Vláda má na stole zákon, který umožní přijmout migrační kvóty pod rouškou...

Vláda má na stole zákon, který umožní přijmout migrační kvóty pod rouškou importu pracovních sil do českého průmyslu! Integrační program pro cizince bude mít za úkol naučit je zvykům a obyčejům v České republice. Proboha, proč by měl raketové inženýry a vědce někdo něčemu učit? Neziskovky si zase smlsnou, výstavba integračních center vyjde na více než 140 milionů korun!

Vláda má na stole zákon, který umožní přijmout migrační kvóty pod rouškou importu pracovních sil do českého průmyslu! Integrační program pro cizince bude mít za úkol naučit je zvykům a obyčejům v České republice. Proboha, proč by měl raketové inženýry a vědce někdo něčemu učit? Neziskovky si zase smlsnou, výstavba integračních center vyjde na více než 140 milionů korun!

Migrace do ČR bude! Vlastně ne, ona už je. Dnes to potvrdila informace z Úřadu vlády, protože vláda Andreje Babiše schválila návrh novely cizineckého zákona. V něm jsou zakotveny i změny pobytů cizinců na území ČR a jmenovitě se zabývá ošetřením tzv. ekonomické migrace [1], přesně tak, jak se o ní píše v Marakéšské deklaraci [2]. Ta byla podepsána počátkem května v marocké Marakéši a vida, jak rychle postupují procesy po jejím podpisu. Návrh vlády totiž počítá s vybudováním integračních center, přesně podle doporučení uvedených v Marakéšské deklaraci. Jak uvádí zprávy z Úřadu vlády, nový integrační program bude mít za úkol naučit příchozí pracovníky z ciziny zvykům a obvyklostem v České republice, aby se přizpůsobili životu v nové zemi. Newspeak de facto dopředu naznačuje, že příchozí pracovníci, kteří mají českým kapitánům průmyslu vytrhnout trn z paty ohledně nedostatku dělníků z řad českých občanů, nebudou žádní géniové, v lepším případě.

Nedostatek “laciných” pracovních sil prý mají vyřešit migranti.

Mnoho českých a slovenských občanů pracuje v cizině a v životě jsem neslyšel, že by museli někde procházet integračními programy, aby mohli v hostitelské zemi žít bez problémů. Textové znění novely a newspeakové formulace zkrátka odhalují, že Babišova vláda začala pouze naplňovat jednotlivá ustanovení Marakéšské deklarace, konkrétně se jedná o  cíl č. 2 a akci č. 5 v Marakéšské deklaraci, kde se hovoří o kvótách na pracovní migraci, maskovanou newspeakovým označením “normativní rámce”. Česká republika si tímto zákonem a jeho novelou vytváří zadní ústupová vrátka do budoucna pro přijímání a přerozdělování migrantů na základě Rabatského procesu a Dublinu IV, pouze tato migrace před českými voliči bude marketingově prezentována jako migrace chybějících pracantů z ciziny pro akutní potřeby českého průmyslu.

Česká vláda se přizpůsobuje znění Marakéšské deklarace beze zbytku

Jenže podle doprovodných indicií je už z textu jasné, že půjde o problémové lidi, ani si netroufám říkat “pracovníky”, protože pokud někdo na tom bude tak špatně, že po příchodu do hostitelské země musí být “integrován”, tak se dá očekávat, že to nebude ani ukrajinský gastarbeiter Dima ze Lvova, který přijel makat na českých stavbách jako černej, aby mohl domů posílat peníze, ani to nebude žádný Nguyen, který přijel stánkařit a provozovat restauraci nebo večerku, ale budou to tvrdí migranti, kteří prostě budou do ČR přerozděleni podle Dublinu IV a český stát to před občany zamaskuje tím, že jim do papíru napíše zaměstnavatele a tím se z migrantů zázračně stane “workforce” pro potřeby českého průmyslu. Pokud má někdo takový problém sám se sebou, že po příjezdu do nové země musí chodit do integračních kurzů správného a slušného chování, tak se dá očekávat, že těch problémů bude mít daleko více, a to i v ohledu na pracovní zkušenosti, výkon v práci a především na pracovní morálku, pokud vůbec bude pracovat.

Celní správa kontroluje dělníky z Ukrajiny na jedné české stavbě.

