VIDEO: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina z 19.06.2017 – Putin a GP, bývalý...

VIDEO: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina z 19.06.2017 – Putin a GP, bývalý ředitel FBI Comey a Rusko, země V4, Trump a sankce proti Rusku, H. Kohl a sjednocení Německa

V.V.Pjakin hovoří o Putinovi, GP a generální prokuratuře nejen v Rusku, o výslechu bývalého ředitele FBI Comeye, o zemích V4, o D. Trumpovi a dalších sankcích proti Rusku, o roli H. Kohla a sjednocení Německa

00:00 Přímá linka prezidenta Putina – proč se každý rok tolik času vyčleňuje běžným životním problémům, odpovědím na otázku jak, ale již ne proč a kvůli čemu? Vůbec se nemluví o cílech, smyslu a budoucnosti lidstva, lidí jako takových, Ruska i světa

Otázky typu budoucnosti  Ruska a lidstva jistě přišly,  podstata je ale v tom, jaké otázky převládají, co zajímá hlavní část obyvatelstva, a na tyto otázky potom Putin odpovídá. Jeho cílem je totiž to, že potřebuje zjistit reálný stav, reálnou situaci v zemi – na co jsou lidé orientováni, jaká je míra jejich chápání, nač je orientována úřednická mezivrstva a jaká je její míra chápání, na co je orientováno jeho bezprostřední okolí a co je velmi důležité, jaká je právě jeho míra chápání. On si musí udělat přesný obrázek a mít jasnou představu o tom,
s kým pracuje, jaký je stav systému, aby potom nepřistoupil k realizaci takového manévru,který by vedl ke zlomu nebo ke krachu. Což je naopak právě to, co od něj politologové různé úrovně, kteří nechápou politiku, neustále požadují! „Ať udělá to, ať udělá tamto! Proč stále nedělá to a to!“

A co se týče jeho okolí a celého toho davu lidí pokládajícího hlavní množství otázek, tak ti ty náročnější otázky vůbec nechápou, a nedokáží je ani zformulovat – jednoduše díky míře jejich chápání zůstávají buď mimo jejich zorné pole, nebo je zavrhují. V souladu s mírou chápání procesů řízení u veškerého obyvatelstva může růst i kvalita otázek, k tomu však musí dojít cestou zdola – lidé sami musí dojít k vyššímu chápání, do té doby musí Putin odpovídat na ty otázky, které přicházejí, protože kdyby sám začal šířit nějaké ideje, okamžitě by se do něj všichni úředníci pustili, zatímco takto jsou zoufalí z toho, že je pro ně nečitelný.

Sám Putin už musí být unavený z odpovědí: „Federální ústředí peníze vyčlenilo, kde jsou? Jak to, že se nedostaly k lidem?“ A k těm lidem se nedostávají proto, že všichni úředníci jsou přesvědčeni o tom, že v roce 2018 dojde ke státnímu převratu, Putin bude svržen, či přímo zastřelen a hotovo. Opět nastoupí zlatá devadesátá léta, kdy zase nebudou muset lidem vyplácet mzdy a budou moci rozprodávat svůj stát. Proto již teď, už nyní: „Nač bychom měli ty peníze vydávat lidem? Musíme to jen nějak doklepat do roku 2018!“

Jenže v této souvislosti je třeba si uvědomit, že Globální prediktor má v každém státě svou GP,  svého věrného psa – svou generální prokuraturu, která dokáže roztrhat kohokoliv, jakmile od globálního prediktora, (ne od státní elity), zazní příkaz: „Trhej!“ (pozn.: v Česku viz “Akce Beretta“, kde se velmi diví Kalousek?). Globální prokuratura neustále o všech sbírá údaje a jakmile GP (globální prediktor) rozkáže ruské GP (generální prokuratuře) “trhej!”, tak nebude veškeré té pseudoelitě, vůbec co závidět. Neboť ještě jednou opakuji, že generální prokuratura je v celém světě jednotným mechanismem, sjednoceným Globálním prediktorem a pracuje na základě jeho cílů a úkolů. Generální prokuratura vidí všechno a jen čeká na příkaz svého páníčka. A ten páníček může ten rozkaz dát ze své libovůle, nebo také může takříkajíc vyjít vstříc Putinovi. Když Putin řekne: „Takto se vůbec nedá pracovat a já vám nemohu vyhovět ve splnění toho a toho úkolu…A vy dobře víte, že jinou planetu k dispozici nemáte…“ Jestliže se Globální prediktor rozhodne provést tento úkol, udělá toho víc, než oč ho požádá Putin. Jenže aby o to Putin požádal, potřebuje k tomu mít připravené jiné kádry.

07:20 Bývalý ředitel FBI Comey prohlásil, že Rusko se vměšovalo do amerických voleb a nahrál tím státní elitě. Říkal jste, že Comey pracuje pro GP, jak si máme situaci vyložit, podřídil se Comey státní elitě nebo jde o hru podle not GP?

Jedná se o hru podle not GP, o tom nelze pochybovat a začnu alegorií z roku 2015, kdy Trump natočil video s orlem, symbolem USA (pozn.: video zde), kdy orel na něj nejdříve zaútočil, ale pak si sedl na jeho ruku a tato alegorie nyní sedí na vztah Trumpa a státní elity. Státní elita si přeje zachovat Pax Americana a pro tento zájem dosud pracovala a stále pracuje řídící kádrová základna USA, protože však tvůrčích lidí je málo, globální elita nemá kde brát kádry pro svoje zájmy, proto odčerpává lidi ze státní elity a přetahuje je k elitě globální. Státní elita však z globální politiky nic nechápe, maximálně se snaží orientovat v “geopolitice”, a proto například výčitky vůči Tillersonovi, že dosud ve svém departmentu nevyměnil úředníky, či výčitky vůči Trumpovi, že nevyměnil úředníky, kteří mu překážejí… ještě lépe, že ještě ani nejmenoval všechny velvyslance a prokurátory, jsou vznášeny v podstatě kvůli nepochopení situace.

