Víme, co vám dají do ruky k podepsání, až se půjdete v...

Víme, co vám dají do ruky k podepsání, až se půjdete v ČR za pár dní nebo týdnů očkovat experimentální vakcínou COMIRNATY 500 od společnosti Pfizer! Nemocnice v ČR začaly svým lékařům rozesílat tiskopisy pro klienty, kteří se přijdou očkovat proti Covid-19 a z informací v tiskopisu vyplývá, že očkovaný se de facto stává účastníkem testovací fáze, protože vedlejší účinky vakcíny se podle papíru nadále zkoumají v rámci klinických studií! Dva měsíce po vakcinaci by ženy neměly plánovat otěhotnění! Následky výkonu očkování nejsou známy, jak dlouho potrvá účinnost vakcíny v těle rovněž není známo! Papír musíte podepsat, jinak vás nenaočkují!

Víme, co vám dají do ruky k podepsání, až se půjdete v ČR za pár dní nebo týdnů očkovat experimentální vakcínou COMIRNATY 500 od společnosti Pfizer! Nemocnice v ČR začaly svým lékařům rozesílat tiskopisy pro klienty, kteří se přijdou očkovat proti Covid-19 a z informací v tiskopisu vyplývá, že očkovaný se de facto stává účastníkem testovací fáze, protože vedlejší účinky vakcíny se podle papíru nadále zkoumají v rámci klinických studií! Dva měsíce po vakcinaci by ženy neměly plánovat otěhotnění! Následky výkonu očkování nejsou známy, jak dlouho potrvá účinnost vakcíny v těle rovněž není známo! Papír musíte podepsat, jinak vás nenaočkují!

V minulých dnech jsme dostali do redakce informaci od jednoho z našich čtenářů, který pracuje v jisté české nemocnici, která začala v posledních dnech svým lékařům rozesílat tiskopis s názvem “Informovaný souhlas klienta s aplikací očkovací látky” a tento papír budou dostávat všichni pacienti a zájemci o očkování proti Covid-19, kteří do nemocnice přijdou a postaví se do fronty na vakcínu. Dokument je právní doklad na ochranu a obranu nemocnice před možnými civilními žalobami poté, co u některých pacientů propuknou předpokládané, aneb dokonce dosud neznámé reakce a nemoci na aplikaci vakcíny COMIRNATY 500 od společnosti Pfizer. Bez podpisu tohoto papíru nemocnice očkování neprovede, čili je jasné, že nemocnice se tímto chrání před civilními žalobami, které se začnou postupně kupit. V dokumentu jsou žlutě zvýrazněny věci, které by neměly ujít vaší pozornosti.

Než dostanete vakcínu, musíte podepsat papír…

První zásadní věcí v dokumentu je informace, že trvání ochrany po očkování dosud není známé. Společnost Pfizer na několika tiskových konferencích vystřelila informaci o tom, že ochrana by měla vydržet 18 měsíců, ale oficiálně tento údaj nikde na papíře, ani na příbalovém letáku k vakcíně uveden není. Informace o trvání účinku je přitom klíčová z toho důvodu, že očkovaný člověk neví, jak dlouho bude chráněný, a kdy naopak už chráněný nebude, protože délka trvání účinku je neznámá. Jak upozorňuje náš právník, tohle je z právního hlediska případné soudní žaloby vysoce nebezpečná záležitost pro klienta.

Miliony Čechů se po podpisu papíru stanou de facto účastníky celoplošné klinické studie a berou na sebe podpisem veškerá rizika, právník je doslova v šoku, co se v dokumentu nachází

Pokud totiž podepíšete tento souhlas, naočkujete se a za 4 měsíce onemocníte covidem, protože účinek vakcíny trval nezvykle krátkou dobu, tak se žádné náhrady škody nedočkáte, a to ani od farmaceutické společnosti, ani od nemocnice. Podpisem papíru jste totiž přijali riziko a byli jste informováni, že délka trvání účinku vakcíny je neznámá. Když např. člověk umře po 4 měsících, a to je jedno, jestli na covid, anebo jenom s covidem, tak pozůstalí nebudou moci žalovat ani Pfizer, ani nemocnici, protože člověk podepsal informovaný souhlas, kde se uvádí, že trvání účinku vakcíny je neznámé.

