VIDEO: Otázky a odpovědi V.V. Pjakina ze dne 30.05.2017 – Konec Kancléřského...

VIDEO: Otázky a odpovědi V.V. Pjakina ze dne 30.05.2017 – Konec Kancléřského aktu a Německo pod řízením GP. Systém globálního řízení: pohlaváři-hráči-pomocníci a role Kissingera a Brzezinského. Schůzka Putin-Macron: žaloba na Macrona a Francie, která se od Ruska učila číst, psát a hygieně. A o dalším

00:00Setkání G7 a summit NATO. Odstrčení premiéra Černé Hory D. Trumpem. Prohlášení D. Trumpa o tom, že NATO se přežilo. Prohlášení A. Merkelové, že Evropa se už nemůže spoléhat na Spojené státy.

Obě akce jsou prvky větší akce, kterou bylo světové turné D. Trumpa. Při něm například uzavřel obrovský obchod se SA o dodávce zbraní, které SA vůbec nemůže upotřebit, tady ale jde o to, že SA je zásobovatelem ISIL – USA vyzbrojují ISIL, ale dělají to přes SA. Dále navštívil papeže ve Vatikánu. Někteří o Trumpově cestě hovoří jako o úspěšné, ale jak může být úspěšná, když Merkelová po setkání s Trumpem prohlásila, že “Evropa se už nemůže spoléhat na pomoc Spojených států”.

Tím se předpokládá vytvoření vlastní evropské armády a evropská armáda je pouze alternativou NATO – jde o evropskou alternativu NATO, protože Evropa nemá jiná vojska než ta, která jsou součástí NATO. USA jsou odřezávány od řízení Evropy. Druhým výsledkem G7 je prohlášení německého ministra zahraničí S.Gabriela, že Spojené státy přišly o své postavení světového lídra. A co se tedy děje? Německo, které je řízeno Kancléřským aktem a jehož kancléře jmenují ve Washingtonu, si najednou dovolí dělat taková prohlášení? MInimálně k tomu musel dát souhlas Washington, ale souhlas dali Globalisté, kteří se zmocnili řízení Německa místo americké státní elity.

Spojené státy se stále tváří, že jsou vůdčí silou světa – a D. Trump v tom žije a potvrdil to odstrčením premiéra Černé Hory na summitu NATO – a nějaký čas jim tato role ještě bude umožněna, nepochopí-li ale, že v globálním řízení se s nimi nepočítá, čeká je osud rozpadu na způsob SSSR.

Ve smyslu, že cesta D. Trumpa měla přinést další odstavení USA od řízení světa, to byla cesta úspěšná  a tím byla úspěšná i pro vnitřní stabilizaci USA. Pokud ovšem Spojené státy chtějí dál udržovat pozici Pax Americana, pak ta cesta úspěšná nebyla. D. Trump v ní ale obstál a obstála i Melanie, která jediné co nezvládla bylo, že světu odhalila napětí mezi ní a D. Trumpem, měla se krotit, Tramp ale všechny cíle turné splnil kvalitně.

11:29Proč pozorujeme takový boj GP se státními elitami USA a s podpindosníky po celém světě, vždyť Globalité jsou autory té hry a státní elity pouze figurkami. GP může kohokoliv odříznout přes finance, které ovládá, navíc ovládá i metody psycho-energetického působení

Tady je nutné pochopit, že když je někdo v časové tísni, tak nestíhá nic. Pro řízení GP je nejvýznamnějším časotvorný faktor, který není vázán na život jednoho pokolení, proto dělat věci hned, rychle a za každou cenu, tak řízení GP nefunguje. V řízení GP existují procesy vysokofrekvenční a nízkofrekvenční, přičemž nízkofrekvenční procesy jsou pro dav naprosto neviditelné. Dav tyto procesy vidí vždy až dodatečně v dějinném vývoji, který potom studuje a kde vidí následky. Ale jak a proč se co stalo, to stále zůstává mimo pozornost davu, protože člověk, který nemá znalosti o řízení, není schopen si souvislosti pospojovat a není schopen si spojit události, ke kterým došlo mimo jeho životní zkušenosti. A protože GP není omezen časem, své cíle uskutečňuje napříč generacemi a manévruje přitom různými způsoby a cestami.

Pokud jde o finanční prostředky, přes které má GP nad státními elitami moc – proč je Trump vydáván jako představitel státní elity, když přece likviduje Pax Americana a plní tím zájem GP?  Když GP realizují své zájmy, musí k tomu vždy dosadit nějakého otloukánka a tuto roli plní Trump v tom smyslu, že GP může ukazovat: “Podívejte, to Spojené státy a jejich Pax Americana napáchaly všechno zlo ve světě a proto je třeba je zrušit, proto musí skončit.” A právě tento úkol Trump plní a se Spojenými státy se děje totéž, co se dělo s řeckou, římskou či egyptskou kulturou, přičemž z hlediska řízení jde o to, že všechny státní útvary vždy byly pouhé nástroje realizace globální politiky v procesu globalizace celého světa.