Trump totiž hlavně nemá dost kandidátů do funkcí velvyslanců a prokurátorů. Opakuji, že on sám patří ke globální elitě, ale řídit nyní musí státní elitu, která zaujímá absolutní většinu funkcí a protože kádry nejsou, úkolem není státní elitě zlomit vaz, ale všechny je přeorientovat. Jenže to je dlouhodobý proces, ve kterém je potřeba postavit se do čela. Proto je-li státní elitou požadováno, aby Comey řekl, že se Rusko vměšovalo, tak on to také řekne, ale je to proces vedení všech těch ovcí, krátký zpětný obrat, aby ten dav, který ho začne následovat, potom kráčel tam, kam je zapotřebí. Vždyť ten odpor státní elity dosáhl mezí, kdy se střílí na kongresmany – ti, kteří vůbec nechápou co a jak, jsou připraveni chopit se zbraní a to je špatně, je proto třeba uvolnit to napětí. Proto Comey bude říkat to, co chtějí slyšet, ale ve výsledku škoda bude vyšší, než získaný prospěch, protože jaký bude ten prospěch? Vůbec žádný, protože žádné důkazy o vměšování Ruska neexistují.

Ve výsledku bude jen upuštěná pára a to je všechno. Jde jen o krok, aby byl stát naladěn do správného rytmu – probíhá normální přestavba. I ti nejzatvrzelejší budou přeorientováváni a opakuji, že to bude probíhat přibližně stejně jako za Gorbačova. Za Gorbačova také všichni čekali, že bude v nejbližší době svržen, ale nakonec prohráli všichni, kteří proti němu vystoupili. Proto ani zde z toho nic nebude, státní elita stejně jako ten orel nakonec na ruku Trumpovi usedne a bude plnit všechny jeho příkazy. Mimochodem, Putin přirovnal Comeyho ke Snowdenovi a žertem mu nabídl azyl v Rusku.(Pozn.: Comey 11 dnů před americkými volbami spustil skandál, o kterém Clintonová později prohlásila, že Comey a těch 11(!) dnů jsou důvodem, proč ve volbách prohrála – Comey zde)

19:50 Trojitý útok státních elit na D. Trumpa – další uvalení sankcí proti Rusku, nemožnost D. Trumpa sankce zrušit a za třetí spojení těchto sankcí se sankcemi proti Íránu 

Pěkně. A kde je ten útok na Trumpa? Já zatím vidím pouze hru na přihrávku soupeři. Umožnili Trumpovi dělat vše potřebné a ochránili ho, to vše tím zařídili a velkolepě zařídili, tak se na to podívejme. Trump má za úkol přestavět USA a změnit jejich roli v celosvětovém rozložení a jedním z hlavních úkolů je odříznout USA od zdrojů planety a druhý odstavit je od řízení Evropy. A vše udělat tak, aby z toho nemohl být viněn Trump. A dívejme se dál – proti sankcím vystoupilo Německo a Rakousko, protože Evropa na sankce obrovsky doplácí a Evropa potřebuje s Ruskem spolupracovat.

A USA trvají na tom, aby ty sankce byly prodlouženy a tady zopakuji, zopakuji, že německé vedení nikdy nemůže říct a udělat  nic, co by nebylo schváleno ve Washingtonu. A najednou Rakousko a Německo prohlašují, že jsou proti těmto sankcím -to znamená, že se rozkol mezi Evropou a USA prohlubuje.

A dále – ty sankce jsou zaměřené proti Rusku, a to znamená, že možnost USA využít pro stabilizaci svého státu ruské zdroje se snižuje bez ohledu na to, že pro některé své společnosti USA dělají výjimky, jako např. pro nákup ruských motorů k letům do vesmíru, protože bez nich žádný americký vesmírný program nemůže existovat. Ale z celkového hlediska ty zavedené sankce omezují využívání Ruska, tedy ruských zdrojů pro upevnění stability USA. A proč? Protože to zasahuje hlavně proamerickou státní tzv. “elitu” a její zájmy, když už neplatí:„Pojďte a všechno si tu vezměte, nabízíme vám Rusko na stříbrném tácu.“ Oni toho už využili a teď najednou hop a dostali přes prsty: „Už nemůžete Rusko rozprodávat, protože tu je Putin a vy jste namydlení!“

Takže ten útok na USA je kolosální. A může Trump ty sankce zrušit? Nemůže, takže je z obliga a jakmile se projeví efekt ze zavedení těchto sankcí, Trump může říct: „Vy jste si je zavedli, můžete si za to sami, já s tím nemám nic společného, Vy jste mi ani neumožnili, abych ty sankce, které poškozují americký stát, zrušil.“ Tady jde o čas. Existují tu různé cykly, máme vysokofrekvenční i nízkofrekvenční procesy, nízkofrekvenční procesy často překrývají celé pokolení a s Trumpem jde také o nízkofrekvenční proces, ale ne tak velkého časového rozpětí. Bude chtít čas, než Trump státní elitě vmete: „Ale pánové, vy jste to přece sami zvorali.” A říkat tomuhle útok na Trumpa, tak to je opravdu síla.

24:55 Zatykač na ochranku tureckého prezidenta Erdogana kvůli potyčce s protestujícími ve Washingtonu, Ankara krok USA ostře odsoudila

Turecko je příkladem, jak Globální prediktor toho ví a chápe více, než jakákoliv státní elita a v souladu s tím dokáže nasměrovat její strukturní práci směrem, který sám potřebuje, a to takovým způsobem, že si toho státní elita ani nevšimne. Jakmile k té rvačce došlo, byl zahájen odpis Turecka. Zajištění bezpečnosti bylo úkolem hostitelské strany, tak proč Erdogan angažoval svou ochranku? Erdogan tím porušil zákon, státní elita, které se nelíbí už to, že Turecko na Blízkém východě začíná vystupovat proti zájmům USA a navíc se tu spřáhne s Ruskem, tu kuje pikle s Íránem, se toho ihned chytila.

