VIDEO: Plavčík z Dubí promluvil, šokující detaily o cikánském rasovém útoku vyplouvají...

VIDEO: Plavčík z Dubí promluvil, šokující detaily o cikánském rasovém útoku vyplouvají na povrch. Otec cikánského dítěte v hospodě, jeho dítě na bazénu bez dozoru! Plavčíkovi dokonce málem ukradli telefon, když si ho na okamžik odložil, aby uklidnil situaci! Neziskovka Romea spustila v neděli dezinformační lživou kampaň, snahou je obvinit maminku napadeného bílého dítěte, že prý incident a rvačku začala ona!

VIDEO: Plavčík z Dubí promluvil, šokující detaily o cikánském rasovém útoku vyplouvají na povrch. Otec cikánského dítěte v hospodě, jeho dítě na bazénu bez dozoru! Plavčíkovi dokonce málem ukradli telefon, když si ho na okamžik odložil, aby uklidnil situaci! Neziskovka Romea spustila v neděli dezinformační lživou kampaň, snahou je obvinit maminku napadeného bílého dítěte, že prý incident a rvačku začala ona!

Již v pátečním pořadu na Svobodném vysílači CS jsem podrobně vysvětloval, proč událost z bazénu v Dubí má politický přesah a proč bude vyvíjena snaha vykreslit událost dvěma různými pohledy. Dnes se to potvrdilo. Nezisková organizace Romea přišla s reportáží, kde romská svědkyně s rozmazaným obličejem vypovídá, že incident zahájila maminka bílého dítěte tím, že romského chlapečka odtrhla od vlastního syna.

Pokud jste kauzu v Dubí nezaregistrovali, potom ve zkratce jde o to, že romský chlapec, bez dozoru otce, který odešel do místní hospody, začal v dětském brouzdališti na místním bazénu v Dubí topit bílého chlapce. I když se jedná o brouzdaliště, pro malé děti jsou tyto bazény např. v USA úplně zakázány, protože představují vysoké bezpečnostní riziko tzv. “mělkého utonutí”. Malému dítěti stačí k utopení pár centimetrů vody v okamžiku, kdy dítě v brouzdališti upadne dozadu na hlavu a ztratí vědomí.

Napadený muž, který se zastal maminky topeného dítěte.

Brouzdaliště mají příliš málo vody na to, aby ztlumila případný pád člověka nebo dítěte. Vzhledem k tomu, že brouzdaliště mají charakter ne tak ostře sledovaného vodního prostoru, představují obrovské riziko pro utonutí pro malé děti, pokud během hry a pobíhání v brouzdališti upadnou a narazí hlavou o dno brouzdaliště. V Dubí došlo v polovině týdnu k vyeskalování dlouhodobě neřešené situace, která skončila surovým zmlácením bílého muže sedmi cikánskými muži [1], kteří narychlo přispěchali na bazén. K incidentu došlo tak, že maminka bílého dítěte zaregistrovala hrozivý obraz v brouzdališti: cikánské dítě přidrželo pod vodní hladinou v brouzdališti jejího syna. Bylo to prý z legrace, jak dlouho vydrží pod vodou, zaznělo podle svědků ihned po incidentu, ještě předtím, než došlo k potyčce. Dětská hra v brouzdališti se tak rázem mohla změnit v tragédii.

Co napadáš našeho kluka?

Matka bílého dítěte pohotově vystartovala, odtrhla romského chlapce od jejího syna, který vykašlával vodu. Když to spatřila romská žena, vystartovala do brouzdaliště a napadla maminku bílého chlapce slovy: “Co napadáš našeho kluka?”. Matka bílého dítěte měla zato, že jde o matku cikánského chlapce a pustila se s ní do ostré debaty. Jenže to ještě netušila, že cikánská žena vůbec není matkou ani příbuznou cikánského chlapce a označení “náš kluk” znamenal “kluk z našeho etnika”.

