VIDEO: Šéf českého Knessetu vyhrožoval nezařazenému poslanci, že když si nenasadí roušku,...

VIDEO: Šéf českého Knessetu vyhrožoval nezařazenému poslanci, že když si nenasadí roušku, nechá ho vyvést ze sálu, sám přitom měl roušku na půl žerdi pod nosem! Tomio Okamura už zase zešílel a útočil proti vlastenci Lubomíru Volnému, kterému člen ČSSD vypnul mikrofon a nedovolil mu promluvit na obhajobu proti nadávkám ze strany vlasatého fundamentalisty z TOP-09! Poslanci na půdě sněmovny nesmí být nijak omezováni ve svobodě projevu, nelze svobodný projev podmiňovat ani kusem látky na ústech nebo jiným předmětem, nařízení hlavního hygienika nemá platnost na práva voleného zastupitele na půdě sněmovny! Začněte dodržovat Ústavu, anebo tu sněmovnu rozpusťte!

VIDEO: Šéf českého Knessetu vyhrožoval nezařazenému poslanci, že když si nenasadí roušku, nechá ho vyvést ze sálu, sám přitom měl roušku na půl žerdi pod nosem! Tomio Okamura už zase zešílel a útočil proti vlastenci Lubomíru Volnému, kterému člen ČSSD vypnul mikrofon a nedovolil mu promluvit na obhajobu proti nadávkám ze strany vlasatého fundamentalisty z TOP-09! Poslanci na půdě sněmovny nesmí být nijak omezováni ve svobodě projevu, nelze svobodný projev podmiňovat ani kusem látky na ústech nebo jiným předmětem, nařízení hlavního hygienika nemá platnost na práva voleného zastupitele na půdě sněmovny! Začněte dodržovat Ústavu, anebo tu sněmovnu rozpusťte!

Pouhý den po nástupu protektora Joea Bidena do funkce v Bílém domě se procesy fašizace okopírovaly do českého Knessetu, tedy do poslanecké sněmovny. To, co se ve čtvrtek odehrálo v českém parlamentu, to opravdu svět neviděl. Vlasatý fundamentalista z TOP-09 Dominik Feri totiž vulgárním způsobem zaútočil na poslance Lubomíra Volného a nazval ho “sobeckým idiotem” kvůli tomu, že Volný krátce předtím vystoupil u mikrofonu bez roušky. Fašizace z USA, kde podobně liberální politici nadávali na Trumpa bez roušky, dorazila do ČR.

Hned na úvod je třeba zopakovat, že poslanci na půdě sněmovny nemusí nosit roušky, protože na jejich vystupování ve sněmovně se vztahuje indemnita, tedy nežalovatelnost a nestíhatelnost, a to jak na pronesený projev, tak i na jeho nositele. Na půdě poslanecké sněmovny se na poslance během oficiálního projevu nevztahují žádné zákony, žádné vyhlášky, a to ani ministra zdravotnictví, ani hlavního hygienika, ani Nouzový stav, naprosto nic. Věděli jste o tom? No, tak teď se to dozvíte od znalce.

Na tuto základní premisu ochrany státu a práva nás do redakce upozornil znalec ústavního práva, který nás poprosil, abychom ho nejmenovali, protože by měl ve své profesi problémy. Této žádosti samozřejmě vyhovujeme a děkujeme za poskytnutí znaleckého posudku. Z něho vyplývá, že volení zástupci na půdě poslanecké sněmovny a rovněž v senátu požívají ústavní indemnitu, tedy právní výluku, která zahrnuje veškeré výroky v souvislosti s projevy v poslanecké sněmovně.

Volený poslanec má ústavou garantovánu svobodu vyjadřování a navíc, a to je důležité, tato svoboda vyjadřování nemůže být ničím podmiňována nebo omezována na základě nižšího zákona, než je Ústava ČR. Jak nám ústavní znalec napsal, pokud by projev v poslanecké sněmovně byl čímkoliv podmiňován, potom by bylo možné umlčovat a omezovat názory poslanců účelově, což je nepřípustné. Znalec nám napsal příklad: Není možné podmiňovat projev poslance na řečnickém místě ve sněmovním sále tím, že řečník musí být očkovaný, aby někoho nenakazil z kolegů.

Česká ústava nic o rouškách na ústech zastupitele neříká!

