VIDEO: Střelec Tobias R. z německého Hanau ve svém video manifestu odhalil...

VIDEO: Střelec Tobias R. z německého Hanau ve svém video manifestu odhalil americkou stínovou vládu Majestic 12 a ohňové satanistické rituály Bohemian Grove, které zdokladoval svědek ve filmu Above Majestic! Masakr nedaleko Frankfurtu zanechal 9 až 11 mrtvých, útočník střílel na hosty dvou tureckých restaurací a nakonec odjel domů, kde nejprve zastřelil svoji matku a potom i sebe! Zanechal po sobě prý dopis, který policie ztopila a video, které před činem nahrál na YouTube! Sociální sítě video mažou jako vzteklé, ale u nás jej máte i s českými titulky! Střelba vůbec nesouvisela s migrací?

VIDEO: Střelec Tobias R. z německého Hanau ve svém video manifestu odhalil americkou stínovou vládu Majestic 12 a ohňové satanistické rituály Bohemian Grove, které zdokladoval svědek ve filmu Above Majestic! Masakr nedaleko Frankfurtu zanechal 9 až 11 mrtvých, útočník střílel na hosty dvou tureckých restaurací a nakonec odjel domů, kde nejprve zastřelil svoji matku a potom i sebe! Zanechal po sobě prý dopis, který policie ztopila a video, které před činem nahrál na YouTube! Sociální sítě video mažou jako vzteklé, ale u nás jej máte i s českými titulky! Střelba vůbec nesouvisela s migrací?

Celým Německem od včerejšího večera otřásá masakr, který proběhl tady nedaleko Frankfurtu ve městě Hanau. Rodilý 42-letý Němec, Tobias Rathjen, který byl držitelem loveckého lístku a měl povolení pro nákupy zbraní a střeliva, postřílel včera večer v Hanau ve dvou tureckých “šíša” restauracích dosud stále neujasněný počet hostů. Poslední informace hovoří o 11 obětech, jiné zdroje uvádí 9 obětí. Turecké “šíša” restaurace jsou dýmkové bary, kde Turci kouří vodní dýmky a podává se občerstvení, obvykle kebab a další tradiční turecké pokrmy. Útok proběhl na dvou místech, nejprve v centru Hanau na Midnight Shisha Bar, kde padlo podle svědků 10 až 12 výstřelů.

Turecká restaurace Arena Bar v Hanau.

Na místě zabil 2 až 3 lidi. Poté se přesunul tmavým autem do čtvrti Kesselstadt a zaútočil na restauraci Arena Bar & Cafe. Bylo od počátku naprosto jasné, že se jedná o rasově motivovaný útok, nenávist k migrantům a zejména k Turkům. Německá média od rána jedou masírku a diskuse o tom, jak mohl Tobias Rathjen projít psychotesty při žádosti o vystavení střeleckého povolení, neustále se jedou v médiích debaty o tom, jak ještě více zpřísnit držení zbraní. Vůbec jsem ani nechtěl o této události psát článek, protože to, co se děje tady v Německu, je prostě denní chleba. Jenže, potom jsem narazil na střelcův video manifest a doslova mi spadla brada.

Video manifest Tobiase Rathjena se vůbec netýká migrace

Střelec Tobias Rathjen totiž před svým činem nahrál na YouTube manifest. Rozchází se informace o tom, jestli video nahrál pár hodin před svým činem, nebo dokonce 2 dny předtím, ale to nehraje roli. Tento video manifest, který YouTube maže s takovým vztekem, až se z toho tají dech, se totiž naprosto liší od všech podobných video manifestů z poslední doby. Vůbec se v něm nehovoří o migraci, o hrozbách obsazování Evropy přistěhovalci z arabských zemí, není tam nic o nenávisti k Turkům, ani k muslimům jako takovým, ale to video pojednává a americké stínové vládě Majestic 12, o které mimochodem píši v mé nové knize Superkrize. Tobias Rathjen ve videu promlouvá k Američanům, že jejich země je ovládána tajnými spolky, jejichž moc je soustředěna v tajných podzemních vojenských základnách.

