„Všeobecná válka, která přichází, rozdrtí slovanské spojenectví a vyhladí tyto zatvrzelé národy“....

„Všeobecná válka, která přichází, rozdrtí slovanské spojenectví a vyhladí tyto zatvrzelé národy“. Bude válka opět vyhlazovat i Židy? A kde se vzala taková nenávist?

„Všeobecná válka, která přichází, rozdrtí slovanské spojenectví a vyhladí tyto zatvrzelé národy“. Bude opět vyhlazovat i Židy? A kde se vzala taková nenávist?

Citace v titulku jsou slova Bedřicha Engelse, spolutvůrce Komunistického manifestu a ideologie, která byla poprvé nainstalována v Rusku. Jelikož se dnes ví,, že to byla ideologie zrůdná a zotročující, zdá se být svými tvůrci účelové vytvořena právě pro největší z nenáviděných slovanských národů. Citát v titulku celý zní takto:  “Všeobecná válka, která přichází, rozdrtí slovanské spojenectví a zcela vyhladí tyto zatvrzelé národy, že i jejich samotná jména budou zapomenuta… Vyhladí nejen reakční třídy a dynastie, ale zničí také tyto naprosto reakční rasy… a to bude skutečným krokem vpřed.”  Karel Marx doplnil, že se na likvidaci této rasy těší a za její příklady uváděl Chorvaty, Pandury, Čechy a  jeho slovy, podobnou „verbež“. Později si tvůrci cenili příznivého přijetí marxismu v carském Rusku. (zdroj)

Těžko říct, jakou všeobecnou válku měli Marx a Engels v roce 1848 na mysli, ale v roce 1914 všeobecná válka začala, její součástí se stala Velká říjnová revoluce 1917 a na jejím konci bylo,  kromě rozkouskované a monarchií zbavené Evropy (až na výjimky, jako např. královská rodina ve VB)  Rusko bez cara a – komunistické. Trojice Marx-Engels-Lenin se stala na dlouhé roky symbolem komunismu a Sovětského svazu

Marx, Engels, Lenin, rudá vlajka a pěticípá hvězda

Téměř o sto let později vznikla podobná ideologie, fašismus, a i ta si vzala za úkol likvidaci  Slovanů, jen k té verbeži přidala ještě Romy a Židy. Obě války ale spojovalo tažení na Rusko a obě byly zopakováním toho, o co se v 19. století pokusil už Napoleon.  A jestliže výsledkem 1.WW byl ten „úspěch“, že Rusko se ocitlo pod vládou Trockého a Lenina, výsledkem 2.WW bylo rozšíření komunismu na další slovanské země (a zdá se, že to byl dočasný kompromis poté, co vznik velké Evropské říše Hitlerem nevyšel).  Ve 2. WW se ale střetly dvě protislovanské ideologie – jedna zdánlivě mírná, komunismus, která Slovany uvrhla do zaostalosti, druhá, fašismus, která je měla zlikvidovat bez servítek. Co je zvláštní je, že dnes existuje spousta důkazů, že jak Marx a Engels, tak Trocký a Lenin, ale stejně tak Hitler a spolu s ním dokonce i Stalin, byli podporováni Západem (video).

Rudá vlajka zůstala, ale symbol se změnil a vůči Slovanům a Židům se přitvrdilo

Všechno by se to mohlo jevit jako minulost, kdyby po 70-ti letech od konce největší války  situace minulost nepřipomínala tolik, jako se to děje na Ukrajině. Její vstup do EU (ať už úspěšný či neúspěšný) začal zákazem ruského jazyka, pokračoval oslavou fašismu a výzvami k likvidaci Rusů a aktuálně se dostal do stavu, kdy byl právě přijat zákon k postihování všeho, co by připomínalo komunismus. Podle právě schváleného zákona bude např.poslech ruské hymny trestán až pěti lety odnětí svobody, stejně postihováno bude používání jeho symbolů či promítání sovětských filmů. Zákon dále nařizuje přejmenování ulic a bourání památníků z dob komunismu. O jeho nedemokratičnosti rozhořčeně informuje ukrajinský server.  Co je zajímavé, zákon bude trestat i použití symbolů pěticípé hvězdy a srpu a kladiva – a to je podivné, protože právě tyto jsou dominantními symboly EU:

Plakát Evropské unie “Evropa pro všechny”

Oslava fašismu a opět nepřítel “komunismus”. A nežádoucí Rusové a Židé a další tažení proti Rusku

