VIDEO: Televizní stanice Al-Jazeera odvysílala výbušné informace o pozadí Holokaustu a smlouvě...

VIDEO: Televizní stanice Al-Jazeera odvysílala výbušné informace o pozadí Holokaustu a smlouvě Domu Sion s nacistickým Německem! Dva redaktoři okamžitě dostali vyhazov, média zběsile video mažou ze sociálních sítí, v krátké reportáži zaznívají šokující informace o německých reparacích pro Židy, které si ale přivlastnili sionisté v Izraeli! Německo nemá povinnost platit reparace nikomu, kromě sionistům a architektům Izraele v Londýně! Redaktoři Al-Jazeery tím odhalili válku mezi židy a Židy!

VIDEO: Televizní stanice Al-Jazeera odvysílala výbušné informace o pozadí Holokaustu a smlouvě Domu Sion s nacistickým Německem! Dva redaktoři okamžitě dostali vyhazov, média zběsile video mažou ze sociálních sítí, v krátké reportáži zaznívají šokující informace o německých reparacích pro Židy, které si ale přivlastnili sionisté v Izraeli! Německo nemá povinnost platit reparace nikomu, kromě sionistům a architektům Izraele v Londýně! Redaktoři Al-Jazeery tím odhalili válku mezi židy a Židy!

Katarská televizní stanice Al-Jazeera vyrobila neuvěřitelný skandál, který v těchto hodinách otřásá sociálními sítěmi, a to zejména v USA a v Izraeli. Dva redaktoři Al-Jazeery totiž natočili a odvysílali investigativní reportáž o pozadí Holokaustu [1]. Vyžádali si dokumenty od amerického ministerstva zahraničí, od německých úřadů a také od OSN a začali porovnávat informace, které se nacházejí v oficiálních dokladech ohledně Holokaustu za II. sv. války.

V dokumentech narazili na to, o čem píše i evropská a americká alternativa čas od času, že totiž nacistické Německo spolupracovalo se Světovým sionistickým hnutím, které bylo tehdy před 2. sv. válkou zastupováno tzv. Židovskou agenturou (pro založení státu Izrael). Mnoha historikům, kteří se zabývají 2. sv. válkou, totiž dosud není jasné, proč Německo spolupracovalo s prokazatelně židovskými podnikateli, a to nejen před vypuknutím války, ale i během ní.

Skandál na televizi Al-Jazeera.

Předpokládám, že jméno Kena Livingstona vám moc neřekne [2]. Byl do dlouholetý člen Labouristické strany ve Velké Británii a poslední ne-muslimský starosta Londýna po dvě volební období. Ken Livingstone byl vyloučen ze strany poté, co veřejně začal mluvit o údajné smlouvě “O přesunu” [3] mezi Světovými sionisty a Adolfem Hitlerem, na jejímž základě měla být v srpnu 1933 uzavřena dohoda mezi Berlínem a Domem Sion o vzniku Izraele, kdy Německo zahájí do 5 let válku proti Londýnu a pomůže porazit Velkou Británii a její državy na Blízkém Východě a sionisté budou moci založit v Palestině vlastní stát Izrael, kam se přesunou všichni Židé z Německa, a to i proti své vůli.

Platbou sionistů za krev německých vojáků v boji proti Britům měly být veškeré židovské majetky v Evropě, veškeré továrny, banky, obchody a rovněž veškeré gójské národy v Evropě, včetně SSSR. Německo se ve smlouvě mělo zavázat, že bude po skončení války Izrael ochraňovat a platit peníze Izraeli za majetek Židů, které sionisté nechali Adolfu Hitlerovi k tzv. “konečnému řešení”.

Výbušné video s českými titulky exkluzivně na Aeronetu

Smlouvou “Ha’avara” (– הסכם העברה – Smlouva o přesunu), mezi Židy však častěji nazývaná jako “Danach” (úmluva o daru), byla fakticky sionisty vyhlášena válka Židům a jejich majetkům na celém světě, která od té doby zuří ve všech politických procesech.  Sionisté zaplatili Adolfu Hitlerovi za vznik Izraele majetkem svých etnických soukmenovců. Přestože válka dopadla jinak, než bylo očekáváno, smlouva je na základě tzv. “Kancléřského aktu” pravidelně naplňována a dodržována s každým novým kancléřem Německa. Omylem se tvrdí, že prý jde o smlouvu s USA, ovšem to je omyl, USA pouze dohlíží na finanční plnění Berlína ve prospěch Izraele.

