Volby 2017 – porážka klasických stran a vítězství “hnutí”. A proč? Protože...

Volby 2017 – porážka klasických stran a vítězství “hnutí”. A proč? Protože ještě více demokracie, než jsme doufali. A více demokracie = chaos a konečná totalita

Volby 2017 – porážka klasických stran a vítězství “hnutí”. A proč? Protože ještě více demokracie, než jsme doufali. A více demokracie = chaos a konečná totalita

Dávno tomu se nezajímám o předvolební programy politických stran, na alternativě jsem však nemohla přehlédnout program SPD Tomia Okamury a v něm bod o přímé demokracii a referendu, konkrétně referendu o vystoupení z EU. Na rozdíl od většiny voličů SPD jsem já tento bod neschvalovala s tím, že vláda davů jde vždy proti zájmům davů. Prosazení tohoto cíle SPD se mi však nejevilo reálné – dokud jsem ovšem hned večer po skončení voleb neslyšela A. Babiše na tv Barrandov říct, že s SPD existuje programová shoda,protože ANO také chce přímou demokracii a zákon o referendu. A protože stejný bod má v programu i KSČM, bylo jasné, že ANO, SPD a KSČM jsou v tomto bodu na stejné lodi a že dohromady tvoří dostatečnou sílu, aby ve věci referend a přímé demokracie prosadily ústavní změny.

A najednou vše zapadlo jako kamínek do mozaiky, protože najednou bylo jasné, proč tyto volby jako hlavní výsledek přinesly likvidaci politických stran v přímém přenosu – politické strany totiž nadále už nebudou potřebné, protože odteď bude o všem rozhodovat lid. A najednou bylo jasné, že vítězem těchto voleb není Babiš či Okamura, ale systém (GP-vrchní loutkovodič), který přes tyto postavy právě zavádí nový stupeň řízení k ovládání lidí.

T. Okamura a A. Andrej Babiš, dva zastánci přímé demokracie a zákona o referendu, podporu v tom mohou očekávat i od KSČM 

Je pár dnů po volbách,ale nikde jsem se nedočetla, že vítěz současných voleb se ve skutečnosti jmenuje “referendum” a “přímá demokracie”, tzn.všelidové hlasování. A touto optikou můžeme říct, že volby byly úspěšnou generálkou, že když se to “správně zmanažuje”, tak to funguje a že moc lze zkoncentrovat pod jednu stranu a pod jednoho muže. Není to tedy tak, že referendum a přímá demokracie jsou jen vedlejšími body programu vítězného ANO, protože ve skutečnosti je to tak, že Babiš zvítězil (m.j.) proto, že právě tyto body má prosadit!

A trvalo nějakých 30 let (pro Globalisty generační lhůta, ve které přistupují vždy k novému kroku), než můžeme říct, že kruh se uzavírá a že od porážky totality v 89 právě vstupujeme do totality nové. Avšak totality vyššího stupně, protože velmi sofistikované, protože zamaskované do svobody, o jaké se dosud nikomu nesnilo – o všem nyní už bude rozhodovat svobodný občan. Pominu-li, že občan “správně” vedený především přes média, pak především občan, který už nebude mít koho vinit za dopad přijatých rozhodnutí, protože to přece on rozhodl. Ale i to má řešení – nebude-li se občanovi něco líbit (či usoudí, že přes média ho někdo přesvědčil, že pro jakékoliv téma nabízí lepší řešení) vyvolá občan nové referendum, nové všelidové hlasování. Že volby jsou finančně nákladné na to, aby se konaly kdykoliv a k čemukoliv? Na to zapomeňme – nově přece bude stačit jedno kliknutí (a k tomu možná bude stačit zdokonalit EET). A když jedna polovina národa bude hlasovat jinak, než druhá polovina národa? Jednoduché – ať žije občanská válka. A výsledek v souhrnu? Ať žije chaos! A z chaosu řád, tzn. přijetí jakéhokoliv vůdce, který ten chaos zastaví – a přesně o to jde.

Čím více demokracie, tím lépe – jó, ta demokracie…

Krátce po 89. přišel vizionář Karel Kryl se svou písní “Demokracie”, ve které dokonale popsal, jak tento systém funguje. Tady si připomeňme, že demokracie má kořeny v Řecku, odkud ji na 6 století převzal Řím, kde na přelomu letopočtu skončila smrtí Césara za to, že po totálním úpadku Říma pod vládou senátorů a občanů chtěl obnovit monarchii, císařství. Císařství i přes jeho vraždu obnoveno bylo a na své znovuvzkříšení demokracie čekala dlouhých 17 století, přesněji do doby americké a francouzské revoluce. Až v té době začalo nové odstraňování monarchů a monarchií a vytváření republik s občany místo poddaných (zakončeno VŘSR v Rusku, kde jako v první zemi na světě bylo dokonce zavedeno i všelidové hlasování, ale to by bylo na jiné téma).

K tématu monarchie vs. demokracie je důležité to, že zatímco monarcha měl neomezený čas vládnutí, tzn. neomezený čas pro své plány, jak vést a budovat monarchii, od dob americké a francouzské revoluce k tomu občany voleni vůdcové mají čas jen po dobu volebního období, tzn. čtyři, pět, šest let (jak kde). Manévrovací (plánovací a vůdcovský) prostor volených zástupců zemí a států se tím velmi omezil a stal se demotivujícím i pro největšího idealistu s těmi nejlepšími úmysly.Což byl dokonalý tah, protože o to více sílil manévrovací a vůdčí prostor toho, kdo není vidět a kdo mohl lidi/loutky v čele států nejen školit, ale podle svých potřeb a plánů především měnit.