To je k otázce, proč GP nemůže státní elity odstranit najednou odříznutím od finančních zdrojů.  Ale jakmile někdo začne útočit na Trumpa,  tak na světových finančních trzích dojde k nějaké krizi a ti, kteří na Trumpa útočili, ztrácejí a všichni ti Sorosové a další představitelé státních elit přicházejí o peníze. Je to vždy zpráva: “Nechte Trumpa na pokoji a budete mít peníze, nenecháte-li ho na pokoji, zbankrotujete.” A kdo řídí globální trhy? Nadnárodní řízení? Ne, ty jsou pod kontrolou GP, tedy žádných struktur Pax Americana, tito lidé ale stále budou věřit, že jde o práci státní elity. Globální prediktor řídí BEZSTRUKTURNĚ. On potřebuje i struktury, ale ty si vytváří v míře potřeby, ale co je hlavní, GP nebazíruje na čase života jednoho pokolení – pro něj civilizace existovala předtím a bude existovat i potom a jediné co potřebuje, je zajistit podmínky své existence. A když GP některé věci potřebuje dosáhnout hned, tak některé události skutečně probíhají rychle, ale to neznamená že probíhají v mžiku jako při strukturním řízení, kdy je vydán příkaz a následuje jeho splnění. Ale pro bezstrukturní řízení GP platí, že především vytváří podmínky a to takové, aby podřízení už jen plnili příkazy.  Cílem GP je v klidu vytvářet takové okolnosti, které budou maximálně odpovídat jeho cílům řízení a současně budou maximálně bránit zájmům státních elit.

00:19 Smrt Brzezinského – začátek ztrát státních elit USA? Globální prediktor, hráči a figurky  

Brzezinský umřel stářím a nejde o figuru, která by měla stát za velkou pozornost. Existuje klasifikace účastníků globální politiky, která není úplně přesná, ale mnoho vysvětlí. V prvé řadě jsou zde určití pohlaváři hry, což je GP, který vytváří pravidla hry, tzn. určuje způsob, jakým bude probíhat globalizace.

Globalizace jako proces koncentrace řízení světových výrobních sil na planetě Zemi je procesem OBJEKTIVNÍM, který není závislý na žádné lidské vůli nějakého jedince, je to proces objektivní. Ale řízení tohoto objektivního procesu má charakter SUBJEKTIVNÍ, tzn. jde v něm o sjednocení tohoto řízení na planetě Zemi s určitými cíli a to určují pohlaváři té hry, GP.  Jenže k tomu, aby pohlaváři svých cílů dosahovali, potřebují hráče, kteří budou hrát podle vytvořených pravidel. Jak podle nich budou hrát, k tomu mají svobodnou volbu, důležité je jen dodržovat nastavená pravidla. Proto hráči realizují nadnárodní řízení takovým způsobem, aby to odpovídalo cílům globalizace, ale formy a metody si k tomu vypracovávají sami.

Hráči však potřebují pomocníky, kteří by realizovali v potřebné kvalitě řešení koncipovaná pro realizaci nadnárodního řízení. A to jsou figurky – pomocníci, kteří postupují přesně tak, jak jim bylo určeno a předepsáno, účelem řízení však je dosáhnout toho, aby si tyto figurky myslely, že jednají samostatně. Když si toto promítneme do globální politiky, tak pohlaváři, to je GP a hráči jsou lidé typu H. Kissingerra. Hráči tedy zcela samostatně vypracovávají konkrétní způsoby realizace vytyčených úkolů a přestože k dosažení cílů jsou dobré jakékoliv prostředky, tak některé z těchto prostředků přinášejí škody, převyšující dosažený úspěch – to je ten efekt opičí pracky. A protože přesto se hráči vydali tou cestou, že všechny prostředky jsou dobré a odvrhli přitom jiná řešení, svět se teď dostal na hranu globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy.

Proto dnes existují různá ekologická hnutí, která zachraňují přírodu, ale také různá pacifistická hnutí, která provádějí rozvraty ve státech mírovou cestou, jako se tomu stalo v případě SSSR, který byl rozvracen bez použití války.

Pro globální řízení dále platí, že hráči potřebují pomocníky. A jejich úkolem je cestovat po světě a pracovat na realizaci globálních úkolů – kvůli tomu byl v USA zřízen státní departament, pro který neexistuje žádný rozdíl mezi státy, např. mezi státem Texas a Francií. V rámci globálního řízení existují úkoly, jak nějaký stát rozvrátit, dostat jej do nějaké pasti a v takovém případě je nutné spolupracovat s různými nadnárodními mechanismy, s jejichž pomocí jsou v cizích zemích za cizí peníze rozpoutávány války a za pomoci nadnárodních subjektů jsou zabíjeni vlastní lidé ve vlastní zemi. A jednou z figur, která realizovala právě takové konkrétní úkoly řízení, byl Z. Brzezinský, o němž jsou známy např. jeho kontakty s Usamou Bin Ládinem.

 

Ale Brzezinský jen řešil úkoly jako pomocník, zatímco hru jako celek nechápal a globální politiku nikdy ani nepochopil, což bylo zjevné i z toho, že tvrdě vystupoval proti zvolení D. Trumpa. A byl to on, kdo napsal knihu “Velká šachovnice” s tvrzením, že Nový světový řád bude zaveden proti vůli Ruska, na účet Ruska a na ruinách Ruska, což byla kniha o Pax Americana. Čímž už tehdy opět potvrdil, že globální politice nerozumí. Byl zasvěcen do určitých pravidel hry, proto si myslel, že ví všechno, ale ve skutečnosti nevěděl nic. GP vypracoval pravidla hry, hráči metody realizace,  avšak inteligentní hráč typu H. Kissingera by nikdy nenapsal takový blud, jaký napsala figurka-pomocník Brzezinský.