Ta situace je taková, že Turecko je odepisováno s plnou parádou, a proto když zaútočilo a porušilo zákon, tak to znamená konec., teď se bude muset Američanům zodpovídat. a Erdogan měl přemýšlet dříve, než vydal podobný rozkaz. Jenže přemýšlet on není zvyklý a jak říkám, nepřekážejte Erdoganovi v jeho počinech a Turecko v dohledné budoucnosti přestane existovat. Černé moře se stane ruským vnitrozemským mořem a vrátí se mu jeho dřívější název Ruské moře.

29:50 Požár výškové budovy v Londýně a najíždění aut do lidí v Manhattanu, Londýně a Lvově. Evropa v rozkladu, země V4 a jejich postavení

Lvov v tom je náhodou, k ostatnímu není dostatek informací, aby bylo možné dělat závěry.  Je třeba to ale mít na paměti a dívat se, jak se to bude vyvíjet dále. Mohlo jít i o běžný motiv, kdy prostě někomu přeskočí a najede do člověka. Ale ta podstata je,  že začali najíždět do lidí auty. Přičemž v Londýně se jednalo jakoby o protiislámský čin a vyhořela budova, ve které bydleli migranti. Ta budova byla veliká, a jak to okomentovali?Skutečně byli zmatení, nevěděli, co se to stalo?

Kdyby byl Globální prediktor schopen vše řídit, tak by nikdy nepřistoupil na dohodu s Ruskem a Putinem. Globální prediktor přichází o svou kontrolu nad řízením světa, vyklouzává mu z rukou a to, co se stalo v Londýně, ten požár v budově i ten případ s tím autem, které u mešity najelo do davu, jsou důkazem že události přestávají být pod kontrolou.

To znamená, že systém začíná kolabovat, jenže oni ho potřebují stabilizovat. Dříve to bylo žádoucí – to když bylo zapotřebí na území Evropy a Velké Británie vytvářet nové státy, nové národy a nové jazyky. Teď však je třeba tu situaci trochu stabilizovat a dokud nebude přeneseno centrum koncentrace řízení, dokud nebude vyřešen problém s Ruskem, je zapotřebí, aby Evropa zůstala ve své dřívější kvalitě. Nesmí to tam proto vřít, protože komu by pak předali třeba Ukrajinu? Už teď není Evropa schopná Ukrajinu pohltit, protože je nemocná. Evropa nedokáže vstřebat ani ty imigranty, kteří tam již byli přesunuti na základě programu vytváření nových národů a nových jazyků, který teď byl pozastaven. Přesto ten příliv imigrantů částečně pokračuje, ale už není tak mohutný v porovnání s tím, jaký by mohl být ten, který měl zaplavit Evropu. Výsledkem měl být, jak říkám, zlý ISILovský islám, který by se postaral o to, aby to tam všechno pěkně promíchal a po něm by přišel ten hodný íránský islám a zavedl by nové hranice, nové státy, nové národy a tím by vznikl Evropský islámský chalífát. A oni nevědí, co by teď měli dělat. Kdyby přecpali Evropu tím, že by jí teď podstrčili Ukrajinu, znamenalo by to její plné zhroucení, ale Evropa místo toho hází klacky pod nohy Putinovi, místo aby se snažila situaci stabilizovat.

Jen si povšimněte, jak evropská komise prudce zaútočila proti státům Visegrádské čtyřky v migračních otázkách, protože tyto státy řekly, že už více nikoho přijímat nebudou, načež evropská komise pohrozila, že také mohou být vyloučeny. A to je to, o čem jsme mluvili – vyčlenění států Visegrádské čtyřky jako samostatného subjektu řízení, protože oni potřebují takové čisté opory a Visegrádská čtyřka by v tomto ohledu právě vyhovovala. Teď, když stará Evropa už úplně shnila je zapotřebí se pro její další řízení o něco opřít a tak je budována Visegrádská čtyřka.

Jenže budovat ji na jejím bývalém základu s pamětí její socialistické existence, je pro ně nebezpečné. Navíc, jestliže podpoří Visegrádskou čtyřku, mohly by okolnosti na ni začít natolik silně tlačit, že by přistoupila na dohodu s Ruskem,  jenže to Západu samozřejmě nemůže vyhovovat, protože oni chtějí tavicí kotel, kam všechny strčí, přetaví a zmizí v něm celé státy i národy. Opakuji, že v tomto případě by podpořili tvorbu samostatného subjektu řízení na evropském území, aby se o něj mohli opřít, jenže tu je ta historická paměť – lidé si stále pamatují svoje socialistické soužití se SSSR. Jenže co teď? Okolnosti je nutí, aby si takovou oporu vytvořili.. Proto se mluví o vyloučení a zároveň se o něm neuvažuje, protože se přece potřebují o něco opřít,jinak se ve staré Evropě všechno zhroutí.

