VIDEO: Záběry ze Sudetoněmeckého sjezdu v Augsburgu, v hlavních rolích Pavel Bělobrádek...

VIDEO: Záběry ze Sudetoněmeckého sjezdu v Augsburgu, v hlavních rolích Pavel Bělobrádek a Daniel Herman! My po nich chlebem, oni po nás kamenem!

VIDEO: Záběry ze Sudetoněmeckého sjezdu v Augsburgu, v hlavních rolích Pavel Bělobrádek a Daniel Herman! My po nich chlebem, oni po nás kamenem!

     Pravda, není to až tak stoprocentně výstižné, nicméně se pokusím vystihnout smysl tohoto rčení. Ten spočívá hlavně některými lidmi lživě  proklamovaných „přátelských vztazích“ k Německému landsmančaftu. Na AENews byla rozvedena debata na ožehavé téma a z něho vyplývající  nebezpečné problémy a následky, kterou mohou pro nás, jako stát, v nejbližší době nastat.

     Jak uvádí AENews [1], server Parlamentní listy.cz uveřejnil informaci, že zemský soud v Mnichově (SNR) zrušil změny  stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu z února loňského roku, kterým se sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR s ohledem na odsun Němců po II. sv. válce z Československa na základě dohod vítězných mocností z Postupimi. To znamená, že příslušníci landsmančaftu si mohou znovu nárokovat své požadavky na všechno, co jim bylo po válce, na základě Benešových dekretů, zabaveno. To je jedna stránka věci, která by mohla s největší pravděpodobností způsobit fatální následky pro občany, žijící na území dříve osídlených Němci.

Pavel Bělobrádek při projevu na Sudetoněmeckém sjezdu v Augsburgu, červen 2017.

     V intencích těchto skutečností pro nás vyplývá alarmující poznatek, že  z majetkoprávního hlediska jde o velmi závažnou záležitost, kterou ale k naší nelibosti a jistě za nesouhlasu většiny občanů významně  podporují některé politické osobnosti. Jde především o členy KDU-ČSL alias Lidovce pány Hermana a Bělobrádka, potažmo členy současné vlády ČR, kteří se naprosto bezskrupulozně, bezcharakterně a vlastizrádně vnucují, vtírají či podbízejí do přízně sudetoněmeckému Landsmančaftu, potažmo jejímu představiteli, krajně nesympatickému, falešnému,  sádelnatému žoku Herr Posseltovi. To jsou fakta.

      Není však od věci si položit otázku, co tím naši „vyjednavači“ vlastně pánové Herman, Bělobrádek a další „vlastenci“ vlastně sledují a čeho chtějí dosáhnout. Zda jim jde „jen“ o osobní prospěch, nebo od toho očekávají vlastizrádné následky ve formě znovu poněmčení pohraničí,  zpětného „zabrání“ bývalého území Němci obývaných Sudet a tak opět uvrhnout české pohraničí do područí Německa a znovu jej germanizovat, za což mohou očekávat nesmírný vděk vedení  landsmanšaftu včetně věcného (finančního) ocenění, případně, po dosažení svých cílů, zařazení  či významného postavení v řadách této organizace?

Vlevo zemský premiér Bavorska Horst Seehofer, podává ruku Berndu Posseltovi, šéfovi landsmančaftu. V pozadí Pavel Bělobrádek a za ním Daniel Herman.

     Nicméně, vrátím-li se k titulu článku pak nemohu jinak než konstatovat, že zatímco my jako demokratický stát (kéž by), resp. Česká republika se oficiálně snažíme o klasické „dobré sousedské vztahy“ mezi oběma státy (tedy my po nich chlebem), Německý landsmančaft (neplatí pro celé Německo) má záměry a cíle, které jsou pro nás naprosto nepřijatelné (tedy oni po nás kamenem). Je sice pravdou, že už méně také usilujeme o národní porozumění, ale i to má své důvody. Chtíc nechtíc, usilovat o stoprocentní smíření mezi oběma národy, tj.  Slovany a Germány je myslím,  z historického hlediska zcela vyloučeno.

