VIDEO: Ruský lékař a profesor šokoval diváky, když narovinu vysvětloval, že ruský...

VIDEO: Ruský lékař a profesor šokoval diváky, když narovinu vysvětloval, že ruský Sputnik V se v ničem neliší od západních vakcín a teror v Rusku spojený s povinným očkováním je předmětem stejného děsivého businessu s lidským strachem a terorem jako v západních zemích! Očkování má smysl jen proti virům, které nemutují, a pouze proti virům, které byly izolovány! Ani jedno ale SARS-Cov-2 nesplňuje! Ve městě Saratov zakázali lidem bez QR kódů vstupovat do všech supermarketů, děsivé záběry teroru zachycují prázdné supermarkety, které Rusko nepamatuje!

VIDEO: Ruský lékař a profesor šokoval diváky, když narovinu vysvětloval, že ruský Sputnik V se v ničem neliší od západních vakcín a teror v Rusku spojený s povinným očkováním je předmětem stejného děsivého businessu s lidským strachem a terorem jako v západních zemích! Očkování má smysl jen proti virům, které nemutují, a pouze proti virům, které byly izolovány! Ani jedno ale SARS-Cov-2 nesplňuje! Ve městě Saratov zakázali lidem bez QR kódů vstupovat do všech supermarketů, děsivé záběry teroru zachycují prázdné supermarkety, které Rusko nepamatuje!

Před několika dny se na zpravodajské alternativě objevilo velice zajímavé a pro Rusy výbušné video. V Petrohradu se totiž uskutečnilo unikátní sympózium lékařů a vědců, kteří se vyjadřovali k současné pandemii Covid-19 a varovali před chybami, kterých se dopouští nejen lékařská obec, ale především politici. Mezi pozvanými hosty ale největší rozruch vyvolal Alexander Reďko, lékař, profesor a předseda Petrohradské odborné lékařské asociace.

Účastníci sympózia předali úřadům sedm ultimát týkajících se Covid-19. Úplný seznam účastníků a výsledky jejich práce jsou uvedeny na telegramovém kanálu “Glazyev for Thinking People“. Právě profesor Reďko vyvolal největší pozdvižení, protože na ruské poměry až nezvykle tvrdě a velice otevřeně začal hovořit o ruské vakcíně Sputnik a v rozhovoru odhalil, že ruská vakcína založená na adenovirové architektuře podobně jako AstraZeneca používá stejnou technologii spike proteinů jako západní vakcíny, včetně těch na bázi mRNA, tedy jako vakcíny od Pfizeru a Moderny.

Profesor Reďko v rozhovoru hovořil o vakcíně Sputnik, přestože neznámý autor českých titulků zmínky o Sputniku ve videu vynechal, nejde tedy o přesný překlad titulků, což je škoda, protože tím zaniká pointa a mizí kontext toho, o čem ruský profesor ve videu mluví a kam hlavně míří jeho kritika. Profesor mluvil o institutu Gamaleya, o výrobci vakcíny Sputnik, tedy o firmě, kterou řídí a kontroluje ředitel a chasidský Žid německého původu Alexander Gintsburg, člen Ruského židovského kongresu, podobně jako ředitel společnosti Pfizer, Albert Bourla, který je členem Světového židovského kongresu, kterému pro změnu šéfuje Ronald Lauder. Ten v roce 2017 na galavečeru v New Yorku udělil Miloši Zemanovi ocenění Bojovník za pravdu.

Pravda o Sputniku je jako ozvěna pravdy o Pfizeru. Profesor odhalil pravdu, protože v Rusku covidový teror přesahuje všechny meze

Ve videu výše profesor Reďko odhaluje o Sputniku šokující informace, že přestože je vakcínou v Rusku naočkováno již 40 milionů lidí, 25% z nich je placebo, protože očkování Sputnikem v Rusku probíhá stejně jako ve zbytku světa, tedy na bázi plošné klinické studie, kdy část vyočkovaných dávek do populace musí mít formu placeba, aby klinická studie byla platná. Proto část Rusů je v pohodě a říkají, že po očkování jim nic není a jsou v pohodě. Profesor Reďko se usmívá a říká, že to je jasné, proč jsou v pohodě, když mají v těle placebo. Nejprve si ale řekněme, kdo je to Alexnder Reďko.