Občanovi s jeho volebním právem přitom byla ponechávána možnost výběru mezi různými stranami, což není nic jiného, než že občan měl pocit, že to on rozhoduje o každém příštím dění. Přičemž ve skutečnosti se občan rozhodoval jen mezi dvěma stranami jedné moci (zářným příkladem budíž Spojené státy a jejich “demokraté vs republikáni”, kde šlo jen o to, že obě strany shodně plnily žádoucí roli Spojených států ve světě).

Možnost výběru mezi několika stranami téměř 250 let sloužila k tomu, aby v občanovi byla udržována iluze, že o něčem rozhoduje. A tento systém bylo nutné udržovat do doby, než bude vyřešena otázka Ruska, ve kterém to říjnovou revolucí neklaplo, protože Stalin. Stalin totiž udělal tu věc, že on jako první zavedl “vyšší level” demokracie, tzn. přímou demokracii, tzn. vládu jedné strany a jednoho muže, tzn. všelidové hlasování. Ke smůle loutkovodičů (GP) jim tím ovšem vypálil rybník, protože 1) Stalin jejich systém, naplánovaný pro celé lidstvo, předběhl, ovšem tak, že Rusko z tohoto plánu vymezil a v jeho čele stanul místo GP tak, aby Rusko chránil. A 2) zavedení přímé demokracie – všelidového hlasování v celém západním světě oddálil, protože likvidaci zastupitelské demokracie (výběr z několika stran) by západní občan vnímal jako konec demokracie, tzn. své “svobody”.

Listopad 89, “konec vlády jedné strany”

A čeho jsme v naší polistopadové době svědky? Revolucí 1989 byl zlikvidován SSSR a tím i systém vlády jedné strany/jednoho muže v Rusku. Tím byla zlikvidována moc, která tento systém, původně naplánovaný pro celý svět, Globalistům v podstatě ukradla, ovšem jen pro ruské zájmy. Jakmile ale byl tento “zloděj”, zlikvidován, nastal čas konečně systém “vlády jedné strany/jednoho muže/všelidového hlasování” zavést celosvětově – především však v USA a v Evropě. Tzn. nastal čas konečně zrušit zastupitelskou demokracii a začít zavádět přímou demokracii.

Aby však na začátku především v občanech postkomunistických zemí byla ponechána iluze, že svoboda Západu stojí na možnosti co čtyři roky si vybírat z několika stran, byl systém politických stran zaveden i v zemích východní Evropy (a to včetně Ruska). A tento systém iluze svobody byl udržován především do doby, kdy v USA zvítězí prezidentský kandidát, volený napříč spektrem “demokrati/republikáni” , tzn. D. Trump. A kdy tento prezident začal současně prosazovat i politiku izolace USA, tzn. konec amerického vměšování se do záležitostí jak světa, tak především Evropy

Od této chvíle Globalistům již nic nestálo v cestě v zavádění vyššího levelu demokracie – přímé demokracie. Ač ono přesnější je říct, že procesy v USA i v Evropě byly za tímto účelem vedeny zdánlivě na sobě nezávisle, protože likvidace politických stran v Evropě začala už dávno předtím, než byl do čela USA D. Trump dosazen – viz předávání pravomocí jednotlivých států Bruselu a pokud jde o Česko, likvidace strany(!) ODS v roce 2013, po které přišlo hnutí(!) ANO, které právě od moci odstavilo další významnou stranu(!), a to ČSSD.

Od monarchií přes zastupitelskou demokracii k přímé demokracii, cesta k závěrečné totalitě

Z výše popsaného snad je zjevné, jaký dlouhodobě vedený proces k ovládnutí lidstva je právě uzavírán. A snad je zjevné, proč vítězem voleb v Česku není ani Babiš ani Okamura, ale Globalisté, pro které vrcholným prostředkem k ovládnutí lidstva je právě přímá demokracie – všelidové hlasování, kdy “svobodný občan” na jedné straně bude rozhodovat o všem, ale na druhé straně už nebude mít ani tu jistotu, že například prezidenta si zvolil na určité období a že přes to nejede vlak.

A když si tohle shrneme, tak právě ta nikdy nekončící možnost volby všech a všeho (navíc elektronicky v kterémkoliv okamžiku) člověka – “svobodného občana” zcela vykoření a zmate tak,že přijme vládu kohokoliv, kdo mu nabídne alespoň kousek jistoty.

Pokud jde o Evropu, tak ta zkušenost s přímou demokracií už má a její obhájci ať mi prominou, ale Švýcarsko jako vzor neberu, protože to je pod zvláštní ochranou (a přesto, nebo možná právě proto, tam např. ženy získaly volební právo až v roce 1971). Mnohem horší zkušenost s přímou demokracií má především Německo (spolu s Rakouskem), které se jí od té doby brání jako čert kříži, protože je černou skvrnou na jeho historii, cituji:

Německo si nese neblahé historické dědictví v podobě zmanipulovaných lidových hlasování ze třicátých let dvacátého století. Do rukou odpůrců přímé demokracie se tak dostává argument o zneužitelnosti referenda a manipulaci s lidem. Přes skutečnost, že Němci nebyli prvními, kdo se stal obětí manipulace,
nelze než konstatovat, že dodnes jsou jejím nejtragičtějším příkladem. Již daleko dříve dokázal Napoleon Bonaparte umně ovládat lid a i ve dvacátém století se fašistický italský režim snažil získat na legitimitě využíváním lidového hlasování. Další autoritářské režimy se přidaly záhy – v Evropě můžeme vzpomenout Estonsko či Rumunsko  Všelidové hlasování se tímto zcela vymklo své úloze, institutu zajišťujícího prohlubování a rozšiřování demokracie, a stalo se nástrojem k upevňování autoritářských
a nedemokratických režimů.”

