VIDEO: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina z 19.06.2017 – Putin a GP, bývalý...

VIDEO: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina z 19.06.2017 – Putin a GP, bývalý ředitel FBI Comey a Rusko, země V4, Trump a sankce proti Rusku, H. Kohl a sjednocení Německa

V.V.Pjakin hovoří o Putinovi, GP a generální prokuratuře nejen v Rusku, o výslechu bývalého ředitele FBI Comeye, o zemích V4, o D. Trumpovi a dalších sankcích proti Rusku, o roli H. Kohla a sjednocení Německa

00:00 Přímá linka prezidenta Putina – proč se každý rok tolik času vyčleňuje běžným životním problémům, odpovědím na otázku jak, ale již ne proč a kvůli čemu? Vůbec se nemluví o cílech, smyslu a budoucnosti lidstva, lidí jako takových, Ruska i světa

Otázky typu budoucnosti  Ruska a lidstva jistě přišly,  podstata je ale v tom, jaké otázky převládají, co zajímá hlavní část obyvatelstva, a na tyto otázky potom Putin odpovídá. Jeho cílem je totiž to, že potřebuje zjistit reálný stav, reálnou situaci v zemi – na co jsou lidé orientováni, jaká je míra jejich chápání, nač je orientována úřednická mezivrstva a jaká je její míra chápání, na co je orientováno jeho bezprostřední okolí a co je velmi důležité, jaká je právě jeho míra chápání. On si musí udělat přesný obrázek a mít jasnou představu o tom,
s kým pracuje, jaký je stav systému, aby potom nepřistoupil k realizaci takového manévru,který by vedl ke zlomu nebo ke krachu. Což je naopak právě to, co od něj politologové různé úrovně, kteří nechápou politiku, neustále požadují! „Ať udělá to, ať udělá tamto! Proč stále nedělá to a to!“

A co se týče jeho okolí a celého toho davu lidí pokládajícího hlavní množství otázek, tak ti ty náročnější otázky vůbec nechápou, a nedokáží je ani zformulovat – jednoduše díky míře jejich chápání zůstávají buď mimo jejich zorné pole, nebo je zavrhují. V souladu s mírou chápání procesů řízení u veškerého obyvatelstva může růst i kvalita otázek, k tomu však musí dojít cestou zdola – lidé sami musí dojít k vyššímu chápání, do té doby musí Putin odpovídat na ty otázky, které přicházejí, protože kdyby sám začal šířit nějaké ideje, okamžitě by se do něj všichni úředníci pustili, zatímco takto jsou zoufalí z toho, že je pro ně nečitelný.

Sám Putin už musí být unavený z odpovědí: „Federální ústředí peníze vyčlenilo, kde jsou? Jak to, že se nedostaly k lidem?“ A k těm lidem se nedostávají proto, že všichni úředníci jsou přesvědčeni o tom, že v roce 2018 dojde ke státnímu převratu, Putin bude svržen, či přímo zastřelen a hotovo. Opět nastoupí zlatá devadesátá léta, kdy zase nebudou muset lidem vyplácet mzdy a budou moci rozprodávat svůj stát. Proto již teď, už nyní: „Nač bychom měli ty peníze vydávat lidem? Musíme to jen nějak doklepat do roku 2018!“

Jenže v této souvislosti je třeba si uvědomit, že Globální prediktor má v každém státě svou GP,  svého věrného psa – svou generální prokuraturu, která dokáže roztrhat kohokoliv, jakmile od globálního prediktora, (ne od státní elity), zazní příkaz: „Trhej!“ (pozn.: v Česku viz “Akce Beretta“, kde se velmi diví Kalousek?). Globální prokuratura neustále o všech sbírá údaje a jakmile GP (globální prediktor) rozkáže ruské GP (generální prokuratuře) “trhej!”, tak nebude veškeré té pseudoelitě, vůbec co závidět. Neboť ještě jednou opakuji, že generální prokuratura je v celém světě jednotným mechanismem, sjednoceným Globálním prediktorem a pracuje na základě jeho cílů a úkolů. Generální prokuratura vidí všechno a jen čeká na příkaz svého páníčka. A ten páníček může ten rozkaz dát ze své libovůle, nebo také může takříkajíc vyjít vstříc Putinovi. Když Putin řekne: „Takto se vůbec nedá pracovat a já vám nemohu vyhovět ve splnění toho a toho úkolu…A vy dobře víte, že jinou planetu k dispozici nemáte…“ Jestliže se Globální prediktor rozhodne provést tento úkol, udělá toho víc, než oč ho požádá Putin. Jenže aby o to Putin požádal, potřebuje k tomu mít připravené jiné kádry.

07:20 Bývalý ředitel FBI Comey prohlásil, že Rusko se vměšovalo do amerických voleb a nahrál tím státní elitě. Říkal jste, že Comey pracuje pro GP, jak si máme situaci vyložit, podřídil se Comey státní elitě nebo jde o hru podle not GP?

Jedná se o hru podle not GP, o tom nelze pochybovat a začnu alegorií z roku 2015, kdy Trump natočil video s orlem, symbolem USA (pozn.: video zde), kdy orel na něj nejdříve zaútočil, ale pak si sedl na jeho ruku a tato alegorie nyní sedí na vztah Trumpa a státní elity. Státní elita si přeje zachovat Pax Americana a pro tento zájem dosud pracovala a stále pracuje řídící kádrová základna USA, protože však tvůrčích lidí je málo, globální elita nemá kde brát kádry pro svoje zájmy, proto odčerpává lidi ze státní elity a přetahuje je k elitě globální. Státní elita však z globální politiky nic nechápe, maximálně se snaží orientovat v “geopolitice”, a proto například výčitky vůči Tillersonovi, že dosud ve svém departmentu nevyměnil úředníky, či výčitky vůči Trumpovi, že nevyměnil úředníky, kteří mu překážejí… ještě lépe, že ještě ani nejmenoval všechny velvyslance a prokurátory, jsou vznášeny v podstatě kvůli nepochopení situace.

Trump totiž hlavně nemá dost kandidátů do funkcí velvyslanců a prokurátorů. Opakuji, že on sám patří ke globální elitě, ale řídit nyní musí státní elitu, která zaujímá absolutní většinu funkcí a protože kádry nejsou, úkolem není státní elitě zlomit vaz, ale všechny je přeorientovat. Jenže to je dlouhodobý proces, ve kterém je potřeba postavit se do čela. Proto je-li státní elitou požadováno, aby Comey řekl, že se Rusko vměšovalo, tak on to také řekne, ale je to proces vedení všech těch ovcí, krátký zpětný obrat, aby ten dav, který ho začne následovat, potom kráčel tam, kam je zapotřebí. Vždyť ten odpor státní elity dosáhl mezí, kdy se střílí na kongresmany – ti, kteří vůbec nechápou co a jak, jsou připraveni chopit se zbraní a to je špatně, je proto třeba uvolnit to napětí. Proto Comey bude říkat to, co chtějí slyšet, ale ve výsledku škoda bude vyšší, než získaný prospěch, protože jaký bude ten prospěch? Vůbec žádný, protože žádné důkazy o vměšování Ruska neexistují.

Ve výsledku bude jen upuštěná pára a to je všechno. Jde jen o krok, aby byl stát naladěn do správného rytmu – probíhá normální přestavba. I ti nejzatvrzelejší budou přeorientováváni a opakuji, že to bude probíhat přibližně stejně jako za Gorbačova. Za Gorbačova také všichni čekali, že bude v nejbližší době svržen, ale nakonec prohráli všichni, kteří proti němu vystoupili. Proto ani zde z toho nic nebude, státní elita stejně jako ten orel nakonec na ruku Trumpovi usedne a bude plnit všechny jeho příkazy. Mimochodem, Putin přirovnal Comeyho ke Snowdenovi a žertem mu nabídl azyl v Rusku.(Pozn.: Comey 11 dnů před americkými volbami spustil skandál, o kterém Clintonová později prohlásila, že Comey a těch 11(!) dnů jsou důvodem, proč ve volbách prohrála – Comey zde)

19:50 Trojitý útok státních elit na D. Trumpa – další uvalení sankcí proti Rusku, nemožnost D. Trumpa sankce zrušit a za třetí spojení těchto sankcí se sankcemi proti Íránu 

Pěkně. A kde je ten útok na Trumpa? Já zatím vidím pouze hru na přihrávku soupeři. Umožnili Trumpovi dělat vše potřebné a ochránili ho, to vše tím zařídili a velkolepě zařídili, tak se na to podívejme. Trump má za úkol přestavět USA a změnit jejich roli v celosvětovém rozložení a jedním z hlavních úkolů je odříznout USA od zdrojů planety a druhý odstavit je od řízení Evropy. A vše udělat tak, aby z toho nemohl být viněn Trump. A dívejme se dál – proti sankcím vystoupilo Německo a Rakousko, protože Evropa na sankce obrovsky doplácí a Evropa potřebuje s Ruskem spolupracovat.

A USA trvají na tom, aby ty sankce byly prodlouženy a tady zopakuji, zopakuji, že německé vedení nikdy nemůže říct a udělat  nic, co by nebylo schváleno ve Washingtonu. A najednou Rakousko a Německo prohlašují, že jsou proti těmto sankcím -to znamená, že se rozkol mezi Evropou a USA prohlubuje.

A dále – ty sankce jsou zaměřené proti Rusku, a to znamená, že možnost USA využít pro stabilizaci svého státu ruské zdroje se snižuje bez ohledu na to, že pro některé své společnosti USA dělají výjimky, jako např. pro nákup ruských motorů k letům do vesmíru, protože bez nich žádný americký vesmírný program nemůže existovat. Ale z celkového hlediska ty zavedené sankce omezují využívání Ruska, tedy ruských zdrojů pro upevnění stability USA. A proč? Protože to zasahuje hlavně proamerickou státní tzv. “elitu” a její zájmy, když už neplatí:„Pojďte a všechno si tu vezměte, nabízíme vám Rusko na stříbrném tácu.“ Oni toho už využili a teď najednou hop a dostali přes prsty: „Už nemůžete Rusko rozprodávat, protože tu je Putin a vy jste namydlení!“

Takže ten útok na USA je kolosální. A může Trump ty sankce zrušit? Nemůže, takže je z obliga a jakmile se projeví efekt ze zavedení těchto sankcí, Trump může říct: „Vy jste si je zavedli, můžete si za to sami, já s tím nemám nic společného, Vy jste mi ani neumožnili, abych ty sankce, které poškozují americký stát, zrušil.“ Tady jde o čas. Existují tu různé cykly, máme vysokofrekvenční i nízkofrekvenční procesy, nízkofrekvenční procesy často překrývají celé pokolení a s Trumpem jde také o nízkofrekvenční proces, ale ne tak velkého časového rozpětí. Bude chtít čas, než Trump státní elitě vmete: „Ale pánové, vy jste to přece sami zvorali.” A říkat tomuhle útok na Trumpa, tak to je opravdu síla.

