VIDEO: SPD vyslyšela výzvy Aeronetu, Tomio Okamura na tiskovce oznámil reformu neziskového...

VIDEO: SPD vyslyšela výzvy Aeronetu, Tomio Okamura na tiskovce oznámil reformu neziskového sektoru v ČR a kontrolu politických neziskovek podle vzoru z USA, Ruska a Izraele! Cizí kapitál ze zahraničí pro české neziskovky ohrožuje politické procesy v ČR, zaznělo konečně i na půdě sněmovny!

VIDEO: SPD vyslyšela výzvy Aeronetu, Tomio Okamura na tiskovce oznámil reformu neziskového sektoru v ČR a kontrolu politických neziskovek podle vzoru z USA, Ruska a Izraele! Cizí kapitál ze zahraničí pro české neziskovky ohrožuje politické procesy v ČR, zaznělo konečně i na půdě sněmovny!

Velkého pocitu zadostiučinění se mi dostalo včera, když jsem slyšel a viděl záznam tiskové konference SPD v Poslanecké sněmovně a projev Tomia Okamury k problematice financování českého neziskového sektoru. V několika posledních článcích na Aeronetu jsme publikovali informace o vlivu a prorůstání neziskového sektoru v ČR do procesů řízení české domácí a zahraniční politiky, přinesli jsme informace o tom, jak neziskovka Open Society Foundations ovlivňuje politické procesy v Evropském parlamentu [1] a jakým způsobem neziskový sektor v ČR zasahuje do vysoké politiky, ale i do školství, a to na všech úrovních, včetně mateřských škol. Apeloval jsem ve svých článcích bezpočetněkrát za poslední 4 roky na poslance, aby se touto hrozbou zabývali a jsem opravdu rád, že SPD plní své sliby a bude se touto problematikou konečně někdo zabývat. Včera jsme přinesli článek o tom, jak nezisková organizace PSSI z Prahy ve spolupráci s Bakalovými médii nejen očerňuje nezávislou alternativní žurnalistiku [2], ale výstupy a články této neziskovky a Bakalových médií přebírá už dokonce i CTHH a Ministerstvo vnitra, které těmito materiály indoktrinuje volební týmy prezidentských kandidátů.

Panelová diskuse Evropských hodnot pod záštitou německé mamutí nadace Konrad Adenauer Stiftung. Politická neziskovka v akci.

Tomio Okamura včera v poslanecké sněmovně na tiskové konferenci uvedl, že SPD přichystá komplexní novelu zákona o neziskovém sektoru, která zcela odstřihne od státních dotací všechny politické neziskovky v ČR, tzn. takové neziskové organizace, které se místo humanitární činnosti a pomoci starým lidem a dětem věnují politickém lobbingu. V tiskovce zazněl příklad neziskovky Romea, já bych spíše jako příklad uvedl Evropské hodnoty, ale hlavně neziskovku PSSI (The Prague Security Studies Institute), která dokonce nemá ani webové stránky v češtině, jenom v angličtině a je to největší příklad toho, jak funguje politická neziskovka financovaná zejména ze zahraničních zdrojů [3]. Opravdu jsem rád, že Tomio Okamura zopakoval to, co jsem už dříve psal ve svých článcích, že v USA, Rusku a v Izraeli mají jedny z nejtvrdších zákonů na regulaci neziskového sektoru, protože dobře vědí, jakou hrozbu neziskový sektor představuje pro každou demokracii na světě, pokud se NGO sektor začne věnovat politickému lobbingu, ale i vlivu na školství v dané zemi.