39:40 Smrt H. Kohla, jeho role ve sjednocení Německa, o socialismu vs. západ, o Stalinovi a trockismu. Co znamenalo sloučení NSR a NDR z hlediska globální politiky

Sjednocení západního a východního Německa bylo událostí globálního významu, proto také státní elity jak v Evropě, tak především v USA, byli proti tomuto sjednocení, neboť prudce posílilo NSR – sice tam na začátku došlo k určitému poklesu, ale celkově to NSR posílilo. Globalisté věděli, že k úvodnímu poklesu dojde a potřebovali zachovat maximální zdrojovou stabilitu NSR, aby dokázala NDR pohltit. Proto Gorbačov dostal za úkol nepožadovat od Německa žádné platby a nač to bylo potřebné?  Mluvili jsme o Visegrádské čtyřce a NDR bylo příkladem socialistického soužití a tento příklad socialistického soužití bylo zapotřebí zlikvidovat, proto NDR měla být přičleněna v okamžiku, kdy ji bude možné vstřebat – ze subjektu (socialistického) se stane objekt (západní). To vstřebávání však probíhá dosud a dodneška se úplně nepovedlo,  ač představa byla, že proces vstřebání bude ukončen v době, až se začne s přestavbou i v USA.

Jenže přestavba USA začala se zpožděním, a to především proto, že v Rusku procesy neprobíhaly tak, jak si Globalisté (GP) přáli. A zadruhé se ukázalo, že vstřebat takový subjekt, jakým bylo NDR, není vůbec, ale vůbec jednoduché, protože ty zkušenosti ze socialistického soužití  nejen zanechaly své stopy, ale ty prožitky se prostě nedaly vymazat, neboť zkušenosti z toho jak žít lidsky…  Přestože to bylo v té pokroucené podobě, stejně to byl obrovský krok v porovnání se západním světem a někteří na tu dobu dosud vzpomínají s nostalgií, a to i sami Němci. Byl to obrovský krok v porovnání s celým západním světem, panovaly tu jiné, lidštější vztahy a Jakmile si to lidé jednou vyzkoušeli, jen tak se těch lidských vztahů nevzdají na úkor nějakých blah, která stejně nakonec vedou pouze k degradaci osobnosti. Pokoušejí se sloučit do harmonické kombinace jak blaha, tak i lidské chování, což se neustále projevuje, ale nedokáží si s tím poradit, ač to chtěli stihnout dříve, než začnou sociální otřesy.

Místo toho ale přišel příliš velký otřes, tedy až spíše příliš svobodné nadechnutí a lidé poznali hodnotu jiných lidských vztahů právě v porovnání se západním světem. Lidé už se dostávali na třetí úroveň řízení a teď se je pokoušejí shodit zpět na čtvrtou, a to se nepovede (pozn.: “Šest úrovní řízení” – viz video v závěru). Národ, který se již svým chápáním dostal na třetí úroveň řízení, se nedá zatlačit zpět na čtvrtou. Dojde sice k nějaké separaci, rozdělení, nicméně většina lidí se bude snažit vystoupat výše k tomu, co již bylo a povedou za sebou i ostatní a to se právě děje. To je také důvod, proč je Německo v čele. I za té degradace celého Západu je na tom ve všem lépe i s ohledem na „toleranci“, neboť jsou tam zkušenosti z NDR.

Existuje taková encyklopedie, kde je sto lidí, kteří změnili svět. A v ruském vydání této encyklopedie není ani jeden člověk, který by reálně změnil celý svět, reálně, tak že by se ty události stále ještě projevovaly. Uvedli tam například tu prostitutku Nightingalovou jako člověka, který prý změnil svět. A Stalina? Který vytvořil světový socialistický systém a změnil tak celý svět, přičemž následky té změny dosud působí, tak toho tam nezařadili. A proč? Protože tak lhát, jako lžou západnímu davu, si v Rusku zásadně nemohou dovolit. A díky zákonu času se hroutí jakékoliv lhaní a sotva stihnou sesmolit další lživou knížečku o Stalinovi sám život už to všechno vyvrátí.

A tak to zkoušeli, zkoušeli, ale nic z toho jim nevyšlo, protože díky zákonu času je každá lež velice rychle odhalena. A tak se rozhodli Stalina z historie raději úplně vymazat a žádný světový socialistický systém v historii prostě neexistoval, a tak nebude třeba ani o Stalinovi lhát. A tak se o to postarali, třeba mezi těmi sto lidmi Stalin není. Ale ten světový socialistický systém stále žije, jen se podívejte na Visegrádskou čtyřku, která byla založena na základě těchto zkušeností.

Sjednocením Německa šlo o globální událost, kterou státní nechápala stejně jako v SSSR, která vykřikovala, že Německo by vyplatilo peněz, co hrdlo ráčí a my bychom se tu měli jako prasata v žitě. Neměli, protože katastrofa globální úrovně by byla právě tehdy spuštěna po úhradě těch peněz Německem. Zhroutilo by se Německo, zhroutila by se Evropa a vytváření nových států a národů, nových jazyků, by bylo spuštěno již tehdy. Jenže ten proces by z velké části nebyl kontrolovatelný a všechny ty následky by se k nám rozšířily ze Střední Asie a to bychom neustáli. Jen si vzpomeňte, v jakém stavu jsme byli v devadesátých létech. Všechno se hroutilo, „přehlídka suverenit“a náš asijský „nechráněný podbřišek“… Došlo by k velkému stěhování národů kvůli terorismu, který by odtud proudil. Cožpak si nepamatujete na občanskou válku v Tádžikistánu? Zapomněli jste snad na konflikt v Náhorním Karabachu? Nic bychom neustáli.

Globální prediktor si uvědomoval, že jestliže v tom okamžiku pustí žilou Německu, katastrofa bude následovat ihned, Německo nešlo ponechat bez zdrojů a tak dali Gorbačovovi příkaz, ten řekl: „Rozkaz!“ a bylo vymalováno.