Německo každý rok odvádí reparace za židovské zkonfiskované majetky Izraeli, který díky tomu mohl z pouště vybudovat moderní židovský stát. Německo odmítá platit reparace všem zemím světa, s výjimkou Izraele. Berlín odmítl platit reparace České republice, Polsku, Maďarsku a dodnes Německo dluží mamutí reparace Ruské federaci, která je nástupnickým státem po Sovětském svazu.

 

Celý skandál televize Al-Jazeera ale spočívá v něčem úplně jiném. Redaktorka Muna Hawwa ve videu totiž hovoří o tom, že na Holokaustu nejvíce vydělal Izrael, který dnes používá příběh o Holokaustu jako ospravedlnění pro genocidu, kterou pro změnu provádí na palestinském obyvatelstvu. Je to úplně stejná genocida, jako byla ta nacistická v Německu. Izraelské buldozery srovnávají se zemí v pásmu Gazy celá města úplně stejně, jako to dělaly nacistické oddíly SS v Lidicích a v Ležákách po vypuknutí Heydrichiády. Každý den mizí stovky Palestinců a nikdo je už nikdy nenajde, jsou to stejné praktiky, které provádělo Gestapo za války, kdy v noci odvedli rodinu z domu a ta se už nikdy nenašla.

Německo platí Izraeli každoroční reparace, tajně a potichu. Na skutečné oběti války a národy se nikdy nedostane, zapomeňte!

Proto je naprosto děsivé sledovat, kolik diletantů se pohybuje i v české politice a tváří se, že nic netuší o smlouvě mezi nacisty a Sionisty, a tím pádem ani o sionistickém jařmu gójských národů v Evropě. Někteří politici dokonce z nelegálního státu Izrael dováží vína. A to si říkají vlastenci! Chucpe! Někteří politici dokonce chtějí po Německu platit reparace a netuší, že Německo není povinováno platit nikomu jinému, než je stát Izrael.

Smlouvu se podařilo totiž naplnit, britská koruna po 2. sv. válce padla a světová moc se přenesla do Moskvy a do Washingtonu. Kontrolu nad Londýnem po II. sv. válce převzal Dům Rothschild jako hlavní dům sionistické kotvy v Evropě. A právě proto po 2. sv. válce se hlavním garantem Izraele staly USA a nikoliv Berlín. Naopak, aby bylo zaručeno, že Berlín po válce dodrží smlouvu se sionisty, byly na území Německa rozmístěny americké základny a mnoho lidí stále nechápe, proč se základny nestáhly s pádem Východního bloku a Sovětského svazu a proč se po rozšíření NATO základny nepřesunuly blíže k Rusku?

Izrael vznikl jako nelegální stát.

Důvodem je fakt, že americké základny nejsou v Německu kvůli obraně zvenčí, ale mají dohlédnout na plnění Kancléřského aktu v Berlíně a dodržování plateb reparací do Izraele. A právě proto se Berlín snaží v rámci projektu Das Neue Europa přetrhat vazby s USA, oslabit mocenský úchop americké armády v Evropě, která slouží jako izraelské kladivo na berlínské prsty, pokud by chtěly přestat Izraeli platit peníze za holokaust a zabavené majetky svých židovských soukmenovců za 2. sv. války.

Německé podniky za 2. sv. války intenzivně obchodovaly s americkými firmami a bankami skrze nastrčené prostředníky ve Švédsku a ve Švýcarsku. Právě proto Německo nenapadlo tyto země během války, protože tyto neutrální země měly zůstat naoko svobodné, aby v nich mohly fungovat nastrčené firmy, které fungovaly jako prostřednické firmy a banky pro obchody mezi USA a Německem za 2. sv. války.