Brezinský ve funkci poradce za G. Cartera proto nepochopil ani účel dění v Íránu v roce 1953 a roli Íránu, který jakožto spojenec USA se měl stát jejich protivníkem s tím cílem, aby se v budoucnu stal novým centrem koncentrace řízení, proto měl být odříznut od vlivu USA. A nepochopil, že tento proces byl řízen silami, které Brzezinský nebyl schopen identifikovat, natož rozpoznat. Přesto Kissinger Brzezinského zrušil až po třiceti letech jeho fungování, čímž se potvrzuje, v jakých dlouhých časových úsecích GP pracuje. Na adresu Brezinského až poté začala padat vlna kritiky, byla to však pouze kouřová clona, která měla zakrýt roli hráčů (Kissingera) a pohlavárů (GP).  A Brzezinský tehdy splnil roli stejné oběti, jakou nyní plní Spojené státy, kdy státní elita je prezentována jako Globalisté (GP) a tažení světa proti Spojeným státům jako boj proti Globalistům (GP). Proto i D. Trump je stále prezentován jako člověk státní elity, ovšem s tím, že chce dosavadní chyby USA napravit. I on však je pouze figurkou – pomocníkem hráče H.Kissingera a nástrojem GP. Jak nedávno Brzezinský, tak současné Spojené státy jsou ale stále jen kouřovou clonou, aby nebylo rozpoznáno, kdo skutečně stojí za globálním řízením.

Nyní však potřeba “Brzezinských” odpadla, protože “pomocníci” dění nechápou a jak se dění zrychluje, není čas je školit (pozn.: jak si H. Kissinger postěžoval v rozhovoru pro čt 24 – nejsou kádry, viz interview zde ), proto cesty po světě musí uskutečňovat hráč samotný.  Poto H. Kissinger na staré roky létá sem a tam, proto on sám se musí setkávat s figurkami a formovat pro ně cíle a úkoly řízení. Procesy probíhají vysokofrekvenčně, není čas a roli pomocníků musí realizovat hráči samotní. V poslední době Brzezinský otočil a začal hovořit o Rusku dobře, ale to je nějaká úroveň řízení – na začátku říkat něco a na konci něco jiného? To je krach celého jeho řízení! Nemluvě o tom, že jeho obrat k Rusku nemohl být pravdivý už proto, že to původem byl Polák. Ale umřel sám s tím, že na konci jeho života všechny jeho prognózy zcela padly.

38:50 Putinova návštěva Francie. Žaloba ruské RT proti Macronovi. Odpověď V. Putina na roli Ruska v rusko-francouzských vztazích, role ruských vládců. Vzdělanost Ruska ve srovnání s Francií. Francouzská “hygiena” a smrdící Paříž   

Návštěva byla připravována narychlo a došlo k ní krátce po francouzských volbách. Putin řekl, že Rusko si uvědomovalo, že zvítězí Macron, ale řekl to velmi zajímavým způsobem, když reagoval na obviňování Ruska ze zasahování do francouzských voleb. A k tomu, že v Rusku přijal Le Pen, řekl frázi, ze které jednoznačně vyplývá: “My přece víme, že ten proces zde řídili…” – o kvalitě nemluvil, i když to naznačil “že ten proces řídil GP, takže jsme tu zasahovat ani neměli v úmyslu, protože nejsme idioti. Vy jste svého výsledku dosáhli a my jsme tomu rádi”. Takže vlastně poslal vzkaz těm, kteří ty volby ve Francii prohráli a dal jim najevo:. “Vidíte, co jste bez nás? Pokusili jste se nás využít jako statisty, když jsme přijali Le Penovou. Ovšem bylo by hloupé nepřijmout člověka, politického činitele, který prosazuje obnovu normálně fungujících vzájemných vztahů mezi našimi státy. Vy jste dosáhli svého výsledku”

A Macron tam předvedl, čím ve skutečnosti je, a to při těch jednáních a obzvláště na tiskové konferenci (pozn.: tisková konference zde). Byla tu kdysi otázka, jestli je lepší spolupracovat s člověkem, který se v politice a v řízení vůbec nevyzná. A po tiskové konferenci a po Macronově vystoupení s ohledem na RT a Sputnik musí být všem jasné, jak obtížné je spolupracovat s debily. Ten chlapeček v krátkých kalhotkách nepochopil, že není na předvolebním mítinku, aby plácal nesmysly a lhal, ale že jde o diplomatické setkání s lídrem jiného státu a ne jen tak nějakého státu, ale Ruska – země Fleet in being, která se pod vedením aktivního vůdce mění ve Fleet is being. S Ruskem si neumí poradit a on se gosudarovi, člověku, o kterém se při chápání jeho úrovně znalostí a chápání procesů řízení nedá říct, že by ho jen převyšoval o hlavu, ale který zpod pantofle jeho ženy není vůbec vidět, se snažil Putinovi něco dokazovat? A čeho tím dosáhl? Vykoledoval si banální žalobu od korporace (RT), která bude požadovat důkazy o jeho tvrzení. Dovedete si to představit? Žaloba proti hlavě státu za LHANÍ od korporace? To je katastrofa, vždyť on je úplná nula! (pozn.: více zde, zde)

Konec Kancléřského aktu a Německo pod řízením GP. Systém globálního řízení: pohlaváři-hráči-pomocníci, role Kissinggera a Brzezinského. Schůzka Putin-Macron: žaloba na Macrona, francouzský panovník, který neumí číst a psát, francouzská

Poznámka: na summitu NATO Macron ignoruje D. Trumpa, viz video:

Neměl tam manželku, která by ho neustále vedla za ouško a on se bude neustále dopouštět podobných kiksů a nejde jen o francouzsko-ruské vztahy, bude se to týkat všech vztahů, choval se jako hulvát a nevychovanec. Ale Putin ho usadil tak, že se na nic nezmohl a ani nemohl v dané situaci nic dělat. O co šlo?

