VIDEO: Zavařování brány Úřadu slovenské vlády je symbolem konce svobody a volného...

VIDEO: Zavařování brány Úřadu slovenské vlády je symbolem konce svobody a volného pohybu v éře Starého světového řádu! Slovensko je pouze v pilotním projektu “covidizace” společnosti v čele s pomateným pilotem, ale v zákulisí globální moci už je rozhodnuto o dalších krocích! Boris Johnson na tajné virtuální schůzce v Londýně hostil předáky světových farmaceutických firem v čele s Billem Gatesem a řekl jim, že během předsednictví G7 prosadí Londýn opatření očkování ve všech vyspělých zemích! Američtí lékaři již publikovali dokument, za jakých podmínek budou očkování povinná, nejenom očkování na COVID-19, ale i na další viry a pandemie, které by prý mohly přijít!

VIDEO: Zavařování brány Úřadu slovenské vlády je symbolem konce svobody a volného pohybu v éře Starého světového řádu! Slovensko je pouze v pilotním projektu “covidizace” společnosti v čele s pomateným pilotem, ale v zákulisí globální moci už je rozhodnuto o dalších krocích! Boris Johnson na tajné virtuální schůzce v Londýně hostil předáky světových farmaceutických firem v čele s Billem Gatesem a řekl jim, že během předsednictví G7 prosadí Londýn opatření očkování ve všech vyspělých zemích! Američtí lékaři již publikovali dokument, za jakých podmínek budou očkování povinná, nejenom očkování na COVID-19, ale i na další viry a pandemie, které by prý mohly přijít!

Česká a Slovenská republika si dnes připomínají 31. výročí bezpečnostními složkami a estébáky zorganizovaného státního převratu, ke kterému došlo 17. listopadu 1989 poté, co vrcholným představitelům ÚV KSČ a stranickým orgánům tzv. mladé gardy komunistů došla trpělivost s budováním reálného socialismu a rozhodli se začít budovat kapitalismus a privatizovat do té doby majetky v socialistickém vlastnictví. Zatímco v Polsku, v NDR a v Maďarsku režimy padaly jako švestky, v Československu byl klid a lidem se nechtělo demonstrovat.

A tak zoufalá StB musela zinscenovat mlácení studentů na Národní třídě, lehce to popostrčit, a protože efekt byl i tak mizerný, musela StB navíc zinscenovat zabití jednoho ze studentů, aby se československá veřejnost konečně naštvala a konečně vyšla do ulic. Zbytek operace poté řídila Československá televize a Československý rozhlas, který na příkaz vedoucích představitelů a narychlo zorganizovaných Občanských fór složených ze členů závodních výborů a stranických plén řídil mediální zpravodajství a svolával lidi do ulic.

Svařování brány Úřadu vlády SR, neděle večer 15. listopadu, Bratislava

Situace došla do tak absurdní roviny, že v pátek 24. listopadu 1989 ředitelé podniků a závodů přes provozní šéfy a mistry úseků rozeslali pracovníkům příkazy, že v pondělí 27. listopadu se jde do stávky a účast je povinná. Bylo to poprvé v historii, kdy generální stávku organizovali šéfové a generální ředitelé závodů, kteří to dostali rozkazem ze shora z vedení strany jako politický úkol “skoncování s minulostí”. Komedie nebrala konce ani při samotné stávce, kdy ředitelé podniků na pódiích kladli ultimáta a požadavky straně a vládě, která je do funkcí ředitelů přitom dosadila.

Bylo zaděláno na největší rozkrádačku za bílého dne v dějinách země, všechno bylo připraveno a do čel procesů byli nasazeni na jedné straně kádři z Prognostického ústavu, veskrze členové zednářských spolků, v té době stále zakázaných, na straně druhé ožralé marionety se špatně ušitými kalhotami a ráčkováním v rolích kooptovaných prezidentů, kterým vadili panelové králíkárny, které se dnes po 31 letech prodávají k bydlení i za 10 milionů korun. Jednu věc však lidem opravdu poskytli, a to byla relativní svoboda, a v první polovině 90. let i svoboda slova a humoru, viz. Česká soda, za kterou by dnes autoři dostali minimálně 20 let natvrdo.

VIDEO: Zavařování brány jako symbol konce Starého světového řádu a jeho svobod

Uběhlo 31 let a zbytky občanských svobod a demokracie se hroutí před očima a politici si už ani nehrají na demokraty, protože už není potřeba se přetvařovat, protože když se kácí les a padají stromy svobod, už to nelze skrývat a svádět to na větříček, že se nic neděje. Změna, která přichází do Evropy, do USA a obecně do zemí tzv. západní civilizace, je hotová bouře, vichřice a uragán, který nenechá kámen na kameni a přinese proces Velkého resetu (Great Reset) na jehož konci bude nové společenské a světové zřízení známé pod názvem Nový světový řád.