Narodil se v roce 1951 ve městě Primorye. V roce 1974 promoval na Altajském lékařském institutu, pracoval jako chirurg v Barnaul Emergency Hospital. V roce 1978, když prošel konkurzním výběrem, přišel do Leningradu, pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice pojmenované po V. V. Kujbyševovi. V letech 1987 až 1996 – vedoucí lékař nemocnice svatého Jiří Velkomučedníka. Od roku 1993 do současnosti stojí v čele Petrohradského profesního sdružení lékařských pracovníků. Pracoval jako předseda petrohradského zdravotnického výboru.

V letech 1999-2007 byl členem zákonodárného sboru Petrohradu, předseda Stálé komise pro zdraví a životní prostředí. Má nejvyšší kategorie atestací v chirurgii a zdravotnické organizaci. V letech 1991 -1992 absolvoval speciální kurz managementu zdravotnictví na St. Petersburg State University of Engineering and Economics (INZHEKON). Od roku 1993 – docent a 1999 až 2014 – profesor katedry ekonomiky a managementu ve vědě a sociální sféře na INZHEKON.

Od roku 2005 do roku 2009 pracoval jako první prorektor federální státní vzdělávací instituce “Národní ústav zdraví”. Od března 2009 do současnosti je náměstkem městské rady, zástupcem vedoucího MK městské části Kolomyagi. V roce 2002 promoval s vyznamenáním na Severozápadní akademii veřejné správy v oboru státní a komunální správa. Člen Mezinárodní akademie ekologie a bezpečnostních věd (MANEB). Autor více než 200 vědeckých prací a monografií, doktor lékařských věd (doktorská disertační práce je věnována zdraví jednotlivce a populace a kvalitě životního prostředí v Petrohradě).

Předseda Antifašistického výboru Petrohradu, člen městského výboru Komunistické strany Ruské federace, člen prezidia Oblastního výboru odborových svazů zdravotnických pracovníků Petrohradu a Leningradské oblasti, předseda hl. výroční výstava-fórum lékařských inovací “EMI”, předseda Odborné lékařské rady při ANO “InnoProm”.

Mezi oceněními: Excelence ve zdravotnictví, oceněn Řádem Jana z Kronštadtu „Za duchovní obrodu Ruska“, Řádem sv. Jiří, medailí Nejvyššího apoštola Petra

Je ženatý, má tři děti a dvě vnoučata.

Profesor zopakoval, že dosud se nikomu nepodařilo izolovat SARS-Cov-2

Další informace jsou už závažnější. Jak znovu profesor potvrdil, ani v Rusku se dosud nepodařilo izolovat virus SARS-Cov-2 ze vzorků z přírody a z populace, protože dosud se to nikomu nepovedlo. Jak nedávno laické veřejnosti vysvětlila Dr. Soňa Peková, izolace viru znamená, že virus se vezme a nechá se namnožit tak, aby výsledkem množení byl samotný virus sám o sobě. Jenže, to se dosud nepodařilo.

Když se dnes vezme od kohokoliv vzorek viru, třeba od pacienta, tak po namnožení se v misce objeví miliardy jiných virů, jiné proteinové báze, protože viry jsou do sebe spletené a navázané. Takže namnožením v laboratoři vznikne neprůkazný vzorek, který má neprůkaznou nakažlivost, což potvrzuje i studie publikovaná na serveru Lancet, o které profesor Reďko v rozhovoru také mluví. Takže na základě neprůkazného viru, který se nepodařilo izolovat, se v Rusku, v Evropě, v Číně, ve Velké Británii i v USA začaly vyrábět vakcíny, což je holý nesmysl.

