VIDEO: Ředitel sociální sítě Reddit rezignoval na svoji funkci a vyzval představenstvo,...

VIDEO: Ředitel sociální sítě Reddit rezignoval na svoji funkci a vyzval představenstvo, aby jeho místo obsadili černošským kandidátem! Alexis Ohanian slíbil, že zisky ze svých akcií Redditu bude odteď věnovat černé komunitě na boj proti rasové nenávisti! Patetické gesto manžela tenistky Sereny Williams odhaluje hrozivý proces degenerace západní bílé rasy, která ztrácí svoji základní integritu, přirozenou ochranu druhu, princip přirozeného výběru a děsivě připomíná výsledky laboratorního výzkumu Dr. Calhouna s bílými myšmi ze 60. let! Civilizace bílého muže nezadržitelně zaniká!

VIDEO: Ředitel sociální sítě Reddit rezignoval na svoji funkci a vyzval představenstvo, aby jeho místo obsadili černošským kandidátem! Alexis Ohanian slíbil, že zisky ze svých akcií Redditu bude odteď věnovat černé komunitě na boj proti rasové nenávisti! Patetické gesto manžela tenistky Sereny Williams odhaluje hrozivý proces degenerace západní bílé rasy, která ztrácí svoji základní integritu, přirozenou ochranu druhu, princip přirozeného výběru a děsivě připomíná výsledky laboratorního výzkumu Dr. Calhouna s bílými myšmi ze 60. let! Civilizace bílého muže nezadržitelně zaniká!

V pátek jsem na Svobodném vysílači CS hovořil v první hodině o procesech degenerace bílé rasy v západní civilizaci a netušil jsem, že jen o den později se objeví zpráva, která pouze dokreslí hrozivý stav úpadku a zkázy naší rozvinuté civilizace. Ve Spojených státech v souvislosti s hysterií okolo smrti černošského kriminálníka George Floyda, který se pokusil v obchodě v Minneapolis platit padělanou a na inkoustové tiskárně vytisknutou 20-dolarovou bankovkou, došlo včera v sobotu k dalšímu nevídanému procesu, který potvrzuje úpadek bílé rasy. K čemu tedy došlo? Výkonný ředitel sociální sítě Reddit a manžel americké tenistky Sereny Williamsové, spoluzakladatel Redditu a investor Alexis Ohanian totiž v krátkém videu oznámil [1] veřejnosti, že rezignoval na funkci výkonného ředitele Redditu, a že vyzval představenstvo společnosti, aby za něho do funkce ředitele dosadili černošského kandidáta.

Alexis Ohanian, již bývalý ředitel Redditu.

Na pozici rezignoval v důsledku protestů a rasismu bílých Američanů proti černochům, americký národ je prý rozbitý, a aby se mohl podívat své, podle jeho slov černošské, dceři do očí, až se ho zeptá, co proti rasismu udělal on, tak z toho důvodu se rozhodl odstoupit z funkce ředitele Redditu a teď chce, aby jeho místo obsadil černoch. A to není všechno, přátelé. Alexis Ohanian dále pronesl veřejný příslib, že odteď všechny budoucí zisky z jeho akcií Redditu půjdou černošské komunitě na boj proti rasové nenávisti a hned v prvním balíčku pošle 1 milion dolarů černošské neziskovce Know Your Rights Camp.

V závěru svého krátkého videa vyjadřuje názor, že v této situaci, ve které se americká společnost nachází, je rezignace bílých vůdců z vedoucích pozic vlastně projevem vůdcovství. Ano, slyšíte správně. To, co během jedné minuty ve videu předvedl teď již bývalý ředitel Redditu, z toho jde doslova mráz po zádech. Je to proces naprostého úpadku úcty, integrity a příslušnosti k vlastní rase. Je to v přírodě degenerativní proces disasociace jedince s vlastní rasou, s vlastním druhem, která vede k zániku rasy a celé civilizace.

Bílá rasa začíná vykazovat známky brutální degenerace předpovězené již počátkem 60. let v Calhounově experimentu

Možná jste zaregistrovali, že protesty a demonstrace Black Lives Matter se z USA rozšířily organizovaným způsobem i do Evropy, demonstrace proběhly v Paříži a dokonce i v Praze a většinu protestujících tvoří bílá mládež. Jenže hned v úvodu je třeba zdůraznit, že nejde o náhlá spontánní vzplanutí aktivismu, ale o pečlivě naplánované protesty, jejichž cílem je znovu více obvinit bílou rasu z utlačování černochů, je to proces amplifikace pocitu viny bílé rasy, aby se cítila vinna, aby měla potřebu se omlouvat, rezignovat, přenechávat své pozice černochům, a to všechno s patetickou pózou sebemrskačství bílé civilizace.

