VIDEO: Státnický projev Vladimira Putina k Novému roku 2020 byl jako zjevení...

VIDEO: Státnický projev Vladimira Putina k Novému roku 2020 byl jako zjevení z jiného světa v podobě přednášky o Vnitřním kruhu rodiny a o řízení státu na 1. prioritě! Od začátku až do konce pouze o rodině, o dětech, o rodičích, o životním prostoru a o národu! Vladimir Putin mohl mluvit o rostoucí ekonomice, o nových zbraních ruské armády, ze kterých Američané blednou závistí, mohl mluvit o porážce USA v Sýrii, mohl mluvit o otevření mostu na Krym a o dalších věcech! Jenže ruský prezident místo toho mluvil o rodině, o dětech a o jejich výchově! Kádr rozumí pravidlům války, sionisté ji vedou proti rodině a dětem slovanských národů, takže proto projev nebyl o konceptuálních výsledcích, ale o ochraně rodiny!

VIDEO: Státnický projev Vladimira Putina k Novému roku 2020 byl jako zjevení z jiného světa v podobě přednášky o Vnitřním kruhu rodiny a o řízení státu na 1. prioritě! Od začátku až do konce pouze o rodině, o dětech, o rodičích, o životním prostoru a o národu! Vladimir Putin mohl mluvit o rostoucí ekonomice, o nových zbraních ruské armády, ze kterých Američané blednou závistí, mohl mluvit o porážce USA v Sýrii, mohl mluvit o otevření mostu na Krym a o dalších věcech! Jenže ruský prezident místo toho mluvil o rodině, o dětech a o jejich výchově! Kádr rozumí pravidlům války, sionisté ji vedou proti rodině a dětem slovanských národů, takže proto projev nebyl o konceptuálních výsledcích, ale o ochraně rodiny!

Ruský prezident Vladimir Putin odvysílal na ruské televizi pár minut před půlnocí na Nový rok tradiční novoroční projev, který ovšem tentokrát byl značně jiný. Vladimir Putin ve svém krátkém a zhruba 4 minuty dlouhém projevu mluvil de facto pouze o jedné jediné věci, o ochraně Vnitřního kruhu rodiny a potažmo tím o ochraně 3. kruhu národa. Na rozdíl od všech ostatních prezidentů na světě úplně vypustil jakékoliv bilanční zmínky o úspěších, o ekonomice a průmyslu, nezaznělo ani slovo o HDP, ani zmínka o armádě a o úspěších v oblasti reforem ruské armády, o nových hypersonických zbraních, o novém mostu na Krym, o rekordně vysokém domácím ekonomickém růstu, prostě ani slovo o těchto věcech. Namísto novoročního projevu totiž zazněla přednáška de facto jako z Aeronetu a z mého pátečního pořadu na SVCS. Vladimir Putin totiž hovořil o potřebě ochrany rodiny.

Moskevské hodiny v Kremlu.

Vladimir Putin v projevu nejprve připomněl, že Rusko si letos připomene 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce nad nacistickým Německem. Poděkoval ruským veteránům, tedy starému ruskému pokolení, za veškeré oběti, které přinesli na ochranu vlasti a doplnil to slovy, že se před nimi hluboce sklání. A potom začal mluvit o rodině. Podle Vladimira Putina je hlavní sjednotit všechny Rusy dohromady na bázi rodiny. To je prostě klasická přednáška o 3 kruzích národního řízení, o kterých pořád dokola mluvím na rádiu a píšu v článcích. A podívejte se ne ruského prezidenta. Přijde Nový rok a on namísto povídání o ekonomice, obraně, politice, o úspěších a dalších věcech hovoří namísto toho o rodině.

