Všichni se sejdeme pod jednou duhou. Prorocké malby a Německo do třetice...

Všichni se sejdeme pod jednou duhou. Prorocké malby a Německo do třetice v hlavní roli? A o čem bude řeč Putina v OSN?

Všichni se sejdeme pod jednou duhou. Prorocké malby a Německo do třetice v hlavní roli? A o čem bude řeč Putina v OSN?

V uprchlické krizi, která toto léto zasáhla Evropu, už zřejmě nikdo nepochybuje, že jde o organizovanou, nikoliv spontánní akci. A co je nejvíce udivující, jsou postoje Merkelové, tedy Německa, které je nejen ochotno přijmout všechny uprchlíky, ale které uprchlíky doslova vyzývá, aby do Evropy houfně přijížděli.

Můžeme za tím vidět politiku chudnutí západní kultury a rozčilovat se, že peníze Evropanů půjdou ve prospěch přistěhovalců (což by bylo to nejmenší zlo, pokud by to vůbec bylo zlo). Můžeme se z vyšší perspektivy rozčilovat, že jde o likvidaci křesťanství a křesťanských hodnot (a ani to by ještě nebylo úplné zlo). Ale nad tím vším stojí politika globalizace, ve které jde v prvé a jediné řadě o zdroje. A s nimi nejspíše skutečně o tu “zlatou půlmiliardu” lidí na zeměkouli.

O tomto plánu se už dlouho ze všech stran hovoří a kromě “konspirátorů” nikomu nestojí za pozornost, ač je o něm lidstvo přes různé symboly ze všech stran informováno. Tvůrcové tohoto plánu (a všech světových událostí) milují symboly, bohužel, mnohé z nich se stávají srozumitelnými až s odstupem času. Protože symboly považuji za zásadní “řeč”, kterou každý “hovoří” (neverbální komunikace tvoří až 70% sdělení, zatímco mluvené a psané slovo jen 30%) a kterou vždy promlouvá i každá vyšší moc (včetně Vesmíru), snažím se porozumět především symbolům.

A například nebeské symboly už dávno tomu říkají, že současnost je pro lidstvo kritická. Pro mě to znamená dlouholeté přesvědčení, že lidstvo projde konfrontací, jakou naposledy zažilo v čase vymření neandertálců. K tomu se časem přidalo přesvědčení, že ti, kteří řídí dějiny světa, se řídí stejnou nebeskou symbolikou. Jak píšu v mnoha jiných článcích (naposledy v Islamizace Evropy je dobrá věc), finále procesu konfrontace bylo načasováno do let 2012-2015 a vrcholí současným krvavým Měsícem, který nastane právě dnes v noci.

ISIL, uprchlíci, OSN

Když si shrneme události posledních 2-3 let, tak zde máme změnu na postu papeže, který volá po životě v chudobě a současně pracuje na spojení všech světových náboženství a dokonce jako první papež v historii jede do USA. Dále zde máme vznik ISIL a s ním spojenou vlnu migrace, o které lze říci, že byla v Turecku připravována, aby ve správný okamžik byla nasměrována na Evropu. Máme zde nadnárodní EU, která program přistěhovalecké politiky od začátku připravovala a naplno na něm trvá bez ohledu,, že sama vidí, že přistěhovalecká politika se změnila v sebedestruktivní program. A především zde máme Německo, které uprchlíky k cestě do Evropy přímo vyzývá. K tomu nezapomeňme, že Spojené státy řeší podobný problém. Obě tato centra západní kultury pak spojuje ještě ta věc, že obě zažívají ekonomickou krizi a že ať se jim to líbí či nelíbí, obě musí stále více respektovat Východ, ať už je to Čína a Indie či Rusko.

A ve dnech, kdy západní a především evropská kultura stojí před naprostým rozvratem, probíhá zasedání OSN, ke kterému vzhlíží celý svět.