Tyto degenerativní procesy v bílé rase jsou důsledkem sionistického řízení indukovaného především na 1. a 5. prioritě řízení. Výchova ve školství a ve vzdělávacích systémech, a působení hormonů a chemických látek v potravinách, ve vodě a v léčivech na genom bílého člověka, což má za následek dysplazii genomu bílého člověka, degenerativní poruchy množení bílé rasy, pohlavní a mentální poruchy identity dětí v bílé rase, ztrátu inteligence, ztrátu pudu sebezáchovy rasy, ztrátu schopnosti přirozeného výběru, ztrátu agresivity, ztrátu dominance, a to především u mužů bílé rasy, i když u žen se to také projevuje, nejčastěji neschopností rodit přirozeně, a to pouze jednou za život, a císařským řezem.

Alexis Ohanian se svojí manželkou Serenou Williams.

Doktor John B. Calhoun počátkem 60. let v americkém National Institute of Mental Health v Marylandu provedl experiment s kolonií bílých myší, který vedl k objevu tzv. “Behavioral sink” jevu, což je popsaný, ale dosud nevysvětlený a neobjasněný jev, který vede k úplnému vyhynutí populace i přesto, že všichni její členové měli dostatek zdrojů, potravy a zázemí. Video a článek k tomuto vědeckému objevu jsme přinesli zde. Každá civilizace se podle tohoto modelu vyvíjí zhruba ve 4 fázích, kdy na počátku dochází k ukotvování tzv. fundamentů, resp. základů společnosti a populace.

Poté následuje fáze prudkého a strmého rozvoje a růstu populace. Ve třetí fázi nastává stagnace, ve společnosti není zájem o další plození potomků, objevují se první degenerativní projevy a populace se dále nerozvíjí. V poslední fázi probíhá strmý pád populace, který je způsobený děsivou degenerací, apatií, neschopností bránit se, ve společnosti raketově narůstá homosexualita, posilují se dysfunkční projevy v populaci, neochota množit se na jedné straně, a neplodnost na straně druhé vede nakonec k zániku celé populace.

Střet eugeniky a genetiky o rozsah zdravé a již nezdravé genetické diverzity

V uzavřeném habitatu myší bylo z laického pohledu možné za viníka zániku Calhounovy myší kolonie považovat incestní množení, protože všechny myši v kolonii vycházely jen z několika startovních myších párů. Jenže, pozor, tady jde o jeden velmi zásadní omyl laické veřejnosti. V případě hlodavců se členové těchto kolonii množí mezi sebou v incestní rovině naprosto přirozeně i ve volné přírodě, vlastně jinak to ani není, protože hlodavci vytvářejí izolované tlupy a rody. Např. krysy v kanalizacích prosperují desítky nebo i stovky let a pochází z jednoho jediného vrhu, a přesto tyto krysy a potkani nikdy nedegenerují, jsou-li v přírodě, resp. v dostatečně rozlehlých kanálech a mají-li dostatek pohybu a podnětů

Pojem “incest” byl v lidské populaci ukotven jako pojem až v době vzniku eugeniky v průběhu 19. století. Do té doby bylo zcela normální vytvářet manželské příbuzenské svazky na úrovni bratranců a sestřenic. Teprve až s rozvojem eugeniky a poté genetiky se jaksi přišlo na to, že rozvoji a odolnosti genomu před mutacemi a degeneracemi pomáhá genová diverzita. Jenže, právě koncem 19. století nastal zásadní ideový rozkol mezi eugenikou a genetikou.

Dr. John B. Calhoun

Jak se totiž z výzkumů ukázalo, existuje v genomu nepřímá úměra mezi mírou odolností genomu proti mutacím a mírou zušlechtění genomu a vybraných kvalit. Čím více je genom člověka A křížen s naprosto odlišným genem člověka B, tím více je potomek obou subjektů označovaný jako C odolnější proti genovým mutacím, ale o to více ztrácí výběrové a specificky šlechtěné genové informace, které jsou ale nezbytné pro rozvoj a vývoj civilizace a kultury.