24:55 Zatykač na ochranku tureckého prezidenta Erdogana kvůli potyčce s protestujícími ve Washingtonu, Ankara krok USA ostře odsoudila

Turecko je příkladem, jak Globální prediktor toho ví a chápe více, než jakákoliv státní elita a v souladu s tím dokáže nasměrovat její strukturní práci směrem, který sám potřebuje, a to takovým způsobem, že si toho státní elita ani nevšimne. Jakmile k té rvačce došlo, byl zahájen odpis Turecka. Zajištění bezpečnosti bylo úkolem hostitelské strany, tak proč Erdogan angažoval svou ochranku? Erdogan tím porušil zákon, státní elita, které se nelíbí už to, že Turecko na Blízkém východě začíná vystupovat proti zájmům USA a navíc se tu spřáhne s Ruskem, tu kuje pikle s Íránem, se toho ihned chytila.

Ta situace je taková, že Turecko je odepisováno s plnou parádou, a proto když zaútočilo a porušilo zákon, tak to znamená konec., teď se bude muset Američanům zodpovídat. a Erdogan měl přemýšlet dříve, než vydal podobný rozkaz. Jenže přemýšlet on není zvyklý a jak říkám, nepřekážejte Erdoganovi v jeho počinech a Turecko v dohledné budoucnosti přestane existovat. Černé moře se stane ruským vnitrozemským mořem a vrátí se mu jeho dřívější název Ruské moře.

29:50 Požár výškové budovy v Londýně a najíždění aut do lidí v Manhattanu, Londýně a Lvově. Evropa v rozkladu, země V4 a jejich postavení

Lvov v tom je náhodou, k ostatnímu není dostatek informací, aby bylo možné dělat závěry.  Je třeba to ale mít na paměti a dívat se, jak se to bude vyvíjet dále. Mohlo jít i o běžný motiv, kdy prostě někomu přeskočí a najede do člověka. Ale ta podstata je,  že začali najíždět do lidí auty. Přičemž v Londýně se jednalo jakoby o protiislámský čin a vyhořela budova, ve které bydleli migranti. Ta budova byla veliká, a jak to okomentovali?Skutečně byli zmatení, nevěděli, co se to stalo?

Kdyby byl Globální prediktor schopen vše řídit, tak by nikdy nepřistoupil na dohodu s Ruskem a Putinem. Globální prediktor přichází o svou kontrolu nad řízením světa, vyklouzává mu z rukou a to, co se stalo v Londýně, ten požár v budově i ten případ s tím autem, které u mešity najelo do davu, jsou důkazem že události přestávají být pod kontrolou.

To znamená, že systém začíná kolabovat, jenže oni ho potřebují stabilizovat. Dříve to bylo žádoucí – to když bylo zapotřebí na území Evropy a Velké Británie vytvářet nové státy, nové národy a nové jazyky. Teď však je třeba tu situaci trochu stabilizovat a dokud nebude přeneseno centrum koncentrace řízení, dokud nebude vyřešen problém s Ruskem, je zapotřebí, aby Evropa zůstala ve své dřívější kvalitě. Nesmí to tam proto vřít, protože komu by pak předali třeba Ukrajinu? Už teď není Evropa schopná Ukrajinu pohltit, protože je nemocná. Evropa nedokáže vstřebat ani ty imigranty, kteří tam již byli přesunuti na základě programu vytváření nových národů a nových jazyků, který teď byl pozastaven. Přesto ten příliv imigrantů částečně pokračuje, ale už není tak mohutný v porovnání s tím, jaký by mohl být ten, který měl zaplavit Evropu. Výsledkem měl být, jak říkám, zlý ISILovský islám, který by se postaral o to, aby to tam všechno pěkně promíchal a po něm by přišel ten hodný íránský islám a zavedl by nové hranice, nové státy, nové národy a tím by vznikl Evropský islámský chalífát. A oni nevědí, co by teď měli dělat. Kdyby přecpali Evropu tím, že by jí teď podstrčili Ukrajinu, znamenalo by to její plné zhroucení, ale Evropa místo toho hází klacky pod nohy Putinovi, místo aby se snažila situaci stabilizovat.

Jen si povšimněte, jak evropská komise prudce zaútočila proti státům Visegrádské čtyřky v migračních otázkách, protože tyto státy řekly, že už více nikoho přijímat nebudou, načež evropská komise pohrozila, že také mohou být vyloučeny. A to je to, o čem jsme mluvili – vyčlenění států Visegrádské čtyřky jako samostatného subjektu řízení, protože oni potřebují takové čisté opory a Visegrádská čtyřka by v tomto ohledu právě vyhovovala. Teď, když stará Evropa už úplně shnila je zapotřebí se pro její další řízení o něco opřít a tak je budována Visegrádská čtyřka.

Jenže budovat ji na jejím bývalém základu s pamětí její socialistické existence, je pro ně nebezpečné. Navíc, jestliže podpoří Visegrádskou čtyřku, mohly by okolnosti na ni začít natolik silně tlačit, že by přistoupila na dohodu s Ruskem,  jenže to Západu samozřejmě nemůže vyhovovat, protože oni chtějí tavicí kotel, kam všechny strčí, přetaví a zmizí v něm celé státy i národy. Opakuji, že v tomto případě by podpořili tvorbu samostatného subjektu řízení na evropském území, aby se o něj mohli opřít, jenže tu je ta historická paměť – lidé si stále pamatují svoje socialistické soužití se SSSR. Jenže co teď? Okolnosti je nutí, aby si takovou oporu vytvořili.. Proto se mluví o vyloučení a zároveň se o něm neuvažuje, protože se přece potřebují o něco opřít,jinak se ve staré Evropě všechno zhroutí.

39:40 Smrt H. Kohla, jeho role ve sjednocení Německa, o socialismu vs. západ, o Stalinovi a trockismu. Co znamenalo sloučení NSR a NDR z hlediska globální politiky

Sjednocení západního a východního Německa bylo událostí globálního významu, proto také státní elity jak v Evropě, tak především v USA, byli proti tomuto sjednocení, neboť prudce posílilo NSR – sice tam na začátku došlo k určitému poklesu, ale celkově to NSR posílilo. Globalisté věděli, že k úvodnímu poklesu dojde a potřebovali zachovat maximální zdrojovou stabilitu NSR, aby dokázala NDR pohltit. Proto Gorbačov dostal za úkol nepožadovat od Německa žádné platby a nač to bylo potřebné?  Mluvili jsme o Visegrádské čtyřce a NDR bylo příkladem socialistického soužití a tento příklad socialistického soužití bylo zapotřebí zlikvidovat, proto NDR měla být přičleněna v okamžiku, kdy ji bude možné vstřebat – ze subjektu (socialistického) se stane objekt (západní). To vstřebávání však probíhá dosud a dodneška se úplně nepovedlo,  ač představa byla, že proces vstřebání bude ukončen v době, až se začne s přestavbou i v USA.

Jenže přestavba USA začala se zpožděním, a to především proto, že v Rusku procesy neprobíhaly tak, jak si Globalisté (GP) přáli. A zadruhé se ukázalo, že vstřebat takový subjekt, jakým bylo NDR, není vůbec, ale vůbec jednoduché, protože ty zkušenosti ze socialistického soužití  nejen zanechaly své stopy, ale ty prožitky se prostě nedaly vymazat, neboť zkušenosti z toho jak žít lidsky…  Přestože to bylo v té pokroucené podobě, stejně to byl obrovský krok v porovnání se západním světem a někteří na tu dobu dosud vzpomínají s nostalgií, a to i sami Němci. Byl to obrovský krok v porovnání s celým západním světem, panovaly tu jiné, lidštější vztahy a Jakmile si to lidé jednou vyzkoušeli, jen tak se těch lidských vztahů nevzdají na úkor nějakých blah, která stejně nakonec vedou pouze k degradaci osobnosti. Pokoušejí se sloučit do harmonické kombinace jak blaha, tak i lidské chování, což se neustále projevuje, ale nedokáží si s tím poradit, ač to chtěli stihnout dříve, než začnou sociální otřesy.

Místo toho ale přišel příliš velký otřes, tedy až spíše příliš svobodné nadechnutí a lidé poznali hodnotu jiných lidských vztahů právě v porovnání se západním světem. Lidé už se dostávali na třetí úroveň řízení a teď se je pokoušejí shodit zpět na čtvrtou, a to se nepovede (pozn.: “Šest úrovní řízení” – viz video v závěru). Národ, který se již svým chápáním dostal na třetí úroveň řízení, se nedá zatlačit zpět na čtvrtou. Dojde sice k nějaké separaci, rozdělení, nicméně většina lidí se bude snažit vystoupat výše k tomu, co již bylo a povedou za sebou i ostatní a to se právě děje. To je také důvod, proč je Německo v čele. I za té degradace celého Západu je na tom ve všem lépe i s ohledem na „toleranci“, neboť jsou tam zkušenosti z NDR.

Existuje taková encyklopedie, kde je sto lidí, kteří změnili svět. A v ruském vydání této encyklopedie není ani jeden člověk, který by reálně změnil celý svět, reálně, tak že by se ty události stále ještě projevovaly. Uvedli tam například tu prostitutku Nightingalovou jako člověka, který prý změnil svět. A Stalina? Který vytvořil světový socialistický systém a změnil tak celý svět, přičemž následky té změny dosud působí, tak toho tam nezařadili. A proč? Protože tak lhát, jako lžou západnímu davu, si v Rusku zásadně nemohou dovolit. A díky zákonu času se hroutí jakékoliv lhaní a sotva stihnou sesmolit další lživou knížečku o Stalinovi sám život už to všechno vyvrátí.

A tak to zkoušeli, zkoušeli, ale nic z toho jim nevyšlo, protože díky zákonu času je každá lež velice rychle odhalena. A tak se rozhodli Stalina z historie raději úplně vymazat a žádný světový socialistický systém v historii prostě neexistoval, a tak nebude třeba ani o Stalinovi lhát. A tak se o to postarali, třeba mezi těmi sto lidmi Stalin není. Ale ten světový socialistický systém stále žije, jen se podívejte na Visegrádskou čtyřku, která byla založena na základě těchto zkušeností.

