VIDEO: Záhadná nemoc v USA způsobuje dušnost, mdloby, bolesti hlavy a ztráty...

VIDEO: Záhadná nemoc v USA způsobuje dušnost, mdloby, bolesti hlavy a ztráty vědomí v budovách a objektech škol, kde byla nainstalována 60 GHz bezdrátová pojítka WiGig pro budoucí indoor-outdoor propojení na 5G sítě! Americká FCC veřejně přiznala a publikovala dokument, který odhaluje fyzikální vlastnost elektromagnetického vlnění na 60 GHz, které je pohlcováno molekulami kyslíku! Objev pochází z amerického vojenského výzkumu DARPA pod kódovým označením Projekt Bizarre, který hledal frekvenční zbraň hromadného ničení na zabíjení milionů lidí pomocí frekvence, která v lidských tělech povede k rozkmitání molekul kyslíku v lidské krvi a k indukci hypoxie! V dosahu frekvence se molekuly kyslíku v krvi lidí rozkmitají jako v mikrovlnce, nastává krevní hypoxie a člověk se začíná pomalu dusit!

VIDEO: Záhadná nemoc v USA způsobuje dušnost, mdloby, bolesti hlavy a ztráty vědomí v budovách a objektech škol, kde byla nainstalována 60 GHz bezdrátová pojítka WiGig pro budoucí indoor-outdoor propojení na 5G sítě! Americká FCC veřejně přiznala a publikovala dokument, který odhaluje fyzikální vlastnost elektromagnetického vlnění na 60 GHz, které je pohlcováno molekulami kyslíku! Objev pochází z amerického vojenského výzkumu DARPA pod kódovým označením Projekt Bizarre, který hledal frekvenční zbraň hromadného ničení na zabíjení milionů lidí pomocí frekvence, která v lidských tělech povede k rozkmitání molekul kyslíku v lidské krvi a k indukci hypoxie! V dosahu frekvence se molekuly kyslíku v krvi lidí rozkmitají jako v mikrovlnce, nastává krevní hypoxie a člověk se začíná pomalu dusit!

Všichni si určitě pamatujete, jak v lednu a únoru tohoto roku začala z čínského Wuhanu přicházet videa, která zachycovala děsivé záběry lidí, jak stojí na ulici nebo v metru, ale najednou se skácí a padnou k zemi, přičemž předtím se nezdálo, že by kašlali, že by se dusili, že by nějak byli nemocní. Tyto záběry vyděsily opravdu mnoho lidí, protože něco takového se normálně nevidí a je nutné zdůraznit, že tyto záběry se, kromě Číny, už nikde jinde ve světě v souvislosti s koronavirem neobjevily. Jenže, málokdo v Evropě věděl a tušil, že tyto děsivé zážitky padajících lidí se už objevily před skoro 3 roky, a to nikoliv v Číně, ale v USA ve školách. Americká média přinesla v roce 2017 sérii reportáží o záhadné nemoci, která propukla na škole v Texasu. Po nástupu školáků do školy v Arlingtonu ten rok na podzim totiž došlo k několika děsivým událostem.

Nichols Junior High School v Arlingtonu

V texaské škole Nichols Junior High School ve městě Arlington došlo ve sborovně ke kolektivnímu omámení a téměř omdlení několika pedagogů a škola byla evakuována pro podezření na únik nějaké jedovaté látky do ovzduší [1]. Jenže následné šetření a měření žádnou toxickou látku nezjistilo ve vzduchu, nebyly zjištěny ani spóry nebo plísně, prostě nic. Jenže, situace se nezlepšila a studenti začali hlásit pocity nevolnosti, bolesti hlav a určitá část studentů se začala dusit, že nemohou dýchat. Rodiče znovu zalarmovali hygienu a bezpečnostní složky, stejně tak si stěžovalo 60 učitelů školy a nakonec došlo k odvolání ředitele školy. Záhada se ale nevysvětlila a situace došla tak daleko, že některým studentům a učitelům bylo ve škole tak špatně, tak těžko se jim dýchalo, že začali odmítat do školy chodit. Ředitel byl totiž podle slov učitelů jediný, který se učitelů a studentů zastával v celé věci záhadné nemoci před zástupci radnice a zřizovateli školy. A ti ho namísto uznání odvolali.

