VIDEO: Volební komisařka v Georgii předvedla falšování, přepisování, mazání a duplikování hlasů...

VIDEO: Volební komisařka v Georgii předvedla falšování, přepisování, mazání a duplikování hlasů a volebních lístků v tabulačním softwaru firmy Dominion Voting Systems a zástupcům vyšetřovací komise jenom spadla brada, když to viděli! To nejsou volby, to je soutěž o to, kdo stihne skenerem rychleji prohnat vícekrát za sebou ty samé hlasovací lístky pro svého kandidáta! Soud v Michiganu nařídil audit mašin Dominionu a ukázalo se, že systém úmyslně vyhodnocoval 68% všech hlasů jako chybných, aby je komisaři mohli ručně upravovat, jako předvedla komisařka v Georgii!

VIDEO: Volební komisařka v Georgii předvedla falšování, přepisování, mazání a duplikování hlasů a volebních lístků v tabulačním softwaru firmy Dominion Voting Systems a zástupcům vyšetřovací komise jenom spadla brada, když to viděli! To nejsou volby, to je soutěž o to, kdo stihne skenerem rychleji prohnat vícekrát za sebou ty samé hlasovací lístky pro svého kandidáta! Soud v Michiganu nařídil audit mašin Dominionu a ukázalo se, že systém úmyslně vyhodnocoval 68% všech hlasů jako chybných, aby je komisaři mohli ručně upravovat, jako předvedla komisařka v Georgii!

Zatímco Vladimir Putin právě poblahopřál Joeu Bidenovi k prozatimnímu vítězství v amerických prezidentských volbách [1], tak v USA se více a více prohlubuje skandál zfalšovaných voleb a na povrch vyplouvají další a další otřesné důkazy a svědectví, z nichž na absolutním vrcholu je video, které jsem pro vás otitulkoval, protože něco takového jste v životě ještě neviděli, a pokud se v ČR nepodaří Pirátům zavést elektronické volby po příštích volbách, tak ani neuvidíte a nezažijete. V ČR se cinkají volby v komorním prostředí, za pomoci prasklých vodovodů a vypadlých sčítacích serverů, ale co se děje v Americe, to je úplně jiný level.

Jestli jste si mysleli, že americké volby jsou etalonem demokracie, tak po zhlédnutí videa ztratíte veškeré iluze. Záznam totiž dokazuje tvrzení, že volby nevyhrává ten, kdo má nejvíce hlasů, ale ten, kdo hlasy sčítá, i když ani o sčítání nemůže být řeč. Tohle je manufaktura zfalšovaných hlasů! V americkém státě Georgia se totiž vyšetřovací komisi Republikánské strany podařilo získat svědectví jedné z volebních komisařek, která naživo ukázala a popsala, jak se v Georgii pomocí softwaru Dominion falšují volby. Naživo předvedla věci, ze kterých vstávají lidem hrůzou vlasy na hlavě.

Skenovací stroj Dominion s volebními lístky

Volební komisařka Misty Martin v okrese Coffee County v Georgii zástupcům vyšetřovací komise popsala funkci tabulačního softwaru firmy Dominion Voting Systems, který se v Georgii používá [2]. Tabulační software slouží ke sčítání hlasů automatizovanou cestou, pomocí skeneru a vyhodnocovacího softwaru firmy Dominion, který ovšem pro Dominion napsala firma Smartmatic, která je ovládána britskou korporací SGO pod vedením lorda Marka Mallocha Browna, nového prezidenta Open Society Foundations George Sorose. Volební komisařka členům komise vysvětlila, jak tabulační software funguje.

Systém funguje tak, že moderuje každý oskenovaný volební lístek a vyhodnocuje na něm validitu a správnost údajů. Jenže, citlivost tabulačního softwaru lze úmyslně nastavit tak, aby zadržoval de facto každý volební lístek. Můžete si to představit jako Akismet plugin, který zadržuje diskusní komentáře pro ruční schválení administrátorem. A tohle právě funguje stejně. Tabulační software se nastaví tak, že citlivost je tak vysoká, že zadrží prakticky všechny hlasy. A teď se ptáte, k čemu je to vlastně dobré?