Sjednocením Německa šlo o globální událost, kterou státní nechápala stejně jako v SSSR, která vykřikovala, že Německo by vyplatilo peněz, co hrdlo ráčí a my bychom se tu měli jako prasata v žitě. Neměli, protože katastrofa globální úrovně by byla právě tehdy spuštěna po úhradě těch peněz Německem. Zhroutilo by se Německo, zhroutila by se Evropa a vytváření nových států a národů, nových jazyků, by bylo spuštěno již tehdy. Jenže ten proces by z velké části nebyl kontrolovatelný a všechny ty následky by se k nám rozšířily ze Střední Asie a to bychom neustáli. Jen si vzpomeňte, v jakém stavu jsme byli v devadesátých létech. Všechno se hroutilo, „přehlídka suverenit“a náš asijský „nechráněný podbřišek“… Došlo by k velkému stěhování národů kvůli terorismu, který by odtud proudil. Cožpak si nepamatujete na občanskou válku v Tádžikistánu? Zapomněli jste snad na konflikt v Náhorním Karabachu? Nic bychom neustáli.

Globální prediktor si uvědomoval, že jestliže v tom okamžiku pustí žilou Německu, katastrofa bude následovat ihned, Německo nešlo ponechat bez zdrojů a tak dali Gorbačovovi příkaz, ten řekl: „Rozkaz!“ a bylo vymalováno.

Ten problém je jinde, že to sjednocení mělo proběhnout jinak a neměli jsme si likvidovat vlastní stát. O sjednocení Německa mimochodem mluvil už Stalin i Berija. i také chtěli Německo sjednotit, jenže všechno probíhá v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. Stalin nepřistoupil na krach SSSR a na snížení životní úrovně lidí v sovětském prostoru. A přestože byl z velké části řízen i trockisty, kteří způsobili nespočetná neštěstí. Za což teď viní SSSR v Československu, Maďarsku…A proč ta neštěstí byla nespočetná? I když tam vše přece proběhlo sametově. Protože tam vše bylo lámáno jinak. To, co u nás bylo plně přijatelné, protože zde máme ruský svět, to trockisté, kteří se pokoušeli zlomit západní myšlení, dělali příliš radikálně. A to samozřejmě způsobovalo určitý zlom. Jen si vzpomeňte na evakuaci Němců z Československa. Už jsme o tom mluvili, kdy je nahé hnali po střepech. Jaká tam tedy byla mravnost?To je západní svět, to je jeho psychologie. A najednou nám říkají, že my se k lidem máme chovat lidsky?

Když sovětská vojska útočila, tak potom ti Němci, kteří zůstali v Polsku, Československu, opouštěli dobytá území společně s ruskou armádou, protože věděli, že ruský voják je ochrání před marodéry, lupiči a násilníky, kteří se chovali tak, jak je vlastní západním lidem. A ten zlom, kdy jim tvrdě řekli, že musí přejít z této úrovně na tuto a prosazovali to radikálními, trockistickými metodami, kde bylo méně vysvětlování a více nátlaku, tedy opět západními metodami, těmi trockistickými, to vedlo k osobnostním zlomům, které se teď podle Freuda plně projevují. Odmítáním SSSR, ruského světa.

Sjednocení Německa tedy byl tah dopředu, který měl předejít všem těmto událostem. Jenže i tady pro ně platí, že chtěli to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. Jednají vždy s fázovým posunem. Německo sjednotili, Rusko to samozřejmě ustálo a Německu to přineslo velký prospěch, to je bez jakýchkoliv pochyb. Německo to ustálo a teď ho obviňují, že Evropská unie byla vytvořena k jeho prospěchu. A je na tom dobře jenom díky NDR, které mu poskytlo tak velkou zdrojovou stabilitu. Obyvatelstvo NDR zachránilo NSR. Historicky jednotné Německo zachránilo právě jen obyvatelstvo NDR.

To byla poslední otázka.

České titulky: Irena Aneri

Krácený text obsahu, poznámky a vložení -Pozorovatelka- 02.07.2017

Zdroj videa: zde 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
venca
Návštěvník
venca

Abych tuto epizodu za sebe tak trochu uzavřel, tak vás chci informovat, že :

politruk Pjakin měl nový pořad 3.7. a já jsem mu 2.7. poslal dotaz a námitku k jeho nemístnému napadání Československa. A protože se na můj dotaz strhlo více než 40 komentářů na ruských stránkách, a protože to považuji za vážnou věc, ne-li přímo za mezinárodní skandál, čekal jsem, že se třeba k tomu nějak postaví.

Poslal jsem na stránky https://fct-altai.ru/qa/question dotaz a námitku ( můžete se podívat) , jakým právem hodnotí nemravost Československa, zda musím připomínat nemravnost Stalina při likvidaci jeho politických protivníků a zda by nebylo dobré, aby přidal více skromnosti a ubral na svém egu, protože teorie bez praxe neznamená vůbec nic ( tvrdě a férově, ne ?)

Strhla se pěkná přehlídka komentářů – více , než 40 (můžete se podívat), a překvapilo mne, že na ruském poli jsem měl i své zastánce, kteří se vyjádřili, že můj příměr se Stalinem byl správný nebo že : My Rusové, se ve vlastní historii neumíme vyznat, ale v cizí jsme ignoranti, apod.

Pjakin nic. No, zase mě to tak nepřekvapuje, ale dal jsem mu šanci a on ji nevyužil.
Bylo by zajímavé zjistit, zda by šel naživo do diskuse nebo do souboje s dobrými analytiky ( nemyslím sebe) a hlavně praktiky, historiky a pamětníky. Zatím jsem žádný takový jeho souboj neviděl. Nepřežil by ve své naduté sebestřednosti ani 5 minut.

Takže mohu nyní s klidem prohlásit, že je to skutečně jen pouhý konspirační teoretik a fanatický sběratel světových událostí, aby je mohl kdykoli napasovat na tu svou sovětskou teorii řízení. Jiný výklad nepřipouští. Je to pro mne neomylný demagog a globalistický politruk a připadá mi trochu jako politický David Copperfield, který ohlupuje davy svými iluzemi, přesto, že pracuje i s pravdivými informacemi a občas má i zajímavé postřehy, aby upoutal.

Jeden šikovný filosof prohlásil, že fakta jsou jako hudební nástroj. Lze na ně zahrát téměř cokoliv.

Chtěl jsem ještě reagovat na další jeho bláboly typu, že dederoni z NDR zachránili Velké Německo a tím i Evropu a že teď Německo vlastně neprávem obviňujeme, že má z EU největší prospěch a jiné hovadiny, ale už dnes nemám sílu. Přeberte si to sami.

Pro mě tento člověk ztratil veškerou věrohodnost.

Jo, a pokud se na Aeronetu budou pravidelně objevovat Pjakinovské slátaniny a někdo to bude pro nás ještě zkracovat, doplňovat a vysvětlovat nám, co tím vlasně myslel a co si máme myslet my, tak pro mne Aeronet ztrácí svoje kouzlo.

Howgh

elko
Návštěvník
elko

pan Pjakin ví, co dělá. Pro Rusy je strategické přátelství s Německem. Staví spolu plynovod- USA s cenou svého plynu a dlouhým transportem do Německa v podstatě nemá šanci. V rámci vznikajícího rusko-německého přátelství je pozitivní zkritizovat vyhnání Němců.
Pan Pjakin se v poslední době změnil. Tak to cítím. Je v něm velké napětí jako u člověka, kterému byl svěřen velký úkol.Opravdu už nemluví pouze za sebe, ale vytváří náhradu za kvalitní chybějící ruské periodikum, které by objasňovalo globalistické cíle Ruska.
Nekritický obdiv k jedné či druhé velmoci je pro nás Čechy zničující.
Buďme sami sebou a sledujme konečně své cíle. Podpořme např. boj za těžbu lithia českou firmou, podpořme nájemníky prodaných bytů( dříve čez), podpořme nájemníky RPG na Ostravsku. .Jak říká Pjakin, bojujme za své zájmy, a zájmy své rodiny.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

“Od Lisabonu po Vladivostok” – ten pojem jen tak nespadl z nebe… A globalistické cíle Ruska? Globalizaci nelze zastavit, na výběr je pouze to, jestli bude podle Ruska nebo podle GP – a o to se právě hraje a Rusko v tom čeká ještě veliký boj, aby zvítězila jeho představa a kromě toho, že má dobře nakročeno, vůbec není jisté, že ruská představa vyhraje. JInak bych ještě připomněla i prezidenta Zemana a jeho: “Nelíbí-li se někomu, že Rusko vstoupí do Evropy, pak ať tomu říká, že Evropa vstoupí do Ruska”.
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20150423305986/

Před cca třemi dny o tomtéž hovořil Kissinger, který řekl, že Rusko změní Evropu – a na to téma zcela jistě byla řeč i při současné návštěvě Kissingera v Kremlu, o které hovoří i Pjakin ze dne 3.7. Ale to pořád není výhra Ruska – to všechno je pořád jenom o tom, že bez Ruska GP projekt Euroasie prostě nezvládne. A v čem je hlavní ruská síla, to Pjakin opětovně zopakoval i toho 3.7. – “Žádnou jinou planetu GP nemá”. Všechno to zapadá jako poklička na hrnec.

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Kissinger nic takového “že Rusko změní Evropu“ neřekl. Jeho vyjádření znělo jinak … O čem byla “zcela jistě řeč v Kremlu“ spekulovat můžete.

...
Návštěvník
...

Neblázni, paní stála v Kremlu vedle Kissingera při soukromém rozhovoru s Putinem…

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Sorry, já zapomněla …☺

Jajka
Návštěvník
Jajka

No to jsou hlášky, jak na základní škole.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Samozřejmě, že přesně tak to neříká – jak Západ tak GP (v tomto případě Kissinger) vždy půjdou proti Rusku a zmíněný výrok Kissingera by byl fanděním Rusku. On to řekl tak, že “Rusko chce vstoupit do Evropy a změnit ji”, ale současně dodal, že chaos, který ve světě způsobil Západ, povede k tomu, že Rusko a Čína převezmou velení. Čím v podstatě popsal to, co probíhá, resp. popsal proces, který je GP řízený, ale už neuvedl, že podle představ GP by Evropa měla spadnout pod vliv Číny (a Íránu), ale protože GP si s tímto procesem neví rady, musí v Evropě (nejen) respektovat i ruský vliv, protože bez Ruska si s projektem Euroasia neporadí.

Kissinger to sice řekl už v lednu, ale před pár dny (náhoda, že v době, kdy se Kissinger chystal do Moskvy?) o tom vyšel článek
http://www.newsmax.com/Newsfront/henry-kissinger-putin-order-west/2017/06/27/id/798567/

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Bum, další perla.☺

Jajka
Návštěvník
Jajka

Bum a další slina. Ve vašich slinách už se dá plavat.

NoName312
Návštěvník
NoName312

Zdravim,
nechapu obhajobu lzi a odmitam dehonestaci kohokoliv za ucelem budouciho prospechu tretiho subjektu, pravda je pravda a ne hadr, ktery se pretre jak se to v te ktere dobe hodi.

P.Pjakin muze budovat sve informacni pole pratelstvi s Nemeckem prece tak,aby pri tom nelhal a neotiral se o jine subjekty, kteri mimochodem vlivem Nemeckeho Nacismu a touze po moci vyvrazdil miliony lidi ve valkach.

