VIDEO: Vzestup a pád impéria. Aneb – kdo ovládne Bospor a Dardanely,...

VIDEO: Vzestup a pád impéria. Aneb – kdo ovládne Bospor a Dardanely, ten bude novým “Králem králů”. Plus další videa

Současný svět je naplno zaměstnáván uprchlickou vlnou v Evropě, volbami v USA či západním tažením proti Rusku, v souhrnu však vším jde o to, že svět stojí před zásadním konfliktem Západ vs. Východ, resp. ještě jinak: křesťanství vs. islám.

Svět přijal, že celá jeho budoucnost stojí na konfliktu USA vs. Rusko, dále na tom, nakolik se EU domluví s Tureckem v tom, kolik uprchlíků Turecko do Evropy pustí. K tomu svět sleduje dění v Sýrii a tím i schizofrenní reakce Turecka, které tu na jedné straně bombarduje ISIl, tu ve skutečnosti bombarduje Kurdy, aby se následně domluvilo nejen s Ruskem, ale i se Sýrií a nakonec se dohodlo s Íránem, že je zapotřebí bombardovat Kurdy…

Myslím, že v celém tom dění světu uniká naprosto zásadní informace, a to ta, že v hlavní roli je Írán.  A jeho současná role byla dávno tomu naplánována- viz cituji z článku zde:

„Spojené státy mají jinou možnost, jak najít způsob koexistovat v míru a dosáhnout dohody s každou vládou, která je v Íránu u moci,“ – píše se v poznámce, kterou údajně napsal Brennan. Autor doporučuje Obamovi zmírnit rétoriku proti Teheránu a kritizuje bývalého prezidenta George W. Bushe za to, že Írán přiřadil k „ose zla.“  (zdroj)

V loňském roce došlo k historické události, kdy spolu po třiceti letech poprvé hovořili prezidenti USA a Íránu, v létě došlo k dohodě s Íránem, v září Obama prosadil její schválení v americkém kongresu a právě vstoupila v platnost (a končí dlouholeté sankce vůči Íránu). A téměř současně Rusko po dohodě s Íránem zahájí útoky v s Íránem spřátelené Sýrii. A bývalý americký prezident dá Putinovi mapy pozic Islámského státu v Sýrii.

Přitom, jak říká zpráva Wikileaks, už v roce 2007 bylo naplánováno, že ke sblížení USA s Íránem (tzn. i se Sýrií) dojde.” Konec citace.

Co z výše zmíněného plyne? Že USA dostaly za úkol se s Íránem spřátelit, přesněji, že sice od GP dostaly za úkol rozbombardovat Blízký východ, ale 1) nikoliv pro jejich zájmy a 2) Írán z toho mají vynechat (což se stalo, protože v celém blízkovýchodním dění pouze Írán nijak neutrpěl, naopak byly proti němu odstraněny sankce).

S odstupem času to vyznívá logicky – Spojené státy jakožto policajt světa dostaly za úkol rozbombardovat Blízký východ tak, aby ten byl co nejvíce připraven na budoucí vůdčí roli Íránu (a ustupující roli Izraele) a současně tak, aby rovněž pro budoucí roli Íránu byl zlikvidován význam Turecka (za tím účelem v USA čeká Gullen).

Dílo se zdařilo

Dílo se prozatím zdařilo v tom, že s Íránem byla uzavřena tzv. jaderná dohoda a v souladu se zájmy globalistů ihned na to došlo k předání britské i americké moci Číně (více a videa zde) . Ale kdo si stále myslí, že v hlavní roli je Čína, je dle mého na omylu.

A odpověď je v tom, že nejde tolik o uprchlíky, přicházející do Evropy, jako o to, že EU buduje impérium, které má sahat až na Blízký Východ i do Afriky – viz EU jako impérium s vlastní armádou

Mapa “Impéria EU”  (významná je pro začátek zelená barva)

Zelená barva na obrázku výše totiž velmi připomíná tuto zelenou:

Mapa Perské (íránské) říše v 6. století p.n.l.  

Kdo porazil Egypt a Babylon? Král králů!