Nemám nic proti zákazu komunistických symbolů, ale proč jsou na jedné straně zakazovány a na druhé propagovány, to za prvé. A za druhé, proč s tím Ukrajina přišla až teď? V březnu 2015 tomu bylo 30 let, co Gorbačov pád kounismu začal a před čtvtrstoletím skutečně padl. Proč postihy až po tolika letech a proč až v době, kdy natolik očividně oslavuje nacismus, že o tom informují i západní média? (zde).  Když k tomu přičteme, že i další Pobaltské země persekuují rusky hovořící občany, že Julia Tymošenková  v uniklé nahrávce (video) volá “Je čas vzít zbraně a vyhubit ty prokletý Rusy”, že ukrajinský prezident Porošenko pro ně právě připravuje zvláštní tábory (zde), tak to velmi připomíná protislovanské tažení za 2.WW. A opět jako by proti sobě byly postaveny dvě stejné protislovanské a protižidovské ideologie (co jiného si o oslavě fašismu myslet?). A když se dokonce i redaktor ukrajinské televize s obavami táže: “Evropo, jsi připravena na válku?” (zde) a srovnáme to už s doslova vojenským protiruským tažením Západu, pak to vyvolává obavy, že další „všeobecná válka“ k vyhubení Slovanů se blíží a vyzývá to k úvahám, že svět Slovany nechce přesně tak, jak to popsali Marx a Engels. A vede to k zamyšlení, kde se taková nenávist vůči nim vzala.

Chazarská říše

Pátráním v historii dojdeme do 6. století n.l., kdy v rámci velkého stěhování národů došli Slované z východu na území Evropy a zastavili se až  v místech dnešního Česka, kde narazili na Germány ( na českém území je největší kumulace archeologických nálezů jak Germánů, tak Slovanů), což by mohlo vysvětlovat táhnoucí se nadřazenost Německa vůči Čechům. Ale k pochopení opakujících se tažení proti Rusku je nutné se podívat na historii jeho vzniku a hledat, čím se Slované v minulosti takovou nenávist vysloužili.  A čím tolik připomínají osud Židů, pronásledovaných za umučení Krista a v současnosti na Ukrajině stejně nenáviděných, jako Rusové (“Ukrajinský dětský neurochirurg byl napaden, protože je Žid” (zde) ).

Vznik Ruska je datován do 9. století našeho letopočtu, kdy byly v Kyjevě položeny základy Kyjevské Rusi (zde) V té době v oblasti dominovala Chazarská říše, vzniklá ve 4.století a dále cituji: “Na konci 7. století vládla od Kavkazu na jihu až po Volhu na východě a Don na západě. O dvě století později měla pod svou kontrolou prakticky i celou jižní Rus od Dněpru až po Aralské jezero. Traduje se, že chazarští vládcové byli velice krutí, a proto se stali neoblíbenými prakticky ve všech oblastech, které si podmanili. S každým, kdo se jim postavil na odpor, naložili prý velice nelítostně. Osudným se Chazarům stal útok Rusů za vlády kyjevského knížete Svjatoslava Igoreviče (cca 942–972), který brzy po nástupu na trůn dobyl donskou pevnost Sarkel (965) a poté zničil i hlavní chazarské město Itil (969). Dlouhá léta museli Rusové platit mocným Chazarům daně v podobě dlouhých mečů, nyní jimi stínali chazarské hlavy…“

Chazarská říše tehdy zanikla, ještě předtím se ale odehrálo to, že ze třech možných náboženství doby si vybrala judaismus, opět cituji:

“Pod Davidovou hvězdou. Dílem asi legenda, dílem však i historická pravda přináší následující příběh: Chazarskému chánovi se ve snu zjevil anděl, jenž mu sdělil, že jeho úmysly jsou sice bohulibé, ale samotné skutky neodpovídají tomu, co si pán nebes přeje. Zmatený vládce, který chtěl co nejlépe plnit Boží vůli, nechal na svůj dvůr okamžitě povolat filozofa, křesťanského teologa a muslimského učence. Všech se pak zeptal na to, která věrouka je ta správná. Protože ale nebyl s žádnou z odpovědí, kterých se mu od učenců dostalo, spokojen, povolal ještě rabína, jenž mu podrobně objasnil židovský pohled. A jak již správně tušíte, chán si nakonec vybral judaismus. Tento příběh je obsahem spisu nazvaného Kuzari (Chazaři), jehož autorem je středověký židovský filozof a básník Jehuda ha-Levi (cca 1075–1141).

Nesporným historickým faktem je, že Chazaři skutečně k judaismu konvertovali. To znamená, že od 1. století po Kristu, kdy na území Římské říše zaniklo židovské království, až po vznik státu Izrael (1948) neexistoval na celém světě jiný politický útvar, jehož jediným státním náboženstvím by byl judaismus, než právě Chazarská říše.”

