Víme první: Pirátská poslankyně žaluje Nelu Liskovou o odškodné ve výši 500...

Víme první: Pirátská poslankyně žaluje Nelu Liskovou o odškodné ve výši 500 000 korun za to, že sdílela na Facebooku cizí příspěvek o tom, že Pirátská strana usiluje o masové přijímání uprchlíků, a aby jim byly přednostně přidělovány byty! Advokát Pirátů slibuje v předžalobní výzvě, že vysouzená částka půjde v ČR na boj proti dezinformacím! Původní autor široce sdíleného příspěvku na Facebooku je přitom neznámý, a tak se Piráti rozhodli zažalovat Nelu Liskovou za pouhé sdílení! Piráti se přitom netají sympatiemi k hnutí Antifa, které Donald Trump zařadil na seznam teroristických organizací! A hádejte, na jaké demonstrace v ČR v minulosti chodil šéf Pirátů?

Víme první: Pirátská poslankyně žaluje Nelu Liskovou o odškodné ve výši 500 000 korun za to, že sdílela na Facebooku cizí příspěvek o tom, že Pirátská strana usiluje o masové přijímání uprchlíků, a aby jim byly přednostně přidělovány byty! Advokát Pirátů slibuje v předžalobní výzvě, že vysouzená částka půjde v ČR na boj proti dezinformacím! Původní autor široce sdíleného příspěvku na Facebooku je přitom neznámý, a tak se Piráti rozhodli zažalovat Nelu Liskovou za pouhé sdílení! Piráti se přitom netají sympatiemi k hnutí Antifa, které Donald Trump zařadil na seznam teroristických organizací! A hádejte, na jaké demonstrace v ČR v minulosti chodil šéf Pirátů?

Redakce AE News jako první v České republice získala exkluzivní a výbušný materiál o předžalobní výzvě advokáta zastupujícího pirátskou poslankyni ve věci půlmilionového odškodného za to, že bývalá členka nejvyššího vedení Národní domobrany a bývala zastupitelka Doněcké lidové republiky v České republice sdílela na svém Facebooku cizí status, resp. příspěvek o údajné snaze Pirátů na masové přijímání migrantů do ČR a přednostní přidělování bytů uprchlíkům. Přestože autorem tohoto příspěvku, který se nepodařilo prokázat za pravdivý, je neznámá osoba, tak přesto se Piráti rozhodli někoho zažalovat, a to právě Nelu Liskovou, která byla jednou z více než 23 000 osob, které podle zjištění naší redakce příspěvek sdíleli.

Nela Lisková

Proč si Piráti vybrali, že budou žalovat právě Nelu Liskovou, která nebyla autorem příspěvku, ale pouze jej sdílela, to je myslím nabíledni. Nela Lisková je terčem kvůli své politické profilaci, kdy se otevřeně postavila na stranu obrany a ochrany ukrajinských občanů na východě Ukrajiny, kteří se nebáli postavit se zbraní v ruce kyjevské juntě a její armádě po provedení státního puče a převratu na Ukrajině v zimě 2014, který byl sponzorován ze zahraničí, především z USA a v nemalé míře i z Evropské unie. Nela Lisková se tím stala obrovským cílem a terčem pro nejrůznější politiky a aktivisty, kteří se budou nyní na její účet chtít zviditelnit, a to třeba i různými žalobami. Povězme si tedy podrobnosti, k čemu došlo.

Piráti žalují Nelu Liskovou o půl milionu korun, pokud uspějí, půjdou peníze na boj proti dezinformacím, které prý ohrožují bezpečnost republiky