Macron narážel na to, že v 18. století se ruský car cestou do Francie snažil něčemu pro Rusko přiučit a narážel na to, že Putinova návštěva byla časově přizpůsobena výročí Petrovy cesty do Francie. A Putin přijel, protože předtím na otevření pravoslavného kostela ve Francii nepřijel (pozn.: ještě za Hollandeho, který se této akce odmítl účastnit) a nyní považoval za vhodné s novou hlavou státu navázat vztah. A na slova o caru Petrovi Putin odpověděl: “A víte, že ne? Naše vzájemné styky je nutné počítat od doby mnohem dřívější, než od Petra I. – od Anny Jaroslavovny, tzn. už od 11. století”. A o čem Putin skromně pomlčel? Že Francie v té době byla zaostalým státem a existuje dopis, který Anna Jaroslavovna napsala svému otci a o kterém je tendence prohlásit jej za padělek a který obsahuje text “Do jaké barbarské země jsi mě to poslal, obydlí jsou zde ponurá, kostely ohavné a mravy příšerné”. Existuje však i jiný dopis, který nikdo nepopírá a to je dopis francouzské královně Anně Jaroslavovně od papeže Mikuláše II. z roku 1059. O tomto dopise, dále o tom, jak zaostalou v té době byla Evropa a s ní i Paříž, o tom, jak Anna Jaroslavovna byla jedinou, kdo u královského dvora uměl číst a psát, ale také o hygieně v Paříží a o dalším – čas videa 45. – 55 minuta.

Konec Kancléřského aktu a Německo pod řízením GP. Systém globálního řízení: pohlaváři-hráči-pomocníci, role Kissinggera a Brzezinského. Schůzka Putin-Macron: žaloba na Macrona, francouzský panovník, který neumí číst a psát, francouzská

“Jak ruská královna Francie naučila Francouze se umývat” – zdroj včetně dopisu otci a o tom, jak Francouze učila číst a psát zde

Kdyby Macron nebyl takový tupoun, poznámka o Anně Jaroslavovně, která ve skutečnosti řídila Francii už tím, že místo křížků co by podpisu krále dokumenty skutečně podepisovala a která se stala zakladatelkou příštích francouzských dynastií, nemusela poznámka Putina o Anně Jaroslavovně vůbec zaznít. Ale nakonec byla vyslovena mezi řečí a pro ty, kteří ji dokázali pochopit. Putin tak Macronovi hned dál najevo, že bude potrestán a že ten trest bude následovat na takové úrovni, v jaké se Macron a většina vlády vůbec neorientuje.

“Jak V. Putin odpálkoval aroganci E. Macrona” zde

Pozn.: Výstava ve Versailles u příležitosti 300. výročí návštěvy Francie carem Petrem I. v období duben-červen 1717 pod názvem “Petr Veliký, král Francie 1717” – více zde, zde.

Ono jde ještě o to, že po této tiskové konferenci Putin a Macron navštívili výstavu, zasvěcenou právě pobytu Petra I. ve Francii. Petr I. tehdy řekl, že kromě řemesel, kde je Francie před Ruskem, se ve Francii ničemu naučit nedá, protože ve všem ostatním jsou tam pozadu. Takže aby toho nebylo málo, Putin Francii daroval kopii evangelia, na kterou po dobu pěti století při své korunovaci přísahali francouzští králové. A připomněl jim, že toto evangelium do Francie přivezla Anna Jaroslavovna. A oni ve své tuposti, omezenosti, nevědomosti a pohrdání vědou, vůbec nevěděli, co tam je napsáno a až .do samotného příjezdu Petra I. vůbec nevěděli, že je to psáno ruštině. A Petr I. to otevřel a přečetl a tohle jim Putin připomněl. Dal jim najevo, že odpověď bude následovat konceptuální a na globální úrovni.

A co se týká takových kuriozit, že Západ vždy bude stát proti Rusku a že k němu bude přistupovat přes dvojí standardy, Francouzům se po elektrické stránce nepodařilo zajistit bezchybný průběh konference a kvůli tomu došlo ke zpoždění. Kdyby se totéž stalo v Rusku, byl by z toho poprask, ve Francii se však nestalo vůbec nic a pomlčelo se o tom… A takto se Západ bude k Rusku chovat vždy a nelze si dělat žádné iluze, že se na tom něco změní.

Putin byl prvním lídrem, který navštívil Francii po zvolení Macrona a sdělil parametry, které bude muset respektovat jak Francie, tak státní elity, nadnárodní elity i GP, ať se jim to bude líbit nebo ne. Putinova návštěva má velkolepý výsledek.

59:40 Lavrov a Šojgu a jejich návštěva Egypta 

V Egyptě došlo k teroristickému útoku, po kterém egyptské letectvo zaútočilo na základny Al Kaidy v Libyi a teď v Libyi vznikl společný egyptsko-libyjský štáb koordinující protiteroristickou činnost v Libyi. Ale jde o něco jiného -když došlo k teroristickému útoku v Manchesteru, ve stejný den došlo k teroristickému útoku v Sýrii a předtím v Iráku. Ale protože tam nejde o oběti – “lidi první kategorie” – tak se o tom mlčí. Když někde dojde k teroristickému útoku, na Eiffelovce vždy zhasínají světla, ale nikdy nezhasínají, když k útoku dojde například v Egyptě. A tentokrát se tak stalo, jenže to v Egyptě byl Lavrov a Šajgu. A situace je asi taková, že Lavrov v Egyptě vysvětlil účel Arabského jara a možnosti, jakou Rusko může nabídnout pomoc.

