VIDEO: Václav Klaus ml. na tiskovce Trikolory odpálil bombu, ze které se...

VIDEO: Václav Klaus ml. na tiskovce Trikolory odpálil bombu, ze které se poslanci SPD a KSČM doslova obsypou! Výzva na bojkot a odpor proti “zbytečnému” Hamáčkovu zákonu proti domobranám a na omezení zbraní leží na stole, a teď se ukáže, kdo z poslanců to podepíše! Právní analýza odhaluje, že ČR žádný zákon o zbraních na pokyn Bruselu přijímat nemusí, protože Smlouva o Evropské unii ponechává národní obranu a bezpečnost výhradně na jednotlivých státech! Totéž uvádí Smlouva o fungování Evropské unie! Co se to tady hraje za špinavou hru na voliče?

VIDEO: Václav Klaus ml. na tiskovce Trikolory odpálil bombu, ze které se poslanci SPD a KSČM doslova obsypou! Výzva na bojkot a odpor proti “zbytečnému” Hamáčkovu zákonu proti domobranám a na omezení zbraní leží na stole, a teď se ukáže, kdo z poslanců to podepíše! Právní analýza odhaluje, že ČR žádný zákon o zbraních na pokyn Bruselu přijímat nemusí, protože Smlouva o Evropské unii ponechává národní obranu a bezpečnost výhradně na jednotlivých státech! Totéž uvádí Smlouva o fungování Evropské unie! Co se to tady hraje za špinavou hru na voliče?

Hnutí Trikolora mělo včera v poslanecké sněmovně tiskovou konferenci [1] a naše redakce byla záhy upozorněna na překvapivé a velmi příjemné stanovisko Václava Klause ml. k drakonickému zákonu z dílny Jana Hamáčka na implementaci tzv. zbraňové směrnice z EU do českého práva a rovněž na zákaz činnosti ozbrojených milicí v české republice, známých hlavně pod označením “domobrany”. Naše redakce v nedávné době řešila bizarní situaci, kdy pod Hamáčkův návrh zákona se připojili nečekaně i aktivističtí poslanci za SPD a KSČM.

Václav Klaus, ml.

Neustále v redakci řešíme, co stálo za tímto krokem a proč se tyto dvě strany nechaly takovým způsobem vmanévrovat do nebezpečného zákona, jehož cílem je implementace směrnic z EU ohledně zbraní, a současně zákaz činnosti ozbrojených milicí na území ČR. Jenže, právníci Trikolory našli v klíčových smlouvách o Evropské unie paragrafy, které prostě odhalují, že celý slavný zbraňový zákon z dílny Jana Hamáčka je od začátku až do konce naprostý podvod na voliče mnoha stran, protože ten zákon je vylhaný. Není totiž potřeba ten zákon přijímat, protože národní bezpečnost podle Smlouvy o Evropské unii je ve výlučném a výhradním rozhodování jednotlivých států, do kterých EU nesmí a nemůže zasahovat! Schované paragrafy našli ve smlouvách EU právníci Trikolory!

Evropské smlouvy odhalují, že česká vláda a parlament žádný zákon o domobranách a zbraních kvůli směrnicím EU přijímat nemusí

Smlouva o Evropské unii v konsolidovaném českém znění [2] v článku 4 v odstavci 2 totiž jasně říká, že… EU respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu.

Smlouva o Evropské unii

A aby bylo jasné, že je to myšleno vážně, tak v další evropské smlouvě, konkrétně Smlouva o fungování Evropské unie v konsolidovaném znění [3] uvádí v článku 72, že Hlava V o společné bezpečnosti v EU se jmenovitě a explicitně nevztahuje na národní bezpečnost a výkon bezpečnosti jednotlivých států. Doslova je uvedeno, že… Tato hlava se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti.

