Víme první: Lidé s napojením na Zdeňka Bakalu, Karla Janečka a George...

Víme první: Lidé s napojením na Zdeňka Bakalu, Karla Janečka a George Sorose chystají spuštění největšího pro-amerického serveru v ČR! Redakce bude složena z bývalých zaměstnanců Bakalovy Economie a České televize, v pozadí stojí lidé a firmy napojené na cínovecké lithium. Zmapovali jsme největší maskírovku na poli informační války tohoto roku!

Víme první: Lidé s napojením na Zdeňka Bakalu, Karla Janečka a George Sorose chystají spuštění největšího pro-amerického serveru v ČR! Redakce bude složena z bývalých zaměstnanců Bakalovy Economie a České televize, v pozadí stojí lidé a firmy napojené na cínovecké lithium. Zmapovali jsme největší maskírovku na poli informační války tohoto roku!

Redakce AE News přináší exkluzivní informace o chystaném projektu a bombě na mediální scéně v České republice. Slovenský fiat-alternativní Denník N, který sehrál ústřední mediální roli v neúspěšném pokusu o státní převrat na Slovensku a svržení vlády Roberta Fica v pozadí zjevně zmanipulované, tragické a dosud nevyřešené kauzy vraždy novináře Jána Kuciaka, se chystá expandovat na český mediální trh [1].

Naše redakce však zjistila, že za novým plánovaným časopisem, který podle informací by měl vycházet pouze v digitální podobě, stojí ve skutečnosti lidé a kapitál, který je napojený na stejné mediální struktury, které dlouhodobě operují v ČR a na Slovensku s cílem ovlivňování vrcholných politických procesů ve prospěch posilování tzv. trans-atlantických vazeb. Nový deník, který by měl v ČR začít vycházet na podzim a jeho název zatím nebyl určen, totiž podle jmen v realizačním týmu už dopředu naznačuje, že Američané se pokusí zkopírovat zkušenosti ze Slovenska do českého politického prostoru a využijí k tomu známé a nejtěžší kádrové kalibry, které mají k dispozici.

Pavel Tomášek, budoucí šéfredaktor české odnože Denníku N.

Šéfredaktorem nového serveru bude pravá ruka Zdeňka Bakaly, bývalý šéfredaktor Bakalova serveru Aktualne.cz Pavel Tomášek. Letos v březnu skončil u Bakaly “dohodou” [2] a obratem ruky začal chystat rozjezd nového zpravodajského portálu, ve kterém má převzít roli šéfredaktora. To není náhoda. Podle slovenského Denníku N bude rozjezd nového portálu financovat skupina lidí a investorů okolo českého Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ). Než se dostaneme k lidem z tohoto fondu, uvedeme si výčet projektů, které tento nadační fond v minulosti finančně podpořil a zadotoval [3], abychom nezůstali na pochybách, o jaký typ kapitálu se jedná a kdo ve skutečnosti za tímto fondem stojí. Název fondu vás nesmí zmást, protože o nějaké nezávislosti žurnalistiky tady nemůže být ani řeč. Seznam recipientů jednotlivých dotací vykresluje zcela jasně, s kým vlastně máme tu čest.

Nový zpravodajský portál zafinancují lidé z okolí Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. No to bude síla, když se podíváte, co a koho tento fond sponzoruje dnes

Hlídací pes, fiat-alternativní server zaměřený výrazně proti Andreji Babišovi a proti tzv. alternativě v ČR, dostal od nadace dotaci ve výši 150,000 Kč v období od června do listopadu 2017. Tedy v rozhodném období před parlamentními volbami v ČR. Pokud si vyjedete články z Hlídacího psa z té doby, spatříte baráž a nekonečnou smyčku článků proti Andreji Babišovi na jedné straně a proti alternativě (podporující Miloše Zemana) na straně druhé. Peníze šly na program Zakázky – věc veřejná.

Americká neziskovka, její česká divize, Transparency International, získala v období od července do prosince loňského roku dotaci ve výši také 150,000 Kč na program Zvýšení povědomí o praxi ve vypisování veřejných zakázek v ČR.

Pavla Holcová z Českého centra pro investigativní žurnalistiku úzce spolupracovala s Jánem Kuciakem.

České centrum pro investigativní žurnalistiku získalo od nadace od ledna do srpna 2017 celkem 238,000 Kč na program s názvem: “Ruská pračka na peníze”. V popisu je dále k tomu uvedeno: “České centrum pro investigativní žurnalistiku (CCIZ) pod vedením Pavly Holcové rozkrývalo roli České republiky a Slovenska ve vyvádění peněz pocházejících z ruského organizovaného zločinu. Tým CCIZ přispělo k postupnému ozřejmení vlastnických struktur firem, které se na tomto procesu podílejí, a zmapovalo jejich napojení na politiku.