Tuto skutečnost totiž odhalil plavčík, který poskytl médiím unikátní rozhovor a svědectví, k čemu ve skutečnosti došlo. Nikdo totiž podle jeho slov nevěděl, čí je to dítě, odkud se ten cikánský chlapec vzal? Nevěděla to ani dotyčná cikánská žena. Plavčík se snažil zjistit, čí je to chlapec, ale marně. Teprve až po nějaké chvíli přišel z místní hospody jeho otec. Nechal kluka na bazénu bez dozoru a ten v brouzdališti zkoušel, jak dlouho vydrží bez dechu pod vodou jedno gadžovské bílé dítě. Dubí je kraj svérázný, chvilku nedáváte pozor a už abyste chystali bílou rakev pro své dítě.

Snímek z incidentu, napadený muž na lavičce.

Cikánská žena však stupňovala na maminku bílého dítěte své slovní a později i fyzické útoky. Nadávky rasového rozměru doplnilo tahání a škubání vlasů, rány pěstmi. Na pomoc bílé ženě proto přiběhl mladý  bílý muž a pokusil se bílou ženu a její dítě chránit. Tím ovšem spustil na úrovni genetické signalizace obranný mechanismus romského etnika. Sedm cikánů se pustilo do mlácení tohoto bílého muže a plavčík situaci už nezvládal a rychle volal městskou polici. Do konfliktu se snažil vstoupit a uklidnit celý incident, takže si odložil telefon a chtěl šarvátku ukončit, ale když viděl, co se spustilo, raději do toho už nezasahoval. Když se však otočil, jedna z místních žen (plavčík neuvedl, jestli šlo o cikánku) najednou držela v ruce jeho telefon. Prostě snaha o čórku, využití situace, když plavčík chtěl uklidnit rvačku, zřejmě jiná cikánská žena se mu pokusila “štípnout” odložený mobilní telefon. Dubí, to je životní styl. Žít Dubí, nikoliv Žít Brno, tam je nuda.

Romea zahájila dezinformační kampaň, sehnala romskou svědkyni, která vypovídá úplně jinak, než desítky dalších očitých svědků

Neziskovka Romea proto dnes spustila dezinformační kampaň, jejímž cílem je označit za původce konfliktu a celé rvačky maminku, která chránila své dítě před utopením. RomeaTV natočila rozhovor [2] s jakousi romskou ženou, která tvrdí, že prý cikánské dítě nikoho netopilo, jenom prý cákalo vodu na bílé dítě. Bílá žena prý cikánské dítě odhodila v brouzdališti. Žádná rvačka tam prý nebyla, žádných 7 cikánských mužů, jenom dva muži a hlavně spousta místních bílých mužů. Ostatní cikánští muži prý jenom stáli okolo rvačky a dívali se.

Jenže její svědectví je v ostrém rozporu s výpovědí plavčíka z videa výše. To prostě znamená, že buď lže plavčík, anebo lže cikánská žena, která poskytla RomeaTV rozhovor. Na bazénu byli desítky svědků, kteří shodně potvrzují první verzi, kterou popisuje plavčík. Svědectví cikánské ženy je tak podle všeho čistě účelové a je to zjevná snaha zabránit tomu, aby útočníci byli obviněni z rasově motivovaného útoku proti bílé ženě a bílému muži. To by totiž vrhlo špatné světlo hlavně na Romeu, která v Dubí čerpá několik neziskových grantů Vlády ČR na program integrace sociálních menšin. A jsme doma!

Znovu se tak ukazuje, že parazitický neziskový sektor nemá problém zakrývat svoji neschopnost a selhání dotačních programů pro integrační programy, když cikánští obyvatelé terorizují a mlátí bílé spoluobčany v Dubí. Dotace pro Romeu tak pozbývají jakýchkoliv efektů a výsledků, takže právě Romea a podobné organizace by měly v navrhovaném plánu ministryně financí Aleny Schillerové přijít o státní dotace a příspěvky na programy neziskovek, které negenerují žádné výsledky.