Papež František

Jako první pronesl svou řeč papež. Pominu-li symbolickou řeč jeho projevu (“Tři šestky“), za pozornost stojí jeho volání po odstranění bídy ve světě (což je v pořádku), ale především pak komentář Tomáše Halíka, ve kterém zmiňuje, že někdo si všiml, že papež vlastně pronesl komunistický projev a zaobaluje to tím, že komunisté ukradli křesťanskou ideologii. Čímž říká, že komunismus (přesněji marxismus) a křesťanství jedno jest. Řeč Tomáše Halíka pro Události komentáře je zde, komentář k Halíkovi přinesly Parlamentní listy zde.

Čínský prezident Si Ťin-pching

Další řeč na půdě OSN přednesl čínský prezident, který představil program Číny o čtyřech bodech, zaměřených na udržitelný rozvoj a na investice do rozvojových zemí – pro začátek ve výši 2 miliard dolarů (více).  

Angela Merkelová

Německá kancléřka ve svém projevu hovořila především o nutnosti reorganizace OSN. Británie, Čína, Francie, Rusko a Spojené státy, klíčoví spojenci z druhé světové války, jsou stálými členy Rady bezpečnosti s právem veta. Německo, Japonsko, Indie a Brazílie dnes říkají, že svět je velmi odlišný od toho, co platilo v roce 1945 a Rada bezpečnosti by to měla respektovat. Německo a Japonsko, které jsou globálními finančními silami a špičkovými přispěvateli do Organizace spojených národů, argumentují tím, že si zaslouží své stálé křeslo v Radě bezpečnosti.

“Současný stav je takový, že nejen my čtyři, ale i mnoho jiných nesouhlasí se strukturou a způsobem práce Rady bezpečnosti,” řekla Merkelová. “Chceme, aby společně s námi bylo dosaženo moderní pracovní struktury Rady bezpečnosti, takové, která vyhovuje 21. století,”- dodala Merkelová (více).

K projevu Merkelové lze říct, že je to vlastně volání po odstranění dominujícího vlivu m.j. USA či Británie, na druhou stranu je to volání po opětovném významu role Německa a Japonska (vysvětlím později).

Ruský prezident Vladimír Putin

Celý svět čeká na pondělní projev ruského prezidenta Putina, který se už nechal slyšet, o čem bude hovořit: Prezident Ruska v rozhovoru s novinářem US Charlie Rose řekl, že ve svém projevu na Valném shromáždění představí ruský pohled na současné mezinárodní vztahy, stejně jako na boj proti terorismu.

“Myslím si, že prostě není pochyb o tom, že je třeba bojovat proti terorismu. Budou o tom na půdě OSN hovořit všichni a já se také nevyhnu tomuto tématu. Je to přirozené, protože se jedná o vážnou hrozbu pro všechny z nás, je to pro nás všechny výzva”, – řekl ruský prezident.

Dále i Putin řekl, že má v úmyslu zabývat se historií Organizace spojených národů a otázkou jejího dalšího rozvoje v moderních podmínkách. “Rozhodnutí o zřízení Organizace spojených národů vzniklo v naší zemi, v Sovětském svazu na Jaltské konferenci. Sovětský svaz a Rusko jako právní nástupce Sovětského svazu je zemí založení Spojených národů a stálým členem Rady bezpečnosti” – připomněl prezident.

Podle něj v současném světě alternativa k této organizaci neexistuje, “OSN je jedinou univerzální mezinárodní organizací, jejímž cílem je udržení míru ve světě.” “Je také zřejmé, že Organizace spojených národů se musí přizpůsobit měnícímu se světu”” – řekl ruský prezident americkému novináři (více).

 

Globalizace je nezbytná

Když se podíváme na dosavadní projevy na půdě OSN, všechny mají společného jmenovatele a tím je globalizace, k tomu udržitelný rozvoj místo neustálého růstu a odstraňování chudoby cestou politiky globálního chudnutí. Volání po posílené roli OSN je m.j. dalším potvrzením, že s rolí USA se stále více nepočítá. Co ovšem zůstává otázkou, je způsob, jakým finále globalizace proběhne.

