VIDEO: Svíce proti temnotě! Miloš Zeman na galavečeru Ronalda Laudera a jeho...

VIDEO: Svíce proti temnotě! Miloš Zeman na galavečeru Ronalda Laudera a jeho Světového židovského kongresu odhalil bizarní rozdělení židovské moci nad světem a potvrdil, že Československo a Izrael plní roli tandemového systému ochrany celosvětového židovstva. Jako by chtěli zakřičet: “Praha je naše!” [CZ Titulky]

VIDEO: Svíce proti temnotě! Miloš Zeman na galavečeru Ronalda Laudera a jeho Světového židovského kongresu odhalil bizarní rozdělení židovské moci nad světem a potvrdil, že Československo a Izrael plní roli tandemového systému ochrany celosvětového židovstva. Jako by chtěli zakřičet: “Praha je naše!” [CZ Titulky]

Nejprve obecná trivia k tomuto článku. Když Miloš Zeman minulý týden vystoupil s projevem ve Valném shromáždění OSN, bez zjevené publicity se do médií dostala zpráva, že už večer předtím v New Yorku získal cenu Bojovníka za pravdu, kterou převzal od prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Laudera. Ten je hlavní spojkou mezi Milošem Zeman a Donaldem Trumpem. Podle informací naší redakce bylo dojednáno focení Miloše Zemana spolu s Donaldem Trumpem a Melanií Trump právě přes prostřednictví Ronalda Laudera.

Donald Trump, a to je děsivé, dostal zákaz setkávání s Milošem Zemanem od sionistických kruhů v americkém Kongresu. Sionisté se bojí Zemanova ideologického vlivu a obrovské moci, kterou disponuje v souladu s Lauderovým židovským kongresem, který je se sionisty ve válce. Ten je mimochodem hlavní centrálou největší etnické židovské diaspory v USA, Chabad Lubavitch. Výše uvedené video je tím hlavním, co se událo minulý týden v New Yorku. Zapomeňte na zasedání OSN, to bylo divadlo pro celosvětové gojímstvo, naprosto bezvýznamná slezina pro plebs a média, tak jako každý rok.

Miloš Zeman během projevu v New Yorku na galavečeru J100 The Algemeiner, který uspořádal Ronald Lauder.
Svět podle sionismu: Když mír zabíjí

To hlavní se událo už den předtím večer v hale Cipriani v New Yorku na galavečeru J100 The Algemeiner, což je speciální nadace, která oceňuje 100 nejvlivnějších lidí na světě, kteří pomohli za uplynulý rok etnickému židovstvu a zachování státu Izrael. Akce je jednou z největších akcí Světového židovského kongresu a lidé, kteří se dostanou do blízkosti Ronalda Laudera a do jeho osobní přízně, je třeba od toho okamžiku považovat za plnohodnotné sentinely židovské národní otázky a projektu uzavření světového židovstva do hranic uzavřeného státu Izrael. Dokud nebude v Izraeli mír a vyřešená otázka územního uspořádání s Palestinci, do té doby budou světoví sionisté mít oficiální důvod prosazovat politiku setrvání židů ve světě v celosvětové diaspoře. To je oficiální dogma. Jenže to neoficiální je mnohem hrozivější. Sionisté se snaží už celé dekády zničit projekt Izraele skrze písmo v Talmudu. Mír je pro sionisty nežádoucí, mír v Izraeli doslova zabíjí zájmy světového sionismu.

Miloš Zeman při focení s Donaldem Trumpem a jeho ženou Melanií.
Československo a Izrael jako tandemové řízení světa podle Židů

Židovský národ se stane vládcem nad celým světem, až Chrám v Jeruzalémě bude zbořen a Izrael shoří v moři ohně. Bůh dá potom židům ke správě a vládnutí celou planetu jako náhradu za ztrátu domova. Cílem sionistů je zdánlivá pomoc Izraeli, ale tato pomoc vede k válkám se sousedy a permanentní hrozbě zničení Izraele a naplnění proroctví v Talmudu. Není mi jasné, jestli Miloš Zeman ví a je seznámen o bratrovražedné válce mezi židy a Židy, tzn. o válce mezi Světovými sionisty a Světovým židovským kongresem, ale vystoupit na galavečeru židovského kongresu a vystoupit před 2 lety na sjezdu AIPACu, to jsou dvě centra s různými cíli. A obě dvě centra se přetahují o postavu Miloše Zemana.

AIPAC je hlavní lobbistickou klikou světových sionistů v USA a jeho cílem je lobování u amerických politiků pro vojenskou pomoc Izraeli, která povede k válce se svými sousedy a tím k jeho zničení. Světový kongres usiluje o to samé, o pomoc Izraeli, ale hlavně před útoky okolí. Kdo se neorientuje v tomto jemném, ale zato kriticky zásadním rozdílu, ten je obvykle zmaten a považuje židy za jednotnou skupinu, která podporuje Izrael k jeho dobru. Pomáhat Izraeli, aby stáhl do sebe ze světa všechny židy, je cestou ke konci sionistické světovlády. Pomáhat Izraeli, aby bojoval se všemi a proti všem, je cestou ke zničení Izraele a ke konci etnických Židů.

Ocenění Bojovníka za svobodu pro Miloše Zemana.

Ve výše uvedeném videu, které jsem otitulkoval, hovoří nejprve Ronald Lauder, prezident Světového židovského kongresu o tom, jak Československo a Izrael jsou dva národy, které spojuje společný osud. Všimněte si, že Lauder ani na okamžik nemluví o projektu sionistů, o České republice, ale pouze o Československu. Slova obdivu padala i na Václava Havla, což mi znovu potvrzuje, že byl pod ochranou Světového židovského kongresu, minimálně v první polovině 90. let, později už o tom mám pochybnosti, tam jsem cítil vliv sionistů. Zaznívají slova o tom, že appeasement nikdy nefunguje a Izrael se musí bránit útokům.

Přímo od Laudera a později ve videu od Miloše Zemana slyšíte, jak světové společenství nechce ukotvit Jeruzalém jako hlavní město, že nechce dovolit Izraeli, aby se bránil a odpovídal na palestinský terorismus. Tyto kroky proti Izraeli v Evropě prosazují globalisté, chtějí Izrael postupně rozebrat. V kontrastu proti tomu stojí sionisté, kteří v Izraeli podporují militaristické kroky, bombardování pásma Gazy, válečné údery v Sýrii a kdyby to šlo, klidně i v Íránu. Jenže nikdo z nich v Izraeli nežije, sionisté žijí v cizině, v New Yorku, v Londýně, v Paříži, v Bruselu a dalších městech. Takže válka Izraele s kýmkoliv a dopadající bomby a rakety na Izrael v odvetě by sionisté nepocítili. Pouze by se dívali, jak jejich etničtí bratří umírají v další válce, stejně jako se dívali, jak umírali za II. sv. války jejich soukmenovci v koncentrácích. A tučně na tom vydělávali.

Jeruzalém jako hlavní město Izraele by nastartovalo počátek konce světového sionismu

Miloš Zeman znovu zopakoval výzvu pro uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Jenže pokud by se tak stalo a nastal by mír v Izraeli, sionisté by ztratili moc, normalizace vztahů Izraele a sousedů by vedla k tomu, že sionisté by už nemohli v americkém kongresu lobovat za Izrael, nastal by mír a s tím by skončily i štědré dotace a finance od americké vlády pro Izrael. A ruku v ruce by s tím padl i plán na splnění proroctví z Talmudu o tom, že židé převezmou vládu nad celým světem. Ve chvíli, kdy stát Izrael by byl bezpečným místem pro všechny židy, lidé ve světě by se začali ptát, co tady ti židé ještě dělají a pohledávají, když mají vlastní stát a žijí už se všemi sousedy v míru? Nastartoval by se tím tlak na odchod židů z USA, z evropských zemí, z Ruska, ze všech států. A s jejich odchodem by padla moc světového sionismu. Někdo si myslí, že židé by odešli z amerického FEDu a předali by ho gojímům? Ne, to je utopie.

Benjamin Netanyahu na konferenci AIPACu v roce 2015.

Židovský stát Izrael nesmí nikdy být v míru, protože by tím nastal počátek konce světové židovské moci, která kontroluje chod této planety v roli pověřených správců. Proto pokaždé, kdy se skoro už už podaří dojednat mír s Palestinci, tak najednou se něco stane, neznámo kdo odpálí na izraelskou osadu raketu. Obviní se Palestinci. Izraelci odpoví náletem, Palestinci to vezmou jako křivdu a znovu je mír v nedohlednu. Už tolikrát jsme toho byli svědky. Sionisté nikdy nepřipustí mír v Izraeli, protože by tím nastartovali svůj vlastní konec světové vlády. Pokud se podíváme do historie na tzv. židovskou otázku, problémem se zdál být neexistující židovský stát, kam by se mohli Židé vrátit. Jenže židovská diaspora byla na židovský národ uvalena jako cesta vyvoleného národa, kterému budou odhalena tajemství moci, řízení, peněz a úvěru. Židé však zašli dál, získali tajemství jaderné hmoty, kvantových procesů, transhumanismu. Nic z toho nebylo v plánu, nic z toho židé neměli nikdy světu přinést. Vývoje nelze zvrátit a Syndikát musel akceptovat, že lidstvo se vymyká kontrole.

Svící v boji proti temnotě. Četl Miloš Zeman v Talmudu?

V Talmudu je odstavec o svíci a tmě. V kostce jde o tento popis: Neznalý světa kráčí tmou se svící v ruce a JHVH mu předkláda úkoly. Kdyby nebylo světla, nebyla by tma, protože nikdo by tmu neviděl. “Není dost světla pro všechen lid světa, jen pro lid vyvolený, národ Židů. Ale jedno světlo pomáhá najít cestu tisícům. Půjdou za Tebou. Zhasni a zbavíš se tmy, světlo tě oslepuje, tma bystří smysly. Ztratíš však následovatele.” Neznalý uposlechne a vidí podsvětí tak jasně, tak přesně, jako blázen, který vidí myši, šváby a hady. Světlo zakrývalo a překrývalo, co odhaluje jenom tma.

Vidíš, co se stane, když zhasneš svíci? Vidíš, co jiní nevidí. Neznalý se diví. Světlo oslepuje a zabraňuje mi vidět. Proč? JHVH odpoví, že vidět vše by přivedlo lidstvo i zvířectvo všechno k šílenství. A tak JHVH zalije neznalého světlem, tak mocným a teplým, tak krásným a přitažlivým, tak kouzelným. A z hadů jsou stromy a ze švábů motýli. Světlo oslepuje oči, které kreslí do očí jiné obrazy. JHVH světlo zhasne. Opět je tma. Zapal svíci! Neznalý zapálí svíci a vidí na cestu. Ty jdi po cestě temné a světla nebude, ty budeš skryt a uvidíš vše jsoucí. Ty jdi po cestě temné a nes svíci, ty uvidíš tváře uschlých a kořeny živých. Průvody za tebou pokráčí, ty pastýřem budeš. Uvidíš pravdu a poznáš lež. Ty jdi po cestě zalité sluncem a neuvidíš nic, ale uvidíš tam mne. Neznalý nechápe. Svíce je kouzlo? JHVH se podiví, že nic nepochopil. Kam vstoupím, vstupuje láska a mír. Odkud odcházím, tam temnotu a chlad nacházíš. Nes svíci před sebou a poneseš mne.

V roce 2015 byl na sjezdu AIPACu i Miloš Zeman. Sklidil od publika potlesk vestoje.

Chasidské Menorah skripty pro oslavu Hanuky a obrazy z Talmudu používají symbol svíce jako nástroje pro boj se zlem v podobě temnoty na mnoha místech. Miloš Zeman možná použil myšlenku svíce v boji proti temnotě náhodou, ale pokud je to náhoda, tak se opravdu trefil, protože o svíci, tmě a boji v temnotách je toho poměrně dost, hlavně v Talmudu. Jenže Miloš Zeman je prezidentem ČR a je hlavním garantem Prahy, takže jeho pozice Bojovníka za pravdu z něho dělá hlavní postavu pro Světový židovský kongres. Československo je tandemovým státem spolu s Izraelem.

Proto je Praha považována za evropský Jeruzalém a proto je Praha centrem světového židovstva. Proto probíhají v ČR všechny procesy tak divně a nelogicky, tak jinak a nesystémově, tak zvláštně a neuchopitelně. Proto je česká vláda plná rozporuplných proudů, proto Hrad jede jinou politiku než Strakova akademie. Jinou politiku jel Hrad, když byl prezidentem Havel a premiérem Klaus. Jinou politiku Hradu jel Klaus, než vlády po nástupu Klause na Hrad. Po nástupu Zemana jede i on jinou politiku, než jede česká vláda.

Donald Trump a Ronald Lauder po jednání s izraelskou delegací.
Vyrovnávání mocenských vah v Praze jako centra světového židovstva

V Česku se veškerá moc dělí mezi Židovský kongres a mezi Světové sionisty. Nic mezi tím. Je to systém rovnováhy. Židovský kongres má pod kontrolou Donalda Trumpa a Vladimira Putina, více zde. Proto logicky Ronald Lauder a Miloš Zeman mají k sobě tak blízko. Je to jedna strana mocenských vah. Proti nim bude stát sionistický systém moci definovaný v této chvíli americkými neocony a jejich ozbrojenou silou. Ta bude prosazovat po (pro globalisty) katastrofálním výsledku voleb v Německu mnohem ostřejší a silnější kroky směrem proti Rusku a k zabránění spojení Berlína a Moskvy. Boj mezi židy a Židy pokračuje na plné obrátky. Nikdy je neuvidíte bojovat mezi sebou. Pokaždé jen skrze prostředníky. Ať už to jsou američtí neoconi, nebo vybraní politici ochraňující zájmy židovských kongresů.

Donald Trump na galavečeru The Algemeiner před rokem.

Miloš Zeman získal obrovskou ochranu, ale měl by se mít na pozoru před Andrejem Babišem. Ten v rámci vyrovnání rovnováhy v Praze mezi židy a Židy spadne pod kontrolu a vliv sionistů skrze americkou moc, neocony. Zeman a Babiš tak vytvoří tandem, který bude vyvažovat moc židů a Židů v celé Evropě. Je to vidět už teď. Zatímco Miloš Zeman vyzývá k normalizaci vztahů s Ruskem, Andrej Babiš a jeho ministr obrany předali poslušně velení nad brigádou z Žatce do rukou německého Bundeswehru. Na příkaz generála neoconů v Evropě, vrchního velitele amerických vojsk v Evropě, gen. Bena Hodgese. To je vyvažování moci.

Výše uvedené video s Ronaldem Lauderem a Milošem Zemanem je to nejdůležitější video s prezidentem Zemanem tento rok. Je to ukázkový studijní materiál, jak funguje celosvětový systém židovské moci a tandemové řízení světové moci z pohledu světového židovstva.

*České titulky v úvodním videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
phoneeazy
Návštěvník
phoneeazy

Jo dejte blbcům pocty a falešný pocit moci, a všechny schopné goje systematicky utlačujte … jako bych četl protokoly sionských mudrců …

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Na tom obrázku věnovaném Lojderem použili jewreji Zemanovu fotku na presidentskou poštovní známku, se sepjatýma rukama, podhleděným zrakem a vyretušovaným podbradkem. Neví někdo co symbolizuje tato zvláštní modlitební pozice Moše Zemana při tom portrétování? Domnívám se, že takto se nechal vyfotit na základní ofice portrét jako jediný president všech dob. Něco to musí znamenat. Zná někdo klíč k této hádance?

vidoucí
Návštěvník
vidoucí

Jde o modlitbu. Vzpomeňte na jeho slova po zvolení – něco na způsob “děkuji Bohu, a to říkám jako ateista”. Celý tento proces symbolických poct je daní Zemana za zvolení prezidentem, jeho slib temnému rádoby Pánu světa biblickému Hospodinovi, tedy JHVH, Jehovovi, neboli (a chybně) Bohu, že bude poslušný zájmům jeho, jakožto globálního vládce. Řeklo by se – nejde o nic strašného, vždyť miliardy věřících dělají to samé. Jenže lidstvo za to platí vysokou cenu – vírou a zmatečnými modlitbami a modloslužbami posilují Bestii a její vůli – války, destrukce, bláznění, oběti, nemoci, bezmocnost, zoufalství – zkrátka generování negativních emocí a tím nízkých vibrací, které biblického “Boha”, ve skutečnosti představitele Temna a Zla živí. Jde doslova o zaprodání duše démonovi, kterým taky JHVH je. Je to daň všech prezidentů, všech králů, všech vládců, všech vladařů a všech významných mocných – každý z nich do jednoho je před nástupem do úřadu poučen. Každý se zavazuje taky někdy v přímém přenosu šokovat – proto jsme svědky skandálních neuvěřitelností jako “ku.va sem, ku.va tam” nebo zdravení rukou satanským symbolem, a to elitami napříč všemi zeměmi světa. Nejsou to satanisté, jsou to služebníci temného starozákonního Boha, principu Zla, zlomyslně vydávaného za Dobro.

Pozorovatelka
Autor

Mimo téma:
Steve Bannon tajně navštívil Čínu a setkal se s druhým nejmocnějším mužem komunistické strany a nejsilnějším a nejuznávanějším finančním technokratem Číny Wangem Qishanem.
“Tento týden přijede i blízký spolupracovník Bannona, Wilbur Ross, americký obchodní tajemník, aby připravil cestu pro listopadové setkání Trumpa a Xi. Cesta přichází v době, kdy USA bojují o to, aby vyvíjela tvrdá opatření proti Číně, o kterých Trump hovořil v době kampaně”
https://www.ft.com/content/5cdedd84-9f0c-11e7-8cd4-932067fbf946
http://thediplomat.com/2017/09/what-was-steve-bannon-doing-meeting-with-wang-qishan/
comment image

Všechny výkřiky Trumpa jsou fraška (stejně jako Bannonova alternativa), loutky jen plní plány Globalistů. A největší fraška je Korea – dvě globalistické loutky si navzájem vyhrožují a zatímco svět se třese hrůzou, ony se baví, vždyť přece Trump i Kim mají stejné pány (vždyť Kim studoval ve Švýcarsku!). A pak se nelze divit, že z Trumpova projevu v OSN jdou na šéfa generálního štábu generála Johna Kellyho mrákoty
comment image
viz komentář “J. Kelly ukazuje celému světu, že s projevem Trumpa nemá generální štáb nic společného”
https://sputniknews.com/us/201709201057546723-trump-kelly-reaction/
No jo, no – ne každý pingpong je pro publikum pochopitelný a tento má zakrýt fakt, že USA jsou před bankrotem a jako velmoc na odpis, přesně v souladu s plány Globalistů. Ale tady jsem zvědavá, kam až ten ping-pong USA vs. Korea bude muset zajít, než budou USA za spolupráce Trumpa a Kima totálně před světem zesměšněny ještě více, než když americké lodě v “tažení” na KLDR zabloudily…

Jan Kádek
Návštěvník
Jan Kádek

TROJSKÉ KONĚ SIONISMU – ŽIDOVKA ANGELA MERKELOVÁ
https://www.youtube.com/watch?v=4VOnf8c3Rek

Jan Kádek
Návštěvník
Jan Kádek
brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Zmatek v tzv. židech v samotném Izraelu:
Chazaři brutálně mydlejí ortoxní židy na ulicích:
https://www.youtube.com/watch?v=y3g_ld_LPrE

Josfol
Návštěvník
Josfol

Brutopýre, videt, ze neznáte vúbec, kdo to jsou ortodoxní zidé, zijící v Izraeli.
Není divu, ze “normální” zidé v Izraeli uz zacínají reagovat, proti tem ortodoxním.
Pro vasi informaci: Ortodoxní zidé odmítají v Izraeli pracovat, prý je to proti jejich nábozenství, celé dni sedí v knihácha studují, za kývání hlav sem a tam. A z ceho tedy zijí? Já vám to prozradím, ze sociálních podpor a detských prídavkú, které jsou v Izraeli velice vysoké. Ortodoxní zidé, jako muslimové, odmítají antikoncepcní prostredky a jako muslimové mají hordu detí. A jejich zivobytí platí danoví poplatníci. Dodsud to “normální” zidé trpí, ale za poslední 2 léta se zacínají proti temto povelecúm bourit. A tak se nedivte, ze jim nekdy utecou nervy, kdyz ti povaleci cas od casu demonstrují svoji nespokojenost, prestoze zijí jenom z podpor a odmítají pracovat.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Velmi zajimava informace. Zid parazituje na zidovi. To jsem jeste neslysela.

lom
Návštěvník
lom

K Židům a židům: V 1. století v Palestině za vlády Pontia Piláta existovaly vedle sebe dvě mocné sekty. Jejich moc nad obyčejnými Židy byla tak velká, že ji do značné míry respektoval i zmíněný římský místodržitel. Saduceové a farizeové. Měli společnou pouze jednu věc: příslušníci jedné skupiny nenáviděli příslušníky té druhé. Nešlo jim o nic menšího, než o co největší podíl na moci. Své síly dokázali spojit jenom okamžiku, kdy šlo o zbavení se jistého Ježíše z Nazaretu. To byl totiž jediný člověk, který s odvahou a otevřeností odhaloval, co jsou zač – “potomstvo zmijí” jim říkal na veřejnosti. Vydrželi mu tu tolerovat jen tři roky. Při jedné další Ježíšově pravidelné návštěvě Jeruzaléma společnými silami zinscenovali jeho justiční vraždu.
Pro nás dnes jsou kromě jejich vztahu k Ježíšovi zajímavé tyto věci. Učení saduceů vycházelo pouze z Tóry, tedy z prvních pěti knih Mojžíšových, jejich doslovného chápání a dodržování. Považovali se za pravověrné Židy – vůdce prostých nevzdělaných lidí. Učení farizeů sice také vycházelo z Tóry, ale bylo mnohem volnější, obohacené o různé ústně předávané tradice, příběhy a legendy. Farizejské proudy v judaismu na rozdíl od saducejských, nebyly bytostně spijeny s Jeruzalémem a jeho chrámovým uspořádáním. Proto pro jejich “přežití” do dalších staletí nebylo fatální události zničení Jeruzaléma v r. 70 n.l. pohanským Římem. Naopak v diaspoře se jejich přebujelé ústní podání od druhého století n.l. začalo pomalu přetavovat do písemné podoby. Postupně vznikly Talmud, Mišna, kabala … stále propracovanější a stále mystičtější produkty “rabínského učení “. Co nám to všechno připomíná, když se díváme na dnešní Židy a židy?
Jak poznamenal jeden historik – cituji volně – Je neuvěřitelné, jak z jednoho malého národa mohlo vzejít v jednom krátkém období tak mocné světlo (Ježíš ) a současně tak hluboká tma …
K tomu jen malá poznámka: Není to neuvěřitelné. Je to zákonité

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Potíž je akorát v tom, že židokřesťanský Ježíš je pouze fiktivní židovská literární postava. V původním gnostickém křesťanství byl Ježíš duchovní princip, nikoliv židovská obživlá mrtvola. Židi kteří sepsali Nový zákon nejvíce co do Ježíše opisovali zřejmě od Šimona Mága.

Ereinion
Návštěvník
Ereinion

To je jen Váš názor…i většina ateistických badatelů se shoduje na existenci historického Ježíše…je to možná jedna z nejlépe doložených postav starověku

janda
Návštěvník
janda

A kterýho ježíše máte na mysli?
-Attis (Řecko, asi 1200 př. n. l.) – zrozen z panny 25. prosince, na konci života ukřižován, po třech dnech vstal z mrtvých.
-Krišna (Indie, asi 900 př. n. l.) – zrozen z panny, zvěstován „hvězdou východu“, konal zázraky, po smrti vstal z mrtvých.
-Dionýsos (Řecko, asi 500 př. n. l.) – zrozen z panny 25. prosince, konal zázraky a po smrti vstal z mrtvých.
-Mirtha (Persie, asi 1200 př. n. l.) – zrozen z panny 25. prosince, měl 12 učedníků, konal zázraky a tři dny po smrti vstal z mrtvých.
Tak nevím kterýho porušovatele přírodních (božích) zákonů (tím že za sebou zašil panenskou blánu) myslíte.
Takže překultovanej bůh slunce. Chudák Ješua, ten se musí v hrobě obracet. Anebo se řehtá na celý kolo.

.lak
Návštěvník
.lak
tesajan
Návštěvník
tesajan

Existuje jen jediný Ježíš Nazaretský ostatní byly každým národem smyšlený proto je mezi náboženstvími tolik krutosti a válek Islamisté budou nadřazovat Islám, Hinduisté svoji víru atd, atd. Ježíš Nazaretský byl Křesťan a zrozen byl Josefem a Marií které zařídil sám Bůh ( Jehova ) takže sem nepleťte další Ježíše kteří byby vymyšleni kvůli národnímu uctívání.

adam
Návštěvník
adam

Stejně jako ti badatelé,tak i vy se opíráte pouze o dogmata Ereinione.

Kdo jí tvaroh vidí za roh
Návštěvník
Kdo jí tvaroh vidí za roh

Tady bych se jednoznačně zastal brutopýra. Judaismus vychází z chtonismu, zemské energie, matérie a proto i duchovní princip musel být materializován. Chtonismus zbošťuje tělesné ostatky, zatímco védská, gnostická tradice hovoří o duchu, který vstupuje do hmoty a teprve tehdy např. vzniká božská, lidská bytost. Chápu i pana VK, že se k tomuto nechce vyjadřovat, protože lidem nechce brát naprogramované mýty a stát se předmětem hněvu. Ostatně má pravdu v tom, že na lidském těle, matérii, není nic božského. K tomu božskému, dochází teprve při vstoupení ducha (energie), do hmoty. A vlastně na zemském, materiálním, chtonickém principu, bohužel funguje, díky správcům Země, celá ekonomika, celý svět. Je to viditelné všude (ropa = země). My jsme Slované, vycházíme z gnostických, védských tradic. K nim upírejme naši pozornost a zájem. Dostaneme zajímavou zpětnou vazbu.

painter
Návštěvník
painter

„Kdyby několik prostých mužů v jedné generaci vymyslelo tak silnou a přitažlivou osobnost s tak vysokou etikou a natolik podněcující představu o lidském bratrství, byl by to mnohem neuvěřitelnější zázrak než všechny ty, které jsou zaznamenány v evangeliích. – historik Will Durant“

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Nic vymýšlet nikdo nemusel. Světlo poznání je tu stále a pro všechny.

styx
Návštěvník
styx

jezis alebo ako ho volali bol slovan.
V knihe Perunovej sa o nom pise. Bol vyslany k zidom aby ich ucil o mravoch. Lenze zid je len ozivena cervena hlina, nema treti duchovny rozmer, ktory maju ludia bielej rasy. Preto mali zidaci od boha aj desatoro. oni proste nevedeli rozlisit sami od seba co je dobre a zle. A nemali a nemaju to, co biely poznaju ako vycitky svedomia

trias
Návštěvník
trias

Jen připomenu českým gojímům, jak se předseda toho světového kongresu za přispění českých vládních stran napakoval 10 miliardami Kč z jejich vlastních daní: http://www.eportal.cz/Articles/291-budete-prekvapeni-pravda-o-tv-nova-a-deseti-miliardach-je-na-svete.aspx

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

V dnešních cenách je ten židoarbitrážní židopodvod nejméně 20 miliard.
Pro představu, fronta lidí po jednom metru a každý nese židu Lauderu tisíc korun. Jeden kilometr této fronty představuje jeden milion korun.
Dvacet miliard je fronta dlouhá 20 tisíc kilometrů.
Pro představu, obvod Zeměkoule je cca 40 tisíc kilometrů.
A tak Lauder financuje své pražské židovské školy, odchov koshér-softvér parazitů “na pozice”, což je samotnými chazary explicitně potvrzeno v nejzažidovanějším českém filmu všech dob “Ulovit miliardáře”.

Pozorovatelka
Autor

Mimo téma dvě perličky:
V ruském Smolensku byl zadržen vlak se 420 tunami mražených kuřecích stehen z Kentucky/USA, náklad mířil přes Bělorusko do Kazachstánu
https://rg.ru/2017/09/28/reg-cfo/v-smolenske-razvernuli-poezd-s-cypliatami-iz-ssha.html

A co na tohle Kalousek a Stropnický a pražská kavárna, kteří se tak bili za dalajlámu?
Dalajlama: “Rusko by se mělo stát členem NATO a sídlo NATO by mělo být v Moskvě”
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/125000000000-italie/000-/000-/402-cirkve/32701-dalajlama-rusko-by-se-melo/

Pozorovatelka
Autor

A mimo téma ještě jednou – to pro všechny, kteří důvěřují V4 :
Slovensko by mělo Polsku zaplatit válečné reparace. “Do dnešního dne se Slováci nevyrovnali s temnou nacistickou minulostí a rány, které zasadili v polské oblasti Podhale jsou dodnes živé, a to zejména ve městech a regionech obsazeného území. Jsou zde příklady bezohledných a brutálních útoků, fašistické Slovensko napadlo Polsko jako vzteklého psa veš.”
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/vyzva-polske-vlade-pozadejte-o-valecne-reparace-taky-slovensko/

Ale na téma V4 napíšu více samostatně.

Jaris
Návštěvník
Jaris

To budou Slovaci zurit, Pozorovatelko! Kdyz jsem napsala, ze byli pratele Hitlera dostala jsem vynadano jakse patri, samozrejme od Slovaku.

jhjh
Návštěvník
jhjh

draha jaris, neznalost milosti neznamena, ze mate pravo sa takto ocapit na slovakov. nikto nebol ziadny priatel hitlera, slovensko bolo zatlacene do kuta kvoli mnichovskej dohode, ktoru podpisali velky demonkrati z francuzska a velkej britanie. dalej odpornou politikou benesa, ktory nedokazal vyriesit otazku nemeckej mensiny a slovakov samotnych tiez, pretoze od zaciatku ignoroval pitsbursku dohodu a slovakov chcel slusne povedane pocestit a vybudovat ceskolovensky narod.

mnichovska dohoda sposobila, ze nacionalisticke polsko so svojim fasistom pilsudskym zabralo oravu a kysuce a tak sa kopa slovakov ocitla na uzemi polska. zaroven poliaci napadli samotne ceskoslovensko. z juhu pripadol juh slovenska po linii levice, lucenec, roznava, kosice, vratane kosic madarom. aby tomu nebolo konca, benes, ktory viedol svoju politiku tak zrucne, ze nakoniec odletel po tom co oznamil ze ma plan, na eroplane sposobil, ze slovensko bolo napadante cechmi, tzv homolov puc. pritom tento krok priamo sposobil, ze ste skoncili ako protektorat, pretoze len na toto cakal hitler, aby mohol slovensko od cechov oddelit a teraz uz bol realny dovod.

slovaci skutocne napadli polsko, v pocte muzov 50000. slovensko bolo nastupnov platformou pre nemecku armadu, ktora chcela vyuzit zmluvu o ochrane podpisanu so slovenskym statom na to, aby si tu zriadila nejake zakladne a pouzila letiska na utok na polsko. toto bolo nemecku umoznene, ina moznost nebola. vyplynulo to zo situacie, ktora vznikla predtym, nez vznikol nejaky slovensky stat. za druhe, slovenska armada mala prevazne posobit ako rezerva pre nemecku armadu a ako ochrana pred utokom polskej armady na vychodnom kridle. bola vytvorena aj nejaka utocna skupina, ktora operoval do cca 80 km od hranic slovenska, ale v zasade, slovaci neboli vyuziti nejako vyrazne, a v zasade uz na konci septembra bola ich uloha ukoncena a 5 mobiizovanych rocnikov bolo demobiizovanych. pre slovensko bolo dolezite, ze uzemia zabrane polskom boli vratene spat. a neurvali sme si nic navyse.

takze posko nech skapne a toto len dokazuje, ze V4 je absolutne o nicom. specialne z pohladu slovenska. nemame tu priatelov, jedine ak nepocitam dobre vztahy s cechmi, ale len na urovni obyvatelstva, nie na urovni politiky. vid drze maily sobotky smerom na fica, ktore sa objavili po tej wiki afere. madarsko stale sniva o trianone, takze tu tiez cesta pre slovakov nevedie.

jhjh
Návštěvník
jhjh

neznalost milosti neznamena, ze sa jaris mas pravo takto ocapit na slovakov. nikto nebol ziadny priatel hitlera, slovensko bolo zatlacene do kuta kvoli mnichovskej dohode, ktoru podpisali velky demonkrati z francuzska a velkej britanie. dalej odpornou politikou benesa, ktory nedokazal vyriesit otazku nemeckej mensiny a slovakov samotnych tiez, pretoze od zaciatku ignoroval pitsbursku dohodu a slovakov chcel slusne povedane pocestit a vybudovat ceskolovensky narod.

jhjh
Návštěvník
jhjh

mnichovska dohoda sposobila, ze nacionalisticke polsko so svojim fasistom pilsudskym zabralo oravu a kysuce a tak sa kopa slovakov ocitla na uzemi polska. zaroven poliaci napadli samotne ceskoslovensko. z juhu pripadol juh slovenska po linii levice, lucenec, roznava, kosice, vratane kosic madarom. aby tomu nebolo konca, benes, ktory viedol svoju politiku tak zrucne, ze nakoniec odletel po tom co oznamil ze ma plan, na eroplane sposobil, ze slovensko bolo napadante cechmi, tzv homolov puc. pritom tento krok priamo sposobil, ze ste skoncili ako protektorat, pretoze len na toto cakal hitler, aby mohol slovensko od cechov oddelit a teraz uz bol realny dovod.

jhjh
Návštěvník
jhjh

slovaci skutocne napadli polsko, v pocte muzov 50000. slovensko bolo nastupnov platformou pre nemecku armadu, ktora chcela vyuzit zmluvu o ochrane podpisanu so slovenskym statom na to, aby si tu zriadila nejake zakladne a pouzila letiska na utok na polsko. toto bolo nemecku umoznene, ina moznost nebola. vyplynulo to zo situacie, ktora vznikla predtym, nez vznikol nejaky slovensky stat. za druhe, slovenska armada mala prevazne posobit ako rezerva pre nemecku armadu a ako ochrana pred utokom polskej armady na vychodnom kridle. bola vytvorena aj nejaka utocna skupina, ktora operoval do cca 80 km od hranic slovenska, ale v zasade, slovaci neboli vyuziti nejako vyrazne, a v zasade uz na konci septembra bola ich uloha ukoncena a 5 mobiizovanych rocnikov bolo demobiizovanych. pre slovensko bolo dolezite, ze uzemia zabrane polskom boli vratene spat. a neurvali sme si nic navyse.

jhjh
Návštěvník
jhjh

takze posko nech skapne a toto len dokazuje, ze V4 je absolutne o nicom. specialne z pohladu slovenska. nemame tu priatelov, jedine ak nepocitam dobre vztahy s cechmi, ale len na urovni obyvatelstva, nie na urovni politiky. vid drze maily sobotky smerom na fica, ktore sa objavili po tej wiki afere. madarsko stale sniva o trianone, takze tu tiez cesta pre slovakov nevedie.

Amir
Návštěvník
Amir

To je nic oproti tomu, co dluží Německo Polsku a Čechám a Moravě. Viz : http://www.novarepublika.cz/2017/08/prohlaseni-ans-csns-csns-2005-k.html

styx
Návštěvník
styx

Pozorovatelka,

Polsko bolo prve co napadlo Slovensko.
Suslaci boli prvy kto pospisal s Hitlerom pakt. To v roku 1934.
Mozu ist do prdele so svojimi reparaciami.
Som zvedavy dokedy vladni predstavitelnia bude hrat posranych a nestrcia fakty poliakom do ksichtu ako to bolo. Aby raz a na vzdy zavreli hubu

Pozorovatelka
Autor

Já s Vámi souhlasím a souhlasím i s tím, že Polsko se samozřejmě raději spojilo s Hitlerem, protože ono by se spojilo s kýmkoliv, hlavně když to bude proti Rusku.

styx
Návštěvník
styx

P.S., keby poliaci pustili vlak s rukymi vojakmi, tak hitler neprektoci ani ceske hranice na pohranici.

Kari
Návštěvník
Kari

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/syrie-v-osn-americanum-kdo-vam-dovolil-vpadnout-do-nasi-zeme/
tak tohle doporucuji precist. Syrie vypovida v OSN. Mimo jine se taze,kdo dovolil USA se svou koalici vniknout do Syrie? A ze armady USA a isil si vymenuji pozice bez boje….pane VK, za protipravnimi zlociny v Syrii, Iraku a Libyji, ktere v konecnem dusledku zlikvidovaly Evropu, nestoji zadny zid ani Zid ani neznamy syndikat. Za tim stoji konkretni lide, politici, s konkretnimi dohledatelnymi prikazy a plany, co se bude po rozvratu Syrie dit. Pro Evropu to prijemne neni.
Na aeronetu o tom nepadne hlaska, ale uz se rozjel pokus o vytvoreni Kurdistanu. Velmoci hodlaji odtrhnout kus Syrie, kus Iraku, Iranu a kus Turecka a slepit z nich novy Kurdistan…Jenze Blizky vychod neni Ceskoslovensko, ktere se rozdelilo mirove. Je to obrovsky nebezpecna vec, ke vzniku Kurdistanu nesmi dojit! Nesmi . Nebo se v regionu vystupnuji dalsi valky a nasili a muze z toho byt strasna valka. Turecko by se mirove nerozdelilo, nikdy. A na Evropu by se v pudu sebezachovy v beznadeji ritilo tolik milionu uprchliku, ze by je nezastavil uz ani kulomet. Krom toho Iran ma jaderne zbrane a pro nejakeho vnuka Chomejnyho nebude vubec problem rict 3x Allah hu aakbar a vypalit na Yellonstone jaderne rakety. Rozjizdi se hrozne nebezpecna krvava hra. USA si neda pokoj, dokud se fakt neco strasneho nestane.

Ladič
Návštěvník
Ladič

Já Vám rozumím Kari a z Admina si nic nedělejte. Žid nebo syndikát není osoba kterou by jste mohla chytit pod krčkem a to vás štve. Ale Admin má pravdu, že za těmi konkrétními osobami právě tyto síly stojí. Jenže aeronet si nemůže dovolit označovat tyto konkrétní osoby. Ono by se pak stalo, že tyto konkrétní osoby by poslaly jiné osoby a ty by si na aeronet došláply a bylo by po aeronetu. A tak musí aeronet publikovat v rovině filosofické. Nikdy nezapomínejte, že vše co je nám umožněno dělat nám umožňuje systém proti kterému bojujeme. Má to svá pravidla. A tak pokud chcete konkrétní viníky, tak si je musíte na základě načerpaných znalostí dosadit do skládanky sama. Mír všem.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Tak.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Souhlasim, Kari, az na to, ze Americe vladnou zidi. Ti rozhoduji, kam pujde americky gojim valcit ve jmenu “demokracie”. Jsou to opetovne zidi, kteri rozvraceji ruzne zeme. Kdyby si to ti amici konecne uvedomili, vypraskali a zlikvidovali doupe loupezniku z FEDu. Je to stinova vlada zidu oligarchu, kteri maji v popredi jako stit americkou vladu, takze kdyz se neco stane, svede se to na ni. Zidaci zalezou, jakoze ja nic, ja muzikant a pockaji opet na vhodnou prilezitost, kdy vylezou z der, aby opet rozjeli ten svuj spinavy byznys.

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Na sionistech zejména v Americe je vidět, že žádný souboj nerozhodují čísla – nejsou v přesile, naopak – ale síla a cílevědomost. A síla zaštítěná penězi a pozicemi se nazývá moc. Sionisté ji mají. A od konce 19. století (pogromy v Rusku…, nacistické Německo…) lze hovořit o tom, že mezi nimi a opravdovými antisemity je spojenectví … Ale Židé nejsou všemocní a už vůbec všichni špatní. Většinově jsou však úspěšní – tedy mocní. A ta moc je ojedinělá v tom, že i přes jasnou viditelnost, se pohybuje za hranicemi nějaké kritiky. Oni sami se často chovají, jako by za tím bylo nějaké tajemství o kterém, když padne zmínka, zpanikaří, a začnou s obviňováním a urážkami… K tomu židovská kontrola médií zaručuje vynucené mlčení. Obstát ve veřejné sféře vyžaduje vědět o tomto vlivu, avšak se o něm nikdy nezmiňovat… Jinak to (nejen) Vaše urputné snažení na vše možné i nemožné našroubovat Židy, není hodno komentářů … ☺