VIDEO: Německý ministr zahraničí v Bundestagu odpověděl poslanci českého původu za AfD,...

VIDEO: Německý ministr zahraničí v Bundestagu odpověděl poslanci českého původu za AfD, že Evropská unie bude v době německého předsednictví prosazovat zavedení mandatorního celoevropského přerozdělování migrantů, a to i navzdory odporu zemí skupiny V4! Česká televize výrok Heiko Maase odmítla zařadit do vysílání a do zpravodajství, stěžoval si ve sněmovně Tomio Okamura! Věc by mohla prošetřit nová Rada ČT a zjistit, proč Dvořákova vysílačka neplní zákonem stanovenou roli nezávislého veřejnoprávního média! Berlín chystá násilné rozmisťování migrantů po celé EU, evropské dotace se stanou hlavním rukojmím! Nebudou migranti, nebudou dotace!

VIDEO: Německý ministr zahraničí v Bundestagu odpověděl poslanci českého původu za AfD, že Evropská unie bude v době německého předsednictví prosazovat zavedení mandatorního celoevropského přerozdělování migrantů, a to i navzdory odporu zemí skupiny V4! Česká televize výrok Heiko Maase odmítla zařadit do vysílání a do zpravodajství, stěžoval si ve sněmovně Tomio Okamura! Věc by mohla prošetřit nová Rada ČT a zjistit, proč Dvořákova vysílačka neplní zákonem stanovenou roli nezávislého veřejnoprávního média! Berlín chystá násilné rozmisťování migrantů po celé EU, evropské dotace se stanou hlavním rukojmím! Nebudou migranti, nebudou dotace!

Během dnešního jednání poslanecké sněmovny zazněla od předsedy SPD Tomia Okamury u řečnického pultu jedna zásadní informace. Česká televize prý odmítla odvysílat krátký záznam z německého Bundestagu z minulého týdne, kde německý ministr zahraničí Heiko Maas odpověděl poslanci Petru Bystroňovi z AfD na otázku, zda-li si německý ministr zahraničí nechce rozmyslet svůj nápad, že během německého předsednictví v Evropské unii, které začalo 1. července, bude prosazovat povinné přerozdělování migrantů v Evropské unii na základě mandatorního rámce povinností členských zemí EU, a to i navzdory odporu zemí skupiny V4.

Klíčový záznam v českém dabovaném překladu přinášíme ve videu výše. Heiko Maas na to reagoval slovy, že si to rozhodně nerozmyslí, protože země EU čerpají ze svého členství značné benefity, ale členství v EU s sebou nese i povinnosti, které musí být plněny, a pokud nejsou plněny, budou de facto vynucovány, a to právě i proti vůli zemí skupiny V4.

Petr Bystroň, AfD

Německý ministr zahraničí tak de facto veřejně potvrdil, že během půlročního německého předsednictví EU bude Berlín usilovat o povinné zavedení celoevropského redistribučního programu na rozmisťování uprchlíků a migrantů po celé EU v rámci redistribučního programu, který již v minulosti byl několikrát prezentován jako tzv. Berlínský model, který bere do úvahy ekonomickou sílu dané evropské země a počet jejích obyvatel a výši HDP, z čehož se potom vypočte rámcová kvóta pro danou zemi.

V případě České republiky by se jednalo zhruba o 2750 migrantů v prvním roce fungování tohoto programu. Problém tzv. Berlínského modelu spočívá v něčem úplně jiném. Toto číslo nevykresluje skutečnou migrační zátěž pro danou zemi za 1 rok, protože na základě Dublinského protokolu má každý běženec s přiznaným statusem uprchlíka nárok na tzv. sloučení rodiny, tady na povolení příjezdu zbytku celé migrantovy rodiny, která zůstala v domovské zemi.

Německý ministr zahraničí pohrozil, že země V4 budou přijímat migranty tak jako tak, protože je to součást členských závazků v rámci EU

Celý koncept této migrace funguje na jednoduchém plánu. Rodina, která se rozhodne migrovat do Evropy za lepším životem, vybere ze svého středu nejschopnějšího a nejzdravějšího jedince, obvykle mladého muže, který dostane od rodiny vybavení na cestu, peníze pro pašeráky, oblečení atd. Úkolem tohoto mladíka je potom dostat se do EU a získat azyl.

Jakmile k tomu dojde, německý, francouzský, ale i český a slovenský neziskový sektor se potom postará o vyřízení právních formalit a o aktivaci tzv. Dublinské doložky u orgánů státní správy země, kde má mladík svůj azylový status. Úřady jsou potom na základě Dublinu povinny udělit všem jeho rodinným příslušníkům přistěhovalecká víza do EU. Jeho rodina tedy již nemusí podnikat nebezpečnou cestou po zemi a po moři za pomoci pašeráků, ale dostanou se do EU leteckým spojem a na základě slučovacích víz.

