WHO začala couvat: Děti by prozatím neměly být očkovány! A je to...

WHO začala couvat: Děti by prozatím neměly být očkovány! A je to venku! Budou se doporučením politici řídit, anebo budou dál trvat na očkování 12-letých a dokonce i mladších dětí? Americký doktor prohlašuje, že lidé očkovaní mRNA látkami ve skutečnosti podstupují genovou terapii a nikoliv vakcinaci! Pfizer a Moderna totiž neodpovídají zákonné definici očkovacích látek, ale dokonale u nich sedí popis na genová terapeutika používaná při léčbě proti viru HIV! Vkládání RNA sekvencí do buněk s cílem autonomní produkce mikrobiologických látek odpovídá laboratorním pokusům, ale ne podmínkám vakcinace!

WHO začala couvat: Děti by prozatím neměly být očkovány! A je to venku! Budou se doporučením politici řídit, anebo budou dál trvat na očkování 12-letých a dokonce i mladších dětí? Americký doktor prohlašuje, že lidé očkovaní mRNA látkami ve skutečnosti podstupují genovou terapii a nikoliv vakcinaci! Pfizer a Moderna totiž neodpovídají zákonné definici očkovacích látek, ale dokonale u nich sedí popis na genová terapeutika používaná při léčbě proti viru HIV! Vkládání RNA sekvencí do buněk s cílem autonomní produkce mikrobiologických látek odpovídá laboratorním pokusům, ale ne podmínkám vakcinace!

Světová zdravotnická organizace právě vhodila vidle do plánů politických elit na očkování dětí. V právě uveřejněném bulletinu WHO upozorňuje a doporučuje [1], že děti by se prozatím neměly očkovat vakcínami proti koronaviru, pouze by měly dostávat běžné a standardní vakcíny proti dětským nemocem podle standardních očkovacích plánů. Podle WHO se dosud ukazuje, že děti a mládež nejsou hlavním terčem viru, nemocnost dětí je okrajová a minimální.  A právě o to větší zděšení potom vyvolává umanuté tlačení politiků na to, aby se začaly očkovat i děti. A teď to máte černé na bílém, Světová zdravotnická organizace oficiálně dupla na brzdu a očkování dětí nedoporučuje! Panečku, to je rána do čepice, a do rozpočtů politiků a jiných mafiánů.

Světová zdravotnická organizace

Jenže, budou se politici tímto doporučením WHO řídit? Všichni víme, že v drtivé většině případů se politici zařídí podle sebe a podobně jako v ČR nebo v Rakousku budou chtít očkovat 12-leté a dokonce i mladší děti. Dosud jich totiž moc neumřelo, takže to se musí změnit a po vstřiku terapeutických roztoků budou jistě děti konečně také umírat. Děti totiž koronavirem skoro vůbec nestůňou, přestože jim čeští ministři zdramini a škomini strkají špejle do nosů, ale děti ne a ne onemocnět. To je k vzteku, takže je potřeba děti stůj co stůj alespoň naočkovat experimentálními roztoky, které ale podle všeho vůbec nejsou vakcínami.

Zatím není dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné vydat doporučení pro očkování dětí proti COVID-19. U dětí a dospívajících bývá onemocnění mírnější než u dospělých. Děti by však měly být i nadále očkovány doporučenými dětskými vakcínami. -WHO

Farmaceutické firmy se dopouští podvodu, prodávají genová terapeutika jako vakcinační látky

Přišel na to americký lékař Dr. Joseph Mercola, který se podíval [2] do amerických zákonů a předpisů, a tam zjistil neuvěřitelnou věc. Vakcíny typu mRNA totiž s vysokou pravděpodobností vůbec nejsou vakcínami, ale genovými terapeutiky, a to podobnými, které se používají při léčbě nemoci AIDS způsobené virem HIV. Vzhledem k tomu, že po celém světě sílí volání po povinném očkování proti COVID-19, je stále důležitější pochopit, co tyto injekce vlastně znamenají.