V rámci projektu se dále zaměřilo na analyzování struktury nezákonných praktik ruské finanční správy a policie, na které před svou smrtí upozornil Sergej Magnitskij. V hledáčku organizace byla také Evropsko-ruská banka a První česko-ruská banka. Obě instituce se dlouhodobě podílejí na financování kontroverzních osob a obchodů.” Právě Pavla Holcová v poslední době byla v mediální pozornosti kvůli výslechu na Slovensku, kde jí slovenská policie zabavila telefon, protože novinářka byla dříve v kontaktu se zavražděným Jánem Kuciakem. A právě její projekt dostal dotaci od tohoto fondu.

Nadace sponzoruje český klon Antify, bývalou novinářku iDnesu, Deník Referendum i Ondřeje Kundru

Dalším obdarovaným je česká větev Antify. Server A2larm.cz dostal od fondu dotaci rovného půl milionu korun za období leden až srpen 2017 na program s názvem “Prekarizace práce aneb vykořišťování nízkopříjmové vrstvy po česku”. A2larm.cz zastupuje českou anarchistickou a tzv. antifa scénu a má velmi blízko k volebnímu programu Pirátské strany a samotný šéf Pirátů Ivan Bartoš byl několikrát spatřen v Praze na demonstracích s vlajkami Antify.

Stejně tak půl milionu korun dostal i server Neovlivni.cz, který založila bývalá novinářka MF Dnes Sabina Slonková. Peníze byly vyhrazeny na program s názvem: “Parlamentní volby 2017 a příprava na přímou volbu prezidenta 2018”. To myslím nepotřebuje jakýkoliv komentář. Nadace zde evidentně poskytla peníze na ovlivnění parlamentních a posléze prezidentských voleb.

Sabina Slonková

Deník Referendum dostal od ledna do června 2017 dotaci ve výši 250,000 Kč na program s názvem “Střet zájmů ministra financí v zemědělském sektoru”, tedy na investigaci a sepsání článků proti Andreji Babišovi. Je neuvěřitelné, jak všechna tato tisková média křičí, že českou alternativu prý platí Rusko a Kreml, a přitom to není pravda, ale na straně druhé tato tisková média sama nemají problém přijímat dotace a granty s cílem psaní a tvorby článků na objednávku proti někomu, a je úplně jedno, jestli je to Babiš nebo Matka Tereza. Pouze se ukazuje, že tato tzv. “nezávislá” média ve skutečnosti čerpají peníze z grantů, dotací a fondů, které jsou přímo určeny k tomu, aby pomohly zafinancovat určitou kresbu v informačním poli v ČR.

Chudým příbuzným ve světle ostatních dotací je potom Ondřej Kundra, redaktor z Bakalova Respektu, který od nadace dostal dar ve výši jen 50,000 Kč na jeho článek a reportáž s názvem “Můj syn džihádista”. Nadace k tomu v popisku uvádí toto: “Ondřeje Kundru jsme podpořili ve financování projektu, který v evropském kontextu prakticky nemá obdoby. Publicistovi se podařilo dostat do blízkosti konvertitů k islámu z několika evropských zemí a získat materiály, které společně s Tomášem Lindnerem zpracoval do podoby knihy reportáží a úvah o jednom z nejpalčivějších problémů současné Evropy. Správné pochopení důvodů, proč Evropané odcházejí bojovat do řad takzvaného Islámského státu, je prvním krokem na cestě v úspěšném boji proti terorismu v Evropě. Osvětlení příběhů těchto lidí může zároveň přispět ke konsolidaci evropské společnosti, která se dnes stává čím dál tím více multikulturní.”

Hlídací pes s milionovými dotacemi od Nadačního fondu

To byly tedy ukončené a dofinancované projekty nadace, ale podíváme se i na ty, které aktuálně běží [4]. Na prvním místě najdeme Free Czech Media, která dostala 480,000 Kč na projekt nazvaný: “Manipulace pomocí hoaxů v mailové korespondenci a na internetu (internetoví šmejdi)”. V popisku je uvedeno toto: “Internetová doba umožňuje každému zcela libovolně šířit jakékoliv lživé či manipulativní informace. A to jak prostřednictvím internetových stránek, tak také rozesíláním zpráv. Zvláště někteří senioři a osoby, pro které není online svět něčím zcela samozřejmým, jsou často úspěšným terčem cílených fake news. Obdržení emailu, který rafinovaně vyznačuje znaky seriózní zprávy, vnímají mnohdy vážně a na základě obsažené falešné informace poté mohou činit rozhodnutí.. Tento fenomén považujeme za klíčové detailně popsat a informovat veřejnost, o jeho rizicích. Příkladem budiž stará, ale pořád aktivní zpráva o toxickém norském lososu.”

Organizace Romea, kterou všichni asi znáte, obdržela od nadace dar ve výši 180,000 Kč na projekt reportáží s názvem: “Byznys s chudobou v oblasti bydlení”. V popisku se uvádí: “V rámci projektu vzniknou investigativní reportáže na pokračování, které mají širší veřejnosti přinést odpovědi na tři otázky: Jaké jsou mechanismy byznysu s chudobou? (jak to celé funguje) Kdo na tomto byznysu vydělává?  Proč je boj proti tomuto byznysu tak neúčinný? (legislativa, malá politická vůle, efektivita pomoci lidem v sociálně vyloučených lokalitách). Každá z reportáží přinese příběh jedné rodiny ze sociálně vyloučených lokalit. Na jejich výběru budeme spolupracovat s terénními pracovníky.”

