VIDEO: Tu si nechám! Václav Klaus si v Chile přivlastnil pero, Andrej...

VIDEO: Tu si nechám! Václav Klaus si v Chile přivlastnil pero, Andrej Babiš v Jeruzalémě pro změnu jarmulku! Český premiér u Zdi nářků přijal židovskou Halachu v den lunárního úplňku a okamžitě dostal pozvání od Donalda Trumpa do Bílého domu! Symbolické ponechání jarmulky v kapse je symbolem přijetí víry, Babiš se tím připojil k ochraně Jeruzaléma jako Miloš Zeman!

VIDEO: Tu si nechám! Václav Klaus si v Chile přivlastnil pero, Andrej Babiš v Jeruzalémě pro změnu jarmulku! Český premiér u Zdi nářků přijal židovskou Halachu v den lunárního úplňku a okamžitě dostal pozvání od Donalda Trumpa do Bílého domu! Symbolické ponechání jarmulky v kapse je symbolem přijetí víry, Babiš se tím připojil k ochraně Jeruzaléma jako Miloš Zeman!

Andrej Babiš se v úterý 19. 02. 2019 na státní návštěvě v Izraeli zúčastnil velmi podivného a bizarního programu na úpatí Chrámové hory v Jeruzalémě, konkrétně u Zdi nářků, záběry z místa přinesl server Blesk Zprávy [1]. Jenže to, co se odehrálo u zdi, to vyžaduje důkladné vysvětlení. Přesně v okamžiku, kdy na oběžné dráze planety Země vstupoval Měsíc v lunárním cyklu do úplňku, nasadil si Andrej Babiš jarmulku a za přítomnosti izraelské tajné služby Šin-Bet, která zajišťovala ochranku celé delegaci, provedl český premiér rituál přijetí Halachy u Zdi nářků. Přijetí Halachy, tedy židovského liturgického pilíře víry, probíhá formou tzv. zjednodušeného rituálu, kdy bezvěrec vloží na temeno své hlavy čakrickou pokrývku zvanou “Kippah”, což je rituální jarmulka pro halachistické ortodoxní rituály.

Andrej Babiš u Zdi nářků na vzdálenost předloktí.

Poté přistoupí ke Zdi nářků, kde se postaví na vzdálenost předloktí od zdi, ne více, protože to je symbolem odporu a blasfemie. Odstup musí být jen na délku předloktí. Ruka se dotýká zdi a skrze zeď prochází energie z těla jedince jedince dovnitř zdi. Tuto energii kámen uchová na věky. Dotyčná osoba se poté zapíše do Velké Knihy žalmů na stolci postaveném uprostřed zdi, která je médii naprosto idiotsky označována za návštěvní knihu jako někde v muzeu, což je samozřejmě nesmysl.

Tyto zápisy jsou prováděny do Velké knihy žalmů jen při rituálu Halachy, pro běžné věřící, kteří se přijdou pomodlit to neplatí. Poté, co se osoba do knihy zapíše, její jméno je odesláno z knihy do astrální planiny a vyryto do vrat v Temné Chrámové hoře, což je obrácená podoba Chrámové hory na tomto světě, ale nohama vzhůru, zrcadlově obrácená dolů v astrální rovině. Po smrti najde osoba své jméno vyryté na vratech hory v astrální rovině a bude vpuštěna do Království branou v této hoře. Ta se nachází v místech dnešní Zdi nářků.

Jarmulka na hlavě zakrývá čakrický vstup do hlavy, protože v blízkosti brány jsou miliony entit snažících se o prostup bránou v obrácené rovině

Halachistické rituály u této zdi symbolizují klepání na nebeskou bránu, přikládáni hlavy ke zdi je projevem šeptání s mrtvými skrze zavřenou bránu. Poté, co se osoba do Knihy žalmů zapíše, přistupuje ke Zdi nářků podruhé, ale po zapsání do knihy již osoba do skály energii neodevzdává, ale čerpá sílu a moc z hory. Pokrývka hlavy je nutná a nezbytná kvůli tomu, že při dotýkání se hory se v temeni hlavy otevírá čakrický vstup, kterým by do hlavy a mysli mohly proniknout kolem se potulující duše zemřelých, které neprošly v astrální rovině branou hory.

Dokonce i silně nevěřící a ateističtí lidé potvrzují, že v celém komplexu okolo Chrámové hory je tak obrovská a nepopsatelná energie a mrazení, které se jen těžko popisuje, nejbližší definicí je popis pocitu davu, jako kdyby na tomto místě byla tak obrovská koncentrace entit, že dochází k jejich průsaku do našeho časoprostoru. Pocit stísněnosti, neklidu, strachu, bázně, ohromení, to jsou nejčastější pocity z návštěvy Zdi nářků. Není divu, protože stojíte ve skutečnosti u Brány Klamath v astrální rovině. Jedna brána, ale pro každou duši je za branou něco jiného. Jeden jí otevře a najde ráj, druhý, který jde hned po něm, ji otevře a najde peklo.