01:01 Povodně na Srí Lance a cca 200 obětí 

Informace přicházejí jen mimochodem – nejde o lidi “první kategorie”, takoví žijí pouze v Evropě, Evropané se považují za vrchol civilizace, přitom i oni jsou pouze nástrojem GP a vrcholná globalizace probíhá právě přes Evropany.

01:03 Putin a jeho tým, obtížná realizace příkazů Putina – je důvodem to, že za celá léta vlády Putina se mu nepodařilo zrealizovat správný tým a že stále musí pracovat s elitou z 80. a 90. let?  A kdy bude zformován nový tým? A Putin a GP.

Nový tým je formován neustále, Putin na tom neustále pracuje.  Ale tady jsme opět u vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních procesů řízení, tzn., budeme-li spěchat, nikam se nedostaneme. Putin pracuje systematicky a pracuje s tím sborem, který má k dispozici a čím méně bude chaosu, tím lépe. Protože na každého jsou podchyceny nějaké kompromitující materiály, takže každého je čím zmáčknout v případě potřeby. A protože na každého existují vlivové páky, proto je takový tlak na výměnu vlády a aby se tak Putin stal zcela závislým na zcela nově vytvořeném korporátně klanovém týmu a ten aby naopak Putina začlenil mezi sebe, do svého řízení. Proto všichni, kteří volají po odstoupení vlády, těm jde právě o toto – aby se Putin stal jejich služkou, to si přejí všechny ty klany. Každé volání po odstoupení současné vlády je snahou o zničení suverenity Ruska, kterou Putin tak trpělivě a systematicky budoval. Všechny ty klanově-korporátní skupiny se přitom prohlašují za patrioty, ale ve skutečnosti jim jde o začlenění Ruska do současně existující globální matrice – přesně do té, která stojí na hraně ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. Pro tyto klany je autoritou Brzezinský a stále se hrabou v oblasti geopolitiky, tak o čem je možné se zde bavit?

Putin dále v klidu pracuje a v jednom směru je jeho postavení horší, než u GP, v jiném ale lepší, než u GP. Globální prediktor ve skutečnosti řeší stejný úkol jako Putin – tedy přípravu kádrových sborů a vytváření řídících nástrojů. A Putin je na tom hůře v tom, že je nucen prorážet nikoli elitu, ale řídící korpus – korpus úředníků, kteří jsou přičleněni k tzv. elitě a jde o technické realizátory, kteří ve skutečnosti řídí stát. Zatímco elita se sama od řízení státu separovala a to je dobře. A ten systematizovaný sbor úředníků, ten je třeba řídit v klidu. A opakuji, že na každého existuje kompromitující materiál a čím více kompromitujícího materiálu, tím větší předpoklad, že budou efektivně pracovat pro zájmy státu, pro úkoly vyššího řízení. A mnozí úředníci pod tímto vlivem řízení, uplatňovaného Putinem, začali končit ve vězení a další úředníci správně pochopili, že není dobré jít proti Putinovi. Zatčení Uljukajeva je důkazem, že Rusko se vymaňuje z amerického řízení a stává se takříkajíc partnerem řízení s GP.

01:09 Opět o GP a o vysokofrekvenční a nízkofrekvenční struktuře řízení

Globální prediktor se ničeho nevzdal, on struktury vytváří stejně jako je zase ruší. Udržuje je v nějakém stavu a dnes jsme hovořili právě o tom, že státy vytváří i ruší, reformuje je jako například Írán, SSSR i USA. To vše je důsledek realizace řízení GP. Jenže je to tak roztaženo v čase, že to není identifikováno jako důsledek řízení GP, ale jde o jeho řízení, protože on se neomezuje časem. GP sám se stal časotvorným faktorem. A jestliže se mu něco nepodaří jedním způsobem, tak to udělá z jiné strany. Jenže tyto procesy nelze pochopit v rámci jednoho života, dokud člověk není schopen si jednotlivé informace pospojovat. A pochopit je může ten, kdo se naučí je vidět – a tuto možnost nabízí učení DVTŘ a KSB.

České titulky: Irena Aneri                                                                                                                              Vložení videa, částečně krácený jeho psaný obsah, doplňující poznámky s odkazy a obrázky:

-Pozorovatelka-   06.06.2017

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
kari
Návštěvník
kari

myslim, ze z reci Pijakina vyplyva, ze Soros je predstavitel americkych statnich elit. To me trochu prekvapilo, myslela jsem si vzdy, ze Soros je globalista. Nebo tedy, globalismus Evropy v zajmu USA?

mat4
Návštěvník
mat4

Pozri sa ako Soros tlaci na silnu migraciu do Europy, cize plni zadanie neokonov, aby destabilizoval globalistov.

Prednedavnom mal Soros vystupenie v europskom parlamente a hned na to EP prijal deklaraciu o prijati 250 000 Somalcanov priamo z uteceneckeho tabora (destabilizacia).

http://www.kvonline.sk/mimoriadna-sprava-europsky-parlament-rozhodol-o-prijati-250-000-somalcanov-z-kenskeho-tabora-dadaab/

suchoj
Návštěvník
suchoj
pzv
Návštěvník
pzv

Soros imigračnú vlnu najprv zorganizoval a teraz ide rozdávať rady, čo sme povinní s imigrantmi robiť…

http://www.quintus-sertorius.net/news/sorosovy-dokumenty/

pzv
Návštěvník
pzv

Pjakina nemôžeš brať ako 100percentne spoľahlivý zdroj. Pracuje len s verejne dostupnými informáciami, žiaden prístup k tajným zdrojom nemá.

