VIDEO: Prorocká slova Muhammada Aliho z televizní show BBC v roce 1971...

VIDEO: Prorocká slova Muhammada Aliho z televizní show BBC v roce 1971 o tom, že míchání ras je proti Bohu, působí dnes skoro jako zjevení! Americký aktivista a míšenec vyzval ke stržení soch a zničení maleb a obrazů Ježíše Krista a Panny Marie, protože všude jsou prý zobrazováni jako bělošští nadřazenci! Globalizace začala nepokrytě a otevřeně útočit už i na symboly biblických postav, což je útok na samotné jádro bílé civilizace! Všimněte si dobře, že to není Dům Sion, který vyzývá ke strhávání obrazů Krista! Ne, je to Antifa, Black Lives Matter a pěšáci v ulicích a médiích, které z příkazu Domu Sion financuje George Soros a nadace napojené globalizační fondy!

VIDEO: Prorocká slova Muhammada Aliho z televizní show BBC v roce 1971 o tom, že míchání ras je proti Bohu, působí dnes skoro jako zjevení! Americký aktivista a míšenec vyzval ke stržení soch a zničení maleb a obrazů Ježíše Krista a Panny Marie, protože všude jsou prý zobrazováni jako bělošští nadřazenci! Globalizace začala nepokrytě a otevřeně útočit už i na symboly biblických postav, což je útok na samotné jádro bílé civilizace! Všimněte si dobře, že to není Dům Sion, který vyzývá ke strhávání obrazů Krista! Ne, je to Antifa, Black Lives Matter a pěšáci v ulicích a médiích, které z příkazu Domu Sion financuje George Soros a nadace napojené globalizační fondy!

Včerejší článek [1] o nové písni Daniela Landy vyvolal mezi čtenáři velký ohlas, dostali jsme do redakce stovky podnětů a reakci, děkujeme za ně. Všichni si zřejmě všímáte, že s naší civilizací se děje něco divného, něco, co se dá jen těžko popsat z pohledu logiky, protože veškerá logika jako kdyby najednou zmizela. V USA hoří ulice, demonstruje se za práva černochů, ale nejsou to černoši, kteří tyto demonstrace vedou, jsou to běloši, liberálové, americká ultralevice, anarchisté, teroristická organizace Antifa a cílem demonstrací už dávno nejsou mírumilovné protesty proti policejní brutalitě.

Americký boxer Muhammad Ali, 1971

Proces genocidy bílé rasy probíhá na všech prioritách řízení, úplně všude. A přitom v roce 1971 to bylo všechno ještě jinak. Tehdy bylo možné slyšet, jak černošský boxer a světová celebrita obhajuje rasovou segregaci a odmítá mezirasové svazky, protože jsou proti Bohu.  Muhammad Ali je v podstatě nejslavnější ikonou světového boxu, černoch s muslimským vyznáním, kterého obdivovali úplně všichni, protože byl úplně normální, přestože byl světovou hvězdou. V roce 1971 poskytl britské BBC rozhovor v televizní show Parkinson, kde hlavní moderátor Michael Parkinson zabrousil na téma rasismu a Muhammad Ali pronesl legendární proslov o tom, že mezirasové míchání je proti Bohu, proti přírodě.

Muhammad Ali: “Kdo by chtěl smrt vlastní rasy?”

Protože kdyby Bůh chtěl, abychom byli multikulturní, udělal by nás všechny stejné a v ničem bychom se neodlišovali. Ale my se odlišujeme, každá rasa má své vlastní kvality a nedostatky, každá rasa potřebuje svůj vlastní oddělený životní prostor. Míchání ras a slučování ras do jednoho tavícího kotle je proti Bohu a jeho plánu s odlišností lidí na planetě. Nikdo to nedokázal publiku vysvětlit lépe než černoch Muhammad Ali.

Kdyby to řekl běloch, okamžitě by skončil a jeho kariéra by byla v troskách s nálepkou bílého Supermacisty, ale protože to řekl Muhammad Ali, nikdo proti tomu nemohl nic říct, i když to byl i v roce 1971 na BBC totální šok pro sluníčkově už tehdy naladěného moderátora. Syn Muhammada Aliho před několika dny ostře odsoudil [2] protesty Black Lives Matter a označil je za zlo a dílo ďábla, přičemž řekl, že jeho slavný otec by násilí v ulicích odsoudil úplně stejně, jako kdysi odsuzoval násilí Černých panterů.