Eugenika proto koncem 19. století přišla s myšlenkou a koncepty tzv. přirozeného a nepřirozeného výběru. Přirozeným výběrem podle eugeniky je, když si bílý muž vezme úplně cizí bílou ženu, a to z co největší vzdálenosti po geografické stránce. Tím se zaručí, že genetická diverzita bude mohutná, ale budou zachovány kvalitativní a typické rasové prvky dané rasy, tedy bílé rasy. To znamená prvky jako je vztah k práci, k vývoji, k budování kariéry, k budování rodiny co nejdříve po dosažení plnoletosti, ostraha a nedůvěra k jiným rasám, ostraha vlastního životního prostoru, válečnictví a dominance. To jsou typické rysy bílé rasy.

Typickým znakem počátku zániku civilizace je ztráta přirozeného výběru v populaci v otázce zachování rodu a vlastní rasy a vznik Objektu X vzešlého z genetického konceptu Superdiverzity

Nepřirozeným výběrem naproti tomu je to, co prosazuje pro změnu genetika, a to je mezirasové mísení s cílem vytvoření genomu na základě mohutné diverzity dvou zcela odlišných humanoidních genů, např. bílé rasy a černochů, černochů a Asiatů, Indiánů a Asiatů atd. Mezi genetiky se tomu říká “Superdiverzita” a výsledkem má být člověk Nového věku, Objekt X, který bude mít základovou genetickou výbavu ze všech ras na světě, bude tedy velice odolný fyzicky, ale bude naprosto postrádat všechny klasické kvalitativní genové znaky, kterými se jinak specificky tyto rasy odlišují.

Objekt X vzniklý z této superdiverzity tak nebude nikdy tak schopný výzkumník, vývojář, vědec nebo voják, jako byl bílý muž, nebude mít takovou sílu a ani rychlost v běhu jako měl černoch, nebude prostě disponovat charakteristickými kvalitami, které mají genomy jednotlivých ras uchovávané v genomu při přirozeném výběru partnerů. Není divu, že eugenika byla nacisty nejprve zneužita, a následně zavržena po II. sv. válce, a to s jediným cílem, zlikvidovat bílou rasu, která jako jediná na této planetě je schopná ohrozit plány Domu Sion na zotročení všech civilizací na Zemi v plánu na vznik Nového světového řádu a globálního genetického tavícího kotle s cílem vytvoření poslušného a měnícímu se podnebí povrchu planetárního nosiče odolného člověka, Objekta X, vzešlého ze superdiverzity.

Alexis Ohanian má dceru Olympii, celým jménem Alexis Olympia Ohanian Jr.

Takže se nemůžete divit, že když potom ve videu vidíte bývalého ředitele Redditu, jak se pomalu omlouvá za tu svoji “hnusnou” bílou rasu a navrhuje černocha za sebe do čela společnosti, že mnoha lidem začne docházet, že něco je tady opravdu hodně špatně s naší civilizací. Zatím se jedná o ředitele soukromé společnosti a můžeme nad tím mávnout rukou. Ale brzy může před nás předstoupit nějaký volený politik, politička, která se nervově zhroutí v televizním přenosu, nejprve naplive na svoji bílou rasu, omluví se, že se narodila jako běloška.

A hned poté rezignuje na svoji pozici a vyzve ke změně zákonů, aby do čela těch a těch orgánů byly voleni jenom kádři podle “barevného etnického klíče”. A to už není žádná legrace, protože to už jsou teze nižších procesů řízení ve společnosti, které přímo ovlivní jednotlivé státy, národy a jejich vývoj. Experiment s kolonií bílých myší tak ukazuje na jednu zásadní věc, že degenerace genomu může být indukována nikoliv incestem v rámci habitatu, ale pouhým omezením svobody pohybu populace na delší dobu. A teď pozor, nepřipomíná vám to něco?

Degenerativní procesy v experimentu s myšmi nebyly důsledkem incestního množení, ale ztráty možnosti pohybu a následně mozkových podnětů

Existuje skutečně určitá možnost, že degeneraci lze symptomaticky indukovat omezením svobody pohybu populace. V experimentu s bílými myšmi totiž celá kolonie byla natlačena v malém habitatu, což vedlo prakticky k simulaci karantény. Všichni byli zavřeni, bez pohybu, na jednom místě. Zde ovšem nemluvíme o nějakých 2 měsících karantény a omezení cestování kvůli koronaviru, ale o změně konceptu života, kdy lidé natrvalo začnou pracovat z domova, děti se natrvalo začnou učit z domova, přestanou se pohybovat i za nákupy, protože všechno si objednají online a přivezou jim objednávku před dveře. Jaký to bude mít vliv na populaci po 10, 20 nebo po 50 letech? Kolik procent lidí začne potom projevovat degenerativní znaky chování?

