VIDEO: V americkém Kongresu zazněla poprvé v historii děsivá modlitba k pohanskému...

VIDEO: V americkém Kongresu zazněla poprvé v historii děsivá modlitba k pohanskému božstvu Brahma původem z Indie, kongresman z Kansasu šokoval liturgií Světlonoše a nakonec pokřivil zvolání “Amen” a udělal z něj anglické slovo “Muži” a doplnil o slovo “Ženy” před zraky milionů diváků! Vatikán mlčí a věřící po celém světě mluví o blasfemii, jiní označili modlitbu za provolání k Luciferovi, protože kongresman v modlitbě mluvil o trůnu, světlu a lampě! Bůh ale nenaplňuje lampy, trůn náleží jen králům na Zemi a jediný, kdo svítí na cestu, je Lucifer! Deep State právě inauguroval na trůn moci v kongresu Světlonoše?

VIDEO: V americkém Kongresu zazněla poprvé v historii děsivá modlitba k pohanskému božstvu Brahma původem z Indie, kongresman z Kansasu šokoval liturgií Světlonoše a nakonec pokřivil zvolání “Amen” a udělal z něj anglické slovo “Muži” a doplnil o slovo “Ženy” před zraky milionů diváků! Vatikán mlčí a věřící po celém světě mluví o blasfemii, jiní označili modlitbu za provolání k Luciferovi, protože kongresman v modlitbě mluvil o trůnu, světlu a lampě! Bůh ale nenaplňuje lampy, trůn náleží jen králům na Zemi a jediný, kdo svítí na cestu, je Lucifer! Deep State právě inauguroval na trůn moci v kongresu Světlonoše?

Pokud sledujete události v USA v posledních dnech, jistě víte, že se schyluje k rozhodujícímu střetnutí a k bitvě o osud USA, ale v konečném důsledku i o osud zbytku světa. Dnes v úterý probíhají v Georgii doplňovací volby do amerického Senátu, republikáni obhajují dvě křesla a musí uspět, protože jinak demokraté získají kontrolu nad oběma komorami Kongresu, a to bude znamenat konec americké republiky. Ve středu navíc dojde k bitvě v obou komorách Kongresu, budou se počítat hlasy volitelů z voleb amerického prezidenta. Jenže, už 3. ledna došlo v americkém Kongresu k něčemu, co v žádném případě nesmíme přehlédnout. Došlo k zahájení činnosti 117. Kongresu a toto zasedání bylo uvedeno modlitbou, kterou vedl demokratický kongresman a kaplan Emanuel Cleaver z Kansasu. Tyto modlitby jsou v americkém Kongresu rutinou a nikoho nezajímají, ale tentokrát to bylo úplně jiné.

Kongresman a kaplan Emanuel Cleaver

Kaplan Cleaver totiž zahájil [1] modlitbu k Bohu tím, že se členové v sále sklání před trůnem Boha. Ateista anebo laik v tom nevidí problém, jenže z hlediska křesťanské nauky jde o blasfemii. Bůh nesedí a nikdy neseděl na žádném trůně, neboť trůny jsou vyhrazeny jen králům na Zemi a Satanu v podzemí. Králové lidí dlí na trůnech, stejně jako Satan dlí na trůnu pekel a věčného utrpení. Bůh nemá žádný trůn, ale spočívá na Výsostech Boha, což není žádný trůn, ale je to něco, čemu se říká Království Boží. Přestože Bible mluví o království Boha, ten nemá žádný trůn a hlavně nemá žádný obličej, který by svítil jasným světlem! Bůh je tak mocný, že jeho zář oslňuje a vyhání temnotu, ale není to žádná tvář Boha, ze které by vycházelo světlo. Jenže, pozor, tohle je opravdu vážné, a teď dobře poslouchejte!

V americkém Kongresu zněla modlitba o světlech, lampách a o božstvu Brahma s několika hlavami

Kaplan vyzval Boha, aby ozářil svou tváří Kongres, aby pozvedl svou tvář a zasvítil s ní nad Kongresem! Víte, co to znamená? To nebyla modlitba k Bohu, on se modlil ke Světlonošovi, tzn. k Luciferovi.  Ten totiž nesl světlo v temnotách, svítil nad hlavami následovatelů a vedl je k propasti. Ti, kteří na Lucifera nesoucího světlo pohlédli, byli ohromeni, protože viděli jeho jasnou a sličnou tvář, která vrhala světlo do obrovské dálky. Oni pohlédli na něho a viděli moc rovnou Bohu, viděli zář, a ta vycházela z tváře Lucifera.