Pražská advokátní kancelář Hajný, kterou zastupuje Mgr. Filip Hajný, zaslala 20. května 2020 předžalobní výzvu Nele Liskové, aby do 7 dnů zaplatila částku 500 000,- Kč na účet klientky, poslankyně za Pirátskou stranu PhDr. Olze Richterové za to, že Nela Lisková na svém Facebooku sdílela nepravdivou informaci o tom, že Piráti usilují o přijímání migrantů a chtějí pro ně přednostní přidělování bytů v České republice. Rovněž se v předžalobní výzvě požaduje, aby Nela Lisková do 7 dnů odstranila příspěvek na Facebooku a rovněž článek [1] na serveru Rukojmí, a aby se dále omluvila podle mustru, který přímo do předžalobní výzvy advokátní kancelář načrtla, jak by omluva měla znít. Tato omluva musí být vyvěšena na Facebooku Nely Liskové po dobu 30 dní. Odškodné je požadováno prý i proto, že Nela Lisková měla v minulosti uvést, že pirátská poslankyně chce Nelu Liskovou zabít. Nela Lisková obvinění odmítá v celém rozsahu a věc tak zřejmě skončí u civilního soudu.

V příspěvku na Rukojmí.cz ale žádné zmínky o vyhrožování zabitím nejsou. Nela Lisková přitom naší redakci poskytla informaci, že byla s pirátskou poslankyní v kontaktu přes messenger na Facebooku a Nela Lisková odstranila sdílený příspěvek ihned na žádost Olgy Richterové. Ta však přesto, i když sdílený příspěvek Nela odstranila, předala věc advokátní kanceláři Hajný, která v předžalobní výzvě vyzývá m.j. i ke smazání tohoto sdíleného příspěvku, který již ale byl dávno smazán.

Advokátní kancelář Hajný na konci dopisu varuje, že pokud se zveřejní informace o této předžalobní výzvě, tak žalované odškodné bude odpovídajícím způsobem navýšeno. Nela Lisková se však rozhodla přesto publikovat tuto předžalobní výzvu a postoupit ji jak naší redakci k uveřejnění v časové exkluzivitě, tak i v následujících dnech prý dokument dostanou i další redakce. Pojďme se podívat, co se v předžalobní výzvě píše.

Předžalobní výzva

Pokud žaloba pirátské poslankyně u soudu uspěje, bude možné žalovat kohokoliv za sdílení čehokoliv na sociálních sítích, ale i za sdílení knih a časopisů, ve kterých budou nalezeny výroky poškozující něčí práva. Namísto vydavatelů bude možné žalovat čtenáře

Jak sami z kopií dokumentu vidíte, žaloba je založena na premise, že v České republice je trestné sdílení příspěvků na sociálních sítích, které napsal jiný subjekt než ten, který je žalován. Podle názoru našeho právníka v redakci nemá žaloba šanci na úspěch, protože nelze náhradu škodu požadovat exkluzivně po jedné osobě, jestliže předmětem žalované věci je více osob, které se dopustily téhož konání, ale nikdo z nich není autorem a původcem konání, které teoreticky poškozuje cizí zájem.

Podle zjištění naší redakce sdílelo příspěvek na Facebooku více než 23 000 lidí a z hlediska rovného přístupu není možné uplatňovat náhradu škody od někoho, kdo pouze sdílí informaci na platformě, která ještě navíc není provozována na území České republiky, ale v USA na základě tamního komunikačního zákona. Sdílení lze přirovnat k letáku, který někdo z letadla rozhodí nad městem, lidé letáky zvednou a odnesou si domů, kde jejich obsah sdílí se svými blízkými.

Ivan Bartoš s vlajkou teroristické organizace Antifa

Autor letáku je neznámý, pravdivost výroků je třeba i neověřena, příjemce nemá povinnost ověřovat obsah letáku, ale když Gestapo vtrhne do bytu a leták najde, je obviněna celá rodina, nejen ten, kdo leták zvedl a sdílel se svojí rodinou. Žaloba v civilní rovině podle občanského zákoníku z titulu sdílení informace je porušením práv a svobod zakotvených v české Ústavě, protože pokud by bylo připuštěno, že sdílením cizích informací vzniká škoda, potom by bylo možné žalovat všechny čtenáře, kteří si koupili knihu, ve které jsou výroky, které někoho poškozují. Namísto vydavatele knihy by tak bylo možné žalovat koncové čtenáře, knihovny, kohokoliv, kdo by si knihu pořídil a následně ji sdílel s někým druhým, třeba v rodině, v kolektivu, v knihovně, anebo ji četl svým dětem, prostě by jakkoliv ji sdílel atd.