Ten problém je jinde, že to sjednocení mělo proběhnout jinak a neměli jsme si likvidovat vlastní stát. O sjednocení Německa mimochodem mluvil už Stalin i Berija. i také chtěli Německo sjednotit, jenže všechno probíhá v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. Stalin nepřistoupil na krach SSSR a na snížení životní úrovně lidí v sovětském prostoru. A přestože byl z velké části řízen i trockisty, kteří způsobili nespočetná neštěstí. Za což teď viní SSSR v Československu, Maďarsku…A proč ta neštěstí byla nespočetná? I když tam vše přece proběhlo sametově. Protože tam vše bylo lámáno jinak. To, co u nás bylo plně přijatelné, protože zde máme ruský svět, to trockisté, kteří se pokoušeli zlomit západní myšlení, dělali příliš radikálně. A to samozřejmě způsobovalo určitý zlom. Jen si vzpomeňte na evakuaci Němců z Československa. Už jsme o tom mluvili, kdy je nahé hnali po střepech. Jaká tam tedy byla mravnost?To je západní svět, to je jeho psychologie. A najednou nám říkají, že my se k lidem máme chovat lidsky?

Když sovětská vojska útočila, tak potom ti Němci, kteří zůstali v Polsku, Československu, opouštěli dobytá území společně s ruskou armádou, protože věděli, že ruský voják je ochrání před marodéry, lupiči a násilníky, kteří se chovali tak, jak je vlastní západním lidem. A ten zlom, kdy jim tvrdě řekli, že musí přejít z této úrovně na tuto a prosazovali to radikálními, trockistickými metodami, kde bylo méně vysvětlování a více nátlaku, tedy opět západními metodami, těmi trockistickými, to vedlo k osobnostním zlomům, které se teď podle Freuda plně projevují. Odmítáním SSSR, ruského světa.

Sjednocení Německa tedy byl tah dopředu, který měl předejít všem těmto událostem. Jenže i tady pro ně platí, že chtěli to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. Jednají vždy s fázovým posunem. Německo sjednotili, Rusko to samozřejmě ustálo a Německu to přineslo velký prospěch, to je bez jakýchkoliv pochyb. Německo to ustálo a teď ho obviňují, že Evropská unie byla vytvořena k jeho prospěchu. A je na tom dobře jenom díky NDR, které mu poskytlo tak velkou zdrojovou stabilitu. Obyvatelstvo NDR zachránilo NSR. Historicky jednotné Německo zachránilo právě jen obyvatelstvo NDR.

To byla poslední otázka.

České titulky: Irena Aneri

Krácený text obsahu, poznámky a vložení -Pozorovatelka- 02.07.2017

Zdroj videa: zde 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
venca
Návštěvník
venca

Abych tuto epizodu za sebe tak trochu uzavřel, tak vás chci informovat, že :

politruk Pjakin měl nový pořad 3.7. a já jsem mu 2.7. poslal dotaz a námitku k jeho nemístnému napadání Československa. A protože se na můj dotaz strhlo více než 40 komentářů na ruských stránkách, a protože to považuji za vážnou věc, ne-li přímo za mezinárodní skandál, čekal jsem, že se třeba k tomu nějak postaví.

Poslal jsem na stránky https://fct-altai.ru/qa/question dotaz a námitku ( můžete se podívat) , jakým právem hodnotí nemravost Československa, zda musím připomínat nemravnost Stalina při likvidaci jeho politických protivníků a zda by nebylo dobré, aby přidal více skromnosti a ubral na svém egu, protože teorie bez praxe neznamená vůbec nic ( tvrdě a férově, ne ?)

Strhla se pěkná přehlídka komentářů – více , než 40 (můžete se podívat), a překvapilo mne, že na ruském poli jsem měl i své zastánce, kteří se vyjádřili, že můj příměr se Stalinem byl správný nebo že : My Rusové, se ve vlastní historii neumíme vyznat, ale v cizí jsme ignoranti, apod.

Pjakin nic. No, zase mě to tak nepřekvapuje, ale dal jsem mu šanci a on ji nevyužil.
Bylo by zajímavé zjistit, zda by šel naživo do diskuse nebo do souboje s dobrými analytiky ( nemyslím sebe) a hlavně praktiky, historiky a pamětníky. Zatím jsem žádný takový jeho souboj neviděl. Nepřežil by ve své naduté sebestřednosti ani 5 minut.

Takže mohu nyní s klidem prohlásit, že je to skutečně jen pouhý konspirační teoretik a fanatický sběratel světových událostí, aby je mohl kdykoli napasovat na tu svou sovětskou teorii řízení. Jiný výklad nepřipouští. Je to pro mne neomylný demagog a globalistický politruk a připadá mi trochu jako politický David Copperfield, který ohlupuje davy svými iluzemi, přesto, že pracuje i s pravdivými informacemi a občas má i zajímavé postřehy, aby upoutal.

Jeden šikovný filosof prohlásil, že fakta jsou jako hudební nástroj. Lze na ně zahrát téměř cokoliv.

Chtěl jsem ještě reagovat na další jeho bláboly typu, že dederoni z NDR zachránili Velké Německo a tím i Evropu a že teď Německo vlastně neprávem obviňujeme, že má z EU největší prospěch a jiné hovadiny, ale už dnes nemám sílu. Přeberte si to sami.

Pro mě tento člověk ztratil veškerou věrohodnost.

Jo, a pokud se na Aeronetu budou pravidelně objevovat Pjakinovské slátaniny a někdo to bude pro nás ještě zkracovat, doplňovat a vysvětlovat nám, co tím vlasně myslel a co si máme myslet my, tak pro mne Aeronet ztrácí svoje kouzlo.