Cesi se probouzeji a pokud bude p.Pjakin dale postupovat v tomto kurzu,tak moc pozitivnich ohlasu u nas asi nedostane. Nechapu,proc zamenuje nasledek za pricinu a obet za vinika, a to prosim nemluvime o nejake bezvyznamne udalosti,ale o zatim nejhruznejsi udalosti 20.stoleti. Pokud Rusko chce znovu navazat svou politiku na Nemecko s tim, ze odepise ostatni staty stredni Evropy, je to jen jeho vec,pak ale se nesmi divit odvedne reakce a muze se take stat,ze k dnes Protiruske strane , napr.Polska se budou pridavat dalsi. Kde je pak to proklamovane Slovanstvi? Bratrstvi a stejny puvod?

Zatim u nas Rusko postupne boduje, at si tu reputaci nezkazi uplne zbytecnym,lzivym a hloupim vyrokem typu p.Pjakina

S pozdravem
NoName312

Rus
Návštěvník
Rus

“…dal jsem mu šanci a on ji nevyužil…”

Znáte to rčení “Orel much nelapá” ?… Pjakinovy analýzy určitě patří k alternativním zprávám . Neznám jiný lepší zdroj informací z opozičního hlediska ! Vždyť každý si ty jeho analýzy může přecedit přes svůj rozum .

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Dotaz “Venca Vladimír Česká republika” – zcela dole zde
https://fct-altai.ru/qa/question?page=2&sort=created_at
má 1 plus a rekordních 38 mínusů. Navíc už několikrát v pořadech Pjakina zaznělo, že dotazy jsou vybírány podle toho, na co se lidé nejčastěji ptají. K tomu když dotaz přišel 2.7., už mohlo být rozhodnuto, o jakých tématech se 3.7. bude mluvit. Co je ale hlavní, dotaz je položen tak arogantním a urážejícím způsobem, že pochybuji, že by na něj reagoval jakýkoliv jiný dotazovaný subjekt. A poté, co včera Česká TV předvedla v reportérech v části “Rusko blízké a neznámé”
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/217452801240022/obsah/555227-rusko-blizke-a-nezname
tak formulace dotazu “Venci Vladimíra” obrázek Česka v očích Rusů dokreslila právě na způsob ČT a sluníčkářů (“zvěrstva Stalina”), k tomu “uberte ego” a navrch sebevědomé “teorie bez praxe je o ničem” – tady by mě docela zajímala ta “praxe” Venci .

...
Návštěvník
...

Dostáváte pro svoje zvrácené stalinistické manipulace velmi mnoho veřejného prostoru a trvale poškozujete tento server…

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Mám rozepsaného Pjakina z 26.6., kterého během několika hodin vložím. Mám poslechnutého Pjakina z 3.7., kterého vložím hned poté, až vyjde s českými titulky paní Ireny. K tomu mám v hlavě článek s odkazem na Pjakina z roku 2013, který je na téma : “Kam se chtějí globální elity ukrýt před klimatickými změnami a kde bude Švýcarsko číslo dvě”, resp. článek o tom, co Pjakin _ jak jinak – jen naznačuje takřka v každém svém pořadu, že totiž “GP žádnou jinou planetu nemá”. K tomu další článek s odkazem na Pjakina z roku 2016, který je na téma “Projekt Astana”. K tomu článek s použitím videa “Direktiva Dugina”, který je na téma neomarxismu a kdybych měla dost času, už tady ty články jsou, takhle můžu jen říct, že budou.

A tím Vás asi zklamu, ale vypadá to, že zde bude “přepjakinováno”, když ale odmyslím pravidelné pořady Pjakina, které chci opětovně týden co týden vkládat v reálném čase tak, jak to dělá takřka celá česká alternativa (včetně Svobodného rádia, kde jsou fajn ty audio verze viz např. zde https://www.youtube.com/watch?v=BWiWO5p0ZfQ ), tak pokud jde o Pjakina starších dat, tak jde o informace, bez kterých bych si pro sebe vůbec neobjevila ty souvislosti, které jsem si následně z náznaků Pjakina dohledala a které pro mě mají velkou hodnotu právě z hlediska odstupu času. Takže já jen zopakuji, že Pjakin pro mě je tou největší studnou informací a řeknu Vám to tak, že pokud moje články nezruší redakce, tak budou. A že se to přihodilo tak, že je nemůžu napsat, aniž bych odkázala na Pjakina, to už ať si každý probere sám podle toho, co komu takový článek dá (a tím vůbec nemyslím v názoru na Rusko, ale na to, o čem je naše současnost).

Vladimir Paroubek
Návštěvník
Vladimir Paroubek

Třikrát bravo! V CTHH bouchají šampusy. Aeronet bude zlikvidován pro ego a ješitnost jednoho vyšinutého autora.

nel
Návštěvník
nel

Buďte v klidu, já čtu Vaše články moc ráda, zapadají mi do mozaiky buď hned nebo časem. Na Astanu se těším. Na Švýcarsko dvě také. Třeba s tou Armenií vs. Íránem jste měla pravdu, teď už každý mluví o Íránu, říkala jste to dávno dopředu. Takže za mne – jsem ráda, že Vás mohu číst.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Velmi Vám za Váš komentář děkuji, já jsem totiž čím dál víc šťastná za každého člověka, který mi rozumí. A řeknu Vám docela čerstvý příklad proč, a je to příklad, který se týká zmiňovaného článku o projektu Astana, o kterém prostě musím napsat bez ohledu na to, jak bude přijatý, protože pro mě je to až neskutečná souvislost, která mi najednou z několika stran zapadá do toho mého hledání širokospektrálních souvislostí. A když píšu “hledání”, tak tím chci říct, že ač se mi v některých věcech vyjasňuje až dodatečně, v zásadních věcech se mi téměř vždy nějak potvrdí, že moje vidění stálo za pozornost.

Pro příklad Vám uvedu článek, který jsem napsala v dubnu 2015 a kterým jsem vyjádřila pochybnosti vůči Putinovi za to, že se spojil s Kazachstánem (Astanou). Když si projdete diskusi pod tím článkem – článek je tady – tak především levanet mě chtěl ukamenovat za to,že nevěřím Kazachstánu. A teď si obrázek, který jsem tehdy do článku vložila a na kterém je Putin s prezidenty Běloruska a Kazachstánu
comment image
porovnejte s posledním Pjakinem z 26.6. (už jsem jej také vložila), kde hovoří o Porošenkovi a kde za stejné tzv. “svidomé” označuje – světe div se! – Bělorusy a Kazachy! No bodejť by ne, když “projekt Astana” je na spadnutí a není za ním nic jiného, než zrada Ruska na způsob Chazarské říše. Ale když já jsem o tom psala už před dvěma roky, tak jsem nikde nenašla pochopení toho, o čem jsem psala. A to je to hlavní, z čeho začínám být unavená, ale je to také důvod, proč Vám velmi děkuji za Váš komentář – pro mě je to potvrzení, že ne všichni moje články vidí tak,jak se to jeví v diskusních komentářích. A že moje psaní jednak má smysl.

Ještě doplním, že tady se strhla kritika Pjakina, na druhé straně v Česku existuje dav nadšenců Pjakina, ale kolik lidí z obou táborů u posledního Pjakina zaregistrovalo jeho kritiku Bělorusů a Kazachů a dalo si ji do souvislosti s projektem Astana – s událostí zásadního globálního významu? A totéž platí o Arménii, o Íránu, o “neomarxismus vs. stalinismus” a o dalším, co Pjakin jen naznačuje…

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Projekt Astana byl (ne, že je na spadnutí!) konkurenční projekt Vladimíra Putina vůči EU a dalším integračním skupinám. Rusko, Bělorusko, Kazachstán jsou zakládající země. Šlo o hospodářskou integraci post-sovětského prostoru bez valného smyslu, neb 169 miliony obyvatel se 3 zeměmi, jejichž hospodářský produkt je 2,7 bilionu dolarů, nemůže konkurovat EU s 500 miliony obyvatel a hospodářským produktem 16 bilionů dolarů. V rámci celosvětové
ekonomiky je svazek těchto států smyslu plný pouze v tom, že mají pod svým vlivem 15% zásob ropy a 20 zemního plynu. Tato čísla jsou však s ohledem k těžbě břidlicových plynů ne úplně přesná.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Projekt Astana byl vytvořen proti Rusku.

Jajka
Návštěvník
Jajka

blalalalala

Rushman
Návštěvník
Rushman

Venco, děkuji za dokonalé shrnutí. Naprostý souhlas a konečně to tady napsal někdo natvrdo. Díky.

gonoSS
Návštěvník
gonoSS

Supíš! Vás v hospodě musí všichni milovat. V kolektivu je oblíben!

tana
Návštěvník
tana

Pane Venco, umíte-li rusky, doporučuji Vám přednášky ruského historika Fursova na You Tube, je to historik, který jako jeden z mála má přístup k ruské válečné kořisti – německým archívům, které Němci skovali za války na území Protektorátu, mimo jiné Svobodných zednářů / cca 200 let/ Ahnenerbe a Geheime Deutschland. Kromě toho se zabýval i doklady, týkajícími se Hesse /Rusové se střídali s USA, VB a Francií při hlídání ve věznici, po 89 jej chtěli propustit, ale když jej hlídali Britové, spáchal sebevraždu oběšením, VB posunula odtajnění “jeho” dokumentace někam k roku 2050/. Pjakin je politolog a jeho pednášky nejsou pravděpodobně určeny pro zahraniční posluchače, Fursov je kvalifikovaný historik, přednášející jak v Rusku, tak i v zahraničí.
Vzhledem k přístupu k unikátním archívům jsou jeho přednášky zcela zásadně měnící náš pohled na děje minulé a vysvětlující děje současné a budoucí, kde vidí klíčovou otázku ve vývoji v Německu.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Už je Pjakin ze 3.7.2017 https://youtu.be/v039-XBytYw včera opakovala nova cinema film Habermannův mlýn o odsunu němců ze šumperska….

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

Habermannův mlýn – protičeská propaganda, režizér je sionistická legenda J. Herz, a on tohle umí velmi dobře.

NoName312
Návštěvník
NoName312

Dobre odpoledne

Klasicka zamena vynika za obet a opacne, to musi byt po jeho zhlednuti snad jasne skoro vsem, kteri maji alespon zakladni historicke povedomi. Sudecti “Nemci” vykresleni jako obeti kolaburujicich Cechu, pohled je to zkresleny, jednostrany a ma za ukol zaset do povedomi lidi v CR nosnou myslenku, ze jejich predci byli vlastne vinici a Nemecti naciste, okupanti a vrazi obetmi.