Pokud jde o půdu OSN, můj názor je, že jde o konfrontaci mezi globalizací na způsob naplánovaný světovými elitami (tzv. Globální prediktor – viz video), či na způsob ruský (viz video). Je otázkou, kam se v tom přidá Čína, ale pokud jde o Merkelovou – o její podporu přistěhovalecké politiky a nyní dokonce o její volání na půdě OSN, aby Německo a Japonsko získaly na půdě OSN větší pravomoci, tam se obávám, že jde o naplňování globalizace podle představ světové elity, tzn. podle představ Globálního prediktora. A to je ta představa, která naplánovala na evropském kontinentu celkem tři války, přičemž ta třetí má být mezi muslimy a židokřesťanskou kulturou.

Obě dosavadní světové války začaly na půdě Německa, stane se ohniskem třetí opět Německo?

Zatím vše vypadá tak, že k tomu politikou Angely Merkelové spějeme podobně, jako tomu bylo za Hitlera a především podobně, jako za první světové:

“Přestože byla první světová válka vyvolána řetězcem událostí, následujících atentát v Sarajevu, příčiny vedoucí k válce byly hlubší povahy. Tyto příčiny zahrnují zejména otázky politické, kulturní a ekonomické povahy a komplex spojenectví a rovnováhy sil, které se vyvinuly v 19. století, po porážce Napoleona v roce 1815 a na následujícím Vídeňském kongresu.

Válka podle Lenina vypukla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy. Nejagresivněji postupovalo Německo, které se k dělení kořisti dostalo později po sjednocení (1871) a v boji o získání nových kolonií se jeho zájmy střetly se zájmy nejsilnějších koloniálních velmocí – Velké Británie a Francie. Neustále vzrůstal i spor rakousko-uhersko ruský o sféru vlivu na Balkáně. Německo došlo už na konci prvního desetiletí 20. století k závěru, že je na válku připraveno, že je lépe vyzbrojené než ostatní mocnosti, a že čím dříve válka vypukne, tím lépe pro Německo” (zdroj).

Není dnes žádným tajemstvím, že EU má naplnit to, co nezvládl Napoleon a co se nepodařilo ani Hitlerovi a že vším jde evropskou Germánii, která má být tentokrát zavedena “sametově”.  Není dnes už tajemstvím, že kořeny těchto plánů vedou ke starobylým královským rodinám v Holandsku, Belgii, Británii a jinde v Evropě (více).   

A v tomto kontextu se zdá, že politika přistěhovalectví, kterou právě Německo tolik podporuje a naplňuje, je tou, která do třetice povede k válce a následně k naplnění Nového světového řádu, který bude zahrnovat opravdu celý svět tím, že všude zavládne marxismus s centrálou nikoliv v USA, jak se všichni domnívají, ale s centrálou v Evropě, která Spojené státy ke svému obrazu nejen stvořila, ale ve svém zájmu i využila.

Německo v OSN volá po významnější globální roli své a Japonska – jde o obnovu fašismu, nedávno probuzeného na Ukrajině?

Po pragmatických informacích o projevech představitelů světových mocností na půdě OSN u příležitosti jubilejního zasedání nyní přejdu k tomu, čím jsem začala, a to je řeč symbolů. Jak jsem psala, symboly mají tu vlastnost, že jejich “řeč” se ukazuje až s odstupem času. Mě se v těchto dnech vybavily obrazy, které vznikly před 20-ti lety na denverském letišti. Dlouho nikdo nechápal, proč na největším americkém letišti vznikly malby, které pod duhou (symbol barevných revolucí i homosexuálních pochodů) ukazují všechny národy v naprosté harmonii. Zdálo by se, že celé harmonii dominuje německý kluk, ale naprosto dominujícím se nyní zdá být muslimské dítě uprostřed.

O čem jsou obrazy v Denveru?

Na zásadním obraze jsou všechny děti světa pod jednou duhou. Všechny děti světa odevzdávají zbraně (meče) zabalené do národních vlajek a odevzdávají je klukovi z Bavorska (který je snad kladivem ničí?)

