Volby 2017 – porážka klasických stran a vítězství “hnutí”. A proč? Protože...

Volby 2017 – porážka klasických stran a vítězství “hnutí”. A proč? Protože ještě více demokracie, než jsme doufali. A více demokracie = chaos a konečná totalita

Volby 2017 – porážka klasických stran a vítězství “hnutí”. A proč? Protože ještě více demokracie, než jsme doufali. A více demokracie = chaos a konečná totalita

Dávno tomu se nezajímám o předvolební programy politických stran, na alternativě jsem však nemohla přehlédnout program SPD Tomia Okamury a v něm bod o přímé demokracii a referendu, konkrétně referendu o vystoupení z EU. Na rozdíl od většiny voličů SPD jsem já tento bod neschvalovala s tím, že vláda davů jde vždy proti zájmům davů. Prosazení tohoto cíle SPD se mi však nejevilo reálné – dokud jsem ovšem hned večer po skončení voleb neslyšela A. Babiše na tv Barrandov říct, že s SPD existuje programová shoda,protože ANO také chce přímou demokracii a zákon o referendu. A protože stejný bod má v programu i KSČM, bylo jasné, že ANO, SPD a KSČM jsou v tomto bodu na stejné lodi a že dohromady tvoří dostatečnou sílu, aby ve věci referend a přímé demokracie prosadily ústavní změny.

A najednou vše zapadlo jako kamínek do mozaiky, protože najednou bylo jasné, proč tyto volby jako hlavní výsledek přinesly likvidaci politických stran v přímém přenosu – politické strany totiž nadále už nebudou potřebné, protože odteď bude o všem rozhodovat lid. A najednou bylo jasné, že vítězem těchto voleb není Babiš či Okamura, ale systém (GP-vrchní loutkovodič), který přes tyto postavy právě zavádí nový stupeň řízení k ovládání lidí.

T. Okamura a A. Andrej Babiš, dva zastánci přímé demokracie a zákona o referendu, podporu v tom mohou očekávat i od KSČM 

Je pár dnů po volbách,ale nikde jsem se nedočetla, že vítěz současných voleb se ve skutečnosti jmenuje “referendum” a “přímá demokracie”, tzn.všelidové hlasování. A touto optikou můžeme říct, že volby byly úspěšnou generálkou, že když se to “správně zmanažuje”, tak to funguje a že moc lze zkoncentrovat pod jednu stranu a pod jednoho muže. Není to tedy tak, že referendum a přímá demokracie jsou jen vedlejšími body programu vítězného ANO, protože ve skutečnosti je to tak, že Babiš zvítězil (m.j.) proto, že právě tyto body má prosadit!

A trvalo nějakých 30 let (pro Globalisty generační lhůta, ve které přistupují vždy k novému kroku), než můžeme říct, že kruh se uzavírá a že od porážky totality v 89 právě vstupujeme do totality nové. Avšak totality vyššího stupně, protože velmi sofistikované, protože zamaskované do svobody, o jaké se dosud nikomu nesnilo – o všem nyní už bude rozhodovat svobodný občan. Pominu-li, že občan “správně” vedený především přes média, pak především občan, který už nebude mít koho vinit za dopad přijatých rozhodnutí, protože to přece on rozhodl. Ale i to má řešení – nebude-li se občanovi něco líbit (či usoudí, že přes média ho někdo přesvědčil, že pro jakékoliv téma nabízí lepší řešení) vyvolá občan nové referendum, nové všelidové hlasování. Že volby jsou finančně nákladné na to, aby se konaly kdykoliv a k čemukoliv? Na to zapomeňme – nově přece bude stačit jedno kliknutí (a k tomu možná bude stačit zdokonalit EET). A když jedna polovina národa bude hlasovat jinak, než druhá polovina národa? Jednoduché – ať žije občanská válka. A výsledek v souhrnu? Ať žije chaos! A z chaosu řád, tzn. přijetí jakéhokoliv vůdce, který ten chaos zastaví – a přesně o to jde.