Zadržené hlasy mohou volební komisaři pohodlně měnit a přepisovat v počítači na softwaru Dominion

Tohle je důležité. Za normálních okolnosti, pokud tabulační software není nastaven na vysokou citlivost detekce chyb a nesrovnalostí ve volebních lístcích, tak prostě hlasovací lístek vyhodnotí, započte označené hlasy a tím to hasne. Jenže, k takto započteným hlasům už nemá nikdo přístup, nedají se měnit, resp. dají se měnit, ale hrozí tím nesrovnalosti a pozdější problémy s poklesy již připočtených hlasů ve veřejných databázích, které průběžně přebírají výsledky voleb ze systémů Dominion. To potom vede k bizarním událostem, kdy najednou na televizní obrazovce vidíte, že kandidátovi najednou ubylo 500 nebo 700 hlasů, někdo mu je vzal, případně jeden kandidát 700 hlasů ztratí a druhý kandidát 700 hlasů v ten samý okamžik dostane. Tomu se říká překlápění hlasů. A toto je právě nežádoucí při falšování voleb. Takže Dominion vymyslel systém tzv. přesnosti vyhodnocování oskenovaných lístků.

Tabulační software Dominion

Když systém vyhodnotí, že třeba volič omylem zaškrtl více jak jednoho kandidáta ve volbách, kde lze volit jen jednoho kandidáta, tak systém lístek zadrží a pošle v počítači k tzv. přezkumu. A dokud volební komisařka přezkum neprovede, hlas není započítán do výsledku okrskové komise a není živě nahlášen výše na státní centrálu. Už vám to začíná docházet? Ne? Tak si to vysvětlíme. Když se systém nastaví na vysokou citlivost, aby zadržoval prakticky všechny lístky počítané skenery, tak se v modulu softwaru Dominion pro přezkumy lístků vytvoří gigantická fronta, kterou volební komisařka musí ručně projít, potvrdit a stlačením tlačítka “Complete” odeslat do databáze odevzdaných hlasů, čímž se hlas stane skutečným. A právě v tomto okamžiku má volební komisařka možnost širokých změn ve volebním lístku, který v demokratické zemi by měl být zločinem, za to by se mělo střílet.

Široká škála falšování a úprav lístků, ze kterých přechází zrak

Jak ve videu volební komisařka předvádí, software Dominion umožňuje cizí hlasovací lístky elektronicky editovat, mazat zatržítka u kandidátů, vkládat nová zatržítka pro kandidáty, měnit celý obsah volebního lístku, vymazat označení kandidátů na celém lístku, přepsat volební lístek skutečného voliče na svého kandidáta, a po provedení změn volební komisařka změny uloží a odešle do státní databáze voleb. Všechny hlasy odevzdávané na lístcích a posílané poštou se totiž počítají právě pomocí těchto skenerů a softwaru. Volební komisař tak pro zfalšování voleb ve svém okrsku potřebuje jednu jedinou věc. Víte, která to je? Ano, je to čas!

Proces skenování v systému Dominion

Na úpravu zadržených lístků pro přezkum je potřeba čas a čím více lístků je zadržováno minutu po minutě, tím větší fronta se tvoří v modulu softwaru Dominion pro přezkum lístků. A vzniká spolu s tím další problém, odběratelé dat začnou mít podezření, proč tak dlouho nepřichází do státní databáze nová data, nové odevzdané hlasy? Důvod je ten, že dokud nejsou zadržené hlasy v Dominion softwaru přezkoumány volebním komisařem, tak se hlasy do systému reportů nedostanou. A aby je komisaři mohli odeslat, musí mít čas pro jejich přezkum, resp, pro jejich úpravu za účelem zfalšování voleb. Ano, už to tušíte správně.