Jinak to sebemrskacstvi a podcenovani neni z hlavy Cechu, jak se zde par lidi domniva, je to cilena dehonestace a upozadeni naseho naroda.

Ale p.Pjakin to vidi jinak, on resi nasi moralni odpovednost za to, ze jsme si dovolily nase katy vyhnat z naseho uzemi…

S pozdravem
NoName312

jjakub
Návštěvník
jjakub

no staci na chvili zajit do hospody.drtiva vetsina lidi se opravdu chova jak ty cesi ke konci filmu.jsou schopny si nechat nakecat ze cerna je bila,aa presvedcovat o tom dalsi kolem nich..

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Souhlas. K tomuto filmovému lacinému škváru, tupícímu český národ a zneužívající historickou postavu Habermanna, více zde:

http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/419-lzivy-a-propagandisticky-habermannuv-mlyn-dela-ze-vsech-cechu-nelitostne-bestie-a-prepisuje-historii-tady-jsou-fakta.aspx

konzerva
Návštěvník
konzerva

Stačí si přečíst jeho vzpomínky , když se vrátil do své rodné vesnice z koncentráku…kdo tam bydlel…

elko
Návštěvník
elko

česko-rakouská koprodukce, víc říkat není třeba

konzerva
Návštěvník
konzerva

Těch dokumentů o chování čechů k odsunutým němcům je daleko více…stačí si vzpomenout na chování příslušníků RG..nebo ve zkratce rabovací gardy…většina z nich byli bývalí konfidenti…ani se nedivím, že někteří z nich potom skončili jako kovaní stbáci….viz film Smrt si říká engelchen atd….a takhle by mohl pokračovat….

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Pjakina jsem vložila proto, že jej chci opětovně vkládat každý týden a tento díl zpětně především kvůli tématu V4 a tématu sjednocení Německa, o kterém Pjakin říká, že to byla událost globálního významu (tzn. práce Globalistů) a mezi řádky říká, že hlavním účelem toho sjednocení bylo zrušit vliv USA v Evropě (a tím tedy ukončit zamezování vztahu Německa s Ruskem – to jsem si z toho vydedukovala já). Tato témata (ani další jiná z jeho pořadu) sice většinu nezajímají, na mě ale dnes vyskočily dvě zprávy, které s tím velmi souvisí:

První
“Američané už nejsou pro Merkelovou přátelé”
http://www.denik.cz/ze_sveta/americane-uz-nejsou-pro-merkelovou-pratele-ve-volebnim-programu-jim-tak-nerika.html

A druhá z vysílání německé televize, cituji část z odkazu
“Moderátorka dále uvedla, že podle svědectví příslušníků Frontexu plují lodě různých organizací zachraňujících migranty nedaleko pobřeží Libye pod AMERICKOU vlajkou. Ptá se, proč zrovna USA se zabývají organizováním migrace z Afriky do Evropy, především do Německa přes Itálii, jestliže samy chrání svoje hranice s Mexikem víceřadým plotem o délce 3 169 km, kamerami, drony, vrtulníky, 17 000 ozbrojenými strážci a ještě dobrovolníky. Jak by se vládě USA líbilo, kdyby lodě z Evropy začaly vozit do amerických přístavů migranty z Mexika?”
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Z-toho-by-vitaci-ze-studia-CT-neudrzeli-sverace-tusi-Martin-Koller-Uz-i-v-nemecke-televizi-se-zacina-rikat-pravda-o-migraci-roli-USA-a-spolupraci-neziskovek-s-ISIL-494752

Což se dá číst i jako: “Za uprchlickou vlnu do Evropy mohou USA a s vyvázáním Německa z područí USA (viz Pjakinova řeč o tom, že Německo spolu s Rakouskem protestovalo proti dalším antiruským sankcím USA) skončí i uprchlická vlna”. Ve skutečnosti ale může jít io to, co rovněž říká Pjakin výše – že totiž Globalistům se všechno vymklo zpod kontroly a země V4 by se pro ně mohly stát stabilizačním prvkem k tomu, aby se jim Evropa zcela nezhroutila, u zemí V4 však mají obavy z historické paměti. A to by mohl být důvod, proč zastavit migraci do Německa – aby se totiž zcela nezhroutilo Německo, které se podle Pjakina na úroveň Francie či Británie nezhroutilo především proto, že je v něm stále silný vliv NDR .

LADISLAV1
Návštěvník
LADISLAV1

Nechápu, kde jste přišla na to, že vliv USA v Evropě již pomíjí. Větší blábol jste si nemohla vymyslet! Z veřejně přístupných informací si můžete ověřit, kolik nukleárních min je zakopáno v USA okupovaných zemích. (Připomeňte si konflikt vyvolaný Holandskem, když chtěli nakupovat ropu od Iránu s tím, že budou platit zlatem a ne dolary. Co jim vzkázali američané ústy jednoho senátora?!?) Vlády těchto zemí nemají tušení, kde všude to jaderné nebezpečí číhá. A Vy tady stále lžete o ustupujícím vlivu USA a dokonce o očekávaném rozpadu USA. To je pouze Vaše fabulace, která má vyvolávat nějaké falešné iluze. V tomto příspěvku Pjakin přesně odhalil svoje primitívní pojetí dějin. Pravda je pouze to, co vyhovuje ruské propagandě, která stejně jako jiné propagandy, nemají zájem vyjevit skutečné dění ve všech válkách. (proč Anglie stále odmítá odtajnit svoje hříchy z II. sv.?)
Je mi zle, když čtu jak Stalin s Berjou chtěli sjednotit Německo. Kde tuto sprostou lež vyhrabal!? Stalin tam musel umístit silnou armádu. Nemohl věřit západním “spojencům”, kteří chtěli 30. 6. 1945 napadnout Rudou armádu a vyhnat jí z Evropy. Že s tím nesouhlasily Spojené státy? Ano, protože potřebovali pomoc RA v boji proti Japonsku. Vedení US armády ještě nevědělo, zda se podaří sestrojit atomku.
Jeho nehorázné lži, o kterých píší zdejší čtenáři níže, svědčí jen o tom, že ikdyž držíme Rusům palce proti Západu, musíme si uchovat zdravý rozum a používat pouze logiku.
A ještě k hodnotitelům historie: vždy musíte používat “historickou empatii”. To Pjakin nikdy nedělá!
Historická empatie = co se dělo v okolních státech, když docházelo k politickým procesům v 50-tých létech – v Polsku Angličané vylodili 6000 po zuby ozbrojených polských vojáků, kteří bojovali v barvách Anglie proti Hitlerovi. Stala se z nich podzemní armáda (AK), která terorizovala obyvatelstvo, vraždila funkcionáře samosprávy atp.
Na východě naší země řádili “Banderovci”. V Maďarsku se šikovali fašisté….
Vše je třeba vidět v souvislostech.
Jak jsem tady dávno napsal. Pjakin je zdrojem některých překvapivých informací, získaných z utajovaných zdrojů. To je pro mne pozitivum. Ale jinak to je cholerický nacionalista!

xerox
Návštěvník
xerox

LADISLAV1 … analogii máte např. v čechách , kde na západní hranici bylo zakopáno taky spousta jaderných min a nejenom tam , obsluhu jaderných raket zajišťovali rusové , základny měli taktéž všude … přesto jejich vliv v 80-tých letech ve východním bloku jednoznačně upadal … tak neblábolte …

uchovávat si zdraví rozum je celkem běžná věc , jen ten váš se jaksi pod tíhou atavistické emoce jak se zdá při hodnocení pjakina vypařil …

ale líbí se mi jak přesně víte co chtěl stalin s berjou … kšiltovku dolů , to víte víc než kdokoliv jinej … dost možný je , že jste seděl vy nebo váš předek na lustru v lubjance …
naučený blekoty z tv dokumentů a schválené literatury ale fakt nikoho dneska nedojmou natož aby někoho překvapili …

jinak např. v západním pákistánu si prodloužili tajnost skutečných dokumentů týkajících se tzv. 2 světové o dalších 50 let , asi vědí moc dobře proč … např. čachry londýnských bankéřů se strejdou hitlerem ještě pořád nejsou zřejmě in a pochybuju že někdy budou …

a že je pjakin proruský , to je závažné a objevné zjištění , kterých není nikdy dost … jste možná první kdo na to přišel a opět kšiltovku dolů … doteď jsme tady žili v domnění že je pro americký …

ale páč kšiltovka z vašeho výše již napsaného už je stejně dole , tak tentokrát sundavám ponožky , které v létě však nenosím … kdyby jste to sesmolil v zimě , pak by byla situace co se týče mých ponožek zcela opačná …

xerox
Návštěvník
xerox

oportunističtí kritici pjakina kteří se zde vyrojili , tentokráte na základě smyšleného výkladu o odsunu … a jedním dechem plamenně kritizují jakési ,, české sebemrskačství ,, , ačkoliv nechápu jak to spolu souvisí , pak vehementně sami začnou kriticky rozebírat české dějiny až do spodničky … respektive zatím to skončilo u bratra žižky pod palcátem …
jsem zvědav zda někdo tuto hozenou rukavici zvedne a skutečně se podívá třem sestrám pod hadry , případně až k berli praotce čecha … třeba jestli jí neměl moc dlouhou nebo tak něco …

anazuz
Návštěvník
anazuz

Paní Pozorovatelko,děkuji opět za článek,dalo mi to další podnět.Místo hnípaní sen v hlíně,jsem si pustila Pjakina zpětně.Vím,co mi vadí,je to manipulátor.Jen nevím,z jaké strany.Ty přílišné nuance a celkově jeho postoj,se mi jeví globalisticky.Možná je to jen mou náladou,každopádně,ovlivňovat se nenechám.Raději si pustím Putina ofico a na otázky se zeptám pana V.K.
Hezký večer.
Ps:Já raději Čechy,v souvislosti s ČESKEM,.s Čechem,bez omluv a bez urážek Českého národa.Jsem Češka a jsem Slovanka a jako právník,kdybych jim byla,vám řeknu jen děkujiJe úpně jedno jestli Pjakin urazil trockisty…urazil Českou zemi a ne jednou.Globalisticky vzato,po mé analýze,je nerentabilní,abych Pjakina nadále brala v potaz,snad jen,jako doplnění.
přesto a nebo právě proto,dík za článek.

Fox
Návštěvník
Fox

Zajímavý komentář pod článkem na idnes

http://zpravy.idnes.cz/rusko-chudoba-realne-prijmy-hlad-do4-/zahranicni.aspx?c=A170630_171328_zahranicni_aha

Všem, kdo se chtějí velmi rychle a efektivně orientovat v dějinách SSSR a Ruska dobře poslouží následující text.Jen co umřel Lenin, ukázalo se, že druhý muž ve straně, soudruh Trockij, je zrádce. Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin Trockého svrhli a vyhnali ho ze SSSR.

