VIDEO: Rabín v izraelské vojenské akademii na skryté kameře přednáší kadetům Talmud...

VIDEO: Rabín v izraelské vojenské akademii na skryté kameře přednáší kadetům Talmud o nadřazenosti židovské rasy, eugenické koncepty genetické podřadnosti Arabů a nevěřících, jejichž jedinou záchranou je role otroků pro Židy! Druhý rabín kadetům chválil Hitlera, že to byl nejsprávnější člověk, který kdy žil, pouze měl tu smůlu, že stál v dějinách na špatné straně ne-Židů!

VIDEO: Rabín v izraelské vojenské akademii na skryté kameře přednáší kadetům Talmud o nadřazenosti židovské rasy, eugenické koncepty genetické podřadnosti Arabů a nevěřících, jejichž jedinou záchranou je role otroků pro Židy! Druhý rabín kadetům chválil Hitlera, že to byl nejsprávnější člověk, který kdy žil, pouze měl tu smůlu, že stál v dějinách na špatné straně ne-Židů!

Izraelem otřásá neuvěřitelný skandál, který samozřejmě česká média tutlají a zamlčují. Dvojice rabínů v židovské osadě Eli na Západním břehu Jordánu, se postarala o největší rozruch [1] za několik posledních dekád. V osadě Eli je totiž vojenská přípravná akademie B’nei David (Synové Davidovi) izraelské armády IDF, kde povolanci armády jsou ještě před odvodem připravování pro tzv. ideologickou průpravu, aby mohli vykonávat službu ochrany země. Tyto tzv. pre-military kempy mají obdobu v organizaci Svazarm, která fungovala v ČSSR na stejném principu a připravovala mládež, která bude brzy povolána k odvodu, na zacházení se zbraněmi, technikou, řízení aut a motocyklů atd. Jediný rozdíl byl v tom, že Svazarm neměl žádný náboženský obsah a týkal se čistě ideové výchovy k socialismu a technologické znalosti.

Rabín Eliezer Kashtiel

Nicméně izraelské přípravné akademie (tzv. vojenské ješivy) jsou úplně odlišné. Mladí lidé se v nich totiž obvykle poprvé v životě, pokud tedy nepocházejí z ortodoxních rodin, setkávají s Talmudem a myšlenkami Sionismu. Do těchto kempů se nikdy žádný novinář nedostane a není možné se účastnit přednášek rabínů. Jenže v pondělí tento týden došlo k nevídané věci. Jeden z kadetů leaknul z mobilního telefonu skrytou nahrávku ředitele této instituce, rabína Eliezera Kashtela, který je na videu zachycen v okamžiku, kdy kadetům vykládá Talmud, konkrétně nadřazenost a vyvolenost židovské rasy. Podle Kashtela jsou Arabové podřadná rasa, která chce být v roli otroků pod vládou Židů, protože Arabové po genetické stránce mají vadný a poškozený genetický materiál. Je to podrasa, která si neumí vládnout a nic neumí.

Podle rabína jsou Židé nadřazená rasa Arabům a všem nežidovským národům na světě

Když rabín Kashtiel hovoří o tom, že Arabové si neumí vládnout, okamžitě se člověku vybaví jiná země než Palestina, kde je také národ, který si neumí vládnout, kde také musí místo gójů a nevěřících na všech úrovních státu vládnout Židé a jejich úslužníci a zasvěcenci. Jenže kterou zemi teď asi tak mám na mysli, že? Česko? Ukrajinu? Anebo to sedí dokonce i na Rusko a USA? Na tyhle otázky si odpovězte sami, ale rabín Kashtiel podává výklad z Talmudu naprosto přesný. Podle Kashtiela nechce Arab nic jiného než roli otroka, protože taková role pro něho bude počátkem nového života.

Akademie B’nei David, přednáška.

Rabín dále navozuje řeč i o tzv. poškozeném genomu nejen Arabů, ale všech ne-židovských národů. Židovská rasa je nejúspěšnější na celém světě pokračuje dále rabín, o tom prý není pochyb a všechny národy budou Źidům za otroky. Na utajené nahrávce tak rabín Kashtiel odhaluje pravdivost Protokolů sionských mudrců, což není nic jiného, než dokument zkompilovaný z jednotlivých kapitol Talmudu. Židé mezi svými vkládají myšlenky Talmudu do hlav branců a budoucích izraelských vojáků, ze kterých potom vyrůstají sionisté. Protože hlavním pilířem sionismu je Talmud, který je založený na eugenickém principu genetické nadřazenosti židovské rasy. Pokud jste v šoku, že něco takového ze svých úst vypouští rabín Kashtiel, tak to jste ještě neslyšeli všechno.