Ten starý je právě ničen, bourán, destruován a tento proces vstoupí do dějin tím, k čemu došlo v neděli 15. listopadu 2020 v Bratislavě před Úřadem vlády. Uživatel Facebooku, pan Tomáš Bachratý, zachytil [1] na telefonu neuvěřitelné záběry, jak pracovníci jakési technické firmy zavařují svářečkou kovovou bránu do Úřadu vlády. Jednalo se o přípravu na dnešní úterní demonstraci. Video sice můžete považovat jen za zajímavost, ale toto video je prorocké a vstoupí do dějin jako symbol.

 

Zavařování brány je totiž symbolem nesvobody. Brána je totiž považována v symbolice za objekt, kterým se prochází mezi dvěma světy, je to rovněž symbol svobody, kdy otevřená brána symbolizuje cestu ke svobodě. Zavařování brány je tak příznačné nejen pro vládu Igora Matoviče, který se už zjevně začal bát vlastních občanů, když začal nově jezdit v obrněné a pancéřované limuzíně, bránu do vlády zavařuje svářečkou podobně jako v hollywoodské sérii Vetřelec, jenže odpor, který se proti Matovičově vládě zvedá na Slovensku, je pouze součástí pilotního testu globalistů, kteří očekávají podobné a mnohem větší odpory proti “covidizaci” společnosti v rozvinutých západních zemích. Nejprve si musíme vysvětlit, co je to proces covidizace, protože s tímto výrazem se začnete nově střetávat stále častěji.

Nastává brutální proces “covidizace” celé západní civilizace

Covidizace je systematický proces postupných, nejprve dobrovolných, později podmiňovaných, a nakonec mandatorních omezení občanských práv a svobod, a to na základě záminky péče o zdraví obyvatelstva nadřazeného svobodám jedince. Pozor, už zde vůbec nemluvíme o Covid-19, protože proces covidizace směřuje k tomu, že k omezování občanských práv a svobod bude možné použít v blízké době jakoukoliv nakažlivou nemoc, jakýkoliv virus, jakoukoliv bakterii, jakoukoliv chemickou nebo biologickou látku.

Na základě ochrany obyvatelstva poté globální elity, pod záminkou ochrany před daným virem, bakterií či chemickou látkou, potom budou vyžadovat omezování občanských a lidských práv, přičemž neustále budou globalisté a jejich zpravodajská média opakovat, že zdraví prý má přednost před osobními svobodami a občanskými právy. A přiznejte si a vzpomeňte si, kolikrát jste toto právě už slyšeli v posledních dnech, týdnech a měsících z médií od nejrůznějších osob, zastánců roušek, zastánců testování, zastánců očkování, různých Prymulů, různých Matovičů a dalších. Ve skutečnosti je to přitom starý trik, který byl jen lehce modifikován.

Igor Matovič, premiér SR se špejlí na antigenový test

Pamatujete si, jak před necelými 20 lety politici v USA říkali, že národní bezpečnost a ochrana obyvatelstva před teroristy má přednost před osobními svobodami a lidskými právy? A veřejnost mlčela, a tak byl přijat Patriot Act, NSA začala odposlouchávat telefonní hovory, byly přijaty zmocňovací zákony, které prezidentovi daly děsivé pravomoci, které umožňují zadržovat člověka bez vznesení obvinění po neomezeně dlouhou dobu, a to všechno ve jménu bezpečnosti před teroristy.

Jenže tento systém společenského řízení nepřinesl očekávané výsledky. Pomocí hrozby terorismu se nepodařilo omezit občanská práva natolik, kolik globalisté potřebují. Nepodařilo se omezit lidský pohyb, nepodařilo se prosadit sledování pohybu všech lidí v reálném čase. Na to prostě teroristická hrozba byla příliš malým důvodem. A tak přišel nápad provést to samé jako 11. září 2001, ale tentokrát nedojde k útoku letadly na mrakodrapy, ale dojde k útoku na lidská a občanská práva skrze záminku ochrany zdraví, tentokrát ne před zlými teroristy, ale pro změnu před zlým virem. Ten také není vidět, stejně jako ti teroristé nikdy nebyli vidět.

Nový světový řád zbourá principy tzv. právního státu a nahradí je Trojprincipem, tzn. genderovou, rasovou a sociální rovností v éře neomarxismu

Covidizace je tedy proces omezování občanských a lidských práv pod heslem, že zdraví má přednost před občanskými a lidskými právy. A pokud proces covidizace bude přijat, pokud jej občané s mlčením akceptují, pokud nevpálí občané Matovičovi, Prymulovi a dalším protiargument, že zdraví je člověku k ničemu, když je v galejích, když sedí přikovaný k veslu na galeoně a musí veslovat a ani se z místa nepohnout, pouze držet jazyk za zuby a veslovat, držet globalistickou galeonu v pohybu podle toho, jak pomalu nebo rychle bubnuje Bill Gates nebo Anthony Fauci tempo veslování směrem k břehům Nového světového řádu, pokud budou lidé akceptovat nový společenský jev, tak potom to bude konec našeho světa a svobod.

