VIDEO: Usnesení Bundestagu proti antisemitismu a kritice Izraele proběhlo už v květnu,...

VIDEO: Usnesení Bundestagu proti antisemitismu a kritice Izraele proběhlo už v květnu, slovenský a český parlament se připojily! Česká verze usnesení parlamentu je konečně venku a uvnitř jsou takové věci, že z toho doslova přechází zrak! Kdokoliv z poslanců se připojí pod toto usnesení, dostane nálepku vlastizrádce a úlisného lokaje Izraele! Tohle naprosto nemá obdoby, co si to poslanci dovolují vůči občanům země, která čelila Mnichovu 1938, vyhánění Čechů ze Sudet a okupaci svých území stejně, jako dnes čelí Palestinci!

VIDEO: Usnesení Bundestagu proti antisemitismu a kritice Izraele proběhlo už v květnu, slovenský a český parlament se připojily! Česká verze usnesení parlamentu je konečně venku a uvnitř jsou takové věci, že z toho doslova přechází zrak! Kdokoliv z poslanců se připojí pod toto usnesení, dostane nálepku vlastizrádce a úlisného lokaje Izraele! Tohle naprosto nemá obdoby, co si to poslanci dovolují vůči občanům země, která čelila Mnichovu 1938, vyhánění Čechů ze Sudet a okupaci svých území stejně, jako dnes čelí Palestinci!

Poslanecká sněmovna českého parlamentu konečně zavěsila na svůj web textové znění [1] návrhu usnesení zahraničního výboru sněmovny proti antisemitismu a na ochranu zájmů státu Izrael. Usnesení odsuzuje a vyzývá české orgány moci, aby zasahovaly proti občanům ČR, kteří kritizují stát Izrael, kteří vyzývají k bojkotu zboží a služeb izraelských firem. Toto usnesení je v příkrém rozporu se stanoviskem Ústavního soudu ČR, který nedávno přijal rozhodnutí, že bojkotování poskytování služeb ruským občanům je v pořádku a není v rozporu s ústavním pořádkem, protože provozovatel hotelu prý má právo si rozhodnout, jaké hosty ubytuje, a to i na základě svého politického přesvědčení, kdy majitel hotelu odmítne ubytovat ruské občany, protože nesouhlasí s politikou ruské vlády. Přinesli jsme o tom článek zde.

Protesty proti Izraeli jsou v reflektorech médii vydávány za antisemitismus.

Takže, dámy a pánové, to se nám poslanecká sněmovna pěkně postarala o další skandál, protože navrhované usnesení navrhuje potlačovat bojkot v oblasti služeb, které mají vztah ke konkrétnímu státu, protože je to prý skrytý antisemitismus. A co třeba skrytá rusofobie? Co dělat v případech, když majitel hotelu trpí rusofobií a odmítá ubytovat ruské zákazníky, protože maskuje svůj bojkot odporem proti ruské vládě, ale ve skutečnosti trpí rusofobií proti ruskému národu jako celku? Jinými slovy, zahraniční výbor českého parlamentu se opět odkopal jako skupina lidí, která zakazuje oprávněnou kritiku izraelské vlády a maskuje to tím, že přijímá usnesení proti antisemitismu. Izrael v květnu tohoto roku provedl anexi Golanských výšin na základě dohody mezi Izraelem a USA [2]. Jednalo se o kopii Mnichovské dohody, kdy dvě země se dohodly o odtržení území třetí země (Sýrie), která k jednání vůbec nebyla pozvána.

Izraelská vláda prokazatelně kopíruje na Blízkém Východě politiku nacistického Německa a lidé snad nemají mít právo proti tomu protestovat třeba i formou bojkotu?

Čeští poslanci k tomuto  skandálnímu kroku Izraele v květnu žádné usnesení a odsouzení nepřijali, mlčeli jako zrádci, kteří tolerují židům v Izraeli to, co v roce 1938 provedlo Německo ve spolupráci a v dohodě s Francií, Velkou Británií a Itálií Československu, když Sudety byly odtrženy od ČSR a připojeny na základě Mnichovské dohody k Německu. Československá vláda k jednání pozvána vůbec nebyla. Jak je možné, že v roce 2019 čeští poslanci přijímají usnesení na ochranu státu, který provádí na Blízkém východě stejnou nacistickou a anektační politiku jako kdysi nacistické Německo? Kdyby poslanci českého parlamentu četli důsledně Aeronet, věděli by, jaké nacistické postoje zastávají rabíni na izraelských vysokých školách a vojenských akademiích.