Heiko Maas, německý ministr zahraničí (SPD)

Podle německých zkušeností, které jsou dostupné i ze statistik německého ministerstva vnitra, připadá na jednoho migranta s přiděleným azylem přibližně 5,8 dalších osob. V drtivé většině případů se jedná o bratry, sestry, oba rodiče a prarodiče z obou stran, matky i otce. Německými úřady přiznávané číslo 5,8 je mezi pozorovateli v Německu považováno za silně zkreslené a snížené, protože německé úřady zcela běžně slučují 12-členné arabské a africké rodiny, ale je asi zjevné, proč se úřady snaží tato čísla snižovat.

Pokud si vezmeme číslo 2 750 migrantů jako redistribuční kvótu pro ČR v prvním roce povinného přerozdělování, potom nejpozději do 2 let, pravděpodobněji však do 1 roku, by došlo ke sloučení rodin většiny těchto migrantů. Pokud použijeme oficiální údaj německých úřadů o 5,8 osob z řad rodinných příslušníků migranta, potom by se jednalo rázem o 15 950 migrantů v ČR za rok. A pokud bychom vzali reálná německá čísla okolo 12-členných rodin, potom bychom se dostali na číslo rovných 33 000 migrantů za rok. Ano, čtete správně, to je počet lidí velkého českého okresního města, a to za jeden jediný rok po sloučení rodin “pouhých” 2 750 migrantů za první rok redistribuce.

Slučování rodin vyžaduje úplně novou koncepci bytové výstavby se spoluúčastí měst a investorů ze Saúdské Arábie

Na jednu věc ale musím upozornit, která je opravdu zákeřná. Tady v Německu nedochází ke slučování rodin vůbec nijak rychle. Německé úřady vydávají povolení ke slučování rodin zhruba do 5 let od udělení azylu dané osobě a ve spolupráci s neziskovým sektorem je snaha organizovat proces žádostí o slučování rodin v souvislosti se sociálním zabezpečením migranta. Uběhne tak dlouhá doba, ale po 5 letech najednou dojde ke skokovému navýšení migrantů v regionu, a to kvůli sloučení rodin.

Obvykle se čeká na to, až bude migrant disponovat velkým bytem, kde by sloučená rodina mohla bydlet. V této věci se angažuje hlavně Saúdská Arábie, která tady v Německu financuje developerské projekty výstavby nových bytů, které jsou potom nabízeny na trhu formou spoluúčastí městských bytových fondů. Pro vysvětlení: Funguje to tady tak, že město poskytne stavební parcely, které jsou jinak buď extrémně drahé, nebo prostě nedostupné. Město zařídí infrastrukturu, všechna povolení a zasíťování. Developer potom zafinancuje výstavbu samotného objektu.

Migrant na nádraží v Budapešti s kusem papíru, že chtějí jet do Německa.

Po dokončení stavby připadne určitý počet bytů městu, zbytek si ponechává investor pro komerční prodej arabským klientům, movitým Arabům atd. Městské byty potom připadají právě těmto migrantům a slučovaným rodinám. Tento model výstavby bydlení pro migranty se postupně bude kopírovat do dalších zemí EU, kde města budou poskytovat lukrativní stavební pozemky a díky tomu se radnice dostanou k novým městským bytům, které nabídnou migrantům. Pilotní projekty takto koncipovaných výstaveb se začnou brzy objevovat i v ČR.

Výrok Heiko Maase v Bundestagu byl proto naprosto klíčový a je naprostý skandál, že Česká televize odmítla tento výrok ministra zahraničí Německa odvysílat, medializovat a publikovat. Znovu se tak ukazuje, že Česká televize naprosto neplní svoji roli veřejnoprávní služby. Takový zásadní výrok německého ministra zahraničí by se měl probírat ve veřejnoprávních médiích od rána do večera jako nepřátelský výrok namířený proti suverenitě České republiky. Nová Rada České televize by se měla podívat na to, proč ČT ani na základě podnětu místopředsedy poslanecké sněmovny neinformuje o výrocích Heiko Maase. Rada ČT by měla na to ihned skočit a začít vyšetřovat, co je to zase za bordel na Kavčích horách.

