VIDEO: Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s...

VIDEO: Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými dokumenty, které Rudá armáda získala ve Varšavě a v Berlíně! Šokující důkazy potvrzují, že za Mnichovskou zradou ze dne 29. září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i tehdejší Polsko! Dokumenty odhalují, jak Varšava koordinovala Mnichovský diktát společně s Berlínem na základě polské doktríny tehdy již zesnulého maršála Pilsudského! Polský velvyslanec chtěl Hitlerovi ve Varšavě postavit monument za to, že deportuje Židy z celé Evropy do Afriky! Druhá světová válka začala v Československu a také v něm skončila!

VIDEO: Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými dokumenty, které Rudá armáda získala ve Varšavě a v Berlíně! Šokující důkazy potvrzují, že za Mnichovskou zradou ze dne 29. září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i tehdejší Polsko! Dokumenty odhalují, jak Varšava koordinovala Mnichovský diktát společně s Berlínem na základě polské doktríny tehdy již zesnulého maršála Pilsudského! Polský velvyslanec chtěl Hitlerovi ve Varšavě postavit monument za to, že deportuje Židy z celé Evropy do Afriky! Druhá světová válka začala v Československu a také v něm skončila!

Vladimir Putin minulý pátek v Petrohradu uspořádal summit Sdružení nezávislých států (SNS) a v rámci setkání předložil svým partnerům výbušné dokumenty z dosud utajovaných sovětských archivů. Po dlouhých 75 letech se tak na veřejnost dostaly dokumenty, rukopisy a záznamy originálních německých a polských archivů, které Rudá armáda ukořistila jako trofejní dokumenty ve Varšavě a v Berlíně. Ty pochází nejen z polských a německých zdrojů, ale i z ambasád dalších zemí a vojenských misí, které v dobách války na území III. Říše měla na starost Abwehrstelle, tedy německá tajná služba. Vladimir Putin slíbil před časem, že připraví podklady a informace o tom, kdo ve skutečnosti může za vypuknutí II. sv. války v Evropě. A důkazy, které minulý pátek předložil, jsou natolik výbušné, že doslova přepisují historii, ovšem v tomto případě v dobrém slova smyslu, protože informace pouze vysvětlují záhady, které dosud byly nevyjasněné.

Připravil jsem pro vás titulkované video z této tiskovky a doporučuji, abyste video a tento článek šířili, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, především k mládeži, která musí tyto informace získat a musí znát pravou nezfalšovanou podobu dějin. Na 2. sv. válku bylo zaděláno krátce poté, co skončila ta první. Mírová smlouva z Versailles z roku 1919 uvalila na Německo absurdně nesmyslné reparace ve výši 269 miliard zlatých marek, což odpovídalo tehdy 100 tisícům tun zlata. Věděli jste, že poslední reparační splátku Německo zaplatilo až v říjnu v roce 2010?

Německo dosud splácelo reparace z 1. sv. války, ale reparace pro Československo po II. sv. válce žádné!

Tato informace ukazuje skandální skutečnost, že Německo bez problémů splácí skoro 100 let reparace z dob 1. sv. války ve prospěch Francie, Velké Británie a USA, ale pokud jde o reparace, které by náležely Československu, o těch se mlčí a čeští politici v rolích zrádců tvrdí českému lidu, že to není možné. Je to způsobené tím, že polistopadové vlády v ČR nehájí zájmy českého národa, ale chrání naopak zájmy sionistů před českým lidem a jeho požadavky. Skutečnost, že Německo dosud splácelo reparace za 1. sv. válku, ve které umírali i čeští a slovenští muži, ale jejich potomci nic nedostávají, ukazuje na falešnou hru, kterou s námi hrají naši politici.