“Vakcíny” s mRNA vytvořené společnostmi Moderna a Pfizer jsou ve skutečnosti genové terapie. Jak je vysvětleno níže, nejde to prostě obejít a výrobci léků i úředníci veřejného zdravotnictví musí být donuceni tuto skutečnost přiznat. Proč? Protože to má zásadní význam. Nemůžete nařídit genovou terapii proti COVID-19, stejně jako nemůžete nutit celé populace, aby podstoupily genovou terapii proti rakovině, kterou nemají, a která jim možná nikdy nehrozí.

WHO nedoporučuje očkování dětí vakcínou proti covidu

Zajímavé je, že mainstreamová média, tzv. ověřovatelé faktů a různé skupiny vykladačů té jediné a správné pravdy trvají na tom, že tvrzení o genové terapii je falešné, přestože každý detail zjištěný o vakcínách křičí úplně jinak. Proč tuto dezinformaci tedy šíří? Proč nechtějí, abyste věděli, co tyto injekce vlastně jsou? Stručně řečeno, vědí, že označit je jako “genové terapie” by bylo stejné, jako na ně nalepit nálepku se zobrazením lebky a zkřížených kostí. Většina lidí má dost zdravého rozumu na to, aby si uvědomila, že genová terapie je něco jiného než běžné očkování a může být špatným nápadem, zejména pro děti a mladší jedince. Dr. Mercola k tomu napsal m.j. toto:

“Vakcíny” s mRNA nesplňují žádné z kritérií pro vakcínu

Na úvod se podívejme na několik základních definic slov. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) je vakcína definována jasně:

Přípravek, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity proti určité nemoci a chrání tak člověka před touto nemocí.”

Imunita je zase definována jako: “Ochrana před infekčním onemocněním”, což znamená, že “pokud jste vůči nemoci imunní, můžete jí být vystaveni, aniž byste se nakazili“. To je lékařská definice.

Právní definice je v těch několika málo případech, kdy byla podrobně popsána, stejně jednoznačná: Iowa code 2 – “Vakcínou se rozumí speciálně připravený antigen podaný osobě za účelem získání imunity.”  Vakcína je tedy očkovací látka, která se podává osobě za účelem získání imunity. Zákoník státu Washington – “Vakcínou se rozumí přípravek z usmrceného nebo oslabeného živého mikroorganismu nebo jeho frakce …”.  Zákon rovněž upřesňuje, že vakcína “po imunizaci stimuluje imunitu, která nás chrání před nemocí …“.

Tyto definice, jak lékařské, tak právní, představují pro “vakcíny” s mRNA problém, protože injekce mRNA nezpůsobují imunitu. Společnosti Moderna i Pfizer přiznávají, že jejich klinické studie imunitu ani nezkoumají. Jako takové nesplňují lékařskou a/nebo právní definici vakcíny. Nebrání přenosnosti infekce SARS-CoV-2. Jako takové nesplňují lékařskou a/nebo právní definici vakcíny. Uvádění mRNA terapie na trh jako vakcíny porušuje federální zákony

Vzhledem k tomu, že “vakcíny” mRNA nesplňují lékařskou a/nebo právní definici vakcíny, je jejich označování za vakcíny a uvádění na trh jako takové klamavou praktikou, která porušuje 15 U.S. Code Section 41 Federal Trade Commission Act, zákon, který upravuje reklamu na lékařské postupy. Nedostatek dokončených klinických studií na lidech rovněž staví tyto mRNA produkty do rozporu s 15 U.S. Code Section 41. Podle tohoto zákona je nezákonné inzerovat, “že výrobek nebo služba může zabránit, léčit nebo vyléčit lidskou nemoc, pokud nemáte k dispozici kompetentní a spolehlivé vědecké důkazy, včetně, je-li to vhodné, dobře kontrolovaných klinických studií na lidech, které dokládají, že tvrzení jsou v době jejich uvedení pravdivá“.

Zde je problém: Primární koncový bod ve studiích “vakcíny” COVID-19 není skutečným koncovým bodem studie vakcíny, protože, opět, koncové body studií vakcín mají co do činění s imunitou a snížením přenosu. Ani jedno z toho nebylo měřeno. Klíčové sekundární koncové body ve studii společnosti Moderna navíc zahrnují prevenci závažného onemocnění COVID-19 (definovaného jako potřeba hospitalizace) a prevenci infekce virem SARS-CoV-2 bez ohledu na příznaky. Společnost Moderna však ve skutečnosti míru infekce neměřila s tím, že je to příliš “nepraktické”.