Ve sněmovně se zákon o domobranách bude projednávat zbytečně, stačilo se podívat do smluv o fungování a založení EU

Jinými slovy, dámy a pánové, je to venku. Celý návrh zákona z dílny Jana Hamáčka je přijímán a navrhován pod záminkou toho, že to tak chce Evropská unie, a přitom to není pravda, přitom se stačí odvolat na Smlouvu o Evropské unii a na Smlouvu o fungování Evropské unie a musí být všem jasné, že to nemá s Evropskou unii nic společného. Je to soukromá iniciativa někoho v ČR. A teď koho? Tak jednoznačně soukromá iniciativa Jana Hamáčka a Aspen Institutu. Vzhledem k tomu, že předlohu zákona před 2 týdny hladce schválila i vláda ČR, tak je to možná i iniciativa Babišovy vlády jako celku. Jenže, proboha, řekněte mi někdo, proč se pod návrh tohoto zákona nacpali i aktivisté z SPD a KSČM?

Smlouva o fungování Evropské unie

Dosud nám nikdo nedokázal vysvětlit, proč SPD a KSČM se tak heroicky zastávají za zákon, který je úplně zbytečný a není potřeba jej přijímat, protože EU jasně uvádí ve zmíněných zakladatelských smlouvách o EU, že národní obrana a národní bezpečnost setrvává ve výhradní pravomoci národních států? Evropská komise může přijímat směrnice jak chce, ale pokud jsou v rozporu se zakládajícími listinami EU, potom ty směrnice komise jsou neplatné!

Proč SPD jako strana, která dostala takové množství peněz za volby a zisk 10% hlasů, nenajme profesionálního a erudovaného právníka, který by Hamáčkův zákon roztrhal a rozcupoval právním rozborem smluv s Evropskou unií na kusy prostým odhalením, že ten zákon je zbytečný, protože není třeba? Přiznám se, že o těchto ustanoveních v evropských smlouvách jsem nevěděl ani já, protože ty smlouvy jsou obsáhlé a znají je pouze odborníci na evropské právo, ale je vidět, že Trikolora ty odborníky na evropské právo má, a je to venku!

Ve sněmovně leží petice navržená Trikolorou, která vzhledem na nově zjištěné skutečnosti vyzývá poslance, aby bojkotovali zbraňový a domobranecký zákon z dílny Jana Hamáčka

Takže, co udělala Trikolora? Sepsala petici v rámci sněmovny, která vyzývá poslance parlamentu napříč stranami, aby se k petici připojili. A co tato petice požaduje? Aby se poslanci parlamentu postavili proti tomuto zákonu jako celku, a aby jej kompletně odmítli jako nejen zbytečný, ale hlavně protinárodní. A naše redakce tuto petici bude sledovat. Poslanci, kteří ji nepodepíší, přiznají barvu a odkopou se jako užiteční idioti. Někdo by řekl, že politické strany ve sněmovně mají přece k dispozici právní odborníky, poradce, znalce na evropské právo, kteří poradí poslancům, pod jaké návrhy se mají podepsat, kam se mohou připojit.

Tisková konference Trikolory.

Poradí jim, kam raději se nepřipojovat, ale tady se ukazuje, že v ČR se přijímá zákon, o kterém politici napříč většinou stran v parlamentu tvrdí, že se musí přijmout, protože to chce EU a protože je nutné nějak ochránit zájmy českých držitelů zbraní, toto tvrzení opakují nejen politici z ČSSD, ale dokonce i z SPD a KSČM, dokonce se k tomuto narativu připojují i zástupci některých domobran, a nakonec se ukáže, že celé je to podvod a lež, že žádný zákon se přijímat nemusí, protože zakládající smlouvy EU říkají jasně, že národní obrana a bezpečnost, tedy i zbraně a zbraňové zákony, a tedy i ozbrojené milice, rozuměj domobrany, jsou plně a výhradně v kompetenci národních vlád a nikoliv evropského společenství.

Trikolora odhalila děsivou skutečnost, jak snadno politické strany zblbnou celý národ povídačkami o tlaku z EU na přijímání zákonů, které přitom vůbec kvůli EU vznikat nemusí, ale vznikají jen jako soukromé iniciativy

Takže, přátelé, všichni kompletně na alternativě, jak tu jsme, tak jsme za idioty a debily, protože celý výbušný zákon Jana Hamáčka, ministra a člena Aspen Institutu, je pouze soukromá iniciativa někoho z vnitra, protože Evropská unie se zákazem domobran a se zbraněmi prodávanými a regulovanými na území ČR nemá nic společného. Evropská unie nemůže a nesmí nařizovat ČR, kdo může nosit zbraně, jaké to jsou zbraně, kolik mohou mít zbraní, jakou kapacitu zásobníků mohou mít zbraně, kdo se může organizovat do ozbrojených spolků, prostě toto všechno je ve výhradní a výlučné pravomoci národního státu, parlamentu a vlády, potažmo právě vnitra a nikoliv Evropské komise nebo EU obecně. Takže je to co? Konceptuální bouda na voliče, že to prý chce EU, a proto musíme. Ne, nemusíme!

Jan Hamáček na střelnici se samopalem CZ 805 Bren.

A na toto musela upozornit teprve až Trikolora! Až poté, co poslanci napříč spektrem se podepsali pod Hamáčkův návrh zákona, až poté co se k návrhu připojili i někteří poslanci za SPD a KSČM, až poté, co předlohu návrhu schválila vláda, a až poté, co se všichni zainteresování zastřešovali tím, že zákon je reakcí na Evropskou směrnici, takže se prý musí přijmout zákon obcházející směrnici. Ne, nic se obcházet nemusí, žádný zákon se přijímat nemusí, protože je to uvedeno ve dvou základních listinách EU, že národní obrana a vnitřní bezpečnost je vnitřní záležitostí jednotlivých států EU.

Trikolora se proto zachovala jako vlastenecká strana, která si nenechá srát na hlavu ani z Bruselu, ani od vnitra, ani od Aspenu a Jana Hamáčka. Škoda, že nemají v programu vystoupení z EU a NATO. Prostě v Trikoloře mají kádry, odborníky na Evropské právo. A tady vidíte, přátelé, jak je důležité mít kádry ve straně. Celou dobu vám politici lžou, pořád, od rána do večera, že Evropská unie nařídila tohle, Evropská unie zakázala támhle, musíme přijmout zákon, protože směrnice EU nařídila toto.

Když nejsou kádry, občanům se lže od rána do večera a kulíšci lajkují jako o život namísto toho, aby politiky tvrdě kontrolovali

A potom se obrátíte na kádra, na znalce evropského práva a smluv o Evropské unii, a on odpálí bombu, že všechno je to podvod a žádný zákon se přijímat nemusí, ani kvůli EU, ani kvůli Evropské komisi. Stačí si totiž přečíst Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie. Nevím, jací právníci z vlády podávali žalobu k Evropskému soudu kvůli zbraňové směrnici EU komise, ale pokud vláda ČR není schopna najít ve dvou základních smlouvách o EU dva odstavce a články, které jasně deklarují, do jaké kompetence spadají pravomoci o národních obranách, bezpečnosti a obecně o zbraních, tak potom se nemáme o čem bavit.

Jan Hamáček na střelnici při střelbě z pistole.

A jsme zase a znovu u toho. Politiky nesmíte milovat, nesmíte je obdivovat, nesmíte je lajkovat, nesmíte se k nim tulit jako tupí kulíšci, ale musíte je tvrdě kontrolovat, jednak proto, jestli neuhýbají, jestli plní to, co slibovali, jestli se nedávají do spolku s nepřítelem, jestli nehledají holport s kádry Aspen Institutu a hlavně, jestli z vlastních voličů nedělají debily. Naše redakce bude sledovat petiční výzvu a uvidíme, kdo z poslanců se podepíše a hlavně, kdo bude ve sněmovně hlasovat proti Hamáčkově zákonu, který je naprosto a zhola zbytečný, protože zákony v ČR jsou dostatečně nastavené a není potřeba přijímat zákon, který je opřený o vymyšlené důvody a tlaky z EU. Pokud by byla u moci vláda s pronárodním ukotvením, nikdy by ani k předložení takového zákona nedošlo. Toto jsou pouze důsledky toho, když prostě a zkrátka nejsou kádry v politice.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát svobodně a bez cenzury. Nadávají nám, uráží nás, plivou na nás, protože nechtějí slyšet fakta a znát skutečnosti. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 8 dní a zatím jsme vybrali jen 33% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Drak
Návštěvník
Drak

Zakládající smlouvy EU říkají jasně, že národní obrana a bezpečnost, tedy i zbraně a zbraňové zákony, a tedy i ozbrojené milice, rozuměj domobrany, jsou plně a výhradně v kompetenci národních vlád a nikoliv evropského společenství.
A to je právě důvod, proč Hamáček a spol. navrhli tento zákon, včetně dodatku a spoléhajíc na neznalost nepřehledných unijních zákonů, směrnic a nařízení, schovali se za unijní předpisy.
V současné době Hamáček, prý dovolenkuje někde v Karibiku, ale pravděpodobnější bude, že mu někde na Floridě vyplachují mozek.
Už poněkolikáté píši, že není, koho volit, protože ať zvolíme koho chceme, je to protinárodní, protistátní, kolaborantská pakáž.

trtal
Návštěvník
trtal

komanci uz jsou jen trapni komedianti a zaprodanci u koryt…
SPD je evidentne infiltrovana a mrdi uz delsi dobu zradou….
nakonec to prizna i ten stary zlucovity pitomec na Okamurovem Svobodnem radiu, protoze ackoli je to zaniceny fanaticky hnup, presto verim, ze je vlastenec…

anonymka
Návštěvník
anonymka

Obávám se, že Trikolora tento stav nenapraví. Dokud bude lidská závist, pořád bude nad námi viset hrozba socialismu a komunismu. Obávám se, že ač jsem stará, se ještě té hrůzy dožiju.
Je naprosto jedno, jestli dřu na nějakého miliardáře, nebo na stát, který mi tvrdí, že všechno je naše, a přesto nemám stále nic. od miliardáře můžu dostat aspoň lepší podmínky k práci, mimořádné odměny, zvýšení platu, a nebo nedostanu a mohu stávkovat. Miliardář ví, že lidské zdroje jsou kapitál a lidí si váží. Od státu nedostanete nic, leda zvýšené daně, na jejich zhovadilé aktivity, tabulkové platy na přežití, a lži o národním majetku, ze kterého nemáte vůbec nic.
V normálním světě se trocha lidí narodí do zlaté kolébky, ti ostatní mají dostatek a pár lidí má prostě smůlu. V socíku mají smůlu všichni, všechno je naše, ale nikdo nemá nic.

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ekonomicka-nerovnost-se-zvrhla-2153-miliardaru-ma-vic-penez/r~aedd65643b8211eab1410cc47ab5f122/?utm_source=atlasHP&utm_medium=newsbox&utm_content=default&utm_term=position-0&utm_campaign=Aktualne

trtal
Návštěvník
trtal

“hrozba socialismu a komunismu” by nebyla ani ze 3% tak nebecpecna jako je nynejsi stav, u ktereho lze konstatovat, ze jsme evidentne urceni k likvidaci…
’89 byl sinonisticky puc, agenda je porad stejna a takovy Trocky se vesvych citatech nikdy netajil eliminacnimi zamery pro Slovany…
Mimochodem “komunismus” nikdy nikde nebyl, nebude a ani byt nemohl a vyraz “hrozba komunismu” je absurdni a aktualni asi jako hrozba zabiti meteoritem kdyz vyjdu na ulici…

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

https://youtu.be/tue6m1SCNiE?t=923

kto ste definitivne pochopili ze za stav zaniku ceskoslovenska a nasledne aj udajne samostatneho slovenska a ceska je zodpovedny rezim politickych stran a viete aj to ze cela alternartiva pripravuje dalsie strany pre matricu a pouziva vasu zivotnu energiu na upevnovanie stavu v ramci zavadzania globalnej totality

cela “alternativa” ktora propaguje neslobodne a protiustavne volby v stave vojny stoji na strane vlastizrady, samozrejme nejedna sa len o volby ale tie su zakladom udrzovania upevnovania tohoto neludskeoh fasistickeho rezimu postavenehop nad ustavu aj ludske prirodzene pravo

nech zije vaclav klaus mladsi vratane jeho podareneho otecka a samozrejme aj ostatna elita vratane tej elitnej disidentskej este z cias charty77

otroci zlikvidovaneho ceskolsovenska modlite sa k svojim pasakom a nikdy neprestante verit v ich shopnosti, su nekonecne ako vasa dovera

a pozdravujem aj disidentskuy knihovnicku, ta je uplne ina ako ta od vaclava havla, preslo 30 rokov a aj disidenti sa hodne zmenili, kandiduju aj ked ich rezim odvrhuje, tomu sa hovori vlastenectvo , valclav havel nemal moznost kandidovat ale dnes, dnes je mozne vsetko, lebo mame demokraciu 😀 v protektorate cechy morava bolo nemozne predavat letaky odboja len tak na trhovisku ale dnes, dnes je ina doba

ludia volte demokraciu v protisustavnych volbach v ziadnom opripade demokraciu neopustajte to by znamenalo nasilie

trtal
Návštěvník
trtal

nejak moc sa staras o “Cesko”…..rekl bych, ze na Slovaci korporatni fasismus pokrocil dal…
zavirani za nazory a NAKA vykopavani dveri nepohodlnym lidem pres noc uz je u vas standart..

Motopes
Návštěvník
Motopes
Intr0naut
Návštěvník
Intr0naut

Oni “naši” kluci jsou často rádi papežtější než papež že..,jen aby si šplhli u svých páníčků…Jak typické pro čr ))))

Hamàčku
Návštěvník
Hamàčku

Se západním světem vznikla brána….

https://m.youtube.com/watch?v=rEJK5t0bGG0

malostranska
Návštěvník
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

malostranska

Dobrej článek. Hlavní vtip je ale v tom “Evropská Unie má PRAVOMOC …” 😉
Jakou má EU “pravomoc” když NEMÁ žádnou právní subjektivitu ?!
EU NENÍ stát, ani federace – je to jenom SMLOUVA.
Tzv “pravomoci” má jen potud, pokud my plníme to, co z EU EK vypadne.
Pokud plnit nebudeme, tak sankce/postih vyplývá z NAŠEHO (státního!) zákona – čl.10. ÚZ.
EU NEMÁ ŽÁDNÝ ZÁKONÍK, pouze Nařízení a Směrnice, které členské Státy plní /schvalují a přijímají za své Zákony prostřednictvím svých národních = Státních Parlamentů (které MAJÍ pravomoci svěřené svými občany)/, a to dobrovolně.
V tom je ten VTIP!
Král je nahý, ale všichni obdivují jeho nové šaty … 😉

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

`trochu konspiračky kontinent AFRIKA je docela zdroj bohatstvi jkdyz to na prvni pohled nevypada uz ted maji cina rusko ussa francie srn ROZDELENE POLE PUSOBNOSTI nemejte obavy hraji zase divadla pro lidi a hlupacky u nas to moc nejde vetsina zazila rezim pred 89 a po 89 takze dokaze cist a myslet jinak nez treba ovecky v ussa ………….ropa tam dozajista je a dalsi a dalsi veci ……….. byl odstranen kaddafi protoze mel asi s prominutim stejny nazor jak JA ………… Sjednotit afriku urcitou měnu byt vlastnim panem ve svych statech …….. vykaslat se hlavne na diktat ussa ……………kdo kdy navstivil pred arabskymi jary lybii syrii staty na urovni lide byli na pohodu ………..dnes po vyvozu demokrrrcie ………… bida zmar krev utrpeni …………vse je naplanovane a scenar pojede dal leda ,ze by se opravdu neco stalo a lide se v evrope vzbourily a prekazily to co tu dnes bezi ………… evropane jsou urceni k zaniku …….. to maji za tu dobrotu ,ze uz pres iks let posilaly penize na afriku a vysledek nula zachranis jednoho cernouska a druhy den se narodi 250 dalsich ………… uz nikdy nebude RIM rimem PARIZ parizi ATD nikdy dnesni mladi a mlade matky rodi budouci otroky a otrokyne nechtej si tu skutecnost priznat porad si mysli ,ze je to nejake sci fi film neni navstivte svedsko francii ………. domaci se boji malem do kina do parku …………trochu obsahle dochazim k podstete veci dnes kazdy prichozi ma vetsi prava nez ten domaci obcan ohledne bydleni financi vseho ……….. hlavne je potreba tzv EVROPSKA ARMADA nez se pujde na rusko vyzkousime je vsude kde budou rebelie spanel bude mlatit reka polak rusa ital nora sved portugalce ono mlatit vlastni je tak trochu blbe ikdyz se i to deje tahle je to lepsi soused 1 patra nebude mlatit mazelku z 9 patra nebo kamose z 5 s kterym chodi na pivo ……….. tihle ti vladcove by byli schopni nas poslat do plynu jenze vzhledem k dnesnim technologiim to jde tezce kazdej vse nataci …….. tihle vladcove EU jsou horsi nez HITLER vite proc ??? hitler rekl na rovinu co chce koho nenavidi a jak bude konat tihle politicky korektne placaji demokradicky zvasty a ve skutecnosti spejeme do velikyho anusu ……shrnuti VAS zavrou do krimu ,ze mate u sebe rybicku nozik a jini litaji po evrope s macetama a pohoda vy jedete kamkoliv musite mit pas i na kliste ktere se vam zrovna na hranici prisalo na krk ……….. nekteri nic …………tak nejak jsem chtel vlastne napsat ,ze neni v zajmu totalitni EU mit ozbrojene a chytre obcany ……… jinak vyklad dejin ala ustr zacek a havloidi rus byl 68 okupant v…….roce 39 nas obsadily naciste marne jsem po tom narodu patral nebyli to nahodou NEMCI ???????TO CO DNES JE VDECIME ZLOCINCUM JAKO HAVEL GORBACOV WALESA a spol ………………

trtal
Návštěvník
trtal

vladcove EU neexistuji jsou to jen loutky tak jako drive HITLER

r.m.
Návštěvník
r.m.

Ale když je obrana plně v kompetenci členských států, můžou si ji ošéfovat i vlastními zákony, tedy i Hamackeho paskvilem. Takhle mi to vychází, bohužel VK.

https://ekonomika.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=deba2d39f3ff3ffec0ffaf50b613c401&zdroj=vybava_recombee&page=A200122_132737_zahranicni_jhr&url=https%3a%2f%2fwww.idnes.cz%2fzpravy%2fzahranicni%2fgreta-polsko-odbory-uhelne-doly-aktivistka.A200122_132737_zahranicni_jhr
Ze všech lopat jsou ty hornický nejlopatovější.

trtal
Návštěvník
trtal

ano, můžou si ji ošéfovat i vlastními zákony, ale nesmi nehazet vinu a odpovednost na EU…
jinak by vlastne verejne priznali, ze pracuji proti vlastni zemi a ze jsou to vlastizradci, kteri drive bezne koncili u zdi…
delaji z lidi blbce…