Víte, co říkali naši velikáni o Židech? Dozvíte se v nové knize

Víte, co říkali naši velikáni o Židech? Dozvíte se v nové knize

Víte, co říkali naši velikáni o Židech? Dozvíte se v nové knize

Kontroverzní nakladatelství guidemedia etc, které proslulo především vydáním Hitlerových projevů, přichystalo českému čtenáři další milé překvapení. Tentokrát nejde o dílo německé provenience, jež v portfoliu tohoto nakladatelství převládá; nového vydání se totiž dočkal spis Františka Komurky „Co řekli naši velikáni o Židech“. Není nikterak překvapivé, že širší veřejnosti není jméno autora známé. Literatura z doby protektorátu a vůbec díla, která se snaží nastavit Židům zrcadlo, jsou z naší paměti a učebnic literárních i dějepisných vymazávána a z knihoven stahována. To, co lze sehnat po antikvariátech, se pak zcela záměrně prodává za přemrštěné ceny, aby případného zájemce předem přešla chuť.

Komurka ve své knize z roku 1942 představuje dvacet předních českých osobností, především literátů 19. století, a jejich názory na židovskou otázku. Mnozí čtenáři, kteří vyrostli po druhé světové válce, budou možná šokováni. V posledních sedmdesáti letech se totiž židovská otázka stala společenským tabu, jehož prolomení s sebou zpravidla nese nepříznivé důsledky. Měli bychom si přestat nalhávat, že nic takového jako židovská otázka neexistuje anebo že je pouhým produktem antisemitských kruhů. Měli bychom přestat přehlížet, že přední mužové našeho národa Židy ostře kritizovali (což zdaleka neplatí jen o českém prostředí). Spíše bychom si měli klást otázku, proč se tyto jejich názory z učebnic vytratily a z čeho jejich kritika Židovstva pramenila.

„Kde vládnou Židé, tam národ hyne“

Podívejme se ve stručnosti na několik konkrétních příkladů. „Roztroušeni světem se stali lidem úmorem lidstva, co pijavice nejhoršího druhu nežijí nikde z práce své, žijí z mozolů a potu cizího, krev pracujícího lidstva musí sloužiti k vyšperkování jejich bohatých salonů.“ Který fašista to mohl napsat? říkáte si možná. Jan Neruda – fašista jako hrom! A aby nenechal nikoho na pochybách, dodává, že Židé „všude jsou a zůstanou bodákem, vraženým do našeho masa.“

Názory symbolistického básníka světového významu Otokara Březiny, osmkrát nominovaného na Nobelovu cenu za literaturu (a to v době, kdy ještě byla synonymem pro kvalitní tvorbu), zaznamenal jiný z českých básníků Jakub Deml. Z jeho vzpomínek se dozvídáme, že podle Březiny je naší povinností se od Židů odříznout. „Kde vládnou Židé, tam národ hyne, je to znamením konce jako vši,“ prohlašuje. Brilantní je básníkův postřeh o revoluci jakožto smyslu židovství.

František Palacký zase popisoval židovskou žurnalistiku jako zvrhlou a židovské novináře jako lidi bez svědomí a studu (což lze hravě aplikovat na dnešní mediální žumpu). Karolina Světlá, po Němcové největší česká spisovatelka, stroze konstatovala následující: „Židé, když dosáhli svobody, neměli na mysli nic jiného, než jak by se obohatili a všemožně potlačovali náš český národ.“ A dlouholetý poslanec Říšského sněmu, novinář a národohospodář František Šimáček upozorňoval, že k vyřešení židovské otázky nestačí jen legislativa a soudnictví – že je zapotřebí reformy celé národní společnosti. To lze interpretovat jako požadavek úplné emancipace od Židů, jako odříznutí Židů od zdravého kmene národního života.

Absence kontextu

Podobných úryvků je v Komurkově knize celá řada. Vybírá příslušné pasáže z děl zvolených autorů, opatřuje je krátkým komentářem a u každého doplní biografickou poznámku. Tato metoda má ovšem jednu zásadní slabinu – a tou je absence kontextu. V řadě případů to v zásadě nevadí, jindy však chybějící kontext svádí k chybným interpretacím a závěrům. Takovým případem je i román „V záři milionů“ Františka Sokola-Tůmy, kdy sice Komurka zmiňuje slova o negativních důsledcích příchodu haličských Židů na Ostravsko a zhoršení vztahů mezi Čechy a Němci, které předtím byly dobré, opomíná ale dodat, že sám Sokol-Tůma v románu uvádí, že tyto Židy zvali místní Němci obávající se sílícího českého živlu. Není pochyb o tom, že Komurka tuto podstatnou část vynechal záměrně.