Čím více demokracie, tím lépe – jó, ta demokracie…

Krátce po 89. přišel vizionář Karel Kryl se svou písní “Demokracie”, ve které dokonale popsal, jak tento systém funguje. Tady si připomeňme, že demokracie má kořeny v Řecku, odkud ji na 6 století převzal Řím, kde na přelomu letopočtu skončila smrtí Césara za to, že po totálním úpadku Říma pod vládou senátorů a občanů chtěl obnovit monarchii, císařství. Císařství i přes jeho vraždu obnoveno bylo a na své znovuvzkříšení demokracie čekala dlouhých 17 století, přesněji do doby americké a francouzské revoluce. Až v té době začalo nové odstraňování monarchů a monarchií a vytváření republik s občany místo poddaných (zakončeno VŘSR v Rusku, kde jako v první zemi na světě bylo dokonce zavedeno i všelidové hlasování, ale to by bylo na jiné téma).

K tématu monarchie vs. demokracie je důležité to, že zatímco monarcha měl neomezený čas vládnutí, tzn. neomezený čas pro své plány, jak vést a budovat monarchii, od dob americké a francouzské revoluce k tomu občany voleni vůdcové mají čas jen po dobu volebního období, tzn. čtyři, pět, šest let (jak kde). Manévrovací (plánovací a vůdcovský) prostor volených zástupců zemí a států se tím velmi omezil a stal se demotivujícím i pro největšího idealistu s těmi nejlepšími úmysly.Což byl dokonalý tah, protože o to více sílil manévrovací a vůdčí prostor toho, kdo není vidět a kdo mohl lidi/loutky v čele států nejen školit, ale podle svých potřeb a plánů především měnit.

Občanovi s jeho volebním právem přitom byla ponechávána možnost výběru mezi různými stranami, což není nic jiného, než že občan měl pocit, že to on rozhoduje o každém příštím dění. Přičemž ve skutečnosti se občan rozhodoval jen mezi dvěma stranami jedné moci (zářným příkladem budíž Spojené státy a jejich “demokraté vs republikáni”, kde šlo jen o to, že obě strany shodně plnily žádoucí roli Spojených států ve světě).

Možnost výběru mezi několika stranami téměř 250 let sloužila k tomu, aby v občanovi byla udržována iluze, že o něčem rozhoduje. A tento systém bylo nutné udržovat do doby, než bude vyřešena otázka Ruska, ve kterém to říjnovou revolucí neklaplo, protože Stalin. Stalin totiž udělal tu věc, že on jako první zavedl “vyšší level” demokracie, tzn. přímou demokracii, tzn. vládu jedné strany a jednoho muže, tzn. všelidové hlasování. Ke smůle loutkovodičů (GP) jim tím ovšem vypálil rybník, protože 1) Stalin jejich systém, naplánovaný pro celé lidstvo, předběhl, ovšem tak, že Rusko z tohoto plánu vymezil a v jeho čele stanul místo GP tak, aby Rusko chránil. A 2) zavedení přímé demokracie – všelidového hlasování v celém západním světě oddálil, protože likvidaci zastupitelské demokracie (výběr z několika stran) by západní občan vnímal jako konec demokracie, tzn. své “svobody”.

Listopad 89, “konec vlády jedné strany”

A čeho jsme v naší polistopadové době svědky? Revolucí 1989 byl zlikvidován SSSR a tím i systém vlády jedné strany/jednoho muže v Rusku. Tím byla zlikvidována moc, která tento systém, původně naplánovaný pro celý svět, Globalistům v podstatě ukradla, ovšem jen pro ruské zájmy. Jakmile ale byl tento “zloděj”, zlikvidován, nastal čas konečně systém “vlády jedné strany/jednoho muže/všelidového hlasování” zavést celosvětově – především však v USA a v Evropě. Tzn. nastal čas konečně zrušit zastupitelskou demokracii a začít zavádět přímou demokracii.