Pokud nevíte, jak dlouho účinek vakcíny bude trvat, musíte předpokládat, že trvání bude klidně i jen pár měsíců, takže člověku budou říkat, že se má vyvarovat sociálním kontaktům, nadále by měl nosit roušku a měl by se nadále chovat jako neočkovaný člověk. Jenže, tím se postrádá smysl a význam vakcinace pro lidi, kteří od očkování čekají ochranu a návrat k normálnímu životu bez roušek, bez sociálních odstupů, bez dezinfekcí rukou, protože to je hlavní motivační faktor většiny lidí, kteří věří ve vakcinace. Tohle nemá nic společného s lidmi, kteří se nechtějí očkovat, jak upozorňuje právník, tohle je problém právě těch, kteří se chtějí očkovat, ale vakcína jim nedokáže poskytnout tu hlavní věc, kterou lidé očekávají, a to je znalost doby trvání účinku vakcíny.

Zájemce o očkování podepisuje, že se účastní výkonu s “předpokládaným” úspěchem

Je to logické, jako když si půjdete dát nastříkat na auto ochranný lak a bude vás zajímat, jak dlouho ta ochrana vydrží. A prodejce by vám řekl, že doba trvání lakové ochrany je neznámá… bum! Sami si dovedete představit, že takový prodejce by hodně rychle zkrachoval a skončil. Jenže, přesně tohle se teď děje v přímém přenosu s vakcínou COMIRNATY 500, kdy člověk do sebe nechává píchat experimentální látku, o které se neví, jak dlouho bude trvat její účinek.

A protože tato znalost ovlivňuje chování nositele této vakcíny, tak je jasné, že očkování vakcínou od Pfizeru lze označit za plošnou klinickou studii vakcíny na široké populaci. Pouze dobrovolníci během klinických studií jsou ti, kteří si za normálních okolností nechávají píchat vakcínu, o které neví, jak dlouho bude trvat její účinek. A teď najednou v rolích dobrovolníků, kteří si nechají píchat vakcínu bez znalosti trvání účinku, budou stovky milionů obyvatel v Evropě. A každý  nich dostane před očkováním k podpisu tento papír.

Podobné fronty na očkování jako v USA se brzy začnou objevovat v Evropě

Další jobovkou je hned v úvodu další stránky kolonka s názvem “Předpokládaný úspěch výkonu” a náš právník to znovu označuje za důkaz, že klient je v roli testovacího subjektu v klinické studii, nikoliv v roli občana ČR. Znovu si to můžeme přirovnat k tomu ochrannému laku na auto. Představte si, že by vám výrobce před aplikací autolaku dal k podpisu podobný papír, že výkon nalakování auta je předmětem “předpokládaného úspěchu” a vy byste nechápali, co tím sleduje. V tomto případě totiž nemocnice neví, jestli vakcína vůbec zajistí nějakou imunitu, a tak si kryje záda papírem, že účinek ochrany po naočkování není garantován, ale je pouze jenom předpokládán, což je v podstatě otázka loterie, jak upozorňuje právník.

Nechají vás podepsat odstavec, ve kterém se dozvídáte, že vedlejší účinky jsou dosud předmětem klinického zkoumání… jinými slovy, až vás vakcína poškodí, nestěžujte si, podepsali jste papír!

Nemocnice tak negarantuje ani délku trvání ochrany, ani samotný účinek jako takový, který není garantován, je pouze předpokládán. Jediné osoby, u kterých vakcíny jsou podávány s předpokladem a nikoliv s garancí, jsou dobrovolníci v klinických studiích, upozorňuje právník. Je to hra se slovíčky, jedná se o drobné nuance v dokumentu, aby nemocnice nenesla zodpovědnost jednak za poškození pacienta, ale ani třeba za klamavou reklamu, nebo dokonce za podvod, když po naočkování klient nezíská žádnou imunitu. Další kolonka upozorňuje na možná rizika zvoleného výkonu a nemocnice klienta upozorňuje v papíru, že závažné reakce po očkování jsou nadále předmětem klinických studií, které stále pokračují.