Reforma neziskového sektoru v ČR podle tvrdých pravidel z USA, Ruska a Izraele

Stejně tak s uspokojením kvituji názor Tomia Okamury, že kdo chce dělat politiku, ať si založí regulérní politickou stranu a uchází se o politický vliv skrze volené mandáty při demokratických volbách. Největší hrozba nevládního neziskového sektoru spočívá v samotném statutu takových organizací. Neziskovky nepodléhají regulacím financování, na rozdíl od politických stran. Neziskovky nejsou daňovými subjekty, své příjmy nemusí danit. Na rozdíl od politických stran nemusí nijak rozkrývat původ financování, nejsou omezeny ani rozsahem své neziskové, avšak otevřeně politické činnosti. Zatímco živnostník jako největší soumar dnešní doby musí předem uvést obor a rámec svého podnikání do veřejného registru a ještě si koupit EET kasu, neziskovka není nijak omezena rozsahem činnosti. Může se věnovat jak pomoci nemocným lidem, tak i otázkami mezinárodní politiky a dokonce i diplomacie. Něco takového je přitom v zemích jako právě USA nebo Izrael naprosto nemyslitelné.

Ukázka sponzorů jedné z přednášek, kterou organizovaly Evropské hodnoty.

Jak správně uvedl na tiskovce Tomio Okamura, jednotlivé dotační rámce ministerstev pro neziskový sektor jsou skryty a roztroušeny napříč mnoha a mnoha zákony, jsou dovedně ukryty pře zraky laického oka a odstřižení politických neziskovek od financování ze státního rozpočtu nenastane ze dne na den. Pokud můžeme SPD něco poradit, měli by se zaměřit na tzv. “rozpočtová určení jiného typu”, do kterých spadají právě dotace, příspěvky a sponzorské dary. Každé ministerstvo si určuje tuto kapitolu trochu jinak a právě z těchto zdrojů proudí finance pro politické neziskovky. Koncepčním řešením by byl zákon, který by explicitně vyjmul politické neziskovky z nárokového rámce pro příjem darů a financí od ministerstev. Pokud se někdo chce věnovat politice ve smyslu setkávání se a ovlivňování politiků, je třeba takovou situaci ošetřit jako v USA, subjekt se musí zaregistrovat jako “lobbista” a pokud přijímá peníze ze zahraničí, musí se zaregistrovat navíc jako “agent cizí mocnosti”. Takové subjekty jsou potom pod trvalou kontrolou kontrarozvědky a veškeré financování podléhá důsledné kontrole.

Co kdyby americká neziskovka sponzorovaná ruskou ambasádou ve Washingtonu uspořádala přednášku na půdě Kongresu?

Podle zákonů v USA musí lobbisté a agenti cizí mocnosti před komunikací s představiteli a volenými politiky v USA dopředu upozornit cílový subjekt, že jsou lobbisté nebo cizí agenti. Politik může potom schůzku odmítnout. Politik musí informovat svoji stranu nebo hnutí, že byl kontaktován lobbistou nebo agentem. Lobbisté v USA musí 1x za rok informovat ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security) o kompletním diáři svých lobbistických schůzek, datum, místo a čas, kdy ke schůzce došlo. V případě agentů cizí moci musí k reportům docházet každých 6 měsíců a agent musí navíc připojit i stručný popis obsahu schůzky, obvykle téma rozhovoru a délku schůzky. Ministerstvo poté prověřuje zpětně další aktivity politiků scházejících se s lobbisty a agenty a vyhodnocuje bezpečnostní hrozby, pokud se některý politik stýká moc často právě s registrovanými lobbisty nebo agenty cizí moci. Z tohoto systému alespoň vidíte, že v USA si nenechají rozvracet vnitřní stát cizími financemi pro neziskový sektor, např. financemi z Číny nebo z Ruska, nebo z jakékoliv jiné země.

Evropské hodnoty by podle měřítek amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost byly označeny v USA jako “agent cizí mocnosti”.