“Své o této problematice vědí i obyvatelé Bulharska, Polska a dnes již bývalé NDR. Tato zmanipulovaná hlasování se vždy vyznačovala takřka stoprocentní účastí všeho lidu a drtivým souhlasem s předkládaným návrhem.”

“Zneužití lidové podpory není jen doménou dnes již překonaných fašistických či komunistických diktatur. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko si s jeho pomocí v roce 1996 a znovu v roce 2004 zajistil takřka neomezenou moc ve státě, obdobně jako generál Pinochet v Chile roku 1978.”

Ale ještě zpět k Německu:

“Další všelidová hlasování byla již pod kontrolou nacistů. Dne 12. 11. 1933 rozhodovali občané o vystoupení ze Společnosti národů a o upuštění od plnění závazků sjednaných při ženevské odzbrojovací konferenci, které většina Němců vnímala jako národní ponížení. Takřka stoprocentní účast obyvatelstva (více než 96 %) a 95 % hlasů pro návrh předznamenaly budoucí vývoj všelidového hlasování v rámci „Třetí říše“. Všelidovým hlasováním ze srpna 1934 si Adolf Hitler nechal posvětit sjednocení úřadu říšského prezidenta a říšského kancléře. 95 % oprávněných voličů mu 90 % souhlasných hlasů svěřilo do rukou takřka neomezenou moc. Sugestivní formulace otázek a masivní nacistická propaganda již vykonaly své. Velkou roli sehrálo také obnovované národní cítění Němců, nesoucích Versailleskou
mírovou smlouvu jako dějinné ponížení.

Konec citací ze zdroje zde

Nacionalističtí vůdci v Evropě jako spouštěči referend – přímé demokracie. Prvním byl N. Farage a kde je dnes Británie?

Tady se dostávám k tomu, proč T. Okamuru (při vší úctě k jeho snahám a k víře v jeho nejčistším úmyslům) považuji za to, co nazývám “užitečným idiotem” a proč tvrdím, že stačí dostatečné ambice a člověk slouží zlu ve víře, že slouží dobru.

A tady se musím opět vrátit do roku 89, kdy GP vše zařídil tak, že celá Evropa jako jeden muž považovala za největší zlo komunismus (vládu jedné strany) a fandila všem, kteří přinášely demokracii (v té době zastupitelskou demokracii, tzn.vládu následně se u moci střídajících stran) a kdy celá Evropa oslavovala vůdce, kteří byly zárukou porážky komunismu. A teď otázka: kdo tehdy tušil, že bojem proti zjevnému zlu podporuje zlo nezjevné, ale mnohem horší?

A po cca 30 letech se nám situace opakuje jako přes kopírák – máme tady nové zjevné zlo,nyní představované uprchlíky (to nepopírám) a stejně jako v 89. máme napříč Evropou lídry, kteří proti tomuto zjevnému zlu vystupují (N. Farage, Le Pen, Orbán, Okamura). Ale není to opět tak, že bojovníci proti zlu zjevnému ve skutečnosti opět napomáhají nástupu zla nezjevného, neviditelného? A že tím zlem je právě vyšší level demokracie, a to přímá demokracie místo zastupitelské demokracie?

A pokud jde o Česko, Andrej Babiš sice má v programu ANO prosazení přímé demokracie a zákona o referendu, ale bude schopen obojí prosadit, nebude-li k tomu mít patřičnou loutku? Ještě jinak – slyšeli by lidé na volání po zákonu o přímé demokracii a o referendu, kdyby nebylo uprchlické vlny a kdyby nebylo bojovníka proti ní právě tím, že ten bojovník volá po referendu?

Když si mám odpovědět za sebe, tak T. Okamura voláním po referendu v podstatě jen pomůže tomu, aby moc v Česku připadla pod vládu A. Babiše, tzn. pod vládu “jedné strany/ jednoho muže” . Když se totiž podíváme na program A. Babiše, tak prosazuje centralizaci moci tak, že do budoucna už pouze lokální starostové a jejich spolupráce s centrem moci (viz text od strany 125 jeho knihy “O čem sním, když spím“, u které nevěřím, že je pouze jeho dílem a u které doporučuji m.j. například část o kolonizaci Marsu).

A nyní se podívejme na Británii, která jako první evropská země (nepočítáme-li Rakousko a Itálii) po létech prosadila referendum, a to právě o odchodu z EU. Kdo byl vůdcem toho referenda? Národovec N. Farage, který okamžitě po referendu odstoupil ,aniž by pracoval na nějakém dalším řešení (aniž by měl další plán) a co se od té doby děje s Británií? Už cca rok a půl žije v chaosu a její vliv upadá a upadá. Ale pojďme k dalším referendům a podívejme se na Španělsko/Katalánsko, co tam referendum způsobilo a jaká to “náhoda”, že právě ono čelí nejhorším útokům od dob diktátora Franca. nově se podívejme na Itálii, kde proběhlé referendum právě zemi dělí na bohatý sever a chudý jih.

Referendum v Katalánsku, přes 300 zraněných

Od brexitu referenda rostou jak houby po dešti, ale co je nejdůležitější, s nimi narůstá chaos mnohem větší, než jaký přinesla uprchlická vlna. Až se chce říct – uprchlíci nejsou primární příčinou rozkladu Evropy ve stylu “rozděl a panuj”, ale jsou pouze zástupnou příčinou, aby se Evropa i bez uprchlíků propadla do rozkladu a chaosu. Ostatně – v chaosu už nikdo nebude uprchlíky řešit,nemluvě o tom, že teprve v osamocení bude každá země pro uprchlíky snadným soustem.