Anthony Fauci, přezdívaný Dr. Doom

Lidé bez očkování a testování budou lidmi bez práv, nebo s omezenými právy na pohyb, na zaměstnání, na cestování, tak v tom okamžiku končí Starý světový řád, jak jsme ho dosud všichni znali. A pokud nevíte, co je to Starý světový řád, tak ten se řídí zákonem a právem na základě Charty lidských práv OSN. Nový světový řád se řídí genderovou, rasovou a sociální rovností. Tyto 3 pilíře tvoří tzv. Trojprinicp neomarxismu. Oba dva řády sice zní podobně, ale přitom jsou diametrálně odlišné. Ve Starém řádu je trestné pouze to, co překračuje zákon ve světě práva.

V Novém světovém řádu bude trestné vše, co bude narušovat genderovou, rasovou nebo sociální rovnost, tedy Trojprincip. V novém společenském řádu už nebudou rozsudky nad lidmi vynášet soudy ale média, presstituční tisk, televize, sociální sítě a hlavně nadnárodní korporace. Budou vynášet rozsudky i tresty, nařizovat zákazy, rušit služeb za trest, prostě cancel culture procesy. Jak děsivé to bude mít dopady, to vidíte na Slovensku.

Zánik právního státu je prvním symptomem nasunování Nového světového řádu do procesů národního řízení. Je to identifikační znak přítomnosti zavádění Trojprincipu

Přestávají tam platit zákony, právní stát jako kdyby neexistoval, vláda přijímá usnesení a vydává je falešně za zákonná opatření, policie a státní orgány nekonají, pouze přihlížejí, zemi namísto politiků řídí jakási podivná skupinka lidí, kteří si říkají epidemiologové a cokoliv doporučí, to okamžitě Matovičova vláda považuje za písmo svaté a je ihned uplatněno v dalším vládním usnesení, které opět doporučí hlavnímu hygienikovi opatření realizovat novou vyhláškou. To je jeden z pilířů Trojprincipu, tzv. sociální rovnost v neomarxismu. Všichni ve společnosti se musí podřídit zájmu sociální rovnosti, aby všichni k ochraně zdraví měli vakcíny. Kdo se tomu vzepře, bude utlučen, umlčen, vyobcován, zlikvidován, izolován, a to bez ohledu na právo a právní stát. Viz. pilotní projekt na Slovensku.

Demonstrace 17. listopadu 2020 v Bratislavě před Úřadem vlády. Foto: HlavneSpravy.sk

K takovému pošlapávání občanských práv nikdy nedocházelo, ale najednou to jde. A to je díky tomu, že každé takové opatření je doplněno výrokem, že je to kvůli ochraně zdraví. A když je to kvůli ochraně zdraví, lidé se zarazí. Zarazí se proto, protože byli slušně vychováni, aby měli ohledy, na nemocné lidi zejména. Jenže, problém nastává ve chvíli, kdy ve jménu ochrany zdraví předseda vlády na 10 dní zavře slovenské občany v domácím vězení, protože se nepřišli dobrovolně otestovat na Covid-19. A tak ve jménu ochrany zdraví spáchal slovenský premiér, podle názoru mnoha právníků, trestný čin apartheidu.

Pokud Slováci přistoupí na orwellovské tvrzení, že “ochrana zdraví je víc než svoboda jedince”, potom se na jaře dočkají Mengelovského koncentráku s povinným očkováním a gestapem před každým obchodem, v každém autobusu MHD, na každé ulici

Ve jménu ochrany zdraví tak na Slovensku probíhají procesy, které už nemají se zdravím nic společného, ale mají mnoho společného s procesem nasunování diktatury skrze nikým nezvolenou skupinku epidemiologů, kteří vymýšlejí opatření a vláda je přijímá usneseními a poté úkoluje usnesením hlavního hygienika. Pokud je ochrana zdraví více než svoboda na Slovensku, pokud na tuto zvrácenou argumentaci Slováci přistoupí, tak potom se dočkají nejen dalších lockdownů a domácích vězení, ale dočkají se na jaře i povinného očkování, povinných přeočkování, povinného kontrolování očkovacích potvrzení při vstupu do obchodů, do nákupních center, do divadel… a to všechno ve jménu ochrany zdraví, otázkou ale bude koho zdraví.