Prof. Alexander Reďko

Profesor zdůraznil, že vakcínu lze použít jen za dvou podmínek. Za prvé, virus musí být nejprve izolován, a za druhé, virus nesmí mutovat. Jenže v případe viru SARS-Cov-2 není splněna ani jedna podmínka. Přesto se ale začaly vakcíny vyrábět, které ale nefungují, lidé se chodí přeočkovávat a myslí si, že čím vakcíny dostanou, tím zdravější budou, ale ono je to přesně naopak. Vakcíny, které se dnes píchají do lidí, jsou navrženy proti 2 roky starému viru, který již dávno mezi populací neexistuje, zdůraznil profesor.

Proč se tedy lidé nutí do očkování? Proč se jim zabraňuje chodit do práce, do škol a do nákupních center? Pokud chtějí očkovat proti současnému viru, museli by vyrobit vakcíny proti současné mutaci. Jenže výroba vakcíny trvá až 6 let se všemi zkouškami v Rusku. Na západě je to dokonce 10 let.  Jenže tady je virus, který se celý mění po 6 měsících. A ani jeden z nich dosud nebyl izolován.

Proč je tak důležité izolovat virus? Protože bez jeho izolace není možná přesná diagnostika a ani přesně účinná vakcína bez vedlejších projevů

Teď malá odbočka. Možná jste zaregistrovali v médiích obrázky mutace Omicron a porovnání, v čem se liší od mutace Delta. Na obrázku to jsou změny proteinových hrotů na mnoha místech chuchvalců RNA vláken a vypadá to jakoby logicky. Jenže, ty obrázky, které vidíte v médiích, jsou obrázky neizolovaných proteinových clusterů virového nosiče. Jsou to chuchvalce různých úseků RNA, které náleží tisícům různých proteinových bází, ale jen malý zlomek těch RNA vláken patří mateřskému koronaviru. A právě izolace znamená, že z této báze se oddělí RNA koronaviru a nechá se namnožit, aby výsledkem byla homogenní báze pouze z koronaviru bez produkčních proteinů a jejich mutací. Doufám, že tomuto vysvětlení rozumíte.

Vakcíny, které se dnes vyrábí, napodobují čouhající spike proteiny na membráně viru, lidově řečeno na té virové kouli tvořené lipidovým pouzdrem. Jenže, když doje k mutaci viru, tak tyto proteiny se změní a imunitní systém přestane na nové spike proteiny reagovat. Mutace zkrátka likvidují účinnost očkování. A izolace kmenu viru je důležitá proto, aby bylo možné zjistit, jaké přesné proteiny virus kóduje. Kdyby se podařilo virus izolovat, bylo by snadné potom zjistit, jaké proteiny v těle patří viru, čímž by se diagnostika nemoci stala stoprocentní.

Porovnání chuchvalců virového clusteru spike proteinů Delty a Omicronu bez izolace SARS-Cov-2

Dnes je přesnost PCR diagnostiky koronaviru, podle výroku vynálezce PCR technologie, menší něž 10% v úhrnu, protože PCR testy nejsou určené pro zdravotní diagnostiku a jsou určené pro diagnostiku dlouhých RNA řetězců, ale koronavirus má řetězec krátký. A tak se dnes dělá co? Prodloužené cyklování. Vzorek se nechá namnožit v desítkách množících PCR cyklů a doufá se, že pokud je ve vzorku koronavirus, tak vyrobí dostatek proteinů ve vzorku, z nichž jeden se bude podobat koronaviru. Prostě se očekává, že jeden ze spike proteinů bude mít díky množení podobu a strukturu, která se bude podobat předloze viru. Vzhledem k tomu, že ve vzorku jsou ale miliardy jiných virů a proteinů, tak přesnost takového testu je extrémně nízká.

