VIDEO: Šokovaný strýc zjistil, že jeho neteři drží na rameni magnetový obrázek...

VIDEO: Šokovaný strýc zjistil, že jeho neteři drží na rameni magnetový obrázek z lednice přesně v místě vpichu po tetravakcíně Boostrix od firmy GlaxoSmithKline, nikde jinde na rukách neteře obrázek nedržel! Obsahují vakcíny technologii SPION, která využívá zapouzdřené magnetické nanočástice oxidů železa pro zlepšení funkčnosti DNA a RNA vakcín, jak uvádí vědecká studie v případě vakcíny proti malárii? Jenže, tetra a hexa vakcíny pro děti přece nemají mít technologii mRNA pro rekombinace proteinů! Proč BBC lže a tvrdí, že magnetky drží lidem na rameni díky mastnotě a potu, když videa to jasně vyvrací?

VIDEO: Šokovaný strýc zjistil, že jeho neteři drží na rameni magnetový obrázek z lednice přesně v místě vpichu po tetravakcíně Boostrix od firmy GlaxoSmithKline, nikde jinde na rukách neteře obrázek nedržel! Obsahují vakcíny technologii SPION, která využívá zapouzdřené magnetické nanočástice oxidů železa pro zlepšení funkčnosti DNA a RNA vakcín, jak uvádí vědecká studie v případě vakcíny proti malárii? Jenže, tetra a hexa vakcíny pro děti přece nemají mít technologii mRNA pro rekombinace proteinů! Proč BBC lže a tvrdí, že magnetky drží lidem na rameni díky mastnotě a potu, když videa to jasně vyvrací?

Náš páteční článek o dvou mužích z Česka, kteří natočili video [1] se školní magnetkou na rameni, vyvolal ohromnou odezvu a lidé zaplavili naši redakci potvrzeními o tom, že i jim drží na ramenech po očkování magnety, přičemž nikdo z lékařů jim nedokáže tento fenomén vysvětlit. Naše čtenářka z Brna se kvůli tomuto jevu dokonce objednala u své obvodní lékařky na přezkum tohoto jevu.

Ani její lékařce není nic známo o tom, že by ve vakcínách proti Covid-19 měly být ferromagnetické látky, nebo že by vakcíny v místě vpichu měly kumulovat a shlukovat vysoké objemy železa z krevního řečiště. Před týdnem britská televize BBC odvysílala dezinformační reportáž [2], která si vzala za úkol tento fenomén vyvrátit a zesměšnit. Podle pozvaného odborníka prý magnetky drží na rameni díky mastnotě lidské kůže, že prý to je úplně normální, když přitlačíte na tělo minci, zůstane tam viset, protože mastný pot ji přilepí.

Magneto pohlednice z ledničky drží na rameni 5-leté dívky

Tohle nehorázné a lživé tvrzení BBC pouze potvrzuje úpadek kdysi slavné vysílací stanice, která byla etalonem kvalitního zpravodajství, protože dnes už je to pouze islamizační a dezinformační vysílačka na úrovni CNN. Videa svědků totiž jasně ukazují, že nikdo nic nelepí na mastný a zpocený hrudník nebo na zpocená záda, kde se přilepí úplně lecos, ale na rameno, kde žádný pot a mastnota není. A jak je možné na videích odpozorovat, nedochází k žádnému přitlačování, ale pouze k lehkému přiložení dvěma prsty. Přitom je potřeba zdůraznit, že nikde jinde magnetky nedrží na ruce, pouze na rameni v místě vpichu po vakcíně. Na druhé ruce a na druhém rameni prostě magnetky nedrží.

VIDEO: Pětileté dívce visela na rameni pohlednice v místě po vpichu tetravakcíny a strýc jen nevěřícně kroutil hlavou

Tento fenomén zaujal celou řadu našich čtenářů a jeden z nich se rozhodl, že experiment vyzkouší na své nezletilé neteři, která byla v dubnu očkována tetravakcínou Boostrix proti 4 nemocem, proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně. Celá rodina si totiž přečetla náš páteční článek a strýc dívky tedy sebral z lednice magnetkovou pohlednici a zkusil obrázek přiložit na rameno neteře v místě vpichu tetravakcíny Boostrix. A jediné, co v úžasu zaznělo, bylo: “To není možné!” Obrázek se po lehkém přiložení a přiblížení k rameni přisál a přichytil!