VIDEO: Učitelé začali omdlévat, školáci lapají po dechu, jakmile se vzdálí od školy, příznaky ustupují, až s určitou vzdáleností od školy úplně vymizí

Během školních prázdnin v létě 2017 došlo v mnoha školách v USA ke sponzorovanému upgradu školních bezdrátových sítí a k nainstalování v té době ještě experimentálních a bezdrátových sítí WiGig, které operují na frekvenci 60 GHz a mají se stát nástupcem dnešních WiFi sítí. Technologie WiGig má být vnitřním protipólem externích 5G sítí a má s nimi být plně kompatibilní. V této kauze záhadné nemoci je podle americké alternativy hlavním podezřelým právě technologie WiGig. Existuje pro to hned několik indicií.

Ve zmíněné škole v Texasu se začal tento fenomén a záhadná nemoc objevovat v září 2017 s počátkem školního roku. Předtím nikdo problémy neměl. V okolí nebyla zahájena žádná těžba břidlicového plynu, že by třeba do budovy školy unikal plyn, což by ale okamžitě bylo zjistitelné a detekovatelné, ale testy vzduchu žádnou kontaminaci neodhalili. V reportáži americké televize dokonce zaznělo, že několik učitelů bylo diagnostikováno lékaři s respiračním poškozením. Nikde tedy nebyl naměřen únik plynu, toxické látky, ani spór nebo plísní. Proč tedy s počátkem nového školního roku se učitelé a školáci začali dusit a omdlévat?

Vysvětlení je jednoduché a přitom opravdu děsivé. Reportáž americké televize zmínila, že Nichols Junior High School v Arlingtonu je školou pro školáky ze sociálně slabých rodin, jedná se tedy o děti nezaměstnaných, černochů a Hispánců. Tyto školy se označují jako “Title 1” školy s odkazem na federální zákon o veřejném školství, kde školy zřízené podle článku 1 (Title 1) mají speciální finanční úlevy a rovněž kompenzační programy pro studenty ze slabých sociálních poměrů.

Jinými slovy, na americké alternativě panuje přesvědčení, že Nichols Junior High School v Arlingtonu se stala testovací laboratoří pro americkou DARPA, která chce na “deplorables”, tedy postradatelných a chudých dětech černochů a Hispánců, otestovat účinky 60 GHz elektromagnetického vlnění emitovaného WiGig bezdrátovými pojítky ve škole. Popisované příznaky v reportáži americké televize jsou naprosto příznačné. Učitel popisuje, jak se mu postupně začíná najednou dělat špatně, když se blíží ke škole. Není ještě v budově, teprve se k ní blíží a už cítí projevy svého těla, je mu zle, postupně to graduje, jak se přibližuje.

Tajný armádní výzkum DARPA z konce 60. let měl najít prostředek dokonalé frekvenční zbraně. V rámci Projektu Bizarre se to podařilo

Tohle je typický projev vysokofrekvenčního vlnění. Abychom pochopili, o co se jedná, musíme si nejprve vysvětlit vliv elektromagnetického vlnění na molekuly látek. Každá molekula je za určitých okolností ovlivnitelná pomocí elektromagnetických vln. Koncem 60. let minulého století prováděla americká armádní instituce DARPA (tehdy označovaná krátce ARPA), tedy Defense Advanced Research Projects Agency, v překladu Agentura pokročilých výzkumných projektů obrany, převratný výzkum v oblasti elektromagnetického vlnění. Program měl název “Projekt Bizarre” a zahrnoval studium vlivu jednotlivých frekvencí na lidské tkáně, organismy, molekuly atd. Projektem se v roce 2008 dokonce zabývala i vyšetřovací komise OSN, která zkoumala tzv. elektromagnetický terorismus [2].