 

Nově totiž dochází k rasovým útokům proti bělochům, černoši napadají bělochy, Antifa napadá bělochy chránící své obchody před rabováním, davy liberálních bělochů strhávají sochy amerických hrdinů, generálů a politiků, dochází k zapalování už dokonce i kostelů v USA. Včera americký prezident Donald Trump napsal na Twitter, že dokud bude prezidentem, v hlavním městě USA nikdy žádná autonomní zóna nevyroste.

A pokud se o to někdo pokusí ji vybudovat, narazí na mohutnou sílu, která mu v tom zabrání. Donald Trump tím narážel na autonomní zónu CHAZ v Seattlu, kde Antifa vyhlásila de facto nezávislou kvazi-republiku, kde nevládne americká moc, ale Antifa a demonstranti. Psali jsme o tom v článku zde. Donald Trump proto na Twitteru reagoval, že ve Washingtonu D.C. nic takového nikdy nepřipustí.

Twitter opět smazal Trumpovi další tweet, ale tentokrát už je to opravdu na pováženou

Jenže, představte si, co se stalo. Společnost Twitter tento tweet Trumpovi smazala [3] s odůvodněním, že příspěvek hlásá nenávist a je v rozporu s komunitními pravidly. Twitter sice umožňuje Trumpův tweet zobrazit po odkliknutí tlačítka, ale firma Twitter odstranila pod tweetem veškerou diskusi Trumpových příznivců, kteří mu vyjadřovali podporu v jeho rozhodnutí nedovolit Antifě, aby v hlavním městě provedla to, co udělala v Seattlu. Tohle už je dalece a dalece za hranou únosnosti, protože Trump v příspěvku prostě napsal, že nikomu nedovolí porušovat v hlavním městě zákon a útočit na policejní stanice a zapalovat je, že nedovolí stažení policistů z těchto oblastí, a tím neumožní vytvoření zón bez státní moci, které potom obsadí Antifa.

A přesto Twitter Trumpovi tento tweet smazal, resp. označil za smazaný a odstranil diskuse pod tweetem. Řeknete si, že to nedává smysl? Že to nemá logiku? Proč Trumpovi mažou tweet, který prostě vyjadřuje postoj prezidenta k ochraně pořádku? Tak pokud máte stejný pocit, potom si ještě jednou přečtěte včerejší článek s analýzou o písní Daniela Landy. Tohle, co se děje Trumpovi, co se děje v USA, a co se de facto okopíruje do Evropy, to je válka proti bílé rase, je to likvidace všech, kdo se odmítají i v roce 2020 poklonit Šelmě, tedy Domu Sion jako hlavnímu architektovi globalizace a všech jejích filištínů.

Delegace výkonu zla na podřízenou osobu je zachycena přímo v Bibli, musíme se proto všichni znovu poučit

V systému řízení nikdy není zlo pácháno architektem, ale vždy pouze pověřenci, delegáty, degeneráty, loutkami, marionetami, emisary, prostě těmi, na které architekt delegoval svoji moc, propůjčil jim svoji autoritu a tito delegovaní potom provádí strašné věci, zvěrstva, zrůdné činy, zamažou si ruce natolik od krve, že se to ani nedá slovy popsat. Delegace procesů řízení je tudíž zachycena i v Bibli ve Zjevení sv. Jana v kapitole 13, kde veškeré zlo na lidu země páchá šelmička v rouše beránčím, ale s jazykem hada, která z pověření velké Šelmy nutí lid a národy klanět se velké Šelmě a všemu, co velká šelma představuje. Delegace zla z architekta na vykonavatele a zmocněnce je tedy věrně v kapitole 13 Zjevení sv. Jana popsána.

Kostel sv. Jana ve Washingtonu D.C. zapálený demonstranty BLM.

A právě všechny sociální sítě jako Twitter jsou těmito pověřenými vykonavateli procesů nasunování Nového světového řádu, kde bude zničen a umlčen každý, i kdyby to byl prezident USA, kdo se nepokloní Šelmě, tedy globalizaci Domu Sion a jejím procesům řízení, mezi které patří likvidace bílé rasy a všeho, na čem stojí, tedy její kultury, jejího náboženství, rozuměj křesťanství, kostelů, jejího umění, soch, obrazů, plastik, veškerého umění, veškeré historie, která bude přepsána, překroucena, budou probíhat pogromy na bělochy po celém světě, na to se připravte, děti bílé populace budou zdegenerovány, budou bezpohlavní, budou nenávidět bílou rasu, nebudou respektovat bílé rodiče. Bílé ženy budou nuceny vytvářet svazky s černochy, jinak budou vystaveny útokům, represím, znásilňování.