Andrej Babiš se zapisuje do Velké Knihy žalmů.

Andrej Babiš tak v úterý přijal Halachu a tím je dáno vše. Rituál proběhl přesně v čase, kdy Měsíc vstupoval do úplňku, kdy je Brána v astrální rovině otevřena a spojení s tímto světem je nejsilnější. Nejen halachistické rituály Židů používají lunární cyklus ke svým ritům, stejný cyklus používají i kabalistické rituály, ty ovšem provozují světové sionistické spolky, zejména zednářské lóže. Halachistické rituály jsou vyhrazeny jen dvěma skupinám lidí, etnickým Židům a jejich “hešvat”, tzn. chráněncům a zasvěcencům, kteří přijmou víru v Moc hory.

Tady je třeba vysvětlení, jakým způsobem dochází k přijetí židovské víry. V islámu stačí třikrát po sobě zvolat šahádu, tzn. výrok o tom, že Alláh je jediným Bohem a Mohamed je jeho prorok. V křesťanství je víra přijata křtem, kdy kněz ponoří hlavu anebo celé tělo nového člena do vody, která je symbolem života a ryby. Jenže, bylo by chybou si myslet, že toto jsou jen jedny způsoby přijetí víry. Uznávaným způsobem přijetí křesťanské víry je situace, kdy člověk uvěří v Krista Spasitele, že to byl on, kdo na sebe vzal hříchy celého světa. A jakkoliv se tom může zdá neuvěřitelné, Židé to mají úplně stejné se svojí Chrámovou horou.

Zasvěcenec si po halachistickém rituálu ponechává jarmulku jako symbol přijetí víry

Židem se stane i ten, kdo uvěří a podvolí se moci Chrámové hory, přikryje své temeno hlavy jarmulkou a vejde do komunikace s horou. Pokud mu první dotek s horou vadí, pálí ho ruka, pociťuje nepohodlí, může odstoupit a odejít. Pokud ovšem napíše své jméno do Knihy žalmů, přijímá Moc hory a spojuje svoji duši s židovským národem, který celý, do posledního muže a ženy, projde na konci dnů na astrální straně této hory branou do Království, anebo také pekla, ale o tom se nahlas při liturgiích mezi rabíny nemluví.

Přijetí víry a svazku potvrdil Andrej Babiš i tím, že na rozdíl od českého velvyslance v Izraeli Martina Stropnického nevrátil jarmulku zpátky do prosklené bedny, odkud si návštěvníci jarmulky berou k modlitbám a potom je vrací. Jarmulku si strčil do kapsy se slovy: “Tu si nechám!” Pokud pomineme hygienické hledisko, že dávat si na hlavu jarmulky, které před námi už měly tisíce lidí, je silně nehygienické, tak ponechání si jarmulky je dovoleno zasvěcencům po rituálu. Ti, kteří přijmou víru, si jarmulku ponechávají. Není to krádež, ale naopak nejvyšší symbol podřízení, že jedinec si víru odnáší s sebou domů.

Andrej Babiš schovává jarmulku do kapsy se slovy: “Tu si nechám!”

Proto nelze srovnávat Babišovo “otočení” jarmulky do kapsy s Václavem Klausem, kterému se na návštěvě v Chile v dubnu roku 2011 zalíbilo protokolární pero a byla z toho kauza a skandál. Státníci si běžně protokolární pera berou na památku, dokonce je to projevem úcty a důležitosti podpisu dokumentu, protože to znamená symbol, že státník si váží podpisu dohody natolik, že si na památku podpisu odnáší pero. Je to symbol důležitosti podpisu, který má pero navždy státníkovi připomínat. Jenže, ten samý význam má i ponechání si jarmulky poté, co se státník nebo politik zapíše do Velké Knihy žalmů u Zdi nářků. Odnáší si nikoliv jenom jarmulku, ale židovskou víru o vyvolenosti národa na této planetě. A jakmile Andrej Babiš přijal v Jeruzalémě Halachu, okamžitě se začaly dít věci.

Donald Trump pozval Andreje Babiše do Bílého domu je několik minut poté, co český premiér přijal halachistický rit u Zdi nářků

Doslova okamžitě, jen pár hodin poté oznámil americký velvyslanec v Praze Stephen B. King, že americký prezident pozval Andreje Babiše do Bílého domu, a to neuvěřitelně rychle, schůzka proběhne již 7. března [2]. Takovou rychlost svět ještě nezažil. Státní návštěvy se plánují na dlouhou dobu dopředu, obvykle minimálně rok, ale tady prostě jedou procesy podle chasidského scénáře a halachistického ritu. Přijal víru a moc Hory, ponechal si jarmulku, je tedy připraven se setkat s Donaldem Trumpem.

