VIDEO: Skandál na základní škole v Dánsku, který vyplaval na veřejnost! Učitelka...

VIDEO: Skandál na základní škole v Dánsku, který vyplaval na veřejnost! Učitelka ve spolupráci s pracovnicí neziskovky učila děti ve třídě muslimským modlitbám, správnému modlení a pobízela děti, aby volaly “Alláhu Akbar” a mlátily hlavami o podlahu! Za projektem stojí nadnárodní neziskovka AIESEC, která tyto indoktrinační praktiky kryje příběhem o “poznávání kultur” očima dětí a mládeže, která ještě nemá předsudky! Neziskovka působí i v České republice a pokud vám to děti neřeknou samy, nikdy se nedozvíte, co jim neziskovky tlačí ve školách do hlav za vašimi zády!

VIDEO: Skandál na základní škole v Dánsku, který vyplaval na veřejnost! Učitelka ve spolupráci s pracovnicí neziskovky učila děti ve třídě muslimským modlitbám, správnému modlení a pobízela děti, aby volaly “Alláhu Akbar” a mlátily hlavami o podlahu! Za projektem stojí nadnárodní neziskovka AIESEC, která tyto indoktrinační praktiky kryje příběhem o “poznávání kultur” očima dětí a mládeže, která ještě nemá předsudky! Neziskovka působí i v České republice a pokud vám to děti neřeknou samy, nikdy se nedozvíte, co jim neziskovky tlačí ve školách do hlav za vašimi zády!

Dánská média žijí novým skandálem, který probublal na veřejnost po více jak půl roce a všichni se teď ptají, jak k tomu vlastně mohlo dojít. Minulý rok v listopadu proběhlo na základní škole Thyregod School ve městě Velje k návštěvě pracovnice nadnárodní neziskové organizace AIESEC k prezentaci muslimského modlení v jedné ze tříd této školy. Učitelka si s sebou přivedla muslimského chlapce oblečeného v tradičním bílém oblečení a třídní učitelka spolu s pracovnicí AIESECu, která vše natáčela kamerou, začala děti ve třídě indoktrinovat, jak se správně mají modlit k Alláhovi [1].

Výuka modlení k Alláhovi v dánské škole.

Mladý černošský chlapec v muslimském oblečení předvádí na koberečku ostatním dětem, jak se praktikuje modlení a pracovnice AIESECu zpoza kamery povzbuzuje děti, aby provolávaly zvolání “Alláhu Akbar”. Nahrávka, která měla původně sloužit jen pro interní účely AIESECu jako instrukční materiál pro nové pracovníky neziskovky, se po více jak půl roce dostala na veřejnost a již od včerejšího dne otřásá dánskými médii a diskusemi na sociálních sítích.

Instruktorka z neziskovky povzbuzovala děti k vyvolávání šahády

Jak totiž ukazují informace z dánských médií, rodiče nebyli o činnosti neziskovky AIESEC na škole nijak informováni, kromě vágní informace z počátku školního roku, že AIESEC bude na škole děti seznamovat v rámci osvětového programu se světovými kulturami. Rodiče s tímto vágním oznámením neměli problém. Jenže uniklé video všechno změnilo, protože záběry odhalují, jakým šokujícím způsobem pracovnice AIESECu za kamerou spolupracuje s třídní učitelkou v indoktrinaci školáků ve třídě. Zároveň na videu je vidět, že děti považují tuto výuku za jakousi hru a zábavu, protože děti ještě tyto souvislosti nechápou.

Muslimský chlapec předvádí modlení.

Ředitel školy Gert Hougaard nyní čelí zdrcující kritice a rodiče požadují jeho odvolání z funkce. Ten se ovšem brání, že video pouze zachycuje jednu z hodin výuky v rámci projektu “Know Your Life” (Poznej svůj život), který zastřešuje nadnárodní neziskovka AIESEC a podobný program běží i na českých školách, přinesli jsme o tom před časem článek zde.

Zatímco rodiče jsou v práci, učitelky spolu s pracovnicemi z neziskovek indoktrinují vaše děti k podpoře islámu a vyučují je praktikování modliteb a vzvolávání šahády. Tady navíc existuje jedno z velkých nebezpečí. V islámu (stejně jako v judaismu) jsou chlapci dospělí ve 13 letech a dívky dokonce už ve 12 letech. Sňatky v islámu se dokonce mohou u dívek uzavírat již ve věku 7 let. Existuje totiž reálná obava, že natočené video mělo ještě jeden skrytý význam.