Z tohoto výzkumu radiofrekvenčních zbraní vyšel poznatek, jak se chová elektromagnetické vlnění 60 GHz na organismech a mozcích primátů. Pokud má vysílač tuto frekvenci, potom se začne dít zvláštní věc. Na frekvenci 60 GHz je totiž elektromagnetické vlnění doslova “požíráno” molekulami kyslíku a dochází k mohutnému útlumu a zkrácení dosahu vlnění. Molekuly kyslíku pohlcují toto vlnění a přeměňují jej na teplo. Vlnění způsobuje polarizaci molekul kyslíku, laicky tedy řečeno vzniká “kmitání” molekul, což vede ke změně biologické reakce s červenými krvinkami. Polarizovaný kyslík se nedokáže navázat na krevní buňku v krvi, protože 60 GHz vlnění způsobuje rotaci molekuly a její kmitání ve fázi s elektromagnetickým vlněním 60 GHz. Frekvenční útlum je biochemicky způsoben právě touto interakci s molekulami kyslíku, kdy se energie elektromagnetického vlnění přemění na teplo spotřebované při pohlcení a rozkmitáním molekul kyslíku v krvi.

Americký regulátor FCC publikoval dokument a stanovisko k sítím WiGig, kde potvrzuje objev DARPA, že frekvenci 60 GHz pohlcují a utlumují molekuly kyslíku

Americký federální regulační úřad pro komunikace publikoval na svém webu dokument [3], který tento objev DARPA potvrzuje, že tuto frekvenci používají špionážní satelity pro komunikaci ve vesmíru mezi sebou, protože tam není kyslík a nedochází k útlumu, ale odposlech ze Země není možný, protože vlnění je při vstupu do kyslíkaté atmosféry ihned utlumeno po několika stovkách metrů v atmosféře. Dokument uvádí, že díky této vlastnosti bude 60 GHz frekvence široce používána pro směrové antény a přenosy dat vysokými rychlostmi na krátkou vzdálenost. Výhodou je podle FCC i to, že díky mohutnému útlumu s druhou mocninou vzdálenosti bude možné použít 60 GHz vysílače vysílající na stejné frekvenci v jednom místě, ale různými směry, protože díky mohutnému útlumu díky pohlcování frekvence molekulami kyslíku se vysílací stanice mezi sebou nebudou rušit.

Odtajněný náhled projektu Bizarre.

Z dokumentu jasně vyplývá, že WiGig technologie na 60 GHz je přímým pachatelem zdravotních událostí na škole Nichols Junior High School v Arlingtonu  v Texasu. Lidé při přiblížení ke škole měli pocity dušnosti, že nemohou dýchat, mozek začal pociťovat nedostatek kyslíku v krvi, u někoho se to projevilo omámeností, u jiného to byla bolest hlavy. V blízkosti vysílače lidé pociťovali stavy dušení a mohlo dojít k omdlení. Molekuly kyslíku v lidském těle totiž začínají kmitat v důsledku elektromagnetické energie 60 GHz a odpojují se v krevním řečišti od červených krvinek, krvinky tak nedokáží do mozku a dalším orgánům dopravit molekuly kyslíku, protože ty jsou energeticky rozkmitány, zahřáty a vyřazeny z krevního transportu. Děsivá charakteristika poprvé popsaná Darpou v projektu Bizarre tak bude po hromadném nasazení WiGig sítí použita jako hromadná zbraň na vyvolání zdánlivých nevysvětlitelných respiračních nemocí obyvatelstva, které budou simulovat virové nákazy.

