VIDEO: Stala se Česká republika v oblasti Brna svědkem nepovedené aplikace radiofrekvenční...

VIDEO: Stala se Česká republika v oblasti Brna svědkem nepovedené aplikace radiofrekvenční modifikace počasí za pomoci satelitu na stacionární dráze? Objednávka na více deště skončila vznikem tornáda? Nad Brnem meteorologický radar zachytil ostře ohraničenou srážkovou bariéru s viditelným frekvenčním vzorcem ve tvaru kruhových radiových vln soustředěných jako terč pro dělo v kosmu, který zmizel po zahájení bouře a vzniku tornáda! Nad okolím Brna se včera tvořila bublinová oblačnost podobná radiofrekvenčnímu ohřevu vzduchového sloupce pomocí technologie HAARP!

VIDEO: Stala se Česká republika v oblasti Brna svědkem nepovedené aplikace radiofrekvenční modifikace počasí za pomoci satelitu na stacionární dráze? Objednávka na více deště skončila vznikem tornáda? Nad Brnem meteorologický radar zachytil ostře ohraničenou srážkovou bariéru s viditelným frekvenčním vzorcem ve tvaru kruhových radiových vln soustředěných jako terč pro dělo v kosmu, který zmizel po zahájení bouře a vzniku tornáda! Nad okolím Brna se včera tvořila bublinová oblačnost podobná radiofrekvenčnímu ohřevu vzduchového sloupce pomocí technologie HAARP!

Ve čtvrtek 24. června 2021 v podvečer zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo, které se vytvořilo z bouřkové a tlakové supercely nad prostorem Slavkova a okolních obcí. Nejhůře to odnesla obec Hrušky, která byla téměř z poloviny zničena a několik lidí přišlo o život. Podobné úkazy obvykle vidíme při záběrech ze středozápadu USA, ale na jihu Moravy je něco takového nevídané. Celé řádění tornáda okamžitě využila Evropská unie a politické nátlakové organizace v celé EU, které využily tohoto neštěstí k dalšímu protlačování své klimatické agendy.

Toto je prý důsledek klimatického oteplování a jižní Morava je prý příkladem toho, jak klimatické změny postupně mění životní prostředí. Bylo jen otázkou několika hodin, kdy se události na Moravě chopí klimatická lobby a bude kout železo, dokud je žhavé, a to s cílem prosazení agendy Green Deal, rychlejšího politického konání s cílem zákazu spalovacích aut, přičemž proti těmto agendám je v zemích V4 poměrně velký odpor. Tornádo tak v ČR přišlo globalistům jako na zavolanou, taková náhoda… anebo ne?

Do redakce se nám již včera ozvala jedna čtenářka ze Slovenska a poslala nám ze svého mobilu velice podivné záběry. Jednalo se o záběry ze slovenského meteorologického radaru imeteo.sk a tyto záběry prostě jenom ukazují srážkovou a bouřkovou aktivitu. Jenže naše čtenářka si všimla něčeho naprosto podivného, co jí doslova vyrazilo dech a nikdy v životě něco podobného na aplikaci imeteo.sk neviděla, přestože na aplikaci chodí pravidelně a sleduje bouřky.

Upozornila nás na podivné vzorce dešťové bariéry, resp. vodou nasáklé kapsy v atmosféře, ovšem seřazené do naprosto neuvěřitelné podoby střeleckého terče, resp. kruhových radiofrekvenčních vln, kdy jednotlivé celly jsou symetricky a s mezerami seřazené na hranách frekvenčních vln. V redakci jsme na útvar nad Brnem koukali jenom s otevřenými ústy. Co to ksakru má znamenat? A to není všechno.

VIDEO: Slovenský meteoradar zachytil podivnou tvorbu vodních oblaků do tvaru kruhového radiofrekvenčního vlnění

Tato srážková bariéra s kapsami plnými vody ve vzduchu byla ostře a jako nožem oříznuta ze severozápadní strany. Doslova to vypadalo, že jde o kryt frekvenčního děla umístěného na stacionární dráze. Kdybychom chtěli zacházet do detailu, vypadalo to podobně jako krytka rentgenové trubice u lékaře, kdy se krytka zářiče odkryje, aby izotopový zařič mohl prosvítit kosti a tkáně na těle pacienta. Krytka se může posunout tak, aby pacient dostal jen přesně určenou dávku záření. Tady ovšem nemluvíme o radiaci, ale o podivně oříznuté srážkové oblačnosti s naprosto divnými kapsami plnými vody. A máme důkazy. Tornádo s takovou silou na jižní Moravě není normální událost, něco muselo přispět k tomu, že se na Brněnsku vytvořila supercela.