Propagace křesťanství v arabské škole v Rijádu by znamenala trest smrti. Globalisté jedou tvrdě podle Kalergiho učebnice Pan-Evropy

Pracovnice neziskovky zpoza kamery totiž děti povzbuzuje, aby několikrát za sebou zvolaly “Alláhu Akbar”, jenže v islámu platí, že pokud jedinec třikrát po sobě zvolá šahádu, oficiálně tím přijme Korán a stává se konvertitou. Šaháda sama o sobě obsahuje tři části, zvolání Alláhu Akbar a dále konstatování, že není jiného Boha na Zemi než Alláha a poslední částí je výrok, že Mohamed je Alláhův prorok.

Samotná konverze není v islámu nijak precizně stanovena a jak upozorňují i některé pozorovatelské agentury sledující extrémismus a teroristické skupiny, konvertité v Islámském státu prováděli konverzi na videích obyčejným a třikrát zopakovaným zvoláním “Alláhu Akbar” bez žádných dalších výroků. Z tohoto potom vyplývá určitá obava, že natočené video za pár let může být použito jako důkaz, že děti ve třídě konvertovaly k islámu poté, co třikrát po sobě, na výzvu a popud učitelky a pracovnice AIESECu, zvolaly část šahády, tedy “Alláhu Akbar”, Bůh je veliký.

Modlení na koberci.

Zkuste si představit, jestli by v opačném gardu něco podobného bylo možné v Saúdské Arábii, kde by žena např. z křesťanské misie přišla do školy učit arabské děti k odříkávání Otčenáše a Zdrávas a předváděla by jim, jak se správně pokřižovat. Křesťanství je v Saúdské Arábii zakázané a za propagaci křesťanství hrozí obvinění z odpadlictví od islámu, za což je v Saúdské Arábii trest smrti.

Nasunování islámu do Evropy s sebou nese i školní indoktrinaci a výuky islámských modliteb a liturgií. Když jsme před časem přinesli zmíněný článek o programu Edison na českých školách, v rámci něhož AIESEC propaguje cizí kultury a náboženství, varovali jsme před tím, že výuka arabských znaků na školní tabuli ve škole v Sezimově Ústí je opravdu na hraně únosnosti. No vidíte,  uběhlo dva a půl roku od té chvíle a děti v Dánsku se již učí rovnou modlit k Alláhovi a vzvolávat šahádu.

5 pilířů Kalergiho Pan-Evropy se plně shoduje se současnou politikou EU

Všechny tyto procesy zajišťují přitom neziskovky napojené na centrálu globalistů, tzn. na instituce OSN a především UNICEF. AIESEC jako nadnárodní neziskovka se sídlem v Montrealu v Kanadě, která má své kořeny i v Československu, protože v roce 1944 neziskovku ve Švédsku spoluzakládal i Jaroslav Zich, v té době československý občan. Hlavním cílem neziskovky je Kalergiho teze míru dosaženého sjednocením všech kultur a národu do jednoho společného nadnárodního celku. Robert von Coudenhove-Kalergi ve své knize Pan-Europa z počátku 20. let minulého století jako první uvedl teorii, že válkám půjde zabránit následujícími kroky:

  • Zrušením státních hranic národních zemí
  • Zrušením národních měn a jejich nahrazením společnou měnou
  • Zrušením sociálních nerovností mezi národy skrze přerozdělování
  • Promícháním všech světových kultur v Evropě a vytvořením multikulturních manželství
  • Osvětou celosvětového společenství ve školství odproštěného od nacionalismu a vlastenectví
Učitelka jde příkladem, na projektoru je palestinská vlajka.

Těchto pět hlavních pilířů Kalergiho knižního bestselleru je dnes tvrdě prosazováno jak Evropskou unií, tak i neziskovými organizacemi. Evropská unie se přesně a do důsledku snaží naplnit realizaci těchto 5 pilířů Kalergiho vize Pan-Evropy a z tohoto samotného principu vidíte, že Evropská unie je nereformovatelná, protože aby bylo možné ji reformovat, musela by se Evropská unie vzdát prosazování všech 5 zmíněných Kalergiho pilířů Pan-Evropy. Jenže, tím by vznikl paradox. Pokud by reforma spočívala v odstranění těchto 5 pilířů, vůbec by už nešlo o reformu, ale o likvidaci Evropské unie.