Kauza Dubí pouze ukazuje, že hlavní vinu nese Romea a další romské neziskovky v ČR. Romea totiž na uklidnění situace v Dubí z let 2014 a 2015 čerpá od státu hned několik dotačních rámců na integraci Romů a uklidnění rizikových lokalit, mezi které je Dubí zařazeno od listopadu 2014. Jestliže v Dubí bublá pod pokličku obrovská nenávist a ta potom vybuchuje na bazénu v podobě brutálního útoku na bílého muže, potom zodpovědnost padá především na neziskový sektor, který je za to placen, aby situaci předcházel.

Parazitické neziskovky od roku 1993 podojily český stát už o více jak 35 miliard korun a výsledek je nulová integrace romského etnika do české majoritní společnosti. Naopak, český občan je učen k tomu, aby se přizpůsoboval romskému obyvatelstvu

Právě neziskovky jako Romea jsou největšími parazity na státním rozpočtu ČR. Od roku 1993 dostaly romské neziskové organizace v ČR v úhrnu přes 35 miliard korun. Poslední obrovskou dotací pro cikánské neziskovky byl výkup prasečáku v Letech na Písecku za téměř půl miliardy korun, přičemž z neznámých důvodů vyšlo na povrch, že peníze od státu nepůjdou na odkup prasečáku přímo, tedy na účet masokombinátu AGPI, který prasečák provozoval, ale skrze prostředníka, Muzeum romské kultury, které potom teprve firmu AGPI vyplatí. Článek jsme přinesli zde.

Proč asi nejde platba přímo? Zkuste přemýšlet a zapojit mozkové buňky. To, co se děje v České republice s penězi daňových poplatníků, to by ve vyspělých krajinách skončilo u tribunálů a v Číně na popravišti. Česko ale snese fšecko. Jenom dodejme, že odkup prasečáku schválil bývalý ministr kultury za KDU-ČSL, Daniel Herman, který neblaze proslul svými projevy na Sudetoněmeckých slavnostech v Norimberku a v Augsburgu.

Napadený muž a napadená maminka topeného dítěte.

Peníze je třeba poskytovat jen těm neziskovkám, které prokazatelně pomáhají potřebným lidem, ne parazitům přisátým na bradavky státní dojné krávy. S neziskovým sektorem je třeba tvrdě zatočit a nastavit mu přísná pravidla a mantinely, protože neziskový status si musí neziskovky zasloužit. Taktéž je možné uvažovat o skandinávském modelu, kde nevládní organizace platí defaultně úmyslně vysoké daně, až 95% z každého daru, ale na konci roku stát daně odpustí až na nulu, pokud kontrola prokáže, že neziskovka splnila za uplynulý rok veřejnou a státem požadovanou objednávku. Neziskovky, které neplní veřejnou práci a zakázku, nemají nárok na neziskové financování. Pokud tedy na konci roku se zjistí, že neziskovka neodvedla svoji práci, veškeré peníze od dárců jsou jí zdaněny až 95%.

Jediným řešením je reforma neziskového sektoru v ČR!

Stejně tak je potřeba si všímat toho, že ve většině zemí mají nevládní organizace nad sebou státní dozor, který sleduje, zda-li neziskovka v průběhu roku vykazuje činnost za účelem, k jakému byla založena. V Česku se velmi často stává, že neziskovka vykazuje aktivitu jen ve výročních zprávách, ale v praxi žádnou aktivitu negeneruje. Peníze na programy však čerpají pravidelně, ale výsledkem je nulová efektivita a dokonce v některých případech i zhoršení situace, jako právě vidíme na mezilidských vztazích v Dubí.

Brutální útok 7 cikánů v Dubí na bílého muže, který se zastal bílé maminky za to, že chránila své dítě před utopením ze strany nevychovaného cikánského dítěte, které se v inkriminované době pohybovalo v bazénu bez dozoru rodiče, který mezitím nasával alkoholické nápoje v místní hospodě, je jasným vzkazem vládě Andreje Babiše, aby připravila takovou reformu neziskového sektoru, která odřeže od financování veškeré parazitické neziskovky, které mají na starosti etnickou integraci rómské minority v ČR a přesměruje peníze těm neziskovkám, které skutečně pomáhají, jako jsou charity, hospice a pečovatelské domy pro staré a nepohyblivé občany.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj úvodního videa: iDnes.cz [3]

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vero
Návštěvník
Vero

Proč já té cikánce nevěřím ani slovo?

michal
Návštěvník
michal

Možný je aj zámer vyvolať incident kvôli krytiu krádeží – viď ten mobil.