Hebrejský zápis Jehovah

Za ním v temnotě kráčelo lidské plémě, muži a ženy, ve strachu z temnoty následovali Světlonoše, jeho výsost Lucifera, toho, jenž nese Světlo, kterým se zapalují nová Slunce a tvoří se jím nové světy z nicoty a temnoty.

Pokud se totiž mluví o Bohu, vždy by se mělo mluvit o Boží milosti, ochraně a lásce. Ovšem modlitby založené na světle, na osvětlování, na záření světla nad hlavami, nad Kongresy, to není modlitba k Bohu, ale k Luciferovi. Světlo Boha je tak oslepující, že nelze vidět obličej Boha. To je zásadní znalost, kterou si musí každý zapamatovat! Bůh nemá své jméno, protože zář Boha je tak extrémní, že není možné Bohu spatřit tvář, a Bůh bez tváře tak nemůže mít skutečné a pravé jméno.

Proto ani Židé nemají pro Boha jméno a nazývají ho “JHVH”, tedy Jehovah, Jahvah, případně Jahve, ale staročesky je to výstižnější “Žehova” odvozené od slova “žhnout”. V překladu JHVH znamená “Ten, který žhne”. To je zásadní nepochopení, když někteří tvrdí, že jméno Boha je Jehovah. To není jeho jméno, ale označení jeho charakteristiky. Podobně to měli i Indiáni v Severní Americe, kteří získávali svá jména podle charakteristik (Orlí pero, Zlomená noha, Plavající na vodě, Šeptající kůň, Ten spadlý ze stromu, Ten mluvící s vlky), ale nikdo vlastně neznal jejich rodové a původové jméno.

Bůh vyzařuje lásku a teplo, na cestu v temnotě ale svítí Lucifer

A další věcí, která je podstatná a kritická, to je obrovské teplo a doslova žár tohoto Božího světla. A toto je pro cestovatele a pozorovatele jediná rozlišovací pomůcka, pokud ji někdy budete potřebovat v okamžiku svého života, nebo v okamžiku své smrti, pamatujte a nenechte se svést na falešnou cestu. Světlo Lucifera, se kterým vstoupil do podsvětí, je světlo určené pouze na svícení, není oslepující, je to studené světlo, které nevydává žádné teplo. Pokud toto světlo svítí v temnotě, umožňuje vám vidět tváře lidí, tvář Světlonoše, tvář krajiny. Pokud spatříte světlo Boha, naprosto bez pochyby si to nespletete s ničím, co jste dosud zažili. Obrovská zář je tak mohutná, že nespatříte nikdy obličej, s velkým úsilím zahlédnete obrys postavy, ale hlavně ucítíte teplo a pocit bezpečí, klidu, míru a vyrovnanosti.

Hinduistické pohanské více-božstvo Brahma

Jasný důkaz, že kaplan v Kongresu se nemodlil k Bohu, najdeme v závěru jeho blasfemické modlitby. V závěru prosí Boha o mír, ale představte si, jakým způsobem. Prosí ho jménem monoteistického boha Brahmy a navíc jménem Boha známého pod mnoha jmény v mnohá vírách. Když jsem tohle viděl na videu poprvé, doslova mi spadla brada. To není kaplan, to je velekněz. Indická Brahma není žádný Bůh, ale je to pohanské Božstvo zobrazené v podobě osoby s ženským i mužským pohlavím, s několika páry rukou a několika tvářemi na hlavě, jiná vyobrazení zobrazují Brahmu pro změnu s několika hlavami v různé kombinaci, mužské a ženské hlavy na jednom společném těle.

Indické božstvo Brahma s tvářemi muže a ženy v jednom těle a s několika páry rukou, které promlouvá k jedinému Bohu? Bible říká něco jiného

Kaplan se tím definitivně odkopal, protože toto je satanismus spojený s pohanskými božstvy, je to oslava genderového inženýrství, social justice procesů, non-binárních tezí a popření Boha, jediného Boha, který skrze svého syna Krista spasil svět. Neexistuje více jmen pro jednoho Boha, to je blasfemie. Bůh nemá jméno, a pokud jméno má, jedná se o pohanská božstva, která nevedou ke spasení. Koneckonců, v Bibli je to jasně uvedeno:

Jan 14:6 – Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”

Jinými slovy, jiná náboženství se nemodlí ke stejnému Bohu, jestliže nepřijmou svátost Krista a jeho oběť na kříži. Tohle je ten zásadní bod a okamžik, kdy můžete vidět světlo, můžete vytvářet modly, klanět se jim, můžete Bohu najít jméno a přiřadit mu jméno, můžete mu dát několik tváří, několik párů rukou, ale na konci spatříte jen světlo nesené Světlonošem, nic víc. Americké protestantské církve jsou kauzou samy pro sebe, jejich modlitby jsou často na hraně modlářství a blasfemie, ale tohle, co předvedl Emanuel Cleaver, to je úplně něco jiného.