To znamená, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tato genová terapie měla vliv na infekci, ať už k lepšímu, nebo horšímu. A pokud nemáte žádné důkazy, nemůžete splnit požadavek amerického zákoníku, který říká, že musíte mít “kompetentní a spolehlivé vědecké důkazy … dokládající, že tvrzení jsou pravdivá“. Co je ještě horší, společnosti Pfizer i Moderna nyní eliminují své kontrolní skupiny tím, že nabízejí skutečnou vakcínu všem příjemcům placeba, kteří o ni stojí. Studie mají probíhat celé dva roky, ale díky eliminaci kontrolní skupiny bude určení účinnosti a rizik téměř nemožné.

Více podrobností najdete v článku zde.

Lidé s vakcínami mRNA nosí v žilách nikoliv vakcínu, ale genové terapeutikum používané jinak jen experimentálně k léčbě HIV

Jak tedy sami vidíte, lidé s vakcínami Pfizer a Moderna mají v žilách nikoliv vakcínu ale genové terapeutikum, které neposkytuje imunitu a bezinfekčnost, ale poskytuje naopak loterii. Člověk totiž může zemřít jako oběť nezdařeného pokusu s genovým terapeutikem, může vážně onemocnět, ale v drtivé většině případů se z něj stane “jenom” sprostý vironosič a chodící továrna na šíření virů, protože genové terapeutikem nevytváří imunitu, ale genovou terapii odolnosti těla proti viru, tedy rezistenci.

Vakcíny, které nevytváří bezinfekčnost, ani imunitu… co to je? Genová terapeutika!

Proto nález Dr. Mercoly potvrzuje obavy, že očkovaní lidé se stávají nejen supernosiči, ale hlavními zdroji a fabrikami na nové a nové mutace. Terapeutikum mRNA provádí v buňkách tvorbu nových virů, přičemž tvorba probíhá s chybami, neboť RNA polymeráza nemá korekční a opravné mechanismy na rozdíl od DNA, takže po několika chybách v replikacích uvnitř buňky dojde k vyrobení mutagenu, nového kmenu, úplně nové varianty, která bude mnohem agresivnější a rychleji šiřitelná. Očkovaní lidé se tak stanou vysoce nebezpečnými časovanými bombami pro neočkované osoby.

Resident Evil jako realita? Co očkovaný člověk, to chodící biologická bomba?

Očkované osoby budou mít podle všeho za úkol fungovat jako chodící bojové bomby rozsypávající mutagenní viry, které budou napadat neočkované osoby. Ty budou poté režimem a mafiány ve vládě nuceni se očkovat s frenetickým křikem mediálních štětek, že kdo se nenaočkuje, zabíjí svoji rodinu. Celé je to vymyšlené dokonale. Kdyby vakcíny opravdu byly vakcínami, tak by se naočkovaní lidé nemohli už nakazit a současně by byli bezinfekční, takže by dál nemoc nešířili a nemohli by neočkované lidi nakazit. Ale takhle je to obráceně, očkovaný člověk šíří virus, zatímco neočkovaný nešíří nic! V roce 2021 žijeme v naprosté idiokracii, kdy přeprogramované, převychované a konceptuálně degenerované ovčanstvo oceňuje mediální a politickou idiocii, což potvrzují každé další volby.

Podobná loga filmové Umbrella Corporation a Šanghajského biotechnického institutu

Na lahvičkách genových terapeutik mRNA bývá v laboratořích za normálních okolností lebka a hnáty, tedy varování před toxicitou. Z očkované osoby za pomoci mRNA vakcíny se tak obrazně řečeno stává mutant, doslova jako z filmové série Resident Evil. Ta se točila okolo biochemické korporace Umbrella, která laboratorně upravila lidský imunitní T-lymfocyt do prudce nakažlivého zabijáka, který měnil lidi v davově řízené stádo zombie. Původně chtěla korporace řídit a ovládat pomocí těchto T-virů vojáky.