Sítě WiGig budou rozkmitávat molekuly kyslíku, sítě Wifi 6E budou pro změnu reagovat s molekulami jódu

Nepůjde přitom o respirační problém, ale o problém pohlcování 60 GHz elektromagnetického vlnění molekulami kyslíku v lidském těle. Dalším poznatkem projektu Bizarre je i frekvence pouhých 6 GHz, která je absorbována a utlumována v molekulách jódu. Jódový deficit v lidském těle způsobuje řadu děsivých a civilizačních nemocí [4], poruchu učení, poruchy vývoje plodu, snížení intelektu v důsledku nerozvinutí synapsí v mozku, zkrátka zhloupnutí populace atd. A jistě jste už zaregistrovali, že se chystá nová verze Wifi s názvem Wifi 6E, která bude právě využívat frekvenci 6 GHz, která je pohlcována v molekulách jódu. Doufám, že víte, co to znamená. Je to genocida západní civilizace za bílého dne.

Svědectví matky a dcery, co se děje ve škole.

Znovu bych chtěl poděkovat Davidu Formánkovi ze serveru Otevři svou mysl, který připravil a otitulkoval video použité výše v tomto článku, kde americký aktivista Joe Imbriano popisuje tyto případy v USA. Ve videu je i reportáž americké televize, takže sami si můžete udělat představu o této záhadné nemoci, která se projevuje tak, že když se blížíte k budově školy, začíná vás bolet hlava, těžko se vám dýchá, uvnitř školy lapáte po dechu a učitelé omdlévají, aniž by specialisté naměřili jakýkoliv únik plynu nebo toxické látky. Jakmile opustíte budovu, začne se to zlepšovat, když jdete dál a dál od budovy školy, je to lepší a lepší, až po určité vzdálenosti symptomy zcela vymizí.

Poznatky z utajovaného vojenského výzkumu o frekvenčních zbraních se dnes testují na lidech v amerických školách pro chudé černochy a Hispánce a v Číně na obyvatelích metropole Wuhan?

Nemusíte být Einsteinové abyste poznali, že se jedná o charakteristické projevy elektromagnetického útlumu, kdy s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje vlnění se biologické projevy frekvence na lidský organismus zeslabují. Spolu s těmito informacemi musím přehodnotit své pohledy na události v Číně. Ti padající lidé ve Wuhanu na ulici zdaleka nemuseli padat kvůli agresivnímu viru, ale kvůli tomu, že byli v dosahu výkonného 60 GHz frekvenčního signálu WiGig vysílače. Po prostudování materiálů okolo Projektu Bizarre říkám, že je to pravděpodobnější vysvětlení, než je účinek nějakého viru, že by na místě složil člověka.

Pokud někdo stojí na místě v dosahu vlnění delší dobu, postupně jeho tělo pohltí tolik elektromagnetického vlnění, že v těle se rozkmitají molekuly kyslíku do takové míry, že selže schopnost červených krvinek dopravovat molekuly kyslíku do mozku a člověk zkolabuje, nastává totiž hypoxie. Jestliže se začínají vyrábět WiGig routery a síťové prvky, které budou na frekvenci 60 GHz provádět to, co koncem 60 let zjistila v projektu Bizarre organizace americké armády DARPA, potom se obávám, že plán na depopulaci této planety vstoupil do své finální fáze.

Lékaři diagnostikovali některým lidem ze školy poškození dýchacích cest.

Pokud tyto informace zhodnotíme a podíváme se na možnosti různých interpretací, potom příznaky lidí, kteří stojí, nekašlou, ale najednou padnou tváří na zem, daleko pravděpodobněji ukazují na ztrátu vědomí způsobenou nedostatečným okysličením mozku, k čemuž ale nemůže dojít na ulici, protože člověk, kterému se toto přihodí, je obvykle pacient v závěrečné fázi zápalu plic a rozhodně nebude stát někde na ulici s taškou v ruce. Jediné možné jiné vysvětlení je, že hypoxie vznikla náhle, při pobytu na ulici, najednou krev v těle člověka přestala do mozku dodávat kyslík.