Robert Břešťan, šéfredaktor Hlídacího psa.

A znovu se tu objevuje recipient z minulého roku, České centrum pro investigativní žurnalistiku Pavly Holcové má od nadace pro tento rok další grant za 477,000 Kč s názvem: “Příběh nezabiješ – ´Ndrangheta v prostoru Střední Evropy”. Dotace je zaměřena na vydání článků, které vznikly ve spolupráci s Jánem Kuciakem, který byl zavražděn na Slovensku a čin se stal spouštěcím mechanismem pro vyvolání pokusu o státní převrat. V popisku se uvádí: “Posledních 18 měsíců jsme spolu se slovenským novinářem Jáno Kuciakem spolupracovali na kauze, která propojovala slovenské politické špičky s italskou mafií ´Ndranghetou. Jáno byl na konci února zavražděn. Přestože dodnes není jasné, co bylo motivem činu, existuje reálná šance, že to byla právě naše kauza. Chceme proto v začaté práci pokračovat a prozkoumat zejména přesah, který naše společná zjištění mají do České republiky. Jedná se zejména o působení obchodních partnerů slovensko-italských mafiánů v Česku, jejich investice do obnovitelných zdrojů a dalších zdánlivě legitimních obchodů.”

Hlídací pes má tento rok u nadace také další grant, letos dostane 500,000 Kč na projekt “Obchod se strachem”, který má zmapovat “hnědá” hnutí v ČR, tedy neonacistickou scénu. V popisku je ale uvedeno i něco znepokojivého, grant je totiž zaměřený proti Tomiu Okamurovi: “Zmapování nástupu „hnědých“ hnutí. Budeme zkoumat ideologii, na které se profilují. Důležitějším je však kontext politicko-ekonomické motivace extremistů. Ukážeme, že většina z nich jde primárně po penězích a sekundárně po moci. Zatím nejúspěšnějším z obchodníků se strachem je Okamura. Vytuneloval Úsvit, ale stejně je dál hvězdou. V čem tkví jeho úspěch? Jak mu funguje „byznys se strachem“? Jaké má následovníky a s kým a proč se spojuje. Nakolik jsou jeho kroky motivovány zahraničním vlivem?”

Jenže to není všechno, Hlídací pes má letos ještě další grant u nadace, tentokrát za 200,000 Kč, který se má věnovat projektu s názvem: “Jak se ztrácí národní poklady”. Projekt má vysledovat kauzy v oblasti kšeftování se starožitnostmi a kulturním dědictvím. A to pořád není všechno. Dalších 500,000 Kč má Hlídací pes dostat za články o české justici bez nějakého konkrétního popisu. A největší sumu ve výši 1,780,000 Kč dostane Hlídací pes na vybudování sítě regionálních hlídacích psů, tedy novinářů, kteří budou sledovat kauzy na úrovni jednotlivých regionů. Jak tedy vidíte, Hlídací pes je mohutně sponzorovaný a dotovaný server z peněz této nadace. V seznamu najdeme ještě další příjemce, třeba Deník Referendum s dotací za 300,000 Kč s programem reportáží o nenávisti v ČR proti romskému etniku, proti muslimům, migrantům atd.

V čele programové správy nadačního fondu sedí Bakalova PR manažerka

Tento výčet dotací Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je tak trochu odbočkou, ale zcela nezbytnou kvůli tomu, abyste pochopili, o čem budu psát dále. Tento nadační fond totiž na nejdůležitější pozici řídí další pravá ruka Zdeňka Bakaly. Programovou manažerkou NFNZ je totiž Marie Wichterlová [5], která řídí jednotlivé dotační programy a rozhoduje o jednotlivých projektech, které dostanou peníze a které nikoliv. Pokud se pohybujete na investiční scéně v ČR a zajímáte se trochu o tzv. private equity investice, tak toto jméno vám okamžitě přijde povědomé. Ano, Marie Wichterlová byla totiž PR manažerkou v Bakala Foundation, tedy v nadaci Zdeňka Bakaly a nyní je tedy programovou manažerkou v NFNZ, kde je obklopena lidmi opět z Bakalova impéria. A právě lidé z okolí NFNZ mají v ČR nově spustit projekt nového zpravodajského serveru. Takže jsme doma, Zdeněk Bakala rozšiřuje skrze své lidi svůj vliv.