A co chtějí globalčiky s koronavirem? Také chtějí ovládat, řídit davy, kontrolovat je, a také k tomu použili virus. A také mají vakcíny, resp. genová terapeutika. A také se dějí divné věci, které by se dít neměly, jako v Resident Evil. Třeba očkovaní lidé, kteří po očkování vůbec nejsou imunní, vůbec nejsou bezinfekční, klidně mohou onemocnět a hlavně, neočkovaní lidé okolo nich začínají umírat, potrácet plody a samozřejmě se nakažovat virem. A to není normální očkování. To je spíš popis T-viru z Resident Evilu.

Politici teď půjdou hlavně s vakcínami po dětech, globalčikům totiž nejde do hlavy, proč na ně bojový virus nefunguje

Na vakcíny mRNA na trhu by se to ale nehodilo, kdyby se začalo mluvit o genové terapii jakoby okopírované ze ságy Resident Evil, lidé by zpanikařili, kdyby věděli, že se účastní experimentu, který má za úkol změřit počet mutantů na jedné straně, a počet mrtvol jednotlivých věkových skupin na straně druhé. Globalčiky mají už svá data, ale pořád jim chybí malé děti, které ne a ne umírat. Tohle je obrovský problém, především pro americkou armádu. Taková bojová biologická zbraň, která nefunguje na děti nepřítele, to je opravdu technologický průser. Proto se snaží politici teď v posledních dnech tak moc tlačit na očkování dětí, které jsou zdravé a žádné sračky na genové terapie nepotřebují.

Billboard v americkém Oregonu varuje před toxicitou vakcín

Co je to za vakcínu, která nezaručuje bezinfekčnost, po které navíc očkovaný člověk nakazí jak očkovaného, tak neočkovaného, a dokonce neočkovaná žena potratí dítě? Ano, to není vakcína, to je velmi a velice podivná genová terapie na výrobu chodících bojových stanic šířících okolo sebe zmutované viry. Ale to nestačí. Chtějí tím naočkovat i ty nejmenší. Rodič, který něco takového dovolí na svém dítěti, je nejen debil, ale i spolupachatel globalistů a jejich pokusů na lidech.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 34% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 7 dnů. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
4info
Návštěvník
4info

Tomáš Ortel …
… zajímavý rozhovor (32 minut)
Feb 23, 2021

Jak to bylo opravdu s udílením slavíka? – Tomáš Ortel
https://www.youtube.com/watch?v=kcoJl7ZGf2Y

ORTEL – COVID 19 – official video
https://www.youtube.com/watch?v=r-kxGnnS92Q

4fun
Návštěvník
4fun

“Český Trump” na indické globální televizi 🙂

Gravitas: Will Sweden & The Netherlands become Muslim nations?
Jun 15, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=LwKqItWcP4E

Angelka jde příkladem …
… po AstraZenece si dala Modernu 🙂

Angela Merkel administered with Moderna jab during second dose after having AstraZeneca as first
https://www.youtube.com/watch?v=pniOX2jQ0eE

Neměla ta baba bejt už dávno opíchaná?

A co si dá jako třetí?
Pfizera nebo Johnsona?
🙂

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

4fun
nejvíc by jí prospěl Chocholoušek.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Tak maximálně vitamín D a hořčík 🙂🙂 Nemá náhodou “státní představitel” zákaz přijmout látku co by ohrozila jeho život i z dlouhodobého horizontu?

Hermes
Návštěvník
Hermes

Trefný článek! WHO je ale zločinecká (a židovská!) organizace jako další ostatní. Nejsem sám, kdo má divný pocit! Většina ovcí je tak zhypnotizována, že se prostě opíchat (očipovat) dá. Myslím, že za rok to pojede z kopce a vypuknou u nich různá autoimunitní onemocnění. A jak vidím ty poskoky Satanovy synagogy, kteří stůj co stůj se snaží vnutit ten genocidní židovský toxický koktejl i malým dětem, tak nejen, že se mi otvírá kudla v kapse, ale i štěrká nábojnice! A jaká trefa – už je tu “mutace delta”. Přesně: Konspirace se stávají díky rychlým posunům Overtonova okna realitou a další lockdowny jsou na obzoru? Já opravdu nechápu, jak taková většina může být zhypnotizována, že si jde prostě píchnout fuckcínku. Připadá mi to, jako kdyby opravdu ti jedinci byli přeprogramováni. A dále doposud nechápu, jakto, že ta bestie Schwab a spol. tu ještě dýchají? Jakto, že si je nikdo sakra nepodá? Ti už mají dávno rýt rypákem v zemi. Jakto, že jim to prochází? Stojí za nimi snad nějaké jiné síly, nebo co?