Stejně tak řečník v roli poslance nemůže být nucen nosit pytel na hlavě, aby jeho odpudivá hlava někoho nepobouřila. A stejně tak není možné vyžadovat po poslanci, aby na sobě nosil dýchací masku, přilbu, skafandr, roušku, kuklu, šátek přes ústa, nebo cokoliv jiného, upozorňuje v emailu znalec. Pokud by totiž svoboda projevu byla odvislá od těchto pomůcek, potom by to muselo být uvedeno ústavním zákonem o výkonu zastupitelské funkce poslance. V některých státech, např. ve Velké Británii, je svobodné vyjadřování v britském parlamentu částečně omezeno, předsedající např. musí nosit paruku, jinak nemůže zasedání řídit.

Paruka je tedy zákonným doplňkem vyplývajícím z tzv. standardů britské sněmovny. Ovšem i bez paruky může poslanec v britském parlamentu mluvit a mít projevy, pouze nemůže řídit zasedání bez paruky. Paruky se totiž nepodařilo prosadit do britské ústavy, nešlo tedy svobodu projevu podmínit nasazenou parukou, upozorňuje znalec.

Lubomír Volný a Dominik Feri

Roušky rozhodně nejsou nikde v české Ústavě a nikdo z českých poslanců tak nemůže být při projevu v poslanecké sněmovně nucen k nošení roušek při projevu. A u projevů to nekončí. Podle znalce se opora pro roušky nedá vysledovat ani v lavicích poslanců, když zrovna žádný projev nemají. Sněmovna si sice může odhlasovat nošení roušek, ale z ústavního hlediska se podle znalce jedná pouze o nevymahatelné usnesení, nikoliv o zákon. A usnesení sněmovny není totiž vymahatelné.

Vedení sněmovny tak ve čtvrtek podle ústavního odborníka porušilo ústavou garantované svobody voleného zastupitele na půdě sněmovny, když kvůli chybějící roušce a navíc kvůli politickému projevu byl Lubomír Volný vykázán ze sálu. Vyvedli ho, protože chtěl dokončit projev! To je skandál, naprostý teror! K incidentu došlo právě poté, když se Lubomír Volný chtěl bránit proti sprosté urážce Dominika Feriho a řeč došla i na ČSSD v souvislosti s tím, že poslanci ČSSD něco jiného říkají k Nouzovému stavu v kuloárech, ale potom úplně jinak hlasují s Babišem v poslanecké sněmovně.

Lubomír Volný byl ze sálu vyveden poté, co mu člověk z Lidového domu vypnul mikrofon

V té chvíli zasedání řídil Tomáš Hanzel z ČSSD a Lubomír Volný se do něho pustil, že mu vypíná mikrofon. Nakonec to skončilo přetahováním o tlačítko pro zapínání mikrofonu, když se Volný s Hanzelem přetahovali a musela zasáhnout ochranka. Když byl Lubomír Volný vyveden ze sálu, aniž by mu bylo umožněno dokončit projev, ujal se role předsedajícího šéf sněmovny Radek Vondráček z Hnutí ANO a začal vyhrožovat Mariánu Bojkovi, dalšímu nezařazenému poslanci, že prý ho nechá vyvést ze sálu, pokud si nenasadí roušku.

Jenže, ve chvíli, kdy to Vondráček z pozice předsedy sněmovny říkal do mikrofonu, tak sám měl roušku pod nosem a jenom tzv. na půl žerdi, takže vesele vypouštěl do vzduchu ty všechny viry, bacily, covidy a jiné nebezpečné zabijáky, po kterých všichni lidé v okruhu 50 kilometrů zemřou ve strašlivých bolestech. Tohle prostě přesahuje všechny meze. A pecka přišla na závěr.