Bývalý Bakalův šéfredaktor Aktualne.cz bude řídit nový server, ale oficiálně již pro Bakalu nepracuje, protože z Economie odešel. Marie Wichterlová rozděluje v Nadačním fondu granty, ale pro Bakala Foundation už také oficiálně nepracuje. Tohle začíná vypadat jako situace, kdy majetkové pozadí Economie, kterou vlastní Zdeněk Bakala, začíná jeho novinářům přinášet komplikace čím dál tím více, takže nový projekt bude mít za úkol alespoň naoko spustit nový portál, který bude transparentně nenapojený na veřejně známé assety Zdeňka Bakaly. Jenže lidé, kádry, ti zůstanou se Zdeňkem Bakalou pevně spojeni, na telefonu. Ale při hledání vztahů jsme zjistili, že spolu s novým projektem vzniká i nové spojenectví. Anebo spíš staronové, které dosud nebylo medializováno.

V médiu bude pracovat Jan Moláček z ČT a jako vydavatel tomu bude šéfovat Bakalův redaktor, který už vydává Lupu.cz a Root.cz

V novém subjektu bude podle Denníku N pracovat i Jan Moláček, známý redaktor z České televize. Právě Česká televize je úzce napojená na Bakalovu Economie, ČT pravidelně zve do svých pořadů redaktory Bakalových médií, z Respektu, Hospodářských novin, Aktualne.cz atd. Toto není náhodné, je to pojistka pro otevřené dveře do České televize, a to hlavně kvůli reklamě, kterou bude nový portál nutně v počátku potřebovat. Moláček bez problému dokáže nový subjekt mediálně protlačit na obrazovky tak, aby postupně zaplnil zpravodajský prostor České televize.

Jan Moláček

Nový zpravodajský server bude mít vlastního vydavatele, kterým bude firma, kterou bude řídit další člověk napojený na Zdeňka Bakalu, Ján Simkanič. Simkanič píše články pro Economii Zdeňka Bakaly, je také spolumajitelem společnosti Internet Info, s.r.o., která vydává servery Lupa.cz a Root.cz. Ve firmě je spolu s právníkem JUDr. Markem Antošem. Ten je ale současně i členem představenstva české pobočky Sorošovy neziskovky Open Society Fund Praha.

V představenstvu Sorošovy OSF Praha je navíc spolu s Danielou Drtinovou z DVTV, která vysílá z prostor Bakalovy Economie v Karlíně a je také na Bakalově výplatní pásce. Právě servery Lupa.cz a Root.cz ostře vystartovaly na obranu Economie a Zdeňka Bakaly v únoru tohoto roku [6], když Aeronet přinesl výbušné informace [7] o zahazování emailů na freemailových serverech Centrum.cz, Atlas.cz a Volny.cz, které provozuje Bakalova Economia. Všechno to do sebe zapadá. Pavel Tomášek, který odešel z Bakalova Aktualne.cz a má v redakci nového portálu dělat šéfredaktora, přivedl do Economie tvůrce DVTV, Danielu Drtinovou a Martina Veselovského. Prostě všude jsou Bakalovi lidé, kam se podíváte.

Za projektem budou stát investoři z těsné blízkosti RSJ Investments Karla Janečka, který bude těžit lithium na Cínovci z hlušiny, ale i nedaleko Sokolova

Ale teď to začne být opravdu velmi zajímavé. Jedním z hlavních investorů nového serveru je Libor Winkler, který je hlavním partnerem RSJ Investments, známé firmy Karla Janečka. Winkler je také členem správních rad neziskovek Glopolis [8] a Památník šoa [9]. A tady to začíná opravdu být výbušné. Posuďte sami. Glopolis – Prague Global Policy Institute je neziskovka založená v roce 2004, která se zabývá environmentalismem, globálními změnami planety a migrací. Sponzory této neziskovky jsou:

  • US Embassy
  • RSJ Investments Karla Janečka
  • Heinrich Böll Stiftung Praha
  • Fondy Evropské unie
  • Město Praha – Magistrát
  • Městská část Praha 7
Libor Winkler, investor.

Nadace Heinrich Böll Stiftung Praha [10] patří do systému německé matky a neziskové německé chobotnice v ČR s úzkým napojením na německou stranu Zelených. Neziskovka vznikla v Německu v roce 1986 a dnes má pobočky na všech kontinentech s důrazem na Evropu a Severní Ameriku. Památník Šoa (v překladu z hebrejštiny “ticha”) je neziskovka z Prahy, jejímž cílem je revitalizace nádraží Praha – Bubny a vybudování památníku odsunu židovských obyvatel do vyhlazovacích táborů. Tyto odsuny probíhaly v Praze právě z tohoto nádraží a zájem na vybudování  pietního místa na tomto místě vyjádřilo i izraelské velvyslanectví. Libor Winkler je tedy v představenstvu obou těchto zmíněných neziskovek napojených zcela zjevně na okolí Karla Janečka, amerického a izraelského velvyslanectví a na německé fondy. Janečkova RSJ Investments, jak víme, koupila na Cínovci těžební práva na lithium získávané z hlušiny, ale nově chce těžit lithium i z odkaliště v Horním Slavkově u Sokolova [11].