lilu
Návštěvník
lilu

pred par rokmi som mala zvlastny sen:
pisal sa rok 2030 alebo 2033. prisli sme z buducnosti, ja a 1 muz v ciernom obleku – agent. bol vecer a stali sme na brehu dunaja vo viedni, za nami presklenne vysvietene nakupne centrum, vsetci veselo nakupovali. v tom case uz nebol vo viedni ani 1 kostol, iba mesity a vysoke minarety. pri brehu sedela mlada zena, tak som prisla k nej a pytam sa jej: Kde mas cip? a ona: Aky cip? (Ona mala totiz mala cip, ale nevedela o tom – bola uz v systeme).

nedavny sen:
prisla doba ked sa uz ludia radi sami ockovali. prisli do miestnosti a tam boli na polickach ampulky. tak som tam prisla ze sa idem akoze tiez ockovat, zobrala som ampulku a isla som ju nenapadne zahodit. nasla som tam odpadove vedro plne krvi zmiesanej s vodou, a ked som ju tam vyliala, v momente to zabilo cervene krvinky, a ostala tam len voda.

4fun
Návštěvník
4fun

Strakonická mešita
https://www.youtube.com/watch?v=vLwe6xufaWQ
(2018)
😀 😀 😀

KEBABY (Ortel – Mešita PARODIE) – VOXEL & POKÁČ
https://www.youtube.com/watch?v=2w-UszpFe60

Ortel – Mešita Parodie
https://www.youtube.com/watch?v=zzZHtdfJuNc

——

Tohle není Fun …
… tohle je realita 😐

ORTEL – COVID 19
https://www.youtube.com/watch?v=r-kxGnnS92Q
1,556,682 views
Premiered Nov 13, 2020

konzerva
Návštěvník
konzerva

Teď už máme co jsme chtěli.. budujeme euchalifát?comment image

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

JE to zvlastni koloběh zivota narodil jsem se v ” komunismu “a asi zemřu jeste ve vetsim komunismu nez byl ten předtím– rikam si co z toho MÁM ???! Kdo mě nechape temer cely svět .Je to pouze k pláči co tu panuje a děje se — uz se MI nechce ani zvracet jen dozit dustojne navzdory vsem tem idiotům a debilum ci mene chytrym co NAM konecne prinesou to stesti ze ktereho se tak leda poserem – dekuji za zverejneni .

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

konzerva
tahle kriminálně závadová osoba a zrádce vlastního národa na který neustále útočí , nemá žádné právo vystupovat za náš národ. Je to ostuda česka a nejen tím, že jede proti vlastním lidem, ale kazí českým ženám světovou pověst o jejich půvabu a kráse. Tahle příšerná šklibna s hubou jak kolo od trakaře a s tou nemožnou “helmou” na palici dělá jen ostudu.
i

konzerva
Návštěvník
konzerva

Má v tom budovaní euchalifátů praxi. Její otec Jiří Špak (1938 – 1991) z Třebíče, udavač StB.
Jiří Špak datum narození 12. 4. 1938 krycí jméno „Kontrolor“ PB propůjčení bytu Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování 23800-24789 09.12.1974 SEO KS SNB Brno.
Za propůjčený byt proplácela StB majiteli nájem.

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

TREBIC to je banda estebaku tenkrat kdyz stali na “balkoně ” v sametovy revoluci ” normalni lidi blili a zvracely jo jo pakaz ala havel a jak se dnes maji vlastni pulku trebice a jsou velci antikomunisti kapitalisti a podnikatele .Tak je treba zit po demoggggrrraticku a tahle svine je zarnym prikladem .