Celá bílá civilizace se klaní globalizaci, ale každý oltář uctívané Šelmy vyžaduje obětiny, a na to konceptuálně negramotní gójové zapomínají

Tento děsivý proces zániku bílé civilizace je možný jen díky tomu, že probíhá zevnitř bílé rasy v důsledku korupce výchovy nové generace bílé rasy. Globalizace indoktrinovala na všech prioritách řízení, kromě té šesté, za posledních 30 let naprosto veškerou mládež k uctívání… a teď schválně, jestli si sami doplníte… ano, k uctívání Šelmy ZION, a pokud jste řekli globalizace, tak jste to řekli také správně. Obojí je totiž totéž!

Všechno, co je dnes v globalizaci uctíváno mladými lidmi a novou generací, tedy sociální sítě, filmy, média, svoboda cestování, volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, plné nákupní vozíky zboží z dalekých zemí, které se u nás nevyrábí, to všechno jsou atributy Šelmy, před kterými se klaníme. To je oltář globalizace. Jenže každý oltář, a to jistě víte, každé božstvo, každý rit, vyžaduje oběti a skládání obětin. A tou obětí, která bude složena na oltář globalizace z naší strany, je naše vlastní bílá civilizace. Šelma totiž chce její zánik, rozpuštění, rozmixováni, rozmělnění v kalergiovském tavícím kotli s nižšími a méně rozvinutými rasami.

Nákupy v nadnárodních supermarketech jsou dnes hlavním uctívaným znakem oltáře globalizace.

Pokud se ptáte, proč o to globalizace usiluje, tak odpovědí je Nový světový řád (NWO) jako nové světové společenské vládní zřízení pod kontrolou Domu Sion. A proč bílá rasa je terčem útoku? Protože bílá rasa na této planetě je nejrozvinutější, dosáhla největšího technologického pokroku, a představuje pro Šelmu, tedy globalizaci, největší existenční hrozbu v plánu na ukotvení světovlády Domu Sion, hrozila by totiž vzpoura gójských národů, povstání tak mohutné, které by smetlo nejen oltář Šelmy, tedy globalizaci, ale především i architekta globalizace, samotnou Šelmu, tedy Dům Sion a světový sionistický kaganát.

To je to tajemství, to obrovské spiknutí Satanovy synagogy proti rodině (vnitřní kruh), proti lidu (vnější kruh) a proti národu (kruh národa). Proto globalizace útočí na tradiční rodinu, cpe dětem do hlav sračky s odpuštěním o pohlavní neutralitě, o svobodě volby pohlaví, o pohlavní neurčitosti, o více jak 50 různých druzích pohlaví, proto se útočí na školy, na zjednodušování škol, na inkluzi s nepřizpůsobivými, zpomalenými, aby prostě bílá rasa přestala generovat vzdělané a vysoce chytré potomky, aby zdegenerovala a nastal úpadek.

Míšenecký americký aktivista vyzval ke strhávání soch Ježíše Krista a Panny Marie

Proto se indukuje do civilizace pomocí 5. priority chemicky a biologicky neplodnost, vývojové poruchy plodů, indukce pohlavních indiferencí u novorozeňat, zženšťování mužské populace, LGBT propagace, masivní nárůst neschopnosti bílých žen rodit přirozeně a útěk k císařskému řezu a jedinému dítěti. Likvidace bílé populace na úrovni sociální bezpečnosti, bílí obyvatelé nemají nárok na žádné dávky, končí v exekucích pod mostem. Viděli jste ale někdy pod mostem někoho z nějakého etnika nepřizpůsobivých? Proč jsou upřednostňovány jiné etnické rasy, zatímco bílá rasa je utlačována? Proč u českého soudu dostane černý migrant z Afriky menší trest za znásilnění české nezletilé dívky než obyčejný člověk, který v krámu ukradl 16 tabulek čokolád? Přinesli jsme o tom článek zde. Chápete?

