VIDEO: Teroristo, běž domů! Muž v Charlottesville přišel s konfederační vlajkou a...

VIDEO: Teroristo, běž domů! Muž v Charlottesville přišel s konfederační vlajkou a poloautomatickou puškou uctít své předky k pomníku Roberta E. Leeho. Skupina liberálů ho z parku vyhnala, policista na to měl jiný názor! [CZ Titulky]

VIDEO: Teroristo, běž domů! Muž v Charlottesville přišel s konfederační vlajkou a poloautomatickou puškou uctít své předky k pomníku Roberta E. Leeho. Skupina liberálů ho z parku vyhnala, policista na to měl jiný názor! [CZ Titulky]

Minulý týden v úterý došlo v americkém městě Charlottesville ve Virginii k bizarní scéně přesně na místě, kde o několik dnů předtím probíhaly mohutné demonstrace. Muž ze Severní Karolíny, kterého média identifikovala jako Allena Armentrouta [1], přišel do městského parku Roberta E. Leeho, který byl ovšem před několik dny přejmenován na “Emancipation Park”, tedy park emancipace. To samo o sobě ukazuje na to, jakým směrem probíhají politické procesy v amerických městech, které jsou pod kontrolou liberálních radnic. Muž přišel do parku s konfederační vlajkou na rameni, v historické uniformě jižanské pěchoty, na hlavě měl historickou čepici, tzv. kepi cap a na zádech měl poloautomatickou pušku AR-15. Za pasem mu nechyběla ani pistole v pouzdru. Jenže nepřišel do parku střílet, nýbrž se postavil před sochu generála Roberta E. Leeho, kterou si radnice v Charlottesville zatím netroufla odstranit (sochu zatím pouze zakryla plachtou) po násilných protestech před 14 dny, a začal salutovat. Prostě tam jenom stál a salutoval.

Muž přišel uctít padlé jižanské vojáky, liberální aktivisté se na něho sesypali jako vosy.

V parku ho zastihla skupinka liberálních aktivistů, kteří se okolo něho srotili jako vosy a začali mu sprostě nadávat. Nazývali ho teroristou, rasistou. Ječení a křik liberálů se nesl celým parkem a jedna z organizátorek tzv. demokratické hlídky (Democratic Watch) na něho zavolala policisty. Ti po příjezdu se s mužem domluvili, že mu poskytnou bezpečný odvoz z parku. Jeden ze zasahujících policistů na videu říká organizátorce demokratické hlídky, že chce rozpoutat další vlnu násilí jako předchozí sobotu. A říká jí, že by se měla stydět. Ona na to reaguje slovy, že krev na svých rukách mají policisté, ne ona. Co je ovšem zvláštní na celé akci, tak je symbolický postoj policistů, kteří přesně vědí, kdo vyvolává konflikty a střety. Nejsou to lidé s konfederační vlajkou, ale militantní levicové skupiny liberálů, kteří v Chralottesville za pomoci radnice si udělali z města oázu multikulti a genderové rovnosti. Přejmenování místa oddechu na feministické označení “park emancipace” hovoří za vše.

Rozpolcená země, liberálové v roli soldatesky

Všimněte si, že policista je naprosto v klidu, že muž má na zádech poloautomatickou zbraň a za pasem ještě pistoli. Za normálních okolností by policisté muže odzbrojili, pokud by si mysleli, že představuj ohrožení. Celé video nahoře ukazuje ovšem úplně jiný obraz, je to postoj policie, která sice dělá svou práci, ale vnitřně je každému z policistů jasné, kde vyvolává ve městě nepokoje. Je to na prvním místě radnice, na druhém místě aktivistické liberální organizace, které řídí město spolu s radnicí. Při listopadových volbách ve městě hlasovalo přes 80% lidí pro Hillary Clinton, to je poměrně vypovídající indikátor toho, proč má Demokratická strana ve městě tak silnou pozici. Jenže takových měst je mnohem více, jenže dosud si nikdo nedovolil sahat na symboly Konfederace. Bylo to až donedávna nedotknutelné tabu. Po zvolení Donalda Trumpa se to změnilo. Vypukla válka, USA se rozdělily na tábor pro Trumpa a proti Trumpovi. A součástí této války je bourání symbolů. Globalizace tímto způsobem rozbíjí USA zevnitř.

Muž stojí před sochou generála Roberta E. Leeho v Charlottesville ještě přetím, než se k němu seběhli liberálové.