Výbušné video s českými titulky [3] jsme přinesli letos v květnu, kdy na veřejnost unikly skandální výroky izraelských rabínů natočené skrytou kamerou při přednáškách na vojenské akademii B’nei David v Izraeli. Video zachycuje, jak izraelští vojáci v přípravné akademii poslouchají nacistické a rasové teze rabínů v rolích přednášejících, kteří citují vojákům teze z Talmudu o podřadnosti Palestinců jako rasy a oceňování Adolfa Hitlera, že měl pravdu, byl to člověk se správnými názory.

Stál ale prý na špatné straně v historii, tedy nestál na straně Židů. Pokud by stál na straně Židů, neříkalo by se mu dnes Hitler, ale Netanyahu. Protože přesně tak by Adolf Hitler vypadal a přesně takovou politiku by dělal, jako Benjamin Netanyahu, který bombarduje cizí země, nařizuje nálety a bombardování bytovek, kde bydlí Palestinci, aby utekli a Izrael aby mohl místo potom zkonfiskovat jako opuštěné a vybudovat na něm izraelské osady. Takhle vznikla většina židovských osad na Západním břehu, mimochodem.

Nelegální výstavba izraelských osad na Západním břehu Jordánu.
České utajované usnesení je konečně venku a je v rozporu s Evropskou konvencí o lidských právech

Takže, členové zahraničního parlamentního výboru předloží poslanecké sněmovně návrh usnesení, které ochraňuje Izrael, které odsuzuje kritiku Izraele a jeho vlády, které zakazuje občanům bojkot produktů a služeb, které pochází z Izraele, a které exkluzivně uděluje Izraeli ochranu v rozporu s občanskými právy v ČR a jejich právy na svobody vyjadřování, mezi které patří i bojkot, jak uvádí Evropská konvence lidských práv, která je nadřazena českým zákonům. Všichni poslanci, kteří zvednou ruku pro toto usnesení, tak budou hlasovat v rozporu s Evropskou konvencí. Sami si přečtěte, co poslanci vymysleli a sesmolili do kusu papíru, který zjevně snese fšecko, stejně jako celé Česko.

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období
101
USNESENÍ
zahraničního výboru
z 33. schůze
ze dne 19. září 2019

k projednání stanoviska Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu. Po úvodním vystoupení náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře, M.Sc., zpravodajské zprávě posl. Bc. Jaroslava Bžocha a po rozpravě

zahraniční výbor

I. důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu;

II. odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu;

III. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území České republiky, či na mezinárodních fórech;

IV. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu a proti bojkotu Státu Izrael;

V. žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael;

VI. doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků;

VII. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve stejném znění.

Bc. Jaroslav B ž o c h  v.r.
zpravodaj výboru

Ostře sledované hlasování o usnesení

Český parlament tak bude schvalovat usnesení, které již dříve přijali slovenští zákonodárci, ale jako první s tím přišli poslanci z německého Bundestagu. Již v květnu tohoto roku přijali prakticky totožné usnesení, které odsuzuje jakékoliv kritiky proti Izraeli a veškeré projevy bojkotu izraelského zboží a služeb. Ten proces se tak z Německa okopíroval do českého a slovenského Protektorátu jen se zpožděním několika málo měsíců. Poslanci v Německu, v Česku i na Slovensku [4] se stávají spolupachateli zločinného izraelského režimu, který páchá genocidu palestinského obyvatelstva. Poslanci mlčí, když Izrael ve spolčení s USA anektuje území Sýrie, přestože je to stejný proces, kterým prošlo Československo v roce 1938. Servilita poslanců vůči státu Izrael je neuvěřitelná, pošlapává práva vlastních občanů a bráním jim ve svobodě projevu a bojkotu, který je ukotvený v Evropské konvenci lidských práv.

Účastníci Mnichovské dohody.