K tomu je nezbytná prosycená atmosféra vodními kapsami, a to v dráze fronty, která přináší naopak horký a suchý vzduch. Jakmile fronta dorazí nad vlhkou oblast, začne horký vzduch nasávat vodní kapsy a začíná vznikat supercela, tedy rotující tepelný výměník, který se živí teplým vzduchem padajícím k zemi, kdy do sebe nasává vlhkost, čímž dochází k ochlazení, kondenzaci a uvolnění tepla, které poté prudce stoupá nahoru ve víru a cyklus se opakuje. Tolik teorie o tornádech.

A představte si, co zachytil slovenský necenzurovaný meteoradar. Ještě předem chceme upozornit, že pořízené záběry ze slovenského meteoradaru začínají již v úterý 22. 6. 2021 ve 14:00 hodin, abyste s předstihem zjistili, co se začalo dít nad Brnem a jižní Moravou zhruba 48 hodin před ničivým tornádem vytvořeným supercelou. To, co uvidíte na radaru, je smoking gun, jak říkají Američané. Něco tady nehraje.

Celé to začalo již několik dnů předem, nad Brnem se z ničeho nic objevila vodní bariéra seskupená do kruhových prstenců

Již v úterý 22. června v čase 16:10 se najednou a skokově z ničeho nic objevila nad jižní Moravou srážková oblačnost, ovšem uspořádaná do podoby radiofrekvenčního kruhu se středem v trojúhelníku mezi obcemi Suchý, Velenov a Benešov, a to několik desítek kilometrů severně od Brna. Právě tady se nacházel střed radiofrekvenčního pole. Meteoradar zachytil tisíce kapsovitých a vodou nasycených oblaků, které se nad oblastí objevily mezi 16:00 a 16:10 doslova jako lusknutím prstu.

Meteoradar v poledne ve čtvrtek 24. 6. 2021 – Vodní bubliny seskupené na hranách kruhového vlnění

V čase 21:40 se pole úplně rozpadlo a zmizelo. Ve 22:30 se začalo znovu formovat a opět do patrného obrazce radiofrekvenčního vlnění v kruhovém uspořádání vodních kapes. Po půlnoci 23. 6. ve středu začala přicházet z jihozápadu bouřková formace, která dokonale kopírovala cestu a stopu vytvořenou frekvenčně uspořádanými vodními kapsami v atmosféře. Záběry ze slovenského radaru to děsivě precizním způsobem dokazují.

Ráno v 9:00 je nad Brnem čisto a klid. Jenže už v 10:40 se znovu formuje kruhový frekvenční vzorec kapsovité oblačnosti naplněné vodou. V čase 12:30 je nad Brnem znovu zformovaný terč naplněný vodou a seskupený podle radiových vln na jejich hranách. Všimněte si ostře oříznuté severozápadní strany této vodní bariéry. To není normální. Není to chyba meteo radaru, ani to není ořez mapy, omezený dosah, nic takového.

Přiblížený detail v 11:00 dne 24. 6. 2021

Když totiž přijde bouřková oblačnost, meteo radar ukazuje bouřkové srážky naprosto normálně i za hranu ořezu. V čase 21:10 bariéra opět mizí. Ale ve 22:30 se znovu formuje a v 02:10 přechází přes prostor bouřková fronta. V čase 10:30 znovu vidíme tvorbu kruhově soustředěné vodní hradby. Hradba mohutně houstne a sílí až do 18:30 večer, ve čtvrtek 24. 6. 2021. Následně přes vodou ve vzduchu nasycenou oblast prochází z jihozápadu mohutná bouře, které vygeneruje supercelu a následné ničivé tornádo.

Ostře oříznuté mraky jako nožem, produkt chemtrails anebo radiofrekvenční hradby?