Howgh

elko
Návštěvník
elko

pan Pjakin ví, co dělá. Pro Rusy je strategické přátelství s Německem. Staví spolu plynovod- USA s cenou svého plynu a dlouhým transportem do Německa v podstatě nemá šanci. V rámci vznikajícího rusko-německého přátelství je pozitivní zkritizovat vyhnání Němců.
Pan Pjakin se v poslední době změnil. Tak to cítím. Je v něm velké napětí jako u člověka, kterému byl svěřen velký úkol.Opravdu už nemluví pouze za sebe, ale vytváří náhradu za kvalitní chybějící ruské periodikum, které by objasňovalo globalistické cíle Ruska.
Nekritický obdiv k jedné či druhé velmoci je pro nás Čechy zničující.
Buďme sami sebou a sledujme konečně své cíle. Podpořme např. boj za těžbu lithia českou firmou, podpořme nájemníky prodaných bytů( dříve čez), podpořme nájemníky RPG na Ostravsku. .Jak říká Pjakin, bojujme za své zájmy, a zájmy své rodiny.

NoName312
Návštěvník
NoName312

Zdravim,
nechapu obhajobu lzi a odmitam dehonestaci kohokoliv za ucelem budouciho prospechu tretiho subjektu, pravda je pravda a ne hadr, ktery se pretre jak se to v te ktere dobe hodi.

P.Pjakin muze budovat sve informacni pole pratelstvi s Nemeckem prece tak,aby pri tom nelhal a neotiral se o jine subjekty, kteri mimochodem vlivem Nemeckeho Nacismu a touze po moci vyvrazdil miliony lidi ve valkach.

Cesi se probouzeji a pokud bude p.Pjakin dale postupovat v tomto kurzu,tak moc pozitivnich ohlasu u nas asi nedostane. Nechapu,proc zamenuje nasledek za pricinu a obet za vinika, a to prosim nemluvime o nejake bezvyznamne udalosti,ale o zatim nejhruznejsi udalosti 20.stoleti. Pokud Rusko chce znovu navazat svou politiku na Nemecko s tim, ze odepise ostatni staty stredni Evropy, je to jen jeho vec,pak ale se nesmi divit odvedne reakce a muze se take stat,ze k dnes Protiruske strane , napr.Polska se budou pridavat dalsi. Kde je pak to proklamovane Slovanstvi? Bratrstvi a stejny puvod?

Zatim u nas Rusko postupne boduje, at si tu reputaci nezkazi uplne zbytecnym,lzivym a hloupim vyrokem typu p.Pjakina

S pozdravem
NoName312

Rus
Návštěvník
Rus

“…dal jsem mu šanci a on ji nevyužil…”

Znáte to rčení “Orel much nelapá” ?… Pjakinovy analýzy určitě patří k alternativním zprávám . Neznám jiný lepší zdroj informací z opozičního hlediska ! Vždyť každý si ty jeho analýzy může přecedit přes svůj rozum .

Rushman
Návštěvník
Rushman

Venco, děkuji za dokonalé shrnutí. Naprostý souhlas a konečně to tady napsal někdo natvrdo. Díky.

gonoSS
Návštěvník
gonoSS

Supíš! Vás v hospodě musí všichni milovat. V kolektivu je oblíben!

tana
Návštěvník
tana

Pane Venco, umíte-li rusky, doporučuji Vám přednášky ruského historika Fursova na You Tube, je to historik, který jako jeden z mála má přístup k ruské válečné kořisti – německým archívům, které Němci skovali za války na území Protektorátu, mimo jiné Svobodných zednářů / cca 200 let/ Ahnenerbe a Geheime Deutschland. Kromě toho se zabýval i doklady, týkajícími se Hesse /Rusové se střídali s USA, VB a Francií při hlídání ve věznici, po 89 jej chtěli propustit, ale když jej hlídali Britové, spáchal sebevraždu oběšením, VB posunula odtajnění “jeho” dokumentace někam k roku 2050/. Pjakin je politolog a jeho pednášky nejsou pravděpodobně určeny pro zahraniční posluchače, Fursov je kvalifikovaný historik, přednášející jak v Rusku, tak i v zahraničí.
Vzhledem k přístupu k unikátním archívům jsou jeho přednášky zcela zásadně měnící náš pohled na děje minulé a vysvětlující děje současné a budoucí, kde vidí klíčovou otázku ve vývoji v Německu.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Už je Pjakin ze 3.7.2017 https://youtu.be/v039-XBytYw včera opakovala nova cinema film Habermannův mlýn o odsunu němců ze šumperska….

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

Habermannův mlýn – protičeská propaganda, režizér je sionistická legenda J. Herz, a on tohle umí velmi dobře.

NoName312
Návštěvník
NoName312

Dobre odpoledne

Klasicka zamena vynika za obet a opacne, to musi byt po jeho zhlednuti snad jasne skoro vsem, kteri maji alespon zakladni historicke povedomi. Sudecti “Nemci” vykresleni jako obeti kolaburujicich Cechu, pohled je to zkresleny, jednostrany a ma za ukol zaset do povedomi lidi v CR nosnou myslenku, ze jejich predci byli vlastne vinici a Nemecti naciste, okupanti a vrazi obetmi.

Jinak to sebemrskacstvi a podcenovani neni z hlavy Cechu, jak se zde par lidi domniva, je to cilena dehonestace a upozadeni naseho naroda.

Ale p.Pjakin to vidi jinak, on resi nasi moralni odpovednost za to, ze jsme si dovolily nase katy vyhnat z naseho uzemi…

S pozdravem
NoName312

jjakub
Návštěvník
jjakub

no staci na chvili zajit do hospody.drtiva vetsina lidi se opravdu chova jak ty cesi ke konci filmu.jsou schopny si nechat nakecat ze cerna je bila,aa presvedcovat o tom dalsi kolem nich..