Tato návštěva ovšem by nebyla možná, pokud by Andrej Babiš nevydal do USA Jevgenije Nikulina minulý rok na Velikonoce. Nebylo by to možné ani ve chvíli, pokud by se Andrej Babiš v kauze Novičok nepostavil na britskou a americkou stranu. Nebylo by to možné, pokud by se Babišova vláda nepostavila na americkou stranu v kauze Huawei. A nebylo by to možné ani v případě, kdyby se česká vláda nepostavila na stranu USA v kauze Venezuely a uznání Juana Guaida za dočasného prezidenta.

Donald Trump u Zdi nářků.

Všechny tyto kroky Babišovy vlády vykreslují českou vládu jako silně neoconskou, takže nikdo z amerických sionistů a jestřábů v Kongresu nebude nic namítat proti návštěvě Andreje Babiše v Bílém domě. Všechny kroky Babišovy vlády ve prospěch amerických neoconů jsou v Kongresu velmi dobře zapsány, ale všimněte si, že pozvání do Bílého domu přišlo až poté, co Andrej Babiš prošel u Zdi nářků halachistickým ritem. Teprve až poté. Znovu je tedy třeba rozlišovat mezi Ž a ž.

Kroky ve prospěch neoconů a sionistů rozhodně není totéž, co proběhlo v Jeruzalémě u Zdi nářků. A jak se zdá, pochopil to už i MIloš Zeman, ale u něho je to jiná kauza. Miloš Zeman se etabloval jako pro-židovský politik s vazbami na Chasidy, Vladimira Putina a Izrael, Jenže s takovým profilem ho do Bílého domu američtí neoconi nepustí, to by Trumpovi udělali ze života peklo.

Miloš Zeman je spojen s chasidskou Halachou skrze ruský Chabad, a to je pro neocony neodpustitelné, pozvánku tak dostal jen Andrej Babiš

O to více je smutné, že Miloš Zeman se pokouší na poslední chvíli zavřené dveře do Bílého domu pootevřít pomocí úliteb neoconům, jako např. právě tím, že Miloš Zeman uznal jejich koně Juana Guaida ve Venezuele a dokonce ho pozval na státní návštěvu do ČR. Na obměkčení neoconů to asi nestačí, i když Andrej Babiš může uspět a dohodnout s Trumpem návštěvu i pro Miloše Zemana, ale k tomu zřejmě nestačí uznání Juana Guaida, to by musel Miloš Zeman udělat další radikální pro-neoconské kroky v ČR, např. podpořit myšlenku na americké základny v ČR.

Takový výrok prezidenta Zemana by zajisté dveře do Bílého domu otevřel dokořán a Trump by dostal povolení k pozvání Miloše Zemana. Každopádně však Andrej Babiš byl za lunárního úplňku na okultním místě v Jeruzálemě zaritován v halachistickém rituálu jako Miloš Zeman, a tím je dáno vše. Neusedne na stolec moci v Praze nad jámou Mah’ralu ten, jehož duše není spojena s osudem Národa vyvoleného Bohem. Praha je obrácenou stranou Jeruzaléma a nelze se divit procesům, které okolo Jeruzaléma zaštiťují čeští prezidenti a premiéři.

Andrej Babiš po zápisu do Velké knihy.

Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou nám nadále a trvale projevujete. Doufáme, že články na Aeronetu, titulkovaná videa a páteční rozhlasové pořady se Vám líbí, a že skutečně obohacujeme váš znalostní a informační rozhled ve světě dnešních politických procesů a událostí. Děkujeme za Vaši finanční i morální podporu, kterou nám projevujete, bez Vás a Vaší pomoci bychom tu dnes již nebyli, protože za námi stojíte jen Vy a nikdo jiný.

Nemáme fondy, nečerpáme dotace, neplatí nás oligarchové, ani ministerstva skrze státní rozpočet. Do konce měsíce zbývají 3 dny a zatím jsme vybrali jen cca. 62% z cílové částky potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc. Zvažte prosím jakýkoliv příspěvek, pokud si to můžete dovolit, moc nám tím pomůžete. Přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem anebo poštovní poukázkou, všechny informace najdete na naší darovací stránce zde. Píšeme pro Vás a jen díky Vám. A jak vidíte, stále bojujeme o přežití, neustále se nás snaží umlčet, všemi cestami. Děkujeme vám, že jste v tom boji s námi a že nám pomáháte!

Zdroj úvodního videa: Blesk [3]

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email