Tímto článkem předbíhám závěrečné shrnutí článku Česko zradilo Izrael. A Jeruzalém a Arménie a „Velký Izrael“ a předbíhám i vysvětlení, proč se EU tak intenzivně druží s Íránem, jak to předvádí F. Mogherini např. zde:

Ale dělám to jen jako vsuvku k lepšímu pochopení toho, proč je právě sledování dění kolem Íránu v současnosti tak významné a proč se Rusko mnohem více než na Evropu či USA zaměřuje právě tímto směrem.

Vraťme se do historie

Vraťme se na úvod do doby, kdy došlo k bitvě u Kadeše, tzn. do doby,po které zcela v propadlišti dějin zmizela říše Chetitů a kdy shodou okolností nejen Ramses II . prohlásil, že za tři tisíce let se ukáže, kdo byl skutečným vítězem, ale kdy zároveň byli do dění tzv. exodem  vtaženi Židé – viz Bitva u Kadeše a ruský koncert v Sýrii.  Poté, co za nějakých šest století od Kadeše utvořily spřátelené země Egypt a Babylon nové impérium, na scéně se objevila nová říše – říše Perská, která nejen že dobyla Egypt a Babylon, ale dokonce osvobodila Židy z babylonského zajetí. Byla to navíc říše multikulturlní, respektující práva všech národů na vlastní sebeurčení. Byla to říše Indoevropanů, která navíc měla tu výjimečnost, že spojovala tři kontinenty: Asii, Afriku a Evropu. To byla do té doby věc nevídaná, protože tato možnost vyžadovala dostat se přes průlivy Bospor a Dardanely. A Peršané to zvládli už v pátém století p.n.l., , jak je možné vidět v čase od cca 23:40 úvodního videa.

V dalším videu v čase od cca 22:30 je k vidění, že svou dávnou perskou historii Írán oslavuje doposud:

Zlomová bitva Západ vs. Východ

Konec Perské říše začal tím,  že narazila na Řeky v bitvách u Marathonu a Thermopyl ,což je s odstupem času považováno za první souboj Západ vs. Východ.  Definitivní vítězství Západu tehdy stvrdil Alexandr  Veliký, který vítězstvím nad Peršany (a nad “Králem králů”) položil základy naší západní civilizace. Ač byl původem z Makedonie, přesto od těch dob platí, že Řecko je kolébkou západní civilizace. Co však je na Alexadrově tažení zajímavé je, že ač si podmanil i Egypt, tam byl vítán jako osvoboditel a to dokonce až tak, že na jeho počest vzniklo město Alexandrie (a tehdejší největší knihovna, kde se přepisovalo, co se dalo) a že jeho větev Ptolemaiovců se stala příští vládnoucí dynastií Egypta.  Nebudu zdůrazňovat, že od Řeků je to už jen krůček k Římské říši (a Vatikánu atd.) a že logicky z toho plyne, že rozuměli-li si Egypťané s Řeky, i přes Římany jejich vliv pokračoval.

Pro tento článek totiž považuji za podstatné sdělení, že jestliže v době, kdy se lámala moc mezi východní a rodící se západní kulturou, bylo tak významné, kdo ovládal Bospor a Dardanely, v současnosti, kdy západní kultura končí a nově se má zrodit opět kultura východní, je opět významné, kdo ovládne Bospor a Dardanely. Údajně mají oba průplavy spadnout pod vliv Číny, já si ale myslím, že v zájmu globalistů je, aby spadly pod vliv Íránu. Ale ať už to má být Čína či Írán, Rusku jde o to, aby Bospor a Dardanely získalo pod svůj vliv. Protože kdo ovládne Bospor a Dardanely, ten přes Černé moře ovládne vstup do Evropy a přes Středozemní moře vstup do Afriky, tzn. v souhrnu propojí tři kontinenty.