Experimentální vakcína Pfizer Comirnaty 500

Náš právník tady má jasno a tuto větu označuje za nepřímé přiznání, že klient se stává účastníkem plošné klinické studie, protože je mu podávána látka, jejíž účinky jsou nadále předmětem klinických studií a tyto studie budou podle informací Evropské komise dokončeny ze strany Pfizeru až koncem roku 2023, více v článku zde. Jinými slovy, jako občan České republiky se stáváte dobrovolným subjektem velkoplošné klinické studie, za kterou podpisem informovaného souhlasu přebíráte zodpovědnost a nesete riziko a náklady na léčbu komplikací a nemocí, které se mohou po aplikování vakcíny objevit, uvrhnout vás do stavu pracovní neschopnosti, způsobit dlouhodobé nebo trvalé postižení, invaliditu nebo i smrt. Papír, který máte před sebou, je v americkém právu známý pod označením “waiver”, což znamená v překladu “dokument o vzdání se zodpovědnosti”.

Pojišťovny v USA odmítají hradit nemoci a léčbu lidem, kteří se v minulosti účastnili klinických studií a nechávali si píchat vakcíny bez ukončených klinických zkoušek, za pár let mohou i české pojišťovny spatřovat tyto vakcinace jako plošné klinické zkoušky a budou odmítat hradit léčbu

Přesně tohoto waiveru se týká poslední kolonka na druhé straně dokumentu, která obsahuje přesně věty, které zbavují nemocnici a potažmo i Pfizer veškeré zodpovědnosti. Člověk svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s předpokládaným (nikoliv garantovaným) prospěchem a rovněž se všemi riziky. Takovýto waiver, pokud podepíšete, tak podle právníka jste se právě vzdali veškerých nároků na odškodné v případné žalobě při vzniku škody na zdraví, např. při způsobení trvalé neplodnosti u žen, protože vakcína nemá ukončené klinické studie.

A protože dobrovolně podepíšete souhlas s vakcinací experimentální vakcínou a byli jste seznámeni, že vedlejší účinky jsou stále ještě předmětem zkoumání v klinických studiích, potom se vzdáváte nejen veškerých nárokových titulů za újmy, ale navíc se stáváte dobrovolným subjektem testování, což může v budoucnu mít fatální dopady na ochotu pojišťoven hradit léčbu vašich budoucích nemocí, které se u vás objeví za 20 nebo 30 let.

Fronta na očkování v americkém městě Rockville ve státě Maryland

Pojišťovny v USA např. odmítají hradit náklady za výkony těm Američanům, kteří za posledních 30 let podstoupili dobrovolné klinické studie s vakcínami jakéhokoliv typu. Americké pojišťovny na tuto věc upozorňují a mají na to výluky ze systému pojistného. Pokud např. za 5 let propukne obrovská neplodnost u očkovaných žen a spustí se vlna žalob, zdravotní pojišťovny nebudou chtít neplodnost a její léčbu hradit a podílet se na úhradě např. asistovaného otěhotnění, protože budou logicky argumentovat, že tyto ženy v roce 2021 podepsaly informované souhlasy nemocnicím, kde byly upozorněny na rizika a na informaci, že vedlejší účinky vakcíny se dosud stále zkoumají.

Náš právník důrazně doporučuje mladým ženám, aby se nenechaly očkovat žádnou experimentální vakcínou, a aby nepodepisovaly nemocnici ani laboratoři žádný takový papír. Toto už není legrace, vláda ČR to ví moc dobře, čeho se dopouští na svých občanech, že z nich dělá pokusné králíky a ještě je nechává podepisovat waivery, kterými se očkovaný člověk zbavuje práva na žalobu a odškodnění. YouTube maže svědecká videa obětí vakcíny z USA jako vzteklý, ale ochrnutí obličejů (viz. video zde) může být nakonec jenom drobná záležitost ve srovnání s vedlejšími účinky, které mohou mít nevratný charakter. Bez ohledu na to, jestli vakcína je nebo není bezpečná, nemá dokončené klinické studie, a tím je řečeno vše! Jedná se tedy i podle právníka o experimentální vakcínu uvolněnou k celoplošné klinické studii, za kterou nemocnice, jak papír odhaluje, naprosto neručí a nechtějí nést za důsledky vakcíny zodpovědnost.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

390
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod.

V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci.

V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky.