Při množení virů pomocí PCR se totiž kódují miliardy proteinů v mnoha cyklech a pravděpodobnost mutací tím vzrůstá do té míry, že mohou vzniknout proteiny nachlup podobné koronaviru. Ty potom spustí chemickou reakci na antigenové podložce a člověk je rázem označený za pozitivního. Kdyby existoval izolát viru, PCR testy by odpadly. Stačilo by vyrobit jednoduchou látku reagující na proteiny kódované izolovaným virem, pouze tímto virem a žádným jiným, a v tom okamžiku by bylo možné 100% říct, že tento člověk má koronu, a tento člověk ji nemá, a to s jistotou 100% a ani o desetinu méně. Dokud ale není virus izolován, nejde o nikom prohlásit ani že je nakažený, ani že není nakažený. Je to pouze loterie.

Volání o pomoc Mesiáše je vrcholem konceptuální tuposti, zvláště pokud víme, kým byl Mesiáš dosazen do křesla moci

Rusko je ovládáno Ruským židovským kongresem a manažerem Ruska je Vladimir Putin, který se zodpovídá pouze Ruskému židovskému kongresu a Izraeli, naprosto nikomu jinému. Vladimir Putin se dostal k moci v roce 1999 poté, co Lev Leviev, rusko-izraelský oligarcha, obchodník s diamanty a předseda Evropského židovského kongresu, přivedl Vladimira Putina v srpnu roku 1999 do Kremlu, aby ho představil Borisi Jelcinovi jako jeho nástupce. Dnes by Vladimir Putin jako gosudár mohl teror proti ruským občanům okamžitě zastavit.

Okamžitě by mohl vydat příkazy na zastavení procesů Total Control, na zastavení opatření s praktikami teroru, na zastavení omezování pohybu občanů, na zastavení vynucování prokazování se QR kódy. Jenže, nic z toho Vladimir Putin do tohoto okamžiku neudělal. V Rusku již bylo naočkováno přes 40 milionů Rusů, z toho čtvrtina je placebo, stejně jako prozradila slovinská zdravotní sestra v Lublani, článek je zde. Ty zbývající tři čtvrtiny vakcín obsahují neznámo jaké látky, stejně jako západní vakcíny. Stejně jako na západě, tak i v Rusku zakazují neočkovaným základní lidská práva.

Ruský židovský kongres drží celé Rusko plně pod kontrolou stejně, jako Dům Sion drží Evropu a zbytek tzv. globalizovaného světa. A tak zatímco Rusové spoléhají na pomoc od falešného Mesiáše, tak mezitím teror v Rusku se prohlubuje. Děsivé záběry (video výše) se objevily na internetu z města Saratov, kde tamní radnice zakázala neočkovaným lidem kompletní vstup do všech supermarketů.

Přestože je v Rusku naočkováno 40 milionů lidí, drtivá většina spadá do řad státní správy, ozbrojených sil, učitelů a státních zaměstnanců. Obyčejní lidé se bojí, jsou vyděšení a nechtějí vakcínu. V Rusku je to udělané jinak než v EU. Pandemická opatření nařizují gubernátoři a jednotlivé správní okresy a magistráty. Něco podobného chce v ČR zavést nová koalice vlády Petra Fialy, usiluje o to Hnutí STAN a údajně i Piráti.

Válka o moc mezi dvěma domy, ale za použití stejných zbraní a procesů řízení

V Rusku opatření proti lidu tak nejsou z rozhodnutí Kremlu, ale z rozhodnutí gubernátorů a měst. Kremlu tak zůstanou čisté ruce, tu špinavou práci udělají radnice měst a gubernátoři. Nikdo tak nebude útočit na prezidenta, ten bude bez poskvrny. A dokonce mnoho Rusů bude k němu volat o pomoc a záchranu před terorem. To samé se chystá v ČR. Lidé budou nadávat za teror na starosty, ale už ne na vládu Petra Fialy. Tento ruský model je nachystaný i pro ČR po jmenování nové vlády v Praze. Konceptuální gramotnost je znalost o tom, že veškeré globální procesy řízení na této planetě vychází od dvou subjektů planetární správcovské moci, od Domu Sion zastupujícího světové sionisty, jejichž nástrojem moci je globalismus, a od Světového židovského kongresu, přičemž jejich nástrojem moci je Izrael a Jeruzalém.