Naše redakce bude pečlivě a pozorně sledovat hlasování poslanců českého parlamentu při hlasování o tomto usnesení, které v blízké době přijde. Toto hlasování vám dá odpověď na to, kterým politikům můžete věřit, kteří mají charakter, kteří nezapomínají na Mnichov 1938, a kteří jsou vlastenci. Kdokoliv z poslanců bude hlasovat proti usnesení, prokáže konceptuální gramotnost a vlastenecké ukotvení. Kdokoliv zvedne ruku pro usnesení, odkope se jako šábesgój nacistické vlády Izraele.

A kdokoliv se zdrží hlasování, tak prokáže svoji vypočítavost a alibismus. Když se ruští turisté dočkají diskriminace a bojkotu ze strany majitele hotelu, je to prý v pořádku. Když ale lidé kritizují Izrael za anexi Golanských výšin a vyzývají tak k bojkotu izraelského zboží, tak je to prý antisemitismus. Toto vám chtějí na nos navěsit poslanci ve svém usnesení! Nenechte si to líbit a sdílejte tento článek, ať se lidé dozví, jaký dvojí metr berou poslanci na bojkot občanů, zboží a služeb ve vztahu jednou k Rusku a jednou k Izraeli.

*České titulky ve videích zapnete tlačítkem “CC” v liště daného videa.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát nejen o Izraeli, ale i o lidech, kteří zastupují cizí zájmy proti zájmům lidu. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 7 dní a zatím jsme vybrali jen 28% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Špinavých a zasmradených chazarov sa netreba báť! Táto cigansko-mongoloidná zgerba turko-tatárskych proselytov nie sú biblický židia,Zjavenia 2:9 a 3:9…

Šem symbolizuje semitské národy Ameriky/ Mezoameriky,uvidíme prečo.Všetky tzv.Native American( i” indiánske”) jazyky sú SEMITSKÉ!
Ham symbolizuje ľudí Afriky,a Jafet, ludí Eurázie!

Po Apokalypse Ameriky, cca 11,745 BC( pnl), tzv.” Younger Drayas”, preživší ľudia z tzv. Hadej a Dračej kultúry Mezoameriky, sa vydali k ” bratom” do Egypta, keďzé obaja boli preživší súrodenci Atlantídy! Ama-ruca bol ich Materský kontinent a Krajina Opereného Hada( Wikipédia).
Väčšina ” indiánskych” jazykov Mezoameriky, boli zo skupiny Naguatl= Kobry Naga,vyznavanej aj v Egypte a Indii…V antickom Egypte vyznávali našu Galaxiu,Mliečnu drahu ako bohyňu Nut( posiatu hviezdami) ohnutú cez nebeskú klenbu,a volala sa aj ako Meri- yam,neskôr biblická Miriam a Mária! Egypt sa volal ako Ta(v)- meri…
V Mezoamerike videli Mliečnu dráhu ako Hada-Draka a Kaimana…Keďže Amerika má tvar že ského tela obe kultúry mali zosobnené úlohy vo Veľkom Precesnom roku( Anno Magnus) a dopĺňali sa! Aj preto má Egypt toľ,o spoločné s Mezoamerikou! Egypt symbolizoval začiatok Veľkého roku,jeho Prvúolovivu, a Mezoamerika Druhú polovicu a koniec Veľkeho cyklu spojeného s Apokalypsou, pk 25,920 rokoch…Veľká Sfinga jasne znázorňuje Veľký rok,od Vodnára po Leva a od Leva po Vodnára..Od 23,760 pnl,od 12,864 pnl,po 2033AD…Má hlavu Vodnára a telo Leva…V rozmeroch sú cykle a kalendár!

Antický obyvatelia Mezoameriky po Apokalypse,11,745 pnl, sa vydali do egyptskej vtedyalestíny,ako Hebrejci,doslovne v preklade= Prekročitelia!
Biblická udalosť v Genesise,medzi Jozefom( Egypt) a Benjamínom( Mezoamerika), to len potvrdzuje!
Ale títo Hebrejci si hovorli,Kanánejci= Serpent people, Hadí ľud,keďže Kan/ Can či Chan, je v semitickych(!) jazykoch ” indianov” Ameriky, Had či Serpent… Dnešná Kanada je moderný Kanán, aj v mene Vat-i-Kán, či Astra-chán,bývalé hl.mesto Chazarov na dolnej Volge, ako ” Hadia hviezda,či Hviezda hadov”…Kedyxi,ako Ityl-Chazarán!