Aby však na začátku především v občanech postkomunistických zemí byla ponechána iluze, že svoboda Západu stojí na možnosti co čtyři roky si vybírat z několika stran, byl systém politických stran zaveden i v zemích východní Evropy (a to včetně Ruska). A tento systém iluze svobody byl udržován především do doby, kdy v USA zvítězí prezidentský kandidát, volený napříč spektrem “demokrati/republikáni” , tzn. D. Trump. A kdy tento prezident začal současně prosazovat i politiku izolace USA, tzn. konec amerického vměšování se do záležitostí jak světa, tak především Evropy

Od této chvíle Globalistům již nic nestálo v cestě v zavádění vyššího levelu demokracie – přímé demokracie. Ač ono přesnější je říct, že procesy v USA i v Evropě byly za tímto účelem vedeny zdánlivě na sobě nezávisle, protože likvidace politických stran v Evropě začala už dávno předtím, než byl do čela USA D. Trump dosazen – viz předávání pravomocí jednotlivých států Bruselu a pokud jde o Česko, likvidace strany(!) ODS v roce 2013, po které přišlo hnutí(!) ANO, které právě od moci odstavilo další významnou stranu(!), a to ČSSD.

Od monarchií přes zastupitelskou demokracii k přímé demokracii, cesta k závěrečné totalitě

Z výše popsaného snad je zjevné, jaký dlouhodobě vedený proces k ovládnutí lidstva je právě uzavírán. A snad je zjevné, proč vítězem voleb v Česku není ani Babiš ani Okamura, ale Globalisté, pro které vrcholným prostředkem k ovládnutí lidstva je právě přímá demokracie – všelidové hlasování, kdy “svobodný občan” na jedné straně bude rozhodovat o všem, ale na druhé straně už nebude mít ani tu jistotu, že například prezidenta si zvolil na určité období a že přes to nejede vlak.

A když si tohle shrneme, tak právě ta nikdy nekončící možnost volby všech a všeho (navíc elektronicky v kterémkoliv okamžiku) člověka – “svobodného občana” zcela vykoření a zmate tak,že přijme vládu kohokoliv, kdo mu nabídne alespoň kousek jistoty.

Pokud jde o Evropu, tak ta zkušenost s přímou demokracií už má a její obhájci ať mi prominou, ale Švýcarsko jako vzor neberu, protože to je pod zvláštní ochranou (a přesto, nebo možná právě proto, tam např. ženy získaly volební právo až v roce 1971). Mnohem horší zkušenost s přímou demokracií má především Německo (spolu s Rakouskem), které se jí od té doby brání jako čert kříži, protože je černou skvrnou na jeho historii, cituji:

Německo si nese neblahé historické dědictví v podobě zmanipulovaných lidových hlasování ze třicátých let dvacátého století. Do rukou odpůrců přímé demokracie se tak dostává argument o zneužitelnosti referenda a manipulaci s lidem. Přes skutečnost, že Němci nebyli prvními, kdo se stal obětí manipulace,
nelze než konstatovat, že dodnes jsou jejím nejtragičtějším příkladem. Již daleko dříve dokázal Napoleon Bonaparte umně ovládat lid a i ve dvacátém století se fašistický italský režim snažil získat na legitimitě využíváním lidového hlasování. Další autoritářské režimy se přidaly záhy – v Evropě můžeme vzpomenout Estonsko či Rumunsko  Všelidové hlasování se tímto zcela vymklo své úloze, institutu zajišťujícího prohlubování a rozšiřování demokracie, a stalo se nástrojem k upevňování autoritářských
a nedemokratických režimů.”