Takovýchto problematických míst bychom v knize jistě nalezli vícero. Je velká škoda, že svůj záměr nepojal ambiciózněji a nerozebral židovskou tematiku v české literatuře obšírněji. Dosáhl by tím větší přesnosti a objektivity. Komurka bohužel zůstal na povrchu a podstaty problému se pouze dotkl, což místy vede k tendenčnosti. Přesto kniha užitečnou roli sehrála v době vzniku a sehrát ji může i nyní. Přinejmenším totiž připomene to, co je odsouváno do pozadí či úplně zamlčováno. Může tak přimět čtenáře k tomu, aby si přečetli, co naši velikáni o Židech napsali, a zamysleli se, proč. Tvrzení o jejich antisemitismu prostě obstát nemůže.

Moc Židů v české kotlině

Velmi zdařilá je naopak autorova předmluva a doslov. Zde vystihl podstatu kritiky na adresu Židů a pojmenoval negativní jevy minulosti, jako byla ochrana Židů ze strany vídeňského dvora či jejich podpora inteligencí, jež podlehla pochybným ideálům liberalismu a demokracie. Podle Komurky se české země pro Židy staly novou Palestinou; podobně dnes varuje publicista a předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš před tím, že se z České republiky stává nový Izrael. Je zjevné, že jsme se židovského útlaku nedokázali zbavit.

Dejme na závěr slovo samotnému Komurkovi: „Otravování mládeže i dospělých nemravnou literaturou, divadlem a filmy, zploštění duševních obzorů celých generací jepicovými senzacemi krváků, filmu, sportu a tanečních šlágrů, jen aby nepřemýšleli o vážných otázkách, nevzdělávali se a neprohlédli, že jsou vlastně svojí prací a spotřebou spolehlivým robotem židovského kapitálu, je vlastně ukázkou zjemnělých židovských metod z poslední doby na důkaz, že se sice změnily způsoby kořistění, ale jeho podstata týti z tvořivé práce českého lidu že zůstala až do poslední doby, kdy odstranění Židů z našeho hospodářství a veřejné činnosti bylo konečně uskutečněno zásahem říšských úřadů.“

Je až zarážející, nakolik se dnešní realita podobá té, o níž autor v těchto řádcích psal. Po zániku Třetí říše se moc Židů zdaleka nejen v české kotlině mohla obnovit. Obnovila se. A s jejími negativními důsledky se musíme potýkat den co den. O to větší zásluhou vydávání podobné osvětové literatury je.

Radola Rys

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Žádnou skupinu lidí nejde házet do jednoho pytle. Dr. Max Gerson taky nebyl na prachy a ovládání druhých. Naopak se celý život snažil pomáhat a hledat cesty, jak pomoci lépe. Byl to německý Žid a utekl před Hitlerem do USA (kde ho nakonec otrávili, protože se jim jeho vědění a snaha pomáhat nehodili do krámu. Dnes v tom pokračuje jeho rodina, která ale nesmí praxi provozovat v USA, tak jsou v Mexiku. Ale to už je jiná pohádka.)
Naproti tomu takový Mordechaj Meisel (2. pol. 16. st.) byl asi pěkné kvítko, když se vžilo rčení “Dej si majzla” (ve smyslu “dej si pozor”; stejně jako “dej si bacha”).
Doporučuji následující dokument natočený Židem o Židech. Pokud by to měl být pravdivý obrázek, tak to není nic povzbudivého. https://www.youtube.com/watch?v=MCxvyeCkcho&feature=youtu.be

Zajímaví Židé
Návštěvník
Zajímaví Židé

Ve fyzice nějaký Einstein, Bohr, pak tvůrce atomové bomby Openheimer
Naši nobelovu cenu – Otto Wichterle
V psychologii nějaký Fredu
V podnikání nějaký Emil Kolben
Umění – režije Ejznštejn, literatura Pasternak, Miloš Forman, Tomáš Topfer, Miloš Kopecký, Kája Saudek,
Alkohol – Rudolf Jelínek, Jan Becher
No a v náboženství Ježíš

Prostě to byli a jsou kluci šikovní

Josef Ovadia
Návštěvník
Josef Ovadia

Zajímavý Žid (velké Ž přesně podle Norimberských zákonů) byl také starý dobrý rábi Josef Ovadia, který se netajil svým názorem na góje, přesně podle Talmudu. Pro něj jsou nežidé stvořeni pouze k tomu, aby sloužili židům. Na pohřeb mu pak přišlo 600 000 stejně smýšlejících Izrahellců. Prostě to byli a jsou kluci šikovní. Shalom!