Chápu sice, že u výrobního pásu může stát i člověk bez vzdělání, bez maturity, dokonce i bez dokončené základky, ale tato práce vyžaduje rutinu a stereotyp, který vyžaduje tvrdou disciplínu, protože pásová výroba je řetěz operací, kdy jeden dělník s výpadkem zastaví celou linku. Dlouhodobě je nedostatek pracovníků hlavně v těchto montovnách, kde je vysoký obrat lidí, protože nikdo nedokáže v montovně pracovat delší dobu. Tlak a časové nasazení je enormní a není proto divu, že majitelé továren si stěžují, že je akutní nedostatek lidí. Dříve nebyl, ale když lidé poznali, co to je za práci, přitažlivost práce pro nadnárodní firmu rázem ztratila své kouzlo. Je absurdní si myslet, že migranti z muslimských zemí budou pracovat tam, kde je vyžadována téměř robotická přesnost a nulové fluktuace.

Co je to proboha za dělníky pro potřeby českého průmyslu, když je potřeba je nejprve proškolit a vzdělat v integračních programech?

Podle návrhu vlády má povinný integrační kurz pomoci cizincům orientovat se v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami České republiky i Evropské unie, uvádí se v souvislosti s touto novelou. „Kvóty pro ekonomickou migraci budou v praxi primárně využívány pro pracovní migraci, ale budou aplikovatelné i na vstup cizinců na území ČR za účelem podnikání, vyvstane-li taková potřeba,“ napsalo ministerstvo vnitra ve zprávě pro vládu.

V roce 2016 vybavilo ministerstvo zahraničí, podle informací vnitra, více než 9 tisíc migračních kvót, které byly definovány jako povolení k pobytu pro pracovníky v českých továrnách. Zřejmě právě spolu s tím souvisí dramatický nárůst počtu Arabů a lidí zjevně arabského vzezření ve velkých, ale už i menších městech České republiky. Stále více lidí si všímá, že i u nich na malém městě se objevila nová muslimská rodina, která chodí nakupovat do Penny marketu atp. Není divu, když jenom za rok 2016 přišlo do ČR v rámci “pracovních kvót” na 10 tisíc cizinců.

Práce v Číně je vzorovým modelem pro globalisty. Armáda chudých vyrábí za laciné peníze hodnoty pro globální trh. Jenže takových chudých je v Evropě málo, takže globalisté je potřebují do EU neprve nasunout. Nebudou to ale Číňané, ale muslimové.

Jenže v rámci Dublinu IV je v tom jeden podstatný háček, že status zaměstnance může mít jen jeden člověk, ale v rámci Rabatského procesu je sledováno právo na slučování rodin, které v případě muslimů jsou opravdu široce rozvětvené. V České republice se staví stále méně, podle posledních informací nemají Ukrajinci práci, vracejí se domů anebo se přesunují do Německa, obvykle načerno. Přesto se neustále hovoří o tom, že v průmyslu je nedostatek pracovních sil. Když se podíváme na spektrum, kdo chybí nejvíce, tak jsou to dvě skupiny lidí.

Odborné profese s požadavky na vysoké znalosti a pracovní pozice do výroby. Migrace z muslimských zemí určitě nevyřeší první problém, protože inženýři, vědci, chemici, architekti, chirurgové a další vysoce profesionalizované obory prostě nemohou čerpat z řad migrantů. To je urban legend, která možná platila v 70. letech u migrantů ze Sýrie, kdy třeba mnoho bohatých Syřanů odešlo na západ a otevřeli si tam vlastní kliniky, lékařské praxe, přinesli si své obchodní aktivity s diamanty apod. Jenže to byly výjimky, dnešní migrace je jiná, je to migrace “nedotknutelných”, těch nejchudších a nutno dodat i nejméně vzdělaných.

Tady se to upeklo již v roce 2016, migrace do EU maskovaná jako chybějící pracovní síla.
Do Česka zamířilo v roce 2016 na skoro 10 tisíc migrantů označovaných jako “pracovní síla”, ale přesně o tom právě hovoří Marakéšská deklarace, že přesně takto to má fungovat!