“Své o této problematice vědí i obyvatelé Bulharska, Polska a dnes již bývalé NDR. Tato zmanipulovaná hlasování se vždy vyznačovala takřka stoprocentní účastí všeho lidu a drtivým souhlasem s předkládaným návrhem.”

“Zneužití lidové podpory není jen doménou dnes již překonaných fašistických či komunistických diktatur. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko si s jeho pomocí v roce 1996 a znovu v roce 2004 zajistil takřka neomezenou moc ve státě, obdobně jako generál Pinochet v Chile roku 1978.”

Ale ještě zpět k Německu:

“Další všelidová hlasování byla již pod kontrolou nacistů. Dne 12. 11. 1933 rozhodovali občané o vystoupení ze Společnosti národů a o upuštění od plnění závazků sjednaných při ženevské odzbrojovací konferenci, které většina Němců vnímala jako národní ponížení. Takřka stoprocentní účast obyvatelstva (více než 96 %) a 95 % hlasů pro návrh předznamenaly budoucí vývoj všelidového hlasování v rámci „Třetí říše“. Všelidovým hlasováním ze srpna 1934 si Adolf Hitler nechal posvětit sjednocení úřadu říšského prezidenta a říšského kancléře. 95 % oprávněných voličů mu 90 % souhlasných hlasů svěřilo do rukou takřka neomezenou moc. Sugestivní formulace otázek a masivní nacistická propaganda již vykonaly své. Velkou roli sehrálo také obnovované národní cítění Němců, nesoucích Versailleskou
mírovou smlouvu jako dějinné ponížení.

Konec citací ze zdroje zde

Nacionalističtí vůdci v Evropě jako spouštěči referend – přímé demokracie. Prvním byl N. Farage a kde je dnes Británie?

Tady se dostávám k tomu, proč T. Okamuru (při vší úctě k jeho snahám a k víře v jeho nejčistším úmyslům) považuji za to, co nazývám “užitečným idiotem” a proč tvrdím, že stačí dostatečné ambice a člověk slouží zlu ve víře, že slouží dobru.

A tady se musím opět vrátit do roku 89, kdy GP vše zařídil tak, že celá Evropa jako jeden muž považovala za největší zlo komunismus (vládu jedné strany) a fandila všem, kteří přinášely demokracii (v té době zastupitelskou demokracii, tzn.vládu následně se u moci střídajících stran) a kdy celá Evropa oslavovala vůdce, kteří byly zárukou porážky komunismu. A teď otázka: kdo tehdy tušil, že bojem proti zjevnému zlu podporuje zlo nezjevné, ale mnohem horší?

A po cca 30 letech se nám situace opakuje jako přes kopírák – máme tady nové zjevné zlo,nyní představované uprchlíky (to nepopírám) a stejně jako v 89. máme napříč Evropou lídry, kteří proti tomuto zjevnému zlu vystupují (N. Farage, Le Pen, Orbán, Okamura). Ale není to opět tak, že bojovníci proti zlu zjevnému ve skutečnosti opět napomáhají nástupu zla nezjevného, neviditelného? A že tím zlem je právě vyšší level demokracie, a to přímá demokracie místo zastupitelské demokracie?

A pokud jde o Česko, Andrej Babiš sice má v programu ANO prosazení přímé demokracie a zákona o referendu, ale bude schopen obojí prosadit, nebude-li k tomu mít patřičnou loutku? Ještě jinak – slyšeli by lidé na volání po zákonu o přímé demokracii a o referendu, kdyby nebylo uprchlické vlny a kdyby nebylo bojovníka proti ní právě tím, že ten bojovník volá po referendu?

Když si mám odpovědět za sebe, tak T. Okamura voláním po referendu v podstatě jen pomůže tomu, aby moc v Česku připadla pod vládu A. Babiše, tzn. pod vládu “jedné strany/ jednoho muže” . Když se totiž podíváme na program A. Babiše, tak prosazuje centralizaci moci tak, že do budoucna už pouze lokální starostové a jejich spolupráce s centrem moci (viz text od strany 125 jeho knihy “O čem sním, když spím“, u které nevěřím, že je pouze jeho dílem a u které doporučuji m.j. například část o kolonizaci Marsu).