Na trůnu amerického Kongresu usedl Lucifer, zněl jasný symbolický vzkaz z děsivě pokřivené modlitby

Modlit se skrze Brahmu k Bohu na trůně, jehož obličej září a vrhá světlo na muže a ženy, to je satanismus, nebo spíš luciferiánství, což by vysvětlovalo ten důraz v modlitbě na světlo a dokonce i na lampu a její naplňování světlem. Bůh žádnou lampu nemá, to jistě víte. Jediná postava v křesťanství, která k vrhání světla do temnot potřebovala zařízení, tedy lampu, byl nejvyšší anděl Boha, tedy Lucifer. Latinské slovo “Amen” znamená “A tím je to dané!” a není to anglické slovo označující muže v množném čísle (men).

Neurčitý člen “a” před množným číslem “men” je navíc v angličtině nesmysl, protože neurčité členy se v angličtině používají jen před podstatnými jmény jednotného čísla. Kaplan však v závěru modlitby slovo Amen překroutil na “muže” a ještě přidal slovo “Awomen”, tedy “ženy” s neurčitým členem na začátku. Některá média potom uvádí, že řekl “A-men and A-Woman”, tedy “muži a žena”, což by mělo mnohem drsnější symbol, ukazovalo by to na tradiční satanistické černé mše, tedy orgie mužů s jednou ženou.

Papež František v americkém kongresu v roce 2015

Tohle je naprosté pokřivení slova Amen, je to pokřivení liturgie, písma, je to blasfemie a překroucení modlitby, což ale zjevně bylo cílem a účelem. Měl totiž být vyslán signál, že Lucifer usedl na trůn amerického Kongresu v okultní rovině. A k tomu by potom sedělo prohlášení Donalda Trumpa na shromáždění v Daltonu v Georgii v noci na dnešek, kde prohlásil, že demokraté Bílý dům nedobydou. Tím ale nepřímo potvrdil, že Lucifer dobyl alespoň Kongres. A ta modlitba nebyla potom chybou, úletem kaplana, přeřeknutím, ale demonstrativním přivítáním Lucifera na trůnu Kongresu. Tohle je opravdu zlé, opravdu velmi zlé. A všimněte si, že Vatikán s antikristem Františkem mlčí, neprotestuje. Ano, a tím je to dané!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Frunze
Návštěvník
Frunze

Kazdy nahle nadava na Volneho,tim jen ukazuje,ze je blbej trubec.Proc ho stihaj?Vypinaj mu mikrofon,k lreds.byl pozvan.Byla strkanice,az oak se zacal Volny oresile branit.Ale hkavne,proc trubci z policie CR nestihali udzeniju,ktera nestrkaka,ale primo fyz.napadla zastupitele?U ni to je o.k.?Trubci proste nestihaj vcely,jak jinak to pochopit.A vy,co si to ted prebirate:jste taky trubci?Ne bo po uvaze jste presvedceni,ze kdyz jedna strana muze utocit,muze I druha,?

Dalibor
Návštěvník
Dalibor

Každý by se měl vyjadřovat k tomu, čemu rozumí.
zlatník ke zlatu, zedník ke stavění zdí, pekař k pečení.
Ovšem hledá-li někdo radu o stavění zdí u pekaře, je jasné, co dostane.
Kdo chce rozumět, porozumí, kdo nerozumí, ať nerozumí.

disgusting
Návštěvník
disgusting

Tento článek je velice důležitý. A je to pravda.

luky
Návštěvník
luky

Brahma není pohanský bůh, ale jeden z bohů hinduismu. Což je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství světa.

Realtoltek
Návštěvník
Realtoltek

Super popis jediného Boha a i to, že nemůže mít viditelnou tvář a že jeho jmého je jeho charakteristika. Ale to stejné platí i o výrazu světlonosič – lucifer….. nejedná se o konkrétní jméno ale jedná se o funkci. Satan byl světlonošem ale už světlonošem není.