Ač zanikla Chazarská říše, nezanikli Chazaři jako národ a historická bádání říkají, že se rozšířili do celého světa (ve velkém zůstali i na území Ruska) a všude se hlásili k židovství – ač k židovství pouze konvertovali (!). Opět cituji:  “Nejzajímavějším zjištěním je, že dodnes žijící pravděpodobní potomci Chazarů jsou nám dobře známi. Již řadu let se vede polemika, jestli aškenázští Židé přišli z oblasti biblického Středomoří a usadili se nejdříve ve střední Evropě, odkud se rozšířili na východ až do Ruska, anebo jde o potomky kavkazských národů, tedy nejspíše Chazarů, kteří dorazili do západní Evropy naopak z východu. Nepřímým důkazem, podporujícím teorii o chazarském původu Aškenázů je fakt, že by se jen těžko 50 tisíc východoevropských Židů z 15. století rozmnožilo na 8 milionů do počátku století minulého. To by jinak znamenalo, že porodnost u nich byla za tu dobu desetkrát vyšší než u ostatního obyvatelstva v Evropě!

Genetici v posledních letech provedli několik výzkumů, z nichž některé tuto teorii potvrzují, jiné ji naopak vyvracejí. Jedna z posledních studií však dochází k závěru, že velká část dnešních evropských Židů jsou skutečně potomci turkických kmenů, tedy nikoliv Semitů ze Středomoří. Podle výzkumu provedeného genetikem Eranem Elhaikem v americkém Baltimoru na genomu bezmála 1300 Židů (pocházejících z 8 židovských a 74 nežidovských populačních skupin) je zřejmé, že drtivá většina jich má kořeny v oblasti mezi Kavkazem a Kaspickým mořem…(zdroj a více zde).

Chazarská říše v 9. století (zabírající Kyjev i Krym) s vyznačením náboženského vyznání 

Jestliže tedy potomci Chazarů existují dosud a jsou rozšířeni po celém světě, pak by to mohlo vysvětlovat nejen nenávist vůči těm, kteří jejich říši zničili, tedy vůči Slovanům a Rusům obzvláště, ale mohlo by to vysvětlovat i nelítostné zacházení se skutečným židovským národem za 2.WW. Mohlo by to vysvětlovat i nenávistný Komunistický manifest „židovského“ tvůrce Marxe a Velkou říjnovou revoluci s vyvražděním carské rodiny pod vedením „Židů“ Lenina a Trockého a dokonce i postoje Hitlera, po otci údajně stejného původu. Mohlo by to vysvětlovat i „paranoiu“ Stalina vůči všemu sionistickému a možná i to, proč si Hitler a Stalin na začátku v antisionismu rozuměli (Polsko).

A protože v naší době jsme svědky stále většího útoku na křesťanství (likvidace a hanobení kostelů), tzn. na hlavní víru ruského a slovanského národa (m.j.), ale stejně tak přibývajících útoků na judaismus – víru židovského národa, vyvstává otázka, jestli oživení fašismu a hrozba nové války není dalším pokusem o likvidaci obou národů a jestli oba nečeká podobný osud, jakým si prošly za 2.WW. Nikdy jsem Chazarské říši nevěnovala velkou pozornost, ale před pár dny jsem narazila na rozhovor na téma 1200 let soužití Rusů a Chazarů, kde hostem byl Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., vedoucí Katedry církevních dějin a byzantologie, který mnohé z historie nenávisti vůči Slovanům a Židům osvětluje a který v úvaze připouští, že další válka by mohla být konečnou pomstou Chazarů (rozhovor na konci článku).

Jestliže nejvíce potomků Chazarů zůstalo na ruském území, pak je možná Rusko pod jejich rozvratným vlivem dosud a vede s nimi neustálé vnitřní boje už 1200 let. Ale jestliže se rozšířili i do celého světa, tak pod jejich vlivem možná je opravdu celý svět a to je možná důvod, proč Slovanům a Židům nikdy nebylo přiznáno právo na rovnocennou existenci a proč se proti nim obzvláště ve dvacátém století vedou tak nenávistná válečná tažení. A že v nich vždy hraje tak významnou roli Německo, země, která je vůči Slovanům hraniční.

Židé, konvertovaní Židé a neokonzervativci

Když se podíváme na americkou vládu, tak od pádu komunismu v ní velkou roli hrají neokonzervativci, tzv. “neoconi”, kteří si za svou politiku i v samotných USA vysloužili označení “trockisté, bolševici a jakobíni”, neposlední řadě “fašisté”.

