VIDEO: Slovensko zavede nový trestný čin šíření nepravdivé informace, oznámila ministryně spravedlnosti...

VIDEO: Slovensko zavede nový trestný čin šíření nepravdivé informace, oznámila ministryně spravedlnosti na tiskové konferenci! Lidem bude hrozit za šíření jiného názoru na Covid-19 nebo za varování před očkováním až 10 let za mřížemi! Kdo ale bude na Slovensku určovat, co je a není pravda? Ministerstvo pravdy anebo spřátelená liberální média? Anebo tisková oddělení farmaceutických firem? Podle právníka přijetím zákona poruší Slovensko Lisabonskou smlouvu v otázce Charty základních práv, protože článek 11 Charty garantuje občanům zemí EU svobodu vyjadřování a šíření informací bez výhrad!

VIDEO: Slovensko zavede nový trestný čin šíření nepravdivé informace, oznámila ministryně spravedlnosti na tiskové konferenci! Lidem bude hrozit za šíření jiného názoru na Covid-19 nebo za varování před očkováním až 10 let za mřížemi! Kdo ale bude na Slovensku určovat, co je a není pravda? Ministerstvo pravdy anebo spřátelená liberální média? Anebo tisková oddělení farmaceutických firem? Podle právníka přijetím zákona poruší Slovensko Lisabonskou smlouvu v otázce Charty základních práv, protože článek 11 Charty garantuje občanům zemí EU svobodu vyjadřování a šíření informací bez výhrad!

Slovensko se pomalu ale jistě transformuje do totalitního státu australského střihu. Naše redakce byla dnes slovenskými čtenáři upozorněna na šokující vystoupení slovenské ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové, která na tiskové konferenci k novelizaci Trestního zákona SR uvedla, že její resort připravil paragraf o úplně novém trestném činu nazvaném “Šíření nepravdivé informace” a podle rozsahu a dopadu této informace bude Slovákům hrozit až 10 let za mřížemi [1]. Ministryně uvedla na tiskové konferenci, že v současné době se šíří dezinformace a bludy proti očkování, které sabotují snahu slovenské vlády o naočkování co největšího počtu obyvatelstva. Podle názoru našeho právníka se slovenská vláda snaží kriminalizovat a umlčet mohutný občanský odpor na Slovensku proti očkování.

Doslova se tak bude jednat o účelový zákon na umlčení slovenských občanů, kteří z jakéhokoliv důvodu nesouhlasí s očkováním a na sociálních sítích vyjadřují své názory a pocity. Po zavedení tohoto zákona bude vysoce nebezpečné a rizikové pro Slováky provozovat webové stránky publikující určitý obsah zpochybňující stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO), americké FDA, evropské EMA, státních orgánů, ministerstva zdravotnictví, epidemiologických odborníků či lékařské obce. Ministryně dokonce uvedla, že dezinformace na Slovensku šíří i někteří lékaři, kteří odporují očkování, takže i proti nim má být paragraf namířen.

Za každý vlastní anebo i klidně jen převzatý článek, který bude třeba upozorňovat na hrozby vedlejších účinků očkování, případně bude varovat, že na odděleních JIP leží stejný nebo vyšší počet očkovaných než neočkovaných, bude vydavatel čelit riziku trestního stíhání za šíření nepravdivé informace, přestože je to pravda, ale nepohodlná pravda. Přitom informace bude pravdivá, zdrojem bude např. lékař, whistleblower z dané nemocnice, ale informace bude někým, nějakou samozvanou či státem určenou autoritou, označena za nepravdivou.

Slovensko bude muset po přijetí novely zřídit ministerstvo pravdy, anebo delegovat certifikaci pravdy na liberální média

V takovém prostředí budou muset webové servery přijmout restriktivní opatření a zavést určitou formu autocenzury a vůbec nijak nezpochybňovat oficiální stanoviska ministerstev, vlády či farmaceutických společností. Reálně se dá očekávat, že redakce webových serverů budou muset zrušit diskuse pod články, případně je ponechat v provozu v režimu registrací naproti občanskému průkazu či ověřené identitě.