Jediné možné vysvětlení je důsledek 60 GHz elektromagnetického vlnění v dosahu člověka. Otázkou je, proč nepadnou všichni lidé v okolí. Každý člověk má různou kapacitu plic a různou kvalitu krve a její schopnosti vázat kyslík. Je velmi pravděpodobné, že krátká expozice položí k zemi jen jednotky procent lidí v dosahu. Při vyšším výkonu vysílače, vyšším wattovém výkonu, by to mohly být i desítky procent lidí v dosahu emitéru. Domácí a kancelářské WiGig zařízení mají jen několik málo wattů. Nechci si představit, co by způsobily vysokovýkonné vysílače se stovkami nebo dokonce kilowatty vysílacího výkonu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

5G sítě budované v ČR na kmitočtu 60Mhz, oficiální stránka Českého telekomunikačního úřadu: https://60ghz.ctu.cz/cs/stanice
Při frekvenci https://stop5g.cz 60Ghz se člověk dusí (jak prorokovala loutka globalistů Gréta – to ale řekla to v souvislosti s klimatem). Pobouřený technik (co montuje 5G sítě) se podíval dovnitř na tištěné spoje od krabičky 5G a našel tam na součástce nápis COV-19: https://rense.com/general96/5G-Covid.mp4

Rudolf
Návštěvník
Rudolf

Tisíce a tisíce 5G antén v České republice co vysílají kolem 60 GHz – Genocida Vás a celého biologického života a přímém přenosu, teď a tady v České republice. Česko prober se!!!
https://stop5g.cz/druha-vlna-pandemie-60ghz-mapa-pokryti-5g-nemuzete-dychat-genocida-projekt-bizarre-wigig-ceska-republika/

Jaris
Návštěvník
Jaris

Da se vubec neco Americe verit? Ti umi z komara vykouzlit velblouda. Neverim jim ani slusny pozdrav. Slova pravda, poctivost, slusnost, zmizely davno z jejich slovniku. Misto nich hraji prim slova lez, podfuk, a podraz.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Jaris
Celkem logické. Předci zločinci, ti dnešní také. Mají to v genech.

sys
Návštěvník
sys
Kellnerovo 5G
Návštěvník
Kellnerovo 5G

Český vědec, doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., objevil, jak vyléčit těžká zranění páteře!!!!!

Nanovlákna by mohla obnovit přerušenou míchu, ale opět český lékařský tým vynalézá “na koleně”, nemá dostatek peněz, aby to rozjeli ve velkém.

Nanovlákno je z kyseliny hyaluronové, osadí se nervovými buňkami pacienta. Nervové buňky dorůstají podél nanovláken a a dají tak vzniknout jeho vlastní nové nervové tkáni.

Patent má pan docent Vladimír Velebný, firma Contipro a.s.

https://www.facebook.com/Contipro/

https://www.4spin.info/

———–

Zatímco miliardy dotací v Česku vysávají dodnes nepotrestaní “miliardáři”, staří tuneláři, zloději státních podniků a rozkradači bank v 90. letech Babiš, Kellner, Komárek, Křetínský, Chrenek…

Miliardáři na podpoře. Jaké dotace čerpají firmy nejbohatších Čechů?
https://zahranicni.ihned.cz/c1-65847300-dotace-pro-miliardare

Petr Kellner, zloděj státní České pojišťovny za pomoci Klause a Kočárníka, je na 68. místě nejbohatších lidí na světě s majetkem 15 miliard USD (373 miliard Kč).

Kellner si za nakradené peníze koupil O2 (český Telecom) a vybírá v Česku i státní mýto pomocí svých firem CzechToll/SkyToll.

Kellner staví v Česku 5G síť z čínské produkce Huawei prostřednictvím svých firem O2, CETIN, vlastně i Nordic Telecom.