Po konci Studené války zaměřili neokonzervativci pozornost na Blízký východ a v lednu 1998 vyzvali nejvlivnější z nich prezidenta Billa Clintona k tvrdšímu postupu vůči Iráku, “porušujícímu”  podmínky OSN a ke svržení Saddáma Husajna. Za výzvou stáli m.j. Donald Rumsfeld, pozdější ministr obrany ve vládě G. Bushe či Paul Wolfowitz, prezident Světové banky, později náměstek ministra obrany ve vládě G. Bushe, hlavní strůjce invaze do Iráku 2003 a ten, který v roce 1991 řekl slavnou větu: „Ale jednu věc jsme se v Kuvajtu naučili – zjistili jsme, že můžeme na Středním východě použít svá vojska a Sověti nás nezastaví. Máme tak pět až deset let, abychom vyčistili tuto oblast od starých sovětských vlivů dříve, než povstane nová velká supervelmoc, co nám bude moci být rivalem“. (zde). Svržení S. Hussajna považovali za svůj velký úspěch a tato politika pokračuje dosud pod vlivem dalších a dalších neokonzervativců (například Zbigniew Brzezinski, Victoria Nuland) a kromě Blízkého východu zaměřila pozornost i na Evropu – Jugoslávie a Kosovo, Ukrajina.

Představitelé neokonzervativců  (Hillary Clintonová  kandiduje na post příštího prezidenta USA) 

Kromě nelichotivých přívlastků, které neokonzervativci v USA dostali, je pro ně zvláštní ještě jedna věc: téměř všichni představitelé se hlásí k židovskému původu a k Izraeli

Na obrázku m.j. prezident G.Busch a senátor J.McCain (ten, který bez ohledu na rozhodnutí Baracka Obamy vyzbrojí Urajinu a který se přátelí s vůdci ISIL v rámci plánu Clean Break)

A nyní zpět k Chazarské říši a k táhnoucí se nenávisti vůči Slovanům a Židům a tím k základní otázce: Jsou všichni ti, kteří se hlásí k judaismu, skutečně původní Židé anebo je jejich původ chazarský a jsou to ve skutečnosti jen  Židé konvertovaní? A tato otázka se týká i představitelů státu Izrael, kteří v březnu 2014 uzákonili povinnou vojenskou službu i pro ženy nad 18 let (po Norsku snad jediná země na světě), a to přesto, že ortodoxní Židé se proti tomu bouřili, viz článek “Kneset přijal zákon o povinné vojenské / civilní službě charedim-zbožných Židů” – není to od izraelské vlády vůči nejvěrnějším židům bezohledné?

Musím citovat text, který už jsem výše napsala: “Nesporným historickým faktem je, že Chazaři skutečně k judaismu konvertovali. To znamená, že od 1. století po Kristu, kdy na území Římské říše zaniklo židovské království, až po vznik státu Izrael (1948) neexistoval na celém světě jiný politický útvar, jehož jediným státním náboženstvím by byl judaismus, než právě Chazarská říše.” Tím se totiž velmi nabízí úvaha, jestli stát Izrael není pokračováním Chazarské říše a jestli všichni, kteří se k židovství (a k Izraeli tolik hlásí), nejsou jen pokračovateli Chazarů. Pokračovateli, kteří judaismus pouze zneužili pro své zájmy, ale kteří nikdy Slovanům neodpustili rozpad své říše a kteří k opravdovým Židům ve skutečnosti mají jen ten vztah, že přijali jejich zvyky, ale jinak nemají problém vystavovat je stejnému utrpení a zotročování, jako Slovany, ať už přes idelogogii komunismu či nacismu – a zdá se, nejlépe postavením obou proti sobě, jak to právě inscenuje Ukrajina (je snad na Ukrajině nějaký komunismus?) .

Že se taková doba opět blíží, je zjevné ze všech stran. A že za nitky tahají neokonzervativci, tolik se hlásící k židovskému původu, a toužící po 3.WW, o tom píše například i Paul Craig Roberts. A že ve hře je opět Rusko a tažení proti Slovanům a Židům, tím se téma Chazarské říše stává aktuálním (a tím možná i Kyjev a Krym). Zde je výše zmiňovaný rozhovor:

Další o neokonzervatismu zdezdezde

PS: Proč je právě letošní rok tak významný, to už je oblast esoteriky a okultismu a o tom příště. Ale nedá mi malou zajímavost nevložit: V rozhovoru výše mě zaujala zmínka o Heleně Blavatské (světově uznávaná okultistka a esoterička, za svobodna Helena Petrovna von Hahn-Rottenstern) a o tom, že její původ je po otci chazarský . To by mohlo vysvětlovat, čím se okultismem posedlý Hitler (respektive ti, kterým sloužil) tolik inspiroval a proč čerpal z jejího učení o nadřazenosti árijské rasy . Ale to už dávám jen jako zajímavost, stejně jako poznámku (aktuálně k politice USA vůči Íránu) : Íránec=Árijec