Projekt podpoří i private equity fond s úzkým napojením na George Sorose

Ale to zdaleka není všechno. Dalším investorem nového zpravodajského serveru je Jaroslav Horák, předseda investičního výboru Arx Equity Partners a spolumajitel Albatros Media. Jeho manželka Silke Horáková je také spolumajitelkou Albatros Media a taktéž bude investovat do tohoto nového zpravodajského portálu. Jenže nás zajímá hlavně Arx Equity Partners [12]. Arx Equity je nadnárodní private equity fond, jehož ředitelem je jistý Brian Wardrop, občan USA. Vystudoval Boston University (Master’s, Administration), Bishop’s University (B.A., Political Science) a Harvard Business School (OPM).

Brian Wardrop

A právě tento Brian Wardrop byl 12. června 2013 jedním z pozvaných řečníků na investiční přednášce v Budapešti v hotelu Hilton, kde měl hlavni rozpravu a přednášku právě George Soros. Brian Wardrop vystupoval po něm [13]. Hlavním sponzorem celé akce byla přitom Sorošova Středoevropská univerzita, která se nyní bude z Maďarska stěhovat do Berlína. Takže napojení na George Sorose má nejen Daniela Drtinová z Bakalova DVTV, která sedí v Open Society Fund Praha spolu Markem Antošem, který s Jánem Simkaničem, jenž píše články pro Bakalu a  provozuje Internet Info, s.r.o., společně provozují Lupa.cz a Root.cz, ale i druhá skupina investorů okolo manželů Horákových je skrze Arx Equity a Briana Wardropa napojená na private equity fondy okolo George Sorose. Posledním investorem je potom Martin Vohánka.

Do Česka míří mediální projekt ze Slovenska, který přinese majdanizaci mediálního prostoru v ČR, která se tak “osvědčila” během vládní krize na Slovensku

Z uvedených poznatků je zjevné, že Zdeněk Bakala pochopil, že jeho novinářům, které má na výplatní pásce, se pomalu uzavírají v ČR dveře, politici nechtějí Bakalovy redaktory zvát na své tiskové konference, Miloš Zeman při své prezidentské inauguraci přímo pojmenoval Bakalova média, jehož novináři jsou placeni z vytunelovaných peněz OKD a z peněz, které Zdeněk Bakala vydělal na hornických bytech, které pronajímal horníkům místo toho, aby jim je nabídl k odkupu, jak slíbil vládě před odkupem OKD od českého státu. Nově se ukazuje, že Bakalova média ztrácí vliv a do popředí se dostává skutečná alternativa, která získává stále větší vliv v České republice.

Pokus o zkopírování modelu slovenského Denníku N do České republiky je pokusem o majdanizaci českého mediálního prostředí. Bakalova média vidí, že útoky proti Tomiu Okamurovi, Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi jsou zatím jalové, bez účinku. Nezbývá tak nic jiného, než v ČR spustit nový mediální projekt, který přinese do ČR drsnější majdanizační prvky, které tak bravůrně použil Denník N proti Robertu Ficovi při pokusu o státní převrat na Slovensku. A jak se zdá, Zdeněk Bakala v novém projektu spojil síly s dalším americkým koněm v ČR, kterým je Karel Janeček, jenž je úzce napojený na US Embassy. A finančně to jistí i skupina napojená na George Sorose.

Karel Janeček, RSJ Investments.

Podle mého názoru se jedná o zoufalý krok US neoconů v ČR ve stylu “the last man standing” ve snaze o zvrácení objektivních procesů globalizace v ČR, které smetou vliv amerických elit v České republice v mohutné vlně. Přestože Američané se pokusí evropský rozpor ohledně Dublinu IV využít ve svůj prospěch a zvrátit procesy ve Střední Evropě na stranu amerických zájmů, poslední kroky v ČR i z Pražského hradu naznačují, že český vlak právě vyjel směrem na východ, směrem k euroasijské globalizaci a není cesty zpět. Kdokoliv se pokusí vlak zastavit, zláme si ruce, nohy, žebra a když bude moc tlačit, přijde i o hlavu. Je to však varování, že když Američanům a Georgi Sorosovi nevyšel státní převrat na Slovensku, že to neznamená, že se o něj nepokusí v Praze. Cílů k útoku tam mají více než dost.

Vážení čtenáři, pokud se vám líbí naše investigativní články jako je třeba tento, přispějte prosím, podle svých možností, jakoukoliv částkou našemu projektu na zachování jeho provozu, abychom mohli i nadále přinášet tyto a podobné články, které nikde jinde nenajdete. Náš server funguje pouze z darů a příspěvků našich čtenářů. Tři dny před koncem měsíce jsme zatím vybrali jen necelých 83% potřebné sumy pro zachování našeho provozu na další měsíc. Bez vás nemůže náš projekt pokračovat. Každé málo pomáhá a přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem nebo poštovní poukázkou na účet, všechny informace najdete na naší obvyklé darovací stránce zde. Děkujeme za Vaši neutuchající podporu! Naše práce a úspěchy jsou umožněny jen díky Vaší podpoře.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
WatchDog
Návštěvník
WatchDog