Natočené video je dosud nejlepším důkazem, který jsme do redakce dostali. Náš čtenář přikládal magnetový obrázek na rameno neteře prokazatelně bez tlačení na ruku, aby se něco někde přilepilo, pouze jemně a dvěma prsty přibližoval pohlednici k rameni neteře. Následně i z boku natočil záběr, jak obrázek na rameni visí. Dokonce je možné ve videu spatřit okamžik, kdy se obrázek jakoby sám přitáhne k rameni a zůstane viset. Náš čtenář během těchto pokusů na neteři jenom nevěřícně opakuje, že to není možné, co právě vidí. Ale ano, je to možné a je to naprostá a tvrdá realita. Pojďme si nejprve ocitovat email našeho čtenáře.

Opět Vás zdravím do redakce a zvláště pana V.K.

Již dříve jsem zaregistroval na internetu videa jak lidem po očkování drží na místě vpichu magnetka z lednice, ale dostal mne Váš poslední článek na Aeronetu. Jenže to nebylo nic proti tomu co jsme zjistili doma!

O víkendu se pravidelně u nás schází celá rodina, stejně jako dnes. Při kávě přišla řeč i na ony magnetky a článek pana V.K.. Sestra mi povídá, že moje pětiletá neteř byla na konci dubna očkována a že to můžeme ze srandy zkusit. Otočím se, sundám z lednice magnetku a přišel naprostý ŠOK! Magnetka reaguje v místě v pichu, je cítit jak ji tam něco přitahuje a na ruce perfektně drží !!! Samozřejmě na druhé ruce ani jinde na těle magnetka nedrží. Vyzkoušeli jsme asi tři různé magnetky a u všech stejný výsledek. Přikládám video jako důkaz.

Pětiletá neteř byla očkována cca před měsícem látkou “Boostrix” (combo záškrt, dávivý kašel, tetan). Co to proboha píchají do našich dětí? S hrůzou nás napadá myšlenka, že asi nebude podstatný rozdíl o jakou vakcínu se dnes jedná… Není si totiž nikde možnost ověřit co ve skutečnosti vakcína obsahuje. Upřímně řečeno vypadá stejně jako ta v těch covidových očko-centrech, jen jako laik vidím že má jiný obal, to je vše. Při vyhledání informací o výrobci na internetu se jako první dozvídám, že spadá také pod nadaci Billa & Melindy Gatesových stejně jako ty na covid.

Vakcinační teror se před ničím nezastaví a od roku 2020 nelze věřit asi žádné vakcíně, v Total Control bude stejně jedno jakou od Gatese dostaneme ! Pokud uznáte za vhodné můžete mail i videa zveřejnit, jen prosím o anonymitu.

Při zveřejnění, bych rád tímto poprosil ostatní čtenáře Aeronetu, aby nečekali s otestováním magnetky až budou mít nějakého známého naočkovaného proti covidu, ale aby testovali jakékoliv očkování. Zvláště je prosím, aby věnovali pozornost u očkování našich dětí. Mylně si totiž myslíme, že přece našim dětem by neubližovali. Možná je to naopak. Sdílejte informace mezi sebou, šiřte je dál – čím víc se nás probudí, tím to s námi budou mít těžší.

S pozdravem R.