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

a je treba zverejnit ty skartovane svazky jsou urcite jsou nekdo je má ale ma strach – zatiiiiiiiiiiiiiim to bude potom mazec .soused zabije souseda apod . budou cumet kdo je kdo .

Dáša
Návštěvník
Dáša

Neskutečné – premiér země vnucuje experimentální roztok nezletilým a parně zapojí i prostitutky.
Tohle už je opravdu vážné. Co dělají rodiče?
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hezke-holky-budou-chlapy-lovit-k-ockovani-Babis-ma-novy-plan-668424

Dejna
Návštěvník
Dejna

Debilní rodiče zoufale počítají, jak narvat vpich letální injekce svým potomkům do volných dnů mezi dovolenou, táborem, soustředěním. S variantou potomek na JIPu po vpichu letální injekce nikdo z debilních rodičů nepočítá.

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

Degenerace lůzy dosáhla už takového dna, že 95% jich tleská zabití. Mají zato, že totálně zdrogovaná fetka si zaslouží za výtržnictví smrt. Hamáčkovi hoši drsně naklusali. Jeden klečel kolenem za krkem. Několik minut. Přestože zneškodněný hlasitě řval a naříkal, polda kolenem nepovolil. Až ho zabil.
Tahle kauza může mít ještě nemilou dohru. Už to hýbe Evropou.comment image
https://youtu.be/EtUffFxfeuY
cikáni ve videu, čumilka: “Však ho udusí.”
odpověď vedlejšího čumila: “No a?”

rytier
Návštěvník
rytier

Cumil ma zjavne IQ teplomera v zime …
No a? Kurwa kkt…. 😎

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Nikdy by mne nepadlo, že v dnešní době může opět nastat doba “TEMNA”.

A těm bestiím se to opět podařilo!

Je asi něco někde špatně.

Profesor-RODODENDRON
Návštěvník
Profesor-RODODENDRON

Ještě jsem zapoměl dodat vždy se bavím větami typu : patříme na západ a západní hodnoty .

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Slibuji, že zabiji každého, kdo by povinnou vakcinaci nařídil do zákona a chtěl by mne násilím vakcinovat, i kdyby mne to mělo stát život.
Vycházím ze stejného principu bránit se proti fašistům a neo-bolševikům, kteří mne omezují na mém životě a snaží se mne zabít jedem ve stříkačce.
Byla by to vražda!
Takové bestie nemají právo žít a v tu chvíli začínám jednat jako Mašíni – osobním bojem proti zvrhlému násilí, které mi jako první hodilo rukavici!
Nikdo vám vy kurvy, včetně té slovenské kurvy Babiše, nestojí o to, abyste se starali o zdraví mé a zdraví mých spoluobčanů, pokud jste k tomu neudělali referendum, nemáte od nás k tomu svolení a rozhodujete o osudech lidí jen z pozice moci a zneužití svých pravomocí!

A tento hajzl bude prvním, pokud hodlá prosadit to, co zde napsal…:

Povinnému očkování neutečete, píše Flegr odmítačům, ač to vláda nezvažuje
22. června 2021 16:30
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jaroslav-flegr-ockovani-pandemie.A210622_153450_domaci_kzem

To jen aby sis nemyslel, že z té války vlády proti občanům vyvázneš!!! Hajzle zrzavý!

Už je na čase se s těmi bestiemi přestat hrát na schovávanou!

Hombre
Návštěvník
Hombre

Počkej Zardozi, jako ty si myslíš, že se ubráníš bubákovi s vakcínou v ruce, za kterým je připraven policejní lokaj, ověšený kasery, paralyzery i bouchačkou ? To jako vážně?
Na Slovensku si lidé dovolili demonstrovat před úřadem vlády, a střílelo se do nich gumovými projektily….

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Jsem zvědavý, jak budou překvapení, až zjistí, že já jsem zase opásaný granátama a pojistku jim dám do ruky.
To už je VABANK!
Než chcípat v bolesti na vakcínu smrti, tak raději hned a bezbolestně.
Já mám ještě výcvik z ČSLA za komančů, takže se orientuji ve výbušninách stejně, jako pyrotechnik.