Islám do Evropy nenasunují Arabové, ani arabské neziskovky, ani to nejsou Arabové, kdo prosazují zákony v evropských zemích na ochranu migrantů. Je to někdo úplně jiný…

Je potřeba si uvědomit, že myšlenka Schengenu a volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu nevznikla jen tak náhodou nad šálkem kávy někde v kavárně, ale je to hlavní podmínka projektu Nového světového řádu, kdy celou planetu už nebudou řídit národní vlády jednotlivých států sdružených v OSN, ale veškerým řízením a mocí budou disponovat nadnárodní korporace v rukách Světového židovstva.

Proto si všimněte, že největší globální světové firmy, od Googlu, přes Facebook, po Apple a všechny banky vlastní Židé a členové světového sionistického společenství. A kdokoliv chce získat podíl, třeba i jenom malý kousíček na moci, musí přijmout kabalu (skrze zástěru a zednářský rit) anebo halachu (skrze slib ochrany Izraele u Zdi nářků v Jeruzalémě s nasazenou jarmulkou na hlavě).

Celá třída na zemi… i s šílenou učitelkou.

Není divu, že Václav Havel hned v dubnu 1990 navštívil Jeruzalém [3] a nasadil si jarmulku na hlavu u Zdi nářků. Bylo to nezbytné pro jeho pozdější zasvěcení o procesech likvidace Československa, rozdělení federace, rozbití průmyslu a pěstování nenávisti ve Václavu Havlovi k českému národu, což se projevilo v kauze prodeje Lucerny a je to zachyceno na filmovém záznamu, kde se Václav Havel s obrovskou záští naštval a začal plivat na český národ, video jsme přinesli zde. Zatímco lidé chodí do práce, tak jejich děti jsou indoktrinovány k uctívání Alláha a pracovnice z neziskovek pobízejí děti k tomu, aby vyvolávaly šahádu.

Děti považují modlení za hru a velkou legraci.

Tyto procesy byly zahájeny nikoliv ve chvíli, kdy začala migrační krize, ale již v roce 1990 v okamžiku, kdy v České republice byla Václavem Havlem na jeho pokyn a žádost znovu povolena činnost zednářských lóží, Rotary klubů a činnost Římského klubu, což jsou všechno sionistické organizace pod kuratelou Domu Sion, které komunisté měli na indexu jako zakázané a národu nebezpečné subjekty v ČSSR. Nejsou to Arabové, kdo financují migraci, neziskovky vítající migranty a lodě, které přiváží do Evropy muslimy. Jsou to nadnárodní fondy, trusty a think-tanky kontrolované sionisty. Jsou to židé, kteří řídí migraci a import islámu do Evropy.

A abychom byli přesní, jsou to jejich peníze, jejich zdroje a jejich zákonodárci v evropských zemích, které financují dovoz migrantů a poskytují jim ochranu v zákonech evropských zemích. Ty zákony na povel sionistů schvalují poskoci židů, tzv. šábesgójové. Největší hrozba všech národů, protože jsou to zrádci, kteří se zavázali k likvidaci vlastních národů. Podívejte se na úvodní video na začátku tohoto článku, kam až došla Evropa. Tohle chtějí udělat z vašich dětí.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Podpora rodiny čtenářů Aeronetu rozhoduje

Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou nám nadále a trvale projevujete. Doufáme, že články na Aeronetu, titulkovaná videa a páteční rozhlasové pořady se Vám líbí, i když naše zprávy a informace nejsou často veselé a že skutečně obohacujeme váš znalostní a informační rozhled ve světě dnešních politických procesů a událostí. Děkujeme za Vaši finanční i morální podporu, kterou nám projevujete, bez Vás a Vaší pomoci bychom tu dnes již nebyli, protože za námi stojíte jen Vy a nikdo jiný.

Nemáme fondy, nečerpáme dotace, neplatí nás oligarchové, ani ministerstva skrze státní rozpočet. Do konce měsíce zbývají 3 dny a zatím jsme vybrali jen cca. 70% z cílové částky potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc. Zvažte prosím jakýkoliv příspěvek, pokud si to můžete dovolit, moc nám tím pomůžete. Přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem anebo poštovní poukázkou, všechny informace najdete na naší darovací stránce zde. Píšeme pro Vás a jen díky Vám. A jak vidíte, stále bojujeme o přežití, neustále se nás snaží umlčet, všemi cestami. Děkujeme vám, že jste v tom boji s námi a že nám pomáháte!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jan
Návštěvník
Jan

Ani jsem to vieo nedokoukal. Chce se mi zvracet !!!