Geniální V.V.Pjakin o brexitu – GP právě spustil obrovský manévr

Už jsem si zvykla, že Valerij Pjakin spoustu informací sděluje jen mezi řádky. A když ve svém komentáři k brexitu z 27.6.2016 řekl, že čtvrtým bodem brexitu je další fašizace Evropy, dlouho jsem nechápala, jak to myslel. Ale potvrdilo se to, co také tehdy řekl – že totiž to, co tehdy říkal, bude pochopeno až s odstupem času. Mě to trvalo nějaký rok a půl, než kamínek do mozaiky zapadl a spouštěčem k tomu byla právě řeč Andreje Babiše hned po volbách na tv Barranndov. A ten kamínek se jmenuje “referendum”!!!.

Dodatečně řečeno, referendum je tím obrovským manévrem, který GP spustil právě brexitem! Role všech nacionálních vůdců napříč Evropou tím najednou konečně získala vysvětlení! A dodám závěrečnou větu Pjakina: “Žádný z analytiků nepochopil, že referendum nebylo o výsledku. Dnes říkají: euroskeptici nevědí, co mají dělat, nemají žádný plán. Samozřejmě, že nemají plán, protože to nebylo v plánu, protože toto referendum je k rozvrácení davů. Euroskeptici teď mají problém – jsou zodpovědní za rozkol ve společnosti. Ale řízení je stabilizováno, taková je situace.” Což lze opět přeložit do slov: “Ať žije chaos”.

A k tomu si přidejme, že po celé Evropě končí levicové strany a že i Německo chce po vzoru Rakouska otáčet doprava 

Více odstínů černobílé/šedé – volby a konec vlivu USA

Volby v Evropě však nejsou pouze o referendech a o zavádění přímé demokracie, těch procesů (manévrů) totiž běží několik. A jedním z nejvýznamnějších je odepisování role USA, z čehož po těchto volbách vznikla mezi havlisty (bakalisty) panika. Svůj první a zásadní dojem z výsledků voleb jsem popsala těmito dvěma obrázky a komentáři k nim:

Bakala a Babiš: poražený a vítěz v současných volbách

A když si za Babiše dosadíme Zemana a za Bakalu Sobotku (fyzicky dokonce téměř dvojče), tak vítěz byl velmi symbolicky oznámen už v květnu 2017. Čímž právě skončila první etapa procesu, zahájeného 89. – směrování Evropy na Západ.

Shrnutí

Ať už se někomu Babiš líbí nebo ne, současné volby byly porážkou amerického vlivu v Česku (kdo pochybuje, že tomu tak je, snad ho přesvědčí panika v pražské kavárně a slova Schwarzenberga “Pán Bůh nám teď pomáhej”. A to je přece dobrá zpráva pro ty, kteří západní agrese a ponižování Slovanů mají dost a v tomto směru nezbývá, než Babišovi fandit. A to o to víc, že ve směrování Česka na Východ pod taktovkou Zeman-Babiš je naděje, protože tam stále je volba k ruské představě globalizace.

Pak je tady ale další věc, a to právě ta přímá demokracie a referenda, v tomto smyslu totiž můžeme jít s Babišem s deštěm pod okap, tzn. sice od USA k Číně, ale pořád pod stejnou moc, a to tentokrát tak, že fatálně. Přesto se referenda mohou nakonec stát zbraní proti GP, tady však je nutné pochopit to, co opět říká Pjakin v komentáři k brexitu v červnu 2016 (viz odkazy výše) – že totiž je důležité, jestli ta poslouží zájmům Globalistů anebo Rusku. A v komentáři Pjakina považuji za důležité všimnout si zmínky o Maďarsku, protože tím se dostáváme i k zemím V4, toto téma si ale opět musím nechat na jiný článek. Dnes už jen dopovím, že referendum o vystoupení Česka z EU, prosazované T. Okamurou, může ve finále být přesně tím, o co Globalistům jde, nemluvě o žádoucím chaosu a následném zavedení řádu, k čemuž Globalistům paradoxně mohou nejlépe posloužit právě referenda – tzn. rozhodovací pravomoc v rukou davu.

-Pozorovatelka- 24.10.2017

Aktualizace: Čeká nás “Evropské jaro 2018”?

Děkuji čtenářce za odkaz na článek.s videí, kde N. Farage podporuje odtržení Katalánska a už v roce 2010 odtržení Vlámů od Belgie, další separační tendence jsou očekávány v Rumunsku, a to z iniciativy Maďarska, které má rozdělit Evropu na dvě části. Za celým procesem tříštění Evropy má stát “boj za bílou Evropu” pod vedením nacionalistických vůdců, přičemž spouštěčem měla být uprchlická vlna. Mě se tím potvrzuje, že role pravicových euroskeptických nacionalistů byla předem připravena a že právě to měl Pjakin na mysli, když před rokem a půl řekl, že referendem o brexitu byl spuštěn velký manévr a že Evropu čeká fašizace. Touto optikou myslím, že každé případné referendum v Česku zasluhuje opatrnost a zvýšenou pozornost.