Rabín chválí Adolfa Hitlera, jako nejsprávnějšího člověka, který kdy žil, ale postavil se na špatnou stranu

Další rabín Giora Redler v té samé akademii byl natočen během přednášky o Adolfu Hitlerovi. Pokud čekáte, že na něj plival, že to byl organizátor holokaustu, tak jste na omylu. Rabín totiž na nahrávce Adolfa Hitlera chvílí, že to byl nejsprávnější člověk všech dob, a měl pravdu úplně ve všem, co říkal a dělal, jediný problém však prý byl v tom, že stál na špatné straně světových dějin, že nestál na straně Židů a jejich sionistického plánu na židovskou světovládu, nikoliv tu německou, kterou plánoval Adolf Hitler.

Pokud jste v šoku, tak zřejmě jste nováčci v problematice sionismu a představujete si Židy jako nějaké ubožáky, které je potřeba chránit, protože jim každý ubližuje, každý by je neustále holokaustoval, každý je antisemita, ale oni jsou svatí a za nic nemůžou. Kdokoliv varuje před světovým sionismem a Talmudem, je prý antisemita. A najednou slyšíte od dvou rabínů vojenské přípravky v Izraeli, jak ze svých úst vypouštějí slova jako ti největší náckové a rasisti, kterým široko daleko není obdoby.

Rabín Giora Redler

Podle serveru Times of Israel rabín Redler dále řekl, že pluralismus a vláda více národů nad světem je tou skutečnou genocidou, která je páchána proti vyvolenému židovskému lidu, nikoli tzv. finální řešení židovské otázky z dob nacistického Německa. „Skutečný holocaust nebyl, když vraždili Židy, to není ono. Všechny tyto výmluvy – že to bylo ideologické nebo systematické – jsou nesmysly, “ řekl podle listu Redler. “Humanismus a světská kultura, která věří v člověka, to je holokaust!”. Více podrobností o tomto skandálu se dočtete na izraelském serveru zde.

Izraelská vláda se od výroků distancovala, akademie však spadá pod izraelskou armádu a ta mlčí, kampus je klíčovou součástí armády pro přípravu branců

V izraelských médiích to samozřejmě vyvolalo poplach, izraelská vláda vyzvala k ukončení financování kempu B’nei David, ale stejné výzvy byly už v minulosti a akademii nikdy o financování nepřišla, protože tyto ideologické kempy jsou základem výchovy izraelských vojáků k myšlenkám světového sionismu. Právě proto rabíni se zaměřením na výklad Talmudu působí v těchto akademiích a neznalý člověk, když potom slyší tyto rabíny mluvit, tak je v šoku, protože slyší de facto rasismus nejtvrdšího zrna, který jako by byl okopírován z příruček a manuálů nacistického Německa.

Tomuto se právě říká kaleh, tedy židovský podvod na góje. Židé sebe vykreslují jako oběti, ale v zákulisí vychovávají své vojáky k nacisticky profilovanému sionismu za použití Talmudu. Přímo od rabína slyšíte upřímná slova o ne-Židech, že mají roli otroků. Arabové chtějí roli otroků, protože si neumí vládnout. A kolik zemí si neumí vládnout na světě? Koho mají jiné země za premiéry a prezidenty? Kdo všechno se klaní Židům? Dokážete ty zástupy politiků v jarmulkách a zástěrách spočítat?

Skandální obrázek z New York Times vystihuje to, o čem mluví rabíni. Netanyahu si vede slepého Trumpa jako vodící pes.

A jak se vám líbí, když slyšíte od rabínů v Izraeli, jak se dívají na ne-židovské národy v roli otroků pro Židy? Jak se to potom slučuje s výkřiky českých politiků “Jsem Žid!” anebo s neustálou snahou ochraňovat židy a Židy, a to dokonce i na alternativě? Video, které jsem otitulkoval v úvodu článku, je pěkným důkazem toho, jak se na nás dívají sionisté. Na podřadné rasy a národy, jejichž jedinou záchranou je zotročení pro práci pro světové sionisty.