A nyní se podívejme na Británii, která jako první evropská země (nepočítáme-li Rakousko a Itálii) po létech prosadila referendum, a to právě o odchodu z EU. Kdo byl vůdcem toho referenda? Národovec N. Farage, který okamžitě po referendu odstoupil ,aniž by pracoval na nějakém dalším řešení (aniž by měl další plán) a co se od té doby děje s Británií? Už cca rok a půl žije v chaosu a její vliv upadá a upadá. Ale pojďme k dalším referendům a podívejme se na Španělsko/Katalánsko, co tam referendum způsobilo a jaká to “náhoda”, že právě ono čelí nejhorším útokům od dob diktátora Franca. nově se podívejme na Itálii, kde proběhlé referendum právě zemi dělí na bohatý sever a chudý jih.

Referendum v Katalánsku, přes 300 zraněných

Od brexitu referenda rostou jak houby po dešti, ale co je nejdůležitější, s nimi narůstá chaos mnohem větší, než jaký přinesla uprchlická vlna. Až se chce říct – uprchlíci nejsou primární příčinou rozkladu Evropy ve stylu “rozděl a panuj”, ale jsou pouze zástupnou příčinou, aby se Evropa i bez uprchlíků propadla do rozkladu a chaosu. Ostatně – v chaosu už nikdo nebude uprchlíky řešit,nemluvě o tom, že teprve v osamocení bude každá země pro uprchlíky snadným soustem.

Geniální V.V.Pjakin o brexitu – GP právě spustil obrovský manévr

Už jsem si zvykla, že Valerij Pjakin spoustu informací sděluje jen mezi řádky. A když ve svém komentáři k brexitu z 27.6.2016 řekl, že čtvrtým bodem brexitu je další fašizace Evropy, dlouho jsem nechápala, jak to myslel. Ale potvrdilo se to, co také tehdy řekl – že totiž to, co tehdy říkal, bude pochopeno až s odstupem času. Mě to trvalo nějaký rok a půl, než kamínek do mozaiky zapadl a spouštěčem k tomu byla právě řeč Andreje Babiše hned po volbách na tv Barranndov. A ten kamínek se jmenuje “referendum”!!!.

Dodatečně řečeno, referendum je tím obrovským manévrem, který GP spustil právě brexitem! Role všech nacionálních vůdců napříč Evropou tím najednou konečně získala vysvětlení! A dodám závěrečnou větu Pjakina: “Žádný z analytiků nepochopil, že referendum nebylo o výsledku. Dnes říkají: euroskeptici nevědí, co mají dělat, nemají žádný plán. Samozřejmě, že nemají plán, protože to nebylo v plánu, protože toto referendum je k rozvrácení davů. Euroskeptici teď mají problém – jsou zodpovědní za rozkol ve společnosti. Ale řízení je stabilizováno, taková je situace.” Což lze opět přeložit do slov: “Ať žije chaos”.

A k tomu si přidejme, že po celé Evropě končí levicové strany a že i Německo chce po vzoru Rakouska otáčet doprava 

Více odstínů černobílé/šedé – volby a konec vlivu USA

Volby v Evropě však nejsou pouze o referendech a o zavádění přímé demokracie, těch procesů (manévrů) totiž běží několik. A jedním z nejvýznamnějších je odepisování role USA, z čehož po těchto volbách vznikla mezi havlisty (bakalisty) panika. Svůj první a zásadní dojem z výsledků voleb jsem popsala těmito dvěma obrázky a komentáři k nim:

Bakala a Babiš: poražený a vítěz v současných volbách

A když si za Babiše dosadíme Zemana a za Bakalu Sobotku (fyzicky dokonce téměř dvojče), tak vítěz byl velmi symbolicky oznámen už v květnu 2017. Čímž právě skončila první etapa procesu, zahájeného 89. – směrování Evropy na Západ.