Ohľadom delenia na globalistov, sionistov, neoconov, hlboký štát atď, je veľa zmätkov a nedá sa automaticky povedať, kto kam patrí. Niektoré rôzne názvy označujú tú istú skupiny, niektorí ľudia sú členmi viacerých skupín.

Základný prehľad v názvosloví, ak si ešte nečítala:

Pyramída hierarchie svetovej moci. Stručný prehľad pre začiatočníkov
https://diskuter.wordpress.com/2017/05/11/pyramida-hierarchie-svetovej-moci-strucny-prehlad-pre-zaciatocnikov/

Osobne neviem, kam by som Sorosa zaradil. Je možné, že je to psychopat, vlk samotár, ktorý realizuje veci na vlastnú päsť.

V jednom rozhovore sa vyjadril, že sa cíti byť ako Boh, v inom sa priznal, že sa cíti ako blázon, v ďalšom rozhovore priznal výskyt duševných chorôb v jeho rodine: http://www.hlavnespravy.sk/george-soros-poodkryl-svoju-dusu-som-blazon-ktory-chce-mat-vplyv/824635 .

Každopádne Soros do značnej miery realizuje stratégiu iluminátov “Ordo ab chao”, t.j poriadok vzniknutý z chaosu. A Soros realizuje tú časť úlohy, ktorá sa týka vytvorenia chaosu. Ostatní “globalisti” potom budú pokračovať v druhej časti úlohy, z chaosu vytvoria Nový svetový poriadok.

jan grohman
Návštěvník
jan grohman

Putin by potřeboval nějaký čas, třeba 1 rok, být jako Stalin! Milion podpinďáků ubytovat na Sibiři jako obsluhu těžných strojů. Medvěděvova vláda by byla konečně k užitku.

starý doktor
Návštěvník
starý doktor

Jak se to dělá . . .
„Chlapci z Manchesteru“ aneb Britská válka proti terorismu”
Tereza Spencerová
Už jen desítky hodin před britskými volbami se všichni vyhýbají kritickým otázkám typu proč si britská tajná služba MI5 v Manchesteru „pěstovala“ teroristické síly. Pachatel masakru na koncertě v Manchesteru Salmán Abídí přitom patřil k Libyjské islámské bojové skupině (LIFG), která je coby „součást širšího globálního islamistického hnutí inspirovaného Al Kajdou“ i na britském seznamu teroristických skupin a právě v Manchesteru s požehnáním úřadů více než dvacet let „prosperovala“ k „dalšímu použití“. I místní muslimové o jeho chování informovali úřady, ale nenásledovala žádná reakce, a to ani ve chvíli, kdy Abídí svým přátelům sdělil plány stát se sebevražedným atentátníkem. Šéf iniciativy Forum for Change Muddassar Ahmed shrnuje: „Abídí měl v okně svého bytu v Manchesteru vyvěšenou černou vlajku džihádu. Zakázali mu vstup do mešity. Jeho imám ho nahlásil. Jeho rodina ho nahlásila. Jeho přátelé ho nahlásili. Nebyl to osamělý vlk – byl to známý vlk.“
Více: http://literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/24333-chlapci-z-manchesteru-aneb-britska-valka-proti-terorismu

Pokud jste to přečetli pak Vás nepřekvapí následujicí informace dokreslující i minulý článek zde o fakeové demostraci muslimů.
Londýnský starosta Sadiq Khan zachycen na šokujícím videu, jak hájí teroristy
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10481-londynsky-starosti-haji-teroristy

zvedava matka
Návštěvník
zvedava matka

Tak to maji Londynane zajimaveho starostu – to nikoho pred jeho volbou nezajimalo, co je to zac?
– drive pravni zastupce – obhajce teroristu 9/11 N.Y. , Tareekhana…
Uz jen to jmeno SADIC KHON…
Neni divu, co se tam deje.

Sovetsky holici strojek XAPKIB-15M
Návštěvník
Sovetsky holici strojek XAPKIB-15M

Problem s ruskymi tezemi u mne zacina v okamziku, kdy mi nejaky Rus zacne tvrdit, ze ucili Francouze cist, psat a myt se a zacne predstavovat ruzne dalsi vydobytky ruske civilizace. Jiste, Frantici byli s hygienou vzdycky na stiru a jsou castecne doted a jiste, Rusove prinesli svetu mnoho vyznamneho. Ale…
Ale sidlo v pytli neutajis, jak rika Pjakin a ruske prehnane sebevedomi take ne, kdo mel tu moznost nekdy vazne jednat s Rusy, tak vi, o cem mluvim. Nakonec i kozla rozdojili a na jejich uzemi zili trpaslici nejvetsi na svete. Kdo si pamatuje ruske svetove vyrobky, prezentovane za normalizace, da mi za pravdu. Urcite se od te doby mnoho zmenilo, ale ruska nepritomnost sebekritiky urcite ne.
Bohuzel ci nastesti je treba vzdy dvakrat zvazit, co Rus rika. V zasade ale nejsou zli a navic je to narod, co trpi a vzdy trpel zcela zbytecne zapadni agresi. A zaroven mindrakem, kam ze to vlastne patri. Tak ani nemyslim, ze by se ruska pata kolona chtela jenom napakovat, ale ze svoji priklonnosti k zapadu resi tisicilete ruske dilema “kam se sebou”. Zda- li to jde vubec vyresit, to si nejsem jist.
Pjakin dobrej, kriticky odstup od nej taky.