Vědecký článek z roku 2011 představil technologii SPION na vyřešení problému krátké trvanlivosti DNA a RNA vakcín nahrazením biologických nosičů umělými nano-pouzdry s magnetickým jádrem a křemíkovým izolačním potahem

V místě vpichu po tetravakcíně Boostrix je vykazována silná magnetická odezva z ruky neteře, odezva je dostatečně silná na to, že udrží na rameni i poměrně těžkou pohlednici s pogumovanou zadní stranou, která obsahuje drcený magnetický prášek. Toto opravdu je bizarní jev, který vyvolává doslova úžas, ale i značné obavy. Nejprve si něco řekneme o vakcíně Boostrix, o výrobci a o nadaci Billa a Melindy Gatesových. Výrobce vakcíny Boostrix [3], britská nadnárodní farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK), uzavřel v roce 2013 partnerství [4] s nadací Billa a Melindy Gatesových s cílem financování výzkumu vyšší termostability vakcín, aby se nemusely aktivně chladit pro zachování svých vlastností.

Záběr z boku

Nadace zafinancovala GSK grant ve výši 1,8 milionu USD na zlepšení termické stability vakcín, především těch proti malárii. A tady se nám začínají spojovat nitky vedoucí k současnému jevu magnetických projevů vakcín. V roce 2011 byl publikován vědecký článek [5] s názvem Superparamagnetic Nanoparticles for Effective Delivery of Malaria DNA Vaccine, tedy v překladu Superparamagnetické nanočástice pro účinné podávání DNA vakcíny proti malárii. Dokument popisuje technologii SPION (Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles), což je technologie nano-pouzder kulového tvaru o velikosti 5 až 60 nm, která jsou vyrobena z oxidu křemičitého, Dextranu, případně z dalších látek. Uvnitř pouzder jsou částice oxidu železnato-železitého Fe3O4 a spolu s nimi jsou v pouzdře i hydrofobní látky.

Prodloužení trvanlivosti vakcín za cenu toho, že z lidí se stanou živé chodící kondenzátory reagující na elektromagnetická pole a vysokofrekvenční vlnění?

Tato umělá nano-pouzdra simulují náhradu proteinového těla s výčnělky. K čemu to je? K zachování časově neomezené trvanlivosti vakcín. Tato nano-pouzdra umožňují na svůj povrch vázat DNA, siRNA a mRNA proteiny, včetně vazby antigenů, a plně tak nahrazují živé, resp. umrtvené virové částice ze zvířat, které podléhají biologickému rozkladu při vyšších teplotách skladování vakcín, takže odpadají problémy s chlazením a s přepravou od výrobce ke spotřebiteli. Vedlejším projevem SPION technologie je ale zanášení oxidů železa v zapouzdřených kapslích, které mají neznámý poločas rozpadu. Léky či vakcíny potom mohou být součástí tohoto pouzdra spolu s ferromagnetickým materiálem.

Technologie SPION

Oxid železnato-železitý je jednou z nejvíce ferromagnetických látek na této planetě, takže koncentrace těchto nano-pouzder v místě vpichu po vakcíně opravdu může reaktancí pouzder naplněných ferromagnetickými oxidy vyvolat sílu, která v magnetickém poli udrží na rameni školní magnetku, pohlednici z lednice apod. Tato vědecká studie z roku 2011 to zcela prokazatelně potvrzuje, technologie SPION není žádný hoax, ale je to prostředek na prodloužení trvanlivosti vakcín tím, že se nahradí biologické a degradující nosiče ve vakcíně stabilními nano-aparáty, které nahradí původní proteinové pouzdro kulovou schránkou potaženou křemíkem a vyplněnou superparamgnetickým materiálem.

Průřez nano-pouzdrem SPION

Funkcí jádra je polarizace a přichycení genů, antigenů, DNA a RNA na povrchu dutého kulového nano-pouzdra. Technologie SPION může být použita pro dopravu léků přímo do orgánů, kde se pouzdro otevře a vypustí léčivo. Může být použita i k opačné funkci, k zachytávání bakterií a toxinů na povrchu nano-pouzdra. Ale pro účely očkování je funkce odlišná, pouzdra mají za úkol nahradit původně biologický proteinový nosič, který vlivem tepla podléhá degradaci.