Kellnerova firma O2 a Otrubova firma Nordic Telecom v Česku již od roku 2019 “vysílají” vysokorychlostní internet 5G na síti 3,7 GHz. Frekvenci 3,7 GHz získaly v dražbě v roce 2017 od státního Českého telekomunikačního úřadu, který spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

Otruba je advokát, takový Kellnerův bílý kůň, takže celou 5G bude vlastně kontrolovat Kellner.
Otruba – majitel Nordic Telecom, pomáhal Kellnerovi i Goldman Sachs
Advokát Tomáš Otruba koupil firmu nefunkčních elektronických zdravotních knížek IZIP, kterou založili politici ODS Ouzký a Cabrnoch a jež vytunelovala 2 miliardy korun z VZP. Chce firmu očistit a postavit na ní byznys s elektronizací zdravotnictví v Česku. Byl u toho, když se tehdy Kellnerova Česká pojišťovna spojovala s italskou Generali. Pro nejbohatšího Čecha Kellnera také pomáhal získat operátora O2. Bankéři z Goldman Sachs zase Otrubu pověřili vyjednáváním za majitele dluhopisů při pádu Sazky, což byla donedávna největší tuzemská insolvence.
https://archiv.ihned.cz/c1-65294370-skoncil-s-advokacii-a-vrhl-se-do-investic-skupuje-problemove-projekty-a-chce-je-vratit-zpet-do-hry
https://www.borovan.cz/41111/otrubova-firma-nordic-telecom-kupuje-polovinu-operatora-libli

20.6.2019 Operátor O2 představil první síť 5G spuštěnou v Kolíně
Síť 5G O2 v Kolíně testuje společně se společností CETIN a vybavením od společnosti Ericsson. Technologii operátor spustil na pronajaté testovací frekvenci 3,5 GHz doplněné o technologie Massive MiMo 64T64R a 256QAM.
https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/643721-Operator_O2_predstavil_prvni_sit_5G_spustenou_v_realnem_prostredi.html

Telekomunikační operátor Nordic Telecom na vlastní síti 3,7 GHz poskytuje vysokorychlostní internetové připojení vzduchem na doma využívající technologii 5G.
https://www.nordictelecom.cz/podpora/site-a-technologie

27. 1. 2020 Babišova vláda odvolala předsedu Českého telekomunikačního úřadu. Důvodem jsou neshody ohledně 5G sítě
Vláda v pondělí odvolala předsedu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka, a to s okamžitou platností. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Novák sám v pondělí ráno oznámil rezignaci kvůli snaze ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jaromir-novak-cesky-telekomunikacni-urad-ministerstvo-prumyslu-karel-havlicek_2001270943_onz

mantid
Návštěvník
mantid

Minstrel showman Vojtěch si začíná zvykat na první dávky uzurpátorské moci pod taktovkou nejoblíbenějšího kobliháře v dějinách České republiky:

“Jsou to věci, které nejsou extenzivním plošným zásadním zásahem do základních lidských práv a svobod, jak judikoval soud v rámci prvního rozsudku. V tom druhém rozsudku soud říkal, že se shoduje s prvním senátem, že pokud jsou to takto extenzivní zásahy, tak není možné postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale pokud nikoliv, tak to možné je,” uvedl. Doufá současně ve schválení mimořádného zákona s dočasnou účinností do konce roku. Omezující opatření by podle předpisu mohl resort vydávat po předchozím souhlasu vlády. V případě hrozby prodlení by mohl jednat sám.

https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/101227/nouzovy-stav-konci-ministerstvo-ale-bude-dal-omezovat-obchody-i-akce-mame-na-to-pravo-rekl-vojtech.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Kamaráde, pod taktovkou samotného ďábla soutěžíš o titul nejnenáviděnějšího člověka v ČR. Snad ti za to ta tvoje politická kratochvíle s brzkým datem spotřeby stojí.