Meziválečná Evropa vznikla způsobem, že do Evropy přijel vysokostupňový zednář a prezident USA Woodrow Wilson, který přivezl knihu s mapami a informacemi amerických rozvědek, kde bylo nakresleno a popsáno, jaké země mají vzniknout v Evropě, jaké mají zaniknout, které mají mít větší hranice, jaké země se mají posunout atd. Ta kniha stále existuje a před 10 lety se podařilo ruské televizi tuto knihu najít v knihovně amerického Kongresu. Video ukazuje tehdejší záběry na mapu v knize, kde Krym je jasně zakreslen jako oddělené území od Ukrajiny, které patří Rusku.

Když dnes ruská televize chtěla knihu znovu nafotit a natočit detailněji, americká administrativa odpověděla, že žádná taková kniha neexistuje. Vznik států v poválečné Evropě byl dílem zednářů. Není o tom naprosto žádných pochyb, tyto dokumenty totiž jasně ukazují, že výkonné sionistické procesy řízení, tehdy ještě zastřešené mladou organizací B’nai B’rith, jenž zastřešuje všechny sionistické Velké lóže, měly na starosti procesy vzniků států v Evropě po 1. sv. válce.

Když Hitler odsune Židy do Afriky, postavíme mu ve Varšavě monument!

Polsko již v roce 1934 jako první země v Evropě podepsalo pakt o neútočení s Německem, pakt vstoupil do historie jako dohoda Hitler – Pilsudský. Polský velvyslanec v Německu Józef Lipsky napsal 20. září 1938 polskému ministru zahraničí Józefu Beckovi, že pokud Hitler splní svůj slib, že odsune evropské Židy do Afriky, tak mu nechá postavit ve Varšavě monument. Toto je jedna z depeší, tzv. kabelogramů mezi polským velvyslanectvím v Berlíně a ministerstvem zahraničí ve Varšavě.

K depeši se dostala Rudá armáda po osvobození Varšavy. Hlavním jestřábem v Polsku byl polní maršál Józef Pilsudski, který byl hlavním architektem dnes opět známého a oprášeného projektu Trojmoří, tedy tzv. Velkopolska. Když Pilsudski v roce 1935 zemřel, Adolf Hitler mu přijel do Varšavy na pohřeb a měl čestné místo při ceremoniálu vepředu a uprostřed před katafalkem s rakví maršála. Pohřbu se zúčastnili i další představitelé III. Říše, např. Hermann Göring. Poláci veškeré filmové materiály zničili, nechtějí, aby se o tom psalo a mluvilo.

Polsko bylo největším spojencem Německa v Evropě a aktivně se účastnilo největšího zločinu 30. let. Vladimir Putin odtajnil pro ruskou televizi výbušné originální záběry polské tajné služby ze dne 28. března 1938, kdy do Mnichova přiletěla tajně polská delegace a koordinovala s Adolfem Hitlerem v utajení své územní požadavky po Československu. Tyto dosud utajené filmové záznamy potvrzují, že Polsko se aktivně zúčastnilo Mnichovského protokolu 28. a 29. září 1938 a je spolupachatelem Mnichovské zrady.

Polsko organizovalo spolu s Hitlerem v Mnichově rozbití Československa, odhalují odtajněné sovětské archivy! Nedovolíme, aby sovětská letadla přiletěla Československu na pomoc!

Další dokument ukořistěný v Berlíně odhaluje citát ze zápisu Adolfa Hitlera, kde přiznává, že začlenění územních požadavků Polska a Maďarska proti Československu bylo velmi obtížné a Velké Británii a Francii se do toho moc nechtělo. Jak Vladimir Putin poznamenal, toto je důkaz, že Adolf Hitler organizoval Mnichovský protokol mj. právě i ve prospěch Polska a Maďarska, což vrhá úplně nové světlo na Mnichovský protokol jako takový. Dosud totiž se mluví o Mnichovu jako o zradě Francie a Velké Británie, ale odtajněné sovětské archivy ukazují, že velký podíl na rozbití Československa má i Polsko a celá tehdejší polská vláda.