Frank
Návštěvník
Frank

Kurvy cikánské je třeba mlátit hlava nehlava. Na nic jiného totiž neslyší.

Route66
Návštěvník
Route66

Zajímalo by mě, jak je to s pravdivostí úvodního videa…? Plavčík v čase 3:46 začíná mluvit o tom, že mezitím tam naskákali dva další plavčíci a pak na konci videa říká, že je na všechno sám. To moc na autentičnosti videu nepřidá… Je skutečně pravdivé? Tím ale samozřejmě nechci obhajovat chování cigánů, kteří i u nás dělají bordel. Viz. třeba ukamenování plameňáků v zoo…

Jiří
Návštěvník
Jiří

Souhlasím s tím, že plavčík znevěrohodňuje sám sebe když vzpomíná “dva plavčíky” a na konci si stěžuje, že je sám. Na druhou stranu o špatném stavu společnosti vypovídá to, že nemluví přímo na kameru. Nevyčítám to tomuto plavčíkovi, ale faktu, že dnes již není možné otevřeně PRAVDU sdělovat. Pokud se dnes plive na dobu před 1989, pak míra pravdy v obecné morální rovině byla tehdy vyše než v dnešní mravně pokřivené a pokrytecké době.

bingo
Návštěvník
bingo

Hajzlici cikanski……vymlatit to obuskama a bude pokoj!!!!

Bubla
Návštěvník
Bubla

Stačilo by přitvrdit v basách… Joe Arpaio to dělal dobře 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=HP2k_1D3HUQ

C.V.Doin
Návštěvník
C.V.Doin

Kdo zná cikány z vlastní zkušenosti ví ,čeho jsou cikáni schopni : od vyhrožování , vulgárních nadávek komukoliv až po fyzické napadení za cokoliv , cikány je nejlepší mít hodně daleko na východním Slovensku !

hrebikodo
Návštěvník
hrebikodo

My ich nechceme na u nas na vychodnom Slovensku. Poslite niekam inam prosim vas. My ich tu mame dost!

Jaris
Návštěvník
Jaris

Poslat zpet do Indie. Tam se mohou valet mezi mrtvolami ve spine na brehu Gangy, co hrdlo raci. Kadit mohou rovnez na ulicich, jak je to tam zvykem. Pracovat take nemusi, az na to, ze zadnou podporu nedostanou a spousta jich o polovic zhubne. To bych jim prala. Tam totiz romove/ciganiska puvodem patri.

eiffell
Návštěvník
eiffell

Tam ich je toľko, že si to nevieš ani predstaviť. Vy si nechajte tých svojich a my sa tu budeme trápiť s tými našimi. U nás boli kedysi tri rodiny, teraz ich tu máme niekoľko stoviek z Prievidze a Handlovej.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Ono by bylo ještě jiné řešení, než říká autor článku v posledním podnadpise. Jaké, to si jistě každý domyslí, nebudu to tu vypisovat. O Romech – Cigánech si myslím své. Na dovolené v Českých Velenicích mi ukradli batoh, v Praze na hřbitově mne přepadli a kopali do mne se slovy Bílá svině. Nejsem tak hloupý, abych s tím šel na policii. Do protokolu bych musel uvést jméno a adresu, měl bych brzy vypálený byt. Kdybych já jim řekl černá nebo hnědá svině, tak to mám ještě s vyšší trestní sazbou. Tohle všechno je součást likvidace a demoralizace bílého etnika. Ukažte mi tzv. slušné, přizpůsobivé Cigány! Verbež hnusná parazitická. Komunisté je aspoň nutili pracovat.