Už je jasné, proč v celkem 5 klíčových státech museli o volební noci zastavit oficiální sčítání a reportování hlasů, byl totiž potřeba čas na ruční úpravy hlasů v tabulačních počítačích

Přesně z tohoto důvodu došlo během volební noci ze 3. na 4. listopadu v celkem 5 klíčových státech k přerušení sčítání hlasů, protože by došlo k odhalení, co se děje. Sčítací softwary totiž zadržovaly tak vysoké objemy hlasů, že by po půlnoci už bylo podezřelé, proč nepřichází z celkem 5 států nová čísla o sečtených hlasech. Na ruční úpravu v počítačích a tabulačních softwarech totiž komisaři a pracovníci volebních komisí potřebovali čas, aby mohli lístky ručně pozměňovat, případně skartovat, pokud v balíku hlasů byly hlasy výhradně pro Trumpa. Po naskenování balíku několika desítek či stovek hlasů se program zeptá, jestli komisař chce naskenovaný balík akceptovat pro vyhodnocení softwarem, anebo jestli chce balík skartovat. Pokud zvolí skartování, hlasy v balíku se zneplatní a zahodí.

Výzva k akceptaci oskenovaného balíku hlasů

Přesně proto v těchto 5 amerických státech došlo k přerušení sčítání, přesně proto ze sčítacích místností demokraté vyháněli republikánské pozorovatele a zabedňovali okna, aby do sčítací místnosti nebylo vidět. Komisaři totiž museli tisíce a tisíce zadržených lístků přepisovat v počítačích a označovat Bidena a mazat Trumpa, k tomu stačí myš a kliknutí na zatržítko, které u Trumpa zmizí a kliknutí na Bidena, kde se zatržítko objeví. Poté následuje jedno kliknutí na zelené tlačítko “Complete” a hlas je uložen. Úprava jednoho lístku v počítači zabere zhruba 5 vteřin. Jakmile byly lístky elektronicky upraveny, došlo k jejich nárazovému odeslání ráno 4. listopadu. A nastal šok, naráz přibylo více jako 170 000 hlasů pro Joea Bidena a za tu samou dobu 0 hlasů pro Donalda Trumpa. A přesto se najdou lidé, kteří budou tvrdit, že Donald Trump prohrál volby. Takové chucpe! A teď si vezměte, k čemu došlo v Michiganu.

Soudce v Michiganu nařídil audit mašin Dominionu a z výsledku jednoho asi klepne… stroje zadržovaly přes 68% všech hlasů pro ruční editace volebními komisaři

Tam totiž soudce nařídil [3] provést technický audit volebních mašin a softwaru Dominion a auditem byla pověřena texaská forenzní firma Allied Security Operations Group (ASOG), která zkoumala volební mašiny v okrese Antrim v Michiganu, který je největším okresem a zahrnuje i Detroit. Auditní firma po rozboru strojů a softwaru zjistila, že byly někým nastaveny tak, aby jejich citlivost zadržovala více jak 68% všech odevzdaných hlasů, což automaticky vedlo k tomu, že hlasy byly zadrženy jako chybné, že v nich jsou nějaké nesrovnalosti, a volební komisaři díky tomuto jejich zadržení k nim získali přístup a mohli hlasy editovat, přepisovat, mazat, doplňovat, prostě dělat s nimi libovolné operace, které nemají s volbami nic společného.

A tak firmě z Texasu nezbylo nic jiného, než do auditního posudku napsat toto: “Dospěli jsme k závěru, že volební systém Dominion je záměrně a účelně navržen s vrozenými chybami, aby vytvářel systémové podvody a ovlivňoval volební výsledky.” Toto stanovisko bylo předáno federálnímu soudci 13. obvodu, který si posudek vyžádal. Toto je pouze začátek. Donald Trump drtivě zvítězil ve volbách a pokusili se mu vítězství ukrást. Neodepisujte Trumpa, ten se na tuto situaci připravoval už od roku 2017. Cílem této situace je odhalení členů Deep State a Kabaly, odkopou se postupně před 20. lednem 2021 úplně všichni, stačí si počkat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Senátor Ted Budd ze Severní Karolíny: “Co učiním 6. ledna je zcela Ústavní, budu rozporovat výsledek volby Shromáždění volitelů.”
https://rumble.com/vc5xb9-rep.-budd-what-im-doing-jan.-6-is-totally-constitutional.html