Sovětské archivy totiž obsahují zápisy z Mnichovské konference, kde se německý ministr zahraničí Ribbentrop a francouzský premiér Daladier ptají polského ministra zahraničí Józefa Becka, jestli se nemůže stát, že po podpisu Mnichovské protokolu nedejbože přijde Československu Rudá armáda ze SSSR na pomoc, co když Poláci pustí sovětská vojska přes své území? A Beck na to odpovídá, že nepustí. A Daladier se ptá, co když Sověti poskytnou ČSSR leteckou pomoc, pustí Poláci sovětská letadla přes své území na pomoc Československu? A Beck na to odpoví, že pokud by se tak stalo, Poláci začnou na sovětská letadla střílet. Žádné z nich se nesmí dostat do Československa na pomoc. Tyto výbušné zápisy z Mnichovské konference dělají z Poláků větší svině než byli všichni Němci dohromady. Jak rovněž poznamenávají dokumenty, spojenci nedali Československu čas na odsun zbrojního a strojního průmyslu ze Sudet.

Kdyby spojenci Československo podrželi, Německo by do války v roce 1938 proti ČSR nešlo

Jak uvádí dobové materiály a vojenské statistiky, každá 4. puma a dělostřelecký granát německé armády a letectva byl vyroben v českých zbrojovkách na území Protektorátu. Bomby a dělostřelecké granáty české výroby padaly v Polsku, ve Francii, v Leningradu i ve Stalingradu. Německo zahájilo útok na Polsko v září 1939 československými tanky vyrobenými podnikem Škoda.

Během tribunálu v Norimberku zaznělo i něco velmi děsivého. Polní maršál Keitel uvedl, že kdyby v roce 1938 v Mnichově spojenci podrželi Československo, Německo by nezaútočilo, protože z vojenského hlediska nebylo vojensky připraveno na vedení bojů s Francií a Velkou Británií. Německo potřebovalo český těžký průmysl, potřebovalo zbrojit a Polsko bylo německým spojencem proto, aby Poláci blokovali vzdušný prostor a rovněž pozemní cestu, aby sovětská Rudá armáda nemohla přijít Československu na pomoc stejně, jako to o několik let dříve udělala ve Španělsku, kde sověti bojovali proti republikánské armádě generála Franca.

Československo nesmělo podle diktátu evakuovat strojírenské podniky z pohraničí, Hitler je potřeboval pro zbrojení a pro chystané tažení do Ruska

Vladimir Putin na základě odtajněných materiálů vynesl verdikt a závěr, který nás potěší z pohledu dějin. Podle jeho názoru hlavním bodem zlomu, který rozhodl o tom, že 2. sv. válka je nevyhnutelná, byla Mnichovská zrada 29. září 1938. Podle jeho slov se jednalo o brutální a cynický akt, který byl v podstatě loupeží. Díky tomu získal Adolf Hitler těžký průmysl a mohl dozbrojit německou armádu. Spojenci v Mnichově podepsali dohodu tak, že Československo nesmělo ze Sudet nic odsunovat, nesmělo odstěhovat továrny, všechno muselo zůstat na místě. A spojenci museli vědět, co to bude znamenat, když se Hitler dostane k fabrikám a ke zbrojovkám na obsazených územích Československa. Tyto informace de facto uzavírají jednu zásadní symbolickou rovinu. Znamená to, že 2. sv. válka začala v Československu odtržením pohraničí v roce 1938 a v roce 1945 rovněž v Československu skončila, tedy boje v Evropě.

Jak je tedy možné, že nikdo z českých europoslanců neusiluje v EU parlamentu o to, aby za počátek II. sv. války byla označena Mnichovská zrada, která umožnila Hitlerovi zaútočit a obsadit území suverénního státu za souhlasu západních zrádců a bývalých spojenců Československa? Sovětský svaz byl poslední zemí v Evropě, která podepsala s předválečným Německem pakt a dohodu, předtím s Německem podepsaly dohody Polsko, Velká Británie, Francie, Pobaltské země, a podepsaly s Hitlerem tu nejhorší dohodu ze všech, Mnichovskou zradu.