Demonstrace 17. listopadu 2020 v Bratislavě před Národní radou. Foto: HlavneSpravy.sk

To samé se bude dít při vstupu do zaměstnání, do MHD, při výběru peněz z bankomatu, který odmítne peníze vydat neočkované osobě, protože by mohla nakazit klávesnici bankomatu, to už funguje v Číně, mimochodem, kde se bankomat aktivuje bezdotykově pomocí covid pasu a QR kódu na displeji telefonu, teprve poté kryt bankomatu odhalí klávesnici, abyste mohli naťukat PIN. O těchto věcech zatím v Evropě ani nevíte, ale v Číně už jsou tato opatření orwellovského státu mnohem dále. Slovensko je pouze pilotním testem v globalizaci, ale v Londýně, tedy v centru světového globalismu, již probíhají kroky, které vedou mnohem dále.

Premiér Velké Británie poděkoval velkovezírovi Billu Gatestovi a slíbil, že se odteď bude řídit jeho radami. Britové jsou od tohoto okamžiku v rukách vakcinační lobby a nikdo jim už nepomůže
Boris Johnson, britský premiér

Britský premiér Boris Johnson se 10. listopadu sešel [2] virtuálně přes telekonferenci ve svém sídle s předáky a šéfy farmaceutických společností v čele s Billem Gatesem, kde spolu hovořili o plánech na celoplošná očkování v prostoru zemí skupiny G7, které bude Velká Británie předsedat v roce 2021. Boris Johnson prohlásil, že se v rámci skupiny zasadí o to, aby byla přijata opatření, aby se už nikdy podobná pandemie nemohla vrátit, ale ke splnění takového “herkulovského” úkolu bude potřeba politické odhodlání většiny zemí přijmout nové zákony a opatření. Sami si dokážete z těchto výroků odvodit, co tím britský premiér měl na mysli. Samozřejmě, že myslel nové zákony, které nařídí povinná, plošná a pravidelně se opakující očkování obyvatelstva s mohutnými sankcemi a omezeními občanských a lidských práv pro ty, kteří se nedají očkovat.

Londýn, 10. listopadu 2020 – Tiskový úřad britské vlády

Premiér Boris Johnson hostil dnes odpoledne Billa Gatese a hlavy deseti předních biologických a farmaceutických společností na virtuální diskusi, kde se zabývali tím, jak mohou vláda, průmysl a občanská společnost spolupracovat na porážce koronaviru a na prevenci budoucích pandemií.

K jednání se připojili generální ředitelé společností Bayer Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline GSK, Johnson & Johnson, Merck, Novartis AG, Pfizer, Roche a Sanofi.

Po včerejším oznámení slibných výsledků při studiích vakcín Pfizer / BioNTech popsali ředitelé bezprecedentní společné úsilí v celém jejich odvětví na vývoji nových technologií a léčby takovým tempem, díky kterému bude virus ve Velké Británii a na celém světě pod kontrolou.

Znovu se zavázali, že pomohou zajistit spravedlivý globální přístup k jakékoli úspěšné vakcíně COVID-19, a vyzvali k investicím do výzkumu a vývoje a podpory otevřených dodavatelských řetězců a inovací.

Předseda vlády zdůraznil vedoucí postavení Spojeného království v této oblasti – například investování více než 800 milionů £ do COVAX a dalších globálních vakcínových iniciativ – a vládní připravenost vyrábět a distribuovat bezpečnou a účinnou vakcínu ve velkém měřítku ve Velké Británii.

Rovněž nastínil pětibodový plán Spojeného království na prevenci budoucích pandemií, který byl poprvé stanoven na Valném shromáždění OSN, a požádal o podporu průmyslu při vývoji a provádění doporučení. Plán zahrnuje vytvoření globální sítě center pro výzkum zoonotických chorob, rozšíření výrobní kapacity pro vakcíny a léčbu a odsouhlasení mezinárodních protokolů pro zdravotní krize.

Předseda vlády Boris Johnson řekl:

Poražení koronaviru a prevence budoucích pandemií je skutečně celosvětovým úsilím, které vyžaduje vynalézavost, houževnatost a otevřenost, abychom uspěli. Bill Gates varoval před nedostatkem přípravy světa na velkou zdravotní krizi dlouho předtím, než většina z nás uslyšela slovo „koronavirus“ – a nyní musíme vyslechnout jeho výzvu k zastavení toho, aby se něco takového už nikdy neopakovalo. Dnes jsem slyšel o společném herkulovském úsilí, kdy se společnosti zabývající se vědou o životě a výzkumné instituce zavázaly k řešení této nemoci rekordní rychlostí. Spojené království využije příští rok našeho předsednictví G7 k podpoře tohoto globálního úsilí a k ochraně našich občanů doma, nyní i v budoucnu.