 

V některých z nich probíhají rituály uctívání ďábla, při kterých se mučí a zabíjejí malé děti. Na jejich bolesti se krmi temné entity, bytosti, které Syndikát popisuje jako “transcendenty”. Transcendent je forma entity, která ke svému životu už nepotřebuje trojrozměrné biologické tělo na uhlíkové bázi, a dokonce už nepotřebuje ani stroj nebo kybernetické tělo pro svůj život, což je etapa, na jejímž počátku rozvoje AI a kybernetiky v rámci procesu singularity právě stojí naše lidstvo, viz. má první kniha Human Ex Machina. Transcendent je bytost, která nepotřebuje ke své existenci hmotný nosič. Dokáže existovat v našem 3D světě, aniž by byla vtažena do unitárního prostoru, což se standardně děje s lidskými dušemi poté, co po smrti opustí svůj nosič, tedy biologické tělo.

Děsivé satanistické rituály v podzemních základnách v USA, bytosti mezi Slunci Herešav a Žehava

Tato transcendentní těla se řídí jinými fyzikálními zákony. Zatímco hmotné fyzické tělo je přitahováno gravitací dolů k hroudě hmoty zvané planeta, tak naproti tomu duše je přitahována dvěma objekty na úrovní unitárního vesmíru. Tím jedním objektem, který si můžete představit jako magnetický pól se znaménkem “+”, je světlá energie vyzařující teplo a světlo, které se mezi lidem říká Bůh, ale jde o Slunce “Jehova”. Označení ve staroslověnštině znělo “Žehova” ve smyslu spalujícího a žhnoucího Slunce.

K tomuto pólu jsou přitahovány negativně nabité transcendenty. Negativní neznamená špatný, ale naopak nemající žádné hmotné vazby a statky na 3D prostor. Pozitivní transcendent je přitahován naopak k temnému, tzv. černému Slunci “Herešav”, který představuje protipól Jehova a má tudíž záporný energetický pól unitárního prostoru. K tomuto objektu jsou přitahovány transcendenty spojené s hmotnou závislostí ve 3D prostoru. Hmotná závislost znamená vztah k majetkům hmoty, nikoliv majetku vědomí a znalostí.

Tým vyšetřovatelů u auta, ve kterém byla zastřelena jedna oběť.

Popis tohoto principu najdete v Bibli, kde se píše, že spíš velbloud projde uchem jehly než bohatý člověk do Království Božího. Tento citát popisuje princip objektů Herešavu a Žehovu. Jenže bytosti, o kterých je řeč v případě tajných rituálů v podzemních základnách v USA, mají vyšší mentální úroveň a polarity obou Sluncí v unitárním poli na ně nepůsobí. Žijí tedy v neohraničeném unitárním prostoru, kde prostor a čas je totéž (jedná se o tzv. multiprostor) a mohou komunikovat s entitami na nižších vývojových stupních mentální úrovně. Nepolykají hmotnou stravu, ale nehmotnou stravu. A touto stravou jsou emoce, pocity, myšlenky a především strach, děs, hrůza, bolest a utrpení. Nejvíce této energie vypouští těla mučených malých dětí během ohňových rituálů uctívajících Mammona, Mammelotha, Mephista a především Baala, i když ten se krmí hlavně na krevních obětech, než na ohňových.

Transcendentní bytost, která nepotřebuje ke svému životu v prostoru fyzický nosič, se krmí na bolesti a utrpení mučených a vražděných dětí

Tyto pokročilé transcendenty, které nepotřebují ke svému životu hmotné tělo, ale přesto se potřebují krmit, lidová tvořivost nazvala a dodnes nazývá démony. Jenže, to je omyl. Démoni se krmí na transcendentech přitahovaných k Herešavu, kde je Žehava nedokáže spálit. Jenže tyto bytosti, o kterých je řeč, jsou vysoce postavené a dalece nadřazené nad primitivními démony. Hlavním rozdílem je to, že tyto bytosti mají vzdáleně lidský původ, zatímco démoni jsou ztělesněním emocí, strachu, zloby a dalších silných pocitů generovaných v mozku člověka, který v unitárním prostoru tyto démony zhmotňuje. Myšlenka tvoří hmotu v kvantovém prostoru. To jistě víte, pokud se zajímáte o kvantovou fyziku.

Rozstřílené auto na místě činu.

Ovšem tyto vysoké bytosti vyšly z fyzických těl, poté se přesunuly do strojů v rámci singularity a poté opustily stroje a na vyšší mentální úrovni, již bez potřeby fyzických nosičů, se přesunuly do unitárního prostoru. Jejich potřeba stravy, krmení a tužeb ale nezanikla. Dochází proto k jejich napojování na lidi, ke kterým mluví, do uší, do hlavy, nabádají je k páchání zla, vražd a slabý člověk, který se domnívá, že jde o halucinace, vezme nůž a jde zabíjet, protože mu to někdo v hlavě říká. Tyto entity se potom krmí na bolesti a zejména strachu vražděných obětí. Lékaři si myslí, že jde o halucinace a netuší, že tyto osoby žádné halucinace nemají, ale že k nim hovoří tyto vysoké entity, protože mají hlad a chtějí se nakrmit.