Shaun King

A potom uběhne necelých 50 let a v USA se objeví nová generace zdegenerovaných lidí. Jedním z nich je i americký aktivista Shaun King, který před několika hodinami vyzval [4] ke stržení všech soch Ježíše Krista a Panny Marie, protože propagují bělošskou nadřazenost. Stejně tak vyzval ke zničení všech křesťanských obrazů, maleb v kostelech, k likvidaci tapisérií, prostě veškerých náboženských křesťanských maleb, které zobrazují všechny svaté jako bělochy. Je to prý propagace rasismu a bílého nadřazení. Podle Kinga si bílá rasa přivlastnila Krista, protože když v roce 1 utíkal Josef s Marií před Herodem, tak utekli a schovali se v Egyptě, nikoliv v Dánsku.

Útoky na symboly křesťanství nejsou aktem šílených černochů nebo míšenců, ale procesním nástrojem globalizace reprezentované Domem Sion a jeho Satanovou synagogou

Ježíš Kristus byl Aramejec, jenže Shaun King vůbec netuší nic o tom, že Aramejci byli běloši semitského původu a nikoliv Arabové, ani černoši, ani míšenci. Jejich kůže byla opálená od Slunce jako u všech lidí v Galilei, ale Shaunovo křičení, že nebyl běloch, je naprosto otřesnou ukázkou diletantismu. Shaun King je míšenec, jeho otcem byl černoch, matka běloška a výsledkem je dnes tupý neoliberál, který vyzývá k likvidaci soch, maleb a fresek Krista a Panny Marie. Znovu se ukazuje, že tyto výkřiky nepochází od lidí, kteří tyto Shauny Kingy, Antify a BLM protesty financují, ale tuto špinavou práci prostě za tyto peníze odvádí právě tito vojáci globalizace v bitevním poli.

George Soros, pověřenec Šelmy.

Proto nikdy neuslyšíte George Sorose nebo kohokoliv z Bruselu hovořit proti Kristu, kdepak. Ale o to více těmto degenerátům v ulicích a v médiích sypají peníze, aby to udělali za ně, aby útočili proti symbolům Krista. A tím je to dané, kdo je kdo! Pokud bychom to měli připodobnit k Bibli, Shaun King je prostě jedním z mnoha filištínů globalizace a slouží Satanově synagoze, tedy Domu Sion a jeho globalizaci.

Slouží jim, slouží Satanově synagoze a slouží jim dobře. Jenže, té synagoze slouží i čeští poslanci, politici, média, organizace, školství, soudy a úřady. Bylo by naivní ukazovat jen na Shauna Kinga, protože i v ČR se útočí na Krista. A není to na Twitteru, jako v případě Shauna Kinga, ale přímo na jevišti divadla v Brně placeného z rozpočtu radnice, pamatujete? Přinesli jsme o tom před 2 roky článek a video. A všechno to vyšumělo. Současné útoky proti Kristu jsou tak jen brutálním pokračováním toho, co už začalo dříve.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 5 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 27% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
kuběna režimní
Návštěvník
kuběna režimní

Kontras/Nafurt – dal jsem vám palce oběma..
ale:
Nafurte – RAKOVSKÝ TO TAM VYSVĚTLUJE. Stalin (a Rakovský říká, že už Lenin – v Brest-Litevském míru..) v podstatě “zradili revoluci” – dá se to definovat “podřídili revoluci státu”(či svým potřebám.. – viz paralela na Napoleona) kdežto “praví komunisté”((vždy) internacionální..) by prostě “stát(tehdy SSSR)(vždy)podřídili revoluci”, rozuměj revoluci světové .. Rusko mělo být jen zápalkou.. – a ta měla shořet. Při zakládání požáru se přece na osud zápalky (příliš) neohlížíš.. . No a Stalin s Leninem se rozhodli pro variantu “lepší zápalka v hrsti” (socialismus (aspoň) v jedné (v té zrovna jejich..) zemi..) než “pytel hořlanviny někde na střeše” (nejistá světová revoluce ..).
Nafurte – ty jsi normálně NEDOVZDĚLANÝ.
Tak načti aspoň Klimova … defakto u Stalina “diagnostikuje” to samé jen jinými slovy .. (vykopl ostatní revolucionáře a “experimentátory” …)
Otázka dnes spíše zní – kdo bude dnešním/budoucím Napoleonem, (Leninem), Stalinem ?? – a bude (přijde..) vůbec někdo takový ??
Nebo bude triumfovat “Trocký”(= Soroš) a jeho “světová/permanentní revoluce” a “bankéři jako kováři (této) revoluce”?? (To by se Ostrovský divil, kdo všechno “kalil” tu jeho “ocel”.. – ti “bankéři jako kováři revoluce je prý citace Trockého ..”)
Dnes je hlavně zjevné, kdo hraje roli oněch užitečných idiotů …