-Pozorovatelka- 25.10.2017

 

Do konce měsíce zbývá 6 dnů a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 68%. Pokud se Vám líbí, co děláme a jaké zprávy přinášíme, podpořte nás prosím zde (anebo zde) a zasloužíte se tím o zachování našeho provozu. Děkujeme!
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
senil
Návštěvník
senil

EU má problém. 100 respektovaných akademiků kritizovalo zásah Španělské vlády a mlčení EU. EU byrokraté mají teď problém, pokud řeknou, že Katalánsko právo za nezávislost nemá, ukážou se všem jako totalitní a nedemokratičtí. Pokud ale řeknou, že právo má, budou následovat další – Baskicko, Benátky, Skotsko, možná Bavorsko a celé se to rozpadne… takže pro euroskeptiky v obou případech dobře.

http://www.epshark.cz/clanek/195/vic-jak-100-uznavanych-akademiku-kritizuje-eu-za-pristup-ke-katalansku

Jana
Návštěvník
Jana

Zajímavá synchronicita… Lubo Huďo na Infovojně diskutoval o článku na Briských listech, kde Čulík nazval referendum “zbrani hromadného ničení”.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okamura-udela-z-referenda-zbran-hromadneho-niceni-desi-se-Britske-listy-509567
https://blisty.cz/art/88581-populismus-proc-chce-okamura-zavest-referenda.html
Informačná vojna 25. októbra 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XgiXHDC7DH0

Radek
Návštěvník
Radek

Dodatek pani Pozorovatelky ke článku, kterého jsem si teď všiml, je pravda. Já toto tvrdím už dlouho. A řeknu to bez obalu. To je jedině dobře. Ti parchanti co to tu teď vedli a ještě vedou, si nic lepšího nezaslouží. Oni to ví a byli varováni, že to tak dopadne a měli dost času s tím něco dělat. Buď mohli ustoupit od svých záměrů a “trochu” přitvrdit sami, srovnat se, a tím uchovat “demogracii”, nebo na nás kleknout a zavést “růžový” fašismus. Neudělali to, tak si to teď vyžerou. Kyvadlo se už přehouplo a nedá se zastavit.

mantid
Návštěvník
mantid

Doufám, že až budou v budoucnu lidé rozhodovat o referendech, tak že to nedopadne jako tyto Volby ČR 2017, nebo i taková minivolba, zda uchovat/vyřadit hodnocení +/- na AE News.. – aneb kokotiny zachovat a to důležité přehlížet, pomluvit, ideálně poškodit!!

Začínám věřit, že budoucí referenda, s ohledem na poškozenou a snadno zmanipulovatelnou psychiku patrné většiny obyvatel ČR, budou jedna velká katastrofa!!

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pane Admine, 1/2 hodiny hledám místo, kde jsem v komentu zmiňovala Československo….
chtěla jsem jen přiložit k tématu toto:
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/205210-britsky-ministr-pro-brexit-nazval-cesko-ceskoslovenskem/

nenašla jsem 🙁
Nešlo by udělat nějaké vyhledávání i z komentů? Například podle slova??
Díky 😉

autor autora
Návštěvník
autor autora

Československo….
hned spomenul som si na toto:
https://www.youtube.com/watch?v=MmXiWfEhvWE
aj toto je ohladne srbska zaujimave (?):
https://uzunoglu.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=630559

😉 😉 😉

Jana
Návštěvník
Jana

Tento návrh alternativního volebního systému jsem poslala M. Jílkové potom, co se v jejím pořadu diskutovalo o přímé demokracii – zda jsou na ni občané ČR dostatečně vyspělí, občas ho dávám do fb skupin, dala jsem ho i na fb DVTV apod. Citovala jsem ústavu – pasáž o tom, jakým způsobem se může občan podílet na zákonodárné moci (buď přímo, nebo svobodnou volbou zástupců).

HYBRIDNÍ VOLEBNÍ SYSTÉM.

Byl to původně nápad aktivisty Pavla Nazarského – systém smíšené zastupitelské a přímé demokracie, přesně podle listiny práv a svobod. Ten jsme spolu s ním a dalšími ještě rozvinuli.

Lidé by se takto mohli zapojovat do systému přímé demokracie postupně. Kdo by nechtěl jít volit, ten by nešel, nebyl by zapsán ve volební listině, měl by voličský průkaz, a mohl by hlasovat o zákonech, o kterých by chtěl, samostatně /např. přes poštu, obecní úřad apod. po ověření totožnosti, nebo jiným”ošetřeným” elektronickým způsobem/.

Zástupci, kteří by byli voleni, by měli váhu svého hlasu přesně odpovídající počtu lidí, kteří by je volili. Ti nejúspěšnější by měli placené místo v parlamentu, a mohli by se účastnit veřejných rozprav.

Ti, kteří by se tam nedostali, tak by měli možnost také hlasovat o zákonech, o kterých by chtěli, a to vahou takového počtu hlasů, které ve volbách získali. Dobré by na tom bylo to, že by to bylo mnohem spravedlivější, žádný hlas by takto “nepropadl”. A zabránilo by se nynější praxi “kupování hlasů”, protože by nikdy předem nebylo známo, kolik lidí bude k o daném zákonu hlasovat “zvenku”.

Aktivní občané by mohli tedy volit přímo, a i “limit vstupu do Parlamentu” by neznamenal eliminaci možnosti hlasovat z vnějšku. Časem by se vidělo, zda by se lidé více přikláněli k jednomu či druhému modelu.

Přitom by bylo vhodné to, co je navrhováno i k referendům – prostor ve veřejnoprávních médiích pro představení nových návrhů zákona a diskuse odborníků pro a proti. Jistě by se tak zvýšila právní gramotnost mnoha občanů, a myslím i obecně zájem o věci veřejné.