Když skupiny obyvatel se rozhodnou přepisovat historii, když odstraňují sochy a památníků ve snaze potlačit vlastní historii, potom to znamená, že země ztrácí vlastní kořeny a identitu. Je to podobný proces, jaký v ČR zahájily jisté skupiny lidí po roce 1989, kteří začali proces revizionismu úlohy Husitů. Husitské hnutí je historickým pilířem české státnosti, které definovalo odpor proti cizí moci, ale po roce 1989 byla vyvíjena snaha udělat z Husitů lapky, hrdlořezy, loupežníky, povstalce a de facto teroristy. Způsob fungování husitských vojsk představoval systém dnešních národních gard, tedy alespoň v těch zemích, které národní gardy mají ve svém obranném systému. Národní gardy jsou de facto Lidové milice, je to ozbrojená složka lidu pro případ, že by došlo ke zhroucení nebo pádu bezpečnosti v zemi, ke zhroucení vlády a systému řízení. Národní gardy potom mají za úkol převzít decentralizovaný systém obrany země.

Konfederace nebyla o otrokářství nebo o útisku, ti lidé by to měli vědět…

Muž ve videu říká zásadní věc, že přišel do parku uctít své předky, kteří nebojovali za otroctví nebo útlak. Toto je zásadní vzkaz, o kterém jsem tady na AE News už psal před týdnem. Pamatujte si, že historii nepíše pravda, ale vítězové. Konfederace byla snaha jižanských států o volnější svazek států bez tak silné dominance federální vlády. Už v polovině 19. století bylo jasné, že americká unie se stává namísto republikou spíš oligarchií a konglomerátem židovských bankéřů, průmyslu a armády, což není nic jiného, než základní stavební fundament pro fašismus. Jenže ve fašismu má hlavní výkonnou a exekutivní roli armáda, což ale v USA nikdy neplatilo. Veškerou moc v USA uchopili židé, i když ne hned.

Zbraň AR-15 přes rameno muže, který se nebál postavit rozzuřeným levičákům.

Historicky zpětně můžeme říct, že židé získali kontrolu nad USA po vzniku FEDu v prosinci 1913, kterým se americká a tehdy již židy prolezlá americká vláda a kongres zbavily práva na tisknutí peněz v dikci státu a federální vlády a tuto činnost převedly do soukromých rukou a soukromých bank v rukách světových sionistů. Světoví sionisté je jedna z hlavních velkých skupin světového židovstva, kteří neuznávají stát Izrael, protože vize sionismu hovoří o světě jako o “lénu” poskytnutém ke správě židům Bohem. Právě sionisté podporovali nástup Adolfa Hitlera k moci, podpořili ho v zabíjení soukmenovců, etnických židů v Evropě, americké firmy v rukách sionistů spolupracovaly se III. Říší skrze dceřinné nastrčené firmy ve Švédsku a ve Švýcarsku. Spolupráce americké chemické firmy Dupont s německou IG Farben přes švédskou pobočku po celou dobu války by vydala na celou knihu.

Konfederace chtěla vrátit rozhodování na úroveň jednotlivých států

Konfederace byla pokusem o převedení řízení zpátky na národní kongresy jednotlivých států, které si samy měly rozhodovat o svém fungování a budoucnosti, jednotlivé vlády měly mít právo veta, což v současných USA není možné, protože svrchovaným orgánem je federální kongres, kam jsou voleni pouze zástupci jednotlivých států. A tito zástupci jsou ihned po příchodu do Washingtonu zkorumpováni. Ihned se musí zařadit do sionistického systému virtuální hry na levici a pravici, přičemž obě křídla usilují o tutéž politiku, protože obě strany kongresu řídí právě “nosatí pánové”, o kterých mluvil Steve Bannon předtím, než byl odejit z Bílého domu. Konfederace tomuto chtěla zabránit. Jednotlivé státy by měly své svrchované vlády, které by společně rozhodovaly jen o zahraniční politice ve vztahu navenek a také ve vztahu kolektivní obrany.

Detail na muže, za pasem měl i pouzdro s pistolí.