Uvnitř Evropské unie se schyluje ke štěpení na berlínskou a washingtonskou část EU

Berlín bude zjevně prosazovat přerozdělování migrantů v návaznosti na benefity, ze kterých země V4 nejvíce čerpají. A to jsou evropské dotace a volný pohyb zboží a služeb. Heiko Maas už na jaře vypustil několik poznámek a náznaků, že země, které nebudou přijímat migranty, nebudou dostávat evropské dotace a nemohou ani počítat s tím, že by to nemělo dopad na volný pohyb zboží, tedy na export produkce zemí V4 do Evropské unie. Omezení volného trhu by patřilo mezi nejsilnější sankce proti zemím V4 a předpokládá se, že tak daleko to nezajde a hrozba odebrání evropských dotací bude stačit k tomu, aby země V4 začaly přijímat migranty. Znovu se potvrzuje, že platí to, co už opakuji velmi dlouho: Neexistuje členství v EU bez přerozdělování migrantů. A tím je to dané.

Hraniční přechod mezi Rakouskem a Německem. Migranti na pochodu.

To, co momentálně předvádí země V4, to je typický proces sezení na dvou židlích, napůl na té národní, a napůl na té globalistické. Nějaký čas to fungovalo, ale jednou přijde konec. Státy V4 budou postaveny před volbu, buď setrvat v EU a nechat se multikulturně a demograficky překreslit arabskou a africkou migrací, anebo vystoupit z EU a padnout do náruče amerických neoconů v Evropě, kteří plánují protipól a konkurenční projekt proti Evropské unii s názvem Three Seas Initiative, tedy Trojmoří, nebo též Trojmořská dohoda.

Zatímco ještě v roce 2015 se jednalo o čistě bezpečnostní doktrínu a vojensko-bezpečnostní alianci, v posledních 2 letech se už zcela nepokrytě a politicky prezentuje jako konkurenční alternativa k Evropské unii, ale pod kontrolou amerických neoconů. Hlavním ukazatelem jsou zahraniční politiky Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska, Rakouska a Pobaltských zemí.

Trojmořská dohoda vyrůstá v Evropě jako americká alternativa k berlínskému projektu Evropské unie

Tento blok zemí sdílející břehy 3 moří má čím dál tím více patrně parametry ekonomicko-hospodářského souručenství, které sice ze setrvačnosti stále jede na vlně Evropské integrace, ale zahraniční politiky těchto zemí tomu už dávno neodpovídají. Tyto politiky jsou tudíž už výhradně pro-americké, což se projevuje i v ekonomické rovině, kdy tyto země nakupují americké stíhačky, americké tanky, americké helikoptéry, jaderné elektrárny staví americké firmy a řídí se americkou politikou vůči Izraeli, nikoliv tou evropskou, potažmo bruselskou. Proto pozor, v této chvíli už nejde jen o migranty a jejich přerozdělování.

Trojmořská dohoda – Konkurenční evropský projekt vůči Evropské unii, ale pod vedením USA v Evropě.

Berlín si totiž chce ověřit, zda-li některé členské země EU odmítající migraci nejsou už náhodou členskými zeměmi amerického Trojmoří, které se dívá na arabskou a vůbec jakoukoliv migraci velmi negativně. Berlín bude mít brzy jasno. Ukáže se, které země EU už mají ve skutečnosti blíže k Washingtonu než k Bruselu. A bude to velké překvapení pro mnoho lidí, jak se postupně země odmítající migraci nakonec odkopou. Buď zástěry a hurá migranti pod jařmem Domu Sion a strýce Soroše, anebo čepce a hurá jako-suverenita, ale pod jařmem halachy a ochrany Izraele až za vlastní hrob.

A marně budeme volat na Aeronetu po konceptuální gramotnosti a odporu vůči oběma procesům řízení, protože u většiny konceptuálně slepých politiků platí, že čím více odporu proti EU, tím více podpory Izraeli. A to nemá prostě řešení, to není projev vlastenectví a suverenity, to je projev konceptuální negramotnosti, která dovede národ rovněž k zániku, jen jinou cestou, pod jinými prapory, pod jinými kabáty, pod jinými pány a pod jinými hesly.

Zdroj úvodního videa: Nová buržoazie / YouTube [1]

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Petr
Návštěvník
Petr

Tak ta vystavba bytu developerem s odevzdanim casti bytu statu/mestu navrhla CSSD, pry to zlevni bydleni, rikali to dneska v radiu. Tak uz vite koho nevolit, vsechno jsou to kurvy

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

Omluva , Mimo téma rozhovor v XTV – matej gregor , doporucuji , po ” rozhovoru ” chvilkare sturma neco jak uz dnes z jineho sveta mladej kluk a vi co rika atd .Snad jeste nejsme ztraceni . Jeste tu ziji normalni mladi lidé .Volam hurá .