– Pozorovatelka –   13. 4. 2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zvědavec
Návštěvník
zvědavec

napište mi, prosím, kde jsou přesně citáty z Marxe a Engelse uvedeny. Děkuji. zvědavec

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Zvědavče, díky za vytažení tohoto článku na povrch – Opakování = Matka Moudrosti 😉

r.m.
Návštěvník
r.m.

ČR vyprivatizovali dva homosexuální Chazaři ve spojení s StB a KGB – Klaus a Tříska

Issur
Návštěvník
Issur

Ne celym rozborem nejsem spokojen,jsou tam take vyslovene nepravdy a hlouposti jak z pohledu historicke,tak k dnesni situaci,pokladam za zbytecne mareni casu se timto zabyvat!

Peluch
Návštěvník
Peluch

puvodni slovane nemaji nabozenstvi Krestanske ale Staroverske se mu dnes rika – krestanstvi vzniklo diky zidum kteri ho vymysleli k vymiceni puvodni viry slovanu a k zapomenni jejich bohu. malo kdo vi ze prvni krizove vypravy nebyli vedeny vuci muslimum ale vuci puvodnim slovanum jsou o tom dochovane dukazy ktere nas bouzjel v dejepisu neuci. je skoda ze tak malo slovanu vi o sve minulosti tak malo hold brainwashing ktery trva uz tisice let funguje dobre a proto uz nikdo nevi ze puvodni buh stvoritel se jmenoval Ra-M-Cha a pak dalsi bohove jako napriklad INGL SVAROG ROD PERUN atd tohle jsou dejiny naseho rodu. Proto pokud jak odevsad strasi ze bude valka tak vim za koho se postavit budu bojovat po boku slovanskeho naroda za nase predky a za nase deti a ne po boku USA,NATO ci EU a prispet tak k likvidaci nas samotnych… nezapomente ze kdo zradi svuj rod bude po zasluze odmenen. Rozhodnuti je uz na kazdem znas protoze dusledky si kazdy ponese sam. i kdyz pochybuju ze nekdo vubec v dnesnim materialne zamerenem svete uveri i duchovnimu vedeni.

Weston
Návštěvník
Weston

Vyborny clanok, dakujem!

Podobny, ale s viac detailami, vysiel nedavno na webe Veterans Today, http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Tajomna historia diabolskej chazarskej mafie

Marián Krivý
Návštěvník
Marián Krivý

Slovania boli v Europe dávno pred 6 storočím n.l…..
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1522/Safarik_Slovanske-starozitnosti-I/4#id2504427

aladar
Návštěvník
aladar

Čítať som prestal, len čo som narazil na informácii, že vznikol fašizmus ktorý chcel ešte vyvraždiť židov a rómov.
Stačí použiť verejne dostupnú wikipédiu a nepísať bludy o fašizme. Len naokraj, Rómovia vznikli až v 70.rokoch 20. storočia, ale autorka ich vyvražďovala o 50 rokov skôr. Nevyznať sa ani v základných faktoch a pritom písať stohy, nádhera!

al
Návštěvník
al

skinhead romovia sa predtym volali cigani,gipsy…. ,to neznamena že neboli 🙁

aladar
Návštěvník
aladar

Tak si deadhead niečo naštuduj o Cigáňoch, koľko bolo vetiev a kto sú to vlastne tí “Rómovia” a z kadiaľ, prečo narozdiel od Židov takmer nie sú rodiny ktoré by mali nejakého príbuzného v koncentráku a to ich pasovanie sa s 19000 v koncentráku na roveň s miliónmi Židov a Slovanov je moderný podvod financovaný neoboľševickým OSF.

Fašisti nemali rasovo nenávistný program ale vlastenecko antikomunistický. To len tupci a ignoranti nerozlišujú medzi fašistami (koalícia antikomunistických prevažne kresťanských strán) a nacistami (ideológia o nadradenosti a nutnosti vyvražďovať). Autorka nedokáže rozlišovať ani medzi týmito 2 slovami (rozdiel medzi fašizmom a nacizmom sa učí v 7. triede ZŠ) a snaží sa tu rozvíjať nejaké teórie o chazaroch. Presne tento štýl je tzv. konšpiračný. Nedostatok vedomostí a faktov nahradený bujnou predstavivosťou.