V rámci kulatého stolu Bill Gates uvítal závazek společností zabývajících se vědou o životě rozšířit spravedlivý přístup a vysvětlil, proč nyní musíme podniknout kroky k přípravě na mimořádné události v oblasti zdraví.

Spolupředseda nadace Bill & Melinda Gates, Bill Gates, řekl:

Každá hlava státu právě teď přemýšlí o dvou otázkách: Jak můžeme ukončit současnou pandemii? A jak můžeme zabránit tomu dalšímu? K zodpovězení těchto otázek potřebuje svět komplexní strategii; soudržný přístup k financování a výrobě miliard dávek vakcín, testů a léků; a síť pro sledování nových hrozeb. Máme štěstí, že předseda vlády Johnson přišel s chytrým plánem, jak to udělat právě ve Velké Británii, a naše nadace bude i nadále spolupracovat s jeho vládou a ostatními, aby se plán stal realitou.

Albert Bourla, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Pfizer Inc, uvedl:

Během této pandemie je jediným nepřítelem virus a čas. Jsme v nové éře spolupráce při řešení problémů a oceňujeme vedení Gates Foundation a předsedy vlády Johnsona, abychom pomohli světu být lépe připraveni na budoucí pandemie.

Emma Walmsley, generální ředitelka GSK:

Velmi vítáme snahu vlády Spojeného království řešit budoucí pandemickou připravenost. Předseda vlády má příležitost během nadcházejícího britského předsednictví G7 ujmout se vedení v této problematice a GSK je připravena jej podpořit.

Američtí lékaři předložili plán, za jakých podmínek se spustí v jednotlivých amerických státech povinná očkování. Počítají dopředu s vedlejšími účinky vakcín a s penězi na odškodňování
Dr. Anthony Fauci (za Donaldem Trumpem) je hlavním podporovatelem vakcinace obyvatelstva v USA

A pokud jde o sankce za neúčast na plošném očkování, to už navrhují lékaři z USA, kteří v nedávno publikovaném prohlášení [3] předložili děsivou myšlenku, že pokud bude splněno 6 podmínek v populaci, potom bude nutné přistoupit k mandatornímu, tedy povinnému očkování všech obyvatel a současně bude nutné přijmout přísné sankce pro ty, kteří se odmítnou očkovat. V dokumentu se přitom velmi opatrně mluví o tom, že povinné očkování by se i tak týkalo hlavně federálních zaměstnanců, vojáků a vězňů, dále by šlo o osoby v pečovatelských domech a v domovech důchodců, ale pokud by mandatorní očkování bylo opravdu pro všechny, je vysoce pravděpodobné, že proti jehlám by se najednou objevily namířené zbraně Američanů. Dokument amerických lékařů navrhuje 6 bodů, při jejichž splnění dojde k zahájené povinného očkování

ŠEST SPOUŠTĚCÍCH KRITÉRIÍ PRO POVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Covid-19 není ve státě dostatečně potlačen

Poradní výbor pro imunizační postupy doporučil očkování skupinám, u nichž se uvažuje o povinnosti

Dodávky vakcíny jsou dostatečné k pokrytí populačních skupin, u nichž se uvažuje o povinnosti

Dostupné důkazy o bezpečnosti a účinnosti vakcíny byly transparentně sděleny

Stát vytvořil infrastrukturu zajišťující přístup k očkování bez finančních nebo logistických překážek, k odškodnění pracovníků, kteří mají nepříznivé účinky požadované vakcíny, a dohled nad vedlejšími účinky očkování v reálném čase

V časově omezeném hodnocení dobrovolné zavádění vakcíny mezi vysoce prioritními skupinami nedosáhlo úrovně potřebné k prevenci šíření epidemie

Jak sami vidíte, tito dobytkové s lékařskými tituly strčí do kapsy i Josepha Mengeleho, protože ten prováděl pokusy jenom na vězních, ale na obyvatelstvu by si to nedovolil. Tito lékaři v roce 2020 přímo ve svém dokumentu počítají s tím, že vakcíny budou mít vedlejší účinky, a je tedy potřeba připravit prostředky státu, který tyto lidi bude finančně odškodňovat za farmaceutické společnosti. Panečku, nosaté právo. Vakcína vám způsobí komplikace, ale odškodnění nebude platit farmaceutická společnost ale stát, který to vezme ze státního rozpočtu, z daní, de facto z vaší vlastní kapsy.

A do čela USA by chtěli posadit dementního staříka Bidena, aby jim nepřekážel v plánech na obrovský orwellovský plán na píchaní látek do populace, která povede k neplodnosti, k poruchám jater, štítné žlázy, slinivky břišní, k poruchám činnosti srdce, ledvin, to jsou všechno vedlejší příznaky vakcín proti obyčejné chřipce v USA. Američané se budou proti povinnému očkování bránit i zbraněmi.