Po usadení sa v Stredozemnom mori,a založení si kolónií ako Hebron či Jericho a Jeru-salem( Ezechiel 16:3),Jeru ako Drak a salem ako mier,mierové obdobie Hada-Draka na oblohe,lokálny domorodci ich nazvali ako Feníčanov,ktorí vstali z vlastného popola apokalypsi, ako ich bájny vták Fénix!

Títo ludia Hada a Draka v Mezoamerike,si priniesli so sebou kult KOCKY ako chrámu, z Kobá,Kábah ( a i Kuby) do Káby v Mekke,ako aj ich lunarne a matriarchalne náboženstvo a lunárny kalendár! Obaja,islam a judaizmus si nárokujú na ” otcovstvo” Abraháma,ale vyznávajú svoj pôvod po matke…
A aj žid si ponechal KOCKU vo forme filaktérie buď na čele či ľavej ruke…

A je pre nás irelevantné,ako sa títo semitický ‘ potomkovia’ dnes znášamu a neznášajú…Chazarskí konverti( proselyti) nie sú ich potomkovia, a ich rodičia či prarodičia nepochadzajú a ani nepochadzali z Palestíny a pobrežia Stredozemného mora, na čo majú nárok iba tzv.Šepardskí židia a možno aj Falahša židia, no iste nie Aškenázi konverti,známejší ako Chazari z okolia Kaspického mora a Východ.Európy!

A Kristus poznal týchto židov,Farizejov a Saducejov keď ich nazval v Novom Zákone ako potomkov hadieho pokolenia a satana! A poznal ich aj autor- pisateľ Apokalypsi Jana,2:9 @ 3:9!!!

A kedže moderný žid je zväčša Chazar,majter klamstiev a podvodov,nit divu že sa falošne premenoval aj na Is-Ra-el,Panenské-znovuzrodené Slnko,po Apokalypse a konci Veľkeho roku…To je presne čo Is-Ra-el znamená v preklade…

A túto časť hystórie popierajú svetu,klamstvami a podvodmi a prekrúcaním ozajstnej hystórie o Hebrejcoch,Kananejcoch,Geníčanoch,židoch a Chazaroch!!!

mdx
Návštěvník
mdx

Popírání teorie relativity je taky antisemitismus!
Protože Einstein byl Žid (nebo žid?).
A popíráním teorie relativity to začíná a končí to popíráním holokaustu!

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

A popíráním že od stvoření světa je to přesně 5 780 to začíná přes teorie relativity a končí to popíráním 5-6 666 666 zavražděných na rampách v Holokaustu na coš nevěří ani samotní židé a odvoláváním se na období ŠOA jejich globálně vzatých zemřelích a během války zabitých 5-6 666 666 židů

Belzebub
Návštěvník
Belzebub

Nemají to s tou obřízkou nějak popletené?
Pokud skutečně existuje Bůh, existuje jen jeden Bůh pro celé lidstvo.
Pokud Bůh stvořil člověka, tak obřízka je przněním dokonalého Božího díla.
Z toho je jasné, proč je Bůh nemá rád.

Už Marx, syn rabína, řekl že Bohem židů jsou peníze.
Tak kde berou tu drzost ohánět se “Boží vyvoleností”?
Možná to znamená že peníze milují Židy?

No a když oni “nemilují bližního svého”, tak proč se diví, že je všichni “bližní” nenávidí a bojí se jich?

Mimo těch, co s nimi za peníze kolaburují. Ale i ti to budou dělat, jen dokud jim budou platit. O to víc je pak budou nenávidět.

Židovství není náboženství, židovství je je sociální vychcanost.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Už ve starém zakoně je že kdyš prchli z Egypta kde se svím JHVH (bohem) provedli genocidu měli tolik zlata že jim stačil na modlu (ZLATÉ TELE) jich se nvzadali dodnes proto jejich BANKsteři sislí tele ve svých sejfech ve větčím jak malém mnošství a pro goim maj potištěný papír či rovnou lichvářskou kreditku

quido
Návštěvník
quido

Když někdo nadává na Rusy a na Rusko – tak je to Rusofob – protože se zřejmě bojí Rusů a Ruska
Když někdo nadává na Židy a na Israel – tak je to Antisemita – ???