Voda
Návštěvník
Voda

Taky mne okradli cikáni, dokonce i v Madarsku a jeden český, malý parchant s nožem na mně vylítl…kdyby se tady ozvali všichni ublížení, to by bylo příběhů, a to se mělo dít po celou dobu, jelikož jde o důsledky zákonů v jejich prospěch a ty padaj na zodpovědnost komu?

Komunisté je aspoň nutili pracovat není přesné, zákony je nezvýhodnovaly a dnes je tomu naopak. A když jsem řval, že jak vláda tak i president je zodpovědný za podepisování zákonů proti nám, sklízel jsem nadávky. Když oni lidi raději čtou o pálení podvlíkaček než o porušování základních lidských práv v případě svých idolů.

Od té doby, co cigům přichází posila v podobě čmoudů zvenčí, už nám těch pár samopalů nepomůže. Kdybycchoim potichu odchytli politiky, nedošlo by to jejich řádění až do tohoto konečného bodu naší likvidace. A žid se chechtá, protože bez krve už se to vrátit zpátky nedá.

Karin
Návštěvník
Karin

Likvidace Čechů v Česku nastane hlavně jejich vlastní vinou i když si to sami nikdy nepřipustí a pro Zemi to nebude žádná citelná ztráta.

Voda
Návštěvník
Voda

Neziskovky ( odsud) působicí v zahraničí a lákající sem barevné lidi jim říkají, že zde budou jen odklízet mrtvoly. A k tomu znalost jazyka potřebovat nebudou. No, že jsou Ceši hodně zdegenerovaní je fakt, a ztráta to vlastně pro nikoho nebude. Jestliže jsou schopni zaměnovat vrahy za oběti, tak není o čem mluvit.

Karin
Návštěvník
Karin

Houby s voctem. Komunisti nedokázali nikoho donutit pracovat natož Cigány. Přinutili je pouze opustit svůj vlastní po staletí provozovaný kočovný život a tohle je výsledek. Dokud měli povozy, mohli se neustále přemisťovat a nikde dlouho neobtěžovat.

Voda
Návštěvník
Voda

Karin: dvě věci je donutily pracovat: 1. jeden den absence stačil ke ztrátě přídavků na děti, 2. od 5tého dítěte se přídavky na děti už nezvyšovaly. Ale s těmi povozy souhlasím, nikde je dlouho netrpěli, ovšem o to více kradli.
Nikdy jsem komunismu nevěřil, jako ostatně ani jiným ideologiím, ale ty socialistické zákony byly hodnotné především v tom, že neumožnovaly megazlodějinu. Kdyby ano, tak za socialismu neměla každá druhá rodina žijící v paneláku chatu, což bylo běžné.

C.V.Doin
Návštěvník
C.V.Doin

Naopak ! jediní komunisti dokázali přinutit cikány chodit do práce , jinak šel do krimu za příživnictví

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Nějaké slušné Cikány jsem potkala, ale je jich jako šafránu.

Neznámý
Návštěvník
Neznámý

Víte co znamená slovensky “cigániť”? LHÁT.
Na Ukrajině podobně “ciganiti”.

Radek
Návštěvník
Radek

Mě za už okradli třikrát a vždy jich bylo několik na mě samotného!Vyhrožovali mi,že pokud jim nedám peníze,ať nechodím ven apod.Ultra svoloc!Zase nadruhou stranu znám jich pár slušných a ti se sami stydí za to,že jsou cigáni.

Jiří
Návštěvník
Jiří

Chlapče, 3x Vás okradli !!?? Pokud nemáte tělesný handicap, pak to bohužel nevyznívá k Vašemu prospěchu. Kdo je připraven, není překvapen. Každý by měl mít schopnost se v prvé řadě vyhnout takovému střetu. Pokud již k tomu dojde pak prvního “přizabít”. Věřte mi, že i byčí lidské tělo má slabá místa. A nakonec by jste se měl naučit použít jako zbraň něco co jako zbraň nevypadá. Mít to vždy u sebe a umět to rychle použít (doporučil bych KUBOTAN či obyčejnou “malou ocelovou lžíci na obouvání”). Nicméně je to o duchu. Buď je ovčí, nebo klidný dravec, kterého není radno dráždit. Vás vyhodnotili jako ovci a je pouze jenom na Vás zda jí chcete zůstat ….