Zrádci, lemplové a hordy nýmandů zastupujících národ, kterému neslouží ani tím, co by se za nehet vešlo

Jakým právem dnes čeští zrádci v rolích europoslanců zvedají své křivé a shnilé ruce pro usnesení Evropského parlamentu o paměti národů [1], kde označují SSSR za spoluviníka vypuknutí II. sv. války? Jak je možné, že pro takové odporné a vlastizrádné usnesení hlasovali všichni přítomní čeští europoslanci, s výjimkou Kateřiny Konečné z KSČM? Odtajněné sovětské archivy tak odhalují šokující souvislosti, ale ještě více je šokující naprostá a nulová reflexe českých politiků na různá usnesení v EU parlamentu, která lživě útočí na Sovětský svaz a Rudou armádu, přičemž náš vlastní národ čelil pokusu o naši genocidu, a to nejen ze strany Němců, ale úkladně i ze strany tehdejší polské vlády.

Tento poslední článek tohoto roku není příliš veselý, ale věřím, že informační rovina je mnohem důležitější než šampaňské a nějaké radování z konce roku. Pokud zapomeneme na tyto souvislosti, budeme nuceni historii opakovat. Polsko opět plánuje projekt Trojmoří, tentokrát s Američany v zádech. Opět máme v ČR u moci pro-západní politiky, kteří se vidí v západních partnerech a vyvolávají nevraživost k Rusku. Stejně jako ve 30. letech za Benešovy vlády, je to úplně ten samý proces a opět vidíme Zeitgeist proces, Ducha času, který nás nutí opakovat dějinnou lekci, ze které se náš národ zjevně nepoučil.

Uběhlo 75 let od konce války a otevírají se archivy, vyplouvají na povrch svinstva a souvislosti, což je sice dobře, ale může už být pozdě. Nenechme zahynout náš národ v područí zrádců, kteří si plánují s republikou provádět ty samé protektorátní a otrocky levné výrobní plány pro potřeby Říše, ať už té německé, evropské, unijní, nebo jakékoliv jiné. Takže, veselého Silvestra, šťastný Nový rok a modleme se, aby nový rok nebyl horší než ten starý, protože nakročeno je k tomu opravdu velmi jasně. Děkuji Vám, že jste s námi v boji za pravdu a otevírání očí ve světě, kde je trendem naopak oči zavírat a nořit hlavy do písku lží a novodobých iluzí vystavěných na přepsaných základech dějin.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Franta Nebojsa,
Návštěvník
Franta Nebojsa,

Jak se chápe Ukrajina ? Ta se považuje za Germánský národ. Zotročený Ruskem. V dávné době Kaganátu zakoupil nějaký Franský/Římský boháč= kupec .Obrovské území . UKROJIL JI OD KAGANA . Tedy zde se Čeští ochlastové buditelé hodně sekli. Odvodili svůj a náš původ od Ukrajiny. Stalin to pochopil tak že dal 80% obyvatel vystěhovat do Asie a Ukrajinu osídlil Rusy. Před tím je však nechal trápit hladomorem a Německu dovolil je vyvraždit.Tedy jistá etnika.Na Ukrajině žijící.My Moravané víme co to je charisma vlasti.Kdy vrahy dožene svědomí.Známe to při vyvraždění 300 Moravských pánů v Praze – Spitiněvem .

stieglitz
Návštěvník
stieglitz

Putin odtajnil dokumenty, které na přelomu 40. a 50. let vytvořil Berija

trtal
Návštěvník
trtal

a ten Berija byl dobry nebo spatny?