V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Veškeré URL linky v komentářích musí být uvedeny s popisem obsahu, např. link na video na YouTube musí v komentáři obsahovat doprovodný popis, čeho se video týká, o čem pojednává. Linky bez popisu budou považovány za spam, off topic odkazy a neplacenou reklamu.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
akita
Návštěvník
akita

Už jsem očkován byl a žádnou takovouto kravinu mi podepsat nedávali vy už nevíte kde co vyhrabat

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Min. něco takového ale jo, ne? – file:///C:/Users/DESKTOP/AppData/Local/Temp/INS_0652_02.pdf
Jinak: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=informovan%C3%BD+souhlas+klienta+s+aplikac%C3%AD+o%C4%8Dkovac%C3%AD+l%C3%A1tky

Jana
Návštěvník
Jana

Pod toto zajímavé video s rozhovorem s expertem jsem o té kauze napsala do komentářů….
Hel: Nová mutace koronaviru je i v Česku, vymýtit ho by bylo nebezpečné, vrátí se i přes očkování
https://www.youtube.com/watch?v=UzeZ83IOhp0

Na ptačí chřipku mohly zemřít miliony lidí v r. 2009, když rakouská pobočka firmy Baxter rozeslala do 15 evropských laboratoří vzorky sezonní chřipky kontaminované živými viry ptačí chřipky. Naštěstí nakonec zemřely jen fretky v Bohumili u Kolína /ve stejném zařízení se nyní vyrábí americké vakcíny na Covid/, zaměstnanci byli v karanténě ale nikdo se naštěstí nenakazil. Kauzou se tenkrát zabývala i bezpečnostní rada státu /Drábová/ ale pak už se o kauze v médiích nepsalo. Nesmělo psát. Rakouská novinářka nesměla o kauze napsat do Medical Journal, a tak podala na Baxter žalobu. Po několika měsících byla žaloba zametena pod koberec. (Též podala žalobu na WHO – vzorek ptačí chřipky, zaslaný do Baxter, měl původ v její referenční laboratoři.)
Mezitím naše vláda M. Topolánka chtěla od Baxter (v době jejího kriminálního vyšetřování ve Vídni) odebrat 20 mil. dávek vakcín na prasečí chřipku, později pouze 12 milionů. O kauze jsem v r. 2012 napsala článek, vyšel pouze na alternativě. Jinam to dodnes nesmí. Mimochodem prasečí chřipka byla poprvé zjištěna v Mexiku, údajně nedaleko mexické pobočky Baxter, žádná prasátka nemocná tehdy nebyla. Baxter měla výhodu, patent na vakcínu měla již 6 měsíců před vypuknutím pandemie. Zajímavé, že… Nedůvěra lidí k vakcínám může mít i ten důvod, že mnozí se o takových kauzách dozvěděli. I když jim to v ČT Wollner a spol. neřekne, Kundra v Respektu o tom nenapíše, a ani J.X. Doležal v Reflexu, Slonková také ne, ba ani Komárek. Ačkoli jim jsem informace o kauze Baxter osobně předala. Tak a ted mohou začít Cemper se Šlerkou fact-checkovat.

Odkaz na článek jsem na jaře dala na facebook Adamu Vojtěchovi, tehdejšímu ministru zdravotnictví, a premiérovi A. Babišovi. K tomu ještě dovětek…
“Ještě se tehdy stalo něco dalšího, co mohlo vypadat jako úmysl prasečí chřipku rozšířit do Evropy. Ve Švýcarsku v době dopravní špičky ve vlaku explodovala zásilka z WHO a mexické pobočky Baxter do Národní chřipkové laboratoře v Ženevě. Zasáhl – mohl kontaminovat – 61 osob. Důvod? Údajně byl suchý led umístěn ve špatné části kontejneru, a roztavil se.