Něco podobného naše čtenářka na radaru ještě v životě nezažila. Vodní kapsy symetricky uspořádané do radiofrekvenčního terče, to není jev přírody, to je projev technologického zařízení. Nejprve si řekneme něco o ořezu oblačnosti nožem. Tento jev je v posledních letech hlášen ze zemí celého světa. Mraky se najednou zastaví, jakoby na neviditelné hradbě a vytvoří ostře oříznutou oblačnou bariéru. Jejich vznik je dosud neznámý, na amerických médiích se hovoří o chemtrails, ale rovněž o radiofrekvenční bariéře zajišťované ze stacionární dráhy v rámci projektu Global Darkening.

Ovšem tohle, co jsme viděli na srážkovém radaru, to je úplně nová věc, a v podstatě důkaz o modifikaci počasí pomocí radiofrekvenčního zařízení. Nejstarší technologií tohoto typu je americký HAARP, ovšem toto zařízení je velmi zastaralé a s velmi špatnou přesností. Američané, Rusové i Čína již disponují moderními prostředky na ovlivňování atmosféry, přičemž jednoznačně Čína válcuje v této oblasti všechny ostatní.

Radiofrekvenční ořez oblačnosti v Texasu

Čína používá vlastní technologii na radiofrekvenční tvorbu srážkové oblačnosti, využívá k tomu několik satelitů, které z geostacionární dráhy zaměřují oblasti v Číně s cílem tvorby tzv. kapsové oblačnosti. Princip je jednoduchý. Radiofrekvenčně dojde k zahřívání atmosféry prostřednictvím kmitů kovových částic v atmosféře, které tam vynáší letadla provádějící celoplanetární chemtrailing.

Ze stacionární dráhy se poté tyto částice frekvenčně rozkmitají, čímž se lokálně zvýší bodová teplota a na povrchu částice zkondenzuje vzdušná vlhkost. A jelikož ve vzduchu je vždy dostatek vody, s výjimkou opravdu specifických oblastí nad planetou, tak zkrátka stačí zamířit ze satelitu radiofrekvenční dělo a dojde k vytvoření oblačností během pár minut. A jakou to má souvislost s Brnem? No, to je právě ta největší konspirace.

Čína disponuje už léta satelity na modifikace počasí, a podle zdrojů poskytuje služby těchto satelitů i jiným zemím na světě

Už před více jak rokem zaznělo v show Alexe Jonese, že Čína a její komunistická vláda poskytuje mnoha zemím světa služby svých satelitů na výpomoc s deštěm v důsledku globálních klimatických změn. Stát, který má problém s vodou, zaplatí Číně poplatek, která namíří své radiofrekvenční satelity tam, kde si zákazník přeje, aby pršelo. Jenže, vedlejší a nežádoucí jevy této technologie jsou nevyzpytatelné.

Čtvrtek, 24. 6. 2021 na Brněnsku těsně před vypuknutím tornáda, bublinová oblačnost

Tato technologie totiž neumí vyrábět klasickou poymorfní oblačnost, ale pouze radiofrekvenčně generované kapsy vodní oblačnosti, které fungují na principu mikrovlnné trouby. Nevznikají tak klasické mraky, ale podivné bubliny v oblačnosti. A náš čtenář z Brna nám dnes do redakce poslal bombu. Potvrzení této naší teorie. Vyfotil totiž včera večer v 18:00 hodin na Brněnsku naprosto neuvěřitelnou a děsivou oblačnost, která vypadala jako bubliny. Fotografie s děsivými záběry si vyhodnoťte sami.

Brno, 21. června 2021

A nyní divoká a konspirační teorie, k čemu včera mohlo dojít. Zdůrazňuji, že jde o spekulaci, pro kterou, kromě záběrů z meteo radaru a fotek bublinové oblačnosti, nemáme důkazy. Objednala si Česká republika v Číně služby čínského úřadu ministerstva národní bezpečnosti na modifikaci počasí na Jižní Moravě s cílem prevence katastrofálního sucha a podpoření častějších dešťů? To se asi nedozvíme, protože jak už uvedl Alex Jones, Čína tyto služby poskytuje v nejvyšším stupni utajení, ovšem pokud by to byla pravda, potom vzniklé tornádo bylo důsledkem neuváženého a doslova zpackaného použití čínského modifikátoru počasí ze stacionární dráhy.

Bublinová oblačnost jako důsledek mikrovlnného ohřevu ze stacionární orbity?