Rybička Bělička
Návštěvník
Rybička Bělička

mimo tema, památník pana Koněva

“Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v pátek prohlásil, že bude nezbytné obnovit památník sovětského maršála Ivana Koněva v Praze, a to na základě závazků z česko-ruské smlouvy z roku 1993. V televizi RBK označil za „dětinské“ české vysvětlování, že o odstranění Koněvovy sochy rozhodl na místní úrovni „jakýsi starosta“.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/cesi-musi-obnovit-konevuv-pamatnik-v-praze-vzkazuje-rusky-ministr-zahranici-40324212

Vladimír Trnka, Nové Strašecí
Dnes 14:33
Já bych tam dal sochu neznámého vojína, která by dostatečně vyjadřovala poděkování za osvobození. Život tu nasazovali právě ti bezejmení a řadoví vojáci.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Že šlo o akci pochybného individua, které se jakýmsi nedopatřením stalo starostou městské části, to je jasné už všem. Demontovat sochu, která odkazuje na jednu z nejhorších událostí v dějinách lidstva, která díky Sovětskému svazu neskončila pro lidstvo totálně tragicky, navíc po pětasedmdesáti letech, je čin hodný obecního blba. Neznámých vojínů je po republice dost, Koněvů asi moc ne. Pomník není kus nábytku v obýváku, který je možno vyměnit, když se zrovna znelíbí. Nedovedu si představit, že by v Brně na Moravském náměstí odstranili z podstavce neznámého Rudoarmějce a místo něj tam dali třeba náčelníka Sedícího býka.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša
náčelník Sedící býk by si pomník zaslpoužilů určitě víc nez Vlasovci.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Rybicka

Bohuzel ti akcni a hloupi podprdelnici Soudruhu nedomysleli, ze podle cl. 10. Ustavy, nejenom s EU a NATO, ale i Smlouva s Ruskem JE pro nas Mezinarodni Smlouvou, a tudiz je NADRAZENA nasemu pravnimu radu…
Sorry, jako, borci… pujdete na prevychovu. 😉

Brigita
Návštěvník
Brigita

Je to váš názor, ale taký alibistický. Maršál Konev im, neznámym vojakom, velil. Bez veliteľa neznámy vojak oddychoval a naberal silu.

mantid
Návštěvník
mantid

Tak si tak říkám, co je ten Prymula vlastně zač?:

(Rádoby) Uznávaný odborník v problematice imunizace a vakcín přišel na ministerstvo v éře ministra Miloslava Ludvíka v roce 2017, když předtím v roce 2016 musel skončit jako ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Z toho postu jej v roce 2016 odvolal tehdejší ministr Svatopluk Němeček. Ten viděl problém v napojení ředitele Prymuly na firmu Biovomed, která vytváří klinické studie pro farmaceutické firmy a kde působila Prymulova dcera.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prymula-oznamil-babisovi-ze-skonci-a-to-uz-tento-mesic-105994#seq_no=4&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=QJ5VjxiZdDl-202005151704&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=

A co se nadpisu článku týče, tak za mě osobně: “Táhni a už se nevracej, komediante! A roušky si strč do prdele!”

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Prýmulas je lobista těch nejtěžších farmaceutikgauners nosatých.

mantid
Návštěvník
mantid

Jo, on to na férovku v rozhovoru i přiznává, že chce od vlády odejít za nabídkou právě těchto společností. DVTV má sice všelijakou pověst, ale bylo vidět, že i Veselovký se v rozhovoru s Prymulou cítil dost nesvůj. Je tam vidět, že Prymula je v podstatě psychopat, bez emocí, bez jakéhokoliv soucítění, na dotazy odpovídal jako robot – tamhle je cíl, tam jdeme, nic okolo nás nezajímá. Kdo ví, kde tyhle sráče vyhrabávají. Každopádně bude na stopro u těch společností prosazovat povinné očkování, klidně si na to vsadím.

Dan
Návštěvník
Dan

Prymula alespoň na mě působil jako typický podvodník ihned, co se vedle Babiše objevil. A jeho minulost taky něco naznačuje.

mantid
Návštěvník
mantid

Přiznám se, že já jsem ho registroval jen periferně, to až když dostával čím dál více pravomocí a začal hulákat řadu nesmyslů, tak jsem zbystřil. Působí na mě jako hrozná svině, nemůžu si pomoci.