Shrnutí

Ať už se někomu Babiš líbí nebo ne, současné volby byly porážkou amerického vlivu v Česku (kdo pochybuje, že tomu tak je, snad ho přesvědčí panika v pražské kavárně a slova Schwarzenberga “Pán Bůh nám teď pomáhej”. A to je přece dobrá zpráva pro ty, kteří západní agrese a ponižování Slovanů mají dost a v tomto směru nezbývá, než Babišovi fandit. A to o to víc, že ve směrování Česka na Východ pod taktovkou Zeman-Babiš je naděje, protože tam stále je volba k ruské představě globalizace.

Pak je tady ale další věc, a to právě ta přímá demokracie a referenda, v tomto smyslu totiž můžeme jít s Babišem s deštěm pod okap, tzn. sice od USA k Číně, ale pořád pod stejnou moc, a to tentokrát tak, že fatálně. Přesto se referenda mohou nakonec stát zbraní proti GP, tady však je nutné pochopit to, co opět říká Pjakin v komentáři k brexitu v červnu 2016 (viz odkazy výše) – že totiž je důležité, jestli ta poslouží zájmům Globalistů anebo Rusku. A v komentáři Pjakina považuji za důležité všimnout si zmínky o Maďarsku, protože tím se dostáváme i k zemím V4, toto téma si ale opět musím nechat na jiný článek. Dnes už jen dopovím, že referendum o vystoupení Česka z EU, prosazované T. Okamurou, může ve finále být přesně tím, o co Globalistům jde, nemluvě o žádoucím chaosu a následném zavedení řádu, k čemuž Globalistům paradoxně mohou nejlépe posloužit právě referenda – tzn. rozhodovací pravomoc v rukou davu.

-Pozorovatelka- 24.10.2017

Aktualizace: Čeká nás “Evropské jaro 2018”?

Děkuji čtenářce za odkaz na článek.s videí, kde N. Farage podporuje odtržení Katalánska a už v roce 2010 odtržení Vlámů od Belgie, další separační tendence jsou očekávány v Rumunsku, a to z iniciativy Maďarska, které má rozdělit Evropu na dvě části. Za celým procesem tříštění Evropy má stát “boj za bílou Evropu” pod vedením nacionalistických vůdců, přičemž spouštěčem měla být uprchlická vlna. Mě se tím potvrzuje, že role pravicových euroskeptických nacionalistů byla předem připravena a že právě to měl Pjakin na mysli, když před rokem a půl řekl, že referendem o brexitu byl spuštěn velký manévr a že Evropu čeká fašizace. Touto optikou myslím, že každé případné referendum v Česku zasluhuje opatrnost a zvýšenou pozornost.

-Pozorovatelka- 25.10.2017

 

Do konce měsíce zbývá 6 dnů a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 68%. Pokud se Vám líbí, co děláme a jaké zprávy přinášíme, podpořte nás prosím zde (anebo zde) a zasloužíte se tím o zachování našeho provozu. Děkujeme!
Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

257 Komentářů o "Volby 2017 – porážka klasických stran a vítězství “hnutí”. A proč? Protože ještě více demokracie, než jsme doufali. A více demokracie = chaos a konečná totalita"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Jan Kádek
Návštěvník

Stažení bolševismu z oběhu (v roce 1989) a jeho nahrazení židovsko-zednářskou demokracií jako dočasný prostředek k finálnímu cílu – světové univerzální vlády!
Miroslav Dolejší; ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Analyza_17_listopadu_1989.pdf
http://WWW.SPIKNUTI-PROTI-CIRKVI-A-LIDSTVU.COM

Aaa
Návštěvník

Tebe už je taky dost covece

Bralo
Návštěvník

No, ste ma minuskovali jak sialeni pod jednym clankom VK pred mesiacom, ze Okamura pojde s Babisom. Teda ked to vyjde, drzim palce.