Stejně tak se budou muset slovenské servery vyhnout všem článkům a videím, které jakkoliv by mohly zavdat pocit, že naplňují, byť i jen teoreticky, skutkovou podstatu šíření nepravdivé informace, a to i přesto, že informace je pravdivá, ale na Slovensku bude hrozit její označení “certifikátory pravdy” za nepravdivou. Slovensko tak bude muset vyřešit, kdo bude arbitrem pravdy, kdo bude říkat, toto je a toto není pravda. Ministerstvo pravdy? Anebo liberální sórošovská a prokazatelně ze zahraničí sponzorovaná média na Slovensku? Anebo tisková oddělení farmaceutických firem?

Mária Kolíková, ministryně spravedlnosti SR

V konečném důsledku to povede k takové autocenzuře, že většina alternativních serverů úplně ukončí svoji činnost, anebo svůj provoz přesunou do zahraničí, což už se čím dál častěji děje v posledních 2 letech u německých webů, které se přesouvají do Švýcarska a do USA. Ovšem ani v Německu není dosud trestné šíření informace, která by byla někým označena za nepravdivou z pozice státní moci, trestné jsou pouze prokázané škody za šíření poplašné zprávy, či šíření nenávisti. Ovšem trestnost samotného výroku označeného arbitrem pravdy za nepravdivý, to je opravdu už dalece za čarou Charty základních práv Lisabonské smlouvy.

Pendrekový paragraf bude moci stíhat lidi údajně i za jakékoliv ovlivnění obyvatelstva při rozhodování o závažných otázkách

Slovenská ministryně uvedla, že… dezinformací se rozumí nepravdivá informace, která může způsobit vážné znepokojení alespoň části obyvatelstva daného místa, ohrozit lidský život nebo zdraví nebo ovlivnit obyvatelstvo při rozhodování o závažných otázkách veřejného významu. Podle našeho právníka takové znění a definice paragrafu znamená de facto konec svobody projevu, konec opozičních webů a konec novinářské investigativní činnosti na Slovensku pro novináře, protože kdykoliv napíšou nějakou informaci, jejíž zdroj je skrytý v rámci novinářského práva na utajení zdroje, potom nějaká autorita na Slovensku bude moci prohlásit, že investigativní článek je dezinformace a nepravdivá informace.

A to povede ke kriminalizaci slovenského novináře, anebo k donucení novináře, aby svůj zdroj odkryl. Toto je obrovská hrozba pro všechny novináře na Slovensku. Pravda je totiž relativní pojem vztažený k objemu znalostí a informací osoby v daném čase a místě. Uveďme si příklad: Náš server třeba už na jaře 2020 jako první informoval, že procesy okolo Covid-19 směřují k nezvratnému a povinnému celoplošnému očkování na celém světě. Facebook nám za to vloni smazal účet, byli jsme označeni za konspirátory. A dnes? Dnes po roce a půl už to není konspirace a dezinformace, ale realita a nezpochybnitelná pravda.

Ministr zdravotnictví tvrdil tak dlouho, že o povinném očkování se na Slovensku neuvažuje, až se ukázal pravý opak

Jinými slovy, jakákoliv informace poskytnutá dnes a označená kýmsi za falešnou a nepravdivou se může za pár týdnů, měsíců či roků stát pravdivou. A pojďme do důsledku. Někdo dnes napíše, že očkovaní lidé budou za 5 let umírat na nějakou konkrétní nemoc 50x častěji než neočkovaní. Někdo to označí za falešnou zprávu, autor výroku bude odsouzen a půjde si sednout do vězení, ale po 5 letech začnou média přinášet informace, že nemocnice v zemi registrují enormní nárůst selhání slinivky břišní. Bude zjištěno, že pacienti mají jednu věc společnou, před 5 lety se očkovali 4 dávkami vakcíny proti Covid-19. Lékaři potvrdí souvislost s očkováním a stát se bude potom omlouvat člověku, který byl za předpověď těchto onemocnění ve vězení? Bude se vyplácet odškodnění?

Výše je video, které dokumentuje, jak slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský by se teoreticky sám mohl stát prvním obžalovaným ze šíření nepravdivých informací, když neustále tvrdil, že na Slovensku se povinné očkování nechystá, a že to jsou hoaxy. Trestnost nepravdivé informace je v rozporu s Chartou základních práv Lisabonské smlouvy, protože trestným není spáchaná škoda či újma, ale samotný výrok, který někdo pověřený či samozvaný označí za nepravdivý. Pokud tento paragraf projde, na Slovensku v tom okamžiku skončí svoboda slova nejen pro novináře, ale pro všechny občany SR, kteří píší své názory na sociálních sítích a sdílí videa a příspěvky.