Běloši demonstrující za práva černochů.

Calhounův experiment ukázal, že v uzavřeném habitatu se nastartuje proces zkázy celé populace, kterému bude předcházet mohutná degenerace, a to v důsledku omezení pohybu. Incestní příčiny můžeme u myší vyloučit, vzhledem k tomu, že ve volné přírodě se hlodavci množí naprosto stejně incestním způsobem, ale známky degenerací nikdy nebyly u nich v přírodě zpozorovány. Jediným vysvětlením tak je omezení pohybu myší v habitatu a ztráta podnětů, která za normálních okolností nutí myši v přírodě bojovat o přežití a neustále tak stimulovat malý mozek.

Takže se zamyslete, proč globalisté chtějí zavírat kanceláře, přepážky bank, podniky a posílat lidi domů, do Home Office pracovišť, odkud se nemají nikam pohnout, a proč totéž navrhují s dětmi, aby se učily z domovů? Jako by cílem globalistů bylo, aby člověk ležel před televizí, neschopný pohybu a nakupoval všechno online, aniž by se za celý rok pohnul z místa. Člověk bez pohybu a jeho mozek bez podnětů totiž následuje cestu Calhounova experimentu. A když ředitelé sociálních sítí, tedy členové světových mediálních elit, ukazují tyto degenerativní procesy přímo naživo, tak to znamená že naše civilizace vstoupila do 4. fáze behaviorální zkázy naší bílé populace.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Henok
Návštěvník
Henok

To, co se děje s řadou evropský vypadajících lidí, je promyšlené těmi, kterým tato planeta nepatří. Noe a jeho rod jsou Evropané. Všichni ostatní jsou spjati s jinými planetami, kam po smrti těla odchází jako Duše. Jenom Noe a jeho rodina na Zemi musí zůstat, protože je zrozena a spjata se Zemí. Protože však pouze Noe a jeho rodina dokázali udržet planetu naživu, to znamená, že planeta Země má dosud rotaci o kterou řada planet přišla, je zde plno těch, kteří si na planetu dělají nárok. Chápu, zní to divně, ale to, co se událo ve Vesmíru znáte prostřednictvím Hollywoodem ukradených fakt velmi dobře. Ty filmy typu hvězdných válek nikdo nenatočil. Jen upravil. Je to vlastně přirozený hologram vytažený z hmoty a přehraný v kinech. Je to jedna z tajných technologií zaniklých vesmírných civilizací, kdy Země byla ještě uhlíkovou planetou a potopa ji teprve čekala.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

comment image

comment image

ora
Návštěvník
ora

Je to cyp, ale asi dobře zaplacený!!!!

victor12gCx
Návštěvník
victor12gCx

Ten Alexis jde příkladem. Teď by se měli přidat všichni bílý zaměstnanci sluníčkových neziskovek a 90% platu věnovat podobně. To jsem ale naivní, oni si ty platy navýší a ostatní dají nepovinně-povině.

kaktus
Návštěvník
kaktus

Karantena je hadr proti materskej dovolenke

gengar01
Návštěvník
gengar01

at taky prenecha sve misto v loznici cernoskemmu kandidatovi. serena bude mit poraaadnou klobasu a jeho cernoska dcera bude hrda co vsechno pro ni udelal jeji bilej fotr.

kosher kapitán dankó
Návštěvník
kosher kapitán dankó

prečo jednoducho nespácha sebevraždu, keď je taký obťažkaný hriechmi

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

To tvoje vyjádření je protimluv. Vždyť sebevražda je jeden z nejtěžších hříchů.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi
Vladimír
Návštěvník
Vladimír

Nevím jestli jste to postřehli, ale tem mrtvý černoch a ten policajt se znali, roky pracovali spolu v jednom nočním klubu, potvrdila to přímo majitelka klubu.

https://www.oxygen.com/crime-news/officer-derek-chauvin-worked-same-nightclub-as-george-floyd

To vypadá jako akce agenta Zifčáka, za kolik prodal práva na hru do USA?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Vladímír
amíci tak dlouho vyváváželi ty hry na revoluce do světa,až ji mají i doma.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

A to dávají schválně až po půlnoci, aby lidé u nás neviděli, co nás jednou čeká, až debilové z Bruselu prosadí přerozdělování ekonomických migrantů i k nám, místo toho, aby je odlifrovali zpět do jejich domoviny..!

Jen pro silné povahy..!

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12012847801-mesta-zlocinu/217382563970004-mesta-zlocinu-chicago/