Perun Hromovládný
Návštěvník

Bla bla bla… Opětovné žvatlání, bublání, kecání a nesourodé orální prdění.
A co na to Divoký Kurdistán? A co na to Jan Tleskáč?

ladar
Návštěvník

Paní Pozorovatelko promiňte mi to, ale já když čtu vaše články, tak mi ty konstrukce, které používáte k podpoření svých tvrzení drhnou v hlavě a zdráhám se tomu uvěřit.
Například toto:
Aby však na začátku především v občanech postkomunistických zemí byla ponechána iluze, že svoboda Západu stojí na možnosti co čtyři roky si vybírat z několika stran, byl systém politických stran zaveden i v zemích východní Evropy (a to včetně Ruska). A tento systém iluze svobody byl udržován především do doby, kdy v USA zvítězí prezidentský kandidát, volený napříč spektrem “demokrati/republikáni” , tzn. D. Trump.
To jako dříve jsme politické strany neměli?
Mě to připadá jako by jste si nejdříve vymyslela koncept a potom do něj dosazovala události, které se vám hodí…
Událostí je samozřejmě mnoho a tímto stylem by jsme mohli skládat i jiné příběhy, třeba i protichůdné.
Ale to je jen můj názor.

venca
Návštěvník

Není to jen váš názor, je to i názor můj a už jsem o tom několikrát psal. Nebudu to rozvádět, nemám na to náladu.

Piráti jsou vítači migrantů
Návštěvník
Piráti jsou vítači migrantů

Článek je plný slov, jako může, může, může, ale to neznamená, že musí. Nadruhé straně zase může být zbraní proti globalistům, takže zase to neznamená, že musí. Tento článek nevypovídá prostě o ničem.

Vše začiná a končí. Stejně jako život začíná jeho zrozením, tak končí nakonec smrtí. Tak i demokracie a totalita není nekonečná. Systém uspořádání společnosti se různě vyvíjí a mění. Je-li společnost rozdělená, konfliktu se to nevyhne ať už s přímou demokracií a nebo bez ní. Vřít to mezi tábory s protichůdnýni názory bude vždy a pořád. Ani diktátor nepřinutí židy a araby žít v míru. Psi stále nebudou mít rádi kočky a budou se škubat a snažit se páníčkovi vytrhnout z vodítka, když se s nimi střetnou. Někdy se i utrhnou a pániček s nimi už nenadělá prostě nic.

sys
Návštěvník

“Tento článek nevypovídá prostě o ničem”
Vás evidentně mrzí, že byste to nenapsal lépe. Neberte to zle. Málokdo si všechno poskládá dohromady tak jako autorka a pomůže i jiným se v tom všem hnoji vyznat. Nic ve zlém.

b.k
Návštěvník

No já bych řekla,že v našem zájmu je naše země a spolupráce napříč. Ruské zájmy nechejme rusům. Rusku sice fandím,ale ne slepě a ne za každou cenu.Nakonec i v Rusku je jen jeden pán..a ješte nějakou dobu bude – a ano jsem tomu ráda,ale zase to nesedí do těch Vašich příměrů.
Jistě je škoda,že u nás také nemáme nějakého skvělého analytika jako je p.Pjakin – který by hrál výhradně pro ČR..
Mám za to,že doba se opravdu hodně změnila a proto si ani nemyslím,že by nejen naše vlast ,ale i země V4 byli v nějakém brutálním ohrožení..
Článek je jako vždy zajímavý nicméně s ním resp.jeho závěry příliš nesouzním.
Pro Vás je na prvním místě Rusko. Pro mě ne.
A jen mimochodem Babiš tu knihu “o čem sním..” opravdu sám nepsal. Dokonce to sám řekl,že se na ní podílel s týmem autorů..