Paragraf trestající šíření údajně nepravdivých zpráv bude v rozporu s Lisabonskou smlouvou a její Chartou základních práv

Charta základních práv Lisabonské smlouvy v článku 11 zaručuje [2] svobodu vyjadřování a informací. Náš právník doporučuje slovenské ministryni spravedlnosti, aby vzala do úvahy ostrý rozpor jejího navrhovaného paragrafu s Evropskou Chartou základních práv, protože Slovensko nesmí a nemůže jako členská země zavést paragraf, který trestá svobodu vyjadřování a informací. V demokratických zemích lze trestat pouze škody a újmy spáchané v důsledku např. pomluvy, poplašné zprávy nebo nějaké podobné nepravdivé informace.

Ale nelze trestat publikování a uveřejnění informace jako takové z titulu označení takové informace jakousi autoritou za nepravdivou, ani za škody domnělé, které vedou ke zpochybnění programů, agendy či projektů vlády, se kterými nemusí občané souhlasit, protože neexistuje zákon, který by nařizoval občanům Slovenska souhlasit s agendami či programy (např. očkovacími programy) slovenské vlády. Co říká Charta základních práv v článku 11?

Článek 11

Svoboda projevu a informací

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.

2. Je třeba respektovat svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků.

Pokud si důchodce přečte novinový článek, který popisuje vedlejší účinky vakcíny, a na základě informací se rozhodne neočkovat, potom se jedná o svobodné rozhodnutí občana, který si rozšířil obzor, získal informaci a s touto informací naložil. A je úplně bezpředmětné, jestli informace v daném čase byla někým označena za pravdivou, nebo někým jiným byla označena za nepravdivou. Informace a její šíření je totiž garantováno Evropskou Chartou základní práv. Největším ohrožením je ale výrok slovenské ministryně, když uvedla, že… dezinformace je taková informace, která může ovlivnit obyvatelstvo při rozhodování o závažných otázkách veřejného významu. Právník se úplně zděsil touto formulací, protože to je na první pohled typický pendrekový paragraf, tedy gumový a ohebný paragraf.

Napsání názoru na Facebooku před volbami dostane do kriminálu tisíce lidí, stačí varovat před programem a už to bude označeno za dezinformaci

Závažné otázky veřejného významu jsou třeba otázky daňových reforem, povinného očkování, parlamentních či prezidentských voleb, a ve všech těchto případech tak budou nejen novináři, ale i politici a obyčejní lidé čelit trestnímu stíhání za šíření nepravdivých informací, když na Facebooku nasdílí názor, že daná politická strana po skončení voleb zvýší daně nebo odvody, a navíc sníží důchody. Strana to označí za nepravdivou informaci a autor či autorka výroku si půjde sednout.

Po půl roce přijdou volby, strana se dostane do parlamentu, dostane se do vlády a za další rok přijde s reformou, zvednou daně, odvody a sníží důchody. Už to nebude dezinformace, ale jaksi nepohodlná pravda. Režim potichu propustí z basy člověka, který o tom necelé dva roky v předstihu psal na Facebooku. Zničený život člověka, tahanice po soudech kvůli odškodnění, zničené nervy.

Evropská Charta základních práv

Trestat sdělení informace, ať už má jakoukoliv nálepku pravdy či nepravdy v daném čase a místě, je tak v jasném rozporu s demokratickými principy Evropské unie a zejména v rozporu s Evropskou Chartou základních práv. Podle právníka nezbyde Slovákům nic jiného, než podat na slovenskou vládu žalobu u Evropského soudu pro porušení článku 11 Charty základních práv Evropské unie.

Samozřejmě si nelze dělat iluze o soudech, ale trestnost šíření informace a názoru je přesně tím náhubkovým zákonem, ze kterého by měli mít lidé největší obavy. V opačném případě na Slovensku skončí svoboda slova pro všechny, nejen pro novináře, ale hlavně pro obyčejné lidi a dokonce i pro politiky, hlavně v opozici. Je neuvěřitelné, že národ, který se postavil fašistům a vyvolal SNP, se nedokáže masivněji vzepřít současné slovenské vládě, která stupňuje teror kvůli očkování.