Několik obecných poznámek k danému tématu. Jakákoli propaganda vychází z pravdy. Pravda je mocná zbraň. Kdo hledá pravdu, může být nepohodlný. Kdo zná pravdu, může být nebezpečný. Pravda je položka, kterou soupeřící mocnosti před sebou navzájem skrývají. Tají svůj pravdivý záměr, důležité a rozhodující informace, jež mají k dispozici, skrývají své skutečné schopnosti, které jen částečně podle situace demonstrují. Odhalení pravdy je cesta buď k vítězství, anebo k porážce, a to nejenom proto, že může jedné straně poskytnout rozhodující výhodu, ale také proto, že může významně zapůsobit na postoj vlád ostatních zemí a vyvolat podporu či odpor široké veřejnosti, počítaje v to vlastní občany. Z tohoto důvodu vznikly klamné operace* a propaganda*, aby skryly vlastní pravdu (záměr, stav) před protivníkem a širokou veřejností, a naopak uvedly protivníka v omyl a získaly veřejné mínění na svoji stranu. V zahraniční politice totiž nesoupeří zástupci jedné strany sami se sebou, a tudíž se nemůže jednat jen o jednu osamělou propagandu. V současné situaci, kdy proti sobě stojí Ruská federace a Spojené státy se svými západními „spojenci“ by bylo bláhové se domnívat, že klamné operace a propaganda jsou vedeny jen ze strany Ruska, jak to mnozí v médiích prezentují. Jinými slovy by to muselo znamenat, že představitelé USA nemají co skrývat a pravdivě informují o svých záměrech a činnostech ve světě. Tak tomu samozřejmě není, i když se v evropských zemích najdou lidé včetně politiků, kteří hájí dobrý úmysl americké zahraniční politiky, jako by s ním byli dobře obeznámeni. Ze strany občanů Ruské federace jistě existuje opačná zaujatost, avšak my hodnotíme situaci přirozeně z pohledu České republiky, neboť jsme její občané.
Česká televize již odvysílala zprávu, že české ministerstvo vnitra sestavuje tým expertů, kteří mají monitorovat ruskou i jinou propagandu. Ano, doslova uvedli „ruskou i jinou propagandu“, což je zavádějící. Pokud by měli být nestranní, uvedli by, že budou monitorovat jakoukoli propagandu. Avšak vzhledem ke své podřízenosti západním mocnostem museli zdůraznit, že se to týká propagandy ruské, a jen alibisticky doplnili „… i jinou propagandu“. Politici menších zemí mají tendenci zavděčit se silnějším „spojencům“ z obav, aby nebyli vypuzeni ze společenství mocných (případné vypuzení se týká jen politiků, nikoli samotných zemí, neboť malé země jsou pro země mocnější potřebné).
Chceme-li skutečně a účinně bojovat proti propagandě, měli bychom začít skloňovat slovo pravda a hodnotit situaci ze svého postavení v České republice a nikoli z pohledu zahraničních mocností a oprostit se od vlastní české propagandy jako podřízeného příspěvku cizím mocnostem.

r.m.
Návštěvník
r.m.

comment image
ČT hvězda jakub Železný má novou partnerku. Je dojemné jak dbá na rasovou čistotu svých vztahů a sám podporuje křížení s čímkoliv hnědým až černým.

Loizička
Návštěvník
Loizička

“Jak říkali staříček”-po fšeckém hovno,enem po fčelách med…!

Neznama
Návštěvník
Neznama

Princ William si pozrel Staré mesto v Jeruzaleme a navštívil hrob prababky:
https://www.hlavnespravy.sk/princ-william-si-pozrel-stare-mesto-v-jeruzaleme-navstivil-hrob-prababky/1448204

hanns
Návštěvník
hanns

ztrácí se mi texty?

hanns
Návštěvník
hanns

asi ano:
AE News no-reply@aeronet.cz prostřednictvím domény seznam.cz

18:16 (před 1 hodinou)

komu: hanns2016
Dobrý den,

Právě jste se přihlásil(a) k odběru nových komentářů na našem zpravodajském serveru. To znamená, že obdržíte email pokaždé, když se objeví nový komentář nebo odpověď podle Vámi zadaného výběru v diskusní sekci na AE News.

Pro aktivaci odběru klikněte níže na odkaz “Potvrďte odběr komentářů”. Pokud jste se k odběru nepřihlásil(a) a jedná se o chybu nebo omyl, klikněte níže na volbu “Zrušit odběr komentářů” a tím odhlásíte svůj odběr a Váš email smažeme z naší databáze.

Potvrďte odběr komentářů

Zrušit odběr komentářů
AE News 18:27 (před 1 hodinou)
Dobrý den, Právě jste se přihlásil(a) k odběru nových komentářů na našem zpra…
AE News 18:44 (před 45 minutami)
Dobrý den, Právě jste se přihlásil(a) k odběru nových komentářů na našem zpra…
AE News 18:49 (před 40 minutami)
Dobrý den, Právě jste se přihlásil(a) k odběru nových komentářů na našem zpra…
AE News 18:56 (před 33 minutami)
Dobrý den, Právě jste se přihlásil(a) k odběru nových komentářů na našem zpra…
AE News no-reply@aeronet.cz prostřednictvím domény seznam.cz

19:13 (před 16 minutami)

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Před pár dny to bylo 301 let od oficiálního vzniku zednářstva v Anglii r. 1717. Ačkoli
existovalo už staletí před tím, a podle jistého ruského znalce zednářstva vzniklo z
tajných židovských sekt.