Lubomír Volný

Opravdu nevím, kdo uvnitř SPD dělá politikům a Tomiu Okamurovi PR poradce, kdo jim radí, kdy je dobré vystupovat, a kdy pro jistotu mlčet, ale naprostou korunu incidentu ve sněmovně nasadil Tomio Okamura. Ihned po vyvedení Lubomíra Volného ze sálu si vzal slovo a důrazně se od Lubomíra Volného distancoval. Namísto toho, aby Tomio Okamura odsoudil sprosté nadávky od vlasatého fundamentalisty z TOP-09, namísto toho, aby odsoudil, že Tomáš Hanzel jako předtím předsedající vypínal mikrofon nezařazenému poslanci, aby odsoudil výhrůžky Radka Vondráčka k poslanci Bojkovi, že bude vyveden ze sálu, pokud si nenasadí roušku, tak namísto toho Tomio Okamura vystoupil pouze s odsudkem Lubomíra Volného, že se chtěl dostat k funkčnímu mikrofonu a říct svobodně ve sněmovně svůj názor, aniž by ho nějaký “socan” z Lidového domu nejen umlčoval, ale přímo cenzuroval pomoci tlačítka pro vypnutí audio okruhu z mikrofonu.

Tomio Okamura už znovu podřízl pod SPD další větev, přispěchal s ostrým odsouzením Lubomíra Volného

Představte si situaci, že by někdo vypínal mikrofon Tomiu Okamurovi. Představte si, že by mu nějaký vlasatý fundamentalista nadával, že je sobecký idiot. A představte si, že by někdo Tomia Okamuru ze sálu vyvedl poté, co mu zamezili dokončit projev. Jak by se na to Tomio Okamura díval? Jak by reagoval? A co ta rouška? Proč Tomio Okamura neupozornil Radka Ondráčka z ANO, že má špatně nasazenou roušku, že pokud si jí nenasadí správně, bude vyveden ze sálu ochrankou? Chápete tu absurditu? Kolikrát už jsme říkali, že vlastenecký poslanec se pozná podle toho, jestli hraje tu jejich hru na Covid s globalisty, anebo tu hru nehraje? Několikrát jsem říkal, že by byl dobrý nápad uspořádat před poslaneckou sněmovnou happening spojený s pálením roušek, což by byl lakmusový papírek na pravé a falešné vlastence ve sněmovně.

Ochrance se nedařilo Lubomíra Volného odstavit, bojoval statečně

Situace je opravdu nebezpečná. Dnes vám podmiňují výkon poslaneckého mandátu a svobodný projev ve sněmovně kusem hadru na hubě. Za týden vám budou podmiňovat vstup poslanců do sálu platným covidovým pasem o očkování. A za nějaký čas poslanci hájící konzervativní hodnoty budou cenzurováni při projevech, aby je nikdo neslyšel, jako to už dělají americká média zcela běžně s Trumpem a omlouvají to tím, že šíří nenávist / dezinformace / podněcuje násilí / štěpí společnost / vyjadřuje bělošskou nadvládu / propaguje rasismus / invokuje homofobii, nehodící se škrtněte. Přesně toto se začíná pouhý den po inauguraci Joea Bidena kopírovat do české sněmovny.

Myslíte si, že volení zástupci se umlčují jen na Twitteru v USA? Kdepak, v ČR už rovnou vypínají mikrofony poslancům a vyvádí je ze sálu, když mluví o nepohodlných věcech!

Jak si může někdo vůbec dovolit omezovat na půdě sněmovny zvolené nezařazené poslance a zástupce lidu v jejich projevech k voličům? Co jo to za šmejd? Co je to za bordel? Co je to za šlendrián? Pokud někdo nechá nadávat jednoho poslance na druhého, když je tedy ta svoboda projevů poslanců, tak proč nenechají napadeného se slovně ve svém projevu bránit a dokončit projev? Proč poslanec z Lidového domu umlčuje Lubomíra Volného? Kde bere socialista právo omezovat projev poslance na poslanecké půdě chráněný ústavou? Je to důsledek importu procesů z USA, protože v Praze se dívají, jak se to dělá v Americe.

Marian Bojko

Jak se cenzuruje Donald Trump, jak se umlčují nepohodlní konzervativci v USA, jak se umlčují svobodné sociální sítě. Oni se prostě jezdí do USA učit, jak to dělá Deep State a jejich kádři. Chceš dělat vlasteneckou politiku v českém Knessetu? Máš smůlu, vypnou ti mikrofon! To je ta jejich demokracie, na kterou si tam hrají. Měli by si ujasnit, jestli chtějí mít zastupitelskou demokracii, anebo spíš novodobou plutokracii různých oligarchů, korporátních médií a neziskového sektoru. A pokud je to tak, měli by sněmovnu rovnou rozpustit a nahradit zemským úřadem zastupujícího protektora na kontrolu ideové čistoty. Koneckonců, mají s tím v Praze už bohaté zkušenosti.