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=12329&mode=nested&order=0&thold=0

Jediný Bůh se dokonce nemůže ukázat jako celistvá osoba…kdyby se tak stalo a stal by se celistvou osobou..nebylo by pozorovatele..tedy ho nikdy nelze vidět v celistvosti.

Proto i Ježíš říká, že je otec ” větší ” protože sám Ježíš je jeho obrazem v časoprostoru…zatím co “otec” je mimo časoprostor – nepřístupné světlo.

Antikrist půjde tedy poznat tak, že bude jako osoba (z předem připravené doktríny”trojice”) a bude sám sebe prezentovat jako nejvyššího Boha.

Jiřík
Návštěvník
Jiřík

Podporuji tento server dle vlastního uvážení. Akceptuji většinu diskutujících. Nějaké nemám rád, ale zvažuji jejich příspěvky. K tomu to článku lze říct pouze jedno: Synchronicita = Dobro = Výsledek i současnost = Tréning skutečného člověka.

A neb, kdo se bojí nesmí do lesa 🙂

sova pracharanda
Návštěvník
sova pracharanda

Jak říká VK v Kongresu zasedl rohatej a zde je ta pořádná kozlovina!
Video cca 2min, začíná to 00.17 min.

https://youtu.be/WSzKRJ5oLro?t=17

sova pracharanda
Návštěvník
sova pracharanda

Pokud se zajímáte o Boha dobře děláte.
Zdravím tam, ty víš, dík za inspiraci.
—–

Chaplin zemřel ve věku 88 let. Zanechal nám 4 odkazy:

(1) Na tomto světě není nic věčné, ani naše problémy.

(2) Rád chodím v dešti, protože nikdo nevidí mé slzy.

(3) Nejpromrhanějším dnem v životě je den, kdy se nesměju.

(4) Šest nejlepších lékařů na světě ….
1. Slunce 2. Odpočinek 3. Trénink 4. Zdravá strava 5. Sebeúcta 6. Přátelé!

Udržujte je ve všech etapách života a užijte si zdravý život …

Pokud se podíváte na Měsíc, uvidíte Boží krásu. Pokud se podíváte na Slunce, uvidíte Boží moc. Pokud se podíváte do zrcadla, uvidíte nejlepší Boží stvoření. Tak tomu věřte. Všichni jsme turisté, Bůh je náš cestovní agent, který má pro nás jízdní řády, rezervace a cíle. Důvěřujte mu a užívejte si Život. ¨Život je jen cesta“.

Žijte dnes! …. Charlie Chaplin

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

sova pracharanda
ty čtyři odkazy pokud je sdělil Charlie Chaplin říkají, že je řekl moudrý člověk. Ale pokud se týká těch “božích” keců v dodatku nevěřím , že to řekl, protože se to k těm moudrým odkazům a moudrému člověku naprosto nehodí. Je to hloupý přídavek, i když ani, ten pokud by to Chaplin řekl, by nesnížil jeho obrovské lidské umění. A co na to realita? Podíváš se na měsíc a vidíš jedinou přirozenou oběžnici země, jestli tam vidíš boha a v ” celého jeho kráse” , skoč si na oční, Podíváš se na slunce a vidíš prd , pokd si nenasadíš řádné sluneční brýle, protože čumět do slunce je velmi nerozumné. Podíváš se do zrcadla a pokud se nezhlížíš sám v sobě ale vidíš obecně člověka, pak se díváš na nejhorší živé stvoření na planetě , protože žádný jiný živý tvor není schopen takových zrůdností jako člověk. A bůch je náš cesťák a má pro nás jízdní řády? Tak to mu v tom židofašisatičtí parchanti dělají pěkný bordel a nějak nestíhá s tím něco rozumného udělat.

sova pracharanda
Návštěvník
sova pracharanda

Jaryn
Jarynkovy pindy! 🙂
Dodám, Měsíc není přirozená oběžnice země. Pohled do Slunka léčí, říkáme např. sungazing, bo hledění do Slunka.

Anonym
Návštěvník
Anonym

Víme už něco ohledně usa, kde čekáme na to s čím vylezou ven?! Díky.

J.K.
Návštěvník
J.K.

Za chvíli bude mít Trump projev – živě
https://video.foxnews.com/v/6220645815001#sp=watch-live

Anonym
Návštěvník
Anonym

super, díky

Anonym
Návštěvník
Anonym

Obávám se, že s ničím nepřijde. Zopakuje, co už bylo řečeno několikrát. Předá se moc, odejde z kanceláře a to bude celé.

Anonym
Návštěvník
Anonym

A je to, nestalo a nestane se vůbec nic. Trochu jsem věřil.