Možnost ovládat zákulisně Konfederaci, jako to dělají sionisté dnes s americkým kongresem,  by bylo velmi obtížné. Pokud by bylo 50 států Konfederace, potom by sionisté museli jednotlivě ovládat každou zemi samostatně a odděleně. Každá země by měla vlastní vládu, která by kontrolovala jen svůj vlastní stát a konfederační vláda by měla jen omezené pravomoci ve vztahu k zahraničí a kolektivní obraně. Tento systém správy unie by tak zcela podkopal vizi sionistického světa skrze kontrolu emisí peněz a vytváření dluhu. Dnešní USA jsou důsledkem sionismu. Obrovská mamutí armáda, která terorizuje svět, americký průmysl závislý na zbrojení a celé to financují sionisté, kteří kontrolují FED. Není to proto fašismus, ale dalo by se říct jakási forma siofašismu, tedy fašismu, který neřídí elity armády, ale sionisté.

Historie je his story, “jeho příběh” a ne nezbytně pravda

Historii píší vítězové, a proto dnes se o Konfederaci píše jako o těch špatných a zlých, o otrokářích. Za co skutečně Konfederace bojovala, za principy práva na svobodu států nepodléhajících zákulisním tahům v kongresu ve Washingtonu, o tom se dnes nemluví, protože vítěz do učebnic historie napsal svoji pravdu. Stejně jako vítězové II. sv. války napsali do učebnic svoje verze pravdy, své verze holokaustu, své verze mrtvých, své verze dobrých a zlých. Ale po roce 1989 vidíme, že někdo se snaží ty historické knihy a ty pravdy v nich přepsat za jiné pravdy.

Takže najednou vidíme jiné verze pravdy, Rudá armáda neosvobozovala, ale obsazovala, nebo dokonce okupovala. Sudetští Němci nebyli kolaboranti s Hitlerem, ale oběti útisku zlých Čechů. Ti, kteří mají dnes moc, se snaží přepsat historii. Třeba odstraněním knih, pomníků, pamětních desek. To všechno je historie, odvozená v angličtině od výrazu “his story”, tzn. “jeho příběh”, přeneseně jeho verze pohledu na to, co se opravdu stalo. V anglosaských zemích se události vyprávěly a předávaly z generace na generaci ústně, obvykle nejstarší muž v rodině nebo komunitě vyprávěl dětem “his story”, jeho příběh, životní příběh, z pohledu jeho samotného. A co to znamená?

Liberální radnice v Charlottesville nechala dnes zakrýt sochu Roberta E. Leeho v parku.

Znamená to, že všechno to, co nazýváme historií, jsou jenom záznamy událostí popsaných ze subjektivního pohledu toho, kdo o událostech psal, jeho příběh, nebo někdo mu nařídil psát. Ten, kdo přikázal, tak se postaral, aby jiné pohledy na události zmizely. Pálily se knihy, strhávaly se pomníky a sochy, bourala a vypalovala se města a vesnice. Jeho příběh musel zůstat bez chyb. A i když nezůstal, vítěz se postaral o výchovu dětí. A co se ve škole naučíš, to v životě jako když najdeš. A liberálové v parku? To je důsledek toho jak to dopadne, když nepřítel vychová vaše vlastní děti. Jednoho dne vám budou do očí křičet to samé. Teroristo, vypadni! Rasisto, odejdi!

Celá akce s konfederační vlajkou měla tento týden dohru na Floridě [2]. Allen Armentrout byl tento týden v úterý vyloučen ze studia na baptistické koleji. Není jasné, za co. Za to, že přišel do Charlottesville v klidu vzdát hold padlým předkům? Za to, že nesl konfederační vlajku? Za to, že sprostě nenadával liberálům okolo? Vidíte, jak funguje selhávající republika, kde společnost není schopna se vyrovnat nejen s vlastní historií, ale ani se základními principy svobody a rozdílnosti názorů. A pokud hrdě ukážete symbol, třeba konfederační vlajku, vyhodí vás ze školy nebo z práce, stejně jako vyhodili muže, který si dal na auto vlajku americké konfederace, více zde.

*České titulky ve videu v úvodu článku zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Do konce měsíce zbývá 5 dní a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 57%. Pokud se Vám líbí, co děláme a jaké zprávy přinášíme, podpořte nás prosím zde a zasloužíte se tím o zachování našeho provozu. Děkujeme!
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Dromed
Návštěvník
Dromed