Nejen o této kauze budeme hovořit dnes po 19:15 hodině na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální informace z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, máme nový rok a ten přinese možná ještě větší útrapy něž rok předchozí. Události a dopady na životy obyčejných lidí a logicky i čtenářů se budou prohlubovat. V této situaci více než kdykoliv předtím potřebujeme Vaši podporu a pomoci. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
neočkovaní
Návštěvník
neočkovaní

očkování se meze nekladou, neočkovaným ano
https://ne-ockovani.webnode.cz

Anna
Návštěvník
Anna

Tím, že se pomluví SPD neznamená, že budeme lepší, vyjádření pana Okamuri ke kause Volny. Jan na základech pravdy se dá postavit něco trvalého a skutečného. https://youtu.be/CC9GoB-fJjE

Jiří
Návštěvník
Jiří

Hláška “dostaneš flákanec” se ihned stala virálem a předmetem mnoha memes. :))

konzerva
Návštěvník
konzerva

Na stránkách Michalapetr.cz je trochu více objasněna role Hanzel10 a jeho role v privatizaci OKD. Proto socanbande nejvíce řve spolu z bakalo novináří o Volném. Z Volného udělali rváče a soudruh Alhamajda nešetří nařízení , které mu uložila vláda o privatizaci OKD. Protože jsou v tom namočení někteří politici ČSSD a ODS.
Mimo.. V MSM jede opět téma Navalný, ale jak tvrdě rozhání policie demonstranty dnes v USSSA nebo Holandsku nic. V Moskvě operaci demonstraci řídila us ambasáda- kdyby to Rusové udělali v USSSA to by bylo řevu.

J.K.
Návštěvník
J.K.

MAP 807 HANZEL “DESÍTKA” a podivná privatizace OKD. Není divu, že bakalonovináři prskají na Volného!

Zdánlivě banální incident.
Ostravak a poslanec Lubomír Volný (bývalý SPD) chtěl v parlamentu řečnit a Ostravak a poslanec Tomáš Hanzel (ČSSD) mu vypnul mikrofon. Volný se nasral a chtěl říci, proč se Tomášovi Hanzelovi, údajně říká „Hanzel Desítka“. Jenže se na něj sesypala kohorta socánů a jejich vůdce Jan Hamáček se nechal dokonce slyšet, že jde o trestný čin výtržnictví a Volný by se měl trestně právně stíhat. Plivat oheň a síru na Volného začala okamžitě všechna česká bakalonovinářská média.

Jak by ne, tady si někdo dovoluje na „Hanzela Desítku“, který působil ve strukturách koncernu Carbon Invest v podřízené OKD jako statutární orgán (OKD restrukturalizace a.s.), a jakou náhodou těsně před privatizací, v době privatizace a po privatizaci. A ještě jeho jmenování musela „odsouhlasit“ dcera jednoho z privatizátorů!

Kdo je tedy ostravský Tomáš Hanzel (alias Hanzel Desítka). Protože na každém šprochu bývá pravdy trochu. Volný tvrdil, že se Hanzelovi Desítka říká podle úplatků. Se nejlépe přesvědčíte v rejstříku jeho funkcí ve firmě OKD restrukturalizace a.s. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=229659&typ=UPLNY
Podle rejstříku OKD s jeho jmenováním musel souhlasit t, Bc. MARTINA TICHÁ, původně
Koláčková – dcera privatizátora. Co je zač Martina Tichá, a jak společně se sestrami transferovaly peníze z OKD směrem k ODS v našem pořadu nebo článku MAP 74.

https://www.youtube.com/watch?v=bACOk4ZW9DM&feature=youtu.be

Současný Parlament ČR podal na privatizaci OKD trestní oznámení a usnesením Parlamentu číslo 653 ze 6. června 2019 zavázal vládu proti podvodným privatizátorům konat. V usnesení je mimo jiné Janu Hamáčkovi uloženo: aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet. Jak je vidět Jan Hamáček to vidí jinak, nejraději by zavíral vzpurné občany a poslance, za to že se dožadují svého ústavního práva a povinnosti zastupovat v parlamentu své voliče. Raději se kamarádí s azerbajdžanskými hrdlořezi křesťanů, čínskými komunisty a ze všeho nejraději by pozavíral „aspoň do karantény“ celou českou republiku. Usnesení Parlamentu evidentně neplní a opatření proti podvodným privatizátorům stále nejsou předloženy. (Už teď je jasné, že se kvůli COVID-19 nestihnou) Usnesení 653: 00158461.pdf