Zde je stejný obrázek, ale celostně:

Soudě podle vlajek, ruské a americké dítě jdou k německému klukovi (pohledem na obrázek z pravé strany), stejně tak britské a irské (italské?) dítě z druhé (levé strany). Za nimi jde izraelské a íránské dítě (opět z pravé strany) a IS (?) s Indií opět z opačné (levé) strany. Čínské dítě je někde vzadu (pohledem na obrázek je vpravo). V mnoha jazycích obraz nese slovo “mír”, zatímco zcela uprostřed a v blízkosti německého chlapce je, zdá se, muslimské dítě v rukou nějaké bílé (germánské?) matky.

Detail Rusko – USA   

Detail VB – Itálie(?)

 

Ještě jeden detail na střed obrazu – drží meč rukou společnou opět Německo a Japonsko (a není právě v tom souvislost, proč Merkelová na půdě OSN volá po obnovení vlivu Německa a Japonska?)

Obrázek má totiž i druhou polovinu a ta vypadá takto:

Symbolizuje snad obnovení fašismu i plynové komory za účelem selekce lidstva a má k tomu dojít na půdě Evropy? O čem jsou ty plačící matky ?

A dojde až potom k propojení Západu a Východu a tedy ke spojení všech ideologií (náboženství)?

Mě ovšem s odstupem času nejvíce zaujal obrázek tří mrtvých žen v rakvích, kde jedna z nich má v ruce Bibli a na prsou židovskou hvězdu:

Tři rakve a tři mrtvé ženy. V pozadí dívka, nad kterou je pták (Melek Taus?) a která  snad v rukou drží nějaké proroctví, zatímco zcela v pozadí je oheň a mizející město (oheň a síra jako v časech Babylonu?)

Detail ženy v rakvi vlevo – jde snad o Afričanku?  

Detail ženy v rakvi vpravo – židovská hvězda a Bible 

Detail na prostřední rakev – je to snad “sluníčková” egyptská postava, která přes smrt všeho dosavadního (zvonec) a přes USA (kukuřice a Indiáni) míří ke kosmopolitní (kosmické) kultuře (Věk Vodnáře?)  

Zatím nikdo nevysvětlil (a zřejmě ani nepochopil), co chtějí architekti největšího amerického letiště světu sdělit. Proč na něm je spousta záhadných obrazů, včetně záhadného zednářského kamene z roku 1994, či proč právě v Denveru (a v roce 2012!, kdy v Londýně proběhly LOH) došlo ke střelbě u premiéry filmu “Batman – Temný rytíř povstal” (více) či proč právě tam rozjel Obama svou prezidentskou kampaň a proč se u prapodivných maleb nechal dokonce vyfotit:

Část o podivném letišti v americkém Denveru ukončím tím, že další informace ať si každý dohledá, základní jsou zde.

Islamizace Evropy je restartem lidstva přes novodobý Babylon a přes novodobou Sodomu-Gomoru

Dlouho jsem hledala odpovědi, proč budova EU kopíruje stavbu Babylonu. Dlouho jsem nechápala anglickou hymnu a její oslavu Babylonu a její volání po “dešti, který smyje šupiny z očí”. Ani náhodou si nedovolím tvrdit, že jsem odhalila tajemství obojího, ale jedno video (děkuji čtenářce Aeronetu “Aksal” za odkaz) mi v mém pohledu potvrdilo to, co si už dlouho myslím – že totiž elita, která po staletí až tisíciletí řídí svět, tzv. GP, právě nedělá nic jiného, než že realizuje restart lidstva. Naprosto dokonale jej načasovala na dobu přechodu Venuše (Luciferky) přes Slunce (rok 2012) a na dobu čtyř po sobě jdoucích zatmění Měsíce (poslední je právě dnes).

Papež, který má být posledním v historii papežství, sjednocuje všechna náboženství a na půdě OSN vlastně neudělal nic jiného, než že oslavil hodnoty jako chudoba (skromnost?), víra a rodina. A která kultura v současnosti tyto hodnoty uznává? Je to pouze a jedině islámská kultura! Papežova řeč na půdě OSN byla oslavou této kultury, zatímco v případě křesťanské (evropské) papež uznává homosexualitu a vše další, co křesťanská (evropská) kultura přijala.