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Pane VK, nevím, zda si to uvědomujete, ale dokážete i svým velmi dobrým článkem vyvolat chaos v hlavách lidí tím, že sklouzáváte k používání zevšeobecňování, jako to dělá Pjakin.

Konkrétně, jak můžete napsat, že útoky na symboly biblických postav jsou útoky na samotné jádro bílé civilizace? Takto napsané je to nesmysl páč bílá civilizace není kompletně celá věřící v Bibli či ji uznávající a Vy to víte, stejně tak jako víte, kdo ji sepsal a za jakým účelem, je to plán globalizace a bůh či satan, jedno jest, pořád jde o totéž, nadvláda nad lidstvem. Vždyť je to voda na mlýn náboženských fanatiků, kteří se upínají k bohu jako k záchraně a tu jim židy smyšlená postava nikdy nemůže přinést.

Lidstvo žádný bůh nestvořil, víte to a nechápu, proč se na Bibli občas odvoláváte, co v ni je, je židovský plán a tahání lidí do bahna přes víru v ni. Žádný spasitel nepřijde než ten židovský, co si hraje i na satana, nabíledni je, že ten mír a pokoj není bůh, ale vládnoucí jeden světový řád žida, který si vyvolí své otroky a zbytek zlikviduje.

DMPR
Návštěvník
DMPR

A kdopak žŽidy naučil, pro lepší ovládnutí je utrpením, si poškozovat vrchní část penisů osmého dne po narození? Tedy i oni jsou, tak jako všichni nevědomí, jen LOUTKY!

A Čí tedy LOUTKY?

Nápověda:

comment image

Vše živé bylo stvořeno a to je již vědecky dokázáno. Zneužití určitých stupňů znalostí velmi upadlými, to už s tím nijak nesouvisí, to je už jiná věc.

https://www.youtube.com/watch?v=MNR48hUd-Hw
Amazing Flagellum : Michael Behe and the Revolution of Intelligent Design

https://www.youtube.com/watch?v=X_tYrnv_o6A
Your Body’s Molecular Machines

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Vědecky dokázáno stvoření všeho živého není páč to nelze. Kdo tvoří stále nově vznikající organismy?

Obřízka s utrpením nemá nic společného. Poptejte se u doktorů, že jde o problém, který se nevyskytoval pouze u židů a vyskytuje se dodnes. Židi si z toho udělali rituál.

DMPR
Návštěvník
DMPR

Vědecky dokázáno stvoření všeho živého je páč to lze.

Dál to nemá cenu, já si vážím perel.

kuběna režimní
Návštěvník
kuběna režimní

DMPR – no ty seš taky “thing-tank”. Nestudovals u “kardinála Judase” ? a podobnejch “ekšpertů” ..

DMPR
Návštěvník
DMPR

kuběna režimní

ne, ty ekšperte, co neumí ani opsat bez chyby imbecila cizí výrazy, kterým nerozumí. Ale copak, co se ti nelíbí? Chybí ti snad ten vršek kohouta? Nebo máš zaražen v prdeli kříž až po nápis? Nebo je snad jeden z tvých předků původem egyptský kozojeb? A nebo to všechno dohromady???

HAHAHA.