Karin
Návštěvník
Karin

Vyhnali jste Němce ze Sudet, nastěhovali lůzu a Cigány. Rozkradli a zničili jste všechno, co se tam budovalo po staletí. V roce 1945 byly Sudety i celá země judenrein a zigeunerrein. Podívejte, jak to zde vypadá teď! Vot eto vaše dělo.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Pravda to je, ale zavinili to němci. Nebo snad válku zahájili češi?:-) BTW: odsun byl nařízen z Londýna milá Karin. Dohodly se na něm vítězné mocnosti. Beneš jen uctivě posloužil, v předklonu, jak se sluší na pikolíka…

Karin
Návštěvník
Karin

Já se nebavím o tom, kdo, kdy, kde a proč vymyslel odsun-transfer sudetských Němců ale tom, kdo ho pak s chutí a jásotem provedl a k čemu to vedlo. Sudety byly po válce zdevasované a prázdné. Osídlila je hladová chamraď z vnitrozemí, rumunští Slováci, volynští Češi, Řeci, Cigáni a podobná svoloč.

Voda
Návštěvník
Voda

Karin, v prvé řadě jsem nikoho nevyhnal, protože jsem tehdy nežil a ani moje rodiče. Tak nechápu, proč to mám poslouchat. Kromě toho, nevěřím ani jedné verzi ohledně Sudet. Jisté je, že naši lidé válku nezačali, bylo to Neměcko a pak se to mydlilo, jak kdo nabral kolik vzteku na souseda a ani nebylo znát, kdo je kdo, jako je tomu i dnes a třeba i na tomto jen diskuzním foru, kde se nic neřeší. Tolik nenávisti a falešného obvinování, ale realitu vidět tady chce opravdu jen pár lidí.
Chcete opravdu řešit ideologické boje před pomalu 100 lety? Tak to pak padáte na úroven pí Pozorovatelky, která jde za účelem ochrany židů až do století osmého nebo kde. Takto to nelze.

pražka
Návštěvník
pražka

volyňští češi byli či jsou chamraď? A co jste tedy vy, Karin?

Bard
Návštěvník
Bard

Ale kulový, nějak ti unikají souvislosti Gertrudo.

Neznámý
Návštěvník
Neznámý

Jasně. A kdybychom nevyhnali Wehrmacht a Hitlera tak to by byla celá země ještě více judenrein a zigeunerrein, že.

Karin
Návštěvník
Karin

III. německou říši porazili v II. sv. válce Spojenci! V Česku a hlavně v Sudetech po ní nezbyl ani jeden žid nebo cigán. To co se nyní v Sudetech děje je důsledek poválečného vývoje, který si zavinili Češi sami. To oni vyhnali Sudetské Němce po válce ze Sudet a nikdo jiný.

M.C.
Návštěvník
M.C.

To není pravda. Cikánů u nás (v českých zemích) zbylo 440-450, židů ještě daleko více.
O odsunu Němců a Maďarů bylo rozhodnuto na Postupimské konferenci, stejně jako o zmenšení území Německa.
Tehdy dokonce Stalin nabízel Benešovi, ať si nakreslí kolik německého území chce připojit, nabízel mu, ať si pro zvýšení obranyschopnosti zabereme celé pohraniční hory, ale Beneš to odmítl se slovy, že my se chceme Němců zbavit, ne si ještě přibírat další.

jop
Návštěvník
jop

Karin

mnohí aj mňa tu na AE pokladajú za trola, za protiruského.
Vidím, že s tvojimi prehláseniami, že:

“III. německou říši porazili v II. sv. válce Spojenci! ”

musíš mať dobré kontakty na velvyslanectve USA.