Není divu, že rabín Giora Redler oceňuje Adolfa Hitlera, protože on přece prosazoval to samé. Totální nasazení v Německu a otrocká práce ostatních ras a národů během války pro budování Německé říše a pro potřeby Árijské rasy. Češi si neumí vládnout, říkalo se tehdy a říká se i dnes mezi lidmi. A totéž vidíme na Ukrajině. Lidu to nevadí, že otročí v montovnách za čtvrtinové mzdy v ČR ve srovnání s Německem. Lidé otročí.

Světový sionismus pracuje skrytě a vychovává kádry pro světovou vládu sionistů nad všemi národy. Není to hoax, je to součást konceptu Talmudu, který rabíni nyní odhalili

Nikomu nevadí, že lidé nemají kde bydlet, že byty v ČR už i v menších městech jsou předražené kvůli spekulacím. Nikomu nevadí, že banky vyvádějí zisky do ciziny. A totéž dělají řetězce s potravinami. A totéž ty zmíněné montovny. Lidé myslí jako otroci, a tak žijí jako otroci a umírají jako otroci. A kde jste proboha viděli, aby si otroci sami vládli? To jste někde viděli? Proto se nemůžete divit, že ve všech úrovních řízení států v Evropě, v Rusku i v USA, ale i v Číně, jsou Židé, anebo pro změnu židé. To záleží na tom, jestli daná země je pod vlivem Domu Židů (Yehuda), anebo Domu Sion (světových sionistů). Liší se jen v tom, co plánují udělat s Jeruzalémem. Jedni z něho chtějí udělat nový Babylon a hlavní město světa, druzí ho chtějí zničit, aby se naplnilo proroctví Talmudu, přesně to proroctví o světové vládě a zotročení národů.

Musí být otroci. Chtějí být otroci.

Můžete lidem říkat nahoru a dolu, že Protokoly sionských mudrců jsou odvozeny z Talmudu, ale neuvěří tomu, neuvěří tomu a neuvěří tomu, dokud jim sionista nezaplaví zemi migranty, dokud mu ten migrant neznásilní dceru, dokud mu nezbourá a nezapálí kostel, který potom přestaví na mešitu, dokud mu nezakáže vepřové a alkohol, dokud mu neobsadí jeho vlastní dům a nevyžene ho.

A i potom bude tupý gój nadávat na muslimy, ne na židy, i když veškeré neziskovky, veškerou migraci, veškeré lodičky na moři, veškerá média propagující tuto migraci, veškeré noviny a televize hájící migraci, veškeré zákony proti rasismu na ochranu migrace a veškeré školství prosazující multikulti financují právě a pouze židovské banky a organizace napojené na Dům Sion. A tupý gój i potom bude křičet, že nechce NE-legální migraci muslimů. Ach jo. Tolik tuposti žádný národ neunese, obávám se. Takovým národům asi opravdu nepřísluší svoboda, ale pouze role otroků. Navždy! Protože takovým národům není pomoci. Takže, až bude někdo říkat, že jste antisemita, pusťte mu video nahoře. Ať se poučí.

*České titulky v úvodním videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Roy Batty
Návštěvník
Roy Batty

Pekný obrázok ten s tým Trumpom. Má však jednu chybu. Ten vodiaci pes je ešte slepší. A keď slepý vedie slepého, obaja spadnú do jamy.

Ja aspoň viem, že som otrok, ale úbohí židia to nevedia a ešte si myslia, že sú páni. Pozrite film Blade Runner.

Ty sa teda nazývaš Židom, spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom a poznáš Vôľu. Poučený zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie. Myslíš si, že si vodcom slepých, svetlom pre tých, čo sú vo tme, vychovaváteľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy. Ty teda poúčaš iného a sám sa neučíš?! Hlásaš, že sa nesmie kradnúť a kradneš?! Hovoríš, že sa nesmie cudzoložiť a cudzoložiš?! Ošklivíš si modly, a vylupuješ chrámy?! Chváliš sa zákonom a znevažuješ Boha?! “Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu,” ako je napísané.

Rim 2, 17 – 24

Hruška
Návštěvník
Hruška

Velký omyl opak je pravdou on americký super president super arija Donald Trump vede toho slepého psa pěkně někam. Musí te umět cizí řeči a číst i německé informace. Já to sice nepotřebuji mně to je od začátku vše jasné, ale kdo zvás čučkařů má takovou inteligenci, zdaleka žádný.