Proky
Návštěvník
Proky
jorg
Návštěvník
jorg

nemeli bychom zapominat,ze i u nas se strhavaly sochy. nikdy nepochopim proc csl.legionari, sokolove a nacionaliste za asistence policie znicili jezdeckou sochu marie terezie v bratislave v rijnu 1921?
nebyla to ona, kdo svymi reformami zabranil rozpadu mocnarstvi a nasledne rozdeleni naseho uzemi mezi evropskou slechtu? to by pak asi zadny ceskoslovensko nebylo.
z prevazne agrarni zeme udelala pomerne moderni prumyslovou zemi. snazila se chranit podanne pred slechtou, ale zrusit nevolnictvi se ji nepodarilo. presto se obycejnym lidem za jeji vlady nezilo spatne. no a misto vdecnosti ji svoloc rozmlatila kladivama sochu. https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Marie_Terezie_v_Bratislav%C4%9B
comment image

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

jorg

Pro ni bylo špatné, že byla spojena s dobou habsburské okupace české země. To je asi jedna z věcí, která, i přes její mnohé zásluhy, jí zrovna moc nepomohla.
Stejně jako její politika germanizace, která ohrozila život českého národa.

A to jsem ještě v případě českých zemí. Třeba Rusíni (kterým násilím vnucovala uniatismus) jí opravdu zrovna nemohou přijít na jméno.

Nu, není to tak jednoduché.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Nafurte, jorg snad psal, že je to jednoduché?

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

brutopýr

Pouhé konstatování. To je celé. Čemu zas nerozumíte?

jorg
Návštěvník
jorg

Věčný Slovan

chapu ten pocit ztraty narodni identity,jazyka,kultury. ale zrovna v pripade teto damy mi to prijde nefer, protoze v kontextu doby a moznosti udelala pro cechy necekane mnoho.
pote, co habsburkove vymreli po meci, dostala marie ve svych 23 letech po otci karlovi zchudly habsbursky stat plny obcanskych nepokoju, do ktereho se okamzite z ruznych stran zakousli prusaci (ve slezsku),bavori,francouzi, kteri ji odmitli uznat jako nastupkyni a tahle valka se protahla na 8 let.
to ji primelo k reformam, centralizaci moci. jednotna armada znamenaly uspory a soucasne vyssi efektivitu. zmenila i danovy system. vedela ze prijde dalsi valka.
zavedla jednotne katolicke nabozenstvi, ale hlavne proto, aby predesla nabozenskym nepokojum, protoze knezstvo striktne oddelila od politiky. a k tomu navic omezila vliv vatikanu na svem uzemi.
take omezovala vliv zidovstva a tam take nekde citim prehnane kruty revans predstavitelu mlade zidovske cs republiky vuci habsburskym symbolum (mariansky sloup atd.).
marie tereza nebyla bezchybna,meli jsme tu napr hladomor, ale obecne nam jeji pusobeni v kontextu slozite doby prospelo. a abych nezapomnel – s manzelem frantou stepanem se meli skutecne radi, taky spolu meli 16(!) potomku 🙂

a kdyz uz je rec o habsburkach: v nedeli 28.cervna bude vyroci vrazdy arciduky frantiska ferdinanda a jeho manzelky zofie v sarajevu.
hrabenka zofie chotkova byla ceska slechticna kterou si vzal naslednik trunu proti vuli staryho france jozefa. brali se totiz z lasky 🙂
presto zustava zofie tak nejak v pozadi. svejk taky rika v haskovi :”tak nam zabili ferdinanda…”, ale o jeho zene,cesce, krajance, nepadne ani slovo…kde je tedy to vlastenectvi?
a to ho zofie doprovazela prestoze vedela, ze se tam pro ne chysta smrt. mohla odmitnout, ale protoze jejich svazek nebyl formalni rozhodla se ho doprovazet. nezaslouzi tohle obdiv ke statecne ceske zene?
ani jsem nevedel,ze kdyz projizdeli otevrenym vozem po mizerne zabezpecenem sarajevu, tak prvni pokus je zabit, byl granat se zpozdovacem, ktery jim pristal v aute na sedacku a ktery frantisek bravurne sam vyhodil ven na ulici, kde nasledne explodoval.
!vuz pak pokracoval v jizde po meste!
frantisek ve stejnokroji s zofii v bilych satech v otevrenem voze po ulicich sarajeva plnych nenavisti.
z nejakeho dovodu se jejich vuz oddelil od kolony a zajel do postranni ulicky,kde mu cestu zablokoval prihlizejici dav. a v tom davu stal i nenapadny, neduzive vyhlizejici chlapec gavrilo, ktery zcela bez streleckeho vycviku vystrelil dva presne smrtelne vystrely. bez mireni. to je nesmysl.