Nevládní organizace (NGO) a obecně neziskový sektor je v dnešní době deformován na lobbistické organizace bez jakékoliv kontroly. Absurdita situace jde dokonce tak daleko, že např. Evropské hodnoty pořádají lobbistické přednášky přímo na půdě poslanecké sněmovny a nikdo se nad tím ani na okamžik nepozastaví. Řeknu jeden příklad: Dovedete si představit, že by nějaká americká neziskovka, která má v patičce svého webu na internetu logo ruské ambasády, od které dostává každý rok příspěvky, že by taková neziskovka uspořádala přednášku na půdě amerického kongresu? Dovedete si to představit? Já rozhodně ne. To je absurdní představa, že? No, ale bohužel, v České republice se to v obráceném gardu děje pravidelně, neziskovky, které mají v seznamech svých dárců loga cizích ambasád, nejen té americké, pořádají přednášky přímo v českém parlamentu. Pokud se nad tímto politici nezamyslí, že je něco špatně v takovém přístupu, tak do té doby se těžko dočkáme nějaké systémové změny.

Konečně se začíná nahlas hovořit o prorůstání neziskového sektoru do politických procesů v ČR i na půdě sněmovny

Pro mně je velmi dobrým signálem fakt, že SPD a Tomio Okamura sleduje a čte alternativu, že čerpá od nás informace o problematice a hrozbách vlivu politických neziskovek na chod české politiky, že se nebojí o těchto věcech hovořit na tiskových konferencích a že se zasazuje o to, aby došlo ke změně v oblasti neziskového sektoru v ČR. Rozvracení země a národa probíhá ovšem nejen na úrovni politiky, ale i ve školství. Za posledních 20 let se nasáčkovalo do českého vzdělávacího systému pod záštitou MŠMT tolik zahraničních neziskových subjektů, že z toho jde jednomu až hlava kolem. Zdaleka nejde jenom o Norské fondy, které prosazují programy LGBT, homoagendy a pre-pubescentní sexuality v českých školách, ale jsou to i desítky dalších neziskovek, které vozí do českých škol multikulti programy a propagace islámu, islámské kultury, muslimského oblékání atd.

George Soros, největší sponzor a provozovatel neziskových projektů v Evropě.

Stejně tak je obrovským problémem inkluze, kdy jsou slučovány zdravé děti s dětmi mentálně postiženými a sociálně neadaptovanými. Tento zvrácený systém má za úkol snížit laťku vzdělání formou podvázáním vnitřní kompetice ve třídě. Zatímco v normální třídě je kompetice tažená ze shora tím, kdo bude nejlepší, v inkluzivní třídě je kompetice tlačena zezdola tím, jak rychle zvládne látku nejpomalejší žák ve třídě, ve spolupráci s asistentem. Jaký brutální dopad to má na vzdělání, to si dovedete představit. Jenže stejně tak neziskový sektor působí i na starší žáky, a to zejména na českých gymnáziích, kde působí neziskový sektor vůbec nejaktivněji. Není potom divu, že studenti z těchto škol podporují migraci, uprchlíky a mají pomalu kladnější vztah k islámu než k vlastnímu národu. Neuvěřitelnou perlou je potom situace, kdy do takových gymnázií potom jezdí bývalý agent StB, dnes europoslanec, a vykládá gymnazistům o hrozbě Ruska, článek jsme přinesli zde. Je potřeba nejen regulovat neziskový sektor, ale připravit i reformu školského zákona, která by zcela a úplně zakázala politiku a indoktrinaci českého školství, včetně propagace světonázorů, tj. propagaci LGBT, homoagendy, migrace, multikulti, Islámu a politické agitace.