Jana
Návštěvník
Jana

Na veřejnost se dnes dostaly první fotografie “Tancujících Izraelců” , které byly před časem FBI vydány na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím. Po téměř 18 letech od 11. září 2001, kdy je nafotili…
https://www.youtube.com/watch?v=z20YzvRIU2M

Hruška
Návštěvník
Hruška

Tancovat budou, ale v pekle.

Jana
Návštěvník
Jana

Zjistila jsem, že nemohu přidat komentář pod svůj článek o Velké porotě… chtěla jsem tam dát toto:

https://www.casopis-sifra.cz/velky-prulom-ve-vysetrovani-11-zari-2001-v-usa-zacne-soudni-proces-ve-kterem-se-budou-projednavat-dukazy-o-rizene-demolici-newyorskych-dvojcat

a další zajímavé informace… třeba toto:

Jeden z odborníků projektu Due Diligence – Charles Coleman – kromě toho že je stavař, létal jako kapitán – pilot na dvou z boeingů, které měly být uneseny…

https://www.ae911truth.org/news/524-project-due-diligence-one-year-in-educating-engineers-across-the-country-about-9-11

Překládám rozhovor R. Angle o tom, jak se v dubnu experti z AE911Truth snažili o prezentaci závěrů Due Diligence na odborném kongresu. Je na tom vidět, jak na tom v současnosti je “americká demokracie”. Nepovolili jim tam stánek, mohli tam pouze rozdat 630 letáků. Diskuse není dovolena protože vedení ASCE spolupracovalo /podpořilo ofi verzi.

https://www.ae911truth.org/news/523-breaking-through-the-conspiracy-of-silence-ae911truth-at-the-asce-structures-congress

Pokud bude zájem, tak do redakce text zašlu. Ještě bych se v něm zmínila o žalobách na FBI (nepředala důkazní materiál členům speciální komice Kongresu) a na NIST. Ta odmítla předat vstupní data k modelu kolapsu WTC7, ač to má za povinnost. https://www.nist.gov/nist-information-quality-standards

Není divu, podle NIST by vydání vstupních dat (údajně) ohrozilo národní bezpečnost. Asi i tu jejich, protože by se z nich asi poznalo, jak je “upravili”. NIST předal pouze některé ANSYS soubory, a LC se snaží zjistit, jestli se z nich vstupní data dají segregovat, NIST jim napsal, že to možné není. Pokud někdo z čtenářů s ANSYS soubory pracuje, budu ráda, když mi napíše názor na věc – zda je možné vstupní data dešifrovat, nebo ne. S LC na tom v současné době spolupracuji, oslovila jsem přímo i výrobce software. Tak uvidíme. Je to napínavá detektivní práce.

kolkobudešžiť
Návštěvník
kolkobudešžiť

A Palestínci sú “Filištínci”, ktorí vyvraždili pôvodné obyvateľstvo Samárijcov – samí Árijec… teda našich predkov. 100 ročné divadlo “nepriateľstva” Izraela a Palestíny už unavilo rozumných najmä ak Izraelu dávajú peniaze a technológie USA – jej obyvatelia z daní a Palestínu vypláca EU, teda my všetci z našich daní… Dobrý nekonečný biznys…
Z knihy A. Horáka “O Slovanech úplne jinak” je vedecky preukázané, že naši predkovia nielen, že žili na tomto území, ale pre okupantov vytvorili i tzv. “Egyptské hieroglyfy” a preto milí priatelia, keď si tú knihu prečítate, pochopíte “tajomstvo” hieroglyfov a budete ich vedieť pohodlne čítať!!!

Hruška
Návštěvník
Hruška

Pojem arijec vznikl v pradávné době, kdy Indie byla super civilisací z názvu jednoho super
kmene a ten se jmenoval Arjové ten se dal na pochod směrem na západ. Ne tak jak to presentoval aškenázi Áda Schikelgruber zvaný později podle své přezdívky Hitler, v jednom
pořadu německé televise dokonce mluvili, že on vycházel z terminologie HPB což je ovšem lež,
ta nemluvila o žádných arijcích jen o tzv Mahanatman nebo tak nějak, s kterými ona byla v kontaktu. Ti nic ovšem neměli společného s němci, kteří jsou hůnského původu tak jako aškenázi. Proto tito němci pátrali po svých předcích t.zv. Ahnech v Mongolsku, neboť hůni pocházejí z Mongolska, ale arijci slované z indie.