Gogo
Návštěvník
Gogo

Ty si ale múdry!!!! Zdrojov potvrdzujúcich tieto skutočnosti od vyjadrenia Pilsudského že chce vytvorenie poľsko – maďarskej hranice po skutočnosť ako Chamberlain mával na letisku po Mnichove prázdnym zdrapom papiera (originál mníchovskej zmluvy sa nikdy, zdôrazňujem NIKDY, v Londýne nenašiel!!!) a táral niečo o tom ako priviezol mier (Pre koho??? Pre západnú Európu obetovaním východnej, svojich “spojencov”???) Ak sa chceš k niečomu vyjadrovať tak si to najskôr naštuduj, ty mudrc. A len tak mimochodom, aké zdroje o falšovaní Berijom máš??? Veď ani len úvaha v prospech koho resp. čoho by Berija tak konal neexistuje!!! Ak niečo také, ak takú fantazmagóriu, dokážeš vytvoriť a zdôvodniť, tak Ťa navrhnem na Nobelovku.

Charlie
Návštěvník
Charlie

V této diskusi někdo přiložil video o spojeneckém bombardování německých měst. Nemohu ho najít, nemáte ho někdo “po ruce”??.
Děkuji.

Uno Universus
Návštěvník
Uno Universus

Najit projev ceskeho presidenta l. l. jak bylo kdysi dobrym zvykem, se mi nepodarilo. Na tomto webu, ktery povazuji za cesky najdu rusky proslov. To svedci o vsem. President jakoby neexistoval, predseda vlady, ktery mluvil misto presidenta, mluvi stejna slova jak president Ameriky, jak je vsechno skvele, prace hodne, zit a neumirat. Ani cesky, ani rusky ani americky proslov neni pravdivy. Je to manipulace pro ty, kdo to jeste nepoznaji, kdo jeste u toho budou mozna plakat, mozna se tesit. Projev ceskeho presidenta I. I. neni. Kde je ceska rodina? Na konci potravinoveho retezce..

Radimil
Návštěvník
Radimil

“Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět”.

Ludvík Svoboda

https://www.email.cz/web-office/cz9sqdrce_ykOGDkf0ceT3CA_MuVDH6nG3MYvVTaVwyGn27LQJ7EFioZbCM2pXivczGEF18/Nezab%C3%BAdajme%20…..docx

Mgr. Vladimír Sladký
Návštěvník
Mgr. Vladimír Sladký

Nikdy nezapomeňte na to, že Rusko bylo dlouhé dva roky války spojencem Hitlera a že většina Svobodových lidí přišla do Buzuluku z Ruských gulagů …
P.S.: všimněte si, jak komplikují odpovědi … pro Rusko typické

Canadan
Návštěvník
Canadan

Jsi pohanen “parazitovskou masinerii” ty si vem lopatu a nez se nekam zakopat…

Havloid Skalní
Návštěvník
Havloid Skalní

Hlupáku-lháři, Sovětský Svaz NIKDY nebyl spojencem Hitlera, my na to nezapomeneme.
A ty nezapomeň co dělali tví pilné předky pro Hitlera: přesně to, co ty děláš pro Sorose, pro američany, pro fašisto-liberáli. Zkus se živit něčím jiným.
Už vám, tobě i tvým chlebodárcům, zvoní hrana, vy to víte a z toho máte plné kalhoty. To je dobře. Moc dobře.

Hombre
Návštěvník
Hombre

Prosím tě Havloide Skalní, tys toho zřejmě v životě moc nepobral, když se vyjadřuješ jak dobytek, že ano. Než začneš veřejně psát, měl by sis urovnat své myšlenky do podoby, která je všem čtenářům srozumitelná a tím i čtenářsky přijatelná. Zřejmě máš co dohánět, tak neztrácej čas, držím ti palce.