Prašivý Ovadia
Návštěvník
Prašivý Ovadia

Vám na pohřeb nepřijde nikdo. Ani prašivý pes 🙂 Shalom
Myslím, že nevynikáte ani ve vědě, ani v podnikání, ani v umění, ani v humanitních oborech. Jediné v čem vynikáte, je nenávist, zapšklost a zaprděnost. Vy Čecháčku jeden ubohý.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Pozor! Židi NIC nevymysleli! Vše co mohi ukradli jako staří zloději! Byli mistry v přivlastňování si výsledků kolektivní práce a to většinou kolektivů kde byli jedinými příslušníky své parazitické entity.

Já jsem neznámá směska
Návštěvník
Já jsem neznámá směska

Je jasné, že účelově napsaná publikace je poplatná době svého vzniku (doba okupace), ale její obsah je z převážné většiny starší o 100 let (z předFEDální doby). Ze závěrečného autorova slova až mrazí, jak je poplatné dnešní době, tedy až na závěrečnou část, která jen jen popisem tehdejší aktuální situace.

Mám židovské předky
Návštěvník
Mám židovské předky

Mám židovské předky. A jak to tady čtu, tak si říkám, ty jo, jsme mocní. Nejsme jen malý stát velikosti Moravy. My ovládáme celou planetu. Vodíme na šňůrce USA a EU, vyvoláváme války a vyděláváme na nich a sami jsme nedotknutelní. Někteří náckové a fašouni se nás bojí. Tiskneme peníze, ovládáme lidi. Díky vám se cítím jako superman a batman dohromady.

Já jsem neznámá směska
Návštěvník
Já jsem neznámá směska

Není žid jako žid. Pokud jsi Sefardi nebo skutečný Izraelita (v podstatě nemuslimský Palestinec), tak jsme na tom zhruba stejně. Pokud patříš mezi Aškenázce (resp. Chasidy), můžeš se počítat mezi světovládce. Pokud máš nějaké schopnosti, určitě jsi veden jako kádrová rezerva.

Mám židovské předky
Návštěvník
Mám židovské předky

Předkové pocházejí z Haliče, z polsko-ukrajinského pomezí. Ale zatím mě žádný “vyhledavač talentů” nekontaktoval 🙂 tak světovládce říkáš. To musím říct, ženě, aspoň se zasmějeme, třeba když budeme platit hypotéku….

Josef
Návštěvník
Josef

Dobrý den. Vy jste typický, “Přete se” v odpovědi s entitou “Já jsem neznámá směska” o něco, co tato entita ve svém příspěvku ani nenaznačila.

Josef

Udivený Čech
Návštěvník
Udivený Čech

Mám takovou zajímavou zkušenost. Všichni “židobijci” jsou neúspěšní nebo nezaměstnaní nebo zakomplexovaní nebo mají nějaký velký neřešený problém. A většinou ani žádného Žida nepotkali osobně. Izraeli fandím, je to jediná demokracie na blízkém východě a jsem hrdý, že Československo významně přispělo ke vzniku státu Izrael. Jsou tam chytří a milí lidé, kteří žijí v neustálém ohrožení. Ale zpět k “židobijcům”. Myslím, že své neúspěchy svádění na jiné, je to snadnější, než by přiznali, že jsou neschopní a nic nedokázali. Ukažte mi jediného úspěšného žijícího člověka, který nenávidí Židy.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Pokud neexistuje úspěšný člověk (nechme stranou debatu o tom co je to úspěch a že určitě není synonymem spokojenosti) co nenávidí židoidy, potvrzuje to tvrzení, že židoidi ovládají svět.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Henry Ford. Muž který přesadil desítky milionů Američanů ze sedel koní za volanty aut! Zrovna jako Charles Lindbergh. Z Rusů pak velikán F. M. Dostojevský a mnozí další. Patrně jsi ani nečetl článek! Jan Neruda či Otokar Březina nebo Karolina Světlá byli nějak “neúspěšní”? V čem? Naopa – čím ždáčtí zloději a pijavice či přisluhovači tobě podobní prospěli lidstvu? Ničím, jen žvaněním a přeměnou svobodných národů na tupou masu konzumních otroků bez mozků, kterých jsi příkladným prototypem …