Pro Rusko je to příležitost, jak zvítězit nad těmi zájmy globalistů, které chtějí prosadit přes Írán a Čínu. A pak je tady ještě další věc – jestli globalisté od dob časů Perské říše tuto oblast islamizovali v rámci zotročení (?) , pak si všimněme, jak Rusko hraje na islámskou notu a na korán…. Což v souhrnu sice znamená, že Rusku je úplně jedno, jestli se Evropa i USA nechají zislamizovat, protože ono místo toho usiluje o dobré vztahy s budoucí islámskou zemí nb. 1, s Íránem.

Na druhou stranu to může ale znamenat ještě jednu věc: že totiž jestli si globalisté myslí, že islámem pokořili indoevropskou zoroastrickou perskou říši – sice multikulturní, ale respektující právo na sebeurčení každého z národů a dokonce říši, která osvobodila Židy z egyptsko-babylonkého vlivu –  jestli se nakonec Rusko (jakožto rovněž indoevropský národ) neinspirovalo perským “Králem králů”. A jestli i ono po jeho vzoru nechce definitivně porazit egyptsko-babylonský vliv a současně osvobodit Židy.

Ale vše stojí na tom, co na to Írán, ten Írán, o spolupráci se kterým se dnes pere celý svět. A na závěr je zde ještě jedna důležitá věc: Připustíme-li, že současnost je o tom, že Západ má skončit a moci nad světem se opět má ujmout Východ a to tak, že s Íránem v čele, pak je žádoucí, aby se Írán propojil nejen s Čínou směrem na východ, ale hlavně s Evropou směrem na západ (viz F. Mogherini a erurokomisaři na návštěvách Íránu). A zde v cestě stojí Turecko, protože brání spojení dvou spřátelených (šiítských) zemí: Íránu a Sýrie (potažmo Libanonu).  Ale to už jsme opět u Bosporu a Dardanel, ale tím i u  Izraele a Arménie.

Jak spojit Sýrii a Írán – přes Kurdistán či přes Arménii? A kdo ovládne Bospor a Dardanely? Írán, Ćína nebo Rusko? A co to znamená pro Turecko – přežije vůbec? A co to obnáší pro Izrael?

Mě z toho všeho plyne jedno: v hlavní roli současného světa je Írán. V roce 2007 dostaly USA za úkol změnit vůči Íránu politiku=osvobodit jej od sankcí. Následně Ćína dostala za úkol spolupracovat s Íránem v převzetí role hegemona světa. Rusko do dění vstoupilo přes Sýrii – spojence Íránu- a tím se snaží Írán získat na svou stranu (viz koridor Sever-Jih).  Dle mého se v tomto spojení skrývá šance, jak opětovně a tentokrát definitivně porazit Egypt a Babylon (a současně i opět osvobodit Židy).  Tak či tak – zásadní dění současného světa se odehrává kolem Turecka, Sýrie a Íránu. A logicky se Rusko zaměřuje na tuto oblast a logicky je mu jedno, jestli mezitím bude Evropa islámizována naplno, či jen částečně, to už je pouze její volba.

PS1: Maraton jako vrchol letních OH a bitva u Maratonu jako symbol vítězství Západu nad Východem – karta se obrací, logicky by tedy letošní letní OH mohly být posledními, přinejmenším v té podobě, v jaké dosud byly. A ještě existuje jedno rčení: Evropa v Řecku začala a Řeckem i skončí (čímž je ovšem myšleno i to “Všechny cesty vedou do Říma” – v naší době “Všechny cesty vedou do New Yorku”, ale on ten N.York už hořel stejně jako Řím za Nera, přičemž Nero požár rovněž svedl na barbary, tzn. v té době  na křesťany).

PS2: V druhém videu o Persii zdůrazňuji ke shlédnutí čas cca 22:40 – vše, co utvářelo perskou identitu, oslavuje Írán dosud.  Což lze shrnout i tak, že sen o velké perské říši nezemřel, jen se mezitím změnil (zásluhou globalistů?) v sen o velkém chalífátu.