Typická ukázka jak jsou tihle “levičáci” hystericky zaslepení svou pravdou. Jsou tak přesvědčeni, že bojují za dobro až si přestanou uvědomovat, že sami páchají zlo. Bojují proti násilí násilím, proti nenávisti ještě větší nenávistí a proti předsudkům tím, že sami mají předsudky. Kluka hned označili za rasistu, přitom jím ani být nemusí. Třeba jen chtěl uctít padlé vojáky a předky protože si na rozdíl od těch fakerů uvědomuje, že většina vojáků konfederace bojovalo hlavně za nezávislost svých států proti diktátu federální vlády spíš než za zachování otroctví. Virginia ani žádné plantáže a na nich otroky neměla přesto se přidala k jihu. Stačí se podívat jaké rozčilení a nevoli způsobí každé nařízení EU a nejde ani tak o to, že by jsme milovali klasické žárovky nebo název pomazánkové máslo. Jde prostě o princip.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Vazeni,
MSM a CT zvlaste, haldou “speciálů” pripomina, jak se “sametove” rozdelila nase Federace ve Vile Tugendhat…
Uz vsak nezminuje, ze tento proces zacal uz v roce 1968-69, kdy tuto “FEDERACI” jiz NEKDO naplanoval a vytvoril…
Jiz CSSR byla od te slavne doby FEDERACI…
CSFR s pomlckovou “valkou” byla pouze zastiracim dotazenim jiz provedeneho deleni…

tana
Návštěvník
tana

V 39 to bylo horší.

miki
Návštěvník
miki

Ten chlapec tam prosto musel byť. Nevadí , že to bolo dohodnuté. Predstavuje typického amíka, ozbrojeného a výzvu na boj. Symbolika ako hrom. Predzvesť niekoľko desaťročí revolučných časov. A to nie len v USA.

Kari
Návštěvník
Kari

No, ja nevim. Kdyz si predstavim, ze si v USA naprosto kazdy, ko v IQ nejde uplne do minusu, muze sehnat uplne v pohode pistol, ruzne druhy automatickych , poloautomatickych pusek, pistoli a dokonce snad i samopalu, a kdyz si predstavim, jak se to v americke spolecnosti rozdeluje, mele a priostruje, tak me z toho docela jima hruza. Jeste se USA ohranici zdi, takze se nikdo sice nedostane tam, ale take se nikdo nedostane ven. No, pockame si na dalsi vyvoj. Nevidim to v Americe do budoucna nijak zvlast ruzove ( ne ze bych to treba v Evrope videla v lepsich barvach).

miki
Návštěvník
miki

Občianska vojna a nepokoje sa vždy vyrábajú cez nejakú nenávisť. V USA to roztočili cez konfederačnú vlajku. V múmii to bolo trochu horšie. Museli to vyrobiť zbrusu nového materiálu. Jedni nasunuli nejakých migrantov a tí druhí vycvičení organizujú divadlo terorútokov. Tretí o tom neustále píšu aby sme sa báli a stúpal nám adrenalín hnevu a tí štvrtí organizujú všakovaké protesty po útokoch za demokraciu. No nie je to geniálne? Ak je niekto naštvaní svoju prácu odviedli perfektne. Stačí len taká symbolika takéhoto chlapca a všetci aj v múmii pochopia , že sa už môže. Zbytok je už len Darwin a príroda. Otázka bude len kto bude na tej správnej strane a zasa oklamaní pozemskými bohmi.

senil
Návštěvník
senil

Dny USA jsou sečteny. USA se rozpadnou stejně jako Jugoslávie a Rakousko-Uhersko. Rozdíly mezi různými častmi obyvatelstva názorové, etnické, rasové jsou příliš velké na to aby USA mohli existovat jako jeden stát s centralizovanou vládou.

http://www.epshark.cz/clanek/114/rozpada-se-amerika

M.C.
Návštěvník
M.C.

Armáda to nedovolí. Akorát se čeká, až se všechny sněhové vločky, sluníčka a podobné existence dostatečně projeví a odkopou. Aby je bylo za co zavírat a soudit.
Potom začne fofr jako po nepovedeném státním převratu v Turecku.
Čas se ještě nenaplnil…….

Muchtar
Návštěvník
Muchtar

A na to jsou nachystány fema campy s gilotinama.Howgh.

Kari
Návštěvník
Kari

Americka armada neco nedovoli? Chacha. Jejich armada se musi starat o Afganistan a o Syrii a o Irak a o Rusko a o Koreu a o Venezuelu, tak ze na nejake levicaky v USA nema jaksi prostor. Krome toho US armada neni schopna doplout do Koree, aniz by se srazila s tankerem ?. Americe od rozvratu armada pomuze asi tolik, jako starovekemu Rimu pomohly pred rozvratem slavne rimske legie ?