Nano-pouzdra získají vlastnosti jako planetární dipól a kondenzátor v jednom, ale při poškození pouzdra to může být ještě horší

Je tudíž naprosto logické, že tato technologie nebude omezena jen na vakcíny proti Covid-19, ale farma společnosti se budou snažit používat SPION technologii na všechny klasické a běžné vakcíny s cílem zásadního prodloužení trvanlivosti a účinku vakcín, ovšem za cenu dosud neprozkoumaného rizika, co po několika letech způsobí tato pouzdra v lidských tělech, protože čím častěji budou lidé očkováni, tím vice superparamagnetických pouzder do sebe lidé dostanou. Oxidy na bázi oxidů železa mají obrovskou magnetickou reaktanci nejen v magnetickém, ale i v elektromagnetickém poli.

K čemu všemu lze SPION technologii používat

Tato pouzdra mohou reagovat na elektromagnetické vlnění v okolí, v blízkostí vysílačů, mobilních věží, v blízkosti WIFI signálů, protože tato pouzdra se budou polarizovat a jelikož křemíková vrstva pouzdra je izolant, zatímco uvnitř pouzdra je ferromagnetický oxid, vznikne tím pádem dipól s charakterem kulového kondenzátoru a severní a jižní polokoule této kulové nano-částice, přičemž na povrchu koule dojde k nahromadění elektrického náboje, i když velmi nepatrného.

Ferromagnetické nano-aparáty v mozku mohou představovat vysoké riziko pro člověka

Daleko větší hrozbou je však poškození křemičitého obalu nano-pouzdra a proniknutí obsahu pouzdra do lidského těla. Ferromagnetické oxidy mohou především v lidském mozku napáchat škody v neurální síti neocortexu, a to právě kvůli elektromagnetické reaktanci, kdy tyto oxidy mohou zkratovat neurální dráhy v mozku. A to je ještě ten lepší případ. V horším případě se z těchto nano-pouzder může uvolnit něco, o čem ani nevíme, že by tam mělo být. Minimálně v lidském mozku mohou tyto izolační vrstvou potažené ferromagnetické nosiče fungovat jako polarizační přepínače neurálních drah.

Detail vpichu po očkování na rameně neteře našeho čtenáře

V případě vystavení elektromagnetickému vlnění o určité frekvenci dojde ke zkratu, lépe řečeno k vybití nabitého kulového kondenzátoru. V závislosti na umístění nano-částice v mozku potom dojde k vyvolání mikroelektrického impulsu v neurálních drahách, který člověk nijak nedokáže ovládat. Není dosud jasné, kolik farma firem používá nano-technologie tohoto typu pro své vakcíny, ale ve chvíli, kdy vám na rameni drží magnety, se dá zodpovědně říct, že ta technologie už je tady a je nasazená v reálné praxi. A stanice jako BBC mají ještě tu nehoráznou drzost, že se těmto faktům vysmívají.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 78% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá poslední den. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Noname
Návštěvník
Noname

Důvod magnetizace:

Zed by mohlo být nastíněno, proč magnetizují vakcíny (i když se článek vztahuje na testování). A

Le stejně si myslím, že se úplnou pravdu jen tak lehce nedozvíme:

PŘEVZATO:
Ja myslim ze vsichni byli spatne informovani. Nasel sem stary clanek ceske televize a uz je mi jasnejsi proc ockovanym drzi magnet na ruce. Myslim ze nase poznatky byli zneuzity vyrobci zapadnich vakcin a ze opravdu jde o ovlivneni lidi k vyssim zajmum a jejich budoucimu ovladnuti. Dobry umysl byl zneuzit a 5G ma opravdu souvislost ne k sireni covid-19, ale spis k ovladani naockovanych. Vysvetluje to proc naockovanym vzrusta jejich elektromagneticka frekvence. Ta technologie uz existuje.
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3105029-magneticke-nanokulicky-z-olomouce-budou-pomahat-pri-testovani-na-koronavirus

nin wang
Návštěvník
nin wang
Arnoštovics
Návštěvník
Arnoštovics

Zdravím chtel bych všem doporučit film z roku2014 s českym názvem “Dárce” v originálu “The Giver” Po zhlednutí jsem zustal dosti udivenej ve špatném ale hlavne i v dobrem slova smyslu💔 Jsem si jist že vám ten film určite “napoví” jak “postupovat”💔 Když “to” tám máte,budete “to” cítit…🤝