Ti potom přijdou do Evropy a první, co se s nimi musí udělat, je proces integrace a vynaložení úsilí na jejich zcivilizování. Migranti přichází ze zemí, kde v mnoha ohledech vládne na společenské úrovni středověk, i když využívají hojně západní zboží a produkty, ale společensky a kulturně je jejich myšlení nastavené jinak. Proto si dobře všímejte těchto procesů a indicií, jak vláda usilovně maskuje kvóty Evropské unie na migraci vlastními kvótami na chybějící pracovní sílu pro český průmysl. Koza se nažere a vlk zůstane zbídačený?

Ano, přesně k tomu to míří. Po očekávaném podpisu Dublinu IV dojde k tomu, že Česká republika bude před vlastními voliči argumentovat, že ČR už přijímá migranty do pracovních pozic, které potřebuje průmysl, ti budou vykreslováni jako ti dobří a hodní migranti, ale ty “ostatní” migranty z EU že Česká republika přijímat nebude. Jenže, pokud se podíváte pod pokličku, jaká pracovní síla z ciziny prý vytrhne české průmyslníky, uvidíte tam desítky integračních projektů, poradců, analytických organizací, neziskovek a tisíce migrantů z dálných, velmi dálných zemí. Marakéšská deklarace se tím v ČR naplňuje beze zbytku přímo před našimi zraky a jenom na to nevěřícně hledíme, jak to s námi politici pěkně sehráli.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Hornyšová Libuše
Návštěvník
Hornyšová Libuše

Politici, vláda ČR s námi řadovými občany “nic” úspěšně “nesehráli”, my o jejich podvodech a podlostech i ve věci zřizování tzv. imigračních center na území ČR víme, ale jsme bezmocní tomuto účinně čelit, tyto podlosti zastavit prostě skutečně “nejde”, pregnantně – není možné.
Každý, kdo se někde nějak úspěšněji uchytil, tak z obav o toto postavení, aby nebyl vyhozen a sociálně plošně likvidován, bude jen falešně souhlasit, “konečná” všemu vlasteneckému, státotvornému.
Je třeba plošných, evolučně až revolučních změn, ale nemáme zastání, podporu pomoc, neustále i tzv. pokrokoví = levicoví, stále čekají až na iniciaci někoho nejlépe z jiné země, abychom sami byli v tomto směru aktivními není politická odvaha, i ti tzv. “levicoví” jsou dobře “zakrmeni” a tak pro tyto nutné změny neaktivní, nepoužitelní, preferují dobré bydlo.
Západ, m.j. především i AICE-CZ, naprosto sofistikovaně nepřekonatelně “umí” v oblasti zásadní, personálního dosazování na všech stupních ČR od nejnižších občanských i komunálních počínaje, to nemá chybu, tak dokonalými měly být struktury vedoucí politické síly v ČSSR… , světová aristokracie s církví se takových zásadních primitivních pochybení nikdy nedopustí, jsme bez šance.
“Předáno hladce”, retro toutéž cestou zjevně nemožné, pokud se mýlím, pak kontaktujte a řešme!
S pozdravem a přáním Světu MÍR na časy skutečně věčné a jinak nikdy a nečisté ruce i myšlenky pryč od RF, aktivuji výhradně mírové soužití, Hornyš Kamil st., Slavkov u Brna, e: aq23@seznam.cz

RomEX
Návštěvník
RomEX

Špatný to je i ve vlastních řadách.Tak co pak?

jile
Návštěvník
jile

Hlavně až budou volby tak běžte volit Babiše. On Vám přidá , tu 900.- k důchodu. Pak Vám slíbí dopravu se slevou, slíbí, jak zavře všechny grázly co kradou. Prý zlikviduje Bakalu, a nebude s CSSD. Slušně to napíši, ojebal všechny voliče, kteří ho volili, neb nechtěli ve vládě CSSD. Tak volte úspěšného gaunera

samasebe
Návštěvník
samasebe

Můžete prosím uvést, jaké číslo snemovniho tisku má tento vládní návrh? Chtěla bych to dále sledovat.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Jde o salámovou metodu, jak zdevastovat Evropu. To nikoho nenapadlo, že mají islamisté hafo způsobů? I kdyby už do Evropy nepustili ani jednoho muslima, tak se jim podařilo ždímat finance. Není to nic jiného, že je budeme krmit. Prý pomáhat v místě, kde jsou konflikty. Na*rat !! Jakýpak pomáhat? t se sami snaží. Nikdy to neuměli a nikdy to umět nebudou. Docílili toho, že budeme cpát do celé Afriky naše daně v mld eurech každý rok. Já bych je nechal klidně vyhladovět, jiná cesta není. Kecy že je to naše povinnost se starat o hejno kobylek je pouze žvanění a hrozně se divím, že tu ohavnou rétoriku společnost dokáže myšlenkově zpracovat. Už nás dostali.