Projev Vladimira Putina byl jako z jiného světa, byla to přednáška o procesech národního řízení na bázi 3 kruhů národa

Zásadní důraz v projevu byl kladen na děti, aby každé dítě vědělo od rodičů, že je to nejoblíbenější. Ruský prezident rovněž ocenil, že tento novoroční čas přináší v lidech to lepší z nás. Pokud člověk poslouchá projev prezidenta světové a navíc jaderné velmoci, očekává silácký a politický projev. Vladimir Putin místo toho začne mluvit ruských předcích, kteří pokládali životy ve válce, potom mluví o rodině, tedy o současnosti, a nakonec zakončuje projev zmínkami o důležitosti dětí. Jinými slovy, Vladimir Putin neměl novoroční projev, ale přednášku o národních procesech řízení 3 kruhů na 1. prioritě. A tomu prostě říkám, že tohle je vizitka kádra! Takto pracuje kádr!

Novoroční Kreml.

Projev Vladimira Putina se vymyká naprosto všem novoročním projevům ostatních státníků. Nikdo z nich neopřel své projevy o ochranu rodiny, protože to buď nepovažují za důležité, anebo nesmí o těchto věcech mluvit. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se spletla novoroční projev s volební kampaní, když vyzvala k další občanské aktivitě ve volbách tento rok, český prezident Miloš Zeman ve Vánočním poselství hodnotil a kritizoval výsledky z uplynulého roku a německá kancléřka Angela Merkel si spletla novoroční projev s klimatickou konferencí a využila prostor k agitaci za ochranu klimatu. Nikdo z ostatních prezidentů světa nevěnoval svůj novoroční projev tématu ochrany Vnitřního kruhu rodiny v rámci procesů řízení na 1. prioritě. A to je strašná zpráva pro obyvatele světa, snad právě s výjimkou Ruska. Jednotlivé země světe jsou totiž ve svých politických čelech řízeny diletanty a marionetami globalizace, tedy rozumějte světového sionismu.

Základem Ruska i jakékoliv jiné země je tradiční rodina, která čelí brutální likvidaci a rozvratu ze všech směrů s cílem rozpoutat generační válku mezi mladými a starými o ideologickou podobou světa

Vladimir Putin jako jediný prezident na světě mluvil k věci a o tom nejdůležitějším, co je nezbytné k záchraně tzv. křesťanské civilizace a kultury. Je to tradiční rodina muže a ženy, která tvoří základ společenských struktur státu, které potom tvoří společně národ a stát s vlastním jazykem, kulturou, zvyky, obyčeji, politikou, obranou a ekonomikou. Základem státu, který je skutečným státem se suverenitou, a nikoliv jen napodobeninou se servilními kašpary v rolích zaplacených marionet ze zahraničních a nadnárodních fondů, je pochopitelně rodina. A zdůrazňujme, že tradiční rodina, ne paskvil vytvořená z binárních a neutrálních entit, kterým se nesmí říct zájmenem on nebo ona. V jednotlivých zemích Evropy dochází k vytváření procesů občanských mezigeneračních válek, kdy jednotlivé části společnosti jsou štvány proti sobě nástroji globalizace. Část společnosti je infikována na 1. až 5. prioritě, postupně degeneruje a začne utlačovat druhou, degenerací nepostiženou část populace na jejich právech.

Novoroční Kreml.

V České republice lze tento proces pozorovat na příkladech v Praze, kde část zdegenerované společnosti je zastupována pro-sudetskými a neonacistickými organizacemi, které propagují revizionismus výsledků po II. sv. válce a zaštiťují se společenskými pseudo-hodnotami, jako je např. boj proti korupci některých politiků, zatímco korupce jiných politiků jim nevadí, neboť tyto spolky s nimi přímo spolupracují. Společenské štěpení a degeneraci řídí média veřejné služby, zejména pak Česká televize, a to ve spolupráci s mediální a kulturní frontou, nezřídka sponzorovanou právě ze zahraničí.

Součástí procesu je subliminální propagace homosexualismu a dosazování homosexuálních celebrit do mediálních rolí v televizích, na pozicích moderátorů, herců, aktivistů, influencerů a youtuberů, což má za úkol institucionalizovat homosexualismus jako novou společenskou normu nezbytnou k rozvoji post-urbanistické společnosti. Tento deviantní proces je silně podporován z nadnárodních procesů řízení a mládež je těmito procesy infikována od útlého dětství, čímž je ukotvován nový vzorec v chování mladých lidí.