kolkobudešžiť
Návštěvník
kolkobudešžiť

Židia nie sú hlúpi, i Menachem Begin jasne prehlásil – “V Katyni zabíjali obe strany”. Len majú problém vedieť, kto je ich skutočný vonkajší a vnútorný nepriateľ, a kto ich vodí za nos a na povrázku.Tu to obšírnejšie uvediem v súvislostiach i pre menej informovaných.
Preto stále vyzývam, študujte Védicky, teda komplexne. A vravím- „Védy sú čistá voda a KOB ryba“. Závisí v akej vode sa ryba pohybuje, tak bude cez ňu vidieť a žiť! Ak by ste poznali Runy, vedeli by ste názov doleuvedenej centrálnej spoločnosti GP riadiacej svetovú ekonomiku lepšie pochopiť.

Ak by ste venovali pozornosť aspoň Védickej knihe určenej pre deti – „Kniha svetla“, kde je už deťom vysvetľované to, čo dnes nazývame „Plancova diaľka“ a iné…. dozvedeli by ste sa podstatné pre chápanie súčasnosti, rovnako ako s knihou A. Horáka „O Slovanech úplne jinak“….

Prečo revolúcia v Rusku zničila nezávislé zdroje energie a komplexný výrobný priemysel na vodných zdrojoch? Prečo sa naťahala „pavučina“ drôtov, v súlade s predpoveďami biblie vydanej v roku i474 (izdana-i-vydaná, vytvorené, od iežiša…) v piatom storočí? …
Aby ľudia museli kupovať energiu ako základný predpoklad k nastolenia svetovlády! Prečo nám his-tory-ci primysleli tisícročie dejín?

Prečo stále napriek vedeckým objavom ľudstvo využíva primitívnu technológiu spaľovacích motorov, ktorá najviac ničí Zem, životné prostredie a potrebuje nezmyselné infraštruktúry a súvisiacu nezmyselnú výrobu drancujúcu suroviny Zeme oproti čistým technológiam gravitačným a energie z vákua, ktorú využívali naši predkovia ešte pred pár storočiami?
Komu to vyhovuje? Spaľovacie vybuchujúce stroje ako z doby kamennej na ropné palivá z OBNOVITEĽNÝCH ropných vrtov? (Viď Ruská akadémia vied).
Kto má z toho zisk a na tom záujem? Pre koho je to nevyhnutné, aby prežil, keď nemá schopnosti dosiahnuť z inej práce príjem, ktorej výsledky by ponúkol svetu? Nemá technológie, nevychová odborníkov, ale parazituje na Svetlých svetoch…? Páli božie chrámy, aby ich nahradil svojimi-Notre Dame, a posiela migrantov a „duchovných“ ako predvoj na ovládnutie ďalších území, keď vyčerpal už „svoje“ ukradnuté ľudské zdroje? Keď potrebuje kradnúť DNK schopnejších národov?
Kto rovnakým spôsobom žije už stáročia, aké národy – klamstvo, zotročovanie, podvod, krádež žien, detí, krádež toho, čo nedokáže vytvoriť, lebo nie je Boží národ-Tvorec?

….prečo a na pokyn koho Baruch navštívil Morgana a povedal k N. Teslovi – „…chce predávať energiu skoro zadarmo, čo my budeme predávať?“… A Morgan ukončil podporu N. Teslovi a technológia pre voľné zdroje energie a gravitačné pohony bola okrem vládnucej skupine iným ľuďom Zeme zakázaná. Začalo prenasledovanie a likvidácia vedcov, ktorí v tejto oblasti dosiahli praktické výsledky…
Komu to vyhovuje, ktoré štáty žijú z ropného biznysu? Komu vlastne robili USA policajta, keď doteraz udržiavali tento status? Prečo „najsilnejšie“ USA jednoducho neprevzali tento biznys celosvetovo pod svoju kontrolu? A tým nezabránili, aby si siviti z radov tých, ktorých nesprávne nazývame A-ra-bi desaťročia kupovali úspešné podniky na celom svete, nehnuteľnosti, politikov… čím získali najväčší ekonomický vplyv, ktorý sa odráža i v súčasnej protiľudovej slniečkarskej politike skorumpovanej „pražskej kavárny“!
„Saúdové jsou považováni za krále ropného byznysu, přitom mají pouze druhé největší zásoby ropy na světě (po Venezuele). Ale hospodářská moc se nachází v Rijádu. Odtud se řídí organizace OPEC a tím je kontrolována celosvětová cena ropy…“
Prečo práve Saudská Arábia uvoľnila 100 miliárd dolárov a odkiaľ, pre kontrakty s USA so zbrojárskym priemyslom, práve keď Trump potreboval podporu zbrojárskych klanov na „perestrojku“ USA?
Prečo Obama pri návšteve Saudskej Arábie pobozkal ruku sivému saudskému kráľovi? Kto mu to prikázal, keď sám Obama povedal – „robíme a hovoríme to, čo nám prikážu“… ?
Prečo USA, ako svetová „veľmoc“ umožnila Saudskej Arábii riadiť OPEC a tým cenu ropy na trhu a tým celú svetovú ekonomiku a politiku?