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Nově zvolená senátorka Kongresu Lauren Boebert bude rozporovat volbu Shromáždění volitelů.
https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/another-incoming-congresswoman-announces-objection-electoral-college-votes/?utm_source=Parler&utm_campaign=websitesharingbuttons

Republikánští zákonodárci z Wisconsinu se připojili k federální žalobě proti výsledkům voleb ve Wisconsinu, Pensylvánii, Georgii, Michiganu a Arizoně.
https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/wisconsin-gop-lawmakers-join-federal-lawsuit-overturn-fraudulent-elections-swing-states-wi-pa-ga-mi-az/?utm_source=Parler&utm_campaign=websitesharingbuttons

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Předseda Arizonského Senátu a předsedkyně Právního Výboru Senátu podali žalobu na okrsek Maricopa, aby respektoval příkaz k zajištění volebních přístrojů a volebních záznamů.
https://www.theepochtimes.com/arizona-senators-sue-to-enforce-subpoenas-for-election-equipment-and-records_3630463.html

Republikánští kandidáti do Senátu za Georgii Loefflerová and Perdue jsou pod kritikou příznivců prezidenta Trumpa a v průzkumech ztrácejí 8 bodů z důvodu jejich vlažného přístupu k vyšetření volebního podvodu.

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Justice v praxi:
Žaloba odmítnutá s poukazem, že Senát nevyčerpal vlastní opravné prostředky, jmenovitě Usnesení o pohrdání senátním příkazem, jenž je samo o sobě správním deliktem druhého stupně.
https://www.theepochtimes.com/arizona-judge-dismisses-lawsuit-to-enforce-subpoenas-for-election-record-opens-opportunity-for-refile_3631616.html

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Během dneška anebo zítřka by měl být zveřejněn výsledek auditu podpisů na distančních volebních lístcích v Georgii.
https://www.theepochtimes.com/georgia-governor-signature-audit-results-of-election-are-almost-ready_3630219.html

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Živý přenos nového slyšení pořádaného dnes formou videokonference komisí Sněmovny státu Georgia.
https://www.youtube.com/watch?v=iGPFN5onAL0

Jeremi
Návštěvník
Jeremi

Předseda Nejvyššího soudu John Roberts spolu s Billem Clintonem a Epteinem na ostrově pedofilu Ogry Island
https://richardsonpost.com/howellwoltz/19453/roberts-scotus-are-compromised/

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Třetí den Studentského akčního summitu Bod obratu USA.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYn_MPyrxA4

KalafunA.
Návštěvník
KalafunA.

Zdravím Ondřeji. Můžete prosím shrnout pro lidi, kteří neumí anglicky oč se v Studentském akčním summitu jedna a co myslíte tím Bodem obratu? Děkuji za váš čas