Milí čtenáři, po celý rok jsme Vám přinášeli (a do konce roku ještě přineseme) články, analýzy, komentáře, titulkovaná videa a pravidelné páteční pořady na rádiích. Naší prací jsme pomohli otevřít oči stovkám tisíc občanů v České republice, pomohli jsme odkrýt desítky kauz, které by jinak zůstaly skryty a bez zájmu médií. Pokud se vám líbí naše práce za uplynulý rok, pokud chodíte rádi na Aeronet a pokud chcete, abychom pokračovali v naší práci, přispějte prosím jakoukoliv částkou na provoz našeho projektu na naší obvyklé darovací stránce zde. Ježíšek bude určitě rád, když díky Vám bude moci něco nadělit i našemu serveru, abychom Vám i po Novém roce mohli přinášet aktuální informace a nové kauzy. Děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Bohuška
Návštěvník
Bohuška

Pevně jsem přesvědčená,že Bůh v českém národě chce obnovit lásku k pravdě. Český národ není ateistický,jak se s oblibou říká. Křesťanství tu zapustilo hluboké kořeny víry skrze Jana Amose Komenského,Jana Husa, Moravské bratry,kteří šli až na sám konec země,kázali evangelium v Americe,Gronskui Africe,kde jsou dodnes misie Mor. Bratří! Lidi! Bůh žije a čeká,až k Němu začnou lidé volat. Nebo si myslíte,že Ježíš Kristus položil život na kříži nadarmo?

Petr
Návštěvník
Petr

VK na hrad

AlexZZ
Návštěvník
AlexZZ

Oooo velky Aeronete, politici te vyslyseli. Ty jediny jsi prostrednikem mezi lidem a vladou, jako je cirkev prostrednikem mezi lidem a Bohem. To je blbost co? Jako ten titulek.

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

No, když to porovnáš s církví, tak to opravdu vypadá ” jako do nebe volající pitomost”, “vo tom žádná.” 🙂

Ale, že máme politiky, kteří by bez ” nápovědi” byli zcela ztracení je rovněž fakt! ” Vo tom žádná”. 🙂

A zdejší web ( VK, Pozorovatelka a admin ) jsou opravdu jediní, které se dá číst a kteří píšou tak, jako nikdo jiný na českém internetu, takže dobře, jinak bych neztrácel svůj čas ” – vo tom žádná”

No a VK a i Pozorovatelka o neziskovkách píšou už roky, takže i titulek má své = ” vo tom žádná”. 🙂

Takže?

Ale chápu, co jsi chtěl napsat a proč ne, že ano… 🙂

Klasik neklasický
Návštěvník
Klasik neklasický

A je to zase vše jak na kolovrátku. Prosadili jsme nové tváře v domnění, že splní to, co slibovali před volbami ( a že toho zase nesplnitelného nabulíkovali lidem ! ) a už se jede podle bývalých notiček a někdy ještě hůře. ODVAHA říkat pravdu ! Dávky potřebným, ne parazitům ! S trestaným BABIŠEM nikdy ! NATO NE ! A výsledek, Okamura se Staníkem brání vlastní hrudí, aby se k těm jeho novým papalášům nikdo ani nepřiblížil a neztrapnili se jako Rozner ! Proč nechce vysvětlit, kdo je Kohoutek – lichvář, kdo je Volný – parazit s byty v Božkové ulici v Ostravě, kdo je paní která viděla stádo utíkajících muslimů s autobusu…a můžu pokračovat do večera. To je To, co jste chtěli ? Proč nepíšete i o tomhle, nebo ještě pořád oslavujete ? Tak to jste jako alternativa skončili a teď už budete jenom ti PRESSTITUTI, jak všechny nepohodlné Okamura tituluje. Teď pro změnu z druhé strany ?

Klasik neklasický
Návštěvník
Klasik neklasický

A je to tady ! SPD odhlasovala rozpočet i prachami pro neziskovky ! Tak milý Aeronete, co ty na to ? Stačilo pár dní a už se nám ten Okamura odkopává…..a budu čekat na vysvětlení od AENEWS…..

M.C.
Návštěvník
M.C.