TSq
Návštěvník
TSq

,Fašismus =otevřená militaristická teroristická diktatura finančního kapitálu
Nacismus =nacionální socialismus, vyznačující se sociální demagogií, antikomunismem, rasismem, antisemitismem, bezohlednou útočností, mysticismem, likvidace občanských a demokratických svobod.

Obě naplňují praktiky, kdo nejde s námi, jde proti nám –> nepřítel a jako s nepřítelem s ním bude naloženo.
Tak mi řekněte aladar,co se děje na UA fašismus anebo nacismus ?

Váš citát :”program vlastenecko antikomunistický. To len tupci a ignoranti nerozlišujú medzi fašistami (koalícia antikomunistických prevažne kresťanských strán)”,
takže Vy tvrdíte, spolu s učebnicí pro děti, že fašisti jsou jenom takový křesťansko-vlastenecký spolek ?!?!
No potěš koště

Slovenka
Návštěvník
Slovenka

aj tu v diskusii su blizsie informacie o genocide Slovanov a zakerne vyvrazdenie celej rodiny Slavnikovcov-potomkov slavneho Sama – vyvrazdenie zien aj detí….falsovanie nasej historie, zatajene fakty a pod. http://www.nwoo.org/2014/12/31/svodka-z-boju-v-novorossii-za-28-12-2014/

Slovenka
Návštěvník
Slovenka

k tejto teme (Sviatoslav a znicenie Chazarskeho kaganatu, nasledna pomsta – genocida Slovanov na Kyjevskej Rusi a neustale pokracujuca genocida Slovanov atd.) su vystizne komentare pod tymto clankom http://afinabul.blog.cz/1406/rabin-eli-ravage-o-krestanstve