PS3: Možná náhoda –  Král králů Daniela Landy a píseň “Všichni jsme árijci” plus video zde

-Pozorovatelka-  15.9.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
tana
Návštěvník
tana

Včerejší zprávy německé TV uvedly, že americký soud odsoudil Německo za podíl Deutsche Bank na nemovitostní krizi k zaplacení 15.5 miliard USD.
Předtím Deutsche bank najala amerického ředitele za účelem snížení dopadu nemovitostní krize v USA a vyčlenila na případné náhrady 5 miliard USD. /Liška v kurníku?/ V USA se angažovaly i jiné německé banky.
Zároveň Německo čeká na trest za VW.
USA tunelují Německo a celou EU.

vierona
Návštěvník
vierona

usa tuneluju nemecko a snim aj europu -anglia to pochopila …

NoName312
Návštěvník
NoName312

Dobry den,

predem dekuji autorce za jeji nejen dnesni clanek a pohled na svetove udalosti. Neznam astrologii, neznam KOB, nechapu, proc se Pozorovatelka a HOAX napadaji misto toho, aby si reagovali na dane tema a jen obecne nastinili sve vize.
K clanku mam par postrehu:
1. Rozpad Turecka – nemyslim, spise to muze dopadnou tak, ze se Turecko s Iranem spoji za ucelem vytvoreni velkeho Islamskeho chalifatu s tim, ze konkurenti budou dale oslabovani, zde hlavne Saudska Arabie a jeji spojenci. Kurdistan bohuzel asi nevznikne, i pres to, ze by si to tento narod zaslouzil. Pokud nekdo ovladne Bospor, tak to bude bud novy Turecko Iransky superstat, nebo Rusko, nevidim, jak by tohoto mohla dosahnout vzdalena Cina, ktera ma sama mnoho starosti na svych hranicich – viz. Jihocinske more.
2. USA a jeho dnesni role – co se deje posledni pul rok je az k neuvereni, ustup teto velmoci je opravdu rychly a jde v ruce jeho neschopneho vedeni. Doufam, ze pristi prezident bude Mr. Trump a podari se mu dat USA do nejakeho stavu, kdy nebude hrozit uplny rozpad – viz. rasove nepokoje, neustavnost, black lives matter, smrt Mrs. Hillary Clinton atd.
3. Islamizace Evropy – zde jde o dlouhodoby trend, zapadni Evropa vyjma Spanelska a Italie je jiz v bode kde se situace da resit jen bud naprostou odevzdanosti nebo obcanskou valkou ci fasizaci spolecnosti – zamer?. Je to umele vytvoreny problem a slouzi jen pro postupnemu orezavani svobod. Pokud se jedna o stredni a vychodni Evropu, tak ta ma jeste cas a sanci se tomuto scenari vyhnout, proto velmi zalezi na tom, kdo skutecne povede a jak tyto zeme. Pokud se prosadi narodni elity a s podporou okolnich statu(Polsko, Rakousko, Slovensko, Rakousko, Rumunsko, Srbsko atd) a hlavne podporou Ruska bychom toto klicove obdobi mohli preckat.
4. Ke Slovanstvi, posledni dobou se o toto tema zacal intezivne zajimat a je pravdou, ze nase oficialni dejiny stejne jako dejiny Evropy a celeho sveta vykazuji takove nelogicnosti a trhliny, ze jsou dnes jiz neobhajitelne – viz. napr. pad Velkomoravske Rise, Samo jako Fransky kupec ci role Konstatina a Medoje spolu s pamatkamy, ktere maji na sobe stare praslavenske pisma – staroslovanskou bukvici, runova pisma atd. K tomuto bodu bych chtel napsat, ze dokud opravdu nezjistime svuj puvod, kdo vlastne jsme, tak nebudeme vedet, kam kracime.
5. Rusko a jeho dnesni role ve svete, zde bych chtel upozornit v prve rade upozornit na velmi dobry clanek od pana Georgije Sidorova – http://www.zvedavec.org/komentare/2011/10/4672-zahadna-ruska-duse.htm, pana Pjakina si rad poslechnu, jeho zavery na urcite udalosti jsou pro me vzdy prekvapenim, nejsem schopen k nim sam dojit – to neznamena, ze je vse beru za sve. Jak jednou rekl nas pan Prezident, Rusko nevstoupi do Evropy, ale Evropa do Ruska – a ja doufam, ze v te casti Evropy bude i svobodna CR.
6. Situace v CR – z meho pohledu se u nas situace bude nadale vyostrovat, stat utahuje srouby. Bohuzel nase dnesni politicka reprezentace neprosazuje ani naznakem opravdovou samostantou politiku a nase opravdove zajmy. Stojime pred krizovatkou – drzet nadale smer zapadni evropa tj. Evropska Unie se vsim co s tim souvisi – islamizace, dotace, fasizace ale take jeste prosperita, individualni svoboda, nebo zmenit smer k vice narodni politice viz. Madarsko a hledani spojencu na teto ceste, ale v tomto pripade bychom museli vymenit politickou reprezentaci a stat se opravdu statem – tento kurz by ale byl velmi bolestivy, zejmena v ekonomicke oblasti.