Paprsek radiofrekvenčního děla mohl být teoreticky namířen příliš dlouho, intenzivně, což vedlo ve čtvrtek večer k vysokému nasycení bublin vodou do takové míry, že při průchodu frontového systému z jihozápadu došlo k vytvoření supercely a následného tornáda. Místní obyvatelé nám dnes napsali do redakce, že před začátkem bouřky se jim v sudech na dešťovou vodou tvořili kruhy na hladině, jakoby v sudech rotovaly nějaké malé částice a vytvářely vodní kola, tedy typické kruhové vlny. To by ukazovalo znovu na radiofrekvenční louč ze stacionární dráhy, který rozkmitává mikroskopické kovové částice. Bohužel, obrazové video záběry jsme nedostali. Pokud zachytíte podivné jevy tohoto typu, nestačí nám jen o tom napsat, musíte to vyfotit, natočit, zdokumentovat. Všichni máte dnes telefony, tak je používejte a foťte.

Radiofrekvenční modifikace počasí ze satelitu na stacionární orbitě

Naše redakce by chtěla touto cestou vyjádřit hlubokou soustrast všem pozůstalým a rodinám po obětech včerejšího tornáda, které nikdy na Moravu nemělo přijít a takové úkazy nepatří do Střední Evropy, ale do prostoru Středozápadu v USA, kde jsou pro vzniky tornád přirozené podmínky díky vlhkosti vzduchu z Mexického zálivu a horkého vzduchu z amerických plání.

Všimněte si vodních bublin generovaných nahuštěně vedle sebe, Brno, 24. 6. 2021

Teorie naší redakce o použití orbitálního prostředku čínské provenience na zakázkové modifikování oblačnosti a deště pro potřeby suchem zužovaných zemí či lokalit na celém světě je pouze jednou z tzv. konspiračních teorií, k čemu mohlo dojít ve čtvrtek na jihu Moravy. Opíráme se o důkazy meteoradaru, o snímky nepřirozené bublinové oblačnosti, o informace o moderních prostředcích Číny na modifikace počasí. Uvidíme, jestli se najde nějaké normální vysvětlení, anebo jestli se naše teorie prohloubí, pokud nám svědci zašlou více fotografií, záběrů, nesrovnalostí a podivností ze čtvrtka v prostoru jižní Moravy.

Aktualizace 27. 06.2021

Podle některých čtenářů Aeronetu v diskusi je prý možné, že pravidelné kruhové vzorce kapsovité oblačnosti jsou ve skutečnosti vykreslovány vysokovýkonným meteorologickým radarovým vysílačem Skalky, který byl zprovozněn a modernizován v roce 2015 a nachází se přibližně ve středu terče kruhového podivného terčového obrazce, který zobrazuje aplikace iMeteo.sk. Podobný radar se dále podle všeho nachází na kótě Brdy, ale nikde jinde v Evropě tyto terčové radarové obrazce nejsou na meteorologických mapách ke spatření.

V České republice se podle webu Army.cz nachází dva meteorologické radary pod kontrolou a ve správě Českého hydrometeorologického ústavu: na kopci Praha v pohoří Brdy (střední Čechy) a na vrchu Skalka u Protivanova (střední Morava). Tyto dopplerovské radary mají mohutný impulzní výkon 250 – 300 kW, pracují na frekvenci 5,6 GHz a jejich antény mají průměr 4,2 m. Maximální dosah obou přístrojů je kolem 260 kilometrů.

Radar Skalky

Proč je tento efekt kruhových vln v podobě terče generován na mapě Evropy jenom na dvou meteo radarech v ČR, to není jasné. Ani německé, ani francouzské či americké meteo radary tyto terčové efekty takto jasně a viditelně nevykreslují. Stejně tak nevykreslují kapsovité body, ale pouze souvislá pole oblačnosti a vodních srážek. Pokud někdo víte, proč se dva české radary takto odlišují od ostatních ve světě, napište nám do redakce.