“In July 2009, a container with vials of swine flu virus exploded on a Swiss Intercity train during a peak passenger time, exposic 61 people to a potentially lethal virus. The container was sent from a WHO and Baxter Corporation – affiliated laboratory in Mexico City and was destined for the National Influenza Laboratory of Switzerland in Geneva. The container may have been imporperly packaged, the dry ice meant to cool the vials was packed in the wrong part of the container and melted, resulting in an explosion in the train compartment.”/p. 95 Merrill Singer, Pamela I. Ericson Global Heatth: An AthropologicalPerpective/
http://www.nwoo.org/2020/03/31/podame-jako-obcane-cr-trestni-oznameni-na-baxter-a-who/

“Kvůli takovýmto aktivitám WHO by stálo za to z ní vystoupit také. Do Bohumili a dalších asi 15 evropských laboratoří Baxter zaslala počátkem roku 2009 vzorky vakcín na sezónní chřipku, kontaminované živými viry chřipky ptačí. Jejich vzorky předtím dostala z WHO. Novinářka J. Burgermeister o tom nesměla napsat do Medical Journal, podala tedy na Baxter žalobu. Kriminálka Baxter šetřila, ale v září věc státní zástupce Apostol zametl pod koberec. To už Baxter chrlila miliony vakcín na prasečí chřipku. Od Baxter v době kriminálního šetření vláda M. Topolánka s min, zdravotnictví Danielou Filipiovou domlouvala nakoupit 20 milionů kusů vakcíny, později kývla na 12 milionů. Za dva dny bohudíky Pandemický plán zrušila, těsně před odstoupením.”

danulik
Návštěvník
danulik

A proto se nedám očkovat!!!!! Je to brutus! Hnus!

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

super a velmi uzitecne info, diky…

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Výborný, a tolik potřebný článek, pane Vedouci! 😉
Kupodivu ten Dokument o Informovaném Souhlasu s klinickou studií jaksi postrádá nejenom údaje o osobě – právnické či fyzické, která informuje podepsaného nebožáka o tom, že mu budou do těla vpraveny toxické s nepřirozené látky (chybí hlavička poskytovatele informací na dokumentu), ale ani není zmíněno, kdo, jak, a s jakým oprávněním a v jakém rozsahu, bude nakládat s vyžádanými osobními údaji podepsané osoby.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Hmmm, takže ochranu proti viru lze očekávat nejdříve 7 dní po druhé dávce, ale nikdo neví na jak dlouho. Woow, to zní přímo neodolatelně. A to se ani nezmínili o tom, že i očkovaný nejspíš může virus přenášet. No prostě nekup to!
Jak tu někdo psal, že buňky by si měly dělat protein, který zamezí vstupu viru. A co ty zbývající cca 3 miliardy buněk, které nebudou mRNA z vakcíny zasaženy? Ty asi nic, co? A nebo mají nějaký (nevím jaký) mechanismus, kterým se to bude šířit do dalších buněk? Pak by ale dostaly jiný význam teorie o změně na úrovni genomu.

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

Mudr Lakota: “Pacienti , kteří byli očkování proti chřipce, měli průběh chřipy těžší než ti, co proti ní očkování nebyli. Totéž platilo pro pacienty, kteří inemocněli covidem. Průběh nemoci byl u nich těžší”
https://youtu.be/-fu9Y1DW7hE?t=130

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

P.Stoupal
to je naprosto logické. Svinstva obsažená ve vakcíně extgrémně napadnolu a naruší imunitní
systém člověka, naruší přitozenou imunitu a nemoci dají možnost se rozvinout.

R2D2
Návštěvník
R2D2

To je lež.

Jack
Návštěvník
Jack

Fantasticky product na masove vyvrazdenie celeho sveta

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

Ano, ďábelsky vymyšleno. Průlomová technologie GENE DRIVE nedá živým šanci. Vyhlazení celého druhu bez jediného výstřelu.comment image

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Čtenářka
na jak dlouho? Vůbec. Nikdo totiž nemůže vyrobit vakcínu, aniž by byl napřed izolován vir proti kterému má působit. Všechny ty rychlokvašené “vakcíny” které nemají klinické zkoušky a schválení, které si schválili jen židofašističtí slouhové aby je mohli zpeněžit, jsou podvod. Proto nedokázal žádný z výrobců vakcín na otázky odborníků a novinářů odpovědět ani těchto pár základních věcí. Jak vykcína funguje. Zda vytvoří nějakou mimunitu a na jak dlouho. A hlavně proč jsou v ní svinstva která nemají v žádné vakcíně která by měla působit proti viru a které už nelze z krve odstanit. Jde o hliník, chrom a a výtažky z nedonošených lidských plodů, které nají působit na DNA a narušovat reprodukční schopnost lidí. Vše se falešně zaštíťuje tvrzením potřeby očkovat z důvodu toho svinsva které sami rozšířili a je směsí patgeních virů , které byly bioinženýrsky vyrobeny v židofašistických laboratořích na výrobu zakázaných biologických zbraní.