Národy Evropy čelí ve vyhlazovací válce brutální genocidy tradiční rodiny, pouze elity se tomuto brání a posílají děti na školy v zahraničí

Pouze skutečný kádr v procesech řízení chápe a rozumí, že právě v této chvíli se nacházíme v brutální válce, jejímž procesem není nic menšího než naprostá a úplná genocida a deviace všech tzv. západních národů, přičemž tohoto procesu budou ušetřeny jen vybrané elity, které posílají své děti na soukromé a izolované školy, které jsou naprosto chráněny od těchto globálních degenerativních procesů. Ve většině případů se jedná o školy, o kterých jste nikdy neslyšeli, které ani nemají své webové stránky, nejsou ani zakresleny na mapách ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku, v Lucembursku a v dalších lokalitách.

Novoroční Kreml.

Všechny ostatní školy v Evropě jedou agendu a doktríny deviantně-degenerativního procesu útoku na Vnitřní kruh rodiny. A pouze některé alternativní servery představují pro globalisty hrozbu, když upozorňují na to, že je potřeba se věnovat ochraně rodiny a neztrácet čas zástupnostmi ve věcech, kde už je stejně hotovo. V každé zemi západní civilizace je to dnes stejné. Část populace je na straně globalizace, druhá část na straně ochrany toho, co z národa zůstalo. Mezi těmito skupinami se schyluje k občanské a mezigenerační válce. A to je cílem světového sionismu, který usiluje o světovou globální vládu nad kontinenty ve chvíli, kdy ztratí své národy a státy, státy poté ztratí své hranice, svoji obranu a armádu, svoji měnu, svoji suverenitu, svoji kulturu, barvu pleti, svoje zvyky a obyčeje a v poslední fázi své vlastní děti, a tím pádem i svoji budoucnost.

Ochrana ruské rodiny je ochranou nejen Ruska, ale i Chasidské Rusi

Pouze Vladimir Putin o této hrozbě ví a odvážil se věnovat ochraně rodiny novoroční projev. Nic jiného teď nemá větší prioritu. Na straně druhé je potřeba se dívat do důsledku na Rusko v tom pohledu, že když prezident Ruska chrání Rusko, chráním tím kromě jiného i ruské Židy, Chabad Lubavitch a všechny procesy řízení, které jsou z Moskvy napojeny na Izrael a Jeruzalém.

Novoroční Kreml.

Ochrana Ruska je tak ve druhé řadě i ochranou Jeruzaléma, potažmo. A proto se projev Vladimira Putina natolik lišil od všech projevů ostatních státníků. Projev byl proto nejen důležitý pro Rusy, ale rovněž pro Chasidskou Rus, protože ta má v Rusku svého ochránce a obránce před procesy světového sionismu. Mluvit na Nový rok o rodině je tím nejdůležitějším v dnešní době. Mluvit o čemkoliv jiném je projevem diletantismu a chybějících kádrů v čelech národů. Ovšem i kádry je potřeba kontrolovat, protože i kádr nemusí pracovat čistě a výhradně jen pro zájmy národa a státu. V konečném důsledku to jsou činy, které potvrzují pozice kádrů, anebo je vylučují.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Regan
Návštěvník
Regan