Boo-G
Návštěvník
Anan
Návštěvník
Anan

Bratislava – katastrofa.

Jarek
Návštěvník
Jarek

Můj názor.

Děláte si prdel ? Maas ? EU&Trojmori?
Maas nedokáže zařídit pořádek ve Sttudgartu , kde 400 imigrantů udělalo bordel. USA ? Ti ani neuhlidaji bronzovou sochu a policie si píše celou noc sms jestli se ranni směna ma dostavit do práce, jestli nahodou nemají spálenou stanici. Bezpráví bordel kam se podíváš a voni sou pořád nějaký plány co dál? Svět jaký byl končí.

Nikdo vám nepomůže. Schodek 500 miliard je především pro státní správu a kamaraden, s lidma se nepočítá. Propad daní byl 150 miliard, v únoru jsme byli -26 miliard, jedno misto, pracovník, se honoruje 1 000 000kc ve státní správě. Plat budova otop mobil vůz atd. 500 000 zaměstnanců statni správy x 1 000 000 kc = 500 000 000 000miliard. Jo že je červenec, půl roku do konce roku? Že jsou příjmy DPH , spotřební daně , daňové odvody zaměstnanců? Kde jsou dividendy, podily z kapitálových vkladů, investic ? Myslíte že od nás poteče míň než je obvyklé, 300/400 miliard ročně?

Pokud někdo uvažuje do voleb , po volbách atp. koho volit, chtěl bych říct že máme tkz zastupitelskou demokracii. Ta říká že strana kandidující předloží program a dle toho s počtem volitelu, hlasů, se umístí tak nebo onak. Pro ty nechapave řeknu jedno, kdyby mělo ANO v programu že udela koalici s ČSSD tak nevyhráli. Ještě jednou, zastupitelska demokracie je o tom že strana je zvolena proti programu. Melo tam ANO že podepíše nějaký vrtulniky, Marakesch a podobně?

Nejsem právník, ale připadá mi že nám chtěl někdo podstrčit mučedníka 5 housek. Prosim toto tvrdě odsuzuji. Přečetl jsem o této věci vice článků a mám s tím problém. ,,Trestného činu krádeže,, se měl dopustit klučina 5 rohlíků. Není snad sazba pro trestný čin 5 000Kc , změněná minulý měsíc na 10 000 Kc ? Být členem vězeňské služby, při odchodu od soudu mu sundám pouta a řeknu bež synku kam tě srdce táhne.

Asi tady budu za vola, dle toho jak to máte ozdrojovany že tady a tam je ta pravda…
Pravda se nedá ozdrojovat , pravda je v srdci, ne na vlajce za kterou mělo 100 hoven sedět, tvrdě, na tvrdo…

já bílá
Návštěvník
já bílá

Jarek,

milion hvězdiček.
Stále se mluví o probuzení a machruje se. Kde nic není, tam ani to probuzení nepřijde.
A proto to takto vypadá.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

“Maas nedokáže zařídit pořádek ve Sttudgartu , kde 400 imigrantů udělalo bordel.”

Ale vždyť ten bordel je nedílná součást téže agendy, které slouží i žid Maas-Eichmann.

Jaris
Návštěvník
Jaris

jarku, skvely komentar. Je mi smutno z budoucnosti Ceske republiky, pokud se nestane zazrak.

já bílá
Návštěvník
já bílá

Jaris,
naše země o Váš smutek nestojí. Nejsme žádní ubožáci, nemusíte nám to stále podsouvat.
Myslím, že ani u vás to není žádný zázrak, smutněte si tam, tam máte taky dost problémů a ne jen vláda, ale i jednotlivý každý člověk.

Jaris
Návštěvník
Jaris

bila
Predstavte si, vazena, ze CR republiku stale povazuji za svou zemi. Mam stale ceske obcanstvi a vy s tim naprosto nic neudelate, i kdyby jste se na hlavu stavela, tak laskave zmlknete. Mluvi z vas malomestacke cechackovstvi.

V Australii zije mnoho narodnostnich skupin, snad ze vsech koutu sveta a vetsina lidi udrzuje kontakty se zememi, kde se narodili. Nikdo z techto lidi se nikdy nezminoval, ze by se tam na vlastni lidi, zijici v cizine, divali skrz prsty. To je, bohuzel, takova vlastnost urcitych lidi v CR. Tady na AEronetu jsem se s takovym typky, jako jste vy, setkala nekolikrat.
Nakonec musim dodat, abyste laskave psala za sebe a nikoliv za celou republiku.

já bílá
Návštěvník
já bílá

Jaris,

píši za sebe. Ten útok z Vaší strany byl taky očekáván.