.lak
Návštěvník
.lak

Smetánka v hávu demokracie nikým nevolené komise nástroje asi bilderberg moralizuje a paradoxně dělá //čiň čertu dobře, peklem se ti odmění/ú bezesporu o tom ví a záměr je tedy patrně o vlastnostech extrémně jatých o vyčlenění nad jakkoliv pvládaný tupý dav odnepaměti. https://www.youtube.com/watch?v=1BtEqIEJOAs

Jan
Návštěvník
Jan

Souhlasím, nemáme žádnou povinnost se starat o Afričany. Vláda s lehkostí vyhazuje České peníze, kam oko dohlédne a ještě zadluží stát.
Nejšílenější je, že beztrestně.
Nikdo za nic nenese zodpovědnost

nekoblihář
Návštěvník
Pijack
Návštěvník
Pijack

Opili nás rohlíkem a ještě o tom nevíme. Nahrazují realitu úlisnými metodami. Brusel z celé Evropy udělal oběť vydíraného kontinentu. Představitelé islámu se musejí smíchy popadat za břicho, jak jsme pitomí… díky Bruselu. Místo abychom je zahnali zpět, tak ti bruselští vymaštěnci dobrovolně přistupují na vykrmování Afriky a středního východu. To je jedním z cílů. A my jak idioti jim na to skočíme. Budeme prý “pomáhat”. Ne, budeme je pouze živit. A miliardy si schlamstnou zase diktátoři a imámové. Oni budou vydírat tak dlouho, dokud budou v Bruselu vládnout idioti.

Jana
Návštěvník
Jana

K tomuto mi napsala kamarádka v mailu, že se možná Babiš chová jako “chytrá horákyně”…
https://moneymag.cz/aktuality/9907-zadne-kompenzace-za-migranty-babisova-slova-rozebiraji-media-z-celeho-sveta

Napsala: …”snad 80% Čechů nechce imigranty, možná tedy 80% jeho voličů to samé…a
pak jsou tu další lidi, kteří minule nevolili ANO, ale jsou jeho
potencionální voliči, tam to bude stejně…a on o tom ví. Jestli chce
ANO udržet u moci, a to on asi chce, tak to vezme v potaz. Jednou v
diskusi v tv o něm někdo řekl, že chce být jednou v knížkách nebo něco
takového, já si to taky myslím.

Zeman ho teď podpořil jmenováním, možná že to souvisí s těma razantníma
výrokama o migraci. Myslím, že Zeman nic nedává zadarmo…jako kdyby po
tom jmenování dostal sílu k odporu…a v tomhle má jistě v Zemanovi
oporu.

v podstatě řekl Merklový – což má asi dost váhu – „Řekli jsme jasně:
naši lidé, naši podnikatelé rozhodnou, kdo bude pracovat a žít s námi.”

– chytrá horákyně – bude stavět přijímací střediska, ale zřejmě ne pro
imigranty, KTEŘÍ SPADAJÍ do KVÓT.

(Proto z něj taky ti islamofilové šílí! – z ČSSD a top…že směšný,
nečitelný, že vykřikuje – tím si sami zatloukají hřebíček do rakve…)

– že to budou konkrétně lidi na žádost podnikatelů, ne přidělenci. A
jestli pak odejdou PRACOVAT do Německa, tak to je vedlejší, z toho
maximálně vyplývá, že CHTĚJÍ pracovat…kromě toho, podle toho jeho
programu, je to na ROK! a jsou to konkrétní lidi, takže eventuelně by
se vědělo, KAM JE VYHOSTIT!

pak se může odvolávat na to, že tu máme cizince…jak už se teď
argumentuje, že tu máme spoustu Vietnamců, Rusů, Ukrajinců…

Babiš chce pro své firmy pracanty, on to opravdu potřebuje. Nějací
Somálci na dávkách mu nejsou k ničemu! a navíc zatěžují státní
kasu…jestli to bude pořád brát čistě takhle finančně, tak máme
vyhráno…

on to hraje na obě strany, na domácí i na pole EU…možná proto v EU
hlasují, jak hlasují.” …