Prečo santa-satan Pavol bol vyobrazovaný v starých maľbách ako sivý človek? V bežne nedostupných Vatikánskych spisoch je označovaný sv. Pavol ako „Amónov kňaz“. Prečo i přemysl Oráč bol sivej pleti a lovil a predával Slovanov do otroctva do Bagdadu? Odkiaľ mal „kontakty“ na takýto biznys“? Alebo odkiaľ prišiel z bandou hrdlorezov (migrantov)vraždiacich -božích kniazov Čiech-Slavníkovcov?
Prečo sú migranti sivej pleti? Dejiny a metódy sivitov sa len opakujú!
Kto vlastne svojich dlhoročných pomocníkov, ktorých nesprávne nazývame „židia“ likviduje?
Kto sú medzi „židmi“ tí likvidátori „židovstva“ a Izraela?
Skupina nezávislých analytikov Vám prináša:
Архонты. Кто они, хозяева материального мира? Миф или реальность? -stiahnuté https://www.youtube.com/watch?v=TrrvjUOp5JI
V Zurichu analyzovali, 143 korporácii, ktoré riadia svet a z nich 20 vybrali ako hlavné ale…. Ale nespomenuli Vangard. Hlavného kreditora. Dlžníkov poznáme, ale hl. veriteľa nepoznáme. Detská otázka „Komu sme dlžný?“ Analýza 43000 korpor

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Skvele video, skvele argumenty, a skvele jak pod tihou techto argumentu se rabini (politruci Satanovy Symagogy) krouti jak zizaly, a jak jim kaze Talmud, lzou extraligu ..
https://youtu.be/HCEQ6kAN9DU

Jana
Návštěvník
Jana

RT Tisíce lidí v Londýně demonstrují na podporu Palestinců – kvůli útokům na Gazu …
“Svobodu pro Palestinu, Konec okupace, Izrael je teroristický stát” transparenty Stop dodávkám britských zbraní pro Izrael…
https://www.facebook.com/RTUKnews/videos/396368634543640/

vrtěti psem
Návštěvník
vrtěti psem

na toto téma doporučuji jeden velmi dobrý seriál, zde pro ty co umějí anglicky(1/4)
https://www.youtube.com/watch?v=6BBjjJ0QHoY
s českými titulky na uložto.

Hruška
Návštěvník
Hruška

U nás na západě je tento film velice známí. V němčině jsem jej snad viděl desetkrát. Teď jsem se
díval ha poněkud starší film z uložto a ten se jmenuje Proroctví-zrada, řekl bych velmi dobrý.
Ten čertík tam podobně jako já říká no ze začátku to bude šrumec, ale my to zvládnem, já říkám lituji čertíka bertíka bez přesčasů to nezvládne i když kotle bude mít do foroty připravené.

Hruška
Návštěvník
Hruška

Vždyť to já tu píši už celou dobu a proto že tito palestinci a praví židé sefardi jsou semité a aškenázi je hází do jednoho pytle a likvidují je říkám těmto sionistům že sou antisemité.

Lynn
Návštěvník
Lynn

Nejsme tupí, mnozí z nás jsou pouze tíženi starostmi o obživu a dělají práci, která je ubíjí. A to se projeví na myšlen, přesto to neznamená, že tito lidé touží po tom, aby někomu otročili.
Myslím jako svobodný člověk, žiji jako svobodný člověk a cenou za svobodu je nejistota. Nelze někomu vyčítat, že chce mít jistotu a že se mu nepodařilo sehnat přijatelnou práci (ne každý má známé a ne každý má vzdělání, které je žádané na trhu, například lékař, programátor a další profese v IT) a že ho okolnosti nahnaly do montovny jako levnou pracovní sílu. Určitě po tom netoužil, ale neměl na výběr.