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

A ještě pár poznatků.
Pozorovatelka:
A protože v naší době jsme svědky stále většího útoku na křesťanství (likvidace a hanobení kostelů), tzn. na hlavní víru ruského a slovanského národa
***
Kajmik01: No nevím, Slované byli jen jednou rasovou skupinou, která přijala křesťanství. V podstatě nejsme o nic víc křesťané než třeba Francouzi, Italové, Rakušané nebo třeba Brazilci. A když se já jako praktikující křesťan podívám zrovna na náš národ, tak nevidím moc křesťansky smýšlejících lidí. U nás je křesťanství na rozdíl od Ruska prakticky vykořeněno, pouze na Moravě je situace lepší.
——————————-
Pozorovatelka:
Obě války ale spojovalo tažení na Rusko a obě byly zopakováním toho, o co se v 19. století pokusil už Napoleon.
***
Kajmik01: Ruská fronta byla v I. světové vedlejší bojiště. Hlavním cílem Německa byla Francie, Rusko bylo do války vtaženo díky smlouvám o vojenské pomoci Mezi Francií, Anglií a Ruskem.
Ostatně revoluce v Rusku byla skvělým tahem Německa, které tím chtělo vyřadit Rusko z boje (o jeho úplné porážce nemohla být řeč, takže to byla jediná možnost) a soustředit vojska na Západní frontě.
II. Světová znovu začala spoluprací Německa a SSSR na rozbití Polska a útokem na Západ, kde chtěl Hitler odčinit porážku a hanbu z 1. světové.
Útok na SSSR byl ze dvou důvodů:
1. životní prostor (Hitlerova utkvělá vize)
2. nenávist k židům se spojovala nenávistí ke ke komunismu, a SSSR mělo židy ve vládě stejně jako velkou židovskou populaci, stačí si vzpomenout na termín “židobolševismus”.
Slovany neměl Hitler rád kvůli víře v “nadrasu” Germánů, ale třeba se Slovenskem spolupracoval a v Protektorátu se k nám Slovanům choval stejně špatně jako třeba k Francouzům nebo po kapitulaci Itálie k Italům.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Pozor, pozor, pozor! S tou WWI dobrý postřeh, sic nepřesný! Objasním: mezinárodní Žid (Chazar? Možná. Ale stejně tak ten druhej – Sefard ve Španělsku! Je to součást židovské ideologie! je to součást Tóry i Talmudu! A na nich byl postaven i sionismus) usiloval o zničení Bílé Rasy od středověku.Po vyhnání ze Španělska se mnozí přestěhovali do Osmánské říše, (kde zaujali významné postavení a později se podíleli na likvidaci Řeků a Arménů, stáli za tzv. mladotureckou revolucí atd.) ale velká část jich zůstala a předstírala že přijali křest – tzv. marani, kteří pluli s Kolumbem pak i do Ameriky a pronikli na dvůr Isabely Kastilské. Ale nejhorší svoloč odešla do španělského tehdy Nizozemí, které okupovala a ovládla. tam podporovali protišpanělský odboj, financovali tzv. námořní gézy a nakonec ustavili Republiku Spojené Nizozemí v čele se svou loutkou dlužil jim plno peněz) Vilíkem Oranžským. Pak začali masově podporovat kolonizaci Ameriky, Péťa Stuyvesant co založil New York (tehdy Nový Amsterodam) taky pracoval pro ně. Za války našli Němci v Nizozemí dokumenty dokazující že financovali i Cromwellovy Independenty v Anglii, což konečně dalo odpověď proč ji právě Cromwell po svém vítěství v občanské válce povolil návrat do Anglie. Dalších 100 let pak pracovali na ovládnutí Anglie tak že pronikli do horních vrstev, financovali obě politická uskupení – jak torye, tak whigy! Získali nejdříve přístup do městské samosprávy později i do parlamentu a do Downing street (Disraeli). Zkrátka Británie vládla světu a Žid Británii! Skrze zednářské lože se pak zmocnili vlády nad koloniemi v Severní Americe, kde vyvolali revoluci vedoucí ke vzniku USA, stejně jako ve Francii. Prvním krokem revoluce bylo zrovnoprávnění Židů a odstranění překážek pro úrokové hospodaření. Pomocí Východoindické společnosti také ovládli postupně Indii a Čínu. Zbývalo zničit papeže a Habsburky – oporu katolicismu, protestantské Německo a Pravoslavné Rusko! První co udělali bylo že jejich premiér Disraeli zničil Spolek tří císařů na Berlínské konferenci 1878! Pak poštvali proti Rusku mladého císaře Viléma, ale k válce nakonec přes kritiz v roce 1895 nedošlo. tak se soustředili na Východ. uzavřeli pakt s Japončíky v roce 1902 a pak je poštvali na Rusko, kde vzápětí vyvolali revoluci. Ale nedopadlo to pro ně dobře, nastoupil Stolypin a Rusko jen kvetlo! Proto vyprovokovali mladotureckou revoluci a násedné balkánské války. Od účasti v ní si slibovali konflikt Ruska s Trojspolkem (Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie), ale zase hovno! Zabránil tomu svým vlivem na “báťušku” Grigorij Rasputin. Tak na něj učinili atentát hned po vraždě arcivévody v Sarajevu! Grigorij přežil, ale nemohl být v Petrohradě když se rozhodovalo o míru a válce. A tak car učinil chybu a vyhlásil mobilizaci. Britové hodlali být mimo konflikt, ale jedním hlasem nepodplaceného poslance bohužel pro jejich obřezané vládce vstoupili do války taky! O to šlo! Tudíž už nepadalo do úvahy, aby Němci porazili Rusko, že. Ale ani naopak – aby Rusko porazilo Centrální mocnosti, ke kterým nyní přibyla Osmanská říše. Takže Židi na obou březích Atlantiku zaktivizovali svou činnost a plukovník House navrhnul Wilsonovi vstoupit pod nějakou záminkou do války ihned poté, co dojde k eliminaci Ruska. K tomu účelu byl najat britský agent a buzerant kníže Jusupov. Současně ale na vyřazení Ruska z války pracovaly i Berlína s Vídní! Zorganizovali chaos v dopravě a stávky v lednu 1916 k výročí první ruské revoluce! Nicméně jejich plán měl dokončit Parvus, který kontaktoval Lenina v ženevském exilu. Ten začal získávat finance pro stranu. Ty peníze putovaly do Švédska, kde je vyzvedávala soudružka Kollontajová. Současně dozrál plán Londýna a Washingtonu – Rasputin byl vlákán do pasti a v prosinci 1916 zamordován. Na konferenci dohody v lednu 1917 byl představen velkolepý plán invaze flotily pod velením admirála Kolčaka na Bospor, který by Turecko vyřadil z války. Zednáři urychlili svůj plán. V Petrohradě počátkem března vypukla vzpoura ve věznici, následné nepokoje vedly k pádu monarchie a nastolení zednářské vlády pod vedením Lvova. Jejím cílem bylo přeměnit Ruské impérium v Ruskou federaci – čili ve sračku jakou je dnes, kde si kdejaká separatistická tlama vyhlašuje svoje národy a státy! To se i stalo tam, když v květnu 1917 – dva měsíce po puči si tyto tlamy zrádcovské vyhlásily jakousi proněmeckou “Ukrajinu” v Kyjevě! Nicméně tento stát dále sloužil Židům z Londýna i Washingtonu jako udržovač výchdoní fronty, ale už bez imperiálních ambicí. Němci ale potřebovali úplné vyřazení Ruska z války! Proto podpořili Lenina s jeho požadavkem svržení Prozatímní vlády a uzavření všeobecného míru bez kontribucí formulované v dubnových tezích. V květnu konaný VIII. všeruský sionistický sjezd Lenina odsoudil a uvědomil si hrozby kterou by tento vývoj pro ně mohl znamenat. Naštěstí pro ně plukovník House zařídil transfer jejich člověka – Bronsteina z New Yorku, který dorazil 18. května a záhy se infiltroval do bolševické strany a sovětu! Pak události vzaly rychlý spád – červencový puč, ilegalita a bylo po Leninovi! Trocký byl dalším americkým agentem Kirbisem (známý jako Kerenský, který po puči nahradil Lvova v čele vlády) propuštěn na kauci už v srpnu! lány Žida ale zmařil velký ruský vlastenec generál Kornilov! Jeho tažení na Petrohrad v září 1917 donutilo spiklence odhodit masky! Kerenský náhle dovolil Trockému vyzbrojit tzv. Rudé gardy Po potlačení “kornilovštiny” dorazil z Finska i Lenin a tak Trocký musel převzít od Kerenského vládu. NIC ale nebylo pro Židy ztraceno! Trocký se svým komplicem Joffem se vetřeli jako vedoucí mírové delegace v Brestu Litovském a tam plných 6 neděl pozdrželi sabotováním jednání uzavření separátního míru!! To Židovi stačilo, aby přesunul z USA dost vojska k zadržení Ludendorfovy březnové ofenzívy 1918.