kuběna režimní
Návštěvník
kuběna režimní

Tak ono Haškovo vlastenectví bylo spíš takové “permanentně podroušené”, spíš byl asi “lidový” než “striktně vlastenecký”. Těžko říct, jestli Hašek nasával i s pražskými “Němci” – třeba s typy jako E.E.Kisch ? těžko říct, jak moc se “vlastenecky” vymezovali .. ale tipuji, že po pár pivech by se nejspíš “make freundschaft”. (“frojnšaft až do prvního vystřízlivění”).

kuběna režimní
Návštěvník
kuběna režimní

S těma Rusínama .. nevím jak u “našich”.. ale Unie byl spíš polský projekt.. z doby, kdy ještě Polsko bylo dost “zadifundované” do Ruska (v dnešním či 19/20 století smyslu.. – a Polsko se tehdy přes Lži-Dimitrije se snažilo ovládnout i Moskevsko..) Prostě pod Polsko spadala pravobřežní (po toku..) Ukrajina a ta Unie (= jednota s (1.)Římem) se sporadicky šířila i mezi “native” pravoslavnými biskupy. Zajímavý je v tomhle životopis Jošafata Kunceviče.
Rakousko do toho asi Rusíny nutilo
a) z katolických pozic (jednota s (1.) Římem) ..
b) jako dědic polského záboru (v tom polském záboru..)
c) pak je taky možnost, že tam iniciativně vystupovali i Uhři – pokud vím, tak Podkarpajda + Zálesí (Trans-Silvánie) patřili jim .. byť Uhři si tehdy dost žárlivě drželi “své” Kalvínství takže nevím.. ale Unie se v Zálesí řešila též.. a měla i vliv – kulturní – na pravoslavnou církev ve vlastním Rumunsku.. (Valaško, Multánsko atd..)

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Osobně si myslím, že sochy na veřejné prostranství nepatří žádné. A zničit práci toho, kdo sochu vytvořil je barbarské.

Sochy biblických postav patří do kostelů, politiků a vojevůdců, umělců, spisovatelů do muzeí, kde jsou chráněna.

Kdyby nebyl tank č. 23 na ulici, nemohl by ho žádný hňup namalovat na růžovo.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Černej MalcomX to říkal už dáávno, že SouDruzi si z černejch udělají užitečný idioty, a nakonec je obrátí i proti sobě samým…

Někdo vehementně razí The Black House (Černý Dům) ve Washingtonu.
Proto potěší “normalita” Cassiuse Aliho, který ze záhrobí i po těch letech má pořád co říct, co má universální hlavu a patu…
Potěší i že není sám takový…

A možná může ještě přijít ze “záhrobí”/zálohy i další potěšení a PŘEKVAPENÍ, a Vlády ve SSA se ujme Mesiáš JAN JAN K., alias “Q”, a pak nastane NORMALIZACE. 😉

Sorošovi Blackouši vylezli z bažiny na povel za pár měďáků, a podpálili Kostel Svatého JANA – ten kostel, kam se před nedávnem vypravil Prezident USA pěšky (s ochrankou a novináři 😉 ), aby před právě tímto kostelem Svatého JANA zapózoval s Biblí v ruce (a odkazem na Svatého JANA slova ?) 😉

Jestli je Donny The Great Again/MAGA “jen” čistič, tak to dělá velkolepě, a bude muset přidat ještě bis Mandát – ty nánosy bahna jsou neskutečné …
comment image
(“Vincent Fusca”)

krůtí brko
Návštěvník
krůtí brko

Za to video s Alim děkuji. Své názory zformuloval naprosto excelentně. Divím se, že tomu moderátorovi nevrazil jednu pěstí.