Nicméně, usilovat o dobré sousedské a přátelské soužití je více než potřebné a jistě výhodné pro obě strany. Otázka je, zda také „jen“ o tyto mírumilovné cíle a ne jiné usilují  také jmenovaní páni, potažmo představitelé KDU-ČSL, TOP 09,ale také SL nebo mají vyšší, pro nás vlastizrádné cíle? Zmiňuji-li „představitele“ jmenovaných politických stran pak proto,  že si nemyslím a jsem o tom přesvědčen, že s těmito vlastizrádnými záměry, snahami a cíli  svých  představitelů (P. Bělobrádek předseda, D. Herman I. místopředseda KDU-ČSL) také souhlasí členové těchto partají, případně další občané

Posazení v první řadě: Posselt, Bělobrádek, Herman.

      Také si nemyslím, že by (jak je některými lidmi zmiňováno), faráři či kněží  v kostele při mších přímo vyzývali „své ovečky“ k segregaci dobrých a zlých kandidátů a nabádali či jim určovali, koho volit a koho ne. Už sama podstata této strany, založená na principu křesťanské, tedy náboženské  a rádoby demokratické ideologie dává předpoklady, že v rámci pobožností jsou v liturgických kázáních nepřímo, latentně řečeny či přednášeny jisté politické téze, které věřící (hlavně členy KDU-ČSL) touto cestou oslovují, případně je ovlivňují.

Každá politická strana používá své ideologické nástroje, ovšem v případě KDU-ČSL, se jedná o součást přibližování se a podpoře záměrů a cílů Německého landsmančaftu, spočívající rovněž na bázi křesťansko-demokratických principech (CDU). Zde už obě strany nacházejí značné vzájemné porozumění i když zřejmě každý s jinými cíli. Mluvit v tomto případě o jednání v duchu demokracie, resp. křesťanské víry je věrolomnost, rovnající se přátelství Boha se Satanem.

VIDEO: Bělobrádkův projev v Augsburgu

     Skutečnost, že se účelově , podvraťácky a především pokrytecky , tedy formálně a neoficiálně (?) setkávají naši představitelé vlády  s představiteli významného, byť pouze občanského sdružení Německého landsmančaftu (tedy nikoli s partnerem na stejné úrovni) dokazuje, že jde o specifické a separátní akce, které pod hlavičkou „upevňování dobrých  sousedských vztahů“ jasně naznačují, že jde o vlastizrádnou a cílevědomou kolaboraci  se sudetskými Němci. O vstřícnosti, srdečnosti a otevřenosti, s jakou přistupují k „drahým sudetským přátelům a krajanům“ resp. křesťanským partnerům svědčí i vřelé proslovy Daniela Herman či Pavla Bělobrádka  na sudetoněmecké slavnosti v Augsburgu.  Z toho jasně  plyne, že jakkoli se Herman a Bělobrádek snaží kamuflovat své vlastizrádné jednání těmi nejlepšími vlasteneckými proklamacemi a úmysly, jedno je jisté: cesta do pekla je vždy  dlážděna (rádoby) dobrými úmysly, kam nás může dovést jejich „přátelství, vzájemné porozumění a hlavně  hříšná nekřesťanská zločinnost.

– Jiří Baťa –

Videa a popisy fotografií vložil: -VK-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jan Novák
Návštěvník
Jan Novák

“Čechům dáme nažrat, aby na nás dělali během války ale až válku vyhrajeme, vyženeme je otročit na Sibiř, protože tato země byla vždy německá…” Reinhard HEYDRYCH

sinuhet
Návštěvník
sinuhet

Základní filosofií Hermana a Bělobrádka je vyvolat v Češích pocit viny za vyhnání Sudeťáků a dnes i za Cikány. Je to velmi rafinované , nebezpečné a podlé.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

V SPD to nějak smrdí podvodem na voliče jak Marina Le Pen jaká nadace G.Soros financuje SPD prosím Aeronet o reakci

Administrator
Admin

Zdroj takového tvrzení?