Kdybych neznal dějiny, byl slepý a neviděl, byl rozumu mdlého a nedokázal si dávat věci do souvislostí, tak bych mu to možná i věřil. Pravda, poslouchalo se to pěkně. A stát v tu chvíli na Rudém náměstí, možná by se mi v oku i slza zaleskla. Jenže!!!
Co je to za rodinu, ze které její děti utíkají?
Co je to za rodinu, ve které, když dítě vyjádří nesouhlasný názor, má od “tatínkovi” rákosky jelita na zadku? Nebo minimálně “domácí” vězení?
Co je to za rodinu, ve které “tatínek” straší své děti zlým světem, který čeká na příležitost, aby mohl rodině ublížit?
Co je to za rodinu, ve které “tatínek” podporuje tezi, že za vše, co se jemu nebo jeho dětem nepovedlo, může někdo jiný a ne oni sami?
Co je to za rodinu, ve které “tatínek” své děti učí, že je v pořádku zvětšit zahradu kolem domu o část zahrádky slabšího souseda?
Co je to za rodinu, ve které “tatínek” poučuje své sousedy o nutnosti poskytnutí samostatnosti jejich dětí, ale když s myšlenkou na samostatnost přijdou jeho vlastní děti, zmydlí je – a pro jistotu dvakrát?
Pan Putin může dělat přednášky o národních procesech řízení 3 kruhů na 1. prioritě třeba každý den, ale jsou to jenom slova.
A “slova se mluví a voda teče”. A v Rusku to platí dvojnásob.
Tobě VK k posouzení jak pracuje “kádr” stačí slova?
Mně ne. Pro mě jsou rozhodující jeho činy!

koza
Návštěvník
koza

Mě se Putin líbí, vypadá jako chytrý delfín.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Polsky president Duda se jevi jako hrdina, odmita se ucastnit holohoaxni komedie!
Sislouni techto pejzatcu urcite za vic jak 1000 let tolerance (Polaci jsou jedinnym evropskym narodem, ktery tuto nenavistnou parazitni chazarskou svoloc nikdy nevyhnali z vlastni zeme) maji v “pierdoli”, ci plnou “pizdu”!

Zato Putin, bezpochyby na prikaz hrdinneho vedeni Ustredniho Vyboru Satanovy Synagogy, tj. chazarskeho Chabadu, se muze strhat!
Jeste tam chybi “jsem zid” Zeman, narcisticky psychopat Trumpeta — a shabboz gojimsky tym je komplet ..

Putin by udelal svetu gojimu sluzbu, kdyby radeji predlozil vykresy povalecne rekonstrukce Oswietimi Sovetskym Svazem z roku 1947! Jako modernizace plynovych peci, vysekavani der ve stropech na spousteni cyklonu B, zesilnovani vratek do plynovych komor, atd.
A vysvetlit “matematiku”, jak se pocet zplynenych zidu v Oswietimi snizil v roce 1990 pres noc ze 4 milionu na 1.5 miliony, a nyni se oficialne mluvi o “kolem” 1 milionu, a to nejen zidu, ale i cikanu, buzerantu, neprispusobivych Rusu, Polaku, ci vseobecne nepratel tretiho Reichu ..
Diversita, diversita uber alles, uber alles in der Welt!

https://www.dw.com/en/polands-duda-to-forego-holocaust-memorial-event-in-israel/a-51921581
https://www.euronews.com/2020/01/07/poland-president-will-not-speak-at-holocaust-memorial-despite-boycott-threat

lochotron
Návštěvník
lochotron

Letos byl ten projev velmi slabý, bez emoce, bez prožitku, Putin působil velmi unaveným dojmem, jako by byl úplně otrávený vůbec něco říkat národu, který si jeho slov stejně neváží. I ta novoroční estráda stála za nic, goluboj ogoňok jsem po 15 minutách vypnul a šel jsem raději za přáteli do baru, kde byla rozhodně lepší nálada. Letošní Silvestr na russia.tv oba palce dolů.

Vaclav
Návštěvník
Vaclav

Na me teda unaveny dojem vubec nedela, a ten projev byl perfektni. Rusum preji Stastny novy rok.

konzerva
Návštěvník
konzerva

http://michalapetr.cz/doku.php Spolupráce miliónů chvilek a sudeťáků… panika v pražské kavárně… díly 193 a 194 .. https://www.youtube.com/watch?v=0-1uZzWNsmM

Stát totálně selhává
Návštěvník
Stát totálně selhává

MIMO TÉMA:
Obyvatelé naší země se mají proč obávat budoucnosti. Mocní nejsou sto zaručit bezpečnost obyvatelstva. Důležitější je pravděpodobně ochrana politiků. Na obyčejné lidi tento stát z vysoka kálí…

Ladary
Návštěvník
Ladary

Vláda zakázala domobranu. Bojí se vlastního národa.