MAP 807 (74) Dodatek k dílu MAP 807 – Kdo je Hanzel desítka
https://www.bitchute.com/video/G2CGHC1nPmTu/

Jarek
Návštěvník
Jarek

Podpindosnici u nas plni vsechno podle noticek od svych panu nedivejte se na tv to je zbytecny tam pravdu neuvidite…. Je zbytečné se na politiky rozcilovat jsou to jenom loutky na spagatu.. 😀

Eman
Návštěvník
Eman

Co by chtěli a jaký mají plán níže popsané osoby?
Antonio Guterres z Luciferianské OSN je hlavním antiKristem, který bude jediným světovým Dicktatorem, který bude řídit vládu jednoho světa pro Žida NWO. V Danielovi 7 je označován jako Malý roh a ve Zjevení 13 šelma, která vychází z moře.
Všimněte si, že Antonio Guterres je portugalský Žid, Kill Bill Gates je německý Žid a Dope Francis je argentinský Žid. Tito 3 „ptáci“ jsou všichni padlí andělé a superzlí a chtějí, aby byli všichni nežidé mrtví. Někteří Židé mohou být obětováni stejně jako za druhé světové války, aby dosáhli židovského cíle převzít kontrolu nad celým světem a učinit ze všech ostatních svého otroka, kterému se podaří přežít jejich vražedné výstřely / vakcíny Covid 19 / testy Covid 19 / záběry chřipky / tetování s kvantovou tečkou / Neuralink, což jsou všechny Marks of the Beast plus nedostatek potravin a jaderná válka.

B-L-B Bum
Návštěvník
B-L-B Bum

Ať chceme nebo ne, tak dnes držíme Německo za kule, kdyby tam naši pendleři přestali jezdit, protože ani milion inženýrů a doktorů z Afriky, by je nedokázal zastoupit.

A nejlepší “hlod” dne byl, když náš velvyslanec řekne, jak je díky pendlerům vidět, jaké máme dobré vztahy s Německem, když jich tam jezdí kolem 40 tisíc, každý den a kdo ví, kolik jich tam ještě bydlí?!

Jen jaksi neřekl, že to tak v koloniích bývá, když do bohatého Německa jezdí pracovat otroci z kolonie, do které na oplátku nejezdí pracovat každý den také tolik Němců, ale když tam jedou, tak jen na kontrolu svých fabrik, jak v nich Češi za ještě menší peníz, než v Německu, poctivě makají.

To je ale hajzl!

A takové servilní voly máme po všech ambasádách po celém světě, co je tam Havlgate dosadil.

Nám tady chybí doktoři a personál ve zdravotnictví a sociálních službách, protože maká v Německu a Rakousku, a ten debil to chválí jako výhodu a dobré mezistátní vztahy!

180202
Návštěvník
180202

Proč tam ty lidi asi tak jezdí dělat,co myslíte?
Já bydlet poblíž hranic s Německem nebo Rakouskem tak neváhám ani minutu.Tam za svou práci dostanete třikrát tolik co tady proto tam ti lidi jezdí pracovat.

defector
Návštěvník
defector

info…nechci vám kazit zábavu a nedělní siestu,ale zprávy hovoří o dvou silných zemětřeseních v Chile a na Antarktidě.Ve stejný čas. A ta špatná zpráva je i v tom,že ve 133km je zemětřesení vzácnost….Chystá se brzo přepolování.

Gafitoso
Návštěvník
Gafitoso

Co to konkrétně znamená? Rozepište.

Rumcajs1
Návštěvník
Rumcajs1

Co to konkrétně znamená přepólování?
—-
No že se přestane hrát vodní pólo, přecik. Jako že už to je moc starý sport.
PS
A taky nikdo neví, jak to pro koho dopadne.

sova pracharanda
Návštěvník
sova pracharanda

Odpověď tu je, ale nyní v držení akyzmetka pana admina.

Vladimír
Návštěvník
Vladimír

už asi týden mi chrome nepustí příspěvky zde do fora, hlásí pokaždé špatně opsaní captcha, v opeře je to bez problémů