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Souhlas. K tomuto filmovému lacinému škváru, tupícímu český národ a zneužívající historickou postavu Habermanna, více zde:

http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/419-lzivy-a-propagandisticky-habermannuv-mlyn-dela-ze-vsech-cechu-nelitostne-bestie-a-prepisuje-historii-tady-jsou-fakta.aspx

konzerva
Návštěvník
konzerva

Stačí si přečíst jeho vzpomínky , když se vrátil do své rodné vesnice z koncentráku…kdo tam bydlel…

elko
Návštěvník
elko

česko-rakouská koprodukce, víc říkat není třeba

konzerva
Návštěvník
konzerva

Těch dokumentů o chování čechů k odsunutým němcům je daleko více…stačí si vzpomenout na chování příslušníků RG..nebo ve zkratce rabovací gardy…většina z nich byli bývalí konfidenti…ani se nedivím, že někteří z nich potom skončili jako kovaní stbáci….viz film Smrt si říká engelchen atd….a takhle by mohl pokračovat….

xerox
Návštěvník
xerox

oportunističtí kritici pjakina kteří se zde vyrojili , tentokráte na základě smyšleného výkladu o odsunu … a jedním dechem plamenně kritizují jakési ,, české sebemrskačství ,, , ačkoliv nechápu jak to spolu souvisí , pak vehementně sami začnou kriticky rozebírat české dějiny až do spodničky … respektive zatím to skončilo u bratra žižky pod palcátem …
jsem zvědav zda někdo tuto hozenou rukavici zvedne a skutečně se podívá třem sestrám pod hadry , případně až k berli praotce čecha … třeba jestli jí neměl moc dlouhou nebo tak něco …

anazuz
Návštěvník
anazuz

Paní Pozorovatelko,děkuji opět za článek,dalo mi to další podnět.Místo hnípaní sen v hlíně,jsem si pustila Pjakina zpětně.Vím,co mi vadí,je to manipulátor.Jen nevím,z jaké strany.Ty přílišné nuance a celkově jeho postoj,se mi jeví globalisticky.Možná je to jen mou náladou,každopádně,ovlivňovat se nenechám.Raději si pustím Putina ofico a na otázky se zeptám pana V.K.
Hezký večer.
Ps:Já raději Čechy,v souvislosti s ČESKEM,.s Čechem,bez omluv a bez urážek Českého národa.Jsem Češka a jsem Slovanka a jako právník,kdybych jim byla,vám řeknu jen děkujiJe úpně jedno jestli Pjakin urazil trockisty…urazil Českou zemi a ne jednou.Globalisticky vzato,po mé analýze,je nerentabilní,abych Pjakina nadále brala v potaz,snad jen,jako doplnění.
přesto a nebo právě proto,dík za článek.

Fox
Návštěvník
Fox

Zajímavý komentář pod článkem na idnes

http://zpravy.idnes.cz/rusko-chudoba-realne-prijmy-hlad-do4-/zahranicni.aspx?c=A170630_171328_zahranicni_aha

Všem, kdo se chtějí velmi rychle a efektivně orientovat v dějinách SSSR a Ruska dobře poslouží následující text.Jen co umřel Lenin, ukázalo se, že druhý muž ve straně, soudruh Trockij, je zrádce. Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin Trockého svrhli a vyhnali ho ze SSSR.

Jenže za pár let se zjistilo, že Kameněv, Zinovjev a Bucharin jsou také nepřátelé a zrádci. A tak je udatný Genrich Jagoda zastřelil. A o něco později Ježov zastřelil zahraničního agenta Jagodu.

Za další pár let se však ukázalo, že Ježov není soudruh, ale sprostý zrádce a zahraniční agent. Tak ho zastřelil Berija.

Po smrti Stalina všichni pochopili, že Berija je taky zrádce. A tak Žukov svrhl a zastřelil Beriju.

Ale Chruščov brzy pochopil, že Žukov je nepřítel a spiklenec. A poslal ho do penze.

A o něco později se zjistilo, že dokonce i Stalin byl nepřítel, škůdce a zrádce. A spolu s ním i velká část politbyra. Takže Stalina vyšoupli z mauzolea a čestní straníci v čele s Chruščovem rozehnali politbyro i s Šepilovem.

Uběhlo několik let a už nešlo nevidět, že Chruščov je voluntarista, bídák, avanturista a nepřítel. Tak ho Brežněv poslal do důchodu.

Jen co Brežněv umřel, zjistilo se, že byl senila, škůdce a překážka rozvoje.

Pak přišli další dva senilové, jejichž jména si nikdo nepamatuje, protože padali jeden po druhém jak mouchy.

Až se k moci dostal mladý a energický Gorbačov. A zjistilo se, že celá země je plná zrádců a nepřátel, ale on to prý spraví.A pak se SSSR rozpadl a zjistilo se, že Gorbačov je nepřítel a zrádce. Jak asi dopadne Vladimír Vladimírovič?

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

to jsou ty neustálé chazarské techtle-mechtle

mantid
Návštěvník
mantid

Také vidím, že u některých komentářů Pozorovatelky je klasicky Autor s vesmírem a jinde Návštěvník bez obrázku. To je normální? Doufám, že nemám něco s očima.

mantid
Návštěvník
mantid

Co to bylo? Na chvíli se mi pod všemi komentáři objevily možnosti: “odpověz” a “editovat”. A vedle pole pro zápis komentáře byl místo panáčka v kruhu ten obrázek vesmíru Pozorovatelky. Úplně všude. Fakt jsem se lekl. Tohle mi nedělejte.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Kdyby Rusové prováděli přesně takové národní sebemrskačství za domnělé i skutečné zločiny, jako náš český národ, už by byly dávno tam v prachu, kde jsme my. A v případě např. Velké vlastenecké války by sebemrskači měli z čeho vybírat (německé zajatce, násilnosti Rudé armády na území Německa či osvobozených zemích atd.). Ale Rusové chápou moc dobře, že i řada těchto věcí, na které slušný člověk nemůže být nepochybně hrdý, nic nemění na tom, že na hrdinství a odvahu svých hrdinů, na vítězství Rudé armády ve Velké vlastenecké válce, která zachránila ruskou Vlast i celé evropské národy před definitivní nacistickou likvidací, můžou být hrdí, velmi hrdí.
Dovedu si i představit třeba Američany, jak se “sebemrskají” za např. Hirošimu a Nagasaki atd. O ostatních negativních částech americké historie nemluvě, i zde by sebemrskači měli z čeho vybírat. 🙂