Nemají to ti Židáci v hlavách nějak popletené?
Nemělo by se tomu říkat “Žido-fobie”?

My můžeme pořád poslouchat urážky Čechů, Slováků, Rusů … od židáků v Jediích (Barbora Tachecí, Jan Kraus, …) ?

Polovina rodin v Česku má exekuce, ale Jedia neustále tvrdí, že
– si za to Češi můžou sami
– nikdy sme se (my Židé/židé) neměli v Čechách tak dobře
– Židé jsou česká elita

To člověka nasere!

Povinně se musíme smířit s tím že v Česku žijí dvě rasy – lidi a židi.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

guido
fobie , je strach z neznámého. Takže spojení užívaná novinářskými blbečky jako islamofob, rusofob a podobně je blbost a neví ti troubové o čem mluví. Každý normální člověk přece ví co lze čekat od pedofilních a zoofilních islámských magorů zblblých zvrácenými spisky sadistického pedofila Mohameda a také všichni vědí co lze čekat od ruska , či židů. A antisemitismus je slovo které vymysleli židé jako označení pro ty, kteří nejsou semity aby mohli skuhrat,že je jim stále ubližováno a přitom oni otravují celý svět. Kdyby neexistoval semitismus který je horší svinstvo než to učení pedofila Mohameda a v mnohých zvrácených názorech v Talmudu je dokonjce překonává, nebyl by antisemitismus, to je logické. Antisemitismus je protě protijed na semitismus, protože na každý jed musí protijed existovat, jinak by to bylo pro lidstvo velmi špatné.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Když nesemitští rusko-polští mongolové ze zbitků zlaté hrordy prováděj apartheid na semitských původních domorodých v Palestině a ještě histericky ječí ANTI-anti https://www.youtube.com/watch?v=PvP2ehmq2wo

demo
Návštěvník
demo

Kdy zakážou plivat směrem Jerusalemu?

Nebo už to zakázali?

Když dojdou argumenty
a lži už každý prokoukne
a sviňárny nechce nevidět

Tak je na řadě klacek,
pak likvidace lidí,
pak válka

Existuje duchovní princip, kterému se říká “Power of vision”.

No a Židi už několik desetiletí budují ve společnosti “Vizi Holokaustu”, jako trestu za židovské sviňárny.

V podstatě lidem sugerují, že když vás někdo připraví o domov, majetek, děti, lidskou důstojnost, … protože ten někdo nade všechno miluje penízky, hromadění majetku a moci, … tak adekvátní trest je Holokaust.

A tím že budou likvidovat nasrané a ponížené lidi, tak ty emoce budou jen exponencielně posilovat.

Prosím vás, přece nevěříte, že jsou Židi takoví sociální idioti, že tohle nevidí? Mají mozek vymytý Talmudem, Tórou, … ale že by ztratili veškerý sociální cit?

Pan VK má pravdu, těm zmrdům jde o to vyvolat další válku.

Milan Litvik
Návštěvník
Milan Litvik

Nu což, umělej stát Izrael, je státem teroru a apartheidu!

anonymka
Návštěvník
anonymka

Milan Litvik
Abych řekla pravdu, Číňany zrovna nemiluji, ale některé věci dělají opravdu dobře. Židi zejména v Izraeli by si z nich mohli vzít příklad.
Pokud by to takhle zmákli s palestinskými Araby, byl možná na Blízkém východě klid.
Když mi do zahrádky nalezli krtkové, tak jsem taky uplatnila apartheid, prostě tu parchanti nemáte co dělat.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-ujguri-sin-tiang-genocida-muslimove.A180921_428224_zahranicni_aha

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-muslimove-islamofobie-ujguri-mmesita.A170410_125636_zahranicni_ert

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-mao-ce-tung-indoktrinace-tabory-muslimove-ujgurove-prevychova-sin-tiang.A180518_091242_zahranicni_linv

Opravdová pecka.
Návštěvník
Opravdová pecka.