O Vaši nadřazenosti nad čecháčkovstvím, hlupáky, goim,….svědčí i to, že přehlížíte!!!!!
Jsem muž/žena?
Několikrát bylo psáno, tedy pro Vás znovu “já bílá” je jen zdůraznění barvy. Všechny ty národnostní skupiny všade požadují své uznání. Já bílá barva, já bílý člověk, navíc ve své zemi, požaduji svá plná práva!!!!!!!!
ROZUMITE???????
Já bílý člověk bez ohledu zda žena/muž ve své vlasti požaduji plná práva pro sebe, svoje bílé!!!!!! a teprve potom vnímám další národnostní skupiny.
Ne nejsem nadřazená bytost, když někdo odejde jinam je to jeho volba a vůbec nikomu nebráním a neomezuji ho. Stejně tak neomezuji nikoho kdo přijde do mé vlasti. Povinnosti!!!!!!! a práva jsou pro všechny stejná.!!!!!!!!
To znamená, dodržuj a řid se podle země kde žiješ.
To znamená, člověče, že do tvého soukromí mi nic není. Tedy smutni si, já taky smutním, když urážíš.
Nestojíme o žádnou kritiku, negativitu, ….dokážeme toto dobře i bez cizí pomoci.
To jistě víte.

Dynamo
Návštěvník
Dynamo

Protektorát Böhmen und Mahren…..30.9 1938 Miichov
Lidé,měl jsem vás rád,bděte!

Boo-G
Návštěvník
Boo-G

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kuca-pohreb-louny-tyrani-vezeni.A200708_114720_domaci_lesa
čmoudíkojic po-hřep 🙂
býlá rakef s vrahem a možná i sebevrahem… fuj tojxl… to je kněz??? Normálně by takovou svini neměli vůbec nechat pohřbít na hřbitově… ta kat-ou-lická církef je v rozkladu… a ty plačky 🙂

angel
Návštěvník
angel

další lahvička rezavého potkana – tentokrát na Slovensku – doporučuji vyslechnout zvuky z videa…vypadá to, že tu paní pustili z blázince , doufejme, že jen na vycházku…a ti ,, lidé ,, to poslouchají a čumí…k neuvěření…pan Kalhoun měl pravdu : https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Uiiiii-uuuuuu-aaaaa-Krest-lavicky-Vaclava-Havla-v-Bratislave-trhal-usi-Mame-VIDEO-629980

Prodost
Návštěvník
Prodost

“Věc by mohla prošetřit nová Rada ČT…” Mohla? Je to její povinnost! Víte jak končili ti, kdož se protivili králi a zájmům království? Ale jistě. Vždy až “do hrdel a statků”. Myslíte, že je to nehumánní? Pokud jde o mě, televizi jsem vyhodil asi před deseti roky. Život bez ní je mnohem lepší. Tehdy jsem to udělal, abych se nemusel rozčilovat, dnes dodávám, po té, když se u ní někde objevím, že i kvůli tomu, co dnes nazývám “televizní prostředí, resp. kultura”. To je však věc každého zvlášť. Jde o návyk, stejně jako např. kouření. A každá TV společnost si počíná ob(po)dobně, jako tabákoví výrobci. Tož tak.

raspberry
Návštěvník
raspberry

V komunálních volbách 2018 vedl pražskou magistrátní kandidátku SPD bývalý zednářský velmistr Beran a na 7. místě za SPD kandidoval vietnamský majitel tržnice SAPA, hlavní to základny vietnamských drogových mafií.
Volební výsledek SPD: 3,54 % hlasů.
https://ceskavec.com/2019/05/eu-volby-kandidatka-spd-mix-vlastencu-a-podivnych-neosobnosti

1. místo Beran Hynek Ing. 57 let SPD BEZPP akademik ČVUT bydliště Praha 1
7. místo Hoang Thang 50 let SPD BEZPP manažer nákupního centra bydliště Praha 1
https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xstrana=1114
https://volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=4&xnumnuts=1100&xobec=554782&xstat=0&xvyber=0

Jenovéf
Návštěvník
Jenovéf

no potěškoště, byly časy kdy jsem zednáře vinil ze všeho než mi došlo kdo je tahá za nitky, ale kupodivu Beran mě v SPD vadí míň než Hoang, asi stárnu… každopádně průměrný volič spd Honangovi preferenční hlas nedá, kdežto 1. místo je stoprocentní 🙁 no, je to smutná doba ve které žijeme a smutný stát, ale máme přesně takové politiky jaké si zasloužíme 🙁 na druhou stranu i Slováci si zvolili Čapu, chytaj český manýry 😀