Žaloby za sdílení cizího slova, cizího textu a cizího stanoviska připomínají režim za Protektorátu, kdy na rozhlasových přijímačích visely varovné cedulky

Představte si, že někdo napsal na sociální síť příspěvek, že osoba XY je debil, idiot a korunovaný vůl, kromě toho, že je svině a hajzl. Tento příspěvek by sdílelo 200 000 lidí. Princip rovného přístupu v právní rovině znamená, že buď můžete žalovat autora původního příspěvku, a nikoho dalšího, anebo můžete žalovat vydavatele, na jehož platformě je výrok tištěn nebo šířen, nebo žalujete všech 200 000 osob dohromady jako skupinu za šíření textu jako takového.

Není ale možné si ze skupiny vybrat určitou osobu, bez znalosti a průkazu toho, že byla autorem textu, a požadovat po ní omluvu za text a ještě náhradu škody. To by opravdu potom znamenalo, že jakýkoliv občan ČR od této chvíle, když něco začne sdílet, tak tím riskuje žaloby a tučná odškodnění, která bude muset zaplatit komukoliv, kdo se sdíleným textem na sociální síti bude cítit poškozen. V cizím právu na západě se tomu říkalo redelegace trestní zodpovědnosti z osoby původce na osobu remitenta.

Ivan Bartoš pózuje u vlajky Good Night White Pride, což je ultraextrémistická frakce Antify hlásající fyzický boj a útoky proti bílé rase.

Jinými slovy, někdo vymyslí text letáku a zahájí jeho šíření (dnes bychom řekli původce statusu), ale trestní zodpovědnost je přenesena na toho, kdo letáky zvedne ze země na ulici a přenese domů a ukazuje je svým blízkým (dnes bychom řekli ten, kdo sdílí text se svými přáteli na sociální síti). Ve svobodné společnosti je redelegace trestní zodpovědnosti nepřípustná, protože naposledy ji uplatňovalo Gestapo za II. sv. války, když trestalo vězením a dokonce smrti posluchače zahraničního rozhlasu.

Kromě zahraničního rozhlasu totéž platilo pro vlastnictví a držení letáků v domácnosti, které někdo z rodiny sebral venku a přinesl domů, aby leták sdílel se svojí rodinou. Je ostudné, že Pirátská strana v roce 2020 používá stejné metody jako kdysi Gestapo a žaluje české občany za sdílení informací na digitální platformě, přičemž žalovaní občané nejsou autory a ani původci těchto textů, pouze sdílí se svými přáteli texty, které se k nim dostaly jako letáky “z nebe”, resp. ze sociální sítě jako sdílené statusy.

Šéf Pirátů jako příznivce nově designované teroristické organizace a genocidního programu Good Night White Pride? Česko snese fšecko?

Pirátská strana by místo žalob podávaných na sdíleče statusů měla raději vysvětlit, jaká opatření strana přijala poté, co americký prezident před dvěma dny oznámil, že zařazuje hnutí Antifa na seznam teroristických organizací, a to samé se stane i v Evropě za pár týdnů, protože Bílý dům podle informací naší redakce vyzve své evropské partnery, aby zařadily Antifu na seznam teroristických organizací i v Evropské unii. Ptáme se na to proto, že současný šéf Pirátů čelí podezření, že je sympatizantem s Antifou, a že má velmi blízko k myšlenkám podpory hnutí, která prosazují násilné procesy proti tzv. bílé populaci. Existují k tomu fotografické a obrazové důkazy. Video níže z YouTube uvádí, že Ivan Bartoš je členem Antifa. Členem podle informací není, ale rozhodně se účastní jejich akcí a jejich demonstrací.