konzerva
Návštěvník
štajro
Návštěvník
štajro

…to zatiaľ stačí…

Franta Nebojsa,
Návštěvník
Franta Nebojsa,

CIKÁNI v jejich jazyce ,,rom” . Původ.
Obrovský kaganát vedený WU – ti-Chanem se začal zmítat ve finanční krizi díky rozpadu Římského imperia. Kaganát vlastně živil armády,otroky , městské státy. Jako dodavatel. Navíc se začal zmítat v náboženských zmatcích – každé 4 roky byla jiná víra – tedy víra toho kdo si ji vyhádal na náboženském kongresu. Navíc byl napadán ze západu a také z jihu. Napřed odešli pod záminkou obrany před Awary se západu ITILCI ( zvaní slaviané) Běloši vysokého vzrůstu s oblasti Dněpru,Dněstru ,Žigukli,Togliati,Lady …..kterým vyhovovalo pravoslaví podle Řeků.Byli vedeni Řeckým generálem Mravusidasidem I. Dobyli území zvané dnes Morava . K úplnému osvobození území došlo až roku 623 n.l. kde byl položen kámen Moravského státu. Jak se situace stabilizovala na Moravě – počali se stahovat s kaganátu noví židé bílí a hnědí židé= cikáni ( asi Indové ,Afgánci).Jedni se usazovali v kamených domech a druzí stále kočovali.Jedni bohatli a druzí žili v děsivé chudobě na úrovni snad doby kamenné.Jejich příchod by se dal datovat do roku 920 n.l. kdy si nechali platit za dosídlení Saské kotliny.Což se LOKÁTORŮM nelíbylo a počali je nemilosrdně likvidovat. Až Karel IV – židy benevolentně nechal usadit ve městech. Cikány povolil popravovat až od 14 let….. Noví židé s kaganátu vlastně nikdy židy nebyli – jen jim bylo náboženství přikázáno. Leč drželi se víry. Cikáni se klonili k víře – kdo jim zaplatil. Oba národy mají společné znaky.Zvyky,pohlavní tradice,benevolence- což je v rozporu s pravoslavím a křesťany.Církev Římská/zvrhlá jim to toleruje…

Franta Nebojsa,
Návštěvník
Franta Nebojsa,

Všímáte si u židovské komunity onu nenávist.? Jak nás nenávidí?Chápu Jan Lucemburský je dával věšet na hranicích – jeho trhlý syn je nechal usazovat ve městech. V Polsku a Ukrajině na ně byl pořádán hon – prodromy. Poslední prodrom v Polsku předloni ve Varšavě. Nenávidí nás a obírají na každém kroku. Cikáni se podle Karla IV mohli věšet až od 15 let. – tedy pokud měli již ochlupení.

Radek
Návštěvník
Radek

Jestli si někdo myslí, že Putin zveřejní kompletní pozadí, které bylo za přípravou 2 sv.války, tak se bohužel nedočká, stejně jako když Trump sliboval odkrýt události kolem 11.9.2001.
Jak se říká jeden obrázek vydá za tisíc slov, tak tady je jich několik. Když někteří nemůžou ani naznačovat, já s tím problém nemám. comment image
Churchillova “kuchyňská zástěra”
https://media.gettyimages.com/photos/portrait-of-president-franklin-d-roosevelt-with-a-group-of-freemasons-picture-id586064229?s=2048×2048

nevinný potlach presidenta F.D.Roosevelta s bratrycomment image.?r=1539189909109
král Eduard VIII na dovolené ve Třetí Říši v roce 1937comment image
vůdci německého amerického svazu vzdávají hold mladým mužům a ženám, kteří pochodují v nacistických uniformách, 29.8.1937 Yaphank v NYcomment imagecomment image
A dejte si pozor, další Adolfína už je zasvěcena
https://mobile.twitter.com/DeepStateExpose/status/1176496503721996288/photo/1

staroverec
Návštěvník
staroverec

Ja sa stále divím,ako ju niekto(nie tu,medzi Rozumnými ľuďmi) môže brať ako zneužité choré decko a ešte ju aj ľutovať.Je to besný démon a u démona nezáleží na veku.Zo mňa nikdy nikto nevydoluje ani miligram súcitu s tou odpornou kreatúrou.

Frank
Návštěvník
Frank

Pšonnci byli vždy svině. Ti nás napadli dříve, než Wehrmacht.