Aktualizace:

Odstupující vláda Andreje Babiše podle posledních informací Aktualne.cz chystá uvést v život podobný zákon už i [3] v České republice. Podle všeho se jedná o koordinovaný proces nejen mezi Prahou a Bratislavou, ale v rámci celé EU. Snaha o umlčení opozičních hlasů proti očkování formou kriminalizace svobody slova, projevu a šíření názoru.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Toto mi silně připomělo i aktuálně u nás, kdy lži jsou na denním pořádku aneb čím krmí TV apod. lidi dnes a denně (pravda se říct nesmí, ani poukázat na ni, takže všichni pšššššššš!):
“Chování ČT je opravu už přes všechny čáry a dál si kotníky nenecháme okopávat!”
viz.: https://www.zdraveforum.cz/texty/stiznost_CT.pdf

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-
ct24/221411058170033/ (viz čas 7:50 a dále)
..a taky tam kecá (čas od 9:12) i největší manipulátor = psycho honzík..

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

“Dospěl jsem k závěru, že o covid tu nejde. Oni vědí na ministerstvu, že PCR testy jsou k ničemu, ví to FDA a CDC. Je to skutečně cílená a organizovaná akce psychopatů”

= Jan Hnízdil, český lékař (V sobotu 4. prosince se od 13 hodin konal již čtvrtý protest českých lékařů tzv. „Paralelní lékařské komory,“ která se ohradila např. vůči očkování a covid nařízením.)

Nechci mit pravdu
Návštěvník
Nechci mit pravdu

To je parada. Ted staci aby politik rekl naprikad “Vakcina cas ochrani” a protoze to neni pravda, neochrani je na to paragraf. Navic, informace ma vazny charakter prokazatelne zpusobujici smrt nasledkem embolie. A ejhle politik jde brucet na 10 let. To se nam to pekne vycisti. 😀
Jen mam obavy abychom meli pro vsecky ty politiky dostatek veznic.

pipka
Návštěvník
pipka

Andrejko, ze ANO – bude lip a evidentne nebylo a neni. Takze nepravdiva informace.
Do lochu!

vese
Návštěvník
vese

“trestný čin šíření nepravdivé informace”
Tak jestli to bude i u nás, jejda jejda, do kriminálu půjde celá č. televize. 😀

RANDLE MC MURPHY
Návštěvník
RANDLE MC MURPHY

Jediny co se tomuto rezimu povedlo je rozkrast a zdevastovat republiku a zadluzit ji na 1000 let a rozestvat lidi to se mu povedlo na 100% jink NIC !!!! a znicit vše české a nekteri kolaboranti dokonce vyvesuji vlajku 4rise uz i parlamentu hnus nad hnus je tento havlobordel horsi nez 100 Mnichovů 38 §

Palo
Návštěvník
Palo

Mame tu nastup neo liberalneho fasizmu na celom svete. V EU je hlasnou trubou hlavnou agitatorkou predsednicka Ursula, Povinne ockovanie, rusenie krestanskej symboliky a korupcia s Pfizerom ako vysita. EU ma tolko kovid mrtvych v tomto obdobi ako zvysok sveta cize 10-20x viac na pocet obyvatelov,. aj vdaka Ursuli, Merklovej, Makronovi,…Slovaci su zas extra trieda v EU,..Lekari, sestry zmizli von,..ti co ostali maju prikazane neliecit,..ved podavanie paralenu a cakanie na to az kyslik saturacia klesa pod 92 percent,..bez liekov ako ivermektin,..,antibiotik ked uz bakterie chytia oslabene pluca,..D3,K2, Zn, Se,..uz ani nespominaju,…o kurkumine a rasci ciernej ani nevedia hoci v tabulkach ucinnosti ,..studii je daleko pred tym ich novym akoze liekom za 700EUR balenie,..katastrofa,… Tych co chcu pisat ako nato aby sa situacia zlepsila Kolicka chce zatvarat na 5, ci 10 rokov,..pricom dealerom kokainu,…, drogistom znizili trest z 8r. na 5 mesiacov PODMIENECNE,… https://www.facebook.com/paul.sad.73/videos/2997958473790209

Nekdo
Návštěvník
Nekdo

Já jen nechápu, co vše si nechají Slováci od své vlády líbit. Snad existuje nějaká legální možnost, jak svrhnout vládu a vypsat nové volby ne? Nevěřím tomu, že s tím vším, co vláda poslední dobou na Slovensku dělá souhlasí víc než polovina Slováků.