Thom
Návštěvník
Thom

Jak Zaorálka až tak nemusím, tak je v súčasnosti v ČR jediný politik ( minister kultúry!!!), ktorý ma svoj názor! Keď som počul gumového Babiša, tak mi bolo trápne i za neho.

Apropo,

https://mobile.twitter.com/tparsi/status/1213839002366861317

anonymka
Návštěvník
anonymka

Thom
Ano, Zaorálek má svůj názor, ale jaký. ten bude bránit muslimy až za hrob. Blb to není, je inteligentní , ovšem fanatik, stejně jako Merkelová.

perun
Návštěvník
perun

Promiňte, ale já vůbec nesdílím to vaše frenetické nadšení z Putina, jako “prezidenta Slovanů”!
Putin je bezesporu výborný diplomat a státník, nicméně není vůbec ten, kdo řídí svět a světovou politiku a má to pod kontrolou, jak si mnozí myslí.
Kdybych byl třeba jako novinář na té jeho obrtiskovce, tak bych se ho zeptal např. :

1/ proč nezveřejňuje více důkazů o sestřelení MH17, které má nebo by si je mohl asi lehce opatřit ze “zmizelých” záznamů ukrajinské věže nebo lidí, kteří tam sloužili
2/ proč nechává trpět lidi v LLR a DLR a neposkytuje více pomoci, proč nereaguje na porušování Minských dohod, proč nechává, aby se západní imperialismus přes Kyjev přiblížil až na ruské hranice a na druhé straně – proč nestaví základny na Kubě, o kterých se také uvažovalo
3/ proč nevysvětlil dostatečně velmi podivnou havárii letadla s Alexandrovci – národní tragédie
4/ proč nekonal, když Sýrie omylem sestřelila ruské letadlo s 15 vojáky následkem izraelské stíhačky, která se úmyslně kryla v radarovém stínu ( ruská admiralita byla hodně naštvaná)
5/ proč nekonal, když explodovalo civilní dopravní letadlo s ruskými turisty – myslím na Sinaji
6/ proč nekonal, když byl zastřelen ruský velvyslanec v Turecku v přímém přenosu – anebo konal a získal pak na oplátku Turecký proud a neomezený přístup do Bosporu ?
7/ proč nekonal při sestřelení ruské stíhačky ze strany Turecka ( jestli to byl vůbec turecký pilot…..)
8/ proč Asadovi nedodal S400, ale jen S300, ale Turecku přímo s400 ?

atd., atd……………………….

Chápu, zveřejňovat nelze všechno a asi je to vždycky ” něco za něco”, o čemž my se nedozvíme – možná státní tajemství a pro “obyčejné lidi ” příliš komplikované.

Ale zase dělat z lidí úplné blbce taky nemusí být dobrá taktika. Hlavně pak u ruských generálů nebo lidí u voleb.

Bess
Návštěvník
Bess

perun
označit Žida Putina jako prezidenta všech Slovanů může pouze tupé gójské hovado! Slované mají dost svých lidí. A Židé Slovany nenávidí – jsou to hrobaři Ruska!