Vladimir Putin a nejvyšší ruský rabín veškeré Chasidské Rusi a Chabadu Lubavitch, Berel Lazar

Válka o moc nad touto planetou je potom válkou těchto dvou konceptů světové vlády, resp. válkou dvou domů mezi sebou, ale za použití stejných zbraní a procesů teroru na obou stranách ve vztahu ke goyim. Znalost tohoto schizmatu světové moci je základním kamenem konceptuální gramotnosti.

Nemůžete přežít, pokud budete v této válce konceptů prosit o záchranu různé mesiáše dosazené do křesel jedním z těchto dvou domů. A těch pověřenců je obrovská armáda. Najdete je úplně všude. Rusové jsou konfrontováni srážkou s krutou realitou role gosudára, který slouží, ale ne Rusům, ale domu, kterým byl dosazen k moci. Kdyby sloužil Rusům, nic z toho, co se teď děje a bude dít nám v Evropě či v USA, by se nikdy v Rusku nedělo. A tím je to dané. Nepoučíš-li se, zahyneš!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Dan
Návštěvník
Dan

Tenhle profesor lze, kdyz tvrdi, ze se ruske vakciny od tech zapadnich nelisi! Sputnik V neobsahuje zadnou mRNA a hrotove proteiny!
Sputnik V neni zadna experimentalni genova terapie hrotovym proteinem mRNA jako ta od Moderny a Pfizera!
mRNA nebyla dosud lidem nikde ockovana, test techto vakcin konci az koncem 2022. Lide jsou zneuzivani jako zkusebni kralici jeste rok. Vakcinu vuci mutujicimu viru nelze ani vyvinout, protoze jeji zkousky trvaji minimalne 6 let.
Jinak ma profesor pravdu, ze vakciny nejsou ucinne a lidi zmrzacuji a zabijeji.

Petr
Návštěvník
Petr

nelže, není to sice mRNA vakcína – je vektorová. Ve výsledku ale působí úplně stejně – genově upravený adenovirový nosič vyvolá v těle syntézu spike proteinu úplně stejně jako mRNA vakcíny. Je to typově stejná vakcína jako Astra Zeneca – ta má adenovirový nosič tuším šimpanzí, Sputnik lidský.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Další z perfektní práce VK a další z výborného čtiva, moc děkuji za další (doplňující) informace!
Rád čtu články od starších (až po aktuální samozřejmě) a doplňuji si vzdělání, toho, co jsem doposud nevěděl anebo jen minimálně o tom “něco” tušil.. Vždy čtu vše, od začátku až do konce. Jen tak dál, skvělá práce!!

Petra
Návštěvník
Petra

S uvedenou vyhláškou si mohou tak akorát vytřít něco,je tam uvedeno že vakcína musí zaručit bezinfekčnost,což terapeutikum aplikované po 4 měsících nesplňuje,takže i když si nenecháte aplikovat terapeutikum,nenazývejte to vakcínou,dostanete pokutu,kterou každý právník rozmete,a hlavně nebudete mít nárok na odškodnění když vám terapeutikum způsobí zdravotní poškození

Martin Seulbits
Návštěvník
Martin Seulbits

2:01

Komentáře

Přidejte veřejný komentář…

Martin Seulbitz
před 0 sekundami
Neocko budou hledat v nejhlubsim lese. To je fakt, protoze to zname z historie, samozrejme ze dezinformatori krici na ostatni co maji pravdu, dezinformatore a narativy antiwaxer apod..zde zminene, Zlodej vola, chytte zlodeje, to tu fungovalo 10 let s Buresem a nikdo si nevygooglil jeho rodinu, otec za mrizemi za korupci jeste za totality, jeho bratr za mrizemi v SR, kriminalnik z kriminalni rodiny a ted se chytil pouze prilezitosti vydelavat na Covidu a necha se rad vydirat CIA a vznikli Vrbetice, Amiku se boji, lidi se neboji, jak se rika, chodi se tak dlouho se dzbanem, az se ucho upadne. Lide nic neresili a ted?