Sharum
Návštěvník
Sharum

Tak mám pocit, že kdyby tam symbolicky nepřinesl nepokrytě zbraně tak by dostal asi víc než histerický výlev zakomplexovaných nohsledů a černé ženy, jejíž předci měli využít bezplatného návrátu do milované liberie nabízeného v době po zrušení otroctví.(mimochodem otroctví opravdu nefandím, ale forma ze dne na den? to je jako když pustíš domácí kočku do džungle) Teď očekávám demonstrace a agresi na kapelu lynyrd skynyrd, vybití Floridských krkodýlů, kteří jistě pár otroků pozřeli, přebarveni colových nápojů na duhovou barvu(černou už si nebude moci bílý muž vychutnat. Absurdita jež trůní poslední roky v hlavách těch to “spravedlivých spasitelů a nositelů universální pravdy” je už silně za hranicí obyčejného člověka. Možná tito lide lide opravdu cití vinu za to co dělali židé(mimo jiné také otrokáři ne jen otroci) až do roku 1865 tedy vlastně až do dnes, ale dnes už zotročili všechny. a někteří své páníčky nedají a za dobrý výcvik zaštěkaj kde a kdy se jim řekne. Jen si toho nejssou plně vědomi, pač oni se ted symbolicky staví do role otroků !černých zájmů”. Pane VK děkuji za váš úhel pohledu a za vaší práci.

Ladič
Návštěvník
Ladič

2 Tesalonickým 2:
1 Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4 Ten se postaví na odpor a ‘povýší se nade všecko, co má jméno Boží’ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‘usedne v chrámu Božím’ a bude se vydávat za Boha.
5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‘zabije dechem svých úst’ a zničí svým slavným příchodem.
9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
13 Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu,

Sharum
Návštěvník
Sharum

zlehčím to a dodám: Zabte je všechny! Bůh už si je přebere:)

Ladič
Návštěvník
Ladič

To ani náhodou Sharum.
Lukáš 23:34
A Ježíš pravil: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. A při rozdělování jeho šatstva mezi sebe vrhali n los.

Sharum
Návštěvník
Sharum

Otevřeny jsou brány věčnosti
kdo má uši k slyšení, příjď a poslouchej!

Malej Pumy
Návštěvník
Malej Pumy

Souhlasím, kdyby nebyl ozbrojen tak by ho ta smečka chtěla roztrhat na kusy.
Je to frajer stát tam a v klidu si myslet své.
Pan policajt byl taky frajer, snad nebude mít problém v práci jako ten kluk ve škole.

Micanut
Návštěvník
Micanut

Tak ona take rvala jedna kongresmanka jednu dobu, jak band Lynch Mob rozsiruje rasismus a jak tyhle nazby by mely byt zakazany. Chudinka hloupa vykrikovala tak dlouho, az SE nekdo nastval a zavolal zive na program, a vysvetlil ji, ze kapela nese nazev kytaristy George Lynch, jejiho zakladatele. Stejne sice chvilku pindala to same, aby si nepripadala tak hloupe pred kamerou, ale pak uz o rasismu kapely Lynch Mob nikdy nepadlo ani jedno slovo. Nasel SE proste jiny, dalsi nesmyslny terc, a omilal SE tak dlouho, dokud zase neslapli do hovna. Tehle lidem vubec nezalezi na logice a pravde, to jsou hystericti silenci, ti pravo uzitecne idiotove.

My vsichni se nejakym zpusobem dopoustime nebo participujeme na nasi vlastni zkaze, a to I presto, ze nechceme. Ridic, aby neztrati praci, ptepravuje potraviny, ktere se dnes kvalifikuji na jedy, druzi v kramu je prodavaji, ti jinde je nekde na pasu vyrobili – proste se snazi vydelat na zivobyti po tom, co jim zbytek zkonfiskuje mafie jmenem stat nebo vlada. Pak svorne nadavaji doma, co to musi zrat.
Dalsi pestuji repku a kukurici na bionaftu, protoze to jakz takz plati, a nici tim pudu, ktera pak je dale vice otravovana umelymi hnojivy, svinstvo, ktere zase nejakyho jiny nestastnik vyrobili v jine fabrice…. vytlacuji z prirody jeji normalni beh, a pak nadavaji na povodne, smrady, drahy med, apod. Podileji se ma niceni sve vlastni zeme kvuli profitu.

Vsichni pak svorne nadavaji, kdyz onemocni na rakoviny, a dalsi nemoce, jeste nedavno zdaleka tak rozsirene.