Jenže za pár let se zjistilo, že Kameněv, Zinovjev a Bucharin jsou také nepřátelé a zrádci. A tak je udatný Genrich Jagoda zastřelil. A o něco později Ježov zastřelil zahraničního agenta Jagodu.

Za další pár let se však ukázalo, že Ježov není soudruh, ale sprostý zrádce a zahraniční agent. Tak ho zastřelil Berija.

Po smrti Stalina všichni pochopili, že Berija je taky zrádce. A tak Žukov svrhl a zastřelil Beriju.

Ale Chruščov brzy pochopil, že Žukov je nepřítel a spiklenec. A poslal ho do penze.

A o něco později se zjistilo, že dokonce i Stalin byl nepřítel, škůdce a zrádce. A spolu s ním i velká část politbyra. Takže Stalina vyšoupli z mauzolea a čestní straníci v čele s Chruščovem rozehnali politbyro i s Šepilovem.

Uběhlo několik let a už nešlo nevidět, že Chruščov je voluntarista, bídák, avanturista a nepřítel. Tak ho Brežněv poslal do důchodu.

Jen co Brežněv umřel, zjistilo se, že byl senila, škůdce a překážka rozvoje.

Pak přišli další dva senilové, jejichž jména si nikdo nepamatuje, protože padali jeden po druhém jak mouchy.

Až se k moci dostal mladý a energický Gorbačov. A zjistilo se, že celá země je plná zrádců a nepřátel, ale on to prý spraví.A pak se SSSR rozpadl a zjistilo se, že Gorbačov je nepřítel a zrádce. Jak asi dopadne Vladimír Vladimírovič?

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

to jsou ty neustálé chazarské techtle-mechtle

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Když nedávno Stropnický odhalil sochu Havla v Gruzii, vybavilo se mi, jak Rusko protestovalo, když Česko dodávalo Gruzii zbraně v bojích o Osetii
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/medvedev-hrozi-cesku-sankcemi-za-zbrane-v-gruzii/r~i:article:628054/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1445089-gruzie-v-bojich-o-jizni-osetii-pouzivala-i-ceske-zbrane

V antiruském tažení a v antiruské propagandě je Česko na špici – stačí se jen podívat, co se spustilo kvůli dokumentu O. Stonea, k tomu konec války slavíme v Plzni a děkujeme USA, které stejnou Plzeň “omylem” bombardovali. Sami tady nadáváme, jak je Česko v moci sionistů, jak leze do zadnice USA i Němcům (dokonce i těm sudetským), jak podporuje nacisty na Ukrajině, jak je aktivní v přesunech zbraní k ruským hranicím atd. A když z toho v Rusech zákonitě musí vznikat pocit křivdy až nevděku a Pjakin na trockistické západní metody, které ideologicky v antiruské rovině v Česku naplno běží a Československo zmíní jednou větou (a podle mě nešťastnou), tak z té jedné, navíc z kontextu vytržené věty, to tady podle některých komentářů vypadá, že Ruska se snad 2. světová vůbec nedotkla a Pjakin by se měl přijít podívat do Čech a o válce si něco nastudovat. A Pjakin Čechy těžce urazil, ale jak asi musí být Rusům z toho, čeho se jim dostává od současného Česka?

Přitom Pjakin možná jen narážel na to, že prezident Beneš po návratu ze západního exilu po válce volal po úplné likvidaci německého národa – přitom to byl Západ, kdo Hitlera podporoval a Mnichovskou dohodou právě Československo zradil. Ale když Hitler díky Rusku neobstál, tak ze Západu přijde myšlenka o totální likvidaci národa – to jsou ty trockistické metody. A to není (!) obhajoba Německa, vkládám to jako ukázku, jak lze jakýkoliv národ zneužít/použít pro “vyšší” zájmy. A to se týká i českého národa – po nástupu Hitlera v ČSR ve volbách 1935 zvítězila německá SdP
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky_1935
v komunálních volbách 1938 vítězila ve většině měst
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_volby_1938_(%C4%8Ceskoslovensko)
Tady video voleb 1938 v Liberci
https://www.youtube.com/watch?v=wddSN_PvfTk

Přitom SdP byla v Česku vlastně pátou kolonou, ale národ to nebezpečí neviděl…
Odsun Němců byl samozřejmě v pořádku, ale nad ním je ještě jiná rovina pohledu – trockistická manipulace s národy.

NoName312
Návštěvník
NoName312

Musim reagovat,

v prve rade nema Vami proklamovane “ublizenectvi” nic delat v seriozni analyze tecka.
V rade druhe je nesmysl, ze zrovna CR je jak pisete “v antiruské propagandě je Česko na špici”, to je uz uplny nesmysl, kazdy vi, na kolik je nase dnesni vlada a cela CR samostatna a majici vubec moznost delat svoji nezavislou politiku, mimochodem Vami chvaleny p. Pjakin se o tom nedavno zminoval, ze Rusko je jedno z mala zemi, kteri maji jakousi svobodu v rozhodovani.

Rusove a hlavne jejich vlada neni banda s prominutim hnupu, kteri by nechapaly procesy ktere se prave v Evrope deji a tudiz CR jako antiruskou stezi mohou videt, vedi moc dobre kdo taha za nitky(nedavno jim do toho vrchni analyzator trosku hodil vidle, ze), maji mimochodem v Praze celkem velkou ambasadu s vysokym poctem zamestnancu, kteri verte nebo ne, zde haji mimo jine i Ruske zajmy a narozdil od Vasi domenky – spise asi to mela byt obhajoba – vi a svoji praci, co se tak koukam kolem sebe, delaji velmi dobre. Rusove maji zde sve zastupce, vlastni ci spoluvlastni radu firem, jsou aktivni v nejen politickem lobbingu a sve cile a zajmy maji velmi dobre pojistene a zrovna od Vas bych tedy necekal takovou demagogii typu ze Rusko v se musi zakonite projevit pocit krivy – s prominutim velmi usmevne. Jedna z jejich cinnosti je take vytvareni positivniho informacniho pole.

Nebudu zde obhajovat p. Benese a jeho navhu na uplnou likvidaci Nemcu – slysim o tom poprve, takze nemuzu posoudit zda-li je tato informace pravdiva a uplna, ale i kdyby byla, tak jeste jednou, vse se musi hodnotiv v kontextu doby a miry utrpeni, kterou Nemci Evrope prinesli. Mimochodem, o osudu nas Cechu Nemci vubec nepochybovali – castecne germanizovat, odsunout na Sibir a zbytek vyvrazdit.

Argument s dokumentem O.Stona – spise svedci o uplne jinem proudu(opaku) v Cechach, ktery jste mimochodem take potvrdila svym clankem a nasledujicimi komentari, prosim o konzistentnost i Vasich nazoru kdyz se tak casto na toto tema opirate o p. VK. , je to naopak vyraz a znak toho, ze v CR jsou nastatrovany urcite procesy, ktere jsou naopak velmi pro Ruske a proti EU/USA. Nic ale neni rozhodnuto.

Nedelejte prosim z Cechu “blbce”, v drtive vetsine jsou to lide chytri, premyslivi a spravedlivi a nedaji se lechce opit rohlikem a to ani tim PROTIruskym ani bezhlave PROruskym.

Pokud by jste jasne napsala, ze p. Pjakin prestrelil, tak nereknu ani popel, ale jeho chvalenim a bezbrehou podporou jen zvyraznujete to, co tentokrat s prominutim zprasil.

S pozdravem
NoName312

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Dobrý den NoName 312, myslím, že by vás to mohlo zajímat.

Dobové citáty a autentické nahrávky svědčí o tom, že Dr. Edvard Beneš a čeští politici nejen po válce, ale i v době války, vybízeli k organizovanému tzv. “vylikvidování” všech německých spoluobčanů bez ohledu na jejich postoje pod heslem: Definitivně odgermanisovat naši vlast, kulturně, hospodářsky, politicky.”
Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že si kdokoliv neznalý faktů může pojem “likvidirovať” vygenerovat a vykládat jako vraždění, zabíjení atd. Pokud je mi znímo, tak Dr. Edvard Beneš po válce nikdy nevybízel k zabíjení jakéhokoliv etnika viz:

Dr. Edvard Beneš v zasedací síni radnice v Brně 12. 5. 1945:

„Tak končí svou válku nacism. Až do poslední chvíle hnal německý lid do fanatického boje a tento lid do toho boje šel. To, co se zdá neuvěřitelným a nepochopitelným, se opravdu dělo. Ten německý lid šel do krvavého vraždění jako slepý a hluchý, nevzepřel se, nezamyslil se, nezastavil se; šel a dával se tupě anebo fanaticky zabíjet a zabíjel. Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským, přestal být lidsky snesitelným a jeví se nám už jen jako jedna jediná lidská nestvůra. Tento národ musí stihnout za to všechno veliký a přísný trest. (…) Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat.”

Dr. Edvard Beneš z balkonu radnice v Brně 12. 5. 1945:

„Nyní se dáme hned do práce. A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. (Potlesk.) Můj program je – já to netajím -, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. (Potlesk, volání: „Výborně!”) V této práci budeme potřebovat všech sil všech vás.”

Dr. Edvard Beneš na Staroměstském náměstí v Praze 16. 5. 1945

„Bude třeba nově formovat politické strany a zredukovati jejich počet proti době předválečné, nově vytvářet poměr Čechů a Slováků a vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďary na Slovensku, jak se jen likvidace ta dá v zájmu jednotného národního státu Čechů a Slováků vůbec provést. Heslem naším budiž: Definitivně odgermanisovat naši vlast, kulturně, hospodářsky, politicky.”

Dr. Edvard Beneš v Táboře 16. 6. 1945:

„Chtěl bych ještě dodat pro nás pro všechny v Československu dvě věci:

1. Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit. Bylo to tak hrozné a strašné, že toho navždycky musí být vzpomínáno.

2. Rozhodněme se, že musíme republiku odgermanisovat, všude a ve všem. Přemýšlejte, jak to učiníme. Půjde o odgermanisování jmen, krajů, měst, zvyků – půjde o všechno, co se vůbec odgermanisovat dá. Dnes přichází pro to doba. Vzpomínejte, co germanisací se nám za ta století od dob husitských stalo. Tož heslem naším bude: “Všude a ve všem odgermanisovat republiku.”

Ke všemu existují autentické archivní dokumenty, které lze poskytnout.

Je ale třeba neuhýbat od tématu a myšlenek k nucenému odsunu tzv. sudetských Němců, jenž nevymyslel prezident Beneš​, ​ale vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem.

Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců. Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945 (pro Pjakina a jeho Globální sympatizanty možná neznámý pojem, nebo záměrně opomíjený). Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády.
Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku.

Samotný odsun logisticky připravila právě jejich Mezispojenecká Komise v Německu.
Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost. Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení.