Martin
před 20 hodinami
naparádu práca Daniel,len tak dalej.Slovensko je s vami

290
27

M M
před 20 hodinami (upraveno)
Chtělo by to Československo, ale žádnou monarchii, jak chce Landa. Docela by se mi líbil Uhrík jako president, pokud mu vyženeme z hlavy ten šovinismus. 😄

7

Pavol Vyletel
před 20 hodinami
@M M Prezident na slovensku nemá žiadnu moc

2

M M
před 19 hodinami (upraveno)
@Pavol Vyletel Myslím převrat. Obnovit Československo. Vyhodit oba parlamenty a zvolit si nové představitele. A Uhríka si necháme…je hezký a bude československý president. 🤣

12

Pavol Vyletel
před 19 hodinami
@M M A keď urobíme násilný prevrat v čom budeme lepší od tých ktorý teraz vládnu.

5

M M
před 19 hodinami (upraveno)
@Pavol Vyletel V tom, že jsme přemohli zlo. Nejsi přece blázen, abys sis myslel, že to jde po dobrém. Jinak s pacifisty nediskutuji. Kdo zlo toleruje, má spoluvinu na něm.

15

Mio Ned
před 19 hodinami
@Pavol Vyletel Bohužel se sluníčkovým uvažováním se národ nikam nepohne, protože zločinci, co jsou u moci, se po dobrém nepustí a klidně použijí i zbraně proti vlasnímu národu.

13

TomassinoBMW
před 18 hodinami
@Pavol Vyletel Co třeba v tom že si tím koupíme zase nějakej čas na alespoň trochu normální život?

2

Slavěna Khinová
před 17 hodinami
@M M Kdo je Uhrík?

Slavěna Khinová
před 17 hodinami
@M M Kdo je Uhrík?

Slavěna Khinová
před 17 hodinami
@M M Jaké zlo? To jen ty mu dáváš tu nálepku, chápeš to?

Martin Černý
před 18 hodinami
Budu si přát, ať máte vy i my sílu a správně ji využijeme.
Dík!

50
1

Hana Beinhauerova
před 17 hodinami
Dane, děkuji. I když tento dramatický projev není úplně můj šálek kávy. U Vás to beru, protože Vy jste vždycky o sobě říkal, že žijete uměleckým kumštem. Ze všech Vašich rozhovorů pak ale vnímám vyrovnanost a naléhavost zároveň, obrovskou sílu a rozhodnutí opravdového chlapa. Hovoříte v nich nádhernou češtinou s hlubokými přesahy do historických souvislostí, včetně symboliky. Za mne ještě jednou díky za Váš hlasitý vzdor – mohu-li to tak napsat.

31

Martin Seulbitz
před 0 sekundami
Tyhle vzdory jsou uplne k nicemu, ted jsou 2 roky bez par mesicu od vypknuti nejdrive kvazi pandemie, ale pozdeji prozrazene valky. Ted uz jsme meli mit pozice, plan, zbrane a byt pripraveni a kazdy kdo to mysli vazne, pocitat s tim, ze v boji za svobodu obetuje vsechno, tu je hrstka lidi, co obetovali praci, prijmy, dehonestaci, atd. Ale je tu aspon deset lidi, kteri obetuji uplne vsechno?

Zatim se Cesi zesmesnuji: druhy se vali opilej se samopalem na zemi v Benesovske nemocnici, treti se jde nechat zatknout na vratnici Uradu Vlady a prvni se zastreli pred ministerstvem diktatury. Kdyz uz ma nekdo zbrane, tak si nema dat vlastniho gola! A v cem je problem?