Bill Gates, spolupředseda Bill & Melinda Gates Foundation

Jenže v Evropě lidé zbraně tak volně dostupné nemají a prosazení povinného očkování tak bude mnohem snazší. Když se ale podíváte na situaci, že Československo si připomíná 31 let od Kabátové revoluce, je naprosto příznačné pro dnešní dobu, když vidíte pracovníky se svářečkou, jak zavařují bránu Úřadu vlády v očekávání nepokojů ze strany vlastních občanů. Brány totiž nesvařovali v listopadu 1989 ani komunisté, nemuseli se totiž bát svých občanů, na rozdíl do Matovičovy vlády, která je u moci na Slovensku jen zhruba tři čtvrtě roku. Tak málo stačilo k tomu, aby se procesy řízení zhroutily do takové míry, že národ nenávidí vlastní představitele, takže premiér musí zavařovat brány na vládě a jezdit v pancéřových autech. Pamatujte na prorocké ruské rčení: Oni vědí, proč se bojí!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ocún
Návštěvník
Ocún

Když už se tu tak konspiruje, o tom zavařování brány, nebyla to jen pouhá oprava uzamykání, po těch demonstrantech? Ta brána je opravdu svařená tak, aby už nešla otevřít? Já jen, aby se opravdu za vším nehledal “satan”. 😀

Boleslav Křišťál
Návštěvník
Boleslav Křišťál

Jen tak pro ZAJÍMAVOST hlavně pro DIABETIKY.

Mám diabetes 1. stupně a užívám průběžně podle potřeby dva typy inzulínů. Jeden tzv. celodenní (24 hodin) a druhý tzv. denní (doporučuje se cca 20 až 30 minut před jídlem).

Ten celodenní se jmenuje Lantus SoloStar a ten denní Humalog KwikPen.

OBSAH – Lantus SoloStar
insulinum glarginum + pomocné látky: chlorid zinečnatý, metakresol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), a voda na injekci.

OBSAH – Humalog KwikPen
Obsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě pro injekci. Hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková mohou být použity k úpravě kyselosti.

chlorid zinečnatý – žíravina, životu nebezpečný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_zine%C4%8Dnat%C3%BD

metakresol – žíravina, smrtelně jedovatá
https://cs.wikipedia.org/wiki/M-kresol

glycerol nebo-li glycerín – v podstatě neutrální,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glycerol

kyselina chlorovodíková (též kyselina solná) – žíravina, životu nebezpečná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1

hydroxid sodný – žíravina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD

oxid zinečnatý – životu nebezpečný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_zine%C4%8Dnat%C3%BD

heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného – dlouhodobě poškozující
jeho blízký „příbuzný“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfore%C4%8Dnan_sodn%C3%BD
Při častém nebo opakovaném, ale ne trvalém, styku může látka způsobit dočasnou neschopnost nebo případná trvalá poranění.
viz. klasifikace tzv. ochranného diamantu https://cs.wikipedia.org/wiki/NFPA_704

Můžete mi někdo prosím vysvětlit, co dělají všechny ty JEDY a ŽÍRAVINY v těchto inzulínech?!
A o inzulínu přitom hovoří, že je to LÉK. Vážně?! A co léčí? Uléčí člověka do plné invalidity!

Při pravidelném užívání dříve či později přijdete „přinejlepším“ o prsty na nohou nebo rovnou o nohu. Mně nohy začaly otékat v polovině letošního roku 2020, hlavně levá – ta nejvíce. A jeden bývalý kolega je teď bez nohy, protože mu ji museli uřezat pod kolenem kvůli vznikající gangréně. Farmaceutická lobby jede na plné obrátky. Hlavně, že mámě job!!!

Začal jsem užívat účinné preparáty a díky unikátnímu složení zabírají velmi dobře i při cukrovce (nyní mám nohy v pořádku!). Teď si můžu v klidu dát pár sklének bílého suchého. Na ten preparát, který by mně zbavil cukrovky, jakože zbavil kamaráda rakoviny kostní dřeně (!), tak na ten prozatím nemám…

https://tyrtai.mojeid.cz/

Miroi
Návštěvník
Miroi

Je to jednoduché, proč vyléčit cukrovku, když je lepší mít pacienta, který stále produkuje peníze svou nevyléčitelnou nemocí, která je lehce léčitelná pomocí bylin, jenže neprodukuje peníze, protože si je člověk vyprodukuje sám 🙂🙂🙂

Lukáš M.
Návštěvník
Lukáš M.

Pro hodně mladé lidi, kteří 90. léta nepamatují, doporučuji – vedle České sody a Policejní akademie Zdeňka Izera – rovněž film “Nahota na prodej”. Ten ukazuje, jak moc jsme se snažili přiblížit snímkům z USA, a rovněž i naprostou neexistenci cenzury a bohužel i celkový pokles dobrého vkusu, a to vše v roce 1993. Ve filmu zazní věta : “Mrtvej cikán, dobrej cikán”. Za to by dnes hrozil kriminál… Dokonalý pomník své doby.