Hestie
Návštěvník
Hestie

Ono to hraje na obě strany mnoho lidí, že?, to víme také.
Vždy platilo, takovým se raději vyhnout, no a máme je nejen ve vládě, je to fajn

Jan Očko
Návštěvník
Jan Očko

Pokud by tomu tak bylo, jsem připraven mu ty lidi zajistit z Indonésie. Naprosto jiné natury než na co jsme u muslimů zvyklí. Maj to tam na háku a islám berou jen jako systém ve kterém musí žít. Na nějaký motlitby či hidžáby a sariu většinou zvysoka sejrou, i kostely mají společné.. Když už to musí bét a musíme je tu mít. nabízím Babisovi takovéto řešení s vlkem a kozou… umirneni muslimové plnící kvóty určené kozomrdum

Slava
Návštěvník
Slava

Indonezie je velika a jsou tam velke rozdily. Kazdy ostrov je jiny. Videl jsem tam prijemne i agresivni lidi , videl jsem na jednom poradek a cistotu na jinem obrovsky bordel. Zalezi tedy odkud.

Hanka
Návštěvník
Hanka

Kvóty jsou už pasé, do těch spadají jen migranti přijatí z Itálie nebo Řecka, ale ne ti, co se jich chce zbavit třeba Německo. A Babiš už snad prokázal dostatek servility, tak pokud bude přijímat migranty, co se jich potřebují zbavit třeba Němci, nebude to jistě jen tak za nic, dotace nesmrdí a Babiš šel do politiky aby především získal politické kontakty v Bruselu, navíc chce po konci volebního období z politiky odejít a pak mu bude úplně jedno, jestli někdo bude v roce 2021 ANO volit. Pokud by byl proti migraci – proč by se podepisovala Marakéšská deklarace a proč by jeho europoslanci odhlasovali Globální kompakt o migraci? A proč by tak moc chtěl vítače z ČSSD ve vládě??? Vy opravdu tomu chameleonovi věříte? To jste tak naivní???

tana
Návštěvník
tana

Babiš a Zeman mají slabost na Židy a vidí, ce se děje s židovskou komunitou v zemích, kde je moc muslimů. Mají pud sebezáchovy.
Ty všechny demokracie dojely na to, že jejich trestání antisemitismu bylo vyvinuto a aplikováno na místní obyvatelstvo, které alespoň teoreticky mohlo cítit vinu za osud Židů v 2. světové. Muslimové s tím nemají nic společného, na ty pocit viny nefunguje.

Zsinalá rtěnka
Návštěvník
Zsinalá rtěnka

Vynikající článek od Michala Waltera Krafta o tom, jak funguje neomarxismus, což se nás všech evropanů, bohužel, bytostně týká. Doufám, že článek nesmažou hned zvečera, což by nebylo prvně, že.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Michal-Walter-Kraft-Neomarxismus-zlo-s-laskavym-usmevem-1-dil-539051
Zde musím připomenout pana Pjakina: Pracujte na tom, abyste byli konceptuálně mocní – tj porozuměli technologii moci, a tak mohli účinně brzdit nebo naopak posilovat společenské procesy v naší zemičce , čili jinými slovy -i kapka inkoustu mění barvu moře.

anazuz
Návštěvník
anazuz

Kdo se bojí o svou budoucnost a budoucnost svých dětí a nezahrnuje tím strach o svou zemi je jen masa. Malý človíček potřebuje nejen rodiče,ale i zázemí.Klidu,zvyklostí a prosperity,Poté z něj vyroste člověk, který si uvědomuje nutnost životaschopnosti své země. Pokud rodiče selžou a zem přestane být důležitá,nastupuje globalismus a multikultura..
Opakuji to po milionté… jsem SLOVANKA- SLAVJANKA … naši zemi nedostanou zadarmo, i když jich je více..Početně… Myšlení v těžkých dobách a chyběících lidech udělalo z naší země to,že přežila. Třetí den pozoruji,jak se straka hádá s kosákama, doslova.., vrabci vyletěli z hnízda, už druhý vrh,můj kocour si ale myslí,že je můj pes.. a to není dobře… Jsme sakra Slované, náš původ je v přírodě, ne v rabování…