Hox
Návštěvník
Hox

” ze ucili Francouze cist, psat a myt se”

Zkus si zjistit fakta, přečti si dokumenty… obecně na tento fakt upozornil Maurice Druon, ne “rusové”… dneska jsou ty dokumenty otevřeně dostupné v rámci projektů digitalizace knihoven… dodal bych jen že tehdy se nemyla celá západní (neslovanská) Evropa, nejen francouzi.

Karel Foltýn
Návštěvník
Karel Foltýn

Rusové že trpí západní agresí..? Dobrej vtip, to se musí nechat. Rusové především trpí tím, že si kálí do vlastního hnízda a ještě si to ani neumějí přiznat. To je jejich největší problém…

MIROSLAV
Návštěvník
MIROSLAV

stary moj a co robime mi, 26 rokov po revolucii ha? Ze by u vas alebo u nas bol raj sa povedat zrovna neda a mam dokonca pocit, ze o 10-15 rokov zacnu ludia do ruska za robotou chodit ak to takto bude pokracovat…ono, ta sebakritika nam Cechoslovakom chyba ako sol lebo ved, rus znesie pravda. Daj rusku cas, stavia sa na nohy.

xerox
Návštěvník
xerox

irena aneri překladem pjakina otevřela u nás lidem oči víc , než celá tzv. česká alternativa dohromady , o západní fiat alternativě ani nemluvě … kdo si ještě vůbec vzpomene na jména typu david icke nebo komika alex jones …

jones už se znemožnil dávno , ale pro slabomyslné amíky & co. české podpindosníky celkem stačí … :–)
icke měl s jistými výhradami dobrý první turné – lev již nedřímá , ale kdo viděl jeho druhý turnus – probuzení , tak mu je zřejmé že se poněkud vyčerpal … nic na tom nezměnilo přibrání do show jeho syna jenž párkrát zabrnkal na kytaru , dramatické používání laserového ukazovátka , ani mapa základen nato kolem ruska z kterou chtěl uchvátit veřejnost … zřejmě neviděl alternativní stránky webů , kde tato mapa už proběhla dávno a ostatní argumenty a fakta z jeho tour taky …

to se stává a nejenom ickeovi , že pokud se nevychází z nějaké smysluplné koncepce , tak prostě není jak a proč komentovat nové události , argumenty se vyčerpají , přežijí a jak si se uvízne … a následuje odchod z tančírny …

konzerva
Návštěvník
konzerva

Na Katar…comment image

kari
Návštěvník
kari

schvalne jsem se podivala na net na nejake informace o Kataru. A docetla jsem se, Ze hlavni mesto Kataru je velmi moderni a vyspele , ekonomika Kataru je velice vyspela diky rope a ZASOBY ROPY KATARU JSOU JEDNY Z NEJVETSICH NA SVETE. Tak dalsi vysvetleni smycky stahujici se kolem teto malo.zname zeme myslim neni treba.

mat4
Návštěvník
mat4

Plyn a nie ropa.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Milá paní Pozorovatelko, především díky za Pjakina ( a velké díky paní Ireně!), a ještě čekám toho putina, co jste slibovala..;-)

Jak Vy víte, sledovala jsem to setkání Putina s Macronem v přímém přenosu ( viz naše předchozí výměna komentářů ;-))
Kdyby ten Macron (piškot…) byl jenom hloupý, bylo by mi ho líto.
Ale jelikož k té své omezenosti je i arogantní, dostane, co zaslouží.

Myslím, že i ta Pjakinova zmínka o jeho manželce je jasná – buď mu v životě chyběla mateřská figura (láska – její přítomnost), a kompenzuje to u “náhradní matky”, nebo si netroufal na věkově přiměřenou, plodnou ženu ( – možná impotent), nebo si je “pouze” sebou tak nejistý….
Kazdopádně – mít takového Piškota za hlavu Státu, obzvláště v současné situaci, musí být pro normální (původní) Francouze frustrující.

anazuz
Návštěvník
anazuz

V.V.Putina slíbil pan V.K:-)

sergio
Návštěvník
sergio

len tak …..
ad1 mozno poznate aforizmus : Ak by volby v demokracii mohli nieco zmenit , tak uz by ich davno zakazali. Podobneho razenia je aj nasledujuci moj aforizmus : Ak by alternativne media mohli nieco zmenit , tak uz by ich davno zakazali .
ad2. az chcete vediet preco su platne vyssie uvedene aforizmy je NEVYHNUTNE NUTNE precitat , pochopit psychicky stravit dve zakladne knizky VODA MRTVA a DVTR . ……. prosim NECITAT ( a zvlast nie pred precitanim a pochopenim vyssie uvedenych publikacii)
diskusie na webe vodaksb a levanet !!!!!!!! kde su uvedene publikacie k stiahnutiu.
ad3 po precitani publikacii pochopime o com MA BYT alternativa
a o com “toci” Pjakin a o com bluzni VK a preco sa rozculuje Pozorovatelka 🙂
Prajem vsetkym krasny den .