NoName312
Návštěvník
NoName312

Jednim slovem dekuji,

jsem moc rad za tento komentar, ktere me osobne obohatil a nesnazi se me vedome nekam manipulovat. Nezdridka zde na serveru se stava, ze kvalita komentare je vyssi jak kvalita clanku.

Uz dale nebudu to hov…. od p.Pjakina rozmazavat, ale jsem moc rad, ze zrovna tento jeho vystup byl zde uveden diky praci p. Pozorovatelky, tak, aby i ctenari se sami mohli zamyslet a analyzovat, co to vlastne ten Pjakin povida a zjistit, jestli to je ci neni opravdu skutecnostost.

S pozdravem
NoName312

elko
Návštěvník
elko

zkuste toto napsat Pjakinovi ve formě dotazu, odkaz na dotazy dala Pozorovatelka výše

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Když dokonce i mainstream říká, že Beneš po návratu ze Západu volal po likvidaci německého národa, tak na tom možná něco bude:
“Sám Beneš po návratu z exilu do Československa pak vyslovoval veřejně požadavek, že je „třeba německý lid definitivně vylikvidovat, protože tento národ přestal být lidským a je jednou jedinou velikou lidskou stvůrou“.
http://www.rozhlas.cz/plus/jaktobylo/_zprava/rozhodla-o-odsunu-nemcu-z-ceskoslovenska-po-valce-postupimska-konference–1625354

Hlavně mi nepodsouvejte, že tímto odkazem kritizuji odsun odsun Němců – byla to spontánní a naprosto pochopitelná a spravedlivá reakce! Já ale celou dobu hovořím o jiné rovině této události, která už byla pouze důsledkem trockistické manipulace národy, a k tomu Vám dám tři otázky :
1) Kdo v Sudetech vytvořil z německého národa tzv. “pátou kolonu” a za jakým účelem a jaký postoj k tomu od začátku zaujal zednář Beneš, pobývající v exilu na Západě a snad prozřelý až na konci války ?
2) Proč Češi ve volbách 1935 a v komunálních volbách 1938 dávali hlasy německé SdP? – nebyli snad stejně zmanipulovanými jako ti, kteří v Česku vytvořili německou “pátou kolonu” a aniž by obě strany domyslely, o co ve skutečnosti jde a jaké bude finále této manipulace, nechaly se vést jako ovce ?
(něco k obojímu zde
http://strakonice.kscm.cz/article.asp?thema=5451&item=108583 )
3) Čtenář “Venca” nejen zde, ale i v dotazu Pjakinovi argumentuje “zvěrstvy Stalina” – ale koho by Češi ze Sudet vyháněli, nebýt Stalina? Odpovím Vám, že nikoho, protože už by nebyli přesně tak, jak to bylo naplánováno pro Slovany .

A můj souhrn je takový, že zatímco Pjakin měl dle mého na mysli příčinu – tzn. trockismus – tak tady se hodnotí jeho nešťastná a z kontextu vytržená věta o následku (a to nehovořím o tom, že v takto přímo mluveném slově to může být jedna-dvě, že formulace slov dostane jiný smysl, než autor zamýšlel). Ale podstatná otázka zní: byly by Sudety, kdyby nebylo trockisticky manipulujícího Západu? A bohužel, tento trockismus/neomarxismus jede dál – nyní v podobě “křesťané vs. muslimové” a vůbec nic se nezmění, dokud to lidé nepochopí.

A jako úplné neštěstí v tom vidím kritiku stalinismu, který jediný se trockismu postavil, a to až tak, že Slované stále žijí! Za dotaz, který “Venca” poslal Pjakinovi, je mi hanba. A stále více mi připadá, že je to nasazený sluníčkář (tzn. stejný kritik Stalina, jako tento vítač uprchlíků a levičák z Václaváku
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/tema/Mlady-levicak-z-Vaclavaku-Stalin-zradil-revoluci-Vlada-krade-za-bileho-dne-254281 )
který jen objevil velmi sofistikovaný způsob, jak tady, resp. v celém českém prostoru, zrušit Pjakina. Přijde mi totiž m.j. podivné, že nikdy dříve jsem zde žádného “Vencu” (Vaška) nezaznamenala a najednou se na AE, a to s důrazným dotazem na redakci (!) objevil ještě předtím, než jsem i zde toho Pjakina, kterého mezitím už byla plna celá alternativa, vložila (což vůbec nemohl vědět, že to mám v plánu) a přesto právě zde – a nikde jinde! – žádal vysvětlení a kontakt pro dotazy na Pjakina a pouze zde a nikde jinde rozvířil tuto diskusi….

NoName312
Návštěvník
NoName312

P.Pozorovatelko,

nevim, zda-li pisi tak nesrozumitelne, nebo je chyba nekde jinde, ale o kritice Vami popsaneho Stalinismu ja vubec nepisi.

P. Pjakin,pokud se tedy nazyva analytikem, by mel tedy mluvit srozumitelne, jasne a pojmenovat to, co kritizuje. Pokud umit cist a titulky jsou spravne prelozene, tak stale ctu tyto vety:

“Když sovětská vojska útočila, tak potom ti Němci, kteří zůstali v Polsku, Československu, opouštěli dobytá území společně s ruskou armádou, protože věděli, že ruský voják je ochrání před marodéry, lupiči a násilníky, kteří se chovali tak, jak je vlastní západním lidem”
– Nesmysl, Nemec se bal Rusa jak cert krize, viz moje predesle komentare a jasne dolozitelna fakta.

“To, co u nás bylo plně přijatelné, protože zde máme ruský svět, to trockisté, kteří se pokoušeli zlomit západní myšlení, dělali příliš radikálně. A to samozřejmě způsobovalo určitý zlom. Jen si vzpomeňte na evakuaci Němců z Československa. Už jsme o tom mluvili, kdy je nahé hnali po střepech. Jaká tam tedy byla mravnost?To je západní svět, to je jeho psychologie. A najednou nám říkají, že my se k lidem máme chovat lidsky?”
– Zamena vinika za obet, demonizace a dehonestace Cechu a jejich spravedliveho odsunu okupantu a vrahu. Podrobnosti v predeslich komentarich ode mne. Ma p. Pjakin jasne dukazy, ktere jasne rikaji, ze jeho veta “Už jsme o tom mluvili, kdy je nahé hnali po střepech” je historicky dolozena?
– “Jaka to byla mravnost?” s prihlednutim k tomu, ze jeho predesla veta se nezaklada na pravde, tak je tezke dokazovat mravnost lzi. Pokud si tuto vetu preneseme ve smysl “jaka byla mravnost vyhnani Nemcu?” pak je odpoved jasna, mravnosti a spravedlnosti bylo tentokrat zadostiuceno.

Z meho pohledu bylo jeste Nemcum malo nalozeno za to, co spachali. Mohou byt radi, ze byli jen presunuti a blahorecit Cechum za jejich zdrzenlivost. Kdyby takovy odsun vyl v Rusku, tak nevim, kolik by Nemcu do vlasti nakonec prislo. A popravem, to si rekneme narovinu.

Obhajujete neobhajitelne.

S pozdravem
NoName312

Administrator
Admin

Ten překlad slova “marodér” je nešťastný, raději bych ponechal jeho původní francouzský tvar “marauder”, což je historické označení pro raněné vojáky, kteří zůstávali vzadu za frontou, ale po svém uzdravení se nevrátili k jednotce, ale toulali se krajem, loupili a znásilňovali. Výraz pochází z dob 30-leté války. A takto označuje Pjakin české obyvatelstvo po válce, které si prošlo peklem Heydrichiády? Vzhledem k tomu, že občané Protektorátu Čechy a Morava nepodléhali pod říšskou brannou moc a neměli dovoleno sloužit v ozbrojených složkách říše (s výjimkou Svatováclavské roty, ale tam šlo o jiné souvislosti spojené s německou naturalizací původně českých občanů), tak mi z tohoto důvodu přijde Pjakinovo plácnutí o českých maraudérech jako blábol a důkaz Pjakinovo neznalostí reálií o Protektorátu Čechy a Morava.

Nevím, jestli vojáci Rudé armády byli etalonem slušného chování v květnových dnech, hlavně v dobytém Německu, ale němečtí vojáci opravdu odcházeli s Rusy, to je pravda, ale jaksi už Pjakin neříká, že to byl nedobrovolný odchod a vojáci Wehrmachtu skončili na Sibiři. To bylo terno. Asi tam dobrovolně odešli před zlými českými maraudéry, kteří nikdy ale za wehrmacht a ani nikoho jiného nebojovali. Bože, měl jsem Pjakina za uvážlivého člověka, ale tímhle to zabil a znepřátelil si mnoho českých fanoušků. Bohužel tím nahrál České televizi, která vykresluje ruská média jako dezinformační kvůli tomu dokumentu ruské televize o Srpnu 68. A jako by toho nebylo dost, teď do toho Pjakin plácne české poválečné maraudéry, násilníky a lupiče.

Pokud by chtěl Pjakin mluvit o jednotkách “RG”, revolučních gardách ustavených v květnu 1945, tak ty se zaměřovaly na chytání kolaborantů mezi českým obyvatelstvem, vojáci Wehrmachtu v té době už byli v americkém nebo ruském zajetí. Takže nechápu, o jakém maraudérství Pjakin hovoří. Stalin nařídil odvézt vojáky Wehrmachtu do SSSR na obnovu zničené sovětské infrastruktury. Nikde jsem nezaregistroval, že by němečtí vojáci odcházeli do Ruska dobrovolně a kvůli bezpečnosti před českými maraudéry. Ne, Pjakin tohle totálně přestřelil, a to jako že fakt nebezpečně daleko za hranu únosnosti.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Vy jste stalinismus nezmínil, ale zmínil jej ten čtenář “Venca”, tak jsem to do komentáře přidala, ač tohle nepatřilo Vám. K ostatnímu -já jsem nikde neřekla, že z české strany byl odsun nespravedlivý, ale naopak – že s ním souhlasím. Několikrát jsem také uvedla, že ta věta Pjakina byla nešťastná a protože neznám hlubší kontext (nevybavuji si žádný z dílů, kde se o tom “několikrát hovořilo” a to mi věřte, že bych si to moc ráda poslechla), dumám, jak to mohl myslet právě v souvislosti s tím trockismem. Připouštím, že to vyznívá, jako že obhajuji neobhajitelné, ale když mám být upřímná, tak já když jsem tento díl Pjakina poslouchala, tak části o Sudetech jsem nevěnovala takřka žádnou pozornost, protože mě mnohem více zaujalo to, co říkal na téma Kohl a sjednocení Německa, protože to považuji za velmi silné sdělení obzvláště tím, že Pjakin Kohla označil za jednoho z největších Němců. To pro mě v první chvíli byla docela novinka, než mi došlo, že tak, jako je v současnosti veden boj mezi Ruskem a GP o Írán, stejný boj probíhá o Německo.