„Když jsem před lety četl, že následkem globálního oteplování mohou Evropu zaplavit invazivní subtropické druhy, měl jsem za to, že jde o rostliny.“
– Miloš Zeman

konzerva
Návštěvník
konzerva
Martin
Návštěvník
Martin

A dále tito agenti vytlacuji ty, kdo chtějí opravdu někomu pomoct. 1/ laici dávají peníze dobře propagovanym agentum 2/ založit reálnou neziskovku, třeba pro vozíčkáře, je neunosne drahé!

PřerovskéStrojírny
Návštěvník
PřerovskéStrojírny

Uprchlíci vítejte aneb Kdo zaplatí účet ?
Paradox situace. Jak kapitalisté během konjunktury poptávají ekonomické imigranty a jak je během krize odhodí. Agentury jenž imigranty importují zkrachují, majitelé těchto agentur jsou nedohledatelní, nikdo za nic nezodpovídá. Státe postarej se! Občane zaplať !!!

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=uumOU0BrBOc

Fedor
Návštěvník
Fedor
paradoks
Návštěvník
paradoks

Chtějí vyplenit Německo a potom okolí. A to není legrace.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Kulomety-to-bylo-a-je-reseni-Vypleni-Nemecko-a-pak-okoli-odmita-Stepan-Kotrba-slova-ze-mame-na-rukou-krev-Nova-fakta-o-migraci-z-Afriky-516210

Ve státech V4 by se mělo začít otevřeně hovořit o užší spolupráci s Ruskou federací.

Vandas
Návštěvník
Vandas

Kdepak,fico zradil v4, potaji jednal s makrelou, pry jednal o jadru, o protekci!

velitel
Návštěvník
velitel

Okamura je schopny podnikatel a jeho podnikatelsky plan s nazvem VOLBY mu hezky vysel. Stacilo vybrat par temat, ktera lid trapi, a zisk byl zarucen. Nevadi, ze nektera jsou nerealizovatelna-vzdyt penize se sypou a ovecky jeste tleskaji.

Iva
Návštěvník
Iva

Takže radíte vykašlat se na témata, která lidi trápí, že ano?
Nezlobte se, ale Vám rozhodně tleskat nebudu!!!!!!!!!

velitel
Návštěvník
velitel

Nevim, kde jste vycetla nejakou mou radu. Jen jsem popsal jeho populismus. Neco delat bude, ale jeho prioritou jsou prachy.

MIKES
Návštěvník
MIKES

Shouting removed. Psaní celých vět kapitálkami není v diskusi povoleno. Viz. pravidla pro komentáře.

M.C.
Návštěvník
M.C.

To vidíte hodně jednoduše. Nicméně pořád zůstává otázka, proč se tématy, která lidi trápí, nezabývaly jiné politické strany už dříve a neřešily je. Naopak minulá vláda ještě v posledních dnes svého působení dělala všechno proto, aby Českou republiku zatáhla hlouběji do bruselských sr- pardon, exkrementů.
Proč musel přijít až Okamura v situaci, kdy je už pomalu pozdě?

smrt
Návštěvník
smrt

Když člověk vidí ty odporné “neziskovkářské” židovské držky,je mu minimálně blujno.Všichni do jednoho sajrajta zralí na provaz.

Vlastimil Čech
Návštěvník
Vlastimil Čech

Přesně, vzal jste mi to z pusy. Čím to, že se jejich špatnost projevuje i na povrchu?

M.C.
Návštěvník
M.C.

Na to je takové přísloví:
Každý se s nějakým obličejem narodíme, ale po třicítce si už za svůj ksicht každý může sám.

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

M.C. To přísloví se mi líbí a je celkem pravdivé!

Zenoví Mistři ale doporučují: ” Najděte svou tvář, kterou jste měli před narozením a nebo najděte svou tvář, kterou budete mít po tak zvané smrti… – to je vaše pravá tvář!”

Problem ale je, že lidé věří ” jen tomu, co vidí svým zrakem a to jen ” tam venku”, a ani netuší, že existuje i vnitřní zrak…” 🙂