Na zaver bych popral vsech ctenarum pekny den
S pozdravem
NoName312

Bůh Vesmíru
Návštěvník
Bůh Vesmíru

Králem králů jsem já

4321
Návštěvník
4321

Nesouhlasím s tvrzením, že Rusku je jedno, jest-li Evropa bude islámská a nebo ne. Pokud by se jednalo o část Evropy, tak ano – to bude Rusku jedno. Ale pokud by měla být Evropa celá islámská to už Rusku jedno rozhodně nebude. Představte si dlouhou hranici Ruska od Finska, dejme tomu až někam po Indii a za ní jen samý Islám a nebo dokonce i sjednocený kolos Evropy, Afriky a blízkého východu v barvách islámu. Čímpak to asi pak smrdí?

Smrdí to pro pravoslavné Rusko akorád tak velikým průserem. To mu nic dobrýho rozhodně nepřinese. Ledatak smrt.

lenka
Návštěvník
lenka

Souhlasím. Nejen to. V Rusku je také hodně muslimů a mohli by se také zmobilizovat.

4321
Návštěvník
4321

Bohužel ano a především na jihu Ruska. Jsou tam jako spící trójské koně a většinou čekají jen než-li budou zradikalizováni. Jak pan V.K. uvedl v některém vysílání Svobodného rádia. Jejich nepokoje by mohly být dokonce využity pro vstup vojsk USA a spol. na jeho území, pod záminkou, že by jako byly ohroženy ruské jaderné zbraně = pro někoho konečně hurá na Kreml!

Milan
Návštěvník
Milan

Ovšem,v Kroměříži máte novou lavičku Havla,Veškrny,alkoholika a největšího vlastizrádce,Nově otevřenou,pouhých 400 tisíc to stálo ,je to z vašich peněz.Tak alou,potencionální bezdomovci,žrát trávu pod touhle modlou:-DD.
PS:Reźim padá,skomírá,ale představitelé města chtějí mermo mocí viset??!!!

Milan
Návštěvník
Milan

Padáme,chtěným pádem………………………………………………………………..

Milan
Návštěvník
Milan

Fyzickou sílu,ne blbé pseudohumanistické kecy.

monsanto
Návštěvník
monsanto

Mimo tema:
Hlasovani vice nez 8000 ctenaru Novinek dopadlo dramaticky jinak nez posledni prevolebni pruzkum agentury STEM. Nasi vitaci uprchliku Bohousek a Holobradek by z vysledku na Novinkach nemeli vubec radost, vypada to spise na cesky Kotleba efekt.

STEM (1013 respondentu) – v procentech
————————————————–
CSSD ….. 20,7
ANO ……. 24,6
KSCM ….. 14,3
TOP09 ….. 8,4
ODS ……… 7,0
KDU-CSL … 6,7
SPD ………. 2,5

Novinky (8033 ctenáru) – v procentech
———————————————–
SPD ……. 23,2
ANO ……. 19,3
TOP09 …. 18,5
KSCM ….. 14,5
ODS ……… 9,4
CSSD ……. 4,7
KDU-CSL … 3,3

monsanto
Návštěvník
Kandelábr
Návštěvník
Kandelábr

Kdo neuteče bude viset, nebo jedna mezi voči.