A že tomu tak je, to mi vzápětí potvrdil Saša Wondra, tato vysoká postava politiky GP, ve včerejším interview čt 24 , který rovněž Kohla označil ze velikého Němce a ten šel ještě dál s tím, že česká vláda se zachovala ostudně, když na jeho pohřeb nejel alespoň premiér (viz “skandál“, zatímco za svět se zúčastnil např. B.Clinton, Netanjahu a další. Takže co? H. Kohl byl “velký Němec” pro Rusko i pro Západ, jen ta očekávání od sjednoceného Německa jsou jiná – jedni jej chtějí trockistické (Západ a GP), zatímco Rusko tzv. “stalinistické”. A. Merkelová prozatím v žádném případě nejde na ruku Rusku – viz politika multikulti ale i dnešní zpráva: Merkelová žádá EU o uzavření investiční dohody s Čínou
http://www.news4europe.eu/6378_video/4655812_merkel-champions-acceleration-of-eu-china-trade-relations.html
Nemluvě o tom, že čínský prezident je právě v Berlíně
http://zpravy.idnes.cz/panda-diplomacie-nemecko-cina-merkelova-prezident-fvh-/zahranicni.aspx?c=A170705_110821_zahranicni_skr

A v těchto souvislostech i já připouštím to, co jste napsal – že Pjakin se neuhlídal a projevil se ve prospěch Němců až takovým způsobem, který je zde probírán. Na druhou stranu je zde taková věc – co je pro Česko lepší? Německo trockistické/neomarxistické/čínsko-íránské anebo Německo na straně Ruska? Ale více se k tomu už vyjadřovat nebudu a už jen zopakuji, co jsem rovněž několikrát uvedla, že já Pjakina neposlouchám kvůli jeho proruským postojům (ač jim fandím), ale jako zdroj informací globálních. V pořadu z 3.7. například opět hovoří o konci židů/Židů a o roli Arménie a já neznám jiný zdroj, kde bych se k takto širokospektrálním informacím, navíc spojených s tak rozsáhlým historickým přehledem, dostala (a pro mě z hlediska vesmírných cyklů informacím zásadním).

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Kvůli dokumentu Olivera Stone se nespustilo vůbec nic. A proč by také mělo? Stone je jako myslitel plytký. Může se zaobírat nějakou vietnamskou válku, což je snadné, na Rusko však nemá.

mantid
Návštěvník
mantid

@ přezdívka:

A tak to bych úplně nesouhlasil. I ve svém okolí vidím, že lidé jsou k jeho Svět podle Putina otevření a posléze jaksi v šoku, když si dají ohledně americké zahraniční politiky dvě a dvě dohromady. Stone není myslitel, Stone je velice dobrý tazatel. On nevymýšlí, on se ptá. Pokládá dotazy a maximálně je doplní o možné varianty hypotetického předpokladu. Moc jsem ani nepochopil tu poznámku, že nemá na Rusko… jak to bylo myšleno?

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Děkuji za reakci. Odpověď je už v mém příspěvku …

Jajka
Návštěvník
Jajka

Tady nikdo nic neví, jenom přezdívka ví. To je božské!

mantid
Návštěvník
mantid

Také vidím, že u některých komentářů Pozorovatelky je klasicky Autor s vesmírem a jinde Návštěvník bez obrázku. To je normální? Doufám, že nemám něco s očima.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Žádnou záhadu v tom nehledejte – systém je bezpečnostně nastavený tak (a snad tím neprozradím něco, co nemám), že pravidelně mě v určitém časovém intervalu odhlašuje a musím se znova přihlásit. Když k tomu dojde v okamžiku, když zrovna píšu komentář, k odeslání mě to pustí, ale až po odeslání mi systém pošle upozornění, že se musím znova přihlásit. Můj komentář v takovém případě odejde jako “Návštěvník”, ale jakmile se znova přihlásím, tak už opět jsem “Autor s vesmírem”. Není to o žádné komunikaci s redakcí, funguje to automaticky a jestli se občas objevím jako “Návštěvník”, nemám potřebu řešit a odpovídám jen proto, aby z toho případně nebyl zmatený i někdo jiný.

mantid
Návštěvník
mantid

Co to bylo? Na chvíli se mi pod všemi komentáři objevily možnosti: “odpověz” a “editovat”. A vedle pole pro zápis komentáře byl místo panáčka v kruhu ten obrázek vesmíru Pozorovatelky. Úplně všude. Fakt jsem se lekl. Tohle mi nedělejte.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Kdyby Rusové prováděli přesně takové národní sebemrskačství za domnělé i skutečné zločiny, jako náš český národ, už by byly dávno tam v prachu, kde jsme my. A v případě např. Velké vlastenecké války by sebemrskači měli z čeho vybírat (německé zajatce, násilnosti Rudé armády na území Německa či osvobozených zemích atd.). Ale Rusové chápou moc dobře, že i řada těchto věcí, na které slušný člověk nemůže být nepochybně hrdý, nic nemění na tom, že na hrdinství a odvahu svých hrdinů, na vítězství Rudé armády ve Velké vlastenecké válce, která zachránila ruskou Vlast i celé evropské národy před definitivní nacistickou likvidací, můžou být hrdí, velmi hrdí.
Dovedu si i představit třeba Američany, jak se “sebemrskají” za např. Hirošimu a Nagasaki atd. O ostatních negativních částech americké historie nemluvě, i zde by sebemrskači měli z čeho vybírat. 🙂

Jen my Češi se musíme vždy za něco za každou cenu sebemrskat. Další krásnou ukázkou národního sebemrskačství, kromě odsunu sudetských Němců, je husitství.
O husitství se dnes v médiích často doslýcháme řeči o tom, jak husitství byla ta “nejhorší věc, jaká se nejlépe neměla stát”, jací husité byli “lupiči, rabující a znásilňující bandy”, dělající z významného a slavného husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova “buřiče” a “lapku” a z mistra Jana Husa až “náboženského fanatika”. A ve svém sebemrskačském zápalu byl zcela upozaděn veliký a pozitivní odkaz husitství.
A to, že naši husitští předci díky prolévání vlastní krve vybojovali národní nezávislost a duchovní svobodu české zemi na diktátu Vatikánu (podobnost se současnou EU “čistě náhodná”, snad s výjimkou toho, že EU je čistě antikřesťanská). O tom, že vítězství husitství v “husitských válkách” vybojovalo onu duchovní svobodu – tj. např. svobodu kázání, svědomí atd., to neuslyšíte, ač je to známá věc. O možnosti vydávání Bible v češtině i pro prostý lid a tím větší prostor pro člověka udělat si vlastní názor bez různých “odborníků na Bibli” (podobnost s dnešními Jandy opět “čistě náhodná” 🙂 )též nemluvě. A hlavně, jak bylo řečeno výše, hrdinství a odvaha našich husitských předků vybojovalo našemu českému národu nezávislost naší země na diktátu Vatikánu. A navíc, zachránila velkou část našeho národa před totální fyzickou likvidací – “kacíř” totiž nebyl člověk a křížová výprava proti “kacířským” Čechům měla jasný cíl – VYHUBIT VŠECHNY PŘÍZNIVCE HUSOVA UČENÍ, muže, ženy i děti. A vítězství husitských obránců, a úspěchy i takových českých vojevůdců jako Jana Žižky z Trocnova, této velké genocidě a likvidaci velké části Čechů zabránilo.

Ale ne, my Češi se musíme zkrátka sebemrskat a najít si vždy důtky k tomu – v případě husitů “husitské mordérství a banditismus a zchátralou českou zem po válce”. O zvěrstvech křižáků a fakt, že tuto válku vyvolal Vatikán vraždou Jana Husa a Jeronýma pražského, systematickou perzekucí kališníků v českých zemích a nakonec vyslanou křížovou výpravou do Čech, připomínající až německý nacistický Dranch nach Osten, v médiích nikde ani muk.

Naším národním vzorem dle národních sebemrskačů budiž katoličtí kolaboranti, ohýbající svůj hřbet před cizáky, před “bratrskou” křížovou výpravou a před diktátem Říma.
Neohebný a hrdý charakter husitství jako náš dávný národní vzor, dokonce i vzor našich národních obrozenců, byl tak zcela upozaděn v zájmu “národního sebemrskačství”. Pak není divu, že náš národ podvědomě ohýbá páteř, když má vzory jaké má.

Já osobně se hlásím k odkazu husitství a jsem hrdý na odvahu a hrdinství mých husitských předků, co zachránili náš národ před genocidou a potupou a vybojovali mu národní nezávislost, že neohli hřbet před papá sedícímu ve Vatikánu a nebáli se bojovat “PROTI VŠEM” za svobodu a nezávislost své země, za obranu svých bližních. I na Jana Žižku z Trocnova, jak nařezal cizáckým vojskům křížové výpravy v mnohých bitvách a výraznou měrou přispěl k vítězství husitství a cestě naší země k duchovní a politické nezávislosti. O hrdinství mistra Jana Husa, co raději položil život za Pravdu Páně, než aby zvítězila Antikristova lež farizejů v kněžských hábitech, nemluvě. Toto má být náš NÁRODNÍ VZOR.
Ať různí “národní sebemrskači” třeba puknou vzteky.

Zajímalo by mě, co si třeba o husitství myslí Valerij Pjakin. Když tolik sjel odsun Němců z Československa, si už nedovedu představit, co řekne o husitství.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Forever… většina těch, co se informačně formátovali v posledních cca 30 letech, obzvláště dnešní VŠ studenti, a obzvláště ti z Brna, musejí žít v přesvědčení, že MY jsme ty nejhorší lidské zrůdy poté, co jsme “brutálně” svého času vyprovodili chudáčky Němce na práh NAŠEHO domu….

Fakt, že to byli zrádci, zaprodanci, nadřazenci a nacističtí kolaboranti a udavači už totiž současné vedení Brna (Hollan, Babišovci a “křesťané”), olizující paty novým Nacistům, ve svých veneračních obřadech, rituálech a hromadných “útrpných poutích” cudně nezmiňuje…
Smutné je, že ani informovaná “komunistická opozice” žádnou ohlášenou akcí 9. květen neslavila, pouze a zase jen ti “extremisté” vzpomínali, kdo nás vlastně osvobodil – a Nácci to tedy nebyli!
“Rudoarmějec” už ani pomalu nikdo neví “co to je” – zatím tam stojí, i když už bez označení…

Dokonce svým nacistickým soudruhům letos brněnští hlavouni postavili z trubek patrový “Německý Dům” přes celé Moravské Náměstí – veřejný park….. a bez stavebního povolení! a bez kolaudace bezpečnosti!.
Pro mne jsou daleko větším nebezpečím reálné akce těchto nazi-multikulti politických magorů, než mimochodem pronesený útržek “informace” Pjakina v Rusku…