Montisan
Návštěvník
Montisan

To bylo co se týče záležitosti té WWI. A teď k té doslova pitomosti co se týká WWII!! Na tý ani krapet nespolupracovalo Rusko!!! Právě naopak! Po rozdrcení Trockého zrádné sionské kamarily v SSSR začali světožidé z Wallstreetu a London City náhle silně podporovat Hitlera, který byl do té doby pouze idolem nežidovské konkurence (viz např. Henri Ford). A naopak – nežidovská průmyslová velkoburžoasie začala pomáhat Stalinovi budovat v Rusku průmysl, včetně obranného. Ovšem v nenávisti k nezávislé Rusko stál kapitál jako monolit! To Stalin věděl a rozhodl se nedopustit aby se spojili imperialisté proti SSSR. Proto spolupracoval s Německem od Rapalla na prolomení jejich oboustranné izolace. Po nástupu Hitlera to začalo vrzat a došlo ke konfrontaci ve Španělsku a Mongolsku, když vznikl Pakt proti Kominterně mocně futrovaný světožidem. Stalin to ale ustál a podařilo se mu jeho protivníky rozklížit! Židák sázel na to, že poštve na SSSR Hitlera s Pilsudským (uzavřeli pakt už v roce 1934) a současně udeří ze severu přes Finsko a jihu z Turecka a Iránu na naftová pole v Baku a tak Rusko definitivně zničí. Japonci měli získat Poamuří. Stalin ale na půdě společnosti národů nechal Litvinova tvrdě pranýřovat tuto politiku a veřejně odhalovat, takže zločinci se neodhodlali k otevřené agresi. Přesto Hitlerovi předhodili a obětoval jak Rakousko, tak ČSR, ale i ono zmíněné Polsko!!! Nikdy neměli v plánu ho bránit!!! Ono mělo být pouze umeteno z cesty na Východ jako poslední překážka! A kdyby se Hitler touto cestou vydal, mohl počítat s pokračováním jejich “podivné války” a možná i aktivní pomocí!!! Jenže! Stalin si toto nebezpečí uvědomil a přerušil neplodná a zjevně fingovaná jednání s plukovníky vyslanými z Londýna a Paříže a přijal nabídku Hitlera na uzavření paktu o neútočení! V jeho rámci pak oddálil hranice jak jen mohl od centra, takže nástupiště pro německý útok bylo až o 500 km dále a to znemožnilo dosáhnout plánovačům Barbarrosy dodržet časovou osu k dobytí Moskvy a dalších cílů! Navíc uvolnil Hitlerovi ruce k zatočení s těmi zákeřným pankharty na Západě, páč ani Hitler nebyl takový vůl, aby si nespočítal, že s nimi v zádech nebude nikdy tím kdo určuje budoucnost, ale jen nástrojem cizích plánů! Tm Stalin zachránil nejen sebe a SSSR, ale vlastně i nás všechny! Takže hovno že se – jak to píšeš? Začal válku útokem Polsko:)))