Ivan Bartoš jako předseda Pirátů byl v minulosti spatřen na demonstracích Antify v Praze, kde byl oblečený do vlajky Antify, kterou si prý koupil v Německu, existují fotografie Ivana Bartoše společně s logem “Good Night White Pride”, což je militantní křídlo Antify na genocidu bílého obyvatelstva a Donald Trump označil tento program Antify za jeden z důvodů, proč bude Antifa umístěna na seznam teroristických organizací.

Naše redakce zaslala sekretariátu Donalda Trumpa informace o české Pirátské straně společně s podklady a dokumenty o napojení některých český Pirátů na anarchistické skupiny a hnutí, a rovněž právě na Antifu a křídlo Good Night White Pride, které před několika dny se v USA podílelo na umlácení bílého mladého muže v Dallasu v Texasu skupinou příznivců Antify. Vytáhli z batůžků nachystané kamení a ukamenovali ho, rozmlátili mu hlavu s výkřiky Good Night White Pride! Donald Trump se o tomto hrůzném činu zmínil i v projevu před dvěma dny, video s českými titulky máte v článku zde.

Ivan Bartoš, dnes šéf Pirátů, na dodávce Good Night White Pride.
Náckové, táhněte! Uprchlíci, vítejte! Vlajky Antify, loga Good Night White Pride

Naše redakce považuje za nebezpečné, jestliže předseda Pirátské strany v minulosti, před vstupem Pirátů do poslanecké sněmovny, na veřejných demonstracích sympatizoval a osobně propagoval nyní již oficiálně teroristické hnutí Antifa jejich vlajkou, kterou podle svých slov [2] zakoupil v Berlíně a zúčastnil se s ní i demonstrace Antify v roce 2017 v Praze. Na této demonstraci byl spolu se svojí manželkou a dav mávající vlajkami Antify skandoval: “Náckové, táhněte! Uprchlíci, vítejte!” A šéf Pirátů se usmíval a na ramenou a zádech měl vlajku teroristické organizace Antifa.

Video výše jsme přeložili do angličtiny a zaslali sekretariátu Bílého domu s popisem události a postav. Pirátská strana se nemůže vylhat z toho, že nepodporuje migraci, když její předseda s vlajkou Antify na zádech se účastní v čele průvodu demonstrace, kde se skanduje a provolává “Uprchlíci, vítejte!” Každou politickou stranu, jejíž šéf se zúčastní demonstrace v čele shromáždění, kde se provolávají hesla na vítání migrantů, je možné považovat za trojského koně řízené migrace do Evropy.

Varovná cedulka na radiový přijímač v dobách Protektorátu.

Není proto divu, že žalují čestnou a přímou ženu jako je Nela Lisková, která prosazuje ochranu a obranu českého národa. Předpokládám, že i Donald Trump bude zděšen, že příznivci Antify mají v Evropě a v zemích jako je Česká republika už dokonce parlamentní zastoupení. A už znovu v Evropě bude trestné poslouchat nepřátelské rádio, sbírat a nosit domů letáky a sdílet na sociálních sítích statusy. V dobách Protektorátu na radiových přijímačích v domácnostech byly papírové cedulky s nápisem: “Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí.” Jak to tak vypadá, tyto cedulky se možná zase vrátí a budou se umisťovat na počítače, laptopy a mobilní telefony ve smyslu: “Pamatuj, že sdílení závadových příspěvků je zakázáno a trestá se pokutou, exekucí, nebo ekonomickou likvidací!”

Záznam pořadu na SVCS k tématu našeho exkluzivního článku

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Henok
Návštěvník
Henok

Potom, co pirátská strana usiluje tímto způsobem o cenzuru, bude muset čelit žalobám těch, kteří si tohle nenechají líbit. Navíc soudy soudí dle novel novel. Opravdové ZÁKONY jsou nepsané a každý člověk je zná naprosto přirozeně a od malička. Soudit tedy bude opravdový ZÁKON, a to soudce.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Dovoluji si nesouhlasit s názorem vašeho právníka. Podle mého názoru nelze postihovat sdílení informace, potud souhlas, ale pakliže by toto bylo shledáno deliktem, což v tomto Debilistánu nelze vyloučit, potom poškozený se skutečně může domáhat náhrady škody po komkoliv ze sdílejících informaci, může si prostě vybrat kohokoliv z nich. Jinak řečeno – opustíme absurditu s postihem sdílení informace.:Půjde 5 lidí a budou házet kameny na dům, který poškodí. Majitel může v občanskoprávním řízení žalovat všechny, ale může si vybrat i jen jednoho z delikventů.

mirunak33
Návštěvník
mirunak33

První foto, pamatuji, Hradčanské náměstí, únor 2015 dělali nám tzv. uličky hanby a řvali na nás :”Náckové táhněte, migranti vítejte. Vaše děti budou jako my”. Takže žádné překvapení, Piráti je vítačská strana.

UFO
Návštěvník
UFO

Na té první fotografii pod titulkem mi připadá, že je tam taky Petra Kolínská (Zelení), že by taky Antifa?

Azbuk Michailov
Návštěvník
arabac
Návštěvník
amerika
Návštěvník
amerika

rusko je top !!!

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

Ovoce a zelenine zase zdraží , sakra a nejsou pracovníci to je až neuvěřitelné temer kazdy den jich priplouva na clunech tolik a mozna by jim mohl delat vedouciho pan netáhlo Benda ten je prací přímo posedlý už 30 roků . Jsem zdeseny jak mirka od Zdaru chapu neni lehce si vybrat a taky nelze brat nejakou pod uroven . To nevadi hlavne , ze mame banany a v parlamentu bonzaky a nacky tedy piraty a kdu top . Pohoda znasilni ti dceru a stat te jeste donuti aby se sla dcera omluvit opicakovi z anusu a k extrementu . JE to pohoda bakala krade za bileho dne a riittig eso v byvalem RAJi manko v RAJi asi milion se smeje prasopes . Pak ti reknou v ct lez 24 . ze se mame jako pry nikdy . JO JO a kdo zlomil u lavicky kolaboranta havla ten stromek muze pocitat tak 15 lety basy . ALE to je ovsem vandal jak jinak ten co odstrani sochu koneva je ejhle aktivista . JEN dodatek i ti mladi lide nevidi co jsou zac pirati bartos a spol ???to je jeste horsi nez ksč a nsdap dohromady .

Jenda
Návštěvník
Jenda

Mimo téma. Federace židovských obcí opět udělala panu VK reklamu ve své výroční zprávě za rok 2019.
https://www.fzo.cz/4241/vyrocni-zprava-o-projevech-antisemitismu-v-cr-za-rok-2019/

Codec
Návštěvník
Codec

Ale vždyť je to banda debilů piráti… Kolik je tam dnes zakládajících členů no?

Petr.Sláma
Návštěvník
Petr.Sláma

Možná že Vás bude zajímat, že motorkáři z Chomutova kteří podporovali Tomáše Vandase a zmlátili fotografa Víta Hassana na demonstraci v Dubí, přeběhli to Trikolóry Václava Klause Ml. To je ohromně vlastenecké hnutí, když v Trikolóře působí Václav Klas starší spojený z největšími privatizačními zločiny, a amnestií. Trikolóra nechce vystoupit z EU a Nato.
https://www.youtube.com/watch?v=Q11wCwQuc7k

Švejk
Návštěvník
Švejk

Ehm, chce to trochu konceptuální gramotnosti. Klaus totiž není debil aby šel se stříkací pistolí proti kanónu. Chce to fištrón.. Požadavek na zrušení Lisabonu=konec EU. Ale křičíme, že EU chceme, jen “bez Lisabonu”. Mírný pokrok v mezích zákona. Jde na to chytře a správným směrem. Lepší než kolaborace SPD. Myslete…

anonymny vlastenec
Návštěvník
anonymny vlastenec

U nás na Slovensku sú obdobou Pirátov extrémisti z Progresívneho Slovenska. S pomerne veľkým vplyvom na komunálnej úrovni, podobne ako u vás v ČR. Napríklad primátori Bratislavy a Trnavy sú členmi tejto strany, ktorá našťastie v parlamentných voľbách neuspela.