Slovak Gladius
Návštěvník
Slovak Gladius

Situácia s ochorením COVID-19 bola uvedená už v roku 2004!!!
Dôkaz je tu:

Anastasia Novych: Sensei ze Šambaly, III diel, str. 90 – 93, ISBN 978-80-904796-3-0. Prvé vydanie vydalo v roku 2005 OLMA-PRESS, Moskva, Vydalo nakladatelstvo IBIS s.r.o., Praha 2012

Citácia z knihy: Podívejte se, jak funguje tento svet. Vládne mu pouze malá skupinka lidí, mocných tohoto sveta, pro které pracují miliardy ostatních. Myslíte si, že véŕí tomu, co dávají v televizi a píšou v novinách? Samozrejmé, že ne. Vždyť oni sami jsou tvúrci téchto událostí, které vidíte, protože se všechno odehrává podle jejich scénaŕe s cílem udržet v neustálém strachu a pokore vás, své podŕízené. Televize a tisk jsou pouze šiřitelé jejich „královských“ naŕízení. Když otroci prahnou po svobodě a demokracii, tak dostanou svobodu a demokracii, a to takovým zpúsobem, o jakém se jim ani nesnilo. Zvéstovatelé rozehrají takovou frašku, že lidé pak nejenže nestojí o svobodu, ale naopak jsou ochotní líbat své okovy, jen aby všechno zústalo jako dŕív. Je to jako v tom porekadle – abyste učinili človeka šťastným, mu¬síte mu nejdŕíve všechno vzít a pak vrátiť alespoň púlku. V globálním méŕítku jsou všechny války, revoluce, boje o svobodu a demokracii jen pouhá lež, krásná pohádka, kterou vymysleli mocní tohoto sveta a které jsou otroci nuceni véřit. Ve skutečnosti stojí za všemi témito událostmi jen peníze, velké peníze.
Přejí si otroci pocítiť svou národní dustojnost? Pro¬sím, zvéstovatelé jsou tady. Přejí si vzrušení ze skandálú a verejných odhalení – vyberte si, prosím, co se vám líbí nejvic. Vždyť lidé jsou tak ubozí ve svých každodenních touhách a přáních. Nic je nezajímá tak jako néčí tragédie. Mocní tohoto sveta pro vás sehrají jakékoli divadlo, cokoliv, jen zustaňte otroky, zustaňte v davu, buďte jako všichni a myslete jako všichni. Je jich málo, ale uméjí ŕídit. No, a otroci vždycky zústávají jen otroky. Zárodky otrockého myslení a chování jsou předávány z generace na generaci a jen málokomu se darí vymotať se z tohoto začarovaného kruhu. Proto vždy byly a budou kasty vládcú a davy otrokú…
….Uvedú jednoduchý príklad toho, jak prední farma-ceutické společnosti vydélávají obrovské peníze pri ma- nipulaci s vědomím otrokú. Pouze vyprovokuj í v celo- svétovém méřítku spekulace kolem nějaké nemoci. A to je všechno. Toto je jejich počáteční investice, která se pak stokrát zúročí… Napríklad vytvorili problém s AIDS a zajistili si tak stabilní finanční príjem z prodeje drahých lékú, které v podstaté vúbec tento problém pacienta neřeší…„Stačilo, aby do celé¬ho svéta vytroubili zprávu o možné hrozící epidémii tu¬berkulózy a hned na tom vydélali slušné peníze. Nebyl bych překvapen, kdyby si vymysleli (až jim dojdou štan¬dardní nápady) néjaký zmutovaný vírus chrípky, který se na človéka přenáší ze zvířat nebo ptákú.“
….Přidáte-li k uvedeným informacím zaplacený názor nékolika vědcú z předních svetových virologických laboratoŕí, pak zcela a bez vý¬hrad tuto informaci prijmete. Pro ně je dúležité, abyste tomu uvéřili, následné strach a pud sebezáchovy udélají mnohem více než všechny reklamy na léky dohromady. A co se týká viru, nemusíte se bát. Pokud výstrel na¬slepo nevyvolá patričný rozruch a neovlivní davy, bude nahrazen ostrým nábojem. Pokud matka príroda takový virus ješté nevytvorila, lidé jí pomohou. A to vše jen proto, aby vydělali miliardy na vakcínách proti tomuto viru.
V podstaté jsou to moc šikovní chlapi! Jsem uchvácen jejich geniálními návrhy reklamy a schopností zabezpečit slušný príliv kapitálu. A co je nejdúležitéjší, všechno probíhá férovévy pečujete o své zdraví, oni pečují o své peněženky. Přičemž když si léčíte s použitím jejich léku jednu nemoc, zároveň zcela zdarma dostáváte tri nové nemoci. V dúsledku toho se stáváte jejich rukojmimi a véčnými sponzory. Cožpak to není geniálni nápad jak trvalé doplňovat kapitál na úkor vašeho stra¬chu, citlivosti a otrockého myšlení?! Je to velký byznys. A velký byznys, to je vliv a moc.