Lide nemaji podporu, organizaci, stacilo prijit ve skupinkach ke fronte ockovanych a ujistit je, ze se o ne postarame! Ze se nemaji vzdavat, pravni a zdravotni tym Nasi Zeme: Cechu, Moravanu, Slezanu a Slovaku a ignorovat naprosto oficielni vladu odpadliku a chudaku na duchu, presvedvit policii, soudy a armadu, ze my branime Zemi spolecne a na organizatory Covidofasismu pusobit obdobne jako Jan Kubis a Josef Gabcik!!!

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Ruský lékař a profesor… To není informace o autorovi. Je lékař profesí, profesor je kantorská hodnost, tak kdyby tam ještě bylo, že je profesor té či oné univerzity. A měl bych jasno, měl bych ho lokalizovaného. I ve vysvětlivkách ke Švejkovi je uvedeno, kde je Řeznická ulice – tam, co npor. Lukáš vedl kradeného psa…

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Rusové se baví, jak Češi zesměšňují hlavu státu historicky poprvé volenou v přímé volbě občany. Opět máme světové prvenství – v blbosti.
Něco pozitivního, kdy jsme byli také první: Nedávno bylo v Peru zemětřesení a musíte velmi trpělivě hledat v č. novinách, kde bude aspoň štěk. Je to snad 35 let nazpět, kdy bylo snad také v Peru zemětřesení. Sníh a led vytékající lávou tál a v blátě se topily vesnice – i s obyvateli… Tehdy Iljušin 62 ruské výroby a jsoucí v majetku (!!!) ČSA pelášil přes oceán tisíce km a přistával jako první s humanitární pomocí… Zatracení komunisti…, taková propaganda.
Jo, to se to tehdy říkalo: Estoy checo turismo… (jsem český turista), co to je e-slovaco tamní domorodci neznali…

Pavel
Návštěvník
Pavel

Putin je Žid po matce.

MiP
Návštěvník
MiP

Prosím, jak to je doopravdy? Zde se tvrdí o izolaci viru úplně něco jiného:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/?fbclid=IwAR2yfFkvEfPRsfzKR_8cQbKdWEBF0yfz6GAKTYsRdB296XCMwp0X1yiUWyE

Je tedy izolován nebo ne?

romansvk
Návštěvník
romansvk

neni. mnoho virusov nie je izolovanych. to vsak neznamena, ze neexistuje. dr. Pekova to dobre vysvetlila ako to je s izolaciou a purifikaciou a kultivaciou a tiez sekvenovanim, co je mutacia, co je kmen co je variant atd.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Není izolován !!
CDC používá výraz izolát pro jakýkoliv vzorek, který je odebrán člověku, který je prohlášen jako symptomatický, a který je prohlášen nositelem určité nemoci. Takže jinými slovy jeden z těch takzvaných izolátů, což není izolát, byl odebrán ženě ze Seattlu ve Washingtonu, myslím v únoru 2020 a to je jeden z materiálů, který je k dostání k prodeji pro laboratoře. V podstatě ta historie toho je… oni vzali ženu z letadla, která letěla do Seattlu z Číny. Měla symptomy, určilo se, že to bylo v době vypuknutí epidemie v Číně a prostě prohlásili, že má covid. A pak vzorky, které jí odebrali, krevní vzorky a pak vzorky séra, které z toho odvodíte, byly prohlášeny za izolát. A doslova tomu říkají izolát i přesto, že to nejsou izolované částice.

A způsob, jakým je velmi jednoduché to ověřit je, že mohu koupit jeden z těchto vzorků, mohu ho dát pod skenovací elektronový mikroskop, a viděl bych hodně různých věcí, různé druhy tvarů a velikostí, lidské buňky a různé druhy vláken genetického materiálu atd. Izolát by měl být jednotný, všechno by to mělo být stejné. Když koupím izolát glyfosátu, mohu jít na chemspider.com, mohu tam vidět molekulární strukturu, a pokud to dám pod mikroskop, tak tam nebude nic jiného než glyfosát. Všechno stejné, všechno jednotné. To je izolát. Pokud se podíváte pod mikroskop a vidíte spousty různých náhodných bláznivých věcí, něco jsou buňky, něco genetický materiál a možná i nějaké krevní buňky, ty jsou velké pod mikroskopem, je mi líto. Tohle není dobrá věda a to není izolát.