Evženie
Návštěvník
Evženie

Vzdělanost, právní a občanská gramotnost občanů, včetně výchovy k vlastenectví je nutností. Jedině tak budeme správně využívat referendum i přímou demokracii. Je třeba s tím začít už ve školách a samozřejmě je to práce i rodičů. Každý z nás by v tomto směru měl pracovat na sobě (škoda, že chybí v tomto směru osvěta). Jedině tak budeme vzdělaným, rozumně uvažujícím, statečným, hrdým a vytrvalým národem. Není náhoda, že se lidí s těmito vlastnostmi diktátoři báli (nemohli je snadno zmanipulovat) a tak se snažili všemi prostředky o to, aby lid tyto vlastnosti neměl.

Jana
Návštěvník
Jana

Chtělo by to lidem nejen před volbami ukazovat třeba na nějaké infografice jak tečou peníze rozpočtem, aby nebyli obalamuceni sliby – třeba že budou zrušeny daně a zároveň bude na vše peněz dost. Všimla jsem si, jak jsou i mnozí vysokoškolsky vzdělaní lidé ekonomicky “naivní” vůbec si třeba nedokáží spočítat, kolik by stálo dát půl milionu důchodcům 10 000 navíc nebo všem občanům nepodmíněný příjem 15 000 … nebo dokonce 25 000 – kde by na to vzali apod.

Jana
Návštěvník
Jana

A taky by tam bylo vidět kolik teče pěněz do EU a kolik zpět a hlavně na co a kolik se jich ztrácí “po cestě” přes ty různé komise, operační programy… V roce 2007 jsem byla na rekvalifikačním kurzu, kde nám vychvalovali jak je EU super, že byla založena aby nebyly války… jak je super že podporuje přeshraniční spolupráci. Dnes to vidím z jiného úhlu pohledu…

Ovšem i to, kolik peněz se ztratí, když si ČR vypsala snad 26 programů, na různé prkotiny, vylepšení parčíků a stezek… Irsko si dalo 3 a plně je využilo. Možná jsme už dávno mohli mít ty dálnice hotové, a ne tak předražené.

HumanaeLibertas
Návštěvník
HumanaeLibertas

já vidím jako důležité téma referenda například zrušení vzdělávacích programů ve školách a opětovné zavedení osnov. všichni budou umět to co mají umět a nebude docházet k tam velkým rozdílům ve znalostech na školách a samozřejmě se omezí vliv norských fondů a neziskovek.

Evženie
Návštěvník
Evženie

S tím souhlasím. Vzdělanost lidu je nutnost, a je třeba s tím začít už ve školách a ne inkluzí a multi.kulti propagandou vyrábět z dětí snadno ovladatelné lidi, neschopné přemýšlet, neschopné se něco trochu složitějšího naučit, neschopné utvořit si vlastní názor. Referendům nám může prokázat cenné služby, stejně tak i přímá demokracie. Každý politik, soudce by měl být za své chyby volán k zodpovědnosti a případně i vyměněn. K tomu slouží přímá demokracie. Monarcie byla dobrá, pokud byl dobrý vládce, pokud byl vládce tyran, pro podané to bylo peklo na zemi. Neměli nejmenší čanci to změnit a tak jim nezbylo, než trpět. I referendum je vynikající nástroj, může jím být zrušena inkluze,. Referendum je rovněž jediný násroj, jak co nejdříve odejít z EU. Nemáme být osamoceni, to však neznamená, že musíme setrvat v EU, která je doslova klubem sebevrahů, vpustit sem vetřelce, kteří zislamizují naši zemi. Setrvání v EU je pro nás nevýhodné i inak, jsme jen její provincie, která poslušně plní její nařízení, která nás vedou do záhuby. A tomu jusí být konec. JInak bude konec s námi.

Hestie
Návštěvník
Hestie

navazuji na svůj příspěvek z 0:56

jsou v této chvíli jen dvě důležité věci
-nechali jsme se opět zmanipulovat, točíme se v kruhu přesně podle plánu někoho??
-výsledek je daný a s tím musíme pracovat, všechno ostatní je zbytečné, ale hlavně nás to okrádá o čas !!!!!!a dále se necháváme manipulovat

stále říkám, že vše důležité je naprosto jednoduché
Babiš dostal od nás náš STAT, převedený bez našeho svolení a dokonce vědomí na FIRMU, proto bylo nutné tuto firmu pojmenovat, proto CZECHIE, chápete?
bylo by nemožné mít firmu CESKA REPUBLIKA

chápete, že jste už jen zaměstnanci, bytosti trpěné v této firmě?????????

pracujete někdo bez pracovní smlouvy????????

pracujete někdo 1/2 roku na svého zaměstnavatele bez nároku na mzdu???????

má někdo uzavřenou smlouvu se STATEM????????
má někdo uzavřenou smlouvu, jakoukoli se svou obcí, místem pobytu??????, proč jsme dokonce povinni poslouchat nařízení,…..no protože chceme

chápete už, že jsou všechna referenda, analýzy, slova zbytečná?
de facto vám nic nepatří, podle mezinárodních smluv, voda, vzduch, půda, patří všem

proto si může dovolit náš zázračný vynálezce baterek uzavírat smlouvu s nějakou další firmou o “našem” lithiu
a těch proto by bylo mnoho

máme poslední šanci si uvědomit to JEDNODUCHE, jakmile bude jmenována vláda a Babič premierem, bude už jenom to poslední řešení, ovšem s tím, že nás zůstane podstatně, podstatně méně

-referendum nikdy nebylo a nebude závazné, je to jen podvod
-přímá volitelnost a odvolatelnost, to je jen normální proces řízení v každé firmě, nic jiného
-pokud se nepostavíme za svá práva, EU nás zničí

a ted důkazy
referendum bylo zrušené k 1.1.1993, NEMAME ho
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=327&r=1991

máme ale něco velice důležitého a nevíme o tom
zde je jasně řečeno: bod 21
http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-deklarace-lidskych-prav
a zde, hlava druhá, odd.2, čl.21/1 a čl. 23
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
to nejdůležitější: OBCANE MAJI PRAVO PODILET SE NA SPRAVE VECI VEREJNYCH P R I M O
a nebo …….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toto právo nám nikdy nikdo nevzal a ani nemohl a NEMUZE!!!!!!!!!!! ovšem jen do té doby, kdy FUNGUJEME jako STATNI UTVAR a NE, NE jako FIRMA !!!!!!!!!!!

chápete to?