AP2030
Návštěvník
AP2030

Vakcinace uz probehla davno ze vzduchu size chemtrails. ElenaFreeland.com

josef
Návštěvník
josef

najdi si důvěryhodnější zdroj

lilu
Návštěvník
lilu

zprava z terenu: Samhainove “testovanie” uz ukazalo svoj ucinok. odisla z nich Bozska iskra a nadej, je to vidno na ociach. temnota ich obostrela a vstupila do nich. uz je ich Pan niekto iny..

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Bude to hrozný,jestli se tohle uskuteční a jak vidíme vývoj ,všechno k tomu směřuje.
Sedím tady teď u stolu, piju čaj a dívám se na obrazy na stěnách…
svoje,mých kamarádů,bratra,jež už nežije,všech těch neznámých i známých umělců,které člověk někde objevil,dostal nebo ukořistil,donesl domů a jásal nad krásou,barvami, motivy a tvary.
Co by tomu dnešku tak řekli tito všichni duchovní přátelé?Představuji si ty,které jsem znala a už slyším jejich udivené tázající se hlasy,smích nad absurditou plánů těchto společností psychopatů..a říkám si,co bychom dělali,co bychom si na ně vymysleli kdyby tady všichni seděli a
přemýšleli jak z toho ven anebo co s tím..,ale vůbec mně nic nenapadá.
Ja opravdu nevím ,co budu dělat…Ještě nejsem ani jednou testovaná,vždy se mi zatím podařilo se tomu vyhnout.Očkování pro mně neexistuje.
Píchnout si nenecham nic.Jen přes mou mrtvolu.Pořád vysílám otázky vzhůru a čekám ,že mně osvítí a že to tady nějak obejdeme bez úhony,dělám si strašné starosti.Navíc mám na starosti
blízké,které jsou bezmocní a patří do těch skupin,na kterých by se tyto hnusné zlé creatury mohly vyřádit zcela beztrestně.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír
Thom
Návštěvník
Thom

Takú útechu vlaštovka nechcela…

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Toho hajzla bych chtěla mít doma na pár hodin.Do smrti by na to nezapomněl.Syčák.

Dáša
Návštěvník
Dáša

“Do třetice Prymula kroutila hlavou nad tím, že se lidé bojí chodit na testy, aby se neukázalo, že jsou nemocní. Bojí se, co by si pak o nich mysleli sousedé. A bojí se také o práci. K exministrovi se prý dostaly příběhy lidí, kteří nešli na testy po nátlaku zaměstnavatele.”
Ten článek vejde do dějin.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša
a ten vůl už do dějin vešel. Ten parchant se nestydí vést takové kecy ,když všichni vědí , že je v tom svinstvu finančně zainteresovanej. Je to rozumování vola do vlastní kapsy.

Richard
Návštěvník
Richard

Nejste očkovaná ani proti tetanu?

Oleg
Návštěvník
Oleg

skvělý proslov prezidenta trumpa.

https://www.bitchute.com/video/dSELMNYyLYIa/

zazracne_dieta
Návštěvník
zazracne_dieta

Video zachytávajúce zásah do hlavy mladíka v BA 17.11.2020

https://youtu.be/ENcRWOC28-8

ds4428
Návštěvník
ds4428

Střílet děti do hlavy?
To si dnes dovolí snad už jen v Izraeli.
A to výhradně jen do palestinských dětí.
Za to budou tito fašisti viset.
Slovácí si ty fašisty pověsí na lucernách sami.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Nebýt otočený, je bez oka.
Kousek doprava dolů a byl na marách.

josef
Návštěvník
josef

Neuvěřitelné vyjádření, agresivní a hysterická byla jen policie. Proč si tam nevzali antikonfliktní tým ? Nehodilo se jim to ? Jak ten 15let kluk mohl ohrožovat ? Pokud policie (pokud to vůbec policie byla když neměla identifikační značky) neumí vládat stres a reaguje na sebemenší podnět útokem (jak je zjevné ze všech vidií) není to Policie.
Celá akce byla o obrovském strachu, ale jejich. Viz i to bušení do toho poslance

josef
Návštěvník
josef

Včerejší pozdrav a podpora na Slovensko z Brna 😉
https://www.youtube.com/watch?v=ZnX10lPrVWw