Antifašista
Návštěvník
Antifašista

Autor se podepsal jako Radola Rys. Inspirací k pseudonymu mu byla dvě jména. Radola Gajda, vůdce československé obce fašistické.
A taky Jan Rys-Rozsévač, český fašistický politik za protektorátu.Funkcionář kolaborantské vlajky.
Věřím, že to není náhoda a autor si pseudonym vybral velmi pečlivě.
Inu, co taky čekat od fašisty, vybírá si pseudonym podle jména jiných fašistů a hanobí tak památku všech fašistických obětí – mimo jiné i vojáků Rudé armády.

Pozorovatelka
Autor

Všiml si někdo rozkolu USA vůči Izraeli? Kongres USA Netanjahua pozval k vystoupení, i když s tím Bílý dům nesouhlasil. Obama se s ním vůbec nesetkal, k vítězství ve volbách mu odmítal blahopřát.
Fulford o tom píše toto:

Nemci se uz otevrene separovali od NATO i od Spojenych Statu co se tyce ukrajinskeho tematu. Navic byla nejaka verejna prohlaseni o tom, ze MMF da Ukrajine penize na zaplaceni svych faktur za plyn Rusku. Nicmene, podle japonske vojenske rozvedky, byli to Cinane, nikoliv delikventi z New Yorku ani Washingtonu, kdo nabidl Ukrajine tyto penize. To znamena, ze stejne tak francouzsti tak i nemecti oligarchove ze zakladny ve Frankfurtu se take oddelili od chazarskych mafianu se zakladnou v New Yorku a Washingtonu. Jinymi slovy, Evropa se spojila s BRICS.

Dalsi velmi dulezitou zmenou je pravdepodobne jedno prohlaseni, ktere ucinil Papez Frantisek v minulem tydnu, ze bude nutne ustanovit kazdorocni svatek od 8. prosince. Toto vyroci bude, podle Frantiska, “urceno milosrdenstvi”.

http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2015/03/14/pope-francis-announces-jubilee-year-dedicated-to-mercy/

To muze byt urcita petice na omluvu obycejnym lidem, kteri se jednou dozvedi o obrovskych zlocinech, kterych se na nich dopustila chazarska kabala. Nicmene zdroje z Loze P2 ve Vatikanu nam rikaji, ze tento svatek take znamena zruseni vsech dluhu na celosvetove urovni a redistribuce aktiv, kterych se kabala zmocnila.

Taktez stoji za to zminit, ze minuly patek, 13, publikoval Vatikan dokumenty, ktere byly potlacovany celych 700 let, ktere ukazuji, ze Templarsti Rytiri jsou nevinni. Patek 13 se povazuje za nestastny den prave od te doby, kdy ve stejny den, 13. dubna 1307, naridili kral Filip IV, francouzsky s Papezem Clementem zadrzet a uveznit stovky templaru.

A jeste byla jedna udalost – zmizeni prezidenta Putina behem 10 dni, ktere se skoncilo presne, kdyz vychazel tento bulletin. Zmizeni zapricinila nezavisla obvineni proti nemu. Prvni byl dukaz, ktery poskytla kontrarozvedka americkeho ministrestva obrany a ktery dokazoval, ze izraelsky premier Benjamin Netanjahu je rusky agent. To by znamenalo, ze sefem nuklearniho teroristickeho utoku tsunami 11-3-11 (Fukushima), ktery naridil Netanjahu byl Putin. Take podporovala dukazy namitek Iluminatskeho velmistra “Alexandra Romanova”, ze Putin byl za timto utokem tsunami 11-3-11. Rusove byli tedy pozadani, aby odpovedeli na takova obvineni a oni rekli, ze se poskytne odpoved skrze americky konzulat v San Francisku. Ocekavame s netrpelivosti odpoved. V kazdem pripade tento pisatel, stejne jako velke mnozstvi osob v celem svete citili ulehceni, ze Vladimir Putin je jeste porad s nami. To je pouze urcita spekulace, ale muzeme klidne predpovedet, ze Vladimir Putin byl vysetrovan z obvineni ze spachani 11-3-11 a ukazalo se, ze je nevinny.