šl. 23
občané MAJI PRAVO POSTAVIT SE NA O D P O R proti tomu, kdo by odstranoval demokratické svobody,……..

chápete to?

pokračování po processing je toho více

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Hestie DÍKY za zdůraznění 😉 To jedno malé slovíčko se tak lehce přehlédne…
“PŘÍMO” !!!
a to “nebo” také…..
“Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.”
Při pozorném čtení, a přesném výkladu textu čl. 21 selským rozumem, mi vychází, že
SNĚMOVNA, SENÁT, i VLÁDA JSOU NAŠE!, a jednání či rozhodování ve věcech veřejných se MŮŽE ÚČASTNIT PŘÍMO KAŽDÝ OBČAN, který se rozhodne nevyužít ( z jakéhokoliv důvodu) zastoupení své osoby volenými zástupci!
Chápu to dobře?
Jak to vidíte Vy?
Jak to vidí ostatní? Třeba Micanut?
– jestli to chápu dobře, tak nám nikdo, ve smyslu tohoto článku, nemůže zabránit účastnit se jakéhokoliv zasedání, či jednání ve věcech správy veřejných věcí!
Jestli to chápu dobře, tak mě tam Soudruzi mohou čekat ;-), :-))))

Hestie
Návštěvník
Hestie

Zvědavá matko,

je toho víc, ale už se nesnažím to tu psát, tak jen pro Vás

je to naprosto tak, proto posílám i ty staré věci, je to naše základní právo a jen naše chyba, že se neumíme zastavit a stále se někam ženeme

pokud nejsme spokojeni, máme právo si vzít své rozhodování zpět
máme právo se účastnit jakéhokoli jednání, vyjadřovat se k němu
a máme dokonce právo na odpor

nikdo nám je nemůže vzít !!!!!!!!!!, nikdo o tom ale nemluví, že, je mluveno jen o zastoupení, všichni tak mluví, to je to, poznáte je po ovoci, nikdo o nás nemá zájem

je tu ale ten problém, před kterým jsem varovala, jakmile dostane nová vláda pravomoce, je to firma a tak to poběží, nemáme žádnou smlouvu, stáváme se bezdomovci ve vlastní zemi, bez práv,……
dnes se začínáme zase chytat p.prezidenta, ale nikdo jeho cestu nerozebere a to je chyba

píše se tu o všem možném, jenže ted máme jedinou možnost ještě bez boje říct co chceme a Zvědavá matko, víme to?

stačí číst tady a je jasné, že se sice všichni chceme dostat k lepším zítřkům, ale právě ta
SPOLU – PRACE
vždyt už jsem vše napsala, rozpadající o život bojující západ, jsme centrem židovstva, proč nepožadovat podporu ve všech sférách, Rusko podpoří svébytný stát, který ví co chce,
strašení, že bude zle když vystoupíme, no ano bude, je to ale restart jaký mělo i Rusko a to nám trhy otevře
proč se necháváme vykrádat, at tu pracují zahraniční firmy, ale

NEUTRALITA je jediná naše cesta, otevření pro svět za jasně daných pravidel

ovšem Babiš s Okamurou a dokonce ani Zeman nikde nemluví o tom co pro nás znamená CETA a vše s tím spojené, a já si dovolím říct, že tak bídně jak se budeme mít, nemůže v žádném případě nastat při vystoupení z EU

jen ještě musím říct, že nemohu věřit, že tu taky čtu, že ono se nemluví o vystoupení, ale jen o referendu, ten údiv?
ono se nemluví o tom, že Babiš nabídl místo pro Sorosovu universitu, nemluví se o změnách, které už ve školách běží,…….hlavně, že se řeší media
ted jsem četla, že EP schválil novou hru s migrací, už nebudou finanční tresty,
http://www.quintus-sertorius.net/news/vybor-obcanskych-svobod-evropskeho-parlamentu-v-patek-odhlasoval-upravy-tzv-dublinske-umluvy-ktere-odpovidaji-navrhum-tzv-sorosova-planu-na-staly-a-povinny-mechanismus-presidlovani-migrantu-s-neomezenym-limitem/

https://www.novinky.cz/domaci/453076-obchodni-dum-v-praze-na-andelu-si-dal-pred-vchod-zatarasy-proti-teroristum.html

mám pro Vás ještě jednu zajímavost, pokud nemáte
my nejenže máme to co jsem uvedla, ale dokonce rozdělení republiky není platné
nenajdete žádnou proti smlouvu, vše je takový spletenec protiprávních kroků, že proto všichni tvrdí, že je vše v pořádku
prostě se nenajde právník, který by do toho šel !!!!!!!!!!
a je to opět jen na nás a máme právo bez boje to vyžadovat, ale…..to musíme nejdříve vědět co chceme a spolupracovat
a tak ta slova, že GP tlačí čas není pravdivý, to nám čas dochází
prostě jsme neuvěřitelné možnosti prokecali

https://is.bivs.cz/th/15211/bivs_b/Ustavni_vyvoj_v_Ceskoslovensku_v_letech_1918_O_1992.pdf

omlouvám se, trochu se to natáhlo, no, já už vstupovat moc nebudu, trochu to nezvládám, prostě na Alenku v říši divů už jsem dost stará
přeji hodně sil, užívejte si všeho co ještě máme, bude to mizet rychle, ale dobrý člověk bude mít cestu a možnost volby vždy, jen dívat se na to okolí bude nepěkné, ne, ne, nejsem pesimistka, to jsou jen fakta