Střelec z Hanau popsal ve videu informace z filmu Above Majestic, skupina Majestic 12 s těmito entitami z unitárního prostoru obchoduje a spolupracuje

Tobias Rathjen ve svém video manifestu popsal informace, které osvětluji nejen ve svých knihách, ale odkázal i na informace z alternativního filmu Above Majestic, kde jeden ze svědků popisuje svoji zkušenost, když byl pozván do satanistického spolku a postupně v hierarchii stoupal nahoru. Svědek ve filmu neuvedl název spolku, z logických důvodů, ale z popisu mi bylo hned jasné, že nemluví o satanistickém sdružení, ale o Bohemian Grove. To je okultní organizace zastřešující nejvyšší světové elity, nejvyšší globalisty, světové bankéře, politiky, mediální magnáty, bývalé prezidenty, zkrátka nejvyšší možné světské elity.

A tyto elity se v rámci Bohemian Grove účastní tzv. ohňových rituálů uctívajících různé pohanské Bohy, nejčastěji Mammona a Mammelotha. Během těchto rituálů jsou obětovány obvykle buď mladé dívky, ale velmi často i malé děti, které jsou pomalu upalovány nad ohništěm, aby trpěly co nejvíce, protože tyto transcendentní bytosti se krmí na jejich bolesti. Hostina končí v okamžiku smrti oběti. Tento svědek ve filmu Above Majestic toto sám potvrdil, že to zažil.

Policie na místě zasahovala celou noc.

Je velmi důležité upozornit, že civilizace, která se postupně vyvíjí, dříve či později opustí svá biologická těla a rovněž opustí povrch planety třídy G, tedy povrch naší kyslíkaté planety. Nejprve k tomu bude použita singularita, kdy lidské vědomí bude přeneseno do stroje a tím se zvýší životnost člověka, resp. jeho vědomí na stovky a tisíce let. V tomto stavu člověk vydrží poměrně dlouho, ale postupně začne v tomto stavu se vyvíjet a přestane cítit potřebu fyzického nosiče pro své vědomí.

Lidstvo doroste do stádia transcendentů, tedy bytostí, které nejsou ohraničeny časoprostorem, ale bohužel si ponechávají potřebu stravy, tužeb a emoci. Jenže ta strava bude mít jiný charakter. Tento proces trvá miliardy let. A entity, které se krmí tímto způsobem během těchto rituálů, vědí všechno o vesmíru, o fyzice, o gravitaci, časoprostoru, o cestování časem a prostorem atd. Tyto informace poskytují vybraným skupinám osob, lidí, které známe jako stínovou vládu v USA, Majestic 12. Na oplátku tyto entity dostávají… najíst.

Proč střílel lidi v restauracích, když chtěl pouze přitáhnout pozornost k tomu, co se děje v USA s malými dětmi, které mizí každý den po celých USA?

Tyto informace ve filmu Above Majestic nebyly uvedeny takto do důsledku, proto jsem říkal několikrát na SVCS, že film je poněkud plytký a nedostatečný, ale když vidím, že najednou tady v Německu se objeví střelec, který natočí takový manifest a potom jde vystřílet turecké restaurace, tak to prostě nedává smysl. Střelec zřejmě chtěl svým činem přitáhnout pozornost k tomuto svému videu, nešlo tudíž vůbec o jeho nenávist k Turkům. A to je naprosto děsivé zjištění, protože to znamená, že tímto činem nebylo sledováno nic jiného, než vržení světla a pozornosti na to, co probíhá v USA. Střelec uvažoval zjevně v tom smyslu, že když o tom bude mluvit na YouTube, nikdo to nezaregistruje, nikdo si ho nebude všímat, kromě pár lidí. Ale když vystřílí dvě restaurace, jeho video se dostane na celém světě do pozornosti milionů lidí.

Policie s pásovým robotem.