Ve Spojenych Statech pokracuje velmi rychlym tempem velka cistka kabalistu. Zatimco korporatni media Spojenych Statu trvaji na tom, ze Hillary Clinton “pouziva elektronickou schranku ve svem dome”, nebo neco takoveho zcela obycejneho, pravda je takova, ze je vysetrovana ze zlocinu masovych vrazd. Take z toho vychazi, ze Clintonovu bratru se dalo povoleni k tezbe ve zlatych dolech na Haiti presne po te, co byla tato zeme zasazena zemetresenim a tsunami, ktere zabilo viz jak 220.000 osob.
Více zde: http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/

Otázka ovšem je, o čem je plán “Assisi z roku 1920 “(na čí straně je papež, který přijal jméno “Assisi”?) A o čem je a bude krvavý Měsíc, od kterého si Židé (správnější by bylo Chazaři, co nikdy skutečnými Židy nebyli) tolik slibují? – viz https://aeronet.cz/news/kdo-potrebuje-valku-ma-se-izrael-obavat-sveta-anebo-svet-izraele-draci-hlava-draci-ohon-a-draci-dragounska-jizda-zatmeni-slunce-krvavy-mesic-a-666-prijde-ohen-a-sira/

Pozorovatelka
Autor

A další zajímavá věc je, že Japonsko odmítá základny NATO: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/guverner-okinawy-naridil-zastavit-prace-na-zakladne-usa_337255.html#.VRIYAvmG9Qc
Země, která se po 2.WW vzdala vlastní armády s tím, že za svojí obranu bude na věčné časy vděčná už jen USA (a země, která ve své vděčnosti podporuje a udržuje dolar jako žádná jiná a to i za cenu obrovské a mnohaleté deflace http://www.colosseum.cz/z/propadne_se_japonsko_zpet_do_deflace_i_pres_ohromne_tisteni_penez ), se najednou rozhodla odporovat NATO….

Pozorovatelka
Autor

A ještě jednou k tomu Japonsku: “Jedna z jistot poválečného uspořádání světa se hroutí” http://zpravy.idnes.cz/japonsko-posiluje-sve-ozbrojene-sily-d84-/zahranicni.aspx?c=A150314_160754_zahranicni_jw
Může se to zdát mimo téma, ale všechno souvisí se vším…

Josef
Návštěvník
Josef

Dobrý den.
Vaši filipiku ukončujete otázkou, kdo je papež. Myslím si, že aby člověk vůbec mohl vést filipiky o tomto světě, musí si prvně odpovědět na otázku, “kdo je papež. Než se člověk pustí do úvah, kdo je s kým a kdo komu vládne, měl by mít v tomto jasno. Zkuste třeba toto. :” http://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/drave-selmy-vladnou-zemi-zjeveni-13-1-cast.html “.
Je to delší a při čtení je třeba udržet pozornost. Ovšem ďábel tkví v detailech. Jeho lež je v detailech. Nic co by šlo objasnit zkratkou. Studujte. Studujte šelmu. Studujte o nejprolhanějším židovi (židech – papežství je institut). O největším podvodu našeho věku, který byl, je a bude páchán především na následovnících Krista a skrze ně na každém člověku této planety. Sesumírujte si hromady kostí a kouřícího masa, které provázely, provází a budou provázet činy této instituce – ducha zdechliny Babylónu.

s pozdravem Josef

TSq
Návštěvník
TSq

Byl jste rychlejší, díky

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Pozorovatelko, věříte Fulfordovi? Přečetla jsem si tehle přepis rozhovoru s ním http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/80-zemi-sveta-vytvorilo-alianci-proti-intrikam-stareho-svetoveho-radu.html a musím se přiznat, že mi to trochu připomíná Star Trek. Jak tak poslední dobou slyším a čítám věci o známkách mimozemských aktivit na Zemi, věku vodnáře atd., tak mám pocit, že se buď část lidí zbláznila a je to nakažlivé nebo že na tom něco je a opravdu se něco děje.

Já jsem neznámá směska
Návštěvník
Já jsem neznámá směska

To odpuštění dluhů je v podstatě Milostivé léto. Podle Wikipedie Milostivé léto v obecném smyslu označuje odpuštění dluhů a propuštění otroků.