To je opět nežádoucí bomba pro současnou Vládu ČR, která podporuje NATO.
Jeden z nejvyšších státních zpravodajců Ministerstva obrany ČR se zabil při nelegální honičce rychlých automobilů. Nerespektoval zákony, které sám podporoval, blbeček. Kážou vodu a pijí víno. A nám chtějí diktovat bruselské zákony, tydle kurvy post-komunistický.

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/ridicem-rapidu-ktery-zemrel-pri-srazce-s-mustangem-u-spindlu-byl-brigadni-general-jakubu-40297484?dop-ab-variant=15&seq-no=1&source=hp

anonymka
Návštěvník
anonymka

Opravdová pecka.
Blbost, tam byl závod Mustangů. Oblíbená zábava zbohatlických parchantů honit se dovoustovkou po okreskách za normálního provozu mezi ostatními auty. každou chvíli tyhle zábavičky někdo odnese nevinně.

vlcek
Návštěvník
vlcek

Nejsem si jist, ale nebylo to opačně?

J.V
Návštěvník
J.V

Ano, je to opačně, p.generál nezávodil, je to oběť spratků, kteří si myslí ,že můžou cokoliv, když mají potištěné papírky. R.I.P, pane generále.

WatchDog
Návštěvník
WatchDog

Je to úplně jinak než píšete a šíříte fake news. Třicetiletý řidič jel v sobotu ve směru od Vrchlabí ve Fordu Mustang společně s dvanáctiletým dítětem. Podle stop z místa při projíždění pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru. Tam se čelně srazil se Škodou Rapid, v níž cestovali směrem na Vrchlabí 49letý řidič – brigádní generál vojenské tajné služby Milan Jakubů – a jeho 47letá spolujezdkyně.
Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/ford-mustang-spindleruv-mlyn-nehoda-vrchlabi-zavod-zavodnik.A190924_104516_hradec-zpravy_pos

Dáša
Návštěvník
Dáša

Je to dvojnásobná tragédie, teď se ukazuje, že už nejsou v bezpečí v tomto státě nejen občané, ale ani jeho vysocí představitelé. Anarchie je už hodně daleko, piráti dnes zabíjí na silnicích, zítra rovnou možná i ve vedení státu.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Dáša
Vy dokážete udělat i z obyčejné bouračky anarchii. Na silnicích se denně zabíjí mnoho lidí, nedávají pozor, žvaní do mobilů, nerespektují plnou čáru, někdy jsou moc unavení a přepracovaní a stejně si sednou za volant, no ta bene s dítětem. Na vině je vždy jen jeden, ale odnáší to všichni. To fakt anarchie není.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Na honičky s Mustangama je Rapid ideální nářadí. . . Ty budeš mít v palici taky pěkně nasráno.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

pecko
souhlas, až na to, že jde o kuryvy post havloidní , na těch co jsi jmenoval, nenajkdeš flíček špíny ani s baterkou.

václav hlavne
Návštěvník
václav hlavne

Matka Konráda Henleina se jmenovala Hedvika Dvoracek.Myslíte,že si její předci změnili příjmení?

tana
Návštěvník
tana

Jodlajdý jodlajdá,
německý povidla,
český koláč.
Složení obyvatelstva ČR 32% gen. sk. R1a = východ, 32% R1b = západ.

anonymka
Návštěvník
anonymka

tana
Jenže to obyvatelstvo nemá jen R1a, nebo R1b, to mají obvykle na průměr kolem 70 % a k tomu ve většině ještě nějaké to procentíčko J2, (J1 se u nás prakticky nevyskytuje) obvykle od 5 do 30 % v průměru na obyvatele ČR. Mnohdy i další příměs, zejména v okrajových částech republiky. Takže do toho českého koláče a k těm německým povidlům ještě přihoďte nějakou tu židovskou mandličku a cikánskou rozinku a budete mít hotovou tu správnou recepturu.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Neřiká se mandlička rozinka ale nesemitská rusko-polská ZALTÁ HORDA, Mongolové, Tatrové,Avaři,Hunové takže žádná studentská směs ale pořádnej šavlovej tanec a navrch indiens originel (osoby žijíci cikánským spůsobem života)