Nejen o této děsivé události budeme hovořit dnes od 19:15 hodin v pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme všechny aktuální události z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 56% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 4 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Šidlo
Návštěvník
Šidlo

Teď terč nad radarem Skalky

goj
Návštěvník
goj

pripomnelo mi to silenou unikatni , svym charakterem a silou bourku v Budapesti roku 2006. navedlo me to tehda na meteoradary a kruhovy signal v blizkosti byl, na J Morave. byl jsem si vedom HAARP , ale pan z CHMU asi o tom nic nevedel. prepis dole, jen jsem vzmayal moje jmeno

———- Původní zpráva ———-
Od: Ladislav Gaál
Komu:
Datum: 22. 8. 2006 15:35:34
Předmět: Re: dotaz k radaru z 20/8 10.00

Dobry den,

pan xxx, v tomto momente Vam neviem povedat, co je presnym dovodom
pozorovaneho javu. Urcite nejde o meteorologicky ukaz. Konzultoval som
to s kolegom technikom, ktory tiez nevedel najst exaktne vysvetlenie
javu. Podla neho je velmi pravdepodobne, ze sa nastala docasna porucha
na radaru, niekde v castiach, kde sa generuje signal, pretoze obrazok
naznacuje detekciu falosneho, ale SYNCHRONNEHO signalu.
Temu prediskutujeme a s urcitostou sa Vam este ozveme s vysvetlenim.
Dakujeme za Vas postreh, s pozdravom

Ladislav Gaal, meteorolog, CHMU
>
>
> ——– PĹŻvodnì zprĂĄva ——–
> PĹ?edmÄ?t: dotaz k radaru z 20/8 10.00
> Datum: Mon, 21 Aug 2006 14:56:48 +0200 (CEST)
> Od: xx

> Komu: wwwmaster@chmi.cz
>
>
>
> dobry den, neni mi jasne, co znamena ten zeleny prstenec nad moravou.
> muzete mi prosim sdelit, zda jde o artefakt, pripadne o co podle Vas
> jde, diky xxxx
>
>
>


============================
Ladislav Gaál, meteorologist
Radar Department – Libuš
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany
Czech Republic
Phone: +420 244 033 239
Email: ladislav.gaal@chmi.cz
============================

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

“Představte si zemětřesení, hurikány, sopečné výbuchy a tsunami. Nepotřebují moc vysvětlení. Země se třese, lidé umírají. Ale… věděli jste, že spousta těchto přírodních pohrom je vyvolávána uměle? Slyšeli jste o HAARPu?
Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum. Výzkumný program americké armády používaný k excitování ionosféry pomocí vysokofrekvenčních signálů? Tohle zásadním způsobem ovlivňuje počasí.

Dr. Michio Kaku: Než abychom dělali tanec na vyvolání deště, my fyzikové vysíláme lasery s biliony watty do oblohy, abychom ve skutečnosti vytvořili dešťové mraky a blesky. Vysíláním těchto laserů s biliony watty, kdy se rozloží elektrony a to vytvoří tzv. ionty, a tyto ionty se chovají jako semena, jako prachové částice, které tvoří déšť a dokonce blesky. CIA tohle v 60. letech použila k vytvoření monzunů během války ve Vietnamu k vyplavení Việt Cộngu. Říká se, že tyto vlády už desítky let experimentují s řízením počasí, ale nebylo to přesvědčivé… tentokrát do toho přinášíme fyzikální zákony, než abychom jen mávali rukama a něco zpívali. Teď ve skutečnosti používáme lasery pro záplavy, pro zemědělství, zemědělce, pro lidi, co plánují svatební oslavy, pro fotbalová utkání, cokoliv… Venkovní události, zemědělství, záplavy a i hurikány. To vše může být předmětem modifikace počasí.

„Ostatní se i věnují ekologickému terorismu, kdy mohou změnit klima, vyvolat zemětřesení a sopečné výbuchy na dálku za použití elektromagnetických vln. Existuje spousta geniálních lidí, kteří hledají způsoby, jakými mohou napáchat škody v ostatních národech. Je to reálné.” – William S. Cohen, ministr obrany, 28. duben 1997.

Dále. Depopulace skrze hladomor a sucho.