Karel IV
Návštěvník
Karel IV

Proč se koukat za kopečky, když i u nás je to horší jak za komoušů. Opravdu jesli vám záleží na dětech resp.vnoučatech ( pakliže mladí na to kašlou) tak je potřeba daleko víc jak za komoušů eliminovat to co dětem kukají do hlav prokádrované učitelky- absolventky PedF Univerzity Karlovy. Jen pro názornost: Základní škola Angel ( dříve Angelovova), Fakulní škola UK – učebnice českého jazyka pro 1. ročník ZŠ: název: Začínáme číst a psát- genetická metoda. Na stranách 48-50 se lze dočíst a děti učit: : Můj táta se jmenuje THO. Máma je LAN, Mají stánek, má kořeny ve Vietnamu, jí se se hůlkami atd.
Že děti mají problém se správným držením tužky atd. již ale není podstatné. Že nám dětem ve školách hloupnou hlavy neziskovky typu člověk v tísni, používají k tomu ” idoly” typu youtuberáka Kovy”. O další “perle” jménem Slovo 21 škoda mluvit. .Kdo má jen trochu reálných informací z Bosny , Humanitárním bombardováním” Jugoslávie ( za osobního přispění Zenmana v roce 98 – https://zpravy.idnes.cz/letecke-utoky-odsouhlasil-za-vladu-jeji-predseda-fbp-/domaci.aspx?c=990329_144656_domaci_jpl ) a následnou štvanici na Srby pod dozorem KFOR a soudruhů z NATO ( např. PRÁVO 22.listopadu 1999), tak ten ví o co jde. A nemluvě o vyšších stádiích VUMLu tentokrát dnes pod názvem IVLP a Aspen. Kdo ale čerpá informace z ČT24 a spol, pak ten má smůlu.
A je jedno která z vlád po roce 89 více prováděla rektální alpinismus zápaďákům. S postupem času od roku 89 se to hezky po židovsku stále víc a hezky nenápadně zhoršuje. Takže kdo si dělá iluze s ANO a Babišem tak je šeredně na omylu. Babiš měl již dost času, aby skutečně radikálně zakročil proti tomu co tak kritizoval u předchozích vlád. Nic mu nebránilo, aby jako nežádoucí osoby označil lidi kolem Sudetoněmeckého landsmanšaftu, aby se postavil proti restituční kauze Walderode atd. atd. Místo toho vykládá co všechno dělá a místo toho hezky po tichoučku nám sem cpe migranty . Přeci si nezkazí zdroje financování “jeho” firem, že? Takže hlopnutí národa hezky od mimin za vydatné pomoci tzv. volených zástupců lidu.

Ota
Návštěvník
Ota

Rodičové, jsou prázdniny, dva měsíce máte své děti ve své blízkostí, prosím věnujte se jim komunikujte s nimi….

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=226409

poacher
Návštěvník
poacher

Pedagogický sbor
je ovládán stejnou propagandou, jako tomu bylo za Protektorátu, nebo KSČ, nebo po r. 89 současně.
VŽDY se chtělo a chce, aby učitelé byli ta hlavní páka, která formuluje názor dětí a mládeže tím odpovídajícím směrem, poplatným době.
NYNÍ je prioritou milovaná EU, dříve to byl SSSR na věčné časy, nyní milujte USA se svou zločinnou válečnickou politikou a velmi důležité je, vnímat současné postnacistické Německo jako partnera a pro mnohé,dokonce přítele.
Učitelům se slibují platy, téměř srovnatelné s platy lékařů, vůbec jim to nezávidím. Ruku v ruce s hlásnou troubou formování veřejného mínění , ČT, si mnozí křiváci poplatní době, tyto židácké peníze zaslouží…

Ivo Benda
Návštěvník
Ivo Benda

Rodiče, ZAMYSLETE se prosím, jestli to jsou VAŠE děti, anebo OVLÁDAČŮ Z TEMNÝCH SVĚTŮ !
Pseudosystém Vám je násilím odebírá a OVLÁDÁ Z TEMNOT.
Slovo NEZISKOVKA je jen kamuflážní slovo ZEL.
No a základní škola je díky VLÁDÁM POVINNÁ.
http://www.jak-prezit.cz

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Ivo Benda,
první co bude třeba udělat po příštích volbách tak vyhnat bičem ze státních škol ty havloidní vymývače hlav které tam ty ODSácké a socanské svině nasadily za svých vlád místo pedagogů. Nemají pedagogické vzdělání , jen nějaké kurzy na vymývání hlav našim dětem a prznění dějin našeho národa.