Petr
Návštěvník
PIPLOS
Návštěvník
PIPLOS

Ohledně toho prvního odkazu mne více zaujala zpráva o koupi Monsanta nějakou německou firmou. To je teprve bomba. Vytuneluje se přemrštěný balík prachů z kolonizovaného Německa a ještě se tady v Evropě budou ty jejich blafy prodávat zvesela pod štítkem “made in Germany”. A pak, že to nejde.

HERON
Návštěvník
HERON

Kdo z vas panove a damy sledoval minuly patek porad VK, tak si vsimnul, ze minule KAPAL obvinil slovenske Slobodne radio z fiat alternativy a dal si v tom liboval. Jelikoz si myslim, ze je to hovadina, napsal jsem Borisovi, ktereho vetsina z nas zna jako moderatora a napsal mi toto. Mazor na Kapala si udelejte sami.

Ahoj Borisi.

Prave jsem TED doposlouchal dnesni porad s VK (aenews) na ceskem svobodnem radiu. Moderator pan KAPAL se na konci poradu doslova chlubil, ze jste smazali jejich banner, ktery byl umisten na vasich strankach. Duvodem prej bylo, ze jejich radio je moc radikalni. A z toho prej vyplyva, ze jste FIAT alternativa. Tedy dost vas urazil- česky nařknul, obvinil.
Co ty na to? Je to pravda?

Odpoved:

Vďaka za otázku. To je pravda. Banner, respektíve upútavku na program Svobodného rádia sme z FB stránke rádia SV vymazali. Dokonca nie raz. Už sme to urobili viac krát a budeme v tom pokračovať, A vieš prečo. Nie pre hlúposti, ktoré si vymyslel pán Kapal a ktorými kŕmi vlastných poslucháčov. Ale preto,pretože pán Kapal nemá v sebe ani len toľko základnej slušnosti, na základe ktorej by mu došlo, že ak sa už rozhodne cez naše rádio reklamovať to svoje vlastné, mal by nás o tom aspoň dopredu informovať, respektíve požiadať, alebo poprosiť. Pán Kapal však má zrejme pocit, že si môže na stránkach rádia SV robiť čo sa mu zachce a že my sme tu preto, aby sme pánovi Kapalovi slúžili ako reklamný portál. Kým pán Kapal v sebe nenájde aspoň minimálnu slušnosť a nepožiada nás o takúto službu, dovtedy mu jeho bannery budeme mazať. A je už len na pánovi Kapalovi, či sa mieni stať slušným človekom a v tom prípad nebudeme mať jeho upútavkami na program problém, alebo sa bude naďalej správať ako sedliak, ale potom sa nesmie čudovať, že jeho bannery budú neustále mazané.

Boris

Moje odpoved:

Mohu tvoji odpoved adresovat na forum aenews?

Ahoj.
Samozrejme ze mozes. Ja s tym nemam problem.
Boris

Kandelábr
Návštěvník
Kandelábr

Co má jako tadle radio špína společnýho s článkem Vzestup a pád imperia, mrdko? Už dlouho tady opakovaně děláš reklamu třeba tý jewrejský špíně Vlkovi a nikdo ti nic neřekl. Tak já ti řikám jako první: táhni s tím do prdlele, špíno!

HERON
Návštěvník
HERON

nevim, jestli je vlk zid a je mi to u prdele. I kdyby byl, tak je to ten, co ma prisitou zlutou hvezdu a ne vyvolenej. Vyplachni su hubu

Kandelábr
Návštěvník
Kandelábr

Použiváš stejný obraty jako vlk mrdko, když jsem mu onehdá napsal co si o něm myslím (není jednoduchý mu naplít, diskuze má vypnutý a asi ví proč..) Seš tím vlčím jewrejským doupětem teda pěkně nasáklej. Vlk je skutečná fiat alternativa, radia neposlouchám ani jedno. To jen pro tvou informaci.

.B.
Návštěvník
.B.

Zřejmě do Prahy míří dirigenti s notama:
https://twitter.com/_JakubJanda/status/776310653002866688

To jsem zvědav.

Kandelábr
Návštěvník
Kandelábr

Už se na všechny moc těším.