Dům Sion a jeho boj proti Britskému impériu za pomoci Adolfa Hitlera

Všechny tyto dokumenty zůstávají v přísném utajení a nesmí se nikdy dostat na veřejnost, protože by se provalila pravda o tom, že největší genocida v dějinách probíhala mezi židy, kdy sionisté obětovali své soukmenovce v Evropě a jejich majetky na oltář německého boje proti britské koruně. Dodnes sionisté nazývají britskou královnu “šar’lila” (děvka), protože královská krev rodu Windsor je těžce poskvrněna likvidací rodiny ruského cara Mikuláše II., hanba na rodu Windsor je dědičná a rod je prokletý. Rod se původně jmenoval Saxe Coburg-Gotha, ale v roce 1917 se rod rozhodl kvůli hanbě změnit erb i jméno podle vesnického oprýskaného sídla ve Windsoru. Britská královská rodina totiž prodala Bolševikům a Domu Rothschild život vlastních příbuzných, ruské carské rodiny, během Bolševické revoluce v Rusku roku 1917.

Angela Merkel a Benjamin Netanyahu.

Dva redaktoři Al-Jazeery si neuvědomili, že o válce mezi židy a Židy je dovoleno mluvit pouze anonymně, jinak hrozí smrt a likvidace. Kdokoliv začne vytahovat informace o smlouvě mezi nacisty a Světovými sionisty, ten okamžitě skončí v médiích, která kontrolují židé. Stanice Al-Jazeera je sice vlastněna katarskou vládou, ale Katar je opět závislý na americkém “židolaru”, a proto i Dauhá musí skákat tak, jak pískají sionisté.

Od obou redaktorů bylo naivní myslet si, že jsou arabskou stanicí, kde mohou pouštět do éteru pravdivé informace o válce mezi židy a Židy. Al-Jazeera je ovládána sionisty stejně, jako jakákoliv jiná velká mainstreamová televize. Všichni přece víme, že ten slon v porcelánu tancuje a dělá velký bordel. Všichni vědí, že Izrael si stejně jako nacisté přivlastnil před několika týdny cizí území, Golanské výšiny, a nikdo z gójských států, vlád a médií neprotestuje. A tím je to dané, a tím je to vyřízené. V médiích cenzurované video v tomto článku obsahuje to základní, co by lidé měli vědět, aby nežili jako hlupáci v nevědomosti.

Podpora rodiny čtenářů Aeronetu rozhoduje

Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou nám nadále a trvale projevujete. Doufáme, že články na Aeronetu, titulkovaná videa a páteční rozhlasové pořady se Vám líbí, i když naše zprávy a informace nejsou často veselé a že skutečně obohacujeme váš znalostní a informační rozhled ve světě dnešních politických procesů a událostí. Děkujeme za Vaši finanční i morální podporu, kterou nám projevujete, bez Vás a Vaší pomoci bychom tu dnes již nebyli, protože za námi stojíte jen Vy a nikdo jiný.

Nemáme fondy, nečerpáme dotace, neplatí nás oligarchové, ani ministerstva skrze státní rozpočet. Do konce měsíce zbývá 10 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 28% z cílové částky potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc. Zvažte prosím jakýkoliv příspěvek, pokud si to můžete dovolit, moc nám tím pomůžete. Přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem anebo poštovní poukázkou, všechny informace najdete na naší darovací stránce zde. Píšeme pro Vás a jen díky Vám. A jak vidíte, stále bojujeme o přežití, neustále se nás snaží umlčet, všemi cestami. Děkujeme vám, že jste v tom boji s námi a že nám pomáháte!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Iva
Návštěvník
Iva

Přečtěte si od Davida Irvinga Morgentauův plán a dáte redaktorům zapravdu. Je tam všechno i s okumentama. Opradu velmi výživné a hlavně poučné čteníčko.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Pokud jeden se zajima dozvedet inleligennti pravdu, namisto vymyslu, id cloveka ktery v jeho veku nema zajem lhat, zde je stranka. V anglictine, omliuvam se.
Klobouk dolu, pane Roberts, jste vyjimka.
https://www.paulcraigroberts.org/2019/05/20/the-assange-manning-cases-have-discredited-america/

Přemýšlím
Návštěvník
Přemýšlím

Podstatou bankovního systému není hromadění peněz, ty se znehodnocují. Ale hromadění nerostného bohatství, výrobních zdrojů a prostředků pro korupci(=ochrana bankovního systému na všech úrovních). V konečném důsledku se jedná o ovládání lidského druhu skrze bankovní systém.
Co může bankovní systém ohrozit?