Luboš
Návštěvník
Luboš
Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Dneska je poslední školní den.
Sluší se připomenout, že vždy byli, jsou a budou též kantoři, kteří mají na zřeteli principy jiné, než je hamižnost a touha po ovládání.

Skutečné charaktery bylo možno poznat například v době heydrichiády v roce 1942.
Vyšší princip – pan Drda skutečné události trochu upravil. Závěrečná scéna:
https://www.youtube.com/watch?v=PLbqY95WiOc

V těchto dnech si připomínáme popravy obětí těch represálií. Skutečný příběh z Příbrami:
http://gymtv.pb.cz/pred-70-lety-se-na-gymnaziu-stala-nejvetsi-tragedie-v-jeho-dejinach/

Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Máte děti? Máte vnoučata?
Velmi důležité – zaostřete pozornost na to, co se děti ve škole učí.

Sotva se naučí číst, v učebnicích prvouky mají napsáno, že EU je společenství států, které si navzájem pomáhají.
Je důležité si uvědomit, že v takovém duchu se nese celá výuka.

Je to po celé dlouhé roky podobné – jako vyučující můžou setrvat lidé víceméně loajální k systému. Neříkám že všichni, to určitě ne. Spíše se týká vyučujících různých společenských věd.

Například paní učitelka na VKO – Výchova k občanství, slečna krátce po škole, která dobu před rokem 1989 samozřejmě vůbec nepamatuje, promítá dětem v rámci výuky film Občanský průkaz. S komentářem, jak byla ta doba hrozná.

Nedávno jsem četla o dopisu ombudsmanovi, který zaslala jedna rozhořčená učitelka, jak že má děti učit, jak to bylo před rokem 1989 hrozné, když v televizi vysílají Chalupáře, kde je vidět, že ti lidé měli kde bydlet, měli co jíst, měli zaměstání, za které včas dostávali řádný plat, měli auta, jezdili autobusy na různé výlety…ta paní učitelka chtěla ty scény z toho seriálu vystřihnout.

Zde jedna ukázka, jak se může nic netušícím rodičům stát, že jejich děti zvesela pochodují v rytmu písně, která se valí novou Evropou, poslední novinka. Tehdy vlály vlajky s hákovými kříži…
Mohlo by se to stát i vám aneb téma aktuální v souvislosti s nástupem hnědých košil na scénu. Dneska nejsou na vlajících vlajkách svastiky, některé lidi to plete…

Souvislosti od času 45:29: https://youtu.be/o_YPJiVuEJg?t=2732

Ještě že to ty děti prožívají přiměřeně svému věku.
Kapitán Kid zpíval o tom, jak oni jako děti prožívali bombardování v lednu roku pětaštyrycet.
Z textu: Jó to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě…Já vám řeknu, my jsme byli děti…i když možná stejný jak ty dnes…
Ceduličky: https://www.youtube.com/watch?v=LVaUBv2HgCc

.lak
Návštěvník
.lak
Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Trefné:)
Bruselská internacionála… S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!
Jak asi dlouho budou ty věčné časy trvat?

Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Pozoruhodný článek Jak vznikl islám doopravdy:
https://ac24.cz/-/jak-islam-vznikl-doopravdy-poznatky-ziskane-ve-vatikanske-knihovne-byvaly-jezuitsky-agent-vypovida?redirect=%2F

Z textu:
…To se nestalo a strašlivé pronásledování prvokřestanů jen dokazuje, jak byli Kristovi učedníci věrní svému pravému Bohu. Křesťanské hnutí nebylo možné žádným násilím zlikvidovat.

Bylo proto nutné změnit taktiku. Jediným způsobem, jak zničit vliv křesťanského hnutí bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské pohanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou fasádu a pak se veřejně zjevit světu. K tomu však nedošlo během jedné noci. Klíčení začalo ve spisech tak zvaných prvotních církevních otců. Nastala etapa vytváření falešných spisů a rukopisů biblických textů. Začalo vytváření náboženského monstra.