David
Návštěvník
David

Ta vakcína není rychle vyvinutá tu už mají dlouho jako COVID19 . Stačí skutečnost jakým způsobem byla vyvinuta a jaká genderově – uprchlická propaganda proběhla. Nevěřím tomu.

R2D2
Návštěvník
R2D2

Doporučuji si nastudovat jak funguje imunitní systém a očkování obecně.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGPyyAza-LA&ab_channel=V%C4%9Bdeck%C3%A9Kladivo

Prorok
Návštěvník
Prorok

Tak proč se Teda nechat bodat od těchto sviní. To že vědí a Bureš říká že to bude trvat do roku 2023 je jasný než se vrátíme k normálu je jasný důkaz učelovosti a plánování celého podvodu.
Přeci nemůžou vědět jestli to samo neodezni za měsíc. Dále je jasné že po roce se každý již s nějakou tou malou naloží či častečkou musel setkat a naše imunita již reagovala a tedy si umí poradit. Celý je to podvod a legální genocida.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Landa si nejpíše chce vylepšit pošramocou reputaci, Babišovým lžím a slibům, už nevěří ani malé děti.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vytvarite-nove-disidenty-virovy-protektorat-buracel-landa-k-poslancum-40346923

V arabském světě se zřejmě očkovat nebude. Nejsou tak blbý jako my v Evropě. Kdo nemá Premium, celý článek neotevře, ale první dvě věty a nadpis mluví za vše.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/muslim-vakcina-covid-19-koronavirus-koran-halal-zelatina-vepr.A210103_152622_zahranicni_jum?zdroj=zahranicni_hp

Pavlína
Návštěvník
Pavlína

Pokud jsem dobře informována, tak v USA se dobrovolníkům v rámci klinické studie platí kolem 1000 $ TÝDNĚ. To tedy znamená, že pokud EU, potažmo naše vláda (stejně jako jiné země EU) uzavřela smlouvu se společností Pfeizer o provedení plošné klinické studie, musí za to od oné společnosti taky kasírovat pěkné prachy “na hlavu”. Znamená to, že Babiš klidně mohl zadlužit náš stát na několik generací, protože dopředu znal plán EU na provedení nucené vakcinace. Proto si tak mnul pracky, jak se mu to povedlo. Takže za každého, kdo se nechá očkovat tím svinstvem, vyfasuje fašistický stát Čechie kolem tisícovky dolarů za týden a to po dobu, do kdy budou očkovaní zařazení do pozorování. Takže prachy, které by patřili těm bláznům, co se nechají zaočkovat, sbalí opruzel a praha. A bude mnoho dalších vln a nových mutací covidu. Tohle je dobrá sra.ka, která do toho úplně zapadá. Ještě pro ty ovce, co se těší na očkování ocituji krásnou reklamu letecké společnosti: “ZAOČKUJ SE A LEŤ!” Ryanair.
https://vk.com/id304262712?z=photo304262712_457245135%2Falbum304262712_00%2Frev

Jack
Návštěvník
Jack

Ano,ja som si kedysi privyrabal, ale len ohladom vitaminov a tiez platili,podla dlzky a dolezitosti,tiez narocnosti,viem ze platili daleko viac na skumanie drogov,co predpisuju vrazedni doktori a vacciny vela,kedze,mozes aj skapat a mat zivotne bolesti,atd,tieto nove vacciny su doslova smrtelne a zmenia cloveka na dobytok,riadeneho 5G,100% neplodneho

Peter
Návštěvník
Peter

Na kovida je nejlepsi MMS (ClO2) a potom ivermektin. Doporucuji vytvorit zasoby.

mRna vakcina umozni bunce vyrobit protein, ktery zamezi vstupu koronaviru do bunky. A co kdyz je jiz dostatecne v tele namnozen? Vakcinovany bude prece nadale infekcni??

lolo
Návštěvník
lolo

Skor by trebalo zistit info , ako sa branit proti vakcine ked ju uz raz.clovek dostane “dobrovolne” …