Tohle lze HAARPem také spustit. Když ovládáte počasí, ovládáte sklizeň plodin a zásoby vody. Vytvořte hlad a žízeň, a dostanete lidi přesně tam, kde chcete. Ve stavu nouze, zranitelnosti a vystrašení. Poté rychlá depopulace skrze epidemie a choroby. Například si vemte bubonický mor, černá smrt, který ve středověku zabil bůh ví kolik milionů lidí po celém světě. Jaký to krásný způsob, jak se jedním tahem zbavit milionů lidí. Nejsou třeba žádné zbraně a bomby. Prostě epidemie. ”

= VŠEM DOPORUČUJI NOVÝ DÍL “PÁD KABALY” viz: https://rumble.com/vj8x2p-kabala-ii-14.-st-ra-depopulace-jak-to-vypad-v-naich-ivotech.html

Mila
Návštěvník
Mila

Je to opravdu děsivé. Čtu o tom hodně z různých zdrojů, ČT neposlouchám
a noviny nečtu. Takže si ty informace ani nemělním, opravdu děsivé pravdy,
důkazy máme na dosah. Ale bez pravdy se žít kvalitně nedá.

Radd
Návštěvník
Radd

Ty kruhy tam nejsou původně. Původně jsou u plzně a pak se to za tři hodiny na tom serveru změní a dají se v ten stejný čas co byly u plzně na Brno takže jsou ty kruhy nad Brnem falsní mám to natočené na videu original versus ten falsní. Ty kruhy jsou původně u plzně zhruba oblast Velký čertuv naramek vždy ve chvíli když se nad prahu přiblíží bouřkový mrak ale pouze nad Prahou oni to vědí a vždy po třech hodinách to v tom záznamu změní a nechají na Brno dělají to schválně.Takže v tu dobu o které on píše byla bouře nad prahou tudíš ty kruhy nad Brnem s tornádem nesouvisí.ty kruhy se dělají ale jen před prahou a oni to vždy změní na brno po třech hodináh.Na tom druhym radaru bourky sice oblast nemění ale zase posouvají tu událost o tři hodiny dozadu.pokud někdo chce video můžu ho sem nějak vložit.Takže co se včera 29 odehrálo je na bouřky.cz ted od 18:00 do 21:00 a na tom sk radaru jeto od 21:00 ale zase s tema brněnskejma falsnima

Šidlo
Návštěvník
Šidlo

Teď jsou nad radarem Skalky

jezina
Návštěvník
jezina

Prdy, brdy jedou na plné koule, Skalka vypnuto – http://radar.bourky.cz/

Aja
Návštěvník
Aja

Mám stejný kruh na meteoradaru teď kousek od Plzně . Nikdy jsem to neviděla

jezina
Návštěvník
jezina

Tak dnes máme jedinečnou možnost uvidět k čemu všemu Skalka slouží. Ti, co předpověděli tornado na JM opět VARUJÍ – https://www.facebook.com/Po%C4%8Das%C3%AD-online-Morava-196956747004576/
a pohled na radary a na i-počasí, NIKDE ŽÁDNÉ VAROVÁNÍ !
https://mapy.in-pocasi.cz/ a sledujte SKALKU co vyrobí – http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_radar
https://www.imeteo.sk/iradar

VLK
Návštěvník
VLK

Na shmu uz par dni rovnaka situacia nad Moravou 🤔

karlos
Návštěvník
karlos

Zdravim občas jsou ty kruhy vidět i na čt.1 počasí, jedno je u brd druhé je vedle brna ale ne vždy jako by to někdo vypínal a zapínal čus.

Ma Uf
Návštěvník
Ma Uf

Otázka: pokud tornádo nebylo dílem přírody, ale člověka, může kdokoliv z obětí podat trestní oznámení na neznámého pachatele třeba za neúmyslně ublížení na zdraví s následkem smrti… Bude se to muset prošetřovat. Jasně, že soud bude umlčený a nezjistí se, zda to máme na triku my Češi nebo Číňané, EU nebo islamisté. To je jedno. Hlavní je, že se to bude šetřit, a pachatel si dá pozor. Pokud to způsobili Češi, budou použití hlásit předem, Čína nám už nikdy technologií nepůjčil EU a islamisté zjistí, že nejsme slabá kořist se kterou můžou manipulovat. Obětem to život nevrátí a přeživší budou mít nadále strach z každé bouřky, ale třeba se to už nebude opakovat… Co myslíte?

jezina
Návštěvník
jezina

Jednoznačně bych to vřele doporučovala, denně koukám na meteoradary co vyrábí !!!!
Korona už až tak nefunguje a nějak se ty ekonomiky musí zlikvidovat !
Vřele každému doporučuji pečlivě sledovat. Třeba dnes je na Seznamu varování pro celou čr, ale zatím není vidět, co by mělo hrozit až na to co pluje od Skalky