Milostivé léto má svůj původ na několika místech Bible, především pak v Lv 25, 8–17 (Kral, ČEP). Zde Hospodin přikazuje svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co na ní vyroste, se podělit s chudými. Po sedmi sedmiletých obdobích, tedy každý padesátý rok, má být vyhlášeno milostivé léto, kdy mají být otroci izraelského původu propuštěni, a má jim být navrácen majetek, o který přišli.

Všimněte si především podmínky původů otroků, kteří mohou být propuštěni.

Celkově se ale nějak tím svým Talmudem banksteři v této době vysokých lichvářských úroků moc neřídí. Dneska maximálně zajistí jednou za 50 let válku.

nežid
Návštěvník
nežid

Za všechny mohu doporučit i výbornou knížku od Hellmutta Schrama : Židovské rituální vraždy a nebo Gerharda Utikala : Židovská rituální vražda a nežidovské objasnění. Mnoho zajímavých publikací o tomhle hnisu a moru lidstva naleznete na webu ke stažení na http://www.vzdelavaci-institut.info

Wigo
Návštěvník
Wigo

Kdo myslíte,vystřílel redakci charliho chebda?Dle mnohých pramenů,šlápoty vedou do mossadu!

zombie666
Návštěvník
zombie666

Žid je největším nepřítelem člověka!!!Vzpomínám si,co mi o židácích vykládali moje báby a i jiní staří lidé,kteří pamatovali tu “ůžasnou” první republiku,jaký měli privilegia a co to bylo za kurvy-jak se chovali ke všem ostatním méněcenným gojimům-taky všichni z nich nemohli židáka ani cítit.Mě osobně je mě z těch ortodoxních židů,jejich “kultury” a jazyka ůplně na blití,jen je někde vidím-odpornej národ!!!A ti ortodoxní si v ničem nezadají s těmi fanatickými mudžahedýny…Ovšem to co jsem sem napsal se netýká někoho jen proto,že je žid,já zde píšu hlavně o těch uvědomělých a ortodoxních,kteří jsou mi ůplně odporní…Tady posílám odkaz na jeden článek o tom,jak to s námi ostatními nežidy opravdu myslí-myslím,že ten článek je minimálně k zamyšlení:http://zpravy.idnes.cz/gojove-jsou-na-svete-proto-aby-slouzili-zidum-tvrdi-izraelsky-rabin-1ie-/zahranicni.aspx?c=A101020_145802_zahranicni_aha

Oživlá zombie
Návštěvník
Oživlá zombie

Rus je největším nepřítelem člověka!!!Vzpomínám si,co mi o Rusech vykládali moje báby a i jiní staří lidé,kteří pamatovali ruské “osvobozování”, jak kradli hodinky, chlastali, vraždili a znásilňovali, měli privilegia a co to bylo za kurvy-jak se chovali ke všem ostatním méněcenným -taky všichni z nich nemohli rusáka ani cítit.Mě osobně je mě z těch rusů ,jejich „kultury“ a jazyka ůplně na blití,jen je někde vidím-odpornej národ!!!A ti ortodoxní si v ničem nezadají s těmi fanatickými mudžahedýny…Ovšem to co jsem sem napsal se netýká někoho jen proto,že je rus,já zde píšu hlavně o těch uvědomělých a ortodoxních,kteří jsou mi ůplně odporní.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Problém je že tací žádní nejsou! Ortodoxním může být pravoslavný pop, to jistě, ale “ortodoxní Rus” je pustý žvejk! Navíc ti vojáci Rudé armády byli většinou chudáci co prošli dlouhou cestu, aby xindl jako ty si tu dneska mohl otvírat tlamu. Mnozí byli Arméni, Bělorusové, Kalmyci, Uzbeci či Baškirci a hodinky nikdy předtím neviděli a měli je za malý zázrak potřebný dovést domů jako nepatrnou odměnu za záchranu předků tobě podobného povlu. A za to jim navíc od vlastních velitelů hrozily nepřiměřené tresty. Pokud měl někdo “prvilegia” a šířil tu nějakou “kulturu”, tak leda židobolšáni! Ti co stvořili SSSR a dělali potruky těm ruským vojákům, různí ti Mechlisové a Pearlmutři. Viz článek nahoře.