anonymka
Návštěvník
anonymka

Bess
Nebuďte směšný, vše co Rusové mají od výstřelu Aurory jim zajistili Židé. Inteligence z Ruska utekla, nevzdělaní mužici nebyli schopni řídit nejen procesy, ale ani výrobu a základní zásobování obyvatelstva potravinami a jejich výrobu. Kdyby to nevzali do rukou Židi, dopadlo by Rusko, o mnoho hůř. Ať už jede o výrobu, industrializaci, nebo tu v Rusku tolik proklamovanou elektrifikaci, sociálná a zdravotní systém a v neposlední řadě i obranný systém země, na tom na všem se Židé účinně podíleli a ku prospěchu Rusů. To platilo až do pěrestrojky. není žádný důvod, proč by nás nenáviděli, já se spíše setkávám v poslední době s lidmi, co nenávidí Ž/židy, ač k tomu nemají žádný reálný důvod a mnohdy ani žádného žida neznají. Židi jsou nesmírně tvůrčí a aktivní národ, jedou si po svém a nemají důvod nikoho nenávidět. Samozřejmě, i oni chtějí pro své rodiny a národ bezpečí, zvláště po tisíciletých zkušenostech s životem v diasporách v Evropě.
Putin je dobrý politik, i když v mnohém s ním nesouhlasím, a to že vyjednává kromě jiných menšin na území Ruska i s Židy, je samozřejmostí, každá menšina ve velkém státě má své zájmy a své představitele.
Ano Slované mají dosti svých lidí, včetně míšenců s nevím ani jakými rasami a národy, hlavně u nás, to je geneticky zajímavé, ovšem Slované se v celé dvoutisícileté historii Evropy nedokázali spolu domluvit a nepodrážet se a neútočit velký národ, na malý národ. Nikdy těm velkým co chtěli zabrat kus území malému, nebo porobit jeho lid, nevadilo, že to jsou taky Slované. Viz Poláci a Zelená Ukrajina. Viz my, a Polsko, my a Slováci, my a Maďaři atd. , jedině kdy se Slovanstvo stmelilo, a to i se západními zeměmi, bylo období, kdy Evropu napadali muslimská vojska.
Nechápu, proč zde blábolíte takové nesmysly, vy ovšem tupé gójské hovado nebudete, vy budete nejspíše nácek, že?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

anonymka
ty budíš neustále dojem , že tě tím “výstřelem z aurory” trefili do hlavy.

Nikdo
Návštěvník
Nikdo

Vy jste to pěkně zpatlala. 🙂 Židé dokáží jen házet klacky do soukolí ekonomiky, rozhodně nejsou schopní něco skutečně hodnotného vytvářet. Dokážou se nacpat do čela projektů a mršit je k obrazu svému a zároveň přijímat chválu, když to jim navzdory vyjde a někdo to za ně odpracuje. Slované v Evropě, potažmo bílá rasa, jsou tak zaneřádění židovskými geny, že už pomalu nemá smysl mluvit o Slovanech jako celku. Je to jeden z hlavních důvodů, proč slovanská vzájemnost funguje jen sporadicky.
atd., atd.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Nikdo
To je tedy fakt malér. Oni se těm mladým holkám ti židovský kluci tak líbili, že ta celá Evropa je už tak zaneřáděná židovskými geny. To je vskutku smuteční projev nad zkázou národa, ovšem to by jste měl vyčítat naši praprabábám. Já t tedy jako nějaký obzvláštní malér nevidím, trocha inteligentní krve jiné značky žádnému národu neblíží.
Napsal jste to velmi trefně, hlavně je dobré,že jste si toho vědom.

Dan
Návštěvník
Dan

Jak řekl Stallone coby John Rambo: „Nikdo neříká pravdu“.
https://www.youtube.com/watch?v=lrpjOI40IwY

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Preto,lebo Rus.Putin je sionistický agent v Kremline, a mala by byť vlasteneckou povinnostou ho odstranit a dosadit k moci skutočneho Ruskeho Varyaga-vlastenca!!!

J.V
Návštěvník
J.V

Jerry Hood
Jdi do háje ty trolle !!!!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Jerry Hood
odkud vypouští takové pošuky jako ty?

sys
Návštěvník
sys

Protože je lepší nenechat se vyprovokovat a počkat, čím dále před celým světem na sebe Oni ukážou. A teprve potom reagovat, ale ne tolik očekávanými a vytouženými zbraněmi. Špína vyleze na světlo sama a dobrovolně, touha po penězích, potažmo po moci.

Slovan
Návštěvník
Slovan

Vypsat zde body, co mel Putin rikat je stejne jako kritizovat Trumpa, proc napriklad nerekl nic o KLDR porusovani lidskych prav a tisicu lidi v koncentracich. A samozrejme mnoho dalsich veci o kterych Trump mlci.
Putin zde mel proslov ke svemu narodu, ne k svetove politice. Takove proslovy rekl v jine prilezitosti, kde mistrne uzemnil krytiky Ruska.