Jen my Češi se musíme vždy za něco za každou cenu sebemrskat. Další krásnou ukázkou národního sebemrskačství, kromě odsunu sudetských Němců, je husitství.
O husitství se dnes v médiích často doslýcháme řeči o tom, jak husitství byla ta “nejhorší věc, jaká se nejlépe neměla stát”, jací husité byli “lupiči, rabující a znásilňující bandy”, dělající z významného a slavného husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova “buřiče” a “lapku” a z mistra Jana Husa až “náboženského fanatika”. A ve svém sebemrskačském zápalu byl zcela upozaděn veliký a pozitivní odkaz husitství.
A to, že naši husitští předci díky prolévání vlastní krve vybojovali národní nezávislost a duchovní svobodu české zemi na diktátu Vatikánu (podobnost se současnou EU “čistě náhodná”, snad s výjimkou toho, že EU je čistě antikřesťanská). O tom, že vítězství husitství v “husitských válkách” vybojovalo onu duchovní svobodu – tj. např. svobodu kázání, svědomí atd., to neuslyšíte, ač je to známá věc. O možnosti vydávání Bible v češtině i pro prostý lid a tím větší prostor pro člověka udělat si vlastní názor bez různých “odborníků na Bibli” (podobnost s dnešními Jandy opět “čistě náhodná” 🙂 )též nemluvě. A hlavně, jak bylo řečeno výše, hrdinství a odvaha našich husitských předků vybojovalo našemu českému národu nezávislost naší země na diktátu Vatikánu. A navíc, zachránila velkou část našeho národa před totální fyzickou likvidací – “kacíř” totiž nebyl člověk a křížová výprava proti “kacířským” Čechům měla jasný cíl – VYHUBIT VŠECHNY PŘÍZNIVCE HUSOVA UČENÍ, muže, ženy i děti. A vítězství husitských obránců, a úspěchy i takových českých vojevůdců jako Jana Žižky z Trocnova, této velké genocidě a likvidaci velké části Čechů zabránilo.

Ale ne, my Češi se musíme zkrátka sebemrskat a najít si vždy důtky k tomu – v případě husitů “husitské mordérství a banditismus a zchátralou českou zem po válce”. O zvěrstvech křižáků a fakt, že tuto válku vyvolal Vatikán vraždou Jana Husa a Jeronýma pražského, systematickou perzekucí kališníků v českých zemích a nakonec vyslanou křížovou výpravou do Čech, připomínající až německý nacistický Dranch nach Osten, v médiích nikde ani muk.

Naším národním vzorem dle národních sebemrskačů budiž katoličtí kolaboranti, ohýbající svůj hřbet před cizáky, před “bratrskou” křížovou výpravou a před diktátem Říma.
Neohebný a hrdý charakter husitství jako náš dávný národní vzor, dokonce i vzor našich národních obrozenců, byl tak zcela upozaděn v zájmu “národního sebemrskačství”. Pak není divu, že náš národ podvědomě ohýbá páteř, když má vzory jaké má.

Já osobně se hlásím k odkazu husitství a jsem hrdý na odvahu a hrdinství mých husitských předků, co zachránili náš národ před genocidou a potupou a vybojovali mu národní nezávislost, že neohli hřbet před papá sedícímu ve Vatikánu a nebáli se bojovat “PROTI VŠEM” za svobodu a nezávislost své země, za obranu svých bližních. I na Jana Žižku z Trocnova, jak nařezal cizáckým vojskům křížové výpravy v mnohých bitvách a výraznou měrou přispěl k vítězství husitství a cestě naší země k duchovní a politické nezávislosti. O hrdinství mistra Jana Husa, co raději položil život za Pravdu Páně, než aby zvítězila Antikristova lež farizejů v kněžských hábitech, nemluvě. Toto má být náš NÁRODNÍ VZOR.
Ať různí “národní sebemrskači” třeba puknou vzteky.

Zajímalo by mě, co si třeba o husitství myslí Valerij Pjakin. Když tolik sjel odsun Němců z Československa, si už nedovedu představit, co řekne o husitství.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Forever… většina těch, co se informačně formátovali v posledních cca 30 letech, obzvláště dnešní VŠ studenti, a obzvláště ti z Brna, musejí žít v přesvědčení, že MY jsme ty nejhorší lidské zrůdy poté, co jsme “brutálně” svého času vyprovodili chudáčky Němce na práh NAŠEHO domu….

Fakt, že to byli zrádci, zaprodanci, nadřazenci a nacističtí kolaboranti a udavači už totiž současné vedení Brna (Hollan, Babišovci a “křesťané”), olizující paty novým Nacistům, ve svých veneračních obřadech, rituálech a hromadných “útrpných poutích” cudně nezmiňuje…
Smutné je, že ani informovaná “komunistická opozice” žádnou ohlášenou akcí 9. květen neslavila, pouze a zase jen ti “extremisté” vzpomínali, kdo nás vlastně osvobodil – a Nácci to tedy nebyli!
“Rudoarmějec” už ani pomalu nikdo neví “co to je” – zatím tam stojí, i když už bez označení…

Dokonce svým nacistickým soudruhům letos brněnští hlavouni postavili z trubek patrový “Německý Dům” přes celé Moravské Náměstí – veřejný park….. a bez stavebního povolení! a bez kolaudace bezpečnosti!.
Pro mne jsou daleko větším nebezpečím reálné akce těchto nazi-multikulti politických magorů, než mimochodem pronesený útržek “informace” Pjakina v Rusku…