Azor
Návštěvník
Azor

Zde je možná lepší video s neodymovým magnetem:

http://www.nwoo.org/2021/05/31/vsichni-ockovani-jsou-nebezpecni-pro-neockovane-protoze-vakciny-jsou-prenosne-a-mohou-je-nakazit-to-je-ta-skutecna-pandemie/?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Myslím že trocha silikonu by ten magnet udržela na ruce. 🤔
Je jasné, že očkování proti vybájenému tsovydu devatenáct je jasná hloupost, kterou dobrovolně určitě nespáchám.

Spytihněv2
Návštěvník
Spytihněv2

Prosím přispějte na provoz AE News!

Spoytihněv2
Návštěvník
Spoytihněv2

Prosím Vás přispějte na provoz AE News!

Armica
Návštěvník
Armica

Nanotechnologie má jedno malé nebezpečí. Tedy jak tam ve videi říkají, hacker by mohl převzít do rukou vaše vnitřní nanotechnologická zařízení, požadovat výkupné se smrtelnými následky a pokud by jste nebyli schopni zaplatit, snadno by ten hacker či ramsomwarer obrátit vaše vlastní tělo proti vám….. Ale jinak, nanobiologiie je opravdu super věc. Vše ve vás bude pod dobrou kontrolou. No, nekupte to ! Musí to být skvělý pocit, být propojený s počítači při takové vyhlídce bezpečnosti ! Aneb, nebudete nic vlastnit a budete šťastni ! ( že vás hacker nedorazil a spokojil se s vašim barákem 🙁 ) Tu nám to už před rokem řekli dost jasně . V záblesku je možné spatřit slůvko “Mitigating” Že by se nám ten obrejlený pán chtěl i trochu podepsat ? (2:39)
https://www.youtube.com/watch?v=nsGvcejqzb4

hajzlpapír EU
Návštěvník
hajzlpapír EU
Jaryn
Návštěvník
Jaryn

hajzlpapír EU
jak praví Vyvadil. Zakázat téhle vlastizrádné kreatůře vstup na území česka , prohlási za
nežádoucí osobu a zbavit ji čekého občanství , terém dělá jen ostudu. A to nejen svými blbými nápady proti vlastnímu lidu , ale i svým otřesným vzhledem. Jak si může někdo vytvořit na hlavě z vlasů takovou debilní přilbu kolem toho ksichtu ja měsíček v úplňku? Vypadá jak přestárlé páže krále Václava.

Kulíšek nejmenší
Návštěvník
Kulíšek nejmenší

Svět podle Jourové 2023:
“Pokud se prokáže, že nějaká platforma neučinila opatření proti dezinformacím, bude jí hrozit sankce – až do výše šesti procent ročního obratu.”
Hurá! ČT by přišla o 6% svého obratu!

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Prej nepoustet peníze hlavním pachatelům dezinformaci a nechat je vyhladovet, neuvěřitelné, otáčení. Hlavními pachateli dezinformaci a manipulaci jsou mainstremova média, jenže ta vlastní páníčkové Jourove. To je neskutečné taková bezcharakterni lůza. Ho*no zbavit se první těch za oponou, první se zbavit té obrovské armády zmrdu co jim slouží.

rosi -SPR
Návštěvník
rosi -SPR

Už je dost toho co tu ti parchanti jenž vládnou naši zemi provedly.Je na čase aby se mlčící většina zvedla ze židlý a řekla dost.Toho to se bojí a rozeštvávají společnost.PŘÍKLADŮ JE DOST.jak vím ůstava a deklarace práv a svobod jde do kopru.Stačí se podívat do rozhodnutí US ,Je načase se postavit proti všem jenž tohleto neuznávají a mají plnou hubu demokracie a ttd.Jinak nás nic dobrého nečeká .Za vším hledejme peníze a moc .Pak možná najdem odpovědi .Proč a nač .Taková krásná slova .Každý jenž má jiný názor hod po mě kamenem ,Aspon budu vidět kdo je přítel a kdo nepřítel.