VIDEO: Světoví sionisté zahájili v Jad Vašem okultní seanci se členy vrcholových...

VIDEO: Světoví sionisté zahájili v Jad Vašem okultní seanci se členy vrcholových Velkých lóží a vypustili na internet přednáškové video útočící na Sovětský svaz, Josifa Stalina a NDR! Propagandistické video přinášíme v plném znění s českými titulky! Do Jeruzaléma přiletěl Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Mike Pence, Andrej Babiš, ale ukrajinský prezident se vkročení do chrámu Jad Vašem vyhnul! Okultní slet zednářů 31. a 33. stupňů zasvěcení a členů B’nai B’rith, který se jen tak nevidí! Zednář Macron se pohádal kvůli vstupu židovského eléva bez zasvěcení do kostela sv. Anny!

VIDEO: Světoví sionisté zahájili v Jad Vašem okultní seanci se členy vrcholových Velkých lóží a vypustili na internet přednáškové video útočící na Sovětský svaz, Josifa Stalina a NDR! Propagandistické video přinášíme v plném znění s českými titulky! Do Jeruzaléma přiletěl Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Mike Pence, Andrej Babiš, ale ukrajinský prezident se vkročení do chrámu Jad Vašem vyhnul! Okultní slet zednářů 31. a 33. stupňů zasvěcení a členů B’nai B’rith, který se jen tak nevidí! Zednář Macron se pohádal kvůli vstupu židovského eléva bez zasvěcení do kostela sv. Anny!

Jistě jste všichni zaregistrovali nejdůležitější událost počátku tohoto roku. Je to sjezd vrcholových státníků v Jeruzalémě do chrámu Jad Vašem, který je pomníkem Světového sionismu a holokaustu. Probíhá tam Světové fórum obětí holokaustu 2020 [1]. Občané vidí politiky a státníky, ale já vidím největší okultní sjezd vrcholových členů Velkých zednářských lóží z celého světa. Tento okultní slet Světového sionismu je startovacím signálem budování Velkého Izraele a výběr hostů je více než výmluvný.

Chybí Miloš Zeman. Nechybí Andrej Babiš. Chybí Donald Trump. Nechybí Mike Pence. Chybí Angela Merkel. Nechybí Emmanuel Macron. Chybí ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, i když dostal pozvánku. Nechybí Vladimir Putin. Tento neuvěřitelný chaos v pozvánkovém systému se může laikům zdát nahodilý a zmatečný, ale to byste byli na krutém omylu. Státníci nepřiletěli do Jeruzálema do Jad Vašem jako politici, ale jako zástupci Velkých lóží a členové B’nai B’rith.

Jad Vašem, kopule chrámu.

Každý, kdo nebyl pozván, je hierarchicky v zednářském ritu či B’nai B’rith smlouvě na nižší a neodpovídající úrovni. Nebyla pozvána Angela Merkel, přestože je členkou B’nai B’rith, ale Emmanuel Macron je na vyšším stupni, zastupuje přímo Dům Rothschild na sněmu. Stejně tak přijel Andrej Babiš, který byl přijat Donaldem Trumpem, zatímco Miloš Zeman nikoliv.

Andrej Babiš nakupuje zbraně od Izraele a USA, zatímco Miloš Zeman chrání Světlo Jeruzaléma nad Mah’ralem v Praze. Proto přijel Babiš a ne Zeman. Mike Pence je na vyšším ritu zasvěcení než Trump, takže přijel Pence. Volodymyr Zelensky byl pozván, ale nakonec své místo v Jad Vašem přenechal přeživším Židům z holokaustu jako symbol úcty, ale pořadatelé to přijali s nelibostí, protože tím došlo k vyslání signálu, že nepřijme místo pod stolcem Domu Sion. Vladimir Putin přiletěl jako zástupce Chasidské Rusi, ta nemůže na okultním sjezdu chybět.

Emmanuel Macron se rozzuřil k nepříčetnosti, že izraelský policista vstoupil do kostela, aby zkontroloval jeho bezpečnost

Co je důležité, to je roztržka Emmanuela Macrona s izraelským policistou, který vstoupil do kostela Sv. Anny v Jeruzalémě před tím, než tam vstoupil Emmanuel Macron, zástupce Domu Rothschild. Macron spustil hysterický řev, ať jde pryč, že tam nemá co dělat, že tohle se nedělá [2]. Média nechápala, co to mělo znamenat. Tady to musím vysvětlit. Chrám Sv. Anny před příjezdem “kabburah”, tedy zasvěcenců kabaly, je ošetřen rituálním zaklínadlem a kadidlem pro zabránění vstupu démonických entit do chrámu v okamžiku přítomnosti ritované osoby.

Zaklínadlo dovoluje členovi kabalistického ritu vstoupit do chrámu s ochranou Krista či svaté osoby. Pokud je zaklínadlo porušeno, může dojít k vypuzení a odloučení succuba, který je součástí těla kabalistického kádra. Succubus může při útěku z těla hostitele zranit, poškodit, přivodit mu zhoubnou nemoc. Policista provedl nebezpečný krok, protože se dostal do střetu s ritovanou okultní mocí a ritem kabburah. Macron byl úplně jako nepříčetný a neustále opakoval, že taková jsou pravidla, že nesmí tam nikdo vstupovat, taková jsou pravidla, pořád a pořád dokola.

Video: iDnes.cz [3]

Ano, taková opravdu jsou pravidla, protože jde o život těmto zasvěcencům. Většina těch lidí tam nemá o okultních procesech řízení a o jejich nebezpečnosti ani ponětí a izraelský policista chtěl jenom zkontrolovat vnitřek kostela, že tam není terorista, nebo bomba apod. Jenže při těchto akcích jsou tato místa pečlivě dopředu vyčištěna v astrální rovině a důkladně zabezpečena vatikánskými kletbami z Armínu. Reakce Macrona je probírána v médiích jako záhada, o co mu jde, vždyť policista neudělal nic špatného, jenže tady opravdu jde o život, minimálně o zdraví osob, které vstoupí do kostela a mají status kabalistického zasvěcení. Vystoupení Vladimira Putina v Jad Vašem si nechávám na extra článek, ale správci Jad Vašem včera publikovali video, které přesně ukazuje proces řízení Světového sionismu.

Video z dílny Jad Vašem obviňuje SSSR z antisemitismu

Video s českými titulky máte v úvodu tohoto článku a pojednává o vývoji moderního anti-sionismu, a to právě z pohledu sionistů. Všimněte si, že svalují antisemitismus na Sovětský svaz, na Josifa Stalina a rovněž i na bývalou NDR, tedy východní Německo. Rovněž opakují mantru, že kritika Izraele prý opravdu je formou anti-semitismu, takže kdo kritizuje Izrael pro jeho činy, třena anexe Golan, je prostě anti-semita. Video vydal přímo památník Jad Vašem a tlumočí stanovisko Světového sionismu.

Princ Charles v Jad Vašem.

Dokonce bagatelizuje vyhlazování ostatních etnik za II. sv. války, jako neprávem stavěné na úroveň židovského holokaustu. Prý to je sovětský výklad dějin, tedy to samé, co tvrdí Michal Koudelka z BIS, a tady to slyšíte přímo od představitelů Jad Vašem. To je takové chucpe, až by jeden z toho zalapal po dechu. Ve videu se spolupráce židů, tedy sionistů s nacisty za II. sv. války, označuje za sovětskou a antisemitskou, resp. komunistickou antisemitskou rétoriku. Celé propagandistické video je natolik výmluvné pro studium lží sionistů, že je potřebné jej zhlédnout a pochopit v celkovém kontextu a obrazu.

Proč se světoví státníci neslétají každý rok do Volgogradu uctít ruské oběti německé genocidy v počtu 25 milionů mrtvých?

Sovětský svaz přišel o 25 milionů lidí, vojáků a civilistů během II. sv. války a já se vás zeptám: Pořádá Rusko nějaké monstrózní tryzny a slety světových státníků do mohutného ruského památníku, kde jsou oplakáváni a připomínání sovětští občané a vojáci? Existuje něco takového? Ne! Celý svět, resp. kádři Velkých lóží se klaní jen Židům a židovským obětem Holokaustu v Jeruzalémě. Nikde neuvidíte Andreje Babiše klanět se obětem ve Stalingradu, nebo v obléhaném Leningradu. Ne, klaní se jen Židům, protože oni vládnou světu, tak je dáno a tak bude.

Mike Pence v Jad Vašem.

Není dovoleno klanět se 25 milionům ruských mužiků a babušek, kteří padli za svobodu gójských národů v Evropě, ale musí se všichni klanět v Jad Vašem obětem židovského holokaustu. Sami si řekněte, kdy se naposledy takto světoví politici sletěli do Volgogradu, do města nad Volhou? Kdy plakali nad ruskými obětmi? Kde se to bere, že národy gójů se pořád klaní Židům i celých 75 let po válce? Tohle přátelé je ukázka toho, co to jsou okultní procesy řízení. Elity a jejich okultní procesy řízení. Výzdoba v Jad Vašem je New Age,  Dementorium, podsvětí Šeol, plastiky na stěnách Avrak Bah’melah, zástupy lidí v zásvětí, pokud by vás to zajímalo, co je to za plastiku.

Pamatujete na Pizza Gate a seance Bohemian Grove? Znásilňování malých dětí, nemluvňat, pojídání dětí, satanistické rituály “mammaleh”, pedofilie nejvyšších elit a šlechtických rodů, vzývání Baala na stolec, rity kabburah a krevní rity v ohni trpících obětí z řad dětí, krmení se na utrpení, aby okultní procesy mohly fungovat, vykopávání mrtvol z hrobů, předčítání z okopírovaných textů Armínu, kletby a spojování duší s démony v ohni do svazku succubus, ve vodě a v zemi. Netušíte, kam až sahají okultní procesy řízení, daleko za hranici lidskosti a elity nemají odvahu se klanět 25 milionům Slovanů padlých za svobodu, ne. Mají příkaz, komu se klanět a tak je dáno. Nijak jinak.

Jezdíme se klanět obětem Holokaustu, ale nemáme ani vlastní památník a muzeum naší české genocidy z dob Protektorátu Čechy a Morava

Všechny ty skandály jako je Pizza Gate, pedofilní business Jeffreyho Epsteina, který byl odklizen ve chvíli, kdy ve věznici náhodou selhaly kamery a napojení zvrácených systémů prodlužování života pomocí dětské krve a krevních konzerv, sbírání pupečníkové krve rodících matek, nevyslovitelné hrůzy rituálů odřezávání masa a pojídání mozků, okultní procesy řízení jsou prolity krví a gójové netuší, že jejich vůdci se klaní židovskému holokaustu, protože tak je dáno, tak bylo a tak bude. Nikomu není dovoleno klanět se milionům obětí zbytných ruských gójů, ale nepoklonit se holokaustu, to je rozsudek politické smrti.

Emmanuel Macron v Jad Vašem.

Už jsem o tom hovořil na SVCS, ani my Češi nemáme památník na Protektorát Čechy a Morava, kde by si naše děti připomínaly ty hrůzy, aby nikdy nezapomněly. Jenže ani v Rusku to není jinak. Připomínají si sice Den vítězství, stejně jako o den dříve všude na západě, ale nikde nejezdí světoví státníci do Ruska, aby drželi tryzny za německou genocidu 25 milionů Rusů. Takže v Jad Vašem si připomněli jen židovský Holokaust.

Teď jenom čekat, kdy si po 75 letech, konečně alespoň jednou jedinkrát, uspořádají státníci i tryznu třeba ve Volgogradu na památku Němci prováděného slovanského holokaustu na území SSSR a v celé Evropě. I když je mi jasné, že se to nikdy nestane, protože budování Velkého Izraele je to, co je úkolem tupých a konceptuálně slepých gójských národů, kterým ani 75 let po II sv. válce nedošlo, jaká role je jim přisuzována v tomto divadle a voličům je jedno, že jim vládnou sionisté a členové ritovaných stolců disponujících okultními procesy řízení. Nebo si snad myslíte, že tam jezdí do Yeru Sha’la Yim a klaní se, protože nemají nic jiného na práci? Když řekne pán, kmán se nachodí!

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát svobodně a bez cenzury. Nadávají nám, uráží nás, plivou na nás, protože nechtějí slyšet fakta a znát skutečnosti. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 7 dní a zatím jsme vybrali jen 42% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

*České titulky v úvodním videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Anar
Návštěvník
Anar
Martin
Návštěvník
Martin

Takže Jeruzalémský policista vadí,a dalších x lidí nevadí. Další nesrovnalostí je,že chrám je ošetřen, nějakými Vatikánskými kouzly aby tam nevletěl nebudu to vyslovovat bubák v přítomnosti zasvěcence, v druhém odstavci, že porušení kouzla, vstupem policisty by z kabalistického zasvěcence může dojít k vypuzení a odloučení succuba, který je součástí těla kabalistického kádra.

To latinské slovo je výraz pro bubáka, jak říkám nebudu vyslovovat, protože to není sranda a legrace, tak jak existuje světlo samozřejmě existuje temnota. A kdyby měl v sobě bubáka, tak by to nepřežil. Zeptejte se nějakého opravdového léčitele či šamana, jak by dopadl. Konečná, naprosté zešílení a rakev.

Bůh nás ochraňuj.

klasik neklasický
Návštěvník
klasik neklasický

Škoda, že už není dovětek, jestli to Macaronovi pak vyčistili nebo ho nechají v nejbližší době vyválet se v těch výkalech. jak psal někdo níže, mohl to být taky úmysl. Náhoda neexistuje.

Olena
Návštěvník
Olena

To video je neuvěřitelná propaganda. Jenže zatímco se např. propagandě EU jde vysmát, tady z toho úplně mrazí.

Anonym
Návštěvník
Anonym

Nahoře v článku se velmi často objevuje slovo okultní např.: disponujících okultními procesy řízení, okultní procesy řízení, okultní slet, okultní.
Není Vám všem divné, že tyto okultní procesy řízení jsou užívány mocnými tohoto světa a přitom skutečný, obyčejný, věřící člověk, křesťan, nebo muslim je označován v mediích za fanatika?
Proč tyto sionisticko, politicko mocenské, světovládné kruhy noznačujete v médiích také jako “FANATIKY”, myslím, je to tím vážení, že jejich “Okultismus, díky jejich moci a zlatu, FUNGUJE”. Skutečná víra funguje také ale to už si lidé nechtějí přiznat, stojí to totiž úsilí a nepohodlí. Škoda přeškoda.
(“Jestiže ztratíš přítele, ztratíš hodně, jestliže ztratíš svou víru, ztratíš vše.”)

Záhradkár
Návštěvník
Záhradkár

Prosím vás mohli by ste niekto vysvetliť ,ako je možné ,keď Ukrajinského, Ruského a Amerického prezidenta dosadili židia a predsa sa bijú medzi sebou ? Respektíve celý svet ovládajú Ž. Akože sami nevedia čo robia ? Mám v tom zmätok. Dakujem

Banana boo
Návštěvník
Banana boo

Prečítajte si viac článkov na tejto stránke. Takmer v každom autor VK píše o vojne medzi Ž a ž, teda Sionistami, ktorý nastoľujú globalizmus a prahnúcimi po zničení Jeruzalema a Chasidmi, ochraňujúcimi Jeruzalem a Izrael.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Zahradkar
V podstate zjednodusene receno – jsou dve skupiny zidaku. Jedni jsou sionisti a druzi z chabadu. To jsou ti fousati kloboucnici s pejzy, co se motaji jak kolem Trumpensteina, tak kolem Putina. Tyto dve skupiny se mezi sebou perou nejen o majetek jinych zemi, ale o ovladnuti a rizeni sveta.

Paw
Návštěvník
Paw

Prectete si neco o oblehani Jerusalema Vespansianem a Titem a neco Stareho Zakona..

Kdosi
Návštěvník
Kdosi

A k tomu Macronovi. To, ze ten polda “narusil,znesvetil,zranil,ci poskodil” Velke MakaronAmare(amare-kouzlo), melo svuj vyznam,svoji spravnost,osudovost,proste tak to melo byt,uz jenom proto,ze se to stalo. Dulezite je vedet; proc se to stalo. Byl to umysl?vedel polda,co dela?byl poslan umyslne?treba jej “bozi,ufouni,vyvoleni,ti dosazeni”,mezi sebe nechteji,nesplnil misi a je nebezpeci, pro dokonceni ovladnuti zemekoule…kdo vi, co se Macronovi “prihodi” v budoucnu…nahla nemoc,nestastna nahoda,nebo atentat nekde na balkane..jak predpovidal alois irlmayer a potom se to zacne mydlit na dalnem vychode,kdy pred tim se ve stredozemnim mori shromazdi velka armada. A zajimave je,ze turci udanjne ted blokuji prujezd ze stredoz.more do cerneho. I lodim nato. Tedy se tam asi shromazdi armada nato. Mňo…pomahejnampambuh…

Kdosi
Návštěvník
Kdosi

Zlo vitezi proto,ze dobri lide nic nedelaji a radeji se nechaji koupit za par spinavych zlataku a drobne vyhody,jako pohodli,nic nedelani,alkohol,omezena moc, a pod. Ti parchanti,co se zvolili za nase vladce si jsou moc dobre vedomi,ze tomu plebsu staci zacinkat penizkama a kde jaka sketa se klani az k zemi a za trocha vice zlataku zabiji vlastni matku a deti,coz se dnes deje normalne-ockovani,chemtrails,nekvalitni jidlo. Tak co chcete delat,kdyz vetsina lidi jsou prodejne prasata,ktere si i pomoci dani,dobrovolne plati sve teroristy. Az toto lide pochopi, nastane zmena. A pochopeni zacina obcanskou neposlusnosti a zastaveni toku a prijmu penez, tem lidem,kteri nase penize pouziji na genocidu vlastniho naroda. Nebo je snad chcete slusne pozadat?

masterful servant
Návštěvník
masterful servant

Prosím tvorcov stránky, aby čo najskôr uverejnila analýzu najnovšej “aktivity” Georgea Sorosa.

hledac pravdy
Návštěvník
Jaryn
Návštěvník
Jaryn

hledač pravdy
je s podivem,že tenhle odevšad vyhnanej parchant ještě šmajdá po světě. Mnozí co lidstvu provedli mnohem méně neplechy už dávno prdí do hlíny. A tahle fosilie nepřestane škodit ani když už to má zapár do penálu.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

masteurful servant
ale to je zbytečná ztráta času a navíc nad takovým článkem není co diskutovat. Celý svět vi,že tahle chodící mrtvola vyhnaná slušnými lidmi odevšad kam strčil rypák stojí za většinou židovského svinstva na planetě už od doby co vyrostl z pemrsek. A to že se i v česku vyskytlya takové špíny , že jsou v jeho žoldu ochotny škodit i s vé rodné zemi by jim nemělo být zapomenuto.

Desportal
Návštěvník
Desportal

Analýza chasidského původu Vladimira Putina a jeho židovských předků, jak jste dosud možná vůbec netušili! Proč předseda Evropského židovské kongresu přivedl Vladimira Putina v roce 1999 do Kremlu, aby Boris Jelcin viděl, kdo bude jeho nástupcem? Odkud vychází role Ruska jako Chasidské Rusi, matičky opatrovatelky Židů na celém světě? Proč konceptuální rozhledy znalců Ruska končí v okamžiku, kdy se začne mluvit o Chabadu Lubavitch a jejich kádrech v nejtěsnější blízkosti ruského prezidenta? Proč se nesmí v Kremlu říct ani jediné křivé slovo proti Izraeli a jeho okupacím a anexím?
https://aeronet.cz/news/analyza-chasidskeho-puvodu-vladimira-putina-a-jeho-zidovskych-predku-jak-jste-dosud-mozna-vubec-netusili-proc-predseda-evropskeho-zidovske-kongresu-privedl-vladimira-putina-v-roce-1999-do-kremlu/