Môžem ťa poprosiť, nech aj mňa pozvú na ambasádu na pohovor, rád budem pre americkú ambasádu pracovať a písať príspevky na AE v takom duchu ako ty. Ale vieš, je kapitalizmus. Zadarmo ani hus nehrabe, rád by som dostal plat ako aj ty.

Vopred ďakujem za odpoveď,
prosím o jej zaslanie na mail:
jopp@centrum.sk

p.s.
Ak som málo protiruský, prosím pošli mi kópiu tých pracovných zošitov z ambasády, podla ktorých tu píšeš ty.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Pletete dohromady dva nesouvisející jevy.
Němci měli z doby války a před válkou toho na svědomí tolik, že pryč museli. Řvali před válkou, že chtějí do Říše? Řvali. Nejprve přišla Říše za nimi, potom šli oni za Říší.
Kdyby tu zůstali, byl by tu bordel ještě větší. Takhle se u nás kapku pořešila bytová otázka a v Německu se sestěhováním Němců z tzv. ,,východních území” kapku zahustilo obyvatelstvo.
Přesto bylo Německo po válce tak vybité, že po odchodu totálníků a válečných zajatců tam neměl kdo dělat a museli si tam natahat Řeky a Turky.
Část jich tu stejně zůstala – kdo neměl nic na svědomí, mohl si požádat.
Znal jsem dvě takové rodiny, v jedné babička mluvila špatně česky s německým přízvukem až do smrti – naposled jsem s ní mluvil cca před 15 lety.

Cikáni jsou jiný problém. Po válce v českých zemích zůstalo 440-450 Cikánů, kteří zde byli před válkou evidováni podle tzv. domovského práva. První republika měla situaci celkem podchycenou a zvládnutou. Četnictvo se s nima moc nemazalo. U nás bylo běžné, že pod tabulkou s názvem obce byla cedulka Tulákům a cikánům vstup zakázán. Kočovné skupiny cikánů musely mít Kočovnický list, kam jim obecní úřady a četnictvo zapisovaly, odkdy dokdy se cikáni kde zdržovali a jak se tam chovali. Při příjezdu do katastru obce musel předák skupiny odevzdat kočovnický list na obecním úřadě, tam mu určili místo pro táboření a při odjezdu si ho zase vyzvedl. Se záznamem případných přestupků. Příjezd a odjezd cikánů ohlašoval obecní policajt, aby si lidé dali pozor na své věci a domácí zvířectvo. Čili nebylo to ideální, ale dalo se to snášet.
Problém nastal po válce, kdy komunisty napadlo necivilizované slovenské cikány rozptýlit mezi bílé a naučit je pracovat. Částečně se jejich snaha setkala s úspěchem, ale jenom částečně, podobně jako další jejich nedomyšlené převratné postupy. Ale všeobecná povinnost pracovat to držela jakž takž v mezích. Po jejím zrušení a zavedení havlovské cochcárny se situace začala zhoršovat až do dnešního stavu.
Pronikání opět těžce nedomyšlených nebo i úmyslně na hlavu postavených ultralevicových myšlenek do života západní společnosti od sedmdesátých let do současnosti, které přebíráme i k nám, tomu ještě dodal.

Oberkorn
Návštěvník
Oberkorn

Karin, vy jste zaslepena nenávistí. Zorganizovala to Anglie prostřednictvím Beneše, k tomuto ůčelu byly vytvořeny tzv. revoluční gardy, které se dopouštěly největších excesů, většina obyvatelstva s touto fašistickou politikou nesouhlasila což v roce 1948 vyjádřili odmítnutím Beneše a podporou komunistů. Píšete Judenrein? Vždyt ti židé byli němci, kteří tam vše vybudovali.

Orel z hor
Návštěvník
Orel z hor

Opatrně s vyháněním občanů z Československa. Po obsazení pohraničí polskými okupanty, následoval úprk českých občanů do vnitrozemí. Nebylo horších okupantů než z Polska v r 1938. Další vyhnání Československých občanů ze “Sudet” následovalo v r 1939 armádou Německa. Jednalo se o cca 250 000 obyvatel, kteří neměli kam jít a šly .