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Milá Hestie, DÍKY za potvrzení!
Podepisuji vše, co píšete:
* SPOLU – PRACE ! Naši předkové dobře věděli, a i dne smnozí tuší, že V JEDNOTĚ JE SÍLA! …. jenom překonat to pohodlíčko, SJEDNOTIT SE, a vyrazit!

* Rusko podpoří svébytný stát, který ví co chce,
strašení, že bude zle když vystoupíme….
VYPADNOUT Z TOHO EU ABSURDISTÁNU OKAMŽITĚ je naše jediná možnost záchrany! A to říkám už od doby, kdy v Itálii bylo zavedeno EURO – a ani střední třída už si nemůže dovolit jít jako celá rodina na večeři, nebo jet na dovolenou, o dělnických rodinách ani nemluvím…
Když v EU byly zrušeny hranice, byla jsem zvědavá, PROČ se to děje. Není přirozené dávat všanc svoje teritorium a chráněné bezpečí.
Jediné, co mne tehdy napadalo, po mnoha skandálech, že Soudruzi zřejmě potřebovali přesunovat ty svoje “kufříčky” do Švýcarska bez stávajících překážek – hraničních kontrol. Netušila jsem, tehdy, že to, co za tím ve skutečnosti, JE TAAAK ZRŮDNÉ! Z tohoto je potřeba VYPADNOUT , natvrdo, a co nejdříve, a za jakoukoliv cenu! Ta cena bude vždycky menší než to, co setrváním zaplatíme!

* NEUTRALITA je jediná naše cesta – 100x podepisuji, a klidně dodám, co říkala moje bábi:
Kdo se bojí, nesmí do lesa! a ještě: Odvážnému štěstí přeje!

* Babiš s Okamurou a dokonce ani Zeman nikde nemluví o tom co pro nás znamená CETA a vše s tím spojené, a já si dovolím říct, že tak bídně jak se budeme mít, nemůže v žádném případě nastat při vystoupení z EU
– Já jen dodám, že CETA/Monsanto/Bayer/Hartenberg/Agrofert/Babiš….
Genocida, kterou si ještě všichni zaplatíme…

* EP schválil novou hru s migrací, už nebudou finanční tresty:
http://www.quintus-sertorius.net/news/vybor-obcanskych-svobod-evropskeho-parlamentu-v-patek-odhlasoval-upravy-tzv-dublinske-umluvy-ktere-odpovidaji-navrhum-tzv-sorosova-planu-na-staly-a-povinny-mechanismus-presidlovani-migrantu-s-neomezenym-limitem/

* Ad PROTIPRÁVNOST ROZDĚLENÍ NAŠÍ REPUBLIKY (od 1968!), píšete:
rozdělení republiky není platné – nenajdete žádnou proti smlouvu, vše je takový spletenec protiprávních kroků, že proto všichni tvrdí, že je vše v pořádku
prostě se nenajde právník, který by do toho šel !!!!!!!!!! Potvrzuji 100x!
Už třetí rok řeším “oříšek” – jak z toho ven, se snažím najít někoho ( právníka), kdo by měl ty koule, a do toho se mnou šel, leč marně! A jsem ochotna se exponovat v první osobě! Všichni jsou podělaní až za ušima – money first!
(…kdyby měl někdo zájem pomoci: csr/zavinac/post/dot/cz 😉 – platí i pro Vás)

Kdyby se podařilo (z)vrátit zpět Československo, možná i ta Ukrajina by našla kuráž, a vykopala tu Porošenkovu bandu – Ukrajinci nás svým způsobem obdivují a respektují. Pak už by ta spolupráce i obrana z RF mohla fungovat.
To mě tak napadlo, když jsem si uvědomila, že i na naší vlajce je KLÍN!
Máme STRATEGICKOU POLOHU – NEBOJME SE JI VYUŽÍT!
JE TO NAŠE ZEMĚ A NAŠE PRÁVO.

Hestie, neházejte flintu do žita – máme Boží ochranu! 😉

Hestie
Návštěvník
Hestie

p.Pozorovatelko,

lidé by jistě neslyšeli, ovšem nezaznamenala jsem, že by někdo řekl, že referendum je to stejné co zde píšete ,je to nástroj na odvedení lidí od podstaty, iluze
vysvětlíte mi na co potřebujeme referenda, když je naše nezadatelné právo na přímé účasti na vládě?
jen to, že si někdo usurpoval moc a manipulativně za účasti všech, tedy politiků, soudců, tisku, inteligence, analytiků,…..se mluví jen o vládě vzešlé z voleb jsme se dostali tam kde jsme
nikdo nemá zájem, protože je těžké pochopit, že je kolem nás taková lež
proto, já říkám, že na tom marasmu mají největší podíl lidé střední třídy, inteligence
to oni by museli říct, nadáváme vám obyčejným lidem, zesměšnujeme vás jen proto, že bychom museli přiznat, že jsme se nechali nejen napálit, ale dokonce vás obyčejné v tom našem omylu utvrzujeme

omlouvám se, že jsem vstoupila