RANDLE MC MURPHY
Návštěvník
RANDLE MC MURPHY

proc to nejde resit FIALA a spol z podvodnych voleb vsechno vědí nejlíp ci to pometlo od pirátů ten je taky chytrej jak radio GA GA – nastoupi nova vlada a vse pujde perfektne covid zmizi a bude prebytek a budem zit jak ve svycarsku – to je ta zmena k veslům zase kriminalnici z ods a spol .ano bude líp – uz nezustane z republiky vubec nic po vlade tohohle ksindlu .

Jana
Návštěvník
Jana

Reportéři ČT:

…”Na Kubka před domem volali Ty vrahu!”

“60 procent společnosti nedokáže odmítnout konspirace”

“je to zmatení většiny společnosti”

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/221452801240037/video/879828

Jana
Návštěvník
Jana

V. Hořejší vyzývá k neagresivnímu jednání…

Možná má strach… měl by si uvědomit, že zprávy o plánovaných opatřeních – neúnosných pokutách či trestech vězení jsou také agresí…

https://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php

Výzva iniciativy Sníh
Václav Hořejší 01. 12. 2021 | 08:10 Přečteno 1494 krát
Iniciativa Sníh nese název po představiteli moderní epidemiologie Johnu Snowovi. Je součástí celosvětové vědecké aktivity John Snow Memorandum, ke kterému se připojilo přibližně 7000 expertů z lékařských i nelékařských oborů po celém světě. Sdružuje známé vědce a lékaře spolupracující mimo jiné na zmírnění dopadů pandemie SARS-CoV-2.

Včera tato skupina zveřejnila následující výzvu :

Za obnovení lidskosti: Vyjádření k rostoucí agresivitě a násilným tendencím ve společnosti v době epidemie

Lidé pracující ve zdravotnických zařízeních, v očkovacích centrech a lidé, kteří na základě dostupných dat a vědeckých poznatků upozorňují na nezbytnost přijímání opatření proti šíření koronaviru a kolapsu zdravotnictví v důsledku přehlcení systému pacienty s koronavirem, čelí v posledních týdnech stále častěji osobním útokům a výhrůžkám. I několik našich členů se již stalo terčem napadení či výhrůžek nejen v online prostoru, ale i ve svém běžném občanském životě.

My, členové Iniciativy Sníh, považujeme za naprosto nepřípustné, aby bylo komukoliv vyhrožováno nebo byl fyzicky či slovně napadán ve svém zaměstnání a občanském životě. Osobní prostor i prostor výkonu povolání by měly být pro každého člověka v této zemi bezpečnými místy.

Útoky a zastrašování místo věcné diskuze jsou často důsledkem vlastních nezvládnutých strachů a obav. Lidé, kteří se rozhodnou k útokům, dočasně selhávají ve své lidskosti a místo osobní statečnosti a odvahy čelit vlastním emocím zaplňují veřejný prostor i osobní diskuze agresí a snaží se vyvolat strach i v druhých.

Vyjádření nesouhlasu či protestu je samozřejmě naprosto legitimní součástí demokracie a občanského aktivismu. Není však akceptovatelné, aby v evropské demokratické zemi v 21. století chodili lidé napadat jiné lidi do míst výkonu jejich povolání či jim přicházeli vyhrožovat do místa jejich bydliště a ohrožovali tak i jejich blízké.

Vyzýváme jednotlivce, společenství, média, politiky a účastníky veřejných debat:

– Nepodílejme se na rozdmýchávání či legitimizaci agrese. Kde můžeme a odvážíme se, snažme se jí nedopřávat prostoru a sluchu.

– Snažme se porozumět strachu a obavám, v nichž žijí někteří z našich spoluobčanů, pomožme jim cítit se lépe. Buďme ohleduplní ke strachu a obavám druhých lidí, ale nelegitimizujme, a to ani svým mlčením, výhrůžky, fyzické a verbální útoky coby součást diskuze. Vyjadřujme jednoznačný nesouhlas vůči jakýmkoliv projevům agrese či snahám o zastrašování druhých.

– Kultivujme veřejné i osobní diskuze a nesklouzávejme k osobním útokům.

– Vymezujme se vůči útokům a zastrašování a podávejme pomocnou ruku oběti. A to i v případě, že se jedná o člověka, s jehož názory a postoji nesouhlasíme.

Období pandemie je těžkou dobou pro nás všechny. Vzájemná úcta, pomoc, ohleduplnost a tolerance jsou hodnoty, které zejména v tomto období je třeba ctít a chránit.