CML
Návštěvník
CML

Můžeme usnesení komentovat zcela protichůdně:
Mocný ža Ž lobing urychluje procesy NWO a usnesení bude fungovat jako pojistka proti jakémukoliv postihu za zločiny minulé i budoucí…
Anebo ž a Ž ztrácejí v evropě půdu pod nohama, procesy se jim dočasně vymkly z rukou a hledají ukotvení ve střední evropě potažmo v ČR a v Praze
Obě možnosti znamenají asymetrické právní postavení pro domácí obyvatelstvo, protože zavádí “vyjímečný” stav , který znemožňuje jakoukoliv kritiku, diskusi a zavádí represivní prvek ve svobodě projevu.

Maximus
Návštěvník
Maximus

VK + Admin

Neviem či pán VK postrehol túto informáciu, ale bolo by dobré možno,keby ho admin informoval o danej konferencii,myslím,že by to mohlo mať súvis s tým čo sa deje vo svete ohľadom židov a antisemitizmu.
Spomínaná konferencia sa bude konať od 25.-27. septembra v Jeruzaleme a plánujú na nej ohlásiť vznik organizácie 70 Nations ,ktorá by mala v podstate nahradiť OSN. Mal by to byť medzinárodný súd podľa Biblie, ale v modernej interpretácii. Do organizácie by boli pozvané všetky národy, vrátane Iránu,Sýrie,Turecka a ďalších. Bude predstavený tretí novopostavený chrám,ktorý by nemal byť vyložene židovský ako tvrdí hovorca Sanhedrinu Hillel Weiss v jednom z videí, ktoré si potom môžte pozrieť(bohužiaľ sú v angličtine). Mal by slúžiť pre ľudí všetkých náboženstiev,či už kresťanov,židov alebo moslimov. V druhom videu zase môžte vidieť brožúrku k danej konferencie, aký je tam program,čo všetko sa tam bude diať, dokonca je tam aj spomínaná nejaká mierová zmluva medzi všetkými náboženstvami,kde sa tiež spomína,že sa nebude útočiť na kostoly,mešity ani synagógy a kopec ďalších zaujímavých informácií. Židom sa 30.septembra začína nový rok – rok 5780 a nazvali ho Year of the Wonder – čiže rok zázraku. Môžte tam vidieť aj najdôležitejšie body z danej mierovej zmluvy, o čom konkrétne sú. Tu sú spomínané videá:

https://www.youtube.com/watch?v=fCFJhI69Zk8
V tomto videu rozpráva hovorca Sanhedrinu o tej konferencii a o organizácii 70 Nations …

https://www.youtube.com/watch?v=KHfUUEiiPjs
toto je video o tej brožúrke

holistický prístup
Návštěvník
holistický prístup

Kalendár SLOVANOV

V nedeľu 22. septembra bol posledný deň roku 7527 od Uzatvorenia Mieru v Hviezdnom Chráme…

„Tu je krátky príklad zoznamu kalendárnych foriem, ako ich používajú Slovania-Staroverci dodnes:

Leto 7528 Od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme
Leto 13028 od Veľkej Struže (Veľkého Ochladenia)
Leto 40025 od tretieho príchodu Perúna na Midgard-Zem
Leto 44564 od Vytvorenia Veľkého kruhu Rassénie
Leto 106798 od Veľkého presídlenia z Daárie
Leto 143010 od obdobia Troch Lún
Leto 153386 od Assy Deji
Leto 165050 od Čias Tary
Leto 185786 od Čias Tule
Leto 211706 od Čias Svaga
Leto 273914 od Čias ch’Arra
Leto 460538 od Čias Dary
Leto 604394 od Čias Troch Sĺnk…“
https://www.rinok.sk/Koladov-Dar-7528-stolovy-kalendar-d537.htm?tab=description

Dáša
Návštěvník
Dáša

Jak se říká v Brně: Nehópněte jim na to. (Neberte to i s navijákem)
Po tom všem, co víme o postoji muslimů a židů k “bezvěrcům”, o jejich psaných návodech na chování k nim, jejich útlak a snahu o eliminaci, jsou podobné konference farizejstvím a jen prostředek k zdůraznění vedoucí úlohy nikoliv nějaké strany, ale židovstva ve světovém dění podle jejich not.