Jak rikàm, kazdy z nas musi zacit sam u sebe. NIKDO jiny Vam nikomu nepomuze nez Vy sami. Zacneme odmitat chemii v potravinach, proste to nekupujte. Kdyz SE tyhle veci prestanu kupovat, prestanu se i vyrabet. Clovek stale muze jist kvalitneji, ale chce to byt aktivni a ne pohodlny, a podporovat drobne zemedelce, kupovat jejich produkty, pokud jsou dobre Zadna vlada, zadny zakaz NIC nezmuze, kdyz ho nikdo nebude dodrzovat.
Ja SE ridim logikou, ze pokud je zakaz nebo prikaz nebo omezeni nemoralni, proti prirodnim toku veci,proti prirodnim zakonum, bud ho rovnou nedodrzim, a nebo hledam cesty, jak ho obejit a nedodrzet.

Zacneme u sebe. Delejte kazdy den neco, co je dobre pro Vas a pro rodinu, co nepodporuje tuhle zlocinnou masinerii. Jinak SE jednou probudite, a zjistite, ze Vam vzali vsechno. I Vasi cest.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Micanut – podepisuji!

Otir
Návštěvník
Otir

Jedním zamířením silnější pistolkou z pozice kameramana by se dala ustřelit odporná palice toho zvířete v kšiltovce a taky té pi.i, co zvedá svoje rachitické pracičky před obličej toho frajera, před kterým hluboce smekám. Vím, že by se tímto nic moc nezměnilo, ale jen ten pocit satisfakce by by za to stál.

Kari
Návštěvník
Kari

https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=447277&sId=&mId=
tenhle americky general rakosnicku vyhrozuje talibanu, ze nema sanci. Chacha. Ja nechapu, ze tam Trumpeta posila tisice americkych chlapcu. At tam posle Ramba a Schwanzennegra, ne? ? A Chucka Norise. ☺ Ti prece vystrilej pul Vietnamu, odevsad osvobodi americke vojaky, a vubec vsude dokazi nastolit vsemi milovanou americkou demokracii . No a drsnak Trump by mohl americkym hrdinum kracet se samopalem prikladem v prvni rade, kdyz se mu zacalo libit valceni. Nebo by tam mohl poslat prikladem do prvni linie valcit sveho syna ☺

BPN
Návštěvník
BPN

….a taky ať tam nechybí Bruce Vilis Syfilis….Ono je ústředním heslem us-army nikoli to “veni,vidi,vici”,ale to olymPyjské Gouberténovské “není důležité zvítězit,ale zúčastnit se”…a to se jim skvěle daří,oplymPyj-onikům…

Jiřík
Návštěvník
Jiřík

Cucka Norise nechte spát. Jen vzpomeňte, co se stalo, když vstoupil rozrušený, s kapesním nožem, do saharských pralesů.

miki
Návštěvník
miki

Podobnosť s Confederate flag rally je čisto náhodná. https://www.youtube.com/watch?v=ve4Ywj4GUIw

asfyxos
Návštěvník
asfyxos

A proto se nás ŽIDOFAŠISTÉ- PO PŘEČTENÍ ČLÁNKU JE UŽ SNAD KAŽDÉMU JASNÝ VÝZNAM TOHOTO SPOJENÍ A JAK JE PRAVDIVÝ – snaží totálně odzbrojit! Ozbrojené hrdé, odhodlané a neohrožené patrioty – bílé muže a ženy, židofašisté potřebují zlikvidovat za jakoukoliv cenu! Bruselští židáci v této směrnici demonstrovali svoji podlost a špinavost jen jim vlastní!

http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2796-pry-prectete-si-smernici-zadny-zakaz-zbrani-neobsahuje-ja-cetl-ji-i-jeji-predchudce-obsahuje

M.C.
Návštěvník
M.C.

Na to neexistuje výraz, který by prošel Aksimetem.
Blít, velebnosti.
Nejvyšší čas ten pavilon opic opustit.

Jiřík
Návštěvník
Jiřík

Předpokládat, že EU není proti lidem, obzvláště bílým lide, je těžce naivní.

Kari
Návštěvník
Kari

https://cz.sputniknews.com/svet/201708245858474-cina-revoluce-zkouska-komunikace/
jste tady v diskuzi machrovali, jak Cina ukradla Emerice dusevni dedictvi. Tak se podivejte na dnesni cinske vyzkumy. Ono to temer vypada, ze za chvili budou Americane kopirovat cinske vynalezy ?.

Jiřík
Návštěvník
Jiřík

Otázka je, zda by mohli něco zkoumat, kdyby nic neukradli.