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Zdroj mého tvrzení nemluví k lidem narovinu snaží se rozestvat poslední dobou neuverejnuje nic co jedna o G.Sorosu snaží se to maskovat už tu nadaci sem našel Barclays
A když sem se ho ptal na pár věcí tak ignoruje tak co bychom čekali od loutky jak Marina Le Pen SPD smrdí podvodem sak sami uvidíme

Vladimir Paroubek
Návštěvník
Vladimir Paroubek

Nic nedodá, Kazatel je známý spamer biblických textů a psychicky narušená osoba.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Asi sem se trefil co přestaňte urážet Kavárenska prasstitutko

tana
Návštěvník
tana

Qui bono?
Evropané na západě a na východě vyznávali vždy různé hodnoty, Německo a Rakousko Uhersko např. nikdy neznaly moderní otroctví. Vlády byly ovlivněny takovými humanisty, jako Goethe /1749-1832/ a Schiller /1759-1805/, poukazujících na hodnotu každé lidské bytosti.
V té době jiné státy Evropy uznávaly otroctví.
Zrušení otroctví – Švédsko 1847, Portugalsko 1761, Anglie a Wales 1772, Skotsko 1776, Kanada 1793, Dánsko 1848, Francie 1848, Nizozemí 1863, USA 1865 / formálně 2015 Mississipi ratifikovalo zákon jako poslední/, a nakonec Tibet 1953 přičleněním k ČLDR.
No, a protože jsme měli my všichni na svých rukou krve málo, tak se v ní teď musíme mentálně utopit? Staré hříchy zapomenuty, a v těch nových nás máchají k snídani, obědu i večeři, jen abychom “nezapomněli”?

Ilona
Návštěvník
Ilona

Mezi odsunem Němců z ČSR a vyhnáním 360 tisíc Čechoslováků Němci ze života je podstatný rozdíl.
Sudeti a sudetomilové společně s pangermány se snaží přepisovat naše dějiny

Termín spojenců odsun, přesídlení, transfer nahrazují důsledně pojmem vyhnání.

Zrovna tak si vymysleli, že jsme při odsunu německého obyvatelstva z Československa i následně postupovali podle zásady kolektivní viny. 250 tisíc Němců u nás zůstalo, téměř 90 tisíc německých antifašistů odešlo do Německa zcela dobrovolně. Tisíce zajatců, tzv. sudetských Němců, se vracelo ze zajetí přímo do Německa. Kde je tedy ta vyřvávaná kolektivní vina?

Němci odsunutí a jejich potomci mluví o tom, že dříve, než jsme je vyhnali, jsme je okradli.

Jaká je pravda?
Podle rozhodnutí Spojenců, zvláště pak v souladu s Pařížskou reparační úmluvou, jsme byli povinni německý majetek konfiskovat tak, aby se nedostal zpět do německých rukou. Jednali jsme v souladu s mezinárodním právem. Takovouto konfiskaci nelze považovat za krádež. Nadto jsme nebyli povinni hodnotu takto konfiskovaného německého majetku odečíst ze svého reparačního konta.

Sudeti mají v platných stanovách a v programu požadavek na restituce a odškodnění. Nemají žádné nároky. Tato práva si sami nadělili.

Naopak my máme právo na reparace ve výši cca 360 miliard předválečných korun, tj. asi na 3 biliony současných korun, které Němci nám stále dluhují.

A tak bychom mohli pokračovat. Jeden jejich požadavek za druhým postrádá mezinárodně právní základ. Je proto nulitní. A přesto jedno a totéž již snad 70 let opakuji v domnění, že z nepravdy či dokonce ze lži opakováním udělají pravdu a tak přinesou vklad do přepisování našich dějin.