Evropská unie, jejíž budova naprosto kopíruje budovu Babylonu, postupem času neudělala nic jiného, než že prosadila “hodnoty” Sodomy a Gomory -“hodnoty” svého konce. Vkládám výše zmiňované video a kdo nepřehlédne, že pochází z Británie a doplní si, že nejen UK a Francie, ale i celý sever Evropy (Norsko, Švédsko) už jsou muslimskými (a v moci britské juvenilní justice), ten se nebude divit, že Evropě zbývá islámem obsadit už pouze její střed, kde je lídrem právě Německo a že tím je jen krůček od restartu té kultury, která světu sice dala největší mozky, ale zároveň se stala nezastavitelnou ve svém růstu (naprosto stejně, jako Babylon) aniž by respektovala (společně s USA, které stvořila), že růst již není žádoucí:

Pád Babylonu, stejně jako zkáza Sodomy a Gomory, se odehrály ve 2. tisíciletí p.n.l. Tehdy se začala psát kniha Genesis a s ní nový počátek lidstva.  Jak říká i V.V. Pjakin, v Novém zákonu bylo napsáno jen to, co se mělo stát, aby se naplnil Starý zákon. Jestliže Nový zákon hovoří o návratu Krista za dva tisíce let (ač jsem přesvědčená, že v postavě Krista lidstvo dostalo přesně to duchovní poselství, které potřebovalo dostat), v souhrnu není současnost lidstva o ničem jiném, než o jeho restartu, postaveném na zcela “primitivních” základech.

A ty nyní představuje muslimská, nikoliv křesťanská či židovská kultura. Nemluvě o tom, že muslimská kultura na půdě Evropy představuje naprosto čistý a tedy tvárný “materiál”, ať už jde o konzum a vzdělanost či o příslušnost k nějakým kořenům a vlastenectví. Na rozdíl od křesťanů, muslimy jde o kulturu, která je na začátku svého dalšího vývoje. A nastupuje v době, kdy globalizátoři už velmi dobře vědí, co je za “humny” – resp. v době, kdy celá zeměkoule a tím i její zdroje jsou jako na dlani (nedá mi nedodat, že jako na spidermanské pavučinové dlani).

O to více je významné, s jakou alternativou přijde v OSN Rusko, které odmítá křesťanství opustit a jakou řeč přednese Putin.  Je pár minut po 3. h v noci a na obloze probíhá zvláštní scenérie: souhvězdí Orion v plné síle na straně jedné a zatmění Měsíce (“krvavý Měsíc”) kousek od něj na straně druhé. Výjimečná symbolika stejně, jako naše doba.

-Pozorovatelka-  28.9.2015

Do konce měsíce zbývají 3 dny a na zajištění provozu AE News na další měsíc chybí dovybrat ještě cca 11% potřebné částky. Všem, kteří do konce měsíce přispějí jakoukoliv částkou (zde) na záchranu AE News, moc děkujeme. Bez Vaší pomoci náš server nepřežije.
     

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
M
Návštěvník
M

ještě k tomu tzv. druhému příchodu Krista a pozn. autorky (v postavě Krista lidstvo dostalo přesně to duchovní poselství, které potřebovalo dostat)… toto vše je církví totálně překrouceno… Kristus už nepřijde… symbolicky o tom mluví Zjevení… to co má přijít podruhé je PŮVODNÍ KRISTOVO UČENÍ KTERÉ CÍRKEV UKRADLA…. VÍCE INFO V DALŠÍCH ODKAZECH…

M
Návštěvník
M

pozn. k tomu restartu lidstva… tady jde na hlubší rovině o něco více:

JE TŘEBA JASNĚ ŘÍCI ŽE V POZADÍ VŠECH zmíněných ANTIKRISTOVSKÝCH AKTIVIT STOJÍ především VATIKÁN A PAPEŽSTVÍ, respektive jemu vládnoucí hierarchie… zbytek jsou jen slepé nevědomé ovce. V Janově proroctví je výstižná symbolika dvou sil jako šelem, přičemž 2. šelma pracuje pro tu první. A samozřejmě i ta 1. má svého loutkovodiče:

1. šelma = Vatikánské papežství
2. šelma = Spojené Státy Amerického FEDu

Kdo si toho ještě nestačil všimnout, tak by měl otevřít oči a uvidí že papá Franta se stal horlivým propagátorem NWO…

http://www.ragauian.cz/udalosti-predpovezene-v-janove-zjeveni-kapitole-13-se-stavaji-realitou-papez-vola-po-novem-svetovem-poradku-odhodil-masku-a-nezakryte-bojuje-proti-lidske-svobode/

http://www.ragauian.cz/udalosti-predpovezene-ve-zjeveni-se-stavaji-realitou-papez-ruku-v-ruce-s-prezidentem-usa-vola-po-novem-svetovem-poradku-pod-zaminkou-boje-proti-tzv-globalnimu-oteplovani/

http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/

http://www.ragauian.cz/vatikan-a-cia-spolupracuji-jako-dve-biblicke-selmy-janovo-zjeveni-predpovida-soucasnost-ve-ktere-zijeme-prave-ted/

http://www.ragauian.cz/jak-druha-selma-vladne-svetu-zdanlive-svobodna-trzni-ekonomika-a-banky-jako-nastroj-moci-druhe-selmy-1/

dozaj
Návštěvník
dozaj
dozaj
Návštěvník
dozaj

Tak mě napadlo po přečtení tohoto článku: Znám asi 3 nebo čtyři lidi,kteří viděli do budocnosti-tvrdili -česko -slovensko bude jednou ostrovem. Uprostřed čeho ? V případě -uprostřed moře či oceánu-by se naplnila karma evropských národů tuožících po moci a majetku a karma národu možná vyvoleného..

Ent
Návštěvník
Ent

Jen pár faktických poznámek
-ten pták je kvesal chocholatý.Je vzácný a chráněný.Žije jen v horských,mlžných,deštných pralesech Mexika až Panamy. Byl to posvátný pták mayů. Z jejich ocasních per se dělali čelenky. Zabít ho bylo zakázáno (tabu).
-v těch dvou skleněných bednách jsou vyhubení ptáci. V pravo je holub stěhovavý.Žil v USA v obrovských milionových počtech, vyhuben evropskými osadníky. V levo je Alka velká. Taktéž vyhubená. Žila od Kanady po VB tedy na severní polokouli.
-šelma dole ležící je levhart sněžný neboli Irbis. Vzácná šelma. Žije v horách Afghánistánu, Bhútánu, Číny, Indie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mongolska, Nepálu, Pákistánu, Ruska, Tádžikistánu, Uzbekistánu
-hlava u stromu je z bizona
-želva bude asi kareta ty jsou ohrožené všchny druhy (sběr vajíček a lov pro želvovinu)
-velrybam nerozumim takže nevim

Aksal
Návštěvník
Aksal

Narodil ses jako bílý člověk? Tak plň povinnosti bílého člověka…
https://www.youtube.com/watch?v=gb_IsbJFxVo

J.P
Návštěvník
J.P

Je vobec mozny takyto clanok napisat, a ktomu este popisat tie obrazky ? Takze z vasho popisu tych obrazkov posudzujem, ze biblicky raj nie je bozim cielom, ale cielom GP ktory sa naziva NWO. Takze podla vas, nemame robit nic iba citat, a nic neriesit a cakat zo zalozenimy rukami na svoju popravu. Je to bez duchy clanok ktory neriesi apsolutne nic.

PS: Ja si mylim ze GP je satan a nie clovek.

J.P
Návštěvník
J.P

Oprava:: Ja si myslim ze GP je satan a nie clovek.

