluminátů byl vlastně psychicky nemocný člověk a tuto duševní újmu mu způsobila výchova jezuitů.
Pro zamyšlení přidávám odkaz na film o alternativní škole Summerhill, kde se prvek naprosté rovnosti v praxi do dnes praktikuje a ti, kteří školou prošli, na ni nedají dopustit. https://www.youtube.com/watch?v=vBjQAeJIa30
Závěrem si dovolím kritiku pravopisu článku. Nepatřím zrovna mezi nejlepší češtináře, ale část o britském odvážení dětí v minulosti byla celkem naditá chybami, zejména ve shodě přísudku s podmětem a také popletených tvarů slova “který”. Jen namátkou uvádím: “Nicméně některé z těchto dětí tam byly zneužívání (správně zneužívány – děti jsou v množném čísle rodu ženského) a z mnohých se staly (správně stali – dělníci jsou zde podmětem, rod mužský životný) dělníci na farmách.” nebo “Ze začátku to byli skuteční sirotci, ale nakonec se v rámci tohoto programu začaly odvážet i děti z velkých chudých rodin, kteří (které – rodiny jsou rodu ženského) měly problém vyjít s penězi.” Prosím o opravu, protože to zbytečně snižuje kvalitu článku.

TSq
Návštěvník
TSq

“článek je naprosto vyčerpávající”, to teda je, člověk opravdu vnímá jenom stromy a nikoliv les čili souvislosti, já je vnímám ažaž a bojím se, abych pro svoje názory neskončil jako můj dobrý známý, nepublikuji, dělám šedivou myšku, jenom občas glosuji,
ze slušného čestného poctivého chlapa udělali šílence bez nároku na cokoliv, česká justice se k němu chovala jako k Miladě Horákové, vinen, odsouzen od samého začátku, ať si žvaní, jak si žvaní, nic nezmění, mocní rozhodli a punktum!! Koukal jsem do spisu, tolik lží a fantasmagorií jsem opravdu v životě neviděl. 🙄
Jeho příběh by stál za článek.

(po)slušný diskutující
Návštěvník
(po)slušný diskutující

Tohle je hodně slabý článek psaný praktikující katoličkou. Manželství rozhodně nezaručí dětem nic, to jim musí zaručit rodiče, kteří mají všech pět pohromadě a mají se rádi. Veškeré problémy s rodinou naopak začaly s příchodem katolické církve, která zrušila rodovou společnost, kde děti byly děti všech.

peter
Návštěvník
peter

http://nadhlad.com/content/kto-kradne-deti-na-ukrajine zhusteny prepis rozhovoru na temu kto kradne deti na ukrajine. dolezita je informacia ze juvenilka je celosvetovo koordinovana akcia. v rusku zavadzaju juvenilku od 1.1.2015 (vid video rozhovor s irinou bergsetovou).