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Zdravím Kalafuno, první dva dny byly řečnickým maratónem, na kterém se vystřídala většina hlavních protagonistů mediální obrany prezidenta Trumpa, včetně jeho syna D. Trumpa mladšího. Třetí den jsem sledoval jenom napůl ucha přesto jsem zaznamenal náhlého přerušení v čase 3h 11m, kdy zakladateli této studentské iniciativy zatelefonoval uprostřed jeho projevu přímo prezident Trump. Celkově byl summit shrnutím a zopakováním všech hlavních bodů kritiky současné americké politiky a společenského dění. Kritizovala se příliš tvrdá opatření proti Covidu, která jsou pro mnohé malé podnikatele likvidační, kritizovala se zaujatost médií, která již nadále nejsou stánky žurnalismu, nýbrž propagandy používající všechny jeji prostředky, lži, zkreslování, hysterii, zamlčování atd., tatáž kritika se snesla na sociální sítě pro jejich cenzuru, blokaci účtů a regulaci toho, co si kdo smí myslet a o čem smí psát anebo sdílet příspěvky. Stejně tak se přirozeně probíraly i volby a znovu se opakovala tvrzení, která jsou dnes již potvrzena i některými soudci, byť neformálně, že ve volbách byly započítány statisíce nelegálních hlasů. Floridští studenti jsou pobouření stavem Ameriky a nehodlají si sobě nechat takto přetvářet skutečnost, být takto řízeni pomocí médií, která jim pečlivě vybírají dovolené informace. Líbil se mi projet D. Trumpa mladšího, který srovnával zacházení s jeho rodinou a s rodinou Bidenů, která média chrání před mediálními skandály a naopak pořádají hon na Donalda Trumpa a jeho rodinu. Média např. odhalenou kauzu rodiny Bidenů o finančních vazbách na zahraničí, zejména Čínu, nazývala konspirační teorií a ruskou desinformační kampaní, což se nyní prokázalo jako lež. Další příklad je, kdy demokratický kongresman udržoval intimní vztah s čínskou špionkou, a této události rovněž média nepřikládají žádný význam. Mohl bych takto pokračovat skoro donekonečna, protože působení uplynulých čtyř let amerických médií, je dokonalou parodií na žurnalismus a seriálem ukázek čeho je novodobá propaganda schopná. Týká se to i našich médií, která dodnes tvrzení o volebním podvodu označují za konspirační teorii bez jakýchkoliv důkazů. Je zarážející, že je něco takového možné v r. 2020, je to však realita, se kterou je třeba se nějak vypořádat, brát ji tak jak je, přestože je zcela absurdní.

PS: Bod obratu “Turning point USA” je název iniciativy, která summit pořádala, jde o druh nezávislého politicko-popularizačního hnutí, druh politického aktivismu, který organizuje tyto summity. Bodem obratu bude nejspíš rozporování výsledku voleb v Americkém Kongresu 6. ledna a velká demonstrace svolaná do Washingtonu. Dle Americké Ústavy má pravomoc vyhlásit výsledky voleb VP Mike Pence a existují právní názory, že má zároveň pravomoc toto vyhlášení odepřít anebo odepřít uznání určitých hlasů, nedojde-li k soudnímu zvratu, dá se očekávat, že členové Sněmovny a Senátu Amerického Kongresu budou výsledky voleb rozporovat, včetně VP M. Pence a nastane stav, kdy Kongres bude diskutovat důkazy podvodu.

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Právní tým prezidenta Trumpa se dnes odvolal k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí Pensylvánského Nejvyššího soudu.
https://populist.press/trump-campaign-back-at-supreme-court

YouTube cenzuruje vystoupení právníka Jesseho Binnalla v Senátu Kongresu US.
https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/wow-youtube-removes-video-trump-lawyers-opening-statement-senate-committee-hearing-watch

Oficiální představitel Bílého domu tweetuje: Trump nebude odstupovat
https://populist.press/president-trump-will-not-be-conceding-white-house-deputy-chief-of-staff-drops-bomb

Zpráva Petera Navarra o volebním podvodu se dostává do médií
https://populist.press/trump-just-posted-this-voter-fraud-video-best-report-yet

Republikánský senátor za Floridu Matt Gaetz bude 6. ledna oficiálně rozporovat volební hlasy volitelů
https://gellerreport.com/2020/12/rep-matt-gaetz-says-he-will-challenge-electoral-college-votes-on-jan-6.html

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

lidovky.cz: “Trump přijal právničku, která šíří konspirační teorie o volbách. Podle médií pro ni zvažoval oficiální funkci”

Ještě věříte českým médiím?

Ondřej Dvořák
Návštěvník
Ondřej Dvořák

Druhý den Studentského akčního summitu
https://www.youtube.com/watch?v=Gulv1L-3xU4