Jak tak poznáte, co máte, a navíc jak poznáte, kolik toho máte? A to vede k PCR testům. PCR test tvrdí, že najde přítomnost jednoho nebo více vláken genetického materiálu, který je zesílen. Ale oni to zesílí tak hodně, hranicemi cyklování, že ve skutečnosti zesilují šum na pozadí přístroje, a stane se to, že ztratí to, čemu v laboratorní vědě říkáme poměr signálu k šumu. Musíte mít poměř signálu k šumu. Takže pokud koupím řekněme rtuť, pokud se dívám na rtuť ve vzorku potraviny, a můj šum na pozadí je takový, ale vrchol rtuti má tu samou výšku jako všechny ty vrcholy na pozadí, nemůžeme říct, že jsme našli rtuť. Protože to musí vyčnívat. A pro kvalitativní měření musíte mít poměr signálu k šumu alespoň 3:1 a pro kvantitativní měření musíte mít alespoň 10:1. A nic z toho neexistuje u PCR testů s vyššími limity cyklů. Takže tohle je moje odpověď.

více např. zde: https://rumble.com/vlu3ha-reiner-fuellmich-and-mike-adams-kde-najt-izolt-covidu-19.html

Dan
Návštěvník
Dan

Sputnik V neni mRNA terapie, ale skutecna vakcina. Ten profesor tvrdi, ze je take mRNA. Sakra, kdo tady lze????

Suri
Návštěvník
Suri

Problém je ten, že tvůrce Sputniku V je osoba, co je v blízkých kontaktech s majiteli pfizer, astra, johns atd. Asi bych se nebál říct, že to je parta co se dobře zná. Za další majitel Sputniku V je z rodiny židů. To platí i o ostatních majitelích vakcín.
Pak jen dodám, že servery, co kontrolují zda můžete do obchodu nebo ne, nebo vůbec někam, prostě ty co to řídí nejsou Ruské, ale patří pod Microsoft, tedy pana Gatese. A už se okruh uzavírá a dostáváme se tam kam nechceme..

Teď je otázka, zda Putin je opravdu hráč co jede kroky proti západu na oko, a že je dobrý, ale jede stejnou hru jako západ, proti lidu, a nebo je držen pod krkem, a tím se západ dostal do jejich řad a jede tam to samé jako u nás….

romansvk
Návštěvník
romansvk

s Putinom to je ako pri sachu. putin zid hra sach s dalsim zidom napr sorosom. su akoze nepriatelia ale obaja tahaju figurkami gojim. a gojim veri svojmu panovi.

Dan
Návštěvník
Dan

Putina dosadili chassidi. Nemate ani potuchy, co dela pro Rusko. Musi drzet v sachu zapad i zevnitr 5. kolonu zapadu a oligarchy co si nakradli a mysli si, ze by bylo lepsi pod bilou hvezdou. Nevidi, ze Deripaskovi ukradli Amici miliardy dolaru. To je ceka taky po prichodu do USA. Hovadum co nenavidi Rusko, jenom na nem parazituji nema smysl neco vysvetlovat.

Kybic
Návštěvník
Kybic

Mne by zajímalo, jak mohou být schopni sekvenovat jednotlivé varianty viru z odebraných vzorků, když nelze izolovat ani samotný virus. To si jako z té virové polívky vytáhnou náhodný virus a prohlásí ho za novou variantu?

Dan
Návštěvník
Dan

Jsou to computerove simulace, ktere vydavaji za virus. PCR i mRNA a vakciny jsou podvodem, posvecenym WHO a politiky zapadu.