Lynn
Návštěvník
Lynn

Nemáme co ztratit, Je na čase přimknout se k Bohu, Pokud se sjednotíme, bude to dobré, V jednotě je síla. V naší zemi dělá zlo a nepořádek menšina, většina z nás je rozumná, Když se přimkneme k Bohu, budeme ochráněni za každých okolností. Bůh má k tomu dost moci, O tom píše na několika místech Bible. Šelma nás zničí ať se jí budeme klanět nebo ne. Když se jí budeme klanět, bude mít Peklo na Zemi od ní a jejích sluhů a na věčnosti budeme v místě věčné tmy, hrůzy a utrpení. Nic horšího není. Kdo se pokloní Šelmě bude mít Peklo na Zemi, bude mít hlad, bídu, hrůzu, zoufalství, dřinu – prostě vše, co má otrok. Nemáme opravdu co ztratit, Šelma nám totiž chce vše zničit. My se asi těžko sjednotíme, ale můžeme se přimknout k Bohu a být jím ochráněni. Nikdo si nebude moci dělat, co chce. Bu´d bude poslouchat Boha a nebo bude donucen poslouchat Šelmu a otročit jí, Naštěstí existuje cesta, jak tomu uniknout, A tou je přimknout se k Bohu. V Bibli je spousta důkazů o Boží moci a Jeho schopnosti chránit svůj lid,. Musíme však patřit do Jeho lidu, tedy přimknout se k Němu a poslouchat ho. A samozřejmě trávit čas s Ním, být s Ním spojeni. Krčit se strachy nám nepomůže, Už Karel Kryl zpíval vše své písni Strejček Strach a teta Obava, že krčit se strachy v obilí nezachrání zajíce před liškou, liška si ho stejně všimne a sežere ho. Pomůže nám pevná víra v Boha. Je nejvyšší čas Ho stále poznávat, udělat si ten čas. Je to životně nutné. Rodiče by si také měli ve vlastním zájmu starat o to, čím ve škole oblbují jejich děti, zatímco oni dřou v práci.

Josef
Návštěvník
Josef

V roce 1989 Soros porazil socialismus a v roce 2020 Soros porazí Evropskou unii a USA.

George Soros ve své knize “Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve” (1995) na straně 132: “Jak jsem řekl již dříve, podporoval jsem disidenty z Charty 77 prostřednictvím nadace ve Švédsku od roku 1980. Celkem jsem jim dal zhruba 3 miliony dolarů, byl jsem jejich hlavní zdroj podpory.” “As I said earlier, I had supported the dissidents of Charta 77 through a foundation in Sweden since 1980. Altogether I gave it some $3 million. I was its main source of support.”

Pan Contras
Návštěvník
Pan Contras

V roce 89 komunismus nebyl porazen, ale naopak nastoupil cestu je globalni revoluci, ktere konzervativni neostaliniste prekazeli. Ctete Rakovskeho, tam to je popsano, cil, prostredky, rezie…

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

Pan Contras

Rakovské protokoly vypadají na pěkný nesmysl, co se týče obsahu. Pokud nejde o nějaký pamflet. Stalin byl věřící komunista, jako málokdo jiný.

Trockisté a stalinisté jsou pouze dvě strany téže mince.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Ámen. Tak pravil bláznivý kostelník Nafurt.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Josef
a ta banda podvraťáků zde za prachy to židovského parchanta kterého odevšad rozumné země vyhnaly, organizovala ten podvod na národ a má na svědomí následné rozkradení a rozprodání republiky těm, kteří jim v tom zvenku pomáhali. A je velmi smutné, že ti co ještě zbyli nehnijí v kobce. A oni dobře vědí , že tam patří za to svinstvo proti národu, proto jsou dnes zalezlí a ani nedutají.

malostranska
Návštěvník
malostranska

Má v tom přehled, pan účetní. Ale jeho prachy to nejsou.

No a zbytek peněz na předání moci byl zevnitř, z privatizovaného národního hospodářství. Proto ani halíř státu.

toma sino
Návštěvník
toma sino

comment imagecomment image
Šelma z mora a zo zeme- Vatikán/ USA
https://blog.infovojna.sk/selma-z-mora-a-zo-zeme-vatikan-usa/
10 rohov- 10 kráľovstiev (globalizmus) zničí Vatikán, sú podriadené Šelme (Sion)- ona vystavia v Jeruzaléme tretí chrám.comment image

Alert
Návštěvník
Alert

Důležité!

Rozhovory s – Peter Staněk a Josef Skála 1. část
https://www.youtube.com/watch?v=7olWTo48pEQ
(40 minut)

Rozhovory s – Peter Staněk a Josef Skála 2. část
https://www.youtube.com/watch?v=dt9Sj7t7wcU
(21 minut)

“Všimněte si, jak se teď objevují modelové scénáře 3. světové války.
Jsou dělané podle matematických modelů.
Dělali je na MIT, na Caltechu, dělali je také Angličané a Němci.
Co je na nich zvláštní?
Tentokrát nejde o to ovládnout území protivníka a získat jeho lidské síly …
… hlavním smyslem je vyhladit protivníka.”