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

To samý. Vidím mu to na očích.

Banana boo
Návštěvník
Banana boo

Do tejto elektrosmogovej témy sa veľmi hodí pridať info o biorezonančnom prístroji Somavedic vymysleného, vyrábaného, rokmi testovaného a skúšaného, zdobiaceho výbornými výsledkami z vašej vlasti. Harmonizuje priestor, všetko živé, taktiež vodu, odstraňuje negatívne účinky geopatogénnych, psychosomatických zón, vodných krížov a tiež elektrosmogu (takže aj mikrovlnného žiarenia).Pracuje na princípe vyžarovania frekvencií vzájomných pozícií drahokamov a polodrahokamov. Vyžaruje do priestoru záporné ionty. Tým že harmonizuje telo, človeku sa dostáva viac životnej energie, má liečivé účinky a tiež zlepšuje spánok. Odstraňuje bolesti hlavy, chrbta a mnohé iné poruchy. Pýtal som sa napríklad operátorky, či nie je hlučný, písala že vôbec, dá sa pri ňom aj späť, no vhodné je mať ho skôr v strede domova, aby bolo vyžarovanie rovnomerné, napríklad v obývačke. Prístroj môže byť zapnutý nonstop, spotreba energie je veľmi nízka. Záruka prístroja je 5 rokov, garancia vrátenia peňazí 60 dní a dlhodobá spokojnosť zákazníkov 99,9%. Overené nezávisle tromi laboratóriami a má 5 certifikácií. Už som rozmýšľal dávnejšie nad kúpou, len som na to časom pozabudol a tento článok mi to pripomenul.
https://www.somavedic.cz/

pzv
Návštěvník
pzv

Ak chceš počuť môj názor, tak by som do toho nešiel. Podľa popisu, čo si sem dal, to vyzerá na klasický podvod. To by musel daný prístroj fungovať na základoch nejakej novej, neoficiálnej fyziky. V rámci súčasnej fyziky je to nezmysel. A ak by fungoval na základe “novej fyziky”, tak jeho autori by kandidovali na nobelovku a nemuseli by si privyrábať podomovým predajom.

Nehovoriac o tom, že okrem neškodného podvodu, môže prístroj vyžarovať aj niečo škodlivé, hlavne ako bude zapnutý nonstop.

Jediné, čo aspoň trochu má základ v mne známej fyzike sú záporné ióny vo vzduchu, ktoré môžu u človeka stimulovať rýchlosť rozmýšľania (a teda subjektívny pocit sviežosti). Ale ani o tejto téme nemám dosť informácií na to, aby som ju niekomu doporučil ako bezpečnú.

Téma drahokamov a polodrahokamov zaváňa podvodom.

Je tiež možné, že si plánuješ kúpiť obyčajný, dôkladne predražený, ionizátor vzduchu.

Dan
Návštěvník
Dan

Koupit tzv. “harmonizační” lampu s pochybným a neověřeným účinkem za 17k, tak to se opravdu vyplatí 🙂

sys
Návštěvník
sys

To asi ne.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

VÝBUŠNÉ!
Vcera 14.5.2020 na zasedani Italskeho Parlamentu Ctihodná (Onorevole=poslankyně)
SARA CUNIAL pojmenovala veřejně ZLO SPIKNUTI PROTI LIDSTVU, včetně jeho aktérů:
https://uloz.to/file/pRIObXLGRe2v/proslov-italske-poslankyne-ve-snemovne-ze-14-kvetna-2020-tykajici-se-billa-g-mp4
GRAZIE SARA – SEI IL N° 1 !
Kdo z NAŠICH bude prvni ? 😉

nel
Návštěvník
nel

Nikdo, bude se zase dělat, že nic nikdo neřekl. Co tak požádat europoslance Davida?

sys
Návštěvník
sys

Moc hezký.