Výběr všech peněz, které mají lidé v bankovním systému uloženy? To je ošetřeno limity výběru, v případě potřeby jednorázovým zatavením výběrů. Nebo propadnutí uložených peněz ve prospěch bankovního systému. Jakékoliv vklady do bankovního systému = půjčka bance. O tom, zda tato Vaše investice do banky bance propadne rozhoduje banka. Geniální, že?

Vyčerpání přírodních zdrojů? Ano, to by mohlo v konečném důsledku bankovní systém hodit pod stůl. Proto si toto musí všemi prostředky ohlídat. Proto mi není jasné, proč nechali v posledních 200 let tak narůst lidskou populaci. K čemu tolik lidí potřebují?

Ztráta důvěry věřejnosti? Ano, to by mohlo v konečném důsledku opět ohrozit bankovní systém.Proto si toto musí všemi prostředky na všech úrovních ohlídat. Zejména klamat a otupovat. Nedělají to pouze pro to, že by je to celé těšilo. To nejspíše ve značné míře také. Ale hlavně je to nezbytné pro fungování bankovního systému.

Přestat se zadlužovat? Pokud se nebudete zadlužovat konkrétně Vy, najde se někdo, kdo bude. Vlády, firmy, jiné domácnosti, kraje, obce. V konečném důsledku si bankovní systém může vytvářet zadlužování sám. Toto je v pohodě.

Legislativně systém změnit? Ano, to je velké hrozba. Zejména změnit kraťoučký a obecně psaný zákon o centrální bance. Tak aby žádný čtenář tohoto zákona aktuálně neprohlédl o co jde. Zajistit, aby v tomto směru nikoho nenapadlo jen pomyslet, natož v tom podnikat nějaké kroky, je klíčové.

Takže vytvoření a udržování bankovního systému nebylo a není samo sebou. Musíte být stále ve střehu. A hlavně musel být na začátku někdo opravdu geniální, který tento velkochov vymyslel. Teď už stačí všechny obyvatele planety dozapojit do veké rodiny a nenechat si žádný s ohrožujících faktorů nechat přerůst přes hlavu. A kde na toto berou peníze? Každý nově vytvořený peníz v oběhu projde rukou bankovního systému. A ten rozhodne, na co ho použije. Např. v ČR měl bankovní systém k dispozi na útratu 4,5 bil. Kč. To je objem nově vzniklých peněz v ČR za posledních 25 let. A s takovým pěnízem již zmůžete opravdu hodně.

Závěrem bych rád řekl, že bankovní systém není sám o sobě špatný nebo dobrý. Je to nástroj, jako třeba nůž. Tím si můžete někoho podmanit nebo někoho nakrmit. Záleží tedy, za jakým účelem ho používáte. Věřím, že mnozí lidé, kteří jsou součásti bankovního systému nejsou zlý lidé. Jenom nedohlédnou nebo si nechtějí připustit, že tento nástroj, společně se státní mocí, se aktuálně používá pro podmaňování. Představte si situaci, kdy se držitelé tohoto systému rozhodli pro opak. Kdyby tento nástroj začali používat pro rozvoj a dobro lidstva. Tím by dokázali vytvořit něco neuvěřitelně krásného. Nejprve se ale musí přestat bát. Toho, že když nás nebudou ovládat, tak je sežereme za živa. Toho, že můžou důvěřovat svým schopnostem. Že si zajistí dostatečný příjem i prodejem zboží a služeb, o které budou mít lidé bez donucení zájem. A zbavit se své touhy ubližovat druhým. Domnívám se tedy, že to vše tkví v nervové soustavě. Přesněji řečeno v její nerovnováze(=traumatizaci).
Dokud budou nový jedinci již od početí zažívat věci, které se jim dít nemají a nebudou se jim dít věci, které se jim dít mají, tak je to s námi těžké. Dokud bude v našich nervových systémech nerovnováha(=trauma), tak naše konání bude produkovat také nerovnováhu(=trauma).A tím se trauma zkrze nás samotné přenáší z generaci na genaraci. Každý může pomoci u sebe. Snažit si o traumatu a jeho léčbě zjistit co nejvíce a začít s tím u sebe a své rodině něco dělat. A možná, že se tato snaha jednou propíše až na úplný vrchol. Nebo alespoň přijdeme na to, jak ty na vrcholu změnit nebo vyměnit. Klíčové je, pokud někoho chcete někde měnit, aby bylo nejdříve za koho.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Německo kdyby mělo zaplatit reparace za všechna zvěrstva a škody které napáchalo v druhé světové na cizích územích,tak by muselo předat i své území a prostě vše a v podstatě přestat existovat. Akorát nevím co by si počali s tou vrtulí a převlékačkou kabátů svazačkou s NDR a potrhlou nudistkou co neuspěla v lovu na chlapy a tak se mstí celému světu svým blbým nápadem s migrantama. Tu by totiž jednoznačně nikdo nechtěl ani do ZOO.

r.m.
Návštěvník
r.m.
Jaryn
Návštěvník
Jaryn

r.m.
no tam zas byli exoti. A ty debilní hbesla co jim zase dali do rukou. A pražské socky si zas
užívají “tady to žije” nevadí,že jsme blbí , že za na koupení garsonky potřebují 5 melounů, že jsou nejchudší v ČR, že jsou za blbce celému národu, hlavně že se něco děje a jsou v ČT žumpě. Ubožáci, kdyby věděli jak se žije jinde, vezmou špagát a s brekem polezou na půdu.

Marketka
Návštěvník
Marketka

Prva zmienka o Holokauste sa nachadza v Karnaku, ako hymna pre Imhotepa.

Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Na téma reparace nejen pro Československo např. též zde:
http://www.protiproud.cz/politika/4417-den-vitezstvi-vyhrali-druhou-svetovou-valku-nemci-nejenze-ovladaji-evropu-dodnes-nam-nezaplatili-skody-nejsme-v-tom-sami-podle-cro-jsme-si-kvit-odsunem-sudetaku-okamura-to-jako-jediny-zvedl-bude-umlcen.htm
Z textu:
Vůči Německu byly Československem uplatněny nároky ve výši 306 miliard korun dobové měny (11,5 miliardy tehdejších dolarů, v dnešních cenách by to bylo asi desetinásobně více). Československo si ponechalo majetek odsunutých Němců a přijalo určité dodávky zboží a výrobních celků z Německa, ale tento majetek Československo nechtělo zahrnout do svého reparačního podílu.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Bylo by dobré, vše přepočítat. Kolik? 300 tisic zlikvidovaných v Čechách x 10 milionů.

Kragujevac
Návštěvník
Kragujevac

Nežerte ten KEBAB od Turků a &. Je nasáklý krví Slovanů, jejichž genocidu podporují němečtí a američtí sionisté. Pokud si ten KEBAB přeci jen za cca 100.-Kč koupíte, vězte, že cca 5.-Kč z tržby pošlou milí arabáči na budování islámu v ČR a tím pádem na okleštění našeho životního prostoru, který je nám vlastní.

Dáša
Návštěvník
Dáša

je nasáklý mnohem více složkami, a navíc nehygienický a plný infekcí a plísní, vyrobený za podivných středověkých podmínek. Nechápu, jak si to někdo může koupit. Raději suchý rohlík, když už nemohu vydržet jíst až doma.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jiří Kobza na ruských stránkách
https://ria.ru/20190521/1553655235.html

r.m.
Návštěvník
r.m.

mohla byste zveřejnit foto svého skutečného oka?

Pavel
Návštěvník
Pavel

To by byla bulva!

JeBe
Návštěvník
JeBe

Tak jsem si přečetl sympatický článek z Ria Novosti, který o Kobzovi převzali z Parlamentních listů. Přitom mě napadla hřišna myšlenka – co kdyby chtěli převzít článek o Kobzovi od nějakého našeho proruského webu. To by byla prča. 🙂
No nic, radši už mlčím – snad to projde – vždyť jsem zas tolik neřekl, že jo…ale, ta představa, když si to vyjevim, to se nedá.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

“Stanice Al-Jazeera je sice vlastněna katarskou vládou, ale Katar je opět závislý na americkém “židolaru”, a proto i Dauhá musí skákat tak, jak pískají sionisté.”

Katar a Al-Jazeera – naprosto zásadní informace celé té zprávy, kterou už převzala i mainstremová média, ale opět jednou si její skutečné podstaty nikdo nevšímá a tady se ta podstata vešla do jedné věty, napsané “jen tak na okraj”!

Po Eurovizi, kde jasný antiizraelský signál vyslala především Madonna, tady máme další kamínek do informačního pole “Bijme židy a Izrael” – Británie si to tak přeje, proto tak je to správné, tak to má být!

Katarská vláda – přesněji katarská monarchie – je dávno tomu vlastněna Londýnem. A je to Londýn, kdo spolu s Katarem financuje likvidaci Izraele, a to přes hnutí Hamas a Hizballáh
comment image
comment image

Kromě toho Trump před dvěma lety nenápadně Katar převedl na íránskou ( = antiizraelskou!) stranu
https://aeronet.cz/news/akce-katar-a-je-to-aneb-jak-donald-trump-splnil-dalsi-ukol-gp-a-to-mozna-dvema-mouchami-jednou-ranou/

A tady aktualita
https://www.e15.cz/zahranicni/katar-posle-miliardy-na-pomoc-obyvatelum-palestinskych-uzemi-1358653

A že Katar je “závislý na americkém židolaru”?
Katar dávno tomu jede v librách!
https://www.independent.co.uk/news/business/news/qatar-invest-5-billion-uk-infrastructure-transport-property-digital-three-years-brexit-eu-divorce-a7652451.html

Pro úplnost:
V prosinci Izrael v OSN inicioval uznání Hamasu za teroristickou organizaci, ale jeho návrh neprošel:

“Hlasování OSN o Hamásu skončilo v neprospěch Izraele
Nebylo proto žádným překvapením, když v reakci na tento krok Izrael požádal o takovou rezoluci OSN, která Hamás odsoudí jako teroristickou organizaci. A tady přišla další zpráva, kterou jsem označila jako s velkým “Z” – v hlasování OSN rezoluce v neprospěch Hamásu neprošla”.
https://www.timesofisrael.com/un-resolution-condemning-hamas-fails-to-pass-despite-unprecedented-support/
https://www.youtube.com/watch?v=MFxDPpmQN98&feature=youtu.be

Katarská televize právě odvedla službu Londýnu a všichni na to skočili přesně tak, jak bylo žádoucí. Takže fajn – bijme Izrael a židy a vůbec se nezajímejme o to, že je to na přání Londýna! Ách, jo….

Ještě že máme normálního prezidenta!

Martin Fejl
Návštěvník
Martin Fejl

Pozorovatelka
táhni, ty prožidovská špíno!

Ano, pro takový póvl jako jste vy, je prožidovský prezident Miloš Zeman a zednář 31. stupně zasvěcení, normální.

Administrator
Vy se ptáte, s kým bude Izrael stavět Velký Izrael? No přece s Donaldem Trumpem a s Putinem, jestli vám to uniklo. Samozřejmě, že uniklo. Uniklo vám, že Trump uznal Golany za součást Izraele. Uniklo vám, že uznal Jeruzalém za hl. město Izraele. Uniklo vám, že Trump nepočítá v mírovém plánu pro Blízký východ s Palestinou jako samostatným státem, ale jen jako autonomním územím Velkého Izraele. Uniklo vám, že Putin nedávno omlouval Izrael při sestřelení ruského pozorovacího letadla u břehů Sýrie, aby nenaštval Bibiho. To byl skandál jako kráva a Putin se dostal do roztržky s vlastním genštábem. Uniklo vám, že ten Velký Izrael bude budovat i ČR s podporou Andreje Babiše s jarmulkou v kapse a Pražský hrad s laureátem titulu Ochránce světla Chrámové hory. Izrael kontroluje volby v celé Evropě a vy se ptáte, kdo bude stavět Velký Izrael. Všichni jej budou stavět, Pozorovatelko. A kdo nebude chtít stavět, přijdou sankce. Vy nemáte ráda plytkost? Já zase nemám rád pokrytectví, protože vy moc dobře víte, kdo řídí procesy, ale chráníte židy v diskusích, jako kdybyste sama byla židovka. Jestli někdo kašle na fakta o Izraeli, Trumpovi a Putinovi, jste to vy.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Fejl

Jen dál vkládejte tu citaci Administrátora – neškodíte tím mě, ale jemu. Například věta: “ Uniklo vám, že Putin nedávno omlouval Izrael při sestřelení ruského pozorovacího letadla u břehů Sýrie, aby nenaštval Bibiho.” , je o vrcholném nepochopení všeho, co se děje, jenže to byste Vy i Administrátor nesměli podceňovat čtenáře, aby Vám došlo, jak je plytká a hloupá.

Kdyby jste totiž Vy i Adminástor přemýšleli, došlo by Vám, že to byla provokace, aby Putin vstoupil do války s Izraelem = zlikvidoval Izrael na přání Británie a tím současně spustil občanskou válku v Rusku, kde žije spousta židů. A že Putin na tu provokaci neskočil, za to by se tady mělo děkovat a nikoliv Putina kritizovat!

Ale to Vám tady neřeknou, proto Vám ani neřeknou, že Katar a Al-Jazeera jsou pravou rukou Británie a že to je ve skutečnosti Británie, kdo do světa vyslal tu zprávu o holokaustu, na kterou všichni tak nadšeně skočili…

A další věta: “ Jestli někdo kašle na fakta o Izraeli, Trumpovi a Putinovi, jste to vy.” je opět hloupá, protože zatímco tady je Putin kritizován, tak on místo povídání o žet a Žet skutečně vstupuje do procesů řízení a tady máte příklad, jak je v tom úspěšný
https://www.pokec24.cz/politika/turkmenistan-obnovil-dodavky-plynu-do-ruska-izolace-od-nej-se-mu-nevyplatila/

PS1: Víte proč Britům východní Evropané smrdí? Protože pro ně je to všechno jedna slovanská židobolševická verbež. Tak jen dál fanděte současnému opětovnému tažení proti židům, vedenému Londýnem, jen by Vám nemělo unikat, že je to tažení především proti Slovanům, resp. že židé jsou opětovně záminkou k tažení na Rusko (ale kdo se nepoučí z historie….)
PS2: Jen blbci skáčou na polopatické zprávy, moudří hledají, co je za nimi…

Monika Ikema
Návštěvník
Monika Ikema

A vám opět uniklo že ten Putin co ho dnes vidíte není bohužel PUTIN ale jeho dvojník a kopie tento Putin také již dlouho nezašel do kostela tam kam vždy nezapoměl jít a pomodlit se ! Tento Putin je o 5 cm menší a má i proto daleko výší podpatky jak jsi všimla i jeho bývalá žena né ta dnešní co žije věčně u nás ve Švýcarsku !

okam
Návštěvník
okam

a co elvis? toho jste tam ve švajcu nezahlédla?no jednu výhodu přece jenom máte a to jsou hory a komunisti jsou líné prasata proto se na vás ještě nevydrápali a to budte rádi

Jaris
Návštěvník
Jaris

Pozorovatelka
Na Izrael se v OSN ukazuje prstem dost casto a hodne dlouho. OSN stanovi jakesi pozadavky a zidaci je maji akorat tak pro smich a vubec je neberou vazne. Byly kdy v OSN vyvozeny dusledky? Alespon nejake ty sankce na teroristicky okupantsky Izrael? O nicem takovem nevim.
Take by me zajimalo jak dopadlo v EU rozhodnuti, ze Izrael je povinen stemplovat sve vyrobky Made in Israel, tak jak to delaji vsechny ostatni staty. To bylo chazarskeho kriku, ze to pry nemuzou, protoze by lidi prestali jejich vyrobky kupovat. Od te doby ticho po pesine. Vyrobky poznate vetsinou pod kodem 729.
A ze nejaka potrhla Madona a dalsi tajtrlici dekadentni eurovize ‘protestovali’ proti krvavemu Izraeli? Zrejme to bylo v rezii. Nemyslete si, ze o tom zidaci predem nevedeli.
‘Pretezce’ zkouseny Izrael je profesionalni ‘attention seeker’.

P.S. Zeman je trapny, takovy slon v porcelanu. Pro Ceskou republiku nic zavratneho neudelal. Jeho role je naprosto zbytecna. Kdyz se neco na nem zada a on s tim nesouhlasi, tak rekne, ze to neni v jeho moci. Pokud je to v jeho prozidackem zajmu, tak dokaze nemozne.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Jestli ta soudružka vyslala nějaký signál, tak jedině o své pěvecké insuficienci. Maškaráda, kterou tam performovala, byla trapná podívaná pro jednodušší diváky. Latex a bičík maskovaný kutnou, no to byla věc. krásně to zapadlo do přehlídky conchit a dalších úchylů. Umění vypadá poněkud jinak.