Nakonec to opravdu vypadá na tandem ANO-SPD-KSČ ,ale myslím,že je ješte stále brzy to říct na tuty.. Ovšem kdyby to tak dopadlo – mě by to nevadilo.

Radek
Návštěvník

Souhlas.

gabreta
Návštěvník

Referendum dnes na pražské křižovatce…Zhruba kolem 24 takzvaně svobodných občanu čeká na zeleného panáčka…Ale NIKDO nezmáčkne to tlačítko..Takže jsem ještě s jedním vzpurným zřejmě voličem Pirátu přešel na červenou…Ostatní nadále čekali na někoho 55 osvíceného FUHRERA,co jim to tlačítko zmáčkne…

Kolo štěstí
Návštěvník

Já věřím, že Česká kotlina má velkou ochranu. A světovláda vyvolených, tedy těch nejčistějších ze všech, se stejně nekoná. Kdo se bojí sere kostky. Babiš dostal šanci, a ikdyby se jmenoval pan “X”, bylo by to dobře nebo šatně. Palmové listy říkají, že bude vláda dvou stran. Rok 2018 2019 prosperita, 2020 menší stagnace a 2021 prosperita. Selský rozum říká, tak něco mezi. Tak klidnou budoucnost 🙂

Oliver
Návštěvník

Milý národe, většinově pláčeš nad nepovedenými volbami ?
Ale ono není nad čím, každý dostane to, co si zaslouží. V tomto případě je to (opět) vaší lhostejností (některých) a přístupem k věcem naprosto zásadním. Nic vám nepomůže švejkování, že to nemá cenu, že to rozhodne někdo za mě nebo očekávání pomoci dokonce od nějakých esoterických sil (dost z vás si totiž hraje i na ohromně duchovně založené). Nic proti tomu. Tady vám ale žádné meditace, motlitby a andělé nepomohou. Stojí proti vám síly mnohem větší – čiré zlo. Zlo obsažené v tomto celém světě, Evropě a také i v našich spoluobčanech (některých). A pokud toto zlo necháváte působit tím, že jej ignorujete, zavíráte před ním oči nebo o něm nekonečně žvaníte doma, po hospodách a na internetu v nekonečných diskuzích, tak nejen že nic nezlepšíte ! Dokonce mu pomáháte a násobíte jej !
Polovina národa je zaprodaná – za prachy, majetek a moc udělají cokoli. Druhá polovina je apatická.
Příklady z posledních dní…. Jak je možné, že si ty volby necháte takto ovlivnit a nikdo ani nepípne a po ničem nepátrá ? Jen o tom zase žvaníte. Tak jim to prokažte nebo si přiznejte pravdu a mlčte.
Jak je možně, že vám vláda koupí za vašich půl miliardy (plus další miliony nákladů) útulný vepřínek, který jste nechtěli, ale skutečným hrdinům a vlastencům možná udělá mosaznou tabulku na zdi baráku ? Navíc vám ten nákup cudně zatají a přizná vám to až po volbách… A vy zase nic ! Když vám přidají někde stovku, tak jim líbáte nožky. Na kotlíkové dotace bivakujete dnem i nocí a je to v pohodě. Ale že byl za komunistů pořadník na auta budete vyprávět ještě svým kakaovým vnoučatům …
Ne, není mi vás líto. Tenhle národ musí padnout na držku. Těch pár slušných a statečných má bohužel smůlu.

aechmea
Návštěvník

palec nahoru

White Wolf
Návštěvník

Pro paní pozorovatelku:
“Pokud existuje zlo, tak pouze ve službách Nejvyššího dobra.”
(Sri Nisargadatta Maharaj).

weissbach
Návštěvník

Přesně!

Radek
Návštěvník

Takže Zlo je pouze nepochopené Dobro?

wpDiscuz