Alkid
Návštěvník
Alkid

A co byste chtěl proti kosmickým zákonům dělat?
Neandrtálci nemohli nic dělat taky, když končil jejich svět.
Karel Čapek taky nemohl zabránit 2.světové.
Můžete studovat a zlepšovat Člověka ve vás. Např.:
http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/
a dále:
http://www.ragauian.cz/pravy-vyznam-nabozenstvi-puvodni-uceni-jezise-a-malo-zname-proroctvi-o-druhem-prichodu-krista/
Mě to dává smysl.

fugur
Návštěvník
fugur

Jak se kdysi vsichni smali socialistickemu futuristickemu realismu…a o 50 let pozdeji ho tu mame znova, na jeste vetsich platnech a jeste s perverznejsimi symboly 🙂

Ovsem nemyslim si, ze by zde slo o symboliku obrazovou, tedy prenos ideje z obrazu na divaka, ale ze jde o prenos ideje tvurcne skrze obraz. Nedy nejste ovlivneni tim, co vidite, nybrz tim, jak smysli autor.
V zasade jde o jeste vetsi kolektivismus, nezli praktikovali Rusove…navic je americka symbolika pro Evropany tezko pristupna, protoze Americane jsou narodem valecniku. Proto ty zvrhle vyobrazene mrtvoly, pokud jste nevyrustali ve valecnickem ovzdusi (am. fotbal, povest armady atd.), nedokazet jejich symboliku nikdy vysvetlit a ani prijmout.
Americka kultura je zcela odlisna od te evropske a jeji vyklad zustane pro Evropana vzdy na abstraktni urovni, nicmene urcity neblahy dojem z nich stoji urcite za zamysleni,proto diky Pozorovatelce za vyborny clanek.

Václav
Návštěvník
Václav

Přečteno jedním dechem.
A mám strach.
Má někdo krucipísek odpověď na to, k čemu takový restart dobrý je? Kromě toho,že to bylo vše předpovězeno ?
To jsou mocní tohoto světa skutečně choré mozky s psychopatickými sklony, anebo jako proč to dělají ?

Člověk pak může chtít něco v životě budovat, a nějak si určovat vlastní cestu, když je tady hlavní program, který je nám vnucen a který do našich životů zasahuje ať chceme nebo ne.
CO je to za debilní hru, když nejsme ti, co hází kostkou, ale ti ‘pinčli’, kteří se mají navzájem vyhazovat?…

Nějaký návod, jak z toho ven ?????? ……prosím!

vladimír
Návštěvník
vladimír

Bojovat tak jak každý umí a přetáhnout co nejvíce známých na dobrou stranu, Vysvětlit jim že musí dělat to samé a připravit si záložní plán a prostředky kam zmizet i s rodinou v případě že se to nepovede. U mě jednoznačně je na žebříčku nejvyšším je Peru. Ať si to tu potom sluníčkáři vyžerou sami.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Myslím, že Peru není to pravé ořechové. Po výbuchu Yellowstonu půjde Severní i Jižní Amerika pod vodu. Nejlepší je Západní Sibiř…

Vabio
Návštěvník
Vabio

Návod je jednoduchý: zbavte se strachů v sobě, všech SVÝCH myšlenek, které způsobují, že Vám OSOBNĚ něco vadí, rozčiluje, atd. —> pak budte štastní a svobodní bez ohledu na cokoliv kolem Vás.

A to cokoliv bude kolem Vás mnohem lepší než je teď, protože s čím kdo zachází, s tím taky schází .. tj. štastný a spokojený těžko může s něčím scházet, že :O) takže mnoho zdaru v čištění svého vnitřního světa

nazdar
Návštěvník
nazdar

Zásadní chybou je, dívat se na tyto věci fatálně. Ano, jsou zde mocné skupiny a mají své plány. Je to přirozené, já být mocný, také budu spřádat plány, jak být ještě mocnější. Ale častým osudem plánů je, že se je nepodaří naplnit.
Např. za Jelcina, zde byl plán, rozdělit a rozebrat Rusko. A jaká je situace dneska? Naprosto jiná. Samozřejmě, že někdo se toho musel chopit, v tomto případě Putin, říci si, že žádné rozebrání nebude, nadchnout pro tuto myšlenku občany (politici byli zkorumpovaní Západem) a pracovat.
Takže budoucnost, např. státu, nezávisí na tom, jak krvavý byl měsíc, ale na morálce a odhodlání občanů, se za svou věc brát. Nesporně, je přitom důležitá, osobnost vůdce.