Ano, je v tom děsivá, chladná a přitom typicky německy důsledná kalkulace, že účel světí prostředky. A že opravdu jde hlavně o video, o tom svědčí naprostá hysterie YouTube. Ten začal mazat video tak vzteklým způsobem, že je to neuvěřitelné. Schválně jsme sledoval uploady lidí, jak video nahrávali na YouTube. Po nahrání videa uběhla 1 minuta a video bylo pryč, smazáno. Lidé se pozastavují a diví, jaké hnusné a rasistické výroky ve videu zaznívají, jenže nic takového tam není. Tobias Rathjen ve videu posílá Američanům vzkaz o stínové tajné vládě v USA a o podzemních základnách, kde se mučí a zabíjejí děti. Není tam nic nenávistného, pouze vzkaz Američanům, že mají tyto podzemní základny najít a vtrhnout do nich a zastavit to, co se v nich děje. Celá akce má ale opravdu bizarní náboj, provedení je nezvyklé a výsledek otřesný.

Masakr povede k diskreditaci informací o Majestic 12

Zabitím nevinných lidí ničeho nedosáhl. To za prvé. Za druhé, podle informací doma zastřelil nejen sebe, ale i svoji matku. Jeho manifest je navíc velmi krátký, chybí mu více předložených informací, nějaká výpověď o motivu, tohle všechno prostě ukazuje na velmi zvláštní akci, jejímž výsledkem bude další utažení zbraňových předpisů v Německu, přičemž víc už to snad ani utáhnout nejde, tedy kromě úplného zákazu zbraní a v konečném důsledku jeho manifest bude zdiskreditován jako konspirace. V tomto ohledu kauza Pizza Gate, která také je napojena na elity z okruhu Bohemian Grove, byla provedena daleko lépe po informační stránce a nikdo přitom nebyl zastřelen.

Turecká restaurace Midnight, kde střelec zaútočil poprvé.

Někdy se říká, že zoufalá situace žádá zoufalé prostředky, ale v tomto případě šlo jenom o sprosté zabíjení nevinných lidí. Nemusíme Turky milovat, ale střílet je v restauraci kvůli přitažení pozornosti k manifestu, to je opravdu otřesná zrůdnost. Tento čin pouze povede k diskreditaci této problematiky, všichni to teď budou označovat za konspirační teorii střelce z Hanau. A možná, že to bylo od začátku cílem, aby těmto informacím o podzemních základnách v USA nikdo nevěřil. To je totiž nakonec, jak mi to tak připadá, nejreálnější účel tohoto masakru.

Tobias Rathjen se narodil v roce 1977 a vystudoval jako bankéř, pracoval v jedné bance zde ve Frankfurtu. Na svém vlastním webu publikoval daleko delší, hodinové video, kde promlouvá k německému národu, cituje Donalda Trumpa atd. Mám pocit, že by mohlo jít i o provokaci namířenou přímo proti americkému prezidentovi, ale na to je příliš brzy. Snažím se získat toto dlouhé video a přepis dlouhého textu z jeho, v této chvíli již smazané, webové stránky a více rozpracovat tuto kauzu. Elity pracují rychle, všechno, co napsal, mažou a nechtějí, abychom to četli. Pokud se k dlouhému videu Tobiase dostanete a k textu jeho dlouhého manifestu z jeho webu, zašlete nám vše prosím do redakce. Děkuji.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 8 dní a zatím jsme vybrali jen 26% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ave
Návštěvník
Ave

MJ12 podporuje plán Q na záchranu světa.
MJ12 podporuje Trumpa,Q i ANONymouse,kteří si dopisují přes https://8kun.top/qresearch který spravuje admin Ron https://twitter.com/CodeMonkeyZ ti všichni jsou zajedno s lidmi z Above Majestic,lidmi od JFK a Eisenhower.QMAP=NSA?Military intelligence.

Ave
Návštěvník
Ave

Q injects new information into consciousness specific to the Plan.
MJ12 interacts with consciousness to ensure success of the Plan. 30. 11. 2018 https://twitter.com/TS_SCI_MAJIC12/status/1068597200748453891

Erik
Návštěvník
Erik

Přesně takto by měli postupovat všichni němci.
Tím samozřejmě myslím – něco rozumného zveřejnit.

gengar01
Návštěvník
gengar01

Az dnes sem si precital článok…. .
Nechapu. Čo se deje s duši v božím kralovstvi? Je spálená?
Kde jsou info jak od ľudí čo zažili NDE?
Fakt skvela možnosť výberu. Bejt roztrhanéj demony nebo bejt spálenej. Je i tretí možnosť? Asi si budú muset zvyknúť, že budú umirat dvakrát po sebe. Muze VK odpovedet?

adyx
Návštěvník
adyx

Unitarni vesmir ci ako to nazval.. je zrejme len vyssia uroven bytia.. teda astralny svet.. da sa povedat aj vyssy rozmer bytia.. par krat som mal vychadzku, ale len kratku – par sekundovu – nakolko moje ego sa balo a tympadom som bol rychlo vtiahnuty spat k nam..