GrandTour
Návštěvník
GrandTour

Podla palcov usudzujem,že porozumenie toho čo píšete tu absentuje a pochopenie toho čo chcete povedať/napísať taktiež. Dokonca si trúfnem usúdit,že tu do značnej “Miery” panuje akási nevôla a neochota. Zatial som si všimol dosť výrazný odpor,taký ten vnútorný čo má každý v sebe vo vztahu k veciam nepoznaním,meniacich ľudský pohlad na svet a snáď neskôr aj život,ako taký.
Práve preto som ešte včera,keď bol článok len krátko uverejnený,spravil malý soc. exp. s tu prítomními a požiadal ich,aby skúsili naplnit tie svoje prázdne kokosové hlavy 🙂 týmito vedomosťami. Myslím že to nie je zlé,ale k dobrému to má ešte velmi daleko! No už to je úspech,že vlastne pracujeme na bojovom poli protivníka…..tolko k alternatívnym médiám hlavného prúdu.

sergio
Návštěvník
sergio

…. ano asi tak nejak to je …. z roznych dovodov plati aj iny aforizmus Ludia nechcu pocut pravdu , chcu pocut ze TO co si oni myslia ze JE pravda. .. nechceme byt konfrontovany s nam neznamymi myslienkami a postojmi .. …. . pekny den vam vsetkym zelam

Rus
Návštěvník
Rus

Máte pravdu . Ale přece jen , je to otázka zralosti člověka , jestli to či ono přijímá bez zkoumání !

Mělo by to být úkolem “alternativy” , dávat návod lidem jak vyzrát , jak se stát samostatnějšími , rozumnějšími , inteligentnějšími ! … Vždyť nový věk , věk Vodnáře má být věkem vyššího rozumu a chápání . Křesťanství v tomto věku nebude “prosperovat” , protože chápání “Boha” bude zcela jiné .

Zajímavé je , že Rusko , bude , zřejmě , ve věku Vodnáře hrát významnou roli .

Kdysi dávno jsem se okrajově zabýval astrologií . Shodou náhod se mi dostaly do rukou přesné astrologické údaje vzniku Ruska , platné i pro dnešní Rusko ! Znal jsem přesný ascendent Ruska . Přes tento ascendent přecházel tehdy Uran . Říkal jsem si , v Rusku se stane nějaká významná změna . A ejhle ! Tenkrát , pro mne , jako blesk z čistého nebe byl zvolen Putin prezidentem Ruska… Putin , byl a je potvrzen astrologií . Není to náhoda , že byl zvolen ! Dle astrologie byl předurčen !!!

anazuz
Návštěvník
anazuz

Ale tak vůbec není,alespoň z mého spektra.Paní Pozorovatelka se dívá dál a snaží se o to,aby lidé pochopili…Pan V.K se snaží upozorňovat na hnůj tady a teď.To je alespoň můj úhel pohledu.Obojího je třeba,oběma obrovské díky.

Sergio
Návštěvník
Sergio

Pekny den prajem p. Zuzana , nie s umyslom rypat , ale aby som si ozrejmil fakty sa pytam : Citali ste Vodu mrtvu a DVTR ?

Rus
Návštěvník
Rus

Hoďte odkaz , rád si to přečtu . Doufám , že to nebude podobný škvár jako “Zvonící cedry” .

Bigo2
Návštěvník
Bigo2

Ten odstavec 11:29 – Proč pozorujeme takový boj GP… dobře vystihuje problém, který mám s GP:
Pokud to je všechno tak, jak říká V. V. Pjakin, pak nechápu jak je možné, že GP nechal populaci Země narůst do dnešních 7 miliard. Myslím, že přemnožení lidstva je základem všech hlavních problémů dneška. Po skončení II. světové války byla světová populace na idelální úrovni. Pak začala stále rychleji narůstat. Copak si to GP neuvědomoval? Ještě 20 let po válce se s tím dalo něco dělat. Proč například nezasáhl, když papepežové odmítali jakoukoliv anikoncepci?
Uznávám V. V. Pjakina jako nejlepšího analytika a velmi si ho vážím. Kdybych mohl, zeptal bych se ho právě na tohle…

Hox
Návštěvník
Hox

GP není všemocný jak si někteří rádi myslí, GP plánuje a míní, Bůh mění. Technosféra se také neměla rozvinout do současné podoby, ani liberální kapitalizmus neměl světu dominovat, to jsou všechno selhání plánů GP a jeho reakce, improvizace na krach plánů. To že je dnes situace taková taká je, tj. že GP ztrácí kontrolu nad situací a objevila se alternativní koncepce globalizace globálního dosahu, postavená na jiných principech (spolupráce a vzájemná výhoda místo rozděl a panuj, zotročování a podobně), o to se zasloužil mj. “soudruh” Ježíš, Mohamed, Stalin a další… každý ve své době svým vstupem na historickou arénu rušil plány GP a nutil je improvizovat, čímž to ve výsledku dopadlo jinak než chtěli a otevřely se nové varianty budoucnosti.
Například Stalin odepsal projekt likvidace buržoazního kapitalismu s pomocí marxismu, který měl v plánech GP celosvětově dominovat už ve 40-50. letech 20. století a eliminovat kapitalizmus, závody ve spotřebě a s tím spojenou zátěž na biosféru planety.
Co se týká přelidnění, pokud by neexistovaly jaderné zbraně, GP by problém také už dávno “řešil” další světovou válkou nebo válkami, ve kterých by periodicky likvidoval z jeho pohledů přebytečnou biomasu.

Bigo2
Návštěvník
Bigo2

S těmi jadernými zbraněmi je vše jinak, to je fakt. Ale s těmi papeži něco dělat měl, jestli na ně má vliv, jejich odmítání antikoncepce hrálo jistou roli…

KGB
Návštěvník
KGB

Děkuji za článek,bylo by možné tyto články dělat pravidelně?Myslím po odvysílání pořadu s panem Pjakinem,v této podobě?Děkuji

Brunero
Návštěvník
Brunero

Pjakin sa opäť rozbehol, už je na ruskom https://fct-altai.ru/ jeho relácia z 05.06.2017. Preklad bude so skĺzom zrejme na víkendové čítanie na http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/