Myslím jako svobodný člověk a moc dobře vím, že muslimáci jsou sem posláni, aby nás zničili a že si bláhově mysli, že oni budou vládnout. V zákulisí všeho, co se děje, je boj dvou mocenských klik, obě mají stejný cíl světovládu a liší se jen metodami, jak toho dosáhnout. Ty kliky se jmenují ž a Ž. A ta světovláda má být vláda Šelmy a Antikrista, ta bohužel bude, bude však krátká,. protože jí smete skutečný vládce světa a Pán vesmíru, kterým je Ježíš Kristus.

Nechce se mi být levnou pracovní silou v montovnách nebo obchodních řetězcích, myslím jako svobodný člověk a proto nikdy nebudu otročit. Je to však nesmírně těžké se tomu vyhnout. Na počátku je strach, že se člověk neuživí, nebude mít na nájem, na jídlo a přijatelná práce není a peníze na podnikání také nejsou, navíc ne každý má schopnost podnikat (to ještě neznamená, že je hloupý). Tento strach ho nažene do montoven, kde dře jako levná pracovní síla. Vadí mu to, neví však, jak z toho ven. Do montoven a obchodních řetězců se mnoha lidem nechce, svědčí o tom inzeráty, kde neustále hledají lidi, těch inzerátů je moc, každý den je jich několik. Prostě kdo může tak z takové otročiny uteče. Kdo nemá na výběr, tak to zkouší na úřadu práce, to se však dostane z deště pod okap,

Tito lidé by uvítali návod, jak z toho ven, Když někdo někde uvízne, tak ještě neznamená, že se mu tam líbí. Mlčí a to jen proto, že se bojí výsměchu. Těším se na článek, ve kterém bude pro tyto lidi návod, jak se vyhnout údělu levné pracovní síly v montovnách nebo obchodních řetězcích. Předem děkuji.

tvrdoch
Návštěvník
tvrdoch

Já jsem našel cestu v učení Eckharta Tolleho, čtu je dokola a opravdu mě změnili pohled na vše, ale je to dlouhá a možná věčná cesta k osvícení.

blackhorse
Návštěvník
blackhorse

Rozumný pohled na svět,také na současnou realitu života v ČR,trochu jste to zdupal těma ž a Ž ale jinak za mne like.

Hruška
Návštěvník
Hruška

Je to trochu jinak žádní Ž a ž neexistují to je výplod jejich desinformace, ve skutečnosti existují jen aškenázi, ale ne všechny můžeme označit šelmou nebo-li zvířetem a antikrist je jen produkt
šelmy, otázkou zůstava, zda-li je jen jeden a nebo je jich celá fůra. Já osobně se kloním k té druhé možnosti, podle mého jsou to všichni ti co rozkládají jakékoliv náboženství a já super moudrý se v tom nekloním na jejich stranu, abych pomlouval jakékoliv náboženství.

Jana
Návštěvník
Jana

Mimochodem před asi 2 roky jsem si všimla – když v Táboře byl promítán film o Babišovi v rámci festivalu Jeden svět (Člověk v tísni) – tak tam na panelu byli uvedeni sponzoři. Mimo jiné i velvyslanectví státu Izrael. Ale letos už Jeden svět bud nesponzorovali, anebo sponzorovali, ale raději jejich logo už nezveřejňují. Možná tam bylo něco o utrpení Palestinců na okupovaných územích.

Balt
Návštěvník
Balt

Trochu mimo téma…Na autobusovém nádraží máte nástěnku a v posledních letech z ní zmizely nekorektní příspěvky. Budete ji v tomto směru aktualizovat?

Jana
Návštěvník
Jana

Které myslíte? Text svědectví W. Clarka? Reklamu na Šifru a Svobodný vysílač? Možná tam zas něco dám. Já jsem tam původně chtěla mít obrazovku kde by se promítaly cenzurované informace / dokumenty, třeba svědectví W. Clarka a něco o 9/11, ale obrazovku mi tam nedovolili mít, to si pronajímatel nepřál. Tak tam nějakou dobu byla inzerce pro místní malé firmy.