J. Kovář

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/benesovy-dekrety–sudety-vcera-a-dnes/

tana
Návštěvník
tana

Ilono, máte pravdu, ale zamyslela jste se,
1/ kolik Čechů by zahynulo, kdyby se a/ československo bránilo, b/ Češi by byli povoláni do Wermachtu?
2/ kolik Evropanů by nezahynulo, kdyby Francie a VB nebyly vůčí NSDAP vstřícní, kdyby např. nezastavily puč generála Becka proti Hitlerovi? /Beck věděl, že Německá armáda by nad československou zvítězila obtížně a za cenu velkých ztrát, protože Československo bylo zbrojní velmocí/. Kdyby nedaly naše území , včetně zbrojního průmyslu, Německu a Polsku? Nepředaly jim nejdřív Sudety, včetně adekvátní část zlatých rezerv, umístěných v jejich a Švýcarských bankách ,a potom Protektorát? A co kdyby vyslyšely požadavky Polska na zabrání celého Slovenska? Protože jeho “samostatnost” byla dílem Hitlera, ne jejich.
3/ Kdyby VB a Francie neslíbili Hitlerovi několik let “klidu na práci” na východní frontě, než konečně otevřeli západní frontu.
4/ Položila jste si otázku jak to, že po drtivé porážce VB a Francie na začátku války Hitler umožnil evakuaci jejich armád? V té době měl možnost je všechny vybombardovat a za kanál “nepustit ani myš”?
5/ Proč nikdy nebombardovali KT, i když bombardovali továrny vedle a na snímcích z leteckého průzkumu byly baráky oddělené od krematorií např. v Osvětimi jasně vidět?

Z tohoto úhlu pohledu pak situace vypadá úplně jinak – výsledkem války jsou zkažené vztahy mezi pro ně nepřátelskými státy. A odsun nebo vyhnání je jen zlatý hřeb. Umíte si představit, co by nastalo, nebýt odsunu?
1/ Vznikly by soudy, které by odsoudily řadu Němců a Čechů za rozvracení republiky + kriminální činy jako ublížení na zdraví a krádeže.
2/ Mnozí členové KS, Sociální demokracie a jiných NSDAP nepřátelských stran nebo němečtí Židé by se dočkali rehabilitace a zůstali by své vlasti /mnozí sice odsunuti nebyli, ale stejně raději odešli za příbuznými/.
3/ Předválečné strany by obnovily svou činnost.
4/ Nedošlo by k obrovskému transferu majetku a obyvatelstva – neměli bychom “vyloučené lokality” jako Šluknovsko, Broumovsko, Mostecko…..
A hlavně – žili bychom ve stabilním státě, bez mentálního zatížení různými křivdami, což postihuje nás všechny, v jeden moment oběti a v druhý pachatele.
Uvědomujete si, že NSDAP ve volbách nikdy nezískala nadpoloviční většinu a nebýt podpory ze zahraničí, nikdy by nedělala to, co dělala?

Jen pro ilustraci – ve stejné pozici bylo Dánsko, Holandsko, Belgie, Lucembursko, Francie a Itálie.
Kolaboraci soudili a odsoudili , viníky potrestali, a od 60-tých let mají od toho h*vna pokoj, zatím co u nás smrdí 70 let. Nejvyšší čas spláchnout, nemyslíte?

Holy
Návštěvník
Holy

Soustředěný útok na Národní domobranu zahájený šváby prolezlým denikem.cz přistrkovaný Pentarem Dospivou podporujicim Rimskeho klubare Robejska po zahajeni hlidkove cinnosti Krusnohorskzch psu na hranici s chalifatem Deutschland.

https://vk.com/wall-115421248_385

Sudetaci a vlastizradci, ceskych vlastencu co udrzi zbran v ruce na uhajeni republiky a ustavy je stale dost.

http://www.nwoo.org/2017/08/07/dva-muzi-z-davu-vzkaz-od-ceskych-vlastencu/

https://www.youtube.com/watch?v=UmZAElrgKIo&t=5s

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Vzájemná kolaborace Sudeťáků se sionistickými Chazary proti Čechům je pozoruhodná. Ale jen zdánlivě. Chazaři cítí majetky a peníze, pak se spojí i se samotným Ádou.

gabreta
Návštěvník
gabreta
gabreta
Návštěvník
gabreta
FUCK Babiš
Návštěvník
FUCK Babiš

Super rozhovor