„Masonry is a Jewish institution, whose history, degrees, charges, passwords and
explications are Jewish from beginning to end” (Zednářstvo je židovské zřízení,
jehož historie, stupně, úřady, hesla i projevy jsou židovské od začátku až do konce),
napsal americký zemský rabín dr. Isaac Wise 3. srpna 1855 v časopisu Israelite of
America.

Zednářstvo jako frontová organizace sionistického Židovstva postupně vytvořilo
všechny mezinárodní a nadnárodní organizace jako: OSN, UNESCO, CFR, Bilderberg
klub, Trilaterální komisi atd, atd, a tisíce dalších organizací, které používají jako
prostředek k uskutečnění svých cílů! A jejich finálním cílem je instalace univerzální
globální vlády nad celým lidstvem!

Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Eliminace_zednarstva_odhalenim_jeho_tajemstvi.pdf

Zednářstvo představuje v každém státě jistý protistát, tedy přesně tak jako Židovstvo.
Zednáři jako „občané” tohoto protistátu jsou sjednoceni v „transcendentní ideji”, v
konečném cíli světového zednářstva, kterým je židovské světové království. Tyto
jednotlivé protistáty jsou spojeny v jediný celek pod krycími jmény „samosprávných
kulturních spolků”. Tedy i v tomto směru se organizují a postupují stejně jako Židé.
Zednářstvo užívá ve svých rituálech stejných slov a stejné řeči jako Židé. Zednářstvo
má se Židy totožné svatyně, ideové představy a tužby. Zednářstvo je tedy stejně tak
židovské, jako samo Židovstvo! Nežidovští zednáři jsou tudíž moderní proselyté
Židovstva, jsou adoptivními, bílými Židy.
(Ulrich Fleischhauer)

Izrael je velkým mistrem přetvářky, tajemným a neviditelným kvasem dějin. Jeho
historie a vývoj nikdy neprobíhaly v denním světle, nýbrž v temnotách noci. Je to
národ konspirace, zednářských lóží a tajně připravovaných revolucí. Izrael nikdy
nevystoupil ve světle dějin jako zodpovědná veličina. Veškerou viditelnou vinu za
francouzskou revoluci nesou Francouzi, za ruskou Rusové, za nacismus Němci, ale
skutečná hnací síla historické dialektiky vždy zůstala skryta v pozadí. Ta bude zřejmá
teprve tehdy, až se nad celým světem chopí žezla židovský král, tedy vláda Antikrista.
(Helmut Friedlmayer; Ekumenický podvod aneb Kdo má užitek z ekumeny)

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Před pár dny to bylo 301 let od oficiálního vzniku zednářstva v Anglii r. 1717. Ačkoli
existovalo už staletí před tím, a podle jistého ruského znalce zednářstva vzniklo z
tajných židovských sekt.

„Masonry is a Jewish institution, whose history, degrees, charges, passwords and
explications are Jewish from beginning to end” (Zednářstvo je židovské zřízení,
jehož historie, stupně, úřady, hesla i projevy jsou židovské od začátku až do konce),
napsal americký zemský rabín dr. Isaac Wise 3. srpna 1855 v časopisu Israelite of
America.

Zednářstvo jako frontová organizace sionistického Židovstva postupně vytvořilo
všechny mezinárodní a nadnárodní organizace jako: OSN, UNESCO, CFR, Bilderberg
klub, Trilaterální komisi atd, atd, a tisíce dalších organizací, které používají jako
prostředek k uskutečnění svých cílů! A jejich finálním cílem je instalace univerzální
globální vlády nad celým lidstvem!

Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Eliminace_zednarstva_odhalenim_jeho_tajemstvi.pdf

Zednářstvo představuje v každém státě jistý protistát, tedy přesně tak jako Židovstvo.
Zednáři jako „občané” tohoto protistátu jsou sjednoceni v „transcendentní ideji”, v
konečném cíli světového zednářstva, kterým je židovské světové království. Tyto
jednotlivé protistáty jsou spojeny v jediný celek pod krycími jmény „samosprávných
kulturních spolků”. Tedy i v tomto směru se organizují a postupují stejně jako Židé.
Zednářstvo užívá ve svých rituálech stejných slov a stejné řeči jako Židé. Zednářstvo
má se Židy totožné svatyně, ideové představy a tužby. Zednářstvo je tedy stejně tak
židovské, jako samo Židovstvo! Nežidovští zednáři jsou tudíž moderní proselyté
Židovstva, jsou adoptivními, bílými Židy.
(Ulrich Fleischhauer)

Izrael je velkým mistrem přetvářky, tajemným a neviditelným kvasem dějin. Jeho
historie a vývoj nikdy neprobíhaly v denním světle, nýbrž v temnotách noci. Je to
národ konspirace, zednářských lóží a tajně připravovaných revolucí. Izrael nikdy
nevystoupil ve světle dějin jako zodpovědná veličina. Veškerou viditelnou vinu za
francouzskou revoluci nesou Francouzi, za ruskou Rusové, za nacismus Němci, ale
skutečná hnací síla historické dialektiky vždy zůstala skryta v pozadí. Ta bude zřejmá
teprve tehdy, až se nad celým světem chopí žezla židovský král, tedy vláda Antikrista.
(Helmut Friedlmayer; Ekumenický podvod aneb Kdo má užitek z ekumeny)

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Nevíte někdo, proč ti ko**ti z ČT “lžeme 24 hodin” neustále zvou do diskuze tu politickou zdechlinu – Cyrila Svobodu???
Kolik ten hajzl za to vystoupení, kde kydá jen samé lži a nesmysly, bere???!

Alžír a Libye prý nesouhlasí se spoluprací při navracení uprchlíků a podle Cyroša prý kvůli tomu skončí volný pohyb po EU..

No tak na to je jednoduchá odpověď – Je potřeba jasně sdělit všem Afrických státům, z kterých k nám utíkají jejich zločinci a dětští zabijáci, vyškolení americkými experty, že pokud nebudou schopní sami vyřešit tento problém, který ohrožuje Evropu, a jde to z jejich území, tak je učiníme plně odpovědnými za invazi, a že sáhneme opět k opatřením, které odstavily od vlády Kaddáfího, aby si ty vychcané ku*vy černé uvědomily, že na to máme prostředky, abysme v jejich zemích nastolili vlády, které budou mít snahu domluvit se s námi na dohodách, odpovídajících dnešním potřebám …!!!

Sluníčkáři mají plnou hubu toho, jak musíme těm chudákům, kde 80% z nich ve světě nemá ani přístup k teplé vodě z kohoutku a chladničce, neustále pomáhat..!
Ale proč?!!!
Kolik z těch chudáků musí každý den makat jako my od rána v práci na píchačkách, aby si vydělali na živobytí, a kolik z nich platí téměř 75% odvodů na různých daních, ze své mzdy, aby dostali alespoň 25% pro sebe z práce, kterou odvedou společnosti pro jiné parazity, které musíme už nyní živit, aby nepochcípali hladem… ?

NASRAT..!

Pozorovatelka
Autor

vlka samotář
Cyril Svoboda není žádná politická zdechlina, jen čt zřejmě neví, co činí. Cyril Svoboda je totiž poradcem Babiše
https://echo24.cz/a/S5jaW/babisuv-novy-poradce-byvaly-predseda-lidovcu-a-exministr-cyril-svoboda
a hned, když tuto funkci přijal, tak jsem si říkala, že to asi byla práce prezidenta Zemana, že si Babiš takového člověka vybral – a že tedy má poradce, který má Babiše usměrňovat.

Cyril Svoboda totiž svého času čelil kritice, že se zúčastnil večeře k 10. výročí “prokremelské” rt a na obrázku níže jej můžete vidět u stolu nejen s Putinem, ale i s tzv. proruským M. Flynnem, kterého musel Trump pod tlakem odvolat, dále je tam Jill Steinová, která zorganizovala opětovné přepočítávání volebních hlasů jen proto, aby se potvrdilo, že Trump jich ve skutečnosti dostal ještě více a nikoliv naopak, je tam také režisér Kusturica i D. Peskov
comment image

Více odkazů jsem k tomu vložila v závěru zde
https://aeronet.cz/news/proc-musel-rezignovat-m-flynn/

Což ale neznamená, že všichni ti u stolu fandí Rusku více, než jen v boji s neocony, tzn. hájí jen zájmy Globalistů a totéž platí i pro C. Svobodu (ten nedávno v jednom vydání UK téměř zoufale řekl :”Rusko nejde udolat, protože Rusko vydrží všechno”.)

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Je to štěnice, která se vetře všude a na jakékoliv kandidátce je už nevolitelný.
Po této stránce jsem to myslel.
Jinak díky za info, toto jsem nevěděl, a to přitom vím hodně věcí. : D
Dnes byl u Tvarůžkové,… a ta pizda – “jako když máslíčko ukrajuje”,… ani mu neskákala do řeči, jak to umí dělat těm, které má sejmout,… a málem by mu vlezla do zadku.

M.C.
Návštěvník
M.C.

To má z toho, že nesleduje Aeronet.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Vyvolení se nám houfujou: žid Tomášek, žid Janeček (z estébácký rodiny), žid Břešťan….a tak dál a tak dál a tak dál…..
Snad kromě A2Alarmu, který dělá záslužnou práci, jsou to všechno penězožerové a slávomani neschopní vnímat realitu. Bříbuzenský křížení je holt prevít.

Jaris
Návštěvník
Jaris
r.m.
Návštěvník
r.m.

ahoj))
Cyrilek se podle životopisu narodil v roce 1990.

konzerva
Návštěvník
konzerva