Jiří Rýpar
Návštěvník
Jiří Rýpar

Než jsem se dostal k tomuto článku tak mi běželo hlavou že to zase celý nesedí…spíš cvičení BND jako s “RAF” …dnes: střelec, terorista= možnost reakce utahuju šrouby ,očerním AfD….proč by střílel sebe a mámu?..2 mouchy jednou ranou…zbavili jsme se potížisty a ještě to využijeme jako špínu proti politické opozici

Ivana
Návštěvník
Ivana

Pro našeho nemocného hafíka jsme hledali alternativní léčbu. Při pohovoru došlo i na mé zdravotní neduhy a zjistila jsem že je máme téměř stejné. Dozvěděla jsem se zajímavou věc, že náš pes Honzík mě od nemocí pomáhá tím, že je bere na sebe.
3 měsíce jsem musela být na lůžku, Honzík celou dobu ležel u postele u mně, jen na zahradu vyčůrat a rychle se vracel.

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

Ivana
Díky za Váš perfektní koment a výborné pochopení reality.
Zvířátka dovedou sloužit lidem, “jakseříká” až za hrob, doslova.
Zdravím!

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Ivo,on ti pomáhal se uzdravit.

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

Nejen uzdravit, zvíře často obětuje svůj vlastní život pro svou paničku, páníčka, bez řečí vezme nemoc na sebe. Bývá to pak vážné varování pro majitele zvířátka ohledně majitelova zdravotního stavu, a když si ani pak nevšimne, tak…. može být brzy konec.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Několik dotazů :
1) Pakliže existují takovéto entity negativní a zlé, měly by analogicky existovat i dobré. Jinak by cesta do “černé díry” byla hodně rychlá. Rovnováhy musí být zachována. Já třeba věřím na strážné anděly, dost se se mnou zapotili. . .
2) Jakto, že tzv. židi, údajně nejvyvinutější a nejstarší rasa na světě jsou prolezlé zlem skrz na skrz ? Jakto, že jsou takovými parazity a jsou takové kurvy ? Toto má být vrchol vývoje ?
3) Jdou zvířecí duše stejným směrem jako my ? Nebo to mají jinak ?
4) Potkáme se v nějaké formě znovu se svými zvířecími kamarády kteří od nás už odešli ?

Slovanka
Návštěvník
Slovanka

Já věřím tomu, že potkáme. Mnohdy ještě za života. Má zkušenost. Když nám umřel Frenki,a byl to úžasný pes, manžel trval na tom, že musíme do útulku pro nějakého dalšího ubožáčka. Naše Diduš sice je holka, povahově úplně jiná, ale prostě si nás vybrala. Prý byla i agresivní a pokousala kde koho, no, její agresivita zřejmě vymizela hned, jak nám hupsla do auta. Když jsme ji přivezli domů, do cizího prostředí, k cizím zvířatům, hned se chovala jako doma. Věděla kde co je, kde je jídlo, protože byť pesanům vařím, granule mají pořád v misce. Což v našem rozlehlém domě najít je docela kumšt. Kluci ( psi) ji vítali, jako kámoše, který se ztratil ( o těsknění nemluvě, hlavně Filip, ten málem umřel a zrovna ten nemá rád cizí psy), a zase našel. Prostě se chovala jako doma. Po čase porodila štěňata.A Merlin je celý Frenki. Povahou, vzhledem, zvyky , dokonce i mateřským znaménkem , velmi nevšedním.
A k židům. Nemyslím si, že jsou vrcholem vývoje. Ten vrchol bude jinde a moc se mi nelíbí.

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Určitě se potkáme..myslím někdy,že právě zvířata jsou ti strážní andělé.
Myslím v tom smyslu,že stráží a opatrují to naše lepší,vyšší,soucit s bezbranným a bezmocným.Abychom nezapomněli,že máme srdce.
Ona to jsou,jež dokáží,že člověk jde,jak se říká,dosebe a noc nenoc,déšť a mráz a nepohoda ať je jakákoli,jde zkontrolovat misky venku,jestli tam je pro ty toulavce ještě trochu jídla ,pro ty ,kteři se přes den bojí přijít anebo jsou vůbec nočňátka.
Kdyby měl člověk jenom o malo větší představivost,kdyby si uměl představit jak jsou zvířata statečná a hodná.Tak by nad nima,ale i nad sebou a svojí slepotou,hořce plakal.Lituji každého mého činu (hloupost mládí),kdy jsem přehledla utrpení( kočky v Bulharsku dodnes zlý sen,pták chycen v horkém asfaltu)
a nezasáhla…

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

1/ jasně že jsou i dobré.
Mimochodem “odhalení” všech různých bytostí, prostě všeho co je kolem nás musí být postupné s citem pro pomalejší jedince, někdy mam pocit že kdyby všichni lidé začali vidět i “skrz” ostatní paralelní reality, myšleno kdyby viděli všichni vše co kolem nás žije, přes 80% lidí by se nejspíš zfleku mohlo zbláznit, to procento nyní však kvapem klesá..
2+3/ židi nejsou to co píšete oni (někdo jim “pomohl”?) si to myslím vymysleli, (to “nejvyvinutější”…), resp. možná jsou jakoby “lépe” vyvinutí ale pouze v některém aspektu. Jinde zase ztrácí. Obřezání u dítěte způsobuje následnou ztrátu Citu, v předkožce jsou senzory, proto ž+Ž následně “dovedou ” např. okrádat goje bez škrupulí a obchází tím Svědomí, prostě při tom nic necítí a asi jim to řadu let procházelo, můj názor
4/ ano potkáme, jsme propojeni nejen mezi sebou, i se zvířaty a celou Přírodou vždyť jde mluvit se stromy, rostlinami, zvířaty, …

Dodám že tou dětskou (rituální tfuj) obřízkou ž+Ž porušují Vesmírnou rovnováhu. Dostali při narození zapůjčené tělo, následně ho upravují (již Stvořené jim není dosti dobré??) se záměrem aby mohli podvádět zbytek světa. Za mne tedy NE.

Jarda z Brna
Návštěvník
Jarda z Brna

Bible říká že zvířecí a lidská duše je stejná není v ní rozdíl. duše je člověk sám, nikoli že má člověk duši. Při smrti člověka odchází duch ne duše… duše je člověk sám o sobě. Duše není nesmrtelná. V Bibli se píše že se máme bát Boha a ne člověka který může zabít tělo ale ne duši, spíše se máme bát boha který může zabít nejenom tělo ale i duši.. duše je smrtelná. se zvířecími miláčky se již nesetkáme.. nemají naději na vzkříšení jako lidé. Židé jsou zkažení proto protože Boha neposlouchali… je toho plná Bible , když chodili po poušti neustále odporovali svému stvořiteli a byli za to trestáni. Později Ježíš židy označil za Satanovou synagogu. Židé totiž nepřijali novou smlouvu kterou přinesl Ježíš a dodnes trvají na Mojžíšském uctívání.

mino
Návštěvník
mino

Mimo článok. Znepokojujúce správy v Sýrsko Tureckých vzťahoch, hlavne tá o možnom uzavretí Bosporu.
https://t.me/s/casusbellilive

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

mino
turek má v Syrii hovno co dělat a neustále se tváří kao by to nevěděl. Už se chová nemlich jako terorista a židofašista amík.

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

Druhou věcí je, jak se těmto satanským silám ubránit. Jak nad nimi zvítězit. A nejen jednotlivec, ale celý národ. Tohle zlo totiž přesahuje všechny národní hranice. A nikdo mu již neunikne.
Když už pan VK zavadil lehce o naše předky (v souvislosti se staroslověnštinou):

Když už jsem dělal kdysi návrh na podobu národního obrození, součástí něho by mělo být i toto:
Rehabilitace starověkého předkřesťanského dědictví a také lidové zbožnosti (syntéza křesťanství a prvků staroslovanské víry předkřesťanské). Toto duchovní dědictví je velmi bohaté. Jde o zlato lidu slovanského. Je v něm mnoho duchovní moudrosti a obsahuje mnoho duchovních pravd, které jsou živou součástí Pravdy pravd. To, čím byla řecká filozofie a antické dědictví pro Řeky, tím je předkřesťanské dědictví pro Slovany (společně se starodávnou lidovou zbožností).

Slované mají největší duchovní potenciál, jaký nemají žádné jiné národy. Jedině oni mají schopnost pochopit veškerenstvo (všejedinstvo). Jedině oni mají sílu porazit světové zlo. Jedině oni mají schopnost naplnit Boží plán o přetvoření světa v Ráj a sjednocení Nebe se Zemí. Jejich jedinečnost (kterou má každý živý tvor na Zemi) je k tomu předurčuje. Nikdo jiny tak velký potenciál nemá.

Mrzí mě jako pravoslavného křesťana, že většina dnešních křesťanů pod vlivem propagandy judaizérů (kteří infiltrovali pravoslavnou Církev), rusofobů, západníků a nepřátel pravoslaví poplivali a opovrhují předkřestanskou víru a pozdější post-pohanskou lidovou zbožností jako nějakým zdrojem “pohanství a pověrčivosti” a své předky (ať už vědomě či podvědomě) tupí jako nějaké “barbary s magickým uvažováním”. Je to velká škoda. Nejen ke škodě Slovanstva, ale ke škodě samotného pravoslaví, které odjakživa také mj. čerpalo sílu a pozitivní střípky Pravdy z předkristovských náboženstvích a vír (Mojžíšova víra, řecká filozofie atd.) – něco jako když správně a vhodně využíváte zlato. ZLATO, PROMĚNĚNÉ V POSVĚCENÝ BOHOSLUŽEBNÝ NÁSTROJ.

Naplnit svůj osud a duchovní poslání mohou Slované jen skrze jedinou víru. Jedině skrze sjednocení s Bohem a zbožštění. Stání se bohem v Bohu. A to nelze dosáhnout skrze každou víru. Jedině skrze víru, která má plnost Poznání. A to má jen jedna víra. Všechny dosavadní víry nanejvýš umožnili člověku komunikaci s Bohem a dostání se do Nebe (v lepším případě). Ale jen jedna víra umožnila člověku stát se bohem. A to pravým bohem a pravým člověkem (Nebeským Adamem).

Střežme se proto názoru, že nezáleží na tom, jakou kdo má víru. Teď před tím rozhodnutí Slované nestojí, ale jednoho dne stát budou. Pokud budou chtít naplnit svůj osud, musejí v tomto bodě učinit rozhodnutí. Závisí na tom osud celého světa. Svět je nyní v rukou lidu slovanského.

Nakonec se Slované, dá -li Bůh, opět sejdou.
V JEDNÉ ZEMI.
POD JEDNÍM KRÁLEM.
POD JEDNOU VÍROU.

“Rozum má hranice, které lze přemoci jen citem. Proto i skvělá německá filosofie Kanta a Hegela musela nutně najít konec své cesty. Úkol k jejímu překonání leží na Slovanech.” – Alexej Chomjakov

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

Slované mají nejblíže ke Kristovské lásce

hirameki
Návštěvník
hirameki

žblepty.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Ježišmarjájozef!

Dáša
Návštěvník
Dáša

Tohle video a ty údajné masakry nějak nejdou dohromady. Mám dojem, že si už o lidech myslí, že mají místo mozku z trávy kostku.
Pokud už jsou ty satanistické praktiky v USA dlouhodobě známé a lidi tam nic proti tomu nedělají, chovají se jako my, kteří si tu ochránkyní lidských práv necháme zvolit manipulující čarodějnici, známou z aktivní účasti v kauze Kuřim.
Odlákat pozornost od videa vraždami, nebo je slepit k sobě, je jen ukázka toho krizového řízení, snaha o vytvoření chaosu nejen na ulici, ale hlavně v hlavách lidí, kteří nakonec začnou věřit i tomu, že na Měsíci už léta žije Santaklaus s Mikymausem, to v lepším případě. Nebo že se na nás žene nějaká vesmírná lochneska, která žere lidi a proto se musíme stlemit.

Slovanka
Návštěvník
Slovanka

Dášo, možná právě proto, že je to nemyslitelné, se to děje. Nevím, jak to popisuje ten çlověk na videu, já se na taková videa ze zásady nedívám, aby mi to nezkreslilo to, co přijde poté. Všímám si toho kolem. To video si pustím až za pár týdnů. Ale věřte, že děti umírají. Před 15. lety mě začal zajímat přírůstek “nehod”, které vozili k nám na příjem. Veskrze mladí lidé. A nevěřím, že ty jejich drogové úlety měly stejný scénář. Narkomani mají podobnou režii, ale když jde do tuhého , tak jiný scénář. Apropo, dětem “malomocných” se měnila jména .Vždyť vlastně i halal i košér je alibistická, náboženská úlitba bohu, v jejich pojetí. A bohužel, respektována i v naší zemičce.
Když jsem se v mládí toulala Amerikou, všímala jsem si rozdílů mezi lidmi. Byť mi tam nabízeli lukrativní práci ve zdravotnictví, pracovat bych tam nemohla. Ta mentalita lidí je úplně jiná. Ale faktem je, že a zatím to pozoruji v Praze na seminářích, se blížíme. Ani to Brno není ještě tak (alespoň mezi zdravotníky) , tak omezené. Prostě se nepolemizuje, teď myslím Prahu. Jen se přejímají myšlenky od autorit. To třeba v Rusku neexistuje. Nebo alespoň neexistovalo, v Moskvě ještě před dvěma lety. V Rakousich je to takové divné, člověk neví , co si má myslet. A do germánie nejezdím. K té zemi mám od mala odpor. A o tom to je. Co je pro společnost nemyslitelné, prostě neexistuje. Ale to je blbost. Toto je tmářství a přesně tak to plánují NWO. Já netvrdím , že má VK ve všem pravdu, ale ve spoustě věcí ukazuje lidem rozcestí. Kde se vydají , je na nich.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Na videu není nic, co by vás překvapilo, nic konkrétního. To, o čem mluví ten Němec, nějak nekoresponduje s tím, co pak údajně udělal. To a nic jiného jsem nechtěla říct. Že se dějí hnusné věci, nepochybuji. A ten halal a košer je našimi zákony snad ošetřen, o zacházení s hospodářskými zvířaty snad jsme měli zákony na úrovni civilizovaného státu. Problém je, že po převratu si jisté skupiny vymohly “výjimky”. Jak jim mohl někdo z našich úředníků sekulárního státu udělit výjimku “z náboženských důvodů”, to mi není jasné.
Na Moravě tohle cítí lidi naprosto přesně, alespoň soudím podle sebe a okolí, že “západ” je v poslední době nějak hodně na východě v dobách hodně prahorních. Cítit se “západně” může jen omezenec nebo nenapravitelný optimista.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Teda Slovanko, ty jsi Supermanka! Máš doma koně, kozu, pět hafanů jako telata, kočky, křečky, myši a kdo ví co ještě za zvířenu.

A k tomu stihneš pracovně trajdat tuhle po Rajchu, tuhle po Rakousích, tuhle po Emerice, tuhle po Rusku, – no, klobók důle.

Hlavně bych tě ale nechtěl potkat s těma tvýma pěti vobludama, jako ten chudák policajt tehdy…

Slovanka
Návštěvník
Slovanka

I ty Brute, do Rajchu nejezdím a trajdala jsem v mládí. Teď už jenom na otočku a zřídka. Chce to jen supermansky umět číst .😜

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dášo
běžný amrický občan je v porovnání s evropskou populací hloupý, sotva gramotný a udržován v naprosté nevědomosti o dění ve světě udržované masivní propagandou a přístup k seriozním informacím je přísně střežen množstvím různých tajných služeb, které tvrdě eliminují jakýkoliv jiný názor, než ten který je jim povolen. Tudíš o zvěrstvech židofašistických elit běžný občan nemá ani tušení. Ostatně má tolik existenčních starostí , že na to ani nemá čas.

Krkowitz fonMlowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMlowitz

Jaryn Tak tak pokad nejvyší produkt americké střední je že holky jak na maškaní místo skutečného sportu vyhláskují společnýma silama na stadionu slovo a u toho skáčou jak kašpaři tak pěkná inkluze ,máme se na co těšit
a kluky do armády stejně berou i bez testů ABC zvané maturity protože se bojuje proti tomu TEROR-ISmu ješ sami vyvolali a Kanónenfutr neni nikdy dost

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

No, hlavně že nám to vysvětlil Krkovic, ješ pýše jako kňyha.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Dáša
V něterých státech USA si lidi natírají okna a dveře na modro, prý proti ochraně před zlými duchy. Třeba i celé ulice a čtvrtě. Tedy nevím, jestli to funguje.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Určitě. Jestli natírají modrou, tak určitě. Běsové se vyžívají v červené